SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Privredno pravo
Pravna oblast: Trgovina
Pitanje ( 08.04.2020 )

Da li se Naredba o obustavi rada u djelatnosti trgovine na području FBiH odnosi na trgovine koje se nalaze u tržnim centrima?

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 13.04.2020 )

Udruženja poslodavaca FBiH je od Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo zatražilo pojašnjenje vezano za naredbu koja se odnosi na zabranu privremenog obustavljanja rada svih prodavnica u trgovačkim centrima, osim prodavnica osnovnih prehrambenih artikala i apoteka na području Kantona. U pojašnjenju je navedeno da se zabrana ne odnosi na maloprodajne prodavnice higijenskih potrepština.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana