SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljene izmjene i dopune Pravilnika o poreznoj rezidentnosti

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 21/24, od 20.03.2024. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti.
 

Pravilnikom se uređuje postupak utvrđivanja rezidentnosti, oblik, sadržaj i postupak izdavanja potvrde o rezidentnosti, kao i druga pitanja od značaja za primjenu Ugovora/Sporazuma/Konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na teritoriji FBiH.
 

Izmjene se odnose na sljedeće:
- doneseni su novi obrasci Potvrda o rezidentnosti fizičkih i pravnih lica,
- detaljnije je definirano kome i po kojem osnovu se Potvrda o rezidentnosti može izdati,
-bdetaljnije je uređen način pokretanja međunarodnog postupka utvrđivanja rezidentnosti.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana