SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 2/23, od 13.1.2023. godine objavljena je Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu. Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Odlukom je propisano da se najniža plaća za period od 01. januara do 31. decembra 2023. godine utvrđuje u neto iznosu od 596,00 KM.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana