SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Na inicijativu UPFBiH produžen rok važnosti registriranih redova vožnje do 31.01.2022. godine

Udruženje poslodavaca FBiH je krajem novembra 2022. godine uputilo inicijativu Ministarstvu prometa i komunikacija FBiH za donošenje Odluke o produženju važnosti registriranih redova vožnje za još jednu godinu a čija provedba ističe sa 16.12.2022. godine.
 

Naime, Odbor Udruženja transporta, Grupacija za prijevoz putnika u cestovnom prijevozu pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, razmatrajući uvjete i stanje na tržištu pružanja usluga prijevoza putnika te postojeću zakonsku legislativu konstatovala je da je pojava pandemije korona virusa u potpunosti poremetila potrebe i zahtjeve za prijevozom putnika, a u određenom periodu je javni prijevoz putnika bio ili zabranjen ili vršen uz posebne mjere zaštite u cilju sprečavanja širenja virusa. Određene institucije kao škole, kulturni i sportski objekti pa i privredna društva su značajno ili u potpunosti obustavili rad te je potreba za javnim prijevozom putnika značajno smanjena. Iz navedenog razloga donošenje Odluke, od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, ali i kantonalnih ministarstava i općinskih organa, kojom je data mogućnosti prijevoznicima  da privremeno stave određeni broj redova vožnje u mirovanje u potpunosti je postigla cilj i osigurala za prijevoznike smanjenje nepotrebnih troškova. Sa smanjenjem opasnosti od korona virusa zahtjevi za prijevozom su se povećavali te su prijevoznici ponovo uspostavljali rad u javnom linijskom prijevozu putnika na redovima vožnje koji su bili obustavljeni ali ne u punom kapacitetu.  

Također, uslijed rata u Ukrajini došlo je do poremećaja na tržištu energenata, odnosno značajno je povećana cijena pogonskog goriva što je uvećalo troškove eksploatacije vozila, te su prijevoznici prinuđeni vršiti prijevoz sa minimalnim brojem polazaka na javnim autobusnim linijama koji zadovoljavaju trenutne potrebe za prijevozom.
 

Zbog prethodno navedenih razloga, tj. značajnog smanjene potražnje za uslugama prijevoza putnika, te smanjene prijevozne moći prijevoznika, uslijed smanjene potrebe za obnovom voznog parka, na određenim javnim autobusnim linijama došlo je do potpune obustave prijevoza. Posebno je to izraženo u gradskom i prigradskom prijevozu.
 

Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH je podržalo inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH i donijelo Rješenje o produljenju važnosti postojećih registriranih voznih redova na federalnim autobusnim linijama. Ovim rješenjem produžava se rok važnosti do 31.01.2024. godine.
 

Rješenje je objavljeno u Službenim novinama FBiH 100/22 od 16.12.2022. godine.
 

Također, Ministarstvo je donijelo i Uputu o načinu reliziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova u uvijetima globalnih ekonomskih kretanja i njihovog utjecaja na poslovanje privrednih subjekata koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na području FBiH.
 

Rok za dostavljanje zahtjeva za privremeno obustavljanje održavanja voznog reda, polaska ili povratka je do 22.12.2022. godine, u protivnom registrirani vozni red se ima uredno početi održavati sa 01.01.2023. godine. Zahtjev za privremeno obustavljanje održavanja voznog reda se ne može podnijeti retroaktivno, odnosno za prethodni vremenski period. Zahtjev za eventualno privremeno obustavljanje voznog reda, polaska ili povratka koji se održava u periodu nakon 01.01.2023. godine, može se podnijeti najkasnije do 31.03.2023. godine.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana