SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Radno pravo
Pravna oblast: Radno pravo
Pitanje ( 15.02.2022 )

Poštovani, molimo Vas za odgovor na pitanje: da li lice koje je otišlo u starosnu penziju, sa 40 godina staža osiguranja, može zasnovati radni odnos? Naime, poslodavac je primio u radni odnos lice koje je korisnik penzije. Tokom par mjeseci lice je uredno primalo penziju i platu iz radnog odnosa, da bi mu Rješenjem Fderalnog zavoda za PIO, po službenoj dužnosti, prestalo pravo na penziju. Kako postupiti? Da li otkazati ugovor o radu i ponovo pokrenuti proceduru za odlazak u penziju ili postoje elementi za žalbu na rješenje? Unaprijed se zahvaljujemo.

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 15.02.2022 )

Poštovani, Vezano za Vaš upit postoje presude Ustavnog suda FBiH o neustavnosti člana 116. Zakona o PIO, koje možete preuzeti sa linka iz nastavka. http://pravnapomoc.upfbih.ba/udocs/Presuda20-20Zakon20o20PIO.pdf http://pravnapomoc.upfbih.ba/udocs/RjeC5A1enje20Ustavnog20suda20FBiH20kojim20se20utvrC491uje20da20presuda20Ustavnog20suda20FBiH20broj20U-3620182028odnosi20se20na20Zakon20o20penzijskom20i20invalidskom20osiguranju2920nije20izvrC5A1ena.pdf U presudi objavljenoj u Službenim novinama 09/20 sud navodi" u izjašnjenju se navodi da nakon objave Presude u „Službenim novinama Federacije BiH“, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dostavilo je obavještenje Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, „da isti ne smije primjenjivati osporenu odredbu Zakona, na način da vrši obustave isplate penzija, imajuću u vidu odredbe člana 40. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine“. Zavod primjenjuje uputstvo, te ne vrši obustavu penzije u ovim slučajevima, a po zahtjevu stranaka uspostavlja isplatu ranije obustavljene penzije. Detaljnije možete pogledati u linkovima gore. S poštovanjem,

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana