SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

U Službenom glasniku BiH broj 87/22 od 29.12.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

Izmjene se odnose na član 78. stav 5. Pravilnika, koji se odnosi na podnošenje PDV prijave poreskih obaveznika koji imaju status "velikih obaveznika indirektnih poreza“ za koje je bilo propisano da su dužni PDV prijavu dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalifikovane potvrde od poreskog perioda januar 2023. godine.
 

Izmjenom je prolongiran rok za predaju PDV prijava sa elektronskim potpisom. Novi rok je porezni period juni 2023. godine. Dakle, porezni obaveznici koji imaju status “velikih obaveznika indirektnih poreza” dužni su PDV prijavu dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalificirane  potvrde od poreznog perioda juni 2023. godine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana