SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija i Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 103/22, od 28.12.2022. godine objavljen je Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana  objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 29.12.2022. godine.

Ovim pravilnikom propisuje se popis djelatnosti koje se  mogu obavljati u stambenim prostorijama, kao i izvan poslovnih i  stambenih prostorija i uslovi za njihovo obavljanje u skladu sa  Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i  Hercegovine na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva.

Članom 4. Pravilnika propisani su uslovi za obavljanje djelatnosti, a u prilogu Pravilnika dat je popis djelatnosti koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama i popis djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi  Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/09 i 12/12) i Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/09 i 12/12).

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 103/22, od 28.12.2022. godine objavljen je i Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana  objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 29.12.2022. godine.

Ovim pravilnikom propisuje se popis djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslove za njihovo obavljanje u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva.

Članom 3. Pravilnika propisani su uslovi za obavljanje djelatnosti, a u prilogu Pravilnika dat je popis djelatnosti koji se mogu obavljati sezonski.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati sezonski ("Službene novine Federacije BiH", br.: 61/09 i 12/12).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana