SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Zakonski akti

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Zakon o dopuni Zakona o inspekcijama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 05/23 05.05.2023 SN BPK 05/22, SN BPK 13/15 inspekcijama
Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 04/23 24.03.2023 SN BPK 05/21, SN BPK 09/13 komunalna djelatnost
Zakon o izmjenama Zakona o šumama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 05/23 27.01.2023 SN KS 19/22, SN KS 10/21, SN KS 05/13 šume,zakon,kanton sarajevo,sarajevo
Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 06/23 27.01.2023 SN FBiH 04/21, SN FBiH 99/19, SN FBiH 34/18, SN FBiH 104/16, SN FBiH 91/15, SN FBiH 14/08, SN FBiH 17/06, SN FBiH 1/02, SN FBiH 37/01, SN FBiH 16/01, SN FBiH 54/00, SN FBiH 35/98 doprinosi,zakon
Zakon o dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 22/22 30.12.2022 SN TK 04/17, SN TK 02/16, SN TK 03/15, SN TK 15/13, SN TK 04/13, SN TK 06/11 prostorno uređenje,građenje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 12/22 30.12.2022 SN BPK 15/14, SN BPK 04/13, SN BPK 07/09 porez na imovinu,imovina,poklon
Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike o primjene propisa iz oblasti zaštite na radu 13.12.2022
Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 19/22 04.11.2022 SN TK 14/22, SN TK 10/22, SN TK 08/22, SN TK 05/22, SN TK 22/21, SN TK 12/20, SN TK 04/18, SN TK 13/16, SN TK 11/15, SN TK 07/14, SN TK 05/12 socijalna zaštita
Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim taksama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 08/22 16.09.2022 SN BPK 05/17, SN BPK 15/14, SN BPK 16/11 komunalne takse,takse
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 08/22 16.09.2022 SN BPK 09/21, SN BPK 15/19, SN BPK 14/19, SN BPK 13/19, SN BPK 05/13, SN BPK 04/13 šume,zakon
Zakon o izmjeni Zakon o prostornom uređenju i građenju BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 08/22 16.09.2022 SN BPK 07/17, SN BPK 06/15, SN BPK 16/13, SN BPK 04/13, SN BPK 15/09 građenje,zakon,prostorno uređenje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 59/22 02.09.2022 SG BiH 39/14 javne nabavke,zakon
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 61/22 03.08.2022 SN FBiH 36/18, SN FBiH 48/11, SN FBiH 70/08, SN FBiH 07/02, SN FBiH 30/97
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 50/22 29.07.2022 SG BiH 91/17, SG BiH 60/14, SG BiH 49/14, SG BiH 49/09 akcize,zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 14/22 25.07.2022 SN TK 03/21, SN TK 08/20, SN TK 07/17 šume
Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 14/22 25.07.2022 SN TK 19/22, SN TK 10/22, SN TK 08/22, SN TK 05/22, SN TK 22/21, SN TK 12/20, SN TK 04/18, SN TK 13/16, SN TK 11/15, SN TK 07/14, SN TK 05/12 socijalna zaštita
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu Posavskog kantona Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 11/22 13.07.2022 NN Županije Posavske 04/18
Zakon o turizmu ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 12/22 07.07.2022 turizam
Zakon o poticanju razvoja gospodarstva u Posavskom kantonu Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 09/22 21.06.2022 privreda,gospodarstvo
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 11/22 16.06.2022 SN TK 05/22, SN TK 01/22, SN TK 12/20 inspekcije

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana