SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Federacija BiH, Finansijsko pravo

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 21/24 20.03.2024 SN FBiH 89/22, SN FBiH 33/22
Osnovice za obračun doprinosa određenih obaveznika za 2024. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 04/24 17.01.2024 osnovice,doprinosi
Odluka o iznosu najniže plaće za 2024. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 101/23 29.12.2023 najniža plaća,plaća
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 99/23 22.12.2023 SN FBiH 102/22, SN FBiH 81/21 izvještaji,privredna društva
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 99/23 22.12.2023 SN FBiH 102/22, SN FBiH 81/21 banke,izvještaji,forma
Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju za privredna društva-aneksu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 99/23 22.12.2023 izvještaj,privredna društva
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 85/23 03.11.2023 SN FBiH 05/23, SN FBiH 57/22, SN FBiH 20/22, SN FBiH 77/21, SN FBiH 48/21 dohodak,pravilnik,porez
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 19/23 17.03.2023 SN FBiH 06/22, SN FBiH 12/21, SN FBiH 39/18, SN FBiH 38/17, SN FBiH 6/17, SN FBiH 98/15, SN FBiH 81/08, SN FBiH 64/08 doprinosi
Izmjena osnovica za obračun doprinosa određenih obaveznika za 2023. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 12/23 17.02.2023 SN FBiH 100/22 doprinosi,obračun,osnovica
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 05/23 25.01.2023 SN FBiH 85/23, SN FBiH 57/22, SN FBiH 20/22, SN FBiH 77/21, SN FBiH 48/21 dohodak,porez
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije Federacija BiH Službene novine FBiH 102/22 23.12.2022 SN FBiH 99/23, SN FBiH 81/21 banke,finansijski izvještaj,izvještaj
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 102/22 23.12.2022 SN FBiH 99/23, SN FBiH 81/21 finansijski izvještaj,izvještaj,privredna društva
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za neprofitne organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 102/22 23.12.2022 SN FBiH 81/21 neprofitne organizacije,finansijski izvještaj,izvještaj
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 102/22 23.12.2022 SN FBiH 28/21 revizori,revizija
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 102/22 23.12.2022 SN FBiH 28/21 knjigovodstvene,računovodstvene
Osnovice za obračun doprinosa određenih obaveznika za 2023. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 100/22 16.12.2022 SN FBiH 12/23 doprinosi,obračun doprinosa
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 89/22 09.11.2022 SN FBiH 21/24, SN FBiH 33/22
Uredba o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 Federacija BiH Službene novine FBiH 81/22 12.10.2022 SN FBiH 86/20, SN FBiH 54/15 autoceste
Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 57/22 20.07.2022 SN FBiH 85/23, SN FBiH 05/23, SN FBiH 20/22, SN FBiH 77/21, SN FBiH 48/21 porez,dohodak
Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "Covid-19" Federacija BiH Službene novine FBiH 43/22 03.06.2022 SN FBiH 104/21, SN FBiH 89/21, SN FBiH 21/21, SN FBiH 60/20 covid,banke
Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID 19 Federacija BiH Službene novine FBiH 43/22 03.06.2022 SN FBiH 104/21, SN FBiH 21/21, SN FBiH 60/20
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 33/22 29.04.2022 SN FBiH 87/20, SN FBiH 94/19, SN FBiH SN FBiH 96/17, SN FBiH 11/17, SN FBiH SN FBiH 88/16 porez,dobit,pravilnik
Pravilnik o poreznoj rezidentnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 33/22 29.04.2022 SN FBiH 21/24, SN FBiH 89/22 porez,porezna rezidentnost
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 20/22 16.03.2022 SN FBiH 85/23, SN FBiH 05/23, SN FBiH 57/22, SN FBiH 77/21, SN FBiH 48/21 dohodak,zakon,primjena
Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izršiti plaćanje u stranoj gotovini u konvertibilnim markama FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 12/22 16.02.2022 SN FBiH 58/10 rezidenti,neridenti,gotovina,poslovanje
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 06/22 28.01.2022 SN FBiH 19/23, SN FBiH 12/21, SN FBiH 39/18, SN FBiH 38/17, SN FBiH 6/17, SN FBiH 98/15, SN FBiH 81/08, SN FBiH 64/08 doprinosi
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 01/22 05.01.2022 SN FBiH 81/21
Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće Federacija BiH Službene novine FBiH 106/21 31.12.2021 najniža plaća,plaća,metodologija,minimalna plaća
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 105/21 29.12.2021 SN FBiH 93/19, SN FBiH 53/19, SN FBiH 25/17, SN FBiH 48/16, SN FBiH 01/15, SN FBiH 83/14, SN FBiH 01/13, SN FBiH 09/11, SN FBiH 77/10, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 doprinosi,naplata doprinosa,registracija
Odluka o izmjenama odluke o privremenim mjerama koje banka prijenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Federacija BiH Službene novine FBiH 104/21 24.12.2021 SN FBiH 43/22, SN FBiH 89/21, SN FBiH 21/21, SN FBiH 60/20 covid,covid-19,banka,banke
Odluka o izmjenama Oluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 Federacija BiH Službene novine FBiH 104/21 24.12.2021 SN FBiH 43/22, SN FBiH 21/21, SN FBiH 60/20 lizing društva,lizing,covid,covid-19
Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 103/21 22.12.2021 fiskalne kase,fiskalni sistemi,pravilnik,kase
Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2022. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 101/21 15.12.2021 doprinosi
Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 Federacija BiH Službene novine FBiH 89/21 05.11.2021 SN FBiH 43/22, SN FBiH 104/21, SN FBiH 21/21, SN FBiH 60/20 covid,banke,posljedice,oporavak,mjere
Uredba o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 Federacija BiH Službene novine FBiH 87/21 29.10.2021 obrt,finansijska pomoć,mjere,covid,covid-19
Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za neprofitne organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 SN FBiH 102/22 pravilnik,izvještaj,neprofitne organizacije
Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 konto,neprofitne organizacije
Uputstvo kojim se daju smjernice za primjenu međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za mala i srednja privredna društva u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 uputstvo,privredna društva,smjernice,finansijski izvještaj
Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 SN FBiH 99/23, SN FBiH 102/22 privredna društva,finansijski izvještaj
Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 privredna društva,konto
Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 SN FBiH 99/23, SN FBiH 102/22 banke,pravilnik,finansijski izvještaj
Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za banke i druge finansijske organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 SN FBiH 01/22 banke,konto
Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicijske fondove FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 investicijski fondovi
Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za investicijske fondove FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 konto,investicijski fondovi
Pravilnik o sadržaju i formi obrasca izvještaja o promjenama na kapitalu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021 kapital
Pravilnik o uslovima i pravilima konsolidacije finansijskih izvještaja FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 81/21 11.10.2021
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 77/21 29.09.2021 SN FBiH 85/23, SN FBiH 05/23, SN FBiH 57/22, SN FBiH 20/22, SN FBiH 48/21 porez na dohodak,pravilnik
Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 74/21 17.09.2021 fiskalni sistemi
Pravilnik o proizvođačima/zastupnicima u sistemu fiskalizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 51/21 30.06.2021 fiskalizacija,sistem fiskalizacije
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 48/21 18.06.2021 SN FBiH 85/23, SN FBiH 05/23, SN FBiH 57/22, SN FBiH 20/22, SN FBiH 77/21 porez na dohodak,dohodak
Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu i međubankarske naknade za transakcije platnim karticama FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 31/21 21.04.2021 unutrašnji platni promet,transakcije,platne kartice
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim sistemima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/21 09.04.2021 SN FBiH 92/20, SN FBiH 50/20 fiskalni sistemi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SISTEMIMA Član 1. U Pravilniku o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20 i 92/20), u članu 42. iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase: "(2) Dozvoljena je upotreba fiskalnih uređaja propisanih Pravilnicima iz stava (1) ovog člana, do isteka rokova za obaveznu zamjenu fiskalnih uređaja, koji će biti utvrđeni propisom o dinamici zamjene fiskalnih uređaja, u skladu sa članom 51. Zakona o fiskalnim sistemima. (3) Inicijalna fiskalizacija fiskalnih uređaja propisanih Pravilnicima iz stava (1) ovog člana može se vršiti najkasnije do 01.09.2021. godine."
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim dokumentima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/21 09.04.2021 SN FBiH 92/20, SN FBiH 50/20 fiskalni dokumenti PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM DOKUMENTIMA Član 1. U Pravilniku o fiskalnim dokumentima ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20 i 92/20), u članu 48., iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "(2) Fiskalni dokumenti iz člana 10. Zakona mogu se izdavati u skladu sa Pravilnikom iz stava (1) ovog člana, do isteka rokova za obaveznu zamjenu fiskalnih uređaja, koji će biti utvrđeni propisom o dinamici zamjene fiskalnih uređaja, u skladu sa članom 51. Zakona."
Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/21 09.04.2021 SN FBiH 102/22
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 28/21 09.04.2021 SN FBiH 102/22
Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Federacija BiH Službene novine FBiH 21/21 17.03.2021 SN FBiH 43/22, SN FBiH 104/21, SN FBiH 89/21, SN FBiH 60/20 mjere,oproravak,covid,banke ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA PRIMJENJUJE ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19" Član 1. (1) U Odluci o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/20), u članu 3. stav (1) tačka a) riječi: "od najduže 6 mjeseci" zamjenjuju se riječima: "najduže do 30.6.2021. godine". (2) U stavu (1) tačka b) riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima: "najduže do 31.12.2021. godine". (3) U stavu (1) tačka d) riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima: "najduže do 31.12.2021. godine". (4) Stav (7) mijenja se i glasi: "(7) Banka može odobravati posebne mjere iz ovog člana i klijentima kojima su prethodno odobravane posebne mjere u skladu sa odredbama Odluke o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20 i 37/20) i odredbama ove odluke.".
Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 21/21 17.03.2021 SN FBiH 43/22, SN FBiH 104/21, SN FBiH 60/20 covid,lizing,mikrokreditne ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE LEASING DRUŠTVA I MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE PRIMJENJUJU ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19" Članak 1. (1) U Odluci o privremenim mjerama koje leasing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/20), u članku 3. stavku (1) točka a), riječi: "od najduže 6 mjeseci" zamjenjuju se riječima "najduže do 30.06.2021. godine". (2) U stavku (1) točka b), riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima "najduže do 31.12.2021. godine". (3) U stavku (1) točka d), riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima "najduže do 31.12.2021. godine". (4) Stavak (7) mijenja se i glasi: "(7) NFI mogu odobravati posebne mjere iz ovoga članka i klijentima kojima su prethodno odobravane posebne mjere sukladno odredbama Odluke o privremenim mjerama koje leasing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20 i 37/20) i odredbama ove odluke". Članak 2. U članku 4. stavku (3) riječi: "od najduže 12 mjeseci" zamjenjuju se riječima "najduže do 31.12.2021. godine". Članak 3. Članak 5. mijenja se i glasi: "(1) NFI može klijentima odobriti jednu ili više posebnih mjera (modalitet) na obveze i iste zadržati u kategoriji klasifikacije s pripadajućim postotkom rezerviranja i kategorizacijom (klasifikacijom) u kojoj su bili na dan podnošenja zahtjeva za odobrenje privremene mjere ili modaliteta i zaustaviti brojač dana kašnjenja za vrijeme trajanja posebnih mjera. (2) Nakon isteka razdoblja na koje su odobrene posebne mjere iz stavka (1) ovoga članka, a u slučaju da se klijentu ne odobri druga posebna mjera (modalitet), rezerve za gubitke se formiraju sukladno metodologiji propisanoj Odlukom o minimalnoj visini i načinu formiranja, upravljanja i održavanja rezervi za gubitke i upravljanje rizicima leasing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09) i Odlukom o visini i načinu formiranja i održavanja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka MKO ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/07) od datuma isteka posebne mjere, nastavljajući izračun broja dana kašnjenja zatečen na dan odobrenja privremene mjere ili modaliteta. NFI primjenjuju brojač dana kašnjenja od datuma podnošenja zahtjeva za odobrenje privremene mjere ili modaliteta.".
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 12/21 12.02.2021 SN FBiH 19/23, SN FBiH 06/22, SN FBiH 39/18, SN FBiH 38/17, SN FBiH 6/17, SN FBiH 98/15, SN FBiH 81/08, SN FBiH 64/08 doprinosi,uplata doprinosa,pravilnik PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17 i 39/18), u članu 40a., iza riječi: "do 27.11.2017. godine" slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: "i od 20.01.2021. godine do 31.12.2022. godine.".
Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 08/21 29.01.2021 finansijski izvještaj PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA I NAČINU NJIHOVOG KORIŠTENJA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) Ovim pravilnikom uređuju se: način ustupanja prava na korištenje podataka, vrste izbora ustupanja podataka, način i svrha korištenja podataka, uslovi za ustupanje prava na korištenje podataka, podnošenje zahtjeva za ustupanje prava na korištenje podataka, zaključivanje ugovora sa korisnikom, zloupotreba ustupanja prava na korištenje podataka i druga pitanja od značaja za ustupanje prava na korištenje podataka. Član 2. (Primjena pravilnika) (1) Pravilnik se primjenjuje kod svih ustupanja prava na korištenje podataka. (2) Svi korisnici ustupanja prava na korištenje podataka nedvosmisleno potvrđuju da su upoznati sa propisanim i odobrenim načinom korištenja podataka, te da bi svakim drugačijim njihovim korištenjem prekršili odredbe pravilnika i druge propise. Član 3. (Definicije pojmova) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: a) "FIA" - Finansijsko-informatička agencija osnovana Zakonom o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11) (u daljem tekstu: Zakon o FIA-i); b) "Obveznik izvještavanja" - pravno lice kao i drugi subjekti iz člana 3. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09) (u daljem tekstu: Zakon o računovodstvu i reviziji) koji FIA-i predaju finansijske izvještaje i druge dokumente, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i drugim važećim propisima; c) "Registar" - Registar finansijskih izvještaja pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao centralni izvor informacija o uspješnosti poslovanja i finansijskom položaju obveznika izvještavanja koji uspostavlja i vodi FIA u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Zakonom o FIA-i; d) "Javno ustupanje" - ustupanje određenog izbora podataka, pogodnog za informisanje javnosti o imovini, obavezama, vrijednosti i rezultatima poslovanja obveznika izvještavanja; e) "Masovno ustupanje" - ustupanje prava na korištenje standardnog ili posebnog izbora podataka za sve obveznike izvještavanja; f) "Pojedinačno ustupanje" - ustupanje prava na korištenje standardnog ili posebnog izbora podataka za izabrane obveznike izvještavanja; g) "Standardni izbor podataka" - skup finansijskih pokazatelja iz obrađenih izvještaja obveznika izvještavanja, pogodni za izradu bonitetnih ocijena u komercijalne svrhe; h) "Posebni izbor podataka" - podaci odabrani iz obrađenih izvještaja obveznika izvještavanja, pogodni za masovno ili pojedinačno ustupanje, na osnovu zahtjeva korisnika; i) "Zahtjev" - pisani zahtjev za ustupanje prava na korištenje podataka kojim korisnik traži ustupanje prava na korištenje podataka iz Registra, čiju formu utvrđuje FIA; j) "Naknada" - novčana naknada izražena u KM, koju određeni korisnik plaća za ustupanje prava na korištenje podataka; k) "Korisnici" - javnost, organi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, organizacije i institucije, akademska zajednica, poslovne i stručne asocijacije, privredna društva, fizička lica i drugi subjekti u skladu sa članom 5. Zakona o FIA-i; l) "Izvještajna forma" – dokument kojim se prezentiraju finansijski pokazatelji pravnih lica koji uz podatke u izvornom obliku treba obavezno sadržavati neki od finansijskih pokazatelja (likvidnost, ekonomičnost, solventnost, profitabilnost i dr.); m) "Podatak u izvornom obliku" – ustupljeni podatak od strane FIA-e u izvornoj (apsolutnoj) vrijednosti pozicije iz finansijskih izvještaja i drugih dokumenata. n) "Memorandum o saradnji"- dvostarni akt kojim se definišu međusobni odnosi, kao i prava i obaveze između korisnika i FIA-e prilikom ustupanja prava na korištenje podataka; o) "Zapisnik o primopredaji" – dvostrani akt kojim se potvrđuje način i oblik predaje i preuzimanja traženih podataka, te uređuju drugi detalji ustupanja prava na korištenje podataka. II. NAČIN, VRSTE I SVRHA USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA Član 4. (Način i vrste ustupanja prava na korištenje podataka) (1) FIA ustupa pravo na korištenje podataka iz Registra na tri načina: a) javnim ustupanjem, b) masovnim ustupanjem i c) pojedinačnim ustupanjem. (2) Ustupanje prava na korištenje podataka odnosi se na dvije vrste izbora podataka, i to: Петак, 29. 1. 2021. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 8 - Страна 27 a) standardni izbor i b) posebni izbor. Član 5. (Svrha korištenja podataka) (1) Svrha korištenja podataka iz Registra može biti: a) lično informisanje - korištenje u svrhu ličnog informisanja, bez komercijalnog interesa; b) naučno-istraživačka obrada i prezentacija - korištenje posebnog izbora podataka, u svrhu naučnog i istraživačkog rada, bez komercijalnog interesa; c) za potrebe zakonodavnih, sudskih i izvršnih organa vlasti, njihovih stručnih i drugih službi i tijela, organa jedinica lokalne samouprave i drugih javnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: javni subjekti) - korištenje podataka u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti javnih subjekata, bez komercijalnog interesa; d) za poslovne potrebe – korištenje posebnog izbora podataka u svrhu donošenja poslovnih odluka, bez komercijalnog interesa; e) za komercijalne potrebe - korištenje standardnog i posebnog izbora podataka, u svrhu obavljanja registrovane djelatnosti, uz komercijalni interes. (2) Korisnik podataka je dužan u zahtjevu navesti svrhu korištenja podataka. (3) Podaci iz Registra za koje se ustupi pravo korištenja, mogu se koristiti isključivo za svrhu navedenu u zahtjevu. III. NAKNADA I OGRANIČENJA ZA USTUPANJE PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA Član 6. (Naknada) Naknada koju korisnik plaća FIA-i utvrđuje se u skladu sa Odlukom o visini naknada iz djelokruga rada FIA-e, iz člana 16. stav (2) Zakona o FIA-i. Član 7. (Uslovi za ustupanje prava na korištenje podataka u skladu sa svrhom korištenja) U zavisnosti od svrhe korištenja podataka od strane korisnika, propisani su sljedeći uslovi i to za: a) ustupanje prava na korištenje podataka isključivo za lično informisanje: - FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka putem javnog ustupanja podataka, isključivo i samo u svrhu ličnog informisanja; b) ustupanje prava na korištenje podataka za naučnoistraživačku obradu i prezentaciju: - FIA će odobriti ustupanje posebnog izbora podataka za naučno-istraživačku obradu isključivo stručnim i akademskim ustanovama, organizacijama i institucijama, u čiju djelatnost spada i naučno-istraživačka obrada podataka, odnosno fizičkim licima kojima je odobren naučno-istraživački rad za koji je takva obrada podataka neophodna; - podaci koji se ustupaju u ove svrhe, u pravilu, ne sadrže identitet obveznika izvještavanja; - korisnik podataka dužan je informisati FIA-u o rezultatima naučno-istraživačke obrade podataka, za koje mu je ustupljeno pravo korištenja; - korisnik podataka dužan je u svojim radovima, prezentacijama i analizama navesti FIA-u kao izvor podataka; c) ustupanje prava na korištenje podataka u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti javnih subjekata, bez komercijalnog interesa: - FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka javnim subjektima, isključivo u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti koji isključuju postojanje komercijalnog interesa za korištenje podataka na strani javnog subjekta; - svi elementi ustupanja prava na korištenje podataka, javnim subjektima koji su u skladu sa odlukom iz člana 6. ovog pravilnika izuzeti od plaćanja naknade, će se obavezno definisati Memorandumom o saradnji i Zapisnikom o primopredaji između FIA-e i istih, a za one javne subjekte koji nisu izuzeti od plaćanja naknade postupiće se u skladu sa odredbom člana 10. st. (1) i (2) ovog pravilnika. - podatke u izvornom obliku, ustupljene isključivo u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, javni subjekti ne smiju bez saglasnosti FIA-e, objavljivati, niti dalje ustupati drugim pravnim i fizičkim licima, na bilo koji način, u cijelosti ili djelimično, ukoliko to nije nužno za postupanje u skladu sa nadležnostima ili ostvarivanje zakonom propisanih ciljeva; d) ustupanje prava na korištenje podataka za poslovne potrebe: - FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka za poslovne potrebe isključivo onim korisnicima koji te podatke obrađuju u svrhu donošenja poslovnih odluka, bez komercijalnog interesa; - u svrhu korištenja podataka za poslovne potrebe, FIA će korisnicima ustupiti pravo na korištenje posebnog izbora podataka u masovnom i pojedinačnom ustupanju; - podatke u izvornom obliku ustupljene isključivo u svrhe poslovne obrade, korisnici ne smiju dalje ustupati drugim pravnim i fizičkim licima, na bilo koji način, u cijelosti ili djelimično; - u slučaju informisanja trećih lica o rezultatima obrade podataka, poslovnim planovima ili odlukama zasnovanim na podacima čiju obradu je odobrila FIA, korisnik je dužan navesti FIA-u kao izvor podataka; e) ustupanje prava na korištenje podataka za komercijalne potrebe: - FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka onim korisnicima koji podatke obrađuju u komercijalne svrhe; - u svrhu korištenja podataka za komercijalne potrebe, FIA će korisnicima ustupiti pravo na korištenje standardnog i posebnog izbora podataka u pojedinačnom i masovnom ustupanju. Član 8. (Ustupanje prava na korištenje podataka za komercijalne potrebe) Korisnik kojem se ustupa pravo na korištenje podataka za komercijalne potrebe, dužan je: a) navesti izvor podataka kada iste koristi za komercijalne potrebe, odnosno korisnik je u svom krajnjem proizvodu – izvještaju ili u ugovoru sa klijentom dužan navesti da je izvor podataka FIA; b) da poštuje ali i odgovara da podaci budu korišteni isključivo u skladu sa svrhom navedenom u zahtjevu; c) da osigura da se podaci u izvornom obliku, ustupljeni na korištenje od FIA-e, zaštite od dalje prodaje ili Број 8 - Страна 28 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 29. 1. 2021. ustupanja, na bilo koji način, trećim licima, u cijelosti ili djelimično; d) osigurati da bude izričito naznačen kao obrađivač podataka krajnjih proizvoda; e) pravilno prezentirati finansijski, imovinski i prinosni položaj obveznika izvještavanja, te je u tom smislu dužan prije sklapanja ugovora (korisnik koji zaključuje ugovor s FIA-om) dostaviti FIA-i na uvid i odobravanje svoju izvještajnu formu, odnosno krajnju formu prikazivanja podataka; f) osigurati pravo uvida FIA-e u strukturu krajnjih izvještaja korisnika; g) osigurati FIA-i trajan, kontinuiran i besplatan pristup sistemu korisnika za kontrolu svih prikaza koje ima namjeru distribuirati, te isti omogućiti prilikom primopredaje podataka; h) i obavezuje se da neće vršiti distribuciju niti razmjenu podataka kao ni izvještajnih formi u izvornom obliku elektronskim putem (web servis, web portal i dr.) trećim licima. IV. ZAHTJEV I UGOVOR Član 9. (Zahtjev) (1) Korisnici mogu uputiti zahtjev FIA-i putem pošte, faksa, epošte, web portala FIA-e ili lično. (2) U zahtjevu se obavezno navode svi traženi podaci za korisnika, tj. za pravna lica naziv korisnika, JIB, PDV broj (ukoliko se radi o PDV obvezniku), adresa, ovlašteno lice i pečat korisnika, a fizička lica u zahtjevu navode ime i prezime adresu i kontakt telefon. (3) U zahtjevu se obavezno navodi i vrsta ustupanja, te svrha za koju će podaci biti korišteni, period/godina za koju se traže podaci iz finansijskih izvještaja i drugih dokumenata. Član 10. (Ugovor) (1) FIA je dužna zaključiti pisani ugovor sa korisnikom u svim slučajevima ustupanja prava na korištenje podataka kada je vrijednost naknade za ustupljene podatke jednaka ili prelazi iznos od 3.000,00 KM, izuzev u slučajevima iz člana 7. tačka c) alineja 2. ovog pravilnika. (2) U svim drugim slučajevima ustupanja prava na korištenje podataka kada je vrijednost naknade za ustupljene podatke niža od 3.000,00 KM, FIA ustupa pravo na korištenje podataka na osnovu zahtjeva korisnika i uplate naknade. (3) FIA je dužna da poštuje pravila konkurencije. (4) Na ugovore zaključene između FIA-e i korisnika, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list R BiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/03 i 42/11). (5) Korisnik koji prekrši odredbe zaključenog ugovora odgovara, pored grube nepažnje i za običnu nepažnju. (6) Korisnik za povredu zaključenog ugovora odgovora kao dobar privrednik, sa povećanim stepenom odgovornosti. Član 11. (Raskid ugovora) U slučaju da korisnik prekrši odredbe ugovora i/ili pravilnika, FIA ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, oduzeti ustupljeno pravo na korištenje podataka i zadržati uplaćenu naknadu, kao i pravo na naknadu štete. V. ZLOUPOTREBA USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA Član 12. (Zloupotreba) (1) FIA zadržava pravo da spriječi svaku zloupotrebu ustupanja prava na korištenje podataka od strane korisnika, a prije svega neovlašteno korištenje i distribuciju podataka koji su na osnovu zahtjeva korisnika ustupljeni na korištenje. (2) Svako je dužan da se uzdržava od povrede ustupljenog prava na korištenje podataka iz Registra. (3) Korisnik je dužan da osigura da se podaci, koje je dobio od FIA-e u pogledu ustupanja prava na korištenje podataka, isključivo koriste u svrhu za koju je korisnik podnio zahtjev i koju je obavezan navesti u zahtjevu i odgovaran je ako se podaci koriste protivno njihovoj namjeni. (4) Korištenje ustupljenog prava na korištenje podataka protivno njihovoj svrsi podrazumijeva, prije svega, zabranu ustupanja trećim licima, povezanim i/ili nepovezanim sa korisnikom, sa ili bez naknade, distribuiranje i/ili objavljivanje podataka i izvještaja, u izvornom obliku ustupljenom od FIA-e. (5) Korisnik ne smije dovesti u zabludu treća lica u pogledu izvora podataka kao ni u pogledu svrhe korištenja podataka koje distribuira na tržištu. Član 13. (Zaštita prava) U slučaju povrede prava na korištenje podataka utvrđenih pravilnikom, drugim propisima i/ili ugovorom, FIA ima pravo da traži zaštitu svojih prava i naknadu štete pred nadležnim organom. VI. ŠTETA PROUZROKOVANA USTUPANJEM PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA Član 14. (Odgovornost za štetu) (1) FIA nije odgovorna za moguću štetu i druge posljedice koje korisniku ili trećoj pravnoj i fizičkoj osobi mogu nastati zbog ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra, ukoliko se FIA prilikom ustupanja podataka pridržavala odredbi ovog pravilnika i drugih zakonskih odredbi. (2) Za tačnost podataka iz Registra, odgovoran je obveznik izvještavanja. (3) FIA jamči da su ustupljeni podaci istovjetni sa podacima koje su obveznici izvještavanja, pri predaji finansijskih izvještaja i drugih dokumenata, dostavili FIA-i. (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, a u cilju detekcije zloupotrebe podataka FIA zadržava pravo zaštite određenog broja podataka u izvornom obliku, što će biti definisano ugovorom sa korisnikom. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 15. (Prestanak važenja) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja, broj 01-1-01-745-2/19 od 25.02.2019. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/19).
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja društava za osiguranje FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 03/21 15.01.2021 SN FBiH 82/10 pravilnik,forma,finansijski izvještaj,društva za osiguranja Petak, 15. 1. 2021. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 3 - Strana 79 61 Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09), federalni ministar finansijafederalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I FORMI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE Član 1. U Pravilniku o sadržaju i formi finansijskih izvještaja društava za osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj: 82/10) u članu 2. stav (2) obrasci finansijskih izvještaja Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju, Bilans uspjeha - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i Izvještaj o novčanim (gotovinskim) tokovima koji se nalaze u prilogu i koji čine sastavni dio Pravilnika zamjenjuju se novim obrascima finansijskih izvještaja Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju, Bilans uspjeha - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i Izvještaj o novčanim (gotovinskim) tokovima koji sadrže jednodimenzionalni bar kod, a nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio. Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-2-28/21 05. januara 2021. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r.
Odluka o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 01/21 08.01.2021 tarife,pmoćne usluge ODLUKA1 O TARIFAMA ZA SISTEMSKU I POMOĆNE USLUGE Član 1. (Predmet) Ovom Odlukom utvrđuje se tarifa za sistemsku uslugu i tarifa za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju iz prijenosnog sistema Bosne i Hercegovine. Član 2. (Sistemska usluga) (1) Određuje se finansijski obim sistemske usluge u 2021. godini u iznosu od 53.011.207 KM i utvrđuje tarifa za sistemsku uslugu u iznosu od 0,4789 feninga/kWh. (2) Sredstva prikupljena po osnovu tarife za sistemsku uslugu koriste se isključivo za tržišnu nabavku rezerve kapaciteta sekundarne i tercijarne regulacije, kao i nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu i kompenzacije neželjenih odstupanja prema susjednim regulacijskim područjima. Član 3. (Prekomjerno preuzeta reaktivna energija) Tarifa za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju sa mreže prijenosa utvrđuje se u iznosu od nula (0) feninga/kvarh. Član 4. (Obračun odstupanja balansno odgovornih strana od dnevnog rasporeda) Vrijednosti odstupanja balansno odgovornih strana od dnevnog rasporeda obračunavaju se na satnom nivou. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) obračunava odstupanja u energetskom i finansijskom smislu u skladu sa 1 Odluka objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 1/21 Tržišnim pravilima ("Službeni glasnik BiH", broj 48/15) i odgovarajućim procedurama. Član 5. (Obračun i fakturiranje pomoćnih i sistemske usluge) (1) NOS BiH izrađuje obračun pomoćnih i sistemske usluge u skladu sa Tržišnim pravilima i odgovarajućim procedurama, na osnovu kojeg se vrši fakturiranje i plaćanje usluga. (2) Obračun iz stava (1) ovog člana se dostavlja pružaocima pomoćnih usluga, snabdjevačima kupaca priključenih na prijenosni sistem, operatorima distributivnih sistema u BiH i DERK-u. U obračunu se navode finansijske i energetske pozicije NOS-a BiH i tržišnih subjekata. (3) U cilju izrade tačnog obračuna, operatori distributivnog sistema dužni su NOS-u BiH pravovremeno dostavljati sve potrebne podatke i informacije.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim sistemima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 92/20 18.12.2020 SN FBiH 50/20 pravilnik,fiskalni sistemi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SISTEMIMA Član 1. U Pravilniku o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20), u članu 43., datum: "01.01.2021. godine", zamjenjuje se datumom: "01.04.2021. godine".
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim dokumentima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 92/20 18.12.2020 SN FBiH 50/20 pravilnik,fiskalni dokumenti PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SUSTAVIMA Članak 1. U Pravilniku o fiskalnim sustavima ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20), u članku 43., datum: "1. siječnja 2021. godine", zamjenjuje se datumom: "1. travnja 2021. godine". Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupcima fiskalizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 92/20 18.12.2020 SN FBiH 50/20 pravilnik,postupak fiskalizacije,fiskalizacija PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPCIMA FISKALIZACIJE Član 1. U Pravilniku o postupcima fiskalizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/20), u članu 30., datum: "01.01.2021. godine", zamjenjuje se datumom: "01.04.2021. godine". Član 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 87/20 02.12.2020 SN FBiH 33/22, SN FBiH 94/19, SN FBiH SN FBiH 96/17, SN FBiH 11/17, SN FBiH SN FBiH 88/16 pravilnik,dobit,porez na dobit PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16, 11/17, 96/17 i 94/19) u članu 91. stav (1) iza riječi "porezni poticaj" stavlja se tačka, a ostatak rečenice briše. Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Porezni obveznici su dužni Obrazac PI-808 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 2. U članu 94. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Porezni obveznik je dužan Obrazac PP-812 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 3. U članu 99. stav (1) iza riječi "Obrasca PP-810" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (2) iza riječi: "Obrasca PP-811" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (3) iza riječi: "Obrasca PP-812" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. Član 4. U članu 101. stav (1) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem". Član 5. U članu 102. stav (1) iza riječi: "Obrazac PP-801" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (3) tačka c) mijenja se i glasi: "c) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Srijeda, 2. 12. 2020. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 87 - Strana 53 Član 6. U članu 103. stav (1) rečenica: "Prijava se dostavlja prema nadležnoj jedinici za koju Porezna uprava odredi da je glavna." se briše. U stavu (3) tačka d) mijenja se i glasi: "d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Član 7. U članu 104. stav (1) rečenica: "Prijava se dostavlja prema nadležnoj jedinici za koju Porezna uprava odredi da je glavna." se briše. U stavu (3) tačka d) mijenja se i glasi: "d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Član 8. U članu 105. stav (1) iza riječi: "Obrazac PP-804" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (2) tačka d) mijenja se i glasi: "d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Član 9. U članu 106. stav (1) iza riječi: "Obrazac PP-805" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (2) tačka d) mijenja se i glasi: "d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit." Član 10. U članu 107. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Porezni obveznik je dužan Obrazac PB-800-A i Obrazac PB-800-B dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 11. U članu 108. stav (1) riječi: "nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave" mijenjaju se i glase: "Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 12. U članu 109. stav (1) riječi: "nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave" mijenjaju se i glase: "Poreznoj upravi elektronskim putem." Član 13. U članu 110. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: "(6) Obrazac OP-820 iz stava (1) ovog člana podnosi se elektronskim putem." Član 14. U članu 116. stav (3) se briše. Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4). U stavu (5) koji postaje stav (4) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem". Član 15. U članu 117. stav (3) se briše. Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4). U stavu (5) koji postaje stav (4) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem,". Član 16. U članu 118. stav (5) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem" Član 17. U članu 119. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Obrazac PG-809 dostavlja se Poreznoj upravi elektronskim putem."
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 87/20 02.12.2020 SN FBiH 53/12, SN FBiH 07/11, SN FBiH 38/10, SN FBiH 74/04, SN FBiH 54/03, SN FBiH 66/02 pravilnik,porezna prijava PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA Član 1. U Pravilniku o postupku podnošenja poreznih prijava ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/02, 54/03, 74/04, 38/09, 7/11 i 53/12) u članu 1. iza broja "57/09" riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "40/10" dodaju se riječi: "27/12, 7/13, 71/14 i 91/15". Član 2. U članu 2. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Porezne prijave koje su porezni obveznici dužni dostavljati u skladu sa poreznim zakonima sastavni su dio pravilnika o primjeni kojima je uređeno provođenje Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/16 i 15/20), Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19) kao i odredbi propisa kantona koji uređuju oporezivanje imovine, nepokretnosti, poklona i naslijeđa." Član 3. U članu 5. stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Poreznom prijavom poreza na dohodak u smislu stava (1) ovog člana smatra se Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)." Iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase: "(4) Poreznom prijavom poreza na dobit u smislu stava (1) ovog člana smatra se: a) Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801), b) Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP- 802), c) Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP-803), d) Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804). (5) Prijavom u smislu stava (1) ovog člana smatra se i: a) Specifikacija uz isplatu plaće zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica sa sjedištem u Federaciji (Obrazac 2001), b) Specifikacija uz isplatu plaće zaposlenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica sa sjedištem u Federaciji (Obrazac 2001-A), c) Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika (Obrazac 2002)." d) Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, koji samostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Federacije (Obrazac 2002-A)." Član 4. U članu 6. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Ukoliko se prijave podnose elektronskim putem, st. (2) i (3) ovog člana se ne primjenjuju." Član 5. U članu 7. tačka 2. mijenja se i glasi: "2. elektronskim putem i" Član 6. U članu 8. stav (3) riječi: "putem interneta" zamjenjuju se riječima: "elektronskim putem". U stavu (4) riječi: "putem interneta" zamjenjuju se riječima: "elektronskim putem". Član 7. U članu 9. stav (3) alineja 2. riječi: "putem interneta" zamjenjuju se riječima: "elektronskim putem" Član 8. U članu 10. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi: "(7) Odredbe ovog člana se ne primjenjuju ukoliko je drugačije propisano poreznim zakonima i podzakonskim aktima." Član 9. U članu 14. riječi: "u bilo koje vrijeme" brišu se. Član 10. Član 15. mijenja se i glasi: "Član 15. Popunjena Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) i dostavljena poreznom obvezniku od strane Porezne uprave na osnovu prijava poreza po odbitku poreza na dohodak iz člana 20. stav (2) ovog pravilnika, ne smatra se prijavom koju podnosi Porezna uprava u ime poreznog obveznika." Član 11. Član 16. se briše. Član 12. Član 17. se briše. Član 13. Član 18. se briše. Član 14. Član 19. mijenja se i glasi: "Član 19. (1) Izvršna rješenja iz člana 78. Zakona kojima se utvrđuje dodatna porezna obaveza, imaju karakter porezne prijave. (2) Za obaveze utvrđene rješenjima iz stava (1) ovog člana, porezni obveznik nije dužan dostavljati izmijenjene porezne prijave. (3) Ovlašteni zaposlenik Porezne uprave dužan je po rješenjima iz stava (1) ovog člana, sačiniti izmijenjene porezne prijave i pripadajuće izvještaje, i iste unijeti u IT sistem Porezne uprave." Član 15. U članu 19a. iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase: "(2) Obavijesna prijava poreza na dohodak u smislu stava (1) ovog člana, smatra se: Broj 87 - Strana 48 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 2. 12. 2020. a) Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (Obrazac GIP- 1022), b) Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052), c) Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), d) Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine (Obrazac PRIM-1054). (3) Obavijesna prijava poreza na dobit u smislu stava (1) ovog člana, smatra se: a) Porezni bilans (Obrazac PB 800-A), b) Porezni bilans (Obrazac PB 800-B), c) Plan investiranja (Obrazac PI-808), d) Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809), e) Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810), f) Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP- 811), g) Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812), h) Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813), i) Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820). (4) Prijave iz st. (2) i (3) ovog člana dostavljaju se Poreznoj upravi na način i u rokovima utvrđenim poreznim zakonima i podzakonskim aktima." Član 16. Član 19c. mijenja se i glasi: "Član 19c. Poslodavac odnosno lice koje, u smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak, ima obaveze poslodavca - isplatioca plaća, dužan je do kraja februara tekuće godine za proteklu godinu dostaviti svakom zaposleniku obavijesnu prijavu iz člana 19a. stav (2) tačka a) ovog pravilnika nakon uplaćene akontacije poreza na dohodak ostvarene po osnovu nesamostalne djelatnosti i obustavljenim i uplaćenim obaveznim doprinosima iz osnovice" Član 17. Član 19d. mijenja se i glasi: "Član 19d. Obavijesnom prijavom smatra se i razmjena informacija između Porezne uprave i drugih poreznih administracija o obavezi obustave i uplate obaveznih doprinosa i akontacija poreza na dohodak." Član 18. U članu 20. st. (2) i (3) mijenjaju se i glase: "(2) Prijavom poreza po odbitku poreza na dohodak u smislu stava (1) ovog člana, smatra se: a) Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023), b) Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (Obrazac PMIP-1024), c) Akontacija poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (Obrazac AUG-1031), d) Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti (Obrazac ASD- 1032), e) Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac PDN-1033), f) Prijava poreza na prihod od imovine i imovinskih prava (Obrazac PIP-1034), g) Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva (Obrazac AMS-1035), h) Akontacija poreza po odbitku rezidenta (Obrazac APR 1036). (3) Prijavom poreza po odbitku poreza na dobit u smislu stava (1) ovog člana, smatra se: a) Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815), b) Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816), c) Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817), d) Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD-818) i e) Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava (Obrazac POD-819)." Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Prijave iz st. (2) i (3) ovog člana dostavljaju se Poreznoj upravi na način i u rokovima utvrđenim poreznim zakonima i podzakonskim aktima."
Uredba o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 Federacija BiH Službene novine FBiH 86/20 27.11.2020 SN FBiH 81/22, SN FBiH 54/15 autoceste,naknada
Odluka o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Federacija BiH Službene novine FBiH 60/20 28.08.2020 SN FBiH 43/22, SN FBiH 104/21, SN FBiH 89/21, SN FBiH 21/21 banke,covid,posljedice Broj 60 - Strana 2 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 28. 8. 2020. На основу члана IV.В.3.7.а)(7) Устава Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 1/94 и 13/97) и чланова 4. и 17. у вези члана 2. Закона о помиловању ("Службене новине Федерације БиХ", број 22/09), доносим ОДЛУКУ О ПОМИЛОВАЊУ ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНИХ ЛИЦА ОДБИЈАЈУ СЕ МОЛБЕ ЗА ПОМИЛОВАЊЕ ОСУЂЕНИМ ЛИЦИМА: 1. Мујабашић (Изудин) Ирнес 2. Шаранчић (Мехмед) Халим 3. Шабановић (Исмет) Елвир 4. Новалић (Смајо) Нихад 5. Чечура (Драгутин) Анте ДА СЕ ДЈЕЛОМИЧНО ОСЛОБОДИ ОД ИЗДРЖАВАЊА КАЗНЕ ЗАТВОРА 1. Шехић Ријад, син Фикрета и мајке Султаније рођене Терзић, рођен 08.09.1977. године у Бугојну, настањен у мјесту Врбас насеље II Д2, опћина Бугојно, држављанин БиХ. Пресудом Опћинског суда Бугојно број 46 0 К 054456 17 К од 06.03.2019. године, за кривична дјела "примање дара и других облика користи" из члана 380. став 1. и "кривотворење службене исправе" из члана 389. став 1. у вези с чланом 31. КЗ Ф БиХ, осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 6 (шест) мјесеци. Правомоћном пресудом Кантоналног суда Нови Травник, број 46 0 К 054456 19 Кж од 04.10.2019. године, преиначена је првоступањска пресуда, те се осуђује на казну затвора у трајању од 1 (једне) године. Да се дјеломично ослободи од издржавања изречене казне затвора за раздобље од 3 (три) мјесеца. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења односно даном потписивања, а иста ће бити објављена у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 01-09-1-260-01/20 14. августа 2020. године Сарајево Предсједник Маринко Чавара, с. р. 1270 Na osnovu člana IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 13/97) i članova 4. i 17. u vezi člana 2. Zakona o pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09), donosim ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA ODBIJAJU SE MOLBE ZA POMILOVANJE OSUĐENIM LICIMA: 1. Joldić (Bahrije) Senad 2. Topalović (Avdije) Muamer 3. Pezo (Rasima) Ademir 4. Delić (Rahmana) Ševal 5. Hajlovac (Džemala) Edin Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-09-1-272-01/20 14. augusta 2020. godine Sarajevo Predsjednik Marinko Čavara, s. r. Temeljem članka IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94 i 13/97) i članaka 4. i 17. u svezi članka 2. Zakona o pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09), donosim ODLUKU O POMILOVANJU PRAVOMOĆNO OSUĐENIH OSOBA ODBIJAJU SE ZAMOLBE ZA POMILOVANJE OSUĐENIM OSOBAMA: 1. Joldić (Bahrije) Senad 2. Topalović (Avdije) Muamer 3. Pezo (Rasima) Ademir 4. Delić (Rahmana) Ševal 5. Hajlovac (Džemala) Edin Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-09-1-272-01/20 14. kolovoza 2020. godine Sarajevo Predsjednik Marinko Čavara, v. r. На основу члана IV.В.3.7.а)(7) Устава Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94 и 13/97) и чланова 4. и 17. у вези члана 2. Закона о помиловању ("Службене новине Федерације БиХ", број 22/09), доносим ОДЛУКУ О ПОМИЛОВАЊУ ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНИХ ЛИЦА ОДБИЈАЈУ СЕ МОЛБЕ ЗА ПОМИЛОВАЊЕ ОСУЋЕНИМ ЛИЦИМА: 1. Јолдић (Бахрије) Сенад 2. Топаловић (Авдије) Муамер 3. Пезо (Расима) Адемир 4. Делић (Рахмана) Шевал 5. Хајловац (Џемала) Един Ова Одлука ступа на снагу даном доношења односно даном потписивања, а иста ће бити објављена у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 01-09-1-272-01/20 14. августа 2020. године Сарајево Предсједник Маринко Чавара, с. р. AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1271 Na osnovu čl. 5. stav (1) tačka h) i 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka d) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 03/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici održanoj dana 24.08.2020. godine, donosi Petak, 28. 8. 2020. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 60 - Strana 3 ODLUKU O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA PRIMJENJUJE ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19" Član 1. Predmet (1) Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere sa ciljem oporavka privrede od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom zarazne bolesti "COVID-19" (u daljem tekstu: pandemija) i očuvanja stabilnosti bankarskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na: a) odobravanje olakšica klijentima banke koji su pogođeni negativnim efektima pandemije, b) posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom, koja banka primjenjuje u slučaju da odobri posebne mjere klijentu, c) mjere sa ciljem očuvanja kapitala banaka. (2) Banka odobrava kreditne olakšice, odnosno posebne mjere iz člana 3. ove odluke klijentima sa ciljem prevazilaženja poteškoća sa kojima se suočavaju i olakšavanja klijentima da u narednom periodu uredno izmiruju svoje obaveze prema banci. (3) Odredbe ove odluke primjenjuju se na banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FBiH) kojima je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) izdala dozvolu za rad. Član 2. Pojmovi (1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj odluci imaju sljedeće značenje: a) Kreditne obaveze su potraživanja banke od fizičkih i pravnih lica nastalih po osnovu ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate i naknade vezane za kreditno-garancijski posao, kao i potraživanja po finansijskom lizingu i faktoring poslovima u skladu sa zaključenim ugovorom. b) Klijent banke u smislu ove odluke je fizičko ili pravno lice čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu značajno smanjeni kao posljedica utjecaja pandemije i time je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci. c) Materijalno značajan iznos ima isto značenje kao u Odluci o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/19 i 37/20, u daljem tekstu: Odluka o upravljanju kreditnim rizikom). d) Posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja kreditnih obaveza, restrukturiranja kreditnih obaveza ili davanje drugih olakšica koje imaju za posljedicu modifikaciju izloženosti koju je banka odobrila fizičkim i pravnim licima radi oporavka od negativnih posljedica utjecaja pandemije, uspostave kreditne i otplatne sposobnost klijenta banke, te uspostave održivosti njegovog poslovanja, uz poduzimanje svih ostalih mjera za upravljanje kreditnim rizikom. Član 3. Posebne mjere (1) Posebne mjere koje banka može odobriti klijentima banke su: a) moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza od najduže 6 mjeseci, b) uvođenje "grace" perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 12 mjeseci, c) produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno, d) produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcijskim računima na period od najduže 12 mjeseci, pri čemu bi klijent banke tokom tog perioda mogao koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije, e) odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja klijentovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, f) prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji određuje banka i g) druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta. (2) Posebne mjere iz stava (1) ovog člana mogu da uključe i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate kreditnih obaveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške klijentima banke. (3) U okviru posebnih mjera iz stava (1) i (2) ovog člana, banka je dužna provoditi sve potrebne aktivnosti radi adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom i prilagodbe trenutnim i privremenim okolnostima u poslovanju, sa ciljem stvaranja uslova za naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom na održivost poslovanja klijenta. (4) Tretman posebnih mjera iz ovog člana mogu da imaju mjere koje su odobrene na osnovu pojedinačne analize kreditnog rizika iz koje je banka procijenila da će mjere omogućiti klijentu banke uredno izmirenje kreditnih obaveza prema banci u narednom periodu. (5) Banka će odobravati posebne mjere samo klijentima banke. (6) Banka je dužna objaviti informacije o posebnim mjerama koje odobrava klijentima banke na svojoj službenoj web stranici. (7) U periodu trajanja posebnih mjera iz ovog člana ne uračunava se period eventualno ranije odobrenih posebnih mjera u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20 i 37/20). Član 4. Modalitet (1) Banka je dužna da za klijente banke definira primjeren modalitet koji sadrži posebne mjere iz člana 3. ove odluke koji će pomoći klijentima da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze prema banci. (2) Modalitet može sadržavati jednu ili kombinaciju posebnih mjera, na osnovu zahtjeva klijenta banke i provedene kreditne analize iz kojih je banka procijenila da će odobrene mjere pomoći klijentu banke da u budućem periodu uredno izmiruje svoje obaveze prema banci. (3) Ukoliko modalitet sadrži kombinaciju posebnih mjera iz člana 3. stav (1) tač. a) i b) banka odobrava posebne mjere na period od najduže 12 mjeseci. (4) Banka može definirati modalitet za pojedinačnog klijenta banke. (5) Prilikom definiranja modaliteta za pravna lica koja imaju izloženosti u drugim bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama, banka treba da aktivno djeluje u cilju Broj 60 - Strana 4 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 28. 8. 2020. usaglašenog djelovanja sa drugim bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama u pronalaženju zajedničkog modaliteta za naknadno prilagođavanje realnih mogućnosti otplate kreditnih obaveza. Član 5. Modifikacija (1) Modifikacija izloženosti uključuje izmjenu nekih ili svih uslova originalnog ugovora, te je banka može smatrati značajnom modifikacijom u smislu Odluke o upravljanju kreditnim rizikom, kada banka prestaje priznavati originalnu stavku finansijske aktive i počinje priznavati novu stavku, ali nije u obavezi da utvrđuje da li predmetna stavka predstavlja imovinu stečenu uz umanjenje vrijednosti (POCI imovina). (2) U okviru primjene posebnih mjera, kamatna stopa za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definirana osnovnim ugovorom. (3) Prilikom ugovaranja posebnih mjera, banka ne može naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade povezane sa modifikacijom izloženosti. (4) Za promjene prvobitno ugovorenih uslova kredita, banka je dužna osigurati saglasnost svih ostalih ugovornih strana u kreditnom poslu. (5) U toku trajanja moratorija, banka ne obračunava zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja. Član 6. Posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom (1) Banka ne može odobriti posebne mjere u skladu sa ovom odlukom klijentima kod kojih postoji kašnjenje u izmirivanju obaveza prema banci duže od 90 dana u materijalno značajnom iznosu, odnosno dozvoljeno je odobravanje posebnih mjera samo klijentima čije su izloženosti raspoređene u nivo kreditnog rizika 3 na osnovu uslova prema kojima se smatra izvjesnim da dužnik neće u potpunosti izmiriti svoje obaveze prema banci definiranih članom 20. stav (3) tač. a) - d) Odluke o upravljanju kreditnim rizikom. (2) Izuzetno, za klijente koji su raspoređeni u nivo kreditnog rizika 3 koje se nalaze u periodu oporavka u skladu sa članom 22. stav (3) tačka b) Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i kod kojih postoji urednost u otplati u posljednja 3 mjeseca do datuma podnošenja zahtjeva, banka može odobriti posebne mjere. (3) Modifikacije kreditnih obaveza koje su bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 1 ili 2 na dan modifikacije, banka označava u svom informacionom sistemu kao modifikacije uzrokovane tekućim potrebama dužnika, a modifikacije izloženosti koje su raspoređene u nivo kreditnog rizika 3 na dan modifikacije, banka označava u svom informacionom sistemu kao restrukturirane izloženosti. (4) Izloženost nastala uslijed modifikacije kreditnih obaveza klijenta koje su u trenutku modifikacije bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 1 može biti zadržana u nivou kreditnog rizika 1 na dan modifikacije, te je osnovni kriterij za naknadno raspoređivanje izloženosti u nivoe kreditnog rizika broj dana kašnjenja u materijalno značajnom iznosu. (5) Izloženost nastala uslijed modifikacije kreditnih obaveza klijenta koje su u trenutku modifikacije bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 2 može biti zadržana u nivou kreditnog rizika 2 na dan modifikacije, te je osnovni kriterij za naknadno raspoređivanje izloženosti u nivoe kreditnog rizika broj dana kašnjenja u materijalno značajnom iznosu. Banka može rasporediti ove izloženosti u nivo kreditnog rizika 1 samo nakon isteka perioda oporavka definiranog Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom. (6) Izloženost nastala uslijed modifikacije kreditnih obaveza klijenta koje su u trenutku modifikacije bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 3 zadržava se u nivou kreditnog rizika 3 i može se rasporediti u nižu kategoriju izloženosti samo nakon isteka perioda oporavka definiranog Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom. (7) Banka ne može smanjivati procenat pokrivenosti izloženosti očekivanim kreditnim gubicima bez otplate modificirane ili restrukturirane izloženosti. (8) Banka je dužna pojačano pratiti rizike koji proizlaze iz portfolija klijenata banke kojima su odobrene posebne mjere, a naročito procjenjivati indikatore koji mogu potencijalno ukazati na poteškoće kod izmirenja kreditnih obaveza nakon isteka perioda za koji su odobrene posebne mjere iz člana 3. ove Odluke. Član 7. Odobrenje posebnih mjera (1) Posebne mjere banka može provoditi na osnovu pisanog zahtjeva klijenta banke, imajući u vidu nepovoljne ekonomske posljedice uzrokovane pandemijom. (2) Prije odobrenja posebnih mjera propisanih ovom odlukom, banka je dužna da klijente upozna sa mogućnostima korištenja istih, svim uslovima i efektima mjera (ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i dostaviti pisani prihvat ponude ako istu prihvataju. (3) Banka je dužna osigurati potpunu dokumentovanost provedenih postupaka. Član 8. Očuvanje kapitala banke (1) Banka je dužna sa posebnom pažnjom pratiti promjene u vlastitom poslovnom modelu, likvidnosti i profilu rizika, te u skladu sa tim održavati adekvatan nivo i strukturu kapitala za pokriće svih rizika kojima je ili bi mogla biti izložena u nastalim okolnostima poslovanja. (2) Postupanje banke u skladu sa stavom (1) ovog člana podrazumijeva odgodu i/ili otkazivanje isplate dividende za vrijeme važenja ove Odluke. (3) Banka može koristiti zaštitni sloj za očuvanje kapitala za vrijeme važenja ove odluke, poštujući odredbe iz stava (2) ovog člana i uz prethodno obavještenje Agencije. Član 9. Izvještavanje (1) Banka je dužna osigurati praćenje realizacije posebnih mjera, voditi posebne analitičke evidencije na način da sve aktivnosti o odobravanju i ugovaranju posebnih mjera iz ove odluke i njihovi efekti budu pregledni i dostupni za potrebe banke, kao i u svrhu nadzora koji obavlja Agencija. (2) Banka je dužna izvještavati Agenciju o primjeni posebnih mjera u skladu sa formom i u rokovima koje će direktor Agencije naknadno propisati. Član 10. Program posebnih mjera (1) Banka je dužna pripremiti i ažurirati Program posebnih mjera. (2) Program posebnih mjera koji se dostavlja Agenciji treba biti usvojeni od strane uprave banke. (3) Banka je dužna da Programom posebnih mjera definira: a) ovlaštenja i odgovornosti u procesu provođenja mjera i aktivnosti, b) vrste posebnih mjera i olakšica, kao i uslove za njihovu primjenu, c) način dokumentovanja kreditnih aktivnosti, d) postupak komunikacije sa klijentima u smislu odredbi ove odluke i druge elemente koje ocijeni relevantnim za primjenu odredbi iz ove odluke, Petak, 28. 8. 2020. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 60 - Strana 5 e) sistem praćenja i izvještavanja u banci i izvještavanja Agencije o aktivnostima i mjerama iz ove odluke i rezultatima u vezi sa njihovom primjenom, f) posebne mjere sistema internih kontrola. Član 11. Prijelazne i završne odredbe (1) Zahtjevi za primjenu mjera iz člana 3. ove Odluke mogu se podnositi bankama do 31.12.2020. godine. (2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20 i 37/20). (3) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-48-02/20 24. augusta 2020. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na temelju čl. 5. stavak (1) točka h) i 19. stavak (1) točka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka d) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 03/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2020. donosi ODLUKU O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA PRIMJENJUJE ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19" Članak 1. Predmet (1) Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere s ciljem oporavka gospodarstva od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom zarazne bolesti "COVID-19" (u daljnjem tekstu: pandemija) i očuvanja stabilnosti bankarskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na: a) odobravanje olakšica klijentima banke koji su pogođeni negativnim efektima pandemije; b) posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom, koja banka primjenjuje u slučaju da odobri posebne mjere klijentu; c) mjere s ciljem očuvanja kapitala banaka. (2) Banka odobrava kreditne olakšice, odnosno posebne mjere iz članka 3. ove odluke klijentima s ciljem prevladavanja poteškoća s kojima se suočavaju i olakšavanja klijentima da u narednom razdoblju uredno izmiruju svoje obveze prema banci. (3) Odredbe ove odluke primjenjuju se na banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FBiH) kojima je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) izdala dozvolu za rad. Članak 2. Pojmovi (1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj odluci imaju sljedeće značenje: a) Kreditne obveze su potraživanja banke od fizičkih i pravnih osoba nastalih po osnovi ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate i naknade vezane za kreditno-garancijski posao, kao i potraživanja po financijskom leasingu i faktoring poslovima sukladno zaključenom ugovoru. b) Klijent banke u smislu ove odluke je fizička ili pravna osoba čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu značajno smanjeni kao posljedica utjecaja pandemije i time je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obveza prema banci. c) Materijalno značajan iznos ima isto značenje kao u Odluci o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/19 i 37/20, u daljnjem tekstu: Odluka o upravljanju kreditnim rizikom). d) Posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja kreditnih obveza, restrukturiranja kreditnih obveza ili davanje drugih olakšica koje imaju za posljedicu modifikaciju izloženosti koju je banka odobrila fizičkim i pravnim osobama radi oporavka od negativnih posljedica utjecaja pandemije, uspostave kreditne i otplatne sposobnost klijenta banke, te uspostave održivosti njegovog poslovanja, uz poduzimanje svih ostalih mjera za upravljanje kreditnim rizikom. Članak 3. Posebne mjere (1) Posebne mjere koje banka može odobriti klijentima banke su: a) moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obveza od najduže 6 mjeseci; b) uvođenje "grace" razdoblja za otplatu glavnice kreditnih obveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na razdoblju od najduže 12 mjeseci; c) produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno; d) produženje roka dospijeća kredita s jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcijskim računima na razdoblje od najduže 12 mjeseci, pri čemu bi klijent banke tijekom tog razdoblja mogao koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije; e) odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevladavanja klijentovih trenutnih poteškoća s likvidnošću; f) prilagođavanje plana otplate razmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji određuje banka; g) druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta. (2) Posebne mjere iz stavka (1) ovoga članka mogu uključiti i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate kreditnih obveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške klijentima banke. (3) U okviru posebnih mjera iz stavka (1) i (2) ovoga članka, banka je dužna provoditi sve potrebne aktivnosti radi adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom i prilagodbe trenutnim i privremenim okolnostima u poslovanju, s ciljem stvaranja uvjeta za naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom na održivost poslovanja klijenta. (4) Tretman posebnih mjera iz ovoga članka mogu imati mjere koje su odobrene na temelju pojedinačne analize kreditnog rizika iz koje je banka procijenila da će mjere omogućiti klijentu banke uredno izmirenje kreditnih obveza prema banci u narednom razdoblju.
Odluka o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 60/20 28.08.2020 SN FBiH 43/22, SN FBiH 104/21, SN FBiH 21/21 lizing,mikrokreditne organizacije ODLUKU O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE LIZING DRUŠTVA I MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE PRIMJENJUJU ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19" Član 1. Predmet odluke (1) Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere sa ciljem oporavka privrede od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanim pandemijom zarazne bolesti "COVID-19" (u daljem tekstu: pandemija) i očuvanja stabilnosti finansijskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na: a) odobravanje olakšica klijentima lizing društava i mikrokreditnih organizacija koji su pogođeni negativnim efektima pandemije, b) posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom, koja lizing društvo i mikrokreditna organizacija (nedepozitna finansijska institucija, u daljem tekstu: NFI) mogu primjenjivati u slučaju da odobre posebne mjere klijentu. (2) NFI odobrava olakšice, odnosno posebne mjere iz člana 3. ove odluke klijentima sa ciljem prevazilaženja poteškoća sa kojima se suočavaju i olakšavanja klijentima da u narednom periodu uredno izmiruju svoje obaveze prema NFI. (3) Odredbe ove odluke primjenjuju se na NFI sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FBiH), kao i podružnice NFI sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu koje posluju na području Federacije Bosne i Hercegovine, kojima je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) izdala dozvolu za rad. Član 2. Pojmovi (1) Obaveze u smislu ove odluke su potraživanja NFI od fizičkih i pravnih lica nastalih po osnovu ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate po lizing i mikrokreditnim ugovorima, naknade, kao i ostali prateći troškovi koji nastaju po lizing i mikrokreditnim ugovorima. (2) Klijent NFI u smislu ove odluke je fizičko ili pravno lice čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu obaveza značajno smanjeni kao posljedica utjecaja pandemije i time je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema NFI. (3) Posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja obaveza, restrukturiranja obaveza ili druge olakšice koje imaju za posljedicu modifikaciju izloženosti koju je NFI odobrila fizičkim i pravnim licima radi oporavka od negativnih posljedica utjecaja pandemije na kreditnu i otplatnu sposobnost klijenta NFI, održivost njegovog poslovanja i poslovanje NFI uz poduzimanje svih ostalih mjera za upravljanje kreditnim rizikom. Član 3. Posebne mjere (1) Posebne mjere koje NFI može odobravati klijentima NFI su: a) moratorij, odnosno odgoda u otplati obaveza od najduže 6 mjeseci, Broj 60 - Strana 8 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 28. 8. 2020. b) uvođenje "grace" perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno na period od najduže 12 mjeseci, c) produženje krajnjeg roka za otplatu obaveze koji se otplaćuju anuitetno, d) produženje roka dospijeća obaveze sa jednokratnim dospijećem na period od najduže 12 mjeseci, pri čemu bi klijent tokom tog perioda mogao koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije (primjenjivo u poslovanju lizing društava), e) odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću (primjenjivo u slučaju mikrokreditnih organizacija), f) prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji određuje NFI i g) druge mjere koje NFI poduzima u cilju olakšanja servisiranja obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta. (2) Posebne mjere iz stava (1) ovog člana mogu da uključe i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate obaveza, primjerene olakšice i druge oblike podrške NFI klijentima NFI u okviru postojeće regulative. (3) U okviru posebnih mjera iz stava (1) i (2) ovog člana, NFI je dužna provoditi sve potrebne aktivnosti radi adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom i prilagodbe trenutnim i privremenim okolnostima u poslovanju, sa ciljem stvaranja uslova za naknadni oporavak i ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom na održivost poslovanja klijenta. (4) Tretman posebnih mjera iz ovog člana mogu da imaju mjere koje je NFI odobrila na osnovu pojedinačne analize kreditnog rizika ili rizika portfolija i/ili proizvoda, sektorske strukture izloženosti, iz kojih je procijenila da će odobrene mjere omogućiti klijentu u narednom periodu uredno izmirenje obaveza prema NFI. (5) NFI će odobravati posebne mjere samo klijentima NFI. (6) NFI je dužna objaviti informacije o mogućim posebnim mjerama na svojoj službenoj web stranici. (7) U periodu trajanja posebnih mjera odobrenih na osnovu ove odluke ne uračunava se period eventualno ranije odobrenih posebnih mjera u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/20 i 37/20). Član 4. Modalitet (1) NFI je dužna za klijente NFI definirati primjeren modalitet koji sadrži posebne mjere iz člana 3. ove odluke koji će omogućiti klijentima da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju obaveze prema NFI. (2) Modalitet može sadržavati jednu ili kombinaciju posebnih mjera, na osnovu zahtjeva klijenta i pojedinačne kreditne analize, iz kojih je NFI procijenila da će odobrene mjere omogućiti klijentu da u narednom periodu uredno izmiruje svoje obaveze prema NFI. (3) Ukoliko modalitet sadrži kombinaciju posebnih mjera iz člana 3. stav (1) tač. a) i b) ove odluke, NFI odobrava posebne mjere na period od najduže 12 mjeseci. (4) NFI može definirati modalitet za pojedinačnog klijenta NFI. (5) Prilikom definiranja modaliteta za pravna lica koja imaju izloženosti u bankama i drugim nedepozitnim finansijskim institucijama, NFI treba da aktivno djeluje u cilju usaglašenog djelovanja sa bankama i drugim nedepozitnim finansijskim institucijama u pronalaženju zajedničkog modaliteta za naknadno prilagođavanje realnih mogućnosti otplate obaveza. (6) U okviru primjene posebnih mjera, efektivna kamatna stopa za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definirana osnovnim ugovorom. (7) Prilikom ugovaranja posebnih mjera, NFI ne može naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade povezane sa modifikacijom izloženosti. (8) Za promjene prvobitno ugovorenih uslova kredita i finansiranja putem lizinga, NFI je u obavezi osigurati pismenu saglasnost svih ostalih ugovornih strana u kreditnom poslu. (9) U toku trajanja moratorija, NFI ne obračunava zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja. Član 5. Posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom (1) U slučaju da je NFI odobrila privremeni moratorij na obaveze prije stupanja na snagu ove odluke, može ove klijente zadržati u kategoriji klasifikacije s pripadajućim postotkom rezerviranja i kategorizacijom (klasifikacijom) potraživanja u Centralnom registru kredita kod Centralne banke Bosne i Hercegovine (CRK) koji su bili na dan 29.02.2020. godine i zaustaviti brojač dana kašnjenja za vrijeme trajanja moratorija. (2) Nakon isteka perioda na koji je odobren moratorij iz stava (1) ovog člana, a u slučaju da se klijentu ne odobri druga posebna mjera (modalitet), rezerve za gubitke se formiraju u skladu s metodologijom propisanom Odlukom o minimalnoj visini i načinu formiranja, upravljanja i održavanja rezervi za gubitke i upravljanje rizicima leasing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09) i Odlukom o visini i načinu formiranja i održavanja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka MKO ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/07) od datuma isteka moratorija, nastavljajući izračun broja dana kašnjenja zatečen na dan 29.02.2020. godine. (3) U slučaju da je NFI klijentu odobrila modalitet, rezerve za gubitke se formiraju u skladu sa metodologijom propisanom odlukama iz stava (2) ovog člana, primjenjujući brojač dana kašnjenja od datuma potpisa aneksa ugovora po osnovu izmjene prvobitno ugovorenog otplatnog plana. Član 6. Odobrenje posebnih mjera (1) Posebne mjere NFI može odobriti na osnovu pisanog zahtjeva klijenta, imajući u vidu nepovoljne ekonomske posljedice uzrokovane pandemijom. (2) Prije odobrenja posebnih mjera propisanih ovom odlukom, NFI je dužna da klijente upozna sa mogućnostima korištenja istih, svim uslovima i efektima mjera (ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i dostaviti prihvat ponude ako istu prihvataju. (3) NFI je dužna osigurati potpunu dokumentovanost provedenih postupaka. Član 7. Izvještavanje (1) NFI je dužna osigurati praćenje realizacije posebnih mjera, voditi posebne analitičke evidencije na način da sve aktivnosti o odobravanju i ugovaranju posebnih mjera iz ove odluke i njihovi efekti budu pregledni i dostupni za potrebe NFI, kao i u svrhu nadzora koji obavlja Agencija. (2) NFI je dužna izvještavati Agenciju o primjeni posebnih mjera u skladu sa formom i u rokovima koje će direktor Agencije naknadno propisati. Petak, 28. 8. 2020. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 60 - Strana 9 Član 8. Očuvanje kapitala/uloga NFI NFI je dužna sa posebnom pažnjom pratiti promjene u vlastitom poslovnom modelu, likvidnosti i profilu rizika, te u skladu sa tim održavati adekvatan nivo i strukturu kapitala za pokriće svih rizika kojima je ili bi mogla biti izložena u nastalim okolnostima poslovanja. Član 9. Obavezne aktivnosti NFI NFI je dužna da internim aktima definira: a) ovlaštenja i odgovornosti u procesu provođenja mjera i aktivnosti, b) vrste privremenih mjera i olakšica, kao i uslove za njihovu primjenu, c) način dokumentovanja odobrenja posebnih mjera i aktivnosti, d) postupak komunikacije sa klijentima u smislu odredbi ove odluke i druge elemente koje ocijeni relevantnim za primjenu odredbi iz ove odluke, e) sistem praćenja i izvještavanja u NFI i izvještavanje Agencije o aktivnostima i mjerama iz ove odluke i rezultatima u vezi sa njihovom primjenom, f) posebne mjere sistema internih kontrola. Član 10. Prelazne i završne odredbe (1) NFI je dužna da svoje interne akte uskladi sa odredbama ove odluke u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. (2) Zahtjevi za primjenu mjera iz člana 3. ove odluke mogu se podnositi NFI do 31.12.2020. godine.
Pravilnik o fiskalnim dokumentima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 50/20 24.07.2020 SN FBiH 92/20 fiskalni dokumenti,dokument Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 43 Na osnovu člana 11. i člana 51. stav (3) tač. a), i), j) i l) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O FISKALNIM DOKUMENTIMA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom se uređuje izgled fiskalnih dokumenata, značenje pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konture, oblik i sadržaj fiskalnog loga, izgled, štampanje, izdavanje, evidentiranje, dostavljanje, čuvanje i druge aktivnosti oko fiskalnih dokumenata, sadržaj pisanog fiskalnog računa i način njegovog izdavanja, sadržaj pisanog reklamiranog računa i način njegovog izdavanja, i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima (u daljem tekstu: Zakon). (2) Sastavni dio ovog pravilnika čine prilozi: Prilog LABELA, Prilog FR1, Prilog FR2, Prilog DFR, Prilog RFR, Prilog DRFR, Obrazac PFR, Obrazac RPFR, Prilog PS, Prilog DI, Prilog DDI, Prilog PI, Obrazac KDI, Prilog ND, Prilog TR i Prilog LOGO. Član 2. (Fiskalni dokumenti) Fiskalni dokumenti su: a) Fiskalni račun, b) Reklamirani račun, c) Presjek stanja, d) Dnevni izvještaj, e) Periodični izvještaj. II. OBILJEŽJA FISKALNIH DOKUMENATA Član 3. (Sastav fiskalnih dokumenata) (1) Fiskalni dokumenti se sastoje od više dijelova koji se nazivaju blokovi. (2) Blok je logička cjelina i sastoji se od skupine elemenata. (3) Element je najmanja nedjeljiva jedinica fiskalnog dokumenta, i može biti: a) fiksni, unaprijed poznati tekst, b) promjenljivi tekst, c) formatiran podatak iz fiskalne ili operativne memorije i d) naziv ili oznaka podatka iz fiskalne ili operativne memorije (u daljem tekstu: labela). (4) Elementi fiskalnog dokumenta se, prilikom štampanja, formatiraju u redove minimalne širine 18 alfanumeričkih znakova. (5) Veličina fonta na štampanim dokumentima ne može biti manja od 2mm x 1mm. Član 4. (Elementi bloka fiskalnih dokumenata) Elementi bloka fiskalnog dokumenta su: a) fiksni, unaprijed poznat tekst uređen ovim pravilnikom, b) labele uređene ovim pravilnikom, c) znak razmaka " ", d) znak tačke ".", e) znak zareza ",", f) znak postotka "%", g) znak dvotačke ":", h) znak zvjezdice "*", i) znak ljestve "#", j) znak množenja "x", k) znak dijeljenja "/", l) znak zbrajanja "+", m) znak oduzimanja "-", n) znak jednakosti "=" i o) cifra je jedan znak iz skupa {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"}. Član 5. (Format zapisa broja) (1) Zapis broja se prikazuje pomoću simbola, i to: a) "#" je broj u rasponu od 1 do 9 ili razmak ako je vodeća cifra 0 i b) "N" je broj u rasponu od 0 do 9. (2) Cijeli brojevi se od razlomljenih dijelova brojeva odvajaju zarezom. (3) Cifre miliona, cifre hiljada i cifre jedinica se međusobno odvajaju tačkom. (4) Ako je prvi znak lijevo od tačke razmak, štampa se razmak umjesto tačke. Član 6. (Labele) (1) Podaci iz operativne i fiskalne memorije, koji se štampaju na fiskalnim dokumentima u cilju jedinstvenog identificiranja, označavaju se labelama. (2) Labele se od podatka koje označavaju odvajaju znakom dvotačke i znakom razmaka. (3) Način obilježavanja labela dat je u Prilogu LABELA. III. FORMATI ELEMENATA KOJI SE NALAZE NA FISKALNIM DOKUMENTIMA Član 7. (Format datuma i vremena) (1) Vremenska odrednica je element sastavljen od datuma i vremena, razdvojenih znakom razmaka. (2) Datum je element koji se štampa u formatu "dd.mm.gggg.", gdje je: a) dd oznaka za redni broj dana u mjesecu, u rasponu od 01 do 31, b) mm oznaka za redni broj mjeseca u godini, u rasponu od 01 do 12 i c) gggg oznaka za redni broj godine, u minimalnom rasponu od 2010 do 2099. (3) Dani, mjeseci i godine su međusobno odvojeni tačkom. (4) Vrijeme je element koji se štampa u formatu "hh:mm", gdje je: a) hh oznaka za redni broj sata u danu, u rasponu od 00 do 23 i b) mm oznaka za redni broj minuta u satu, u rasponu od 00 do 59. (5) Sati i minuti su međusobno odvojeni dvotačkom. Član 8. (Format porezne stope) (1) Porezna stopa je element koji se štampa u formatu "#N,NN%". (2) Ukoliko je porezna stopa nedefinirana, umjesto broja se ispisuju zvjezdice "**,**%". (3) Za lica koja su obveznici poreza na dodanu vrijednost (u daljem tekstu: PDV-a), porezna stopa oznake: a) "A", "J" i M" je nedefinirana, b) "E" odgovara općoj stopi PDV propisanoj zakonom kojim se uređuje PDV, c) "K" odgovara stopi PDV propisanoj zakonom kojim se uređuje PDV za artikle koji su oslobođeni poreza na dodanu vrijednost. Број 50 - Страна 44 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. (4) Za lica koji nisu obveznici PDV-a, porezna stopa oznake: a) "A" je nula (0,00%), b) "E", "J", "K" i "M" je nedefinirana. Član 9. (Format broja promjena poreznih stopa) (1) Ukupan broj promjena poreznih stopa je dvocifreni broj koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja, b) uvećava za jedan prilikom svakog upisa vremenske odrednice promjene poreznih stopa i specifikacije poreznih stopa u fiskalnu memoriju, do dostizanja maksimalnog broja promjena poreznih stopa koji može da se upiše u fiskalnu memoriju i c) štampa u formatu "#N". (2) Broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu je element koji se štampa u istom formatu kao i ukupan broj promjena poreznih stopa. Član 10. (Format naziva artikla) (1) Naziv artikla u bazi artikala fiskalnog uređaja je element koji se štampa kao niz alfanumeričkih znakova. (2) Naziv artikla može sadržati i jedinicu mjere u svom sastavu. (3) Jedinica mjere se od naziva artikla odvaja znakom dijeljenja. (4) Jedinica mjere se ne iskazuje za pojedinačne artikle (komadna dobra ili pojedinačne usluge). Član 11. (Format broja artikala) (1) Broj evidentiranih, storniranih evidentiranih artikala, reklamiranih artikala i storniranih reklamiranih artikala je šestocifreni broj koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja, b) uvećava za jedan prilikom svakog storniranja pojedinačnog evidentiranog prometa do dostizanja maksimalnog broja storniranih evidentiranih artikala (999999), c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije štampanja Dnevnog izvještaja i d) štampa u formatu "#####N". (2) Broj storniranih evidentiranih artikala u Periodičnom izvještaju je osmocifreni broj koji predstavlja zbir broja storniranih evidentiranih artikala u svim Dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu. (3) Broj evidentiranih artikala u Periodičnom izvještaju je osmocifreni broj koji predstavlja zbir broja evidentiranih artikala u svim Dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu. (4) Broj storniranih reklamiranih artikala u Periodičnom izvještaju je osmocifreni broj koji predstavlja zbir broja storniranih reklamiranih artikala u svim Dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu. (5) Broj reklamiranih artikala u Periodičnom izvještaju je osmocifreni broj koji predstavlja zbir broja reklamiranih artikala u svim Dnevnim izvještajima u izvještajnom periodu. Član 12. (Format jedinice mjere) Jedinica mjere je element koji se štampa kao najviše dva alfanumerička znaka koji jednoznačno određuju jedinicu mjere, kao što su: "g" za gram, "kg" za kilogram, "t" za tonu, "l" za litar, "m" za metar, "m2" za kvadratni metar i "m3" za kubni metar. Član 13. (Format količine) (1) Količina je element koji se štampa u formatu cijelog broja sa minimalno pet brojeva, odnosno decimalnog broja sa minimalno četiri broja i decimalnim zarezom. (2) Minimalni formati količine su: "##N,N", "#N,NN", "N,NNN" i "####N". Član 14. (Format cijene po jedinici mjere) Cijena po jedinici mjere je element koji se štampa u formatu minimalno "#####N,NN". Član 15. (Format prometa na fiskalnom računu) Vrijednost prometa je element koji se štampa u identičnom formatu kao i cijena po jedinici mjere. Član 16. (Format poreza i prometa u fiskalnom računu) (1) Iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu od strane klijenta, uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupan uplaćen iznos od strane klijenta i iznos za povrat klijentu, kao elementi fiskalnog računa se štampaju u formatu minimalno "######N,NN". (2) Iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, ukupan iznos za isplatu klijentu, uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupan uplaćen iznos od strane klijenta i iznos za povrat klijentu, kao elementi reklamiranog fiskalnog računa se štampaju u formatu minimalno "######N,NN". (3) Vrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, iznos gotovine u kasi, vrijednost čekova u kasi, vrijednost prometa karticama u kasi i vrijednost virmana u kasi, kao elementi Presjeka stanja se štampaju u formatu minimalno "#######N,NN". (4) Vrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi i ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, kao elementi Dnevnog izvještaja se štampaju u formatu minimalno "#######N,NN". (5) Vrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednost ostvarenog Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 45 reklamiranog prometa po poreznoj stopi i ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, kao elementi Periodičnog izvještaja se štampaju u formatu minimalno "########N,NN". Član 17. (Format rednog broja fiskalnog računa) (1) Redni broj fiskalnog računa je šestocifreni broj koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja; b) uvećava za jedan poslije formiranja fiskalnog računa sa rednim brojem manjim od maksimalne vrijednosti rednog broja fiskalnog računa (999999); c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranja fiskalnog računa sa rednim brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednog broja fiskalnog računa (999999) i d) štampa u formatu "#####N". (2) Redni broj reklamiranog fiskalnog računa je šestocifreni broj koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja; b) uvećava za jedan poslije formiranja reklamiranog fiskalnog računa sa rednim brojem manjim od maksimalne vrijednosti rednog broja reklamiranog fiskalnog računa (999999); c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranja reklamiranog fiskalnog računa sa rednim brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednog broja reklamiranog fiskalnog računa (999999); d) štampa u formatu "#####N". Član 18. (Format rednog broja Dnevnog izvještaja) Redni broj Dnevnog izvještaja je četverocifreni broj koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacije fiskalnog uređaja; b) uvećava za jedan poslije formiranja Dnevnog izvještaja, do dostizanja maksimalnog broja dnevnih izvještaja koji mogu da se upišu u fiskalnu memoriju; c) štampa u formatu "###N". Član 19. (Vrste separatora) (1) Fiskalni dokumenti se od fiskalnih i nefiskalnih dokumenata odvajaju serijom znakova jednakosti "============" odnosno "= = = = = = = = =" i prelaskom u novi red. (2) Blokovi fiskalnih dokumenata se međusobno odvajaju: a) linijom kao separatorom bloka, koji se sastoji od serije znakova oduzimanja štampanim u jednom redu "------ -----------" odnosno "- - - - - - - - -" i prelaskom u novi red i b) praznim redom kao separatorom bloka, koji se sastoji od serije znakova razmaka štampanim u jednom redu " " i prelaskom u novi red. Član 20. (Oznake vrste servisiranja) Vrsta servisiranja fiskalnog uređaja se označava sljedećim oznakama: a) "N" za neosnovano zahtijevano servisiranje, b) "T" za tehnički pregled, c) "B" za popravku neispravnosti bez skidanja programske i fiskalne plombe, d) "P" za popravku neispravnosti sa skidanjem programske plombe, e) "F" za popravku neispravnosti sa skidanjem fiskalne plombe, f) "O" za popravku neispravnosti sa skidanjem programske i fiskalne plombe, g) "K" za izmjenu sadržaja programske memorije (koda), h) "M" za zamjenu fiskalnog modula i i) "I" za izmjenu sadržaja programske memorije i zamjenu fiskalnog modula. Član 21. (Oznake vrste reseta) Vrsta reseta fiskalnog uređaja se označava sljedećim oznakama: a) "C" za brisanje cjelokupnog sadržaja operativne memorije, b) "P" za brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu u operativnoj memoriji, c) "B" za brisanje baze artikala u operativnoj memoriji, d) "S" za reset deblokade softvera bez brisanja cjelokupnog sadržaja operativne memorije, e) "D" za reset podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu i baze artikala u operativnoj memoriji i f) "F" za automatski reset nezaprimljenih/neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave. IV. VRSTE BLOKOVA Član 22. (Zaglavlje) (1) Prvi blok svakog fiskalnog dokumenta je zaglavlje, koje sadrži: a) naziv obveznika, skraćen samo ako je to neophodno, b) naziv prodajnog mjesta, c) adresu prodajnog mjesta, d) prazan red, e) labelu identifikacijskog broja i JIB, f) labelu identifikacijskog broja obveznika i PDV broj, g) prazan red i h) labelu identifikacijskog broja fiskalnog modula i IBFM. (2) Adresa prodajnog mjesta obavezno sadrži poštanski broj i naziv mjesta, naziv ulice i broj, i može se štampati u više redova. (3) Ukoliko lice nije obveznik PDV-a, u polje sa labelom PIB se upisuje dvanaestocifrena sekvenca "000000000000". Član 23. (Blok servisiranja) Blok sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) labela broja servisiranja, i prelazi se u novi red, b) broj servisiranja u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj servisiranja i prelazi se u novi red, c) vremenska odrednica početka servisiranja, znak razmaka, oznaka vrste servisiranja i prelazi se u novi red, za svako servisiranje u izvještajnom periodu i d) vremenska odrednica kraja servisiranja i prelazi se u novi red, za svako servisiranje u izvještajnom periodu. Član 24. (Blok reseta) Blok sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) labela broja reseta, i prelazi se u novi red, Број 50 - Страна 46 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. b) broj reseta u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broja reseta i prelazi se u novi red i c) vremenska odrednica reseta, znak razmaka, oznaka vrste reseta i prelazi se u novi red, za svaki reset u izvještajnom periodu. Član 25. (Blok promjena poreznih stopa) Blok sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskom odrednicom promjene poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) labela broja promjena poreznih stopa, i prelazi se u novi red, b) broj promjena poreznih stopa u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj promjena poreznih stopa i prelazi se u novi red, c) vremenska odrednica i prelazi se u novi red, za svaku promjenu poreznih stopa u izvještajnom periodu i d) labela vrijednosti porezne stope, razmak i vrijednost porezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i za svaku promjenu poreznih stopa u izvještajnom periodu. Član 26. (Blok storniranih artikala) Blok sa brojačem broja storniranih artikala i vrijednosti storniranog prometa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) labela broja storniranih evidentiranih artikala, broj storniranih evidentiranih artikala u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, broj evidentiranih artikala u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, b) labela broja storniranih reklamiranih artikala, broj storniranih reklamiranih artikala u izvještajnom periodu, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, broj reklamiranih artikala u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, c) labela storniranog evidentiranog prometa i krajnje desno poravnata vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red i d) labela storniranog reklamiranog prometa i krajnje desno poravnata vrijednost storniranog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red. Član 27. (Blok iznosa poreza po poreznim stopama) (1) Blok sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) fiksni tekst "EVID. POREZ:" i prelazi se u novi red, b) labela iznosa ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i c) labela ukupnog iznosa ostvarenog evidentiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu, koji se izračunava kao zbir iznosa ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red. (2) Blok sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) fiksni tekst "REKL. POREZ" i prelazi se u novi red, b) labela iznosa ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i c) labela ukupnog iznosa ostvarenog reklamiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu, koji se izračunava kao zbir iznosa ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red. Član 28. (Blok iznosa prometa po poreznim stopama) (1) Blok sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) fiksni tekst "EVID. PROMET" i prelazi se u novi red, b) labela vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, krajnje desno poravnata vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i c) labela ukupne vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu, koja se izračunava kao zbir vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red. (2) Blok sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) fiksni tekst "REKLAM. PROMET" i prelazi se u novi red, b) labela vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, krajnje desno poravnata vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i c) labela ukupne vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu, koja se izračunava kao zbir vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red. Član 29. (Blok načina plaćanja) Blok sa iznosom gotovine u kasi, vrijednosti čekova u kasi, vrijednosti prometa karticama u kasi i vrijednošću virmana u kasi u izvještajnom periodu formira se tako što se štampaju: a) fiksni tekst "STANJE U KASI:" b) labela oznake prometa gotovinom, krajnje desno poravnat iznos gotovine u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, c) labela oznake vrijednosti prometa čekovima, krajnje desno poravnata vrijednost čekova u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red, Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 47 d) labela oznake prometa karticama, krajnje desno poravnata vrijednost prometa karticama u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red i e) labela oznake prometa virmanom, krajnje desno poravnata vrijednost virmana u kasi u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red. Član 30. (Klijentski blok) (1) Klijentski blok u slučaju prometa prema pravnim licima/samostalnim poduzetnicima sadrži: a) fiksni tekst: "KUPAC:" i prelazak u novi red, b) centrirano labelu identifikacijskog broja klijenta i IBK klijenta, prelazak u novi red, c) centriran tekst sa nazivom klijenta, skraćeno samo ako je to neophodno i prelazak u novi red, d) centriran tekst s nazivom sjedišta klijenta (ukoliko je različit od naziva klijenta, inače prazan red), prelazak u novi red, e) centrirano adresu sjedišta klijenta koja sadrži naziv ulice i broj, prelazak u novi red, f) poštanski broj i naziv mjesta sjedišta klijenta i prelazak u novi red. (2) U slučaju prometa prema fizičkim licima, klijentski blok se sastoji od praznog reda. Član 31. (Blok QR kodа) (1) Svi fiskalni računi i reklamirani računi sadrže QR kod. (2) QR kod sadrži podatke o: a) broju fiskalnog modula, b) broju fiskalnog računa, c) datum i vrijeme izdavanja fiskalnog računa i d) iznos ukupnog prometa sa porezom na fiskalnom računu. (3) QR kod se formira u skladu sa standardom JIS X 0510/2004. (4) Veličina QR kodа na štampanim dokumentima ne može biti manja od 7mm x 7mm. Član 32. (Blok digitalnog potpisa i fiskalnog loga) (1) Svi fiskalni dokumenti i duplikati fiskalnih dokumenata završavaju blokom digitalnog potpisa i fiskalnog loga. (2) Konture i bitmape fiskalnog loga nalaze se u Prilogu LOGO. Član 33. (Blok proizvoljnog teksta) Svi fiskalni računi i reklamirani računi sadrže prostor za upis proizvoljnog teksta, koji određuje obveznik. V. SADRŽAJ I IZGLED FISKALNOG RAČUNA I REKLAMIRANOG RAČUNA Član 34. (Izgled fiskalnog računa i značenje podataka) (1) Fiskalni račun se sastoji iz više blokova, i to: a) zaglavlja, b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta, vremenskom odrednicom štampanja fiskalnog računa i brojem fiskalnog računa, c) bloka sa listom pojedinačnih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa a zatim storniranje bar jednog dijela evidentiranog prometa, d) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza, e) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV-om (ukupnim iznosom za uplatu od strane klijenta), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu, f) bloka QR koda, g) klijentskog bloka, h) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga, i) bloka proizvoljnog teksta. (2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampa: a) naziv fiskalnog dokumenta "FISKALNI RAČUN" i prelazi se u novi red; b) labela broja fiskalnog računa, broj fiskalnog računa, prelazak u novi red; c) vremenska odrednica štampanja fiskalnog računa i prelazak u novi red. (3) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se tako što se za svaki pojedinačni evidentirani promet štampaju: a) naziv evidentiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red; b) količina, znak množenja, cijena po jedinici mjere i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red; c) vrijednost pojedinačnog evidentiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red; d) znak oduzimanja "-", procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene; e) znak zbrajanja "+", procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene. (4) Štampanje podataka iz stava (3) tačke b) ovog člana nije obavezno kada je izvršen promet artikla u količini jedan (brojem 1). (5) Štampanje podataka iz stava (3) tačke d) i e) ovog člana se ne vrši kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene. (6) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se tako što se za svaki pojedinačni stornirani evidentirani promet štampaju: a) oznaka "STORNO" i prelazi se u novi red; b) naziv storniranog evidentiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red; c) količina, znak množenja, jedan ili više znakova razmaka, znak oduzimanja "-", cijena po jedinici mjere, jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red; d) znak oduzimanja "-", vrijednost pojedinačnog storniranog evidentiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red; e) znak oduzimanja "-", procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene; Број 50 - Страна 48 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. f) znak zbrajanja "+", procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene. (7) Štampanje podataka iz stava (6) tačka c) ovog člana nije obavezno kada je izvršeno storniranje artikla u količini jedan (brojem 1). (8) Podaci iz stava (6) tačke e) i f) ovog člana se ne štampaju kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene na pojedinačnom storniranom artiklu. (9) Blok iz stava (1) tačka d) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) labela vrijednosti porezne stope korištene u bloku iz stava (1) tačke c) ovog člana, vrijednost porezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu, b) labela vrijednosti evidentiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog prometa bez PDV-a, i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu c) labela iznosa ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog evidentiranog poreza po toj poreznoj stopi i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu, d) labela ukupnog iznosa ostvarenog evidentiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza i prelazi se u novi red, (10) Blok iz stava (1) tačka e) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) labela ukupne vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV-om, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa (iznosa za uplatu) i prelazi se u novi red, b) fiksni tekst "UPLAĆENO:" i prelazak u novi red, c) fiksni tekst: "Gotovina", "Ček", "Kartica" ili "Virman", za uplatu odgovarajućim sredstvom plaćanja, i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red, d) krajnje desno poravnat uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja i prelazi se u novi red, e) fiksni tekst "Ukupno", i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red, f) krajnje desno poravnat ukupno uplaćen iznos izračunat preko zbira uplata svih sredstava plaćanja i prelazi se u novi red, g) fiksni tekst "POVRAT", i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red, h) krajnje desno poravnat iznos za povrat klijentu, izračunat preko razlike ukupnog uplaćenog iznosa od strane klijenta i ukupnog iznosa za uplatu, i prelazi se u novi red. (11) Blok iz stava (1) tačka f) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) prazan red, b) QR kod štampan u pet ili više redova ako je neophodno i prelazak u novi red. (12) Blok iz stava (1) tačka h) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) digitalni potpis fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red, b) prazan red, c) fiskalni logo i prelazi se u novi red. (13) Blok iz stava i) formira se tako što se štampaju: a) prazan red, b) proizvoljni tekst obveznika štampan u dva reda ili više ako je to neophodno. (14) Izgled fiskalnog računa i značenje podataka na fiskalnom računu dati su u Prilogu FR1 i FR2. Član 35. (Izgled duplikata fiskalnog računa i značenje podataka) (1) Duplikat fiskalnog računa se sastoji iz više blokova, i to: a) zaglavlja, b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: "DUPLIKAT FISKALNOG RAČUNA", brojem fiskalnog računa, vremenskom odrednicom štampanja fiskalnog računa i vremenskom odrednicom štampanja duplikata fiskalnog računa, c) bloka sa listom pojedinačnih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih evidentiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno evidentiranje prometa, a zatim storniranje bar jednog dijela evidentiranog prometa, d) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza, e) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa sa PDV (ukupnim iznosom za uplatu od strane klijenta), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu, f) bloka QR koda, g) klijentskog bloka, h) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga, i) bloka proizvoljnog teksta. (2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT", znak razmaka ili prelazak u novi red, "FISKALNOG RAČUNA" i prelazi se u novi red; b) labela broja fiskalnog računa, broj fiskalnog računa, prelazak u novi red; c) vremenska odrednica štampanja fiskalnog računa i prelazak u novi red; d) vremenska odrednica štampanja duplikata fiskalnog računa i prelazak u novi red. (3) Blok iz stava (1) tačka h) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) digitalni potpis (originalnog) fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red; b) digitalnog potpis duplikata fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelaska u novi red; c) praznog reda; d) fiskalnog loga i prelaska u novi red. (4) Blokovi iz stava (1) tač. c), d), e), f), g) i i) ovog člana su identični odgovarajućim blokovima iz člana 34. ovog pravilnika. (5) Izgled duplikata fiskalnog računa i značenje podataka na duplikatu fiskalnog računa dati su u Prilogu DFR. Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 49 Član 36. (Izgled reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka) (1) Reklamirani fiskalni račun se sastoji iz više blokova, i to: a) zaglavlja, b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: "REKLAMIRANI FISKALNI RAČUN", labelom rednog broja fiskalnog računa koji se reklamira i rednim brojem fiskalnog računa koji se reklamira, labelom rednog broja reklamiranog fiskalnog računa i rednim brojem reklamiranog fiskalnog računa i vremenskom odrednicom štampanja reklamiranog fiskalnog računa, c) bloka sa listom pojedinačnih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, a zatim storniranje bar jednog dijela reklamiranog prometa, d) bloka sa ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza, e) bloka sa ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om (iznosom za isplatu klijentu), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu, f) bloka QR koda, g) klijentskog bloka, h) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga, i) bloka proizvoljnog teksta. (2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "REKLAMIRANI", znak razmaka ili prelazak u novi red, "FISKALNI RAČUN" i prelazi se u novi red; b) labela broja fiskalnog računa, broj fiskalnog računa koji se reklamira, prelazak u novi red; c) labela broja reklamiranog fiskalnog računa, broj reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red; d) vremenska odrednica štampanja reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red. (3) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se tako što se za svaki pojedinačni reklamirani promet štampaju: a) naziv reklamiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red; b) količina, znak množenja, cijena po jedinici mjere i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red; c) vrijednost pojedinačnog reklamiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red; d) znak oduzimanja "-", procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene; e) znak zbrajanja "+", procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene. (4) Štampanje podataka iz stava (3) tačke b) ovog člana nije obavezno kada je izvršen promet artikla u količini jedan (brojem 1). (5) Podaci iz stava (3) tač. d) i e) ovog člana se ne štampaju kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene. (6) Blok iz stava (1) tačka c) ovog člana formira se i tako što se za svaki pojedinačni stornirani reklamirani promet štampaju: a) oznaka "STORNO" i prelazi se u novi red; b) naziv storniranog reklamiranog artikla iz baze artikala fiskalnog uređaja sa pripadajućom jedinicom mjere i prelazi se u novi red; c) količina, znak množenja, jedan ili više znakova razmaka, znak oduzimanja "-", cijena po jedinici mjere, jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red; d) znak oduzimanja "-", vrijednost pojedinačnog storniranog reklamiranog prometa, krajnje desno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red; e) znak oduzimanja "-", procentualna vrijednost umanjenja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos umanjenja cijene; f) znak zbrajanja "+", procentualna vrijednost uvećanja cijene, znak dvije tačke ":", jedan ili više znakova razmaka i iznos uvećanja cijene. (7) Štampanje podataka iz stava (6) tačka c) ovog člana nije obavezno kada je izvršeno storniranje artikla u količini jedan (brojem 1). (8) Podaci iz stava (6) tač. e) i f) ovog člana se ne štampaju kada ne postoji uvećanje ili umanjenje cijene na pojedinačno storniranom reklamiranom artiklu. (9) Blok iz stava (1) tačka d) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) labela vrijednosti porezne stope korištene u bloku iz stava (1) tačke c) ovog člana, vrijednost porezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu, b) labela vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a, i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu, c) labela iznosa ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi iz tačke a) ovog stava, krajnje desno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog poreza po toj poreznoj stopi i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu, d) labela ukupnog iznosa ostvarenog reklamiranog poreza, krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza i prelazi se u novi red. (10) Blok iz stava (1) tačka e) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) labela ukupne vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om, krajnje desno poravnata ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa (iznosa za isplatu) i prelazi se u novi red b) fiksni tekst "UPLAĆENO" i prelazak u novi red, c) fiksni tekst "Gotovina", "Ček", "Kartica" ili "Virman", za uplatu odgovarajućim sredstvom plaćanja, i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red, d) krajnje desno poravnat uplaćen iznos od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja i prelazi se u novi red, e) fiksni tekst "Ukupno", i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red, Број 50 - Страна 50 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. f) krajnje desno poravnat ukupno uplaćen iznos izračunat preko zbira uplata svih sredstava plaćanja i prelazi se u novi red, g) fiksni tekst "POVRAT", i jedan ili više znakova razmaka ili se prelazi u novi red, h) krajnje desno poravnat iznos za povrat klijentu, izračunat preko zbira ukupnog uplaćenog iznosa od strane klijenta i ukupnog iznosa za isplatu, i prelazi se u novi red. (11) Podaci iz stava (10) tač. b), c), d), e) i f) ovog člana se ne štampaju ukoliko nije bilo uplate od strane klijenta. (12) Blok iz stava (1) tačka f) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) prazan red, b) QR kod štampan u pet ili više redova ako je neophodno i prelazak u novi red. (13) Blok iz stava (1) tačka h) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) digitalni potpis reklamiranog fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red, b) prazan red, c) fiskalni logo i prelazi se u novi red. (14) Blok iz stava i) formira se tako što se štampaju: a) prazan red, b) proizvoljni tekst obveznika štampan u dva reda ili više ako je to neophodno. (15) Izgled reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka na reklamiranom fiskalnom računu dati su u Prilogu RFR. Član 37. (Izgled duplikata reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka) (1) Duplikat reklamiranog fiskalnog računa se sastoji iz više blokova, i to: a) zaglavlja, b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: "DUPLIKAT REKLAMIRANOG FISKALNOG RAČUNA", brojem fiskalnog računa koji se reklamira, brojem reklamiranog fiskalnog računa, vremenskom odrednicom štampanja reklamiranog fiskalnog računa i vremenskom odrednicom štampanja duplikata reklamiranog fiskalnog računa, c) bloka sa listom pojedinačnih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, kao i listom pojedinačnih storniranih reklamiranih prometa, ukoliko je uopće obavljeno reklamiranje prometa, a zatim storniranje bar jednog dijela reklamiranog prometa, d) bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa bez PDV-a za porezne stope korištene u tački c) ovog stava, specifikacijom poreznih stopa korištenih u tački c) ovog stava, iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po poreznim stopama korištenim u tački c) ovog stava, ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza, e) bloka sa ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa sa PDV-om (iznosom za isplatu klijentu), listom sredstava plaćanja izabranih od strane klijenta, uplaćenim iznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja, ukupnim uplaćenim iznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu, f) bloka QR koda, g) klijentskog bloka, h) bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga, i) bloka proizvoljnog teksta. (2) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT", znak razmaka ili prelazak u novi red, "REKLAMIRANOG", prelazak u novi red "FISKALNOG RAČUNA" i prelazi se u novi red; b) labela broja fiskalnog računa koji se reklamira, broj fiskalnog računa koji se reklamira, prelazak u novi red; c) labela rednog broja reklamiranog fiskalnog računa, redni broj reklamiranog fiskalnog računa; d) vremenska odrednica štampanja reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red; e) vremenska odrednica štampanja duplikata reklamiranog fiskalnog računa i prelazak u novi red. (3) Blok iz stava (1) tačka h) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) digitalni potpis (originalnog) reklamiranog fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red, b) digitalnog potpis duplikata reklamiranog fiskalnog računa prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelaska u novi red, c) praznog reda, d) fiskalnog loga i prelaska u novi red. (4) Blokovi iz stava (1) tač. c), d), e), f), g) i i) ovog člana su identični odgovarajućim blokovima iz člana 36. ovog pravilnika. (5) Izgled duplikata reklamiranog fiskalnog računa i značenje podataka na duplikatu reklamiranog fiskalnog računa dati su u Prilogu DRFR. Član 38. (Pisani fiskalni račun) (1) U slučaju neispravnosti fiskalnog uređaja, oduzimanja fiskalnog uređaja od strane nadležnost organa, uništenja, krađe ili oštećenja fiskalnog uređaja, lice je dužno za svaki pojedinačno ostvareni promet izdati pisani fiskalni račun ili pisani reklamirani fiskalni račun u dva primjerka. (2) Lice je dužno svaki pisani fiskalni račun ili pisani reklamirani fiskalni račun naknadno evidentirati preko ispravnog fiskalnog uređaja. (3) Svi podaci na pisanim fiskalnim računima i pisanim reklamiranim fiskalnim računima moraju odgovarati podacima s fiskalnih računa koji su naknadno odštampani na fiskalnom uređaju. (4) Pisani fiskalni računi i pisani reklamirani fiskalni računi se unose u operativnu memoriju fiskalnog uređaja redom kojim su pisani, za svaki dan pojedinačno, nakon čega se prebacuju u fiskalnu memoriju formiranjem dnevnog izvještaja. Upis podataka u fiskalni uređaj se radi prije formiranja prvog narednog dnevnog izvještaja. (5) Izgled i sadržaj pisanih fiskalnih računa i pisanih reklamiranih fiskalnih računa dati su na Obrascima PFR i RPFR koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika. VI. SADRŽAJ I IZGLED PRESJEKA STANJA Član 39. (Izgled presjeka stanja i značenje podataka) (1) Presjek stanja sastoji se iz više blokova, i to: a) zaglavlja; b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "PRESJEK STANJA", rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem dnevnog izvještaja, brojeve nezaprimljenih/ Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 51 neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave i vremenskom odrednicom štampanja presjeka stanja; c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja presjeka stanja; d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu; e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu; f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu; g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu; h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu; i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu; j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu; k) bloka sa iznosom gotovine u kasi, vrijednosti čekova u kasi, vrijednosti prometa karticama u kasi i vrijednosti virmana u kasi u izvještajnom periodu; l) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom. (2) Izvještajni period prvog presjeka stanja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja. (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "PRESJEK STANJA" i prelazi se u novi red; b) vremenska odrednica formiranja presjeka stanja i prelazi se u novi red; c) prazan red; d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; f) labela broja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg dnevnog izvještaja, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red. (4) Blok iz stava (1) tačka l) ovog člana formira se tako što se štampa: a) digitalni potpis presjeka stanja prema MD5 algoritmu štampa u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red, b) prazan red, c) fiskalni logo i prelazi se u novi red. (5) Izgled presjeka stanja i značenje podataka na presjeku stanja dati su u Prilogu PS. VII. SADRŽAJ I IZGLED DNEVNOG I PERIODIČNOG IZVJEŠTAJA Član 40. (Izgled dnevnog izvještaja i značenje podataka) (1) Dnevni izvještaj sastoji se iz više blokova, i to: a) zaglavlja, b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "DNEVNI IZVJEŠTAJ", rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, brojeve nezaprimljenih/ neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave i rednim brojem dnevnog izvještaja i vremenskom odrednicom štampanja dnevnog izvještaja, c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja dnevnog izvještaja, d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu, e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu, f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu, g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednošću ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu, h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu, i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu, j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu, k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom. (2) Izvještajni period prvog dnevnog izvještaja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja. (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "DNEVNI IZVJEŠTAJ" i prelazi se u novi red; b) vremenska odrednica formiranja dnevnog izvještaja i prelazi se u novi red; c) prazan red; d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, Број 50 - Страна 52 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; f) labela broja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg dnevnog izvještaja, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red. (4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa: a) digitalni potpis dnevnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red, b) prazan red, c) fiskalni logo i prelazi se u novi red. (5) U slučaju neuspješnog slanja zahtijevanih podataka na server Porezne uprave, fiskalni uređaj štampa dnevni izvještaj kojem prethodi blok Obavijesti o blokiranju fiskalnog uređaja koji se formira tako što se centrirano štampa: a) fiksni tekst: "OBAVIJEST O BLOKIRANJU", prelazi se u novi red; b) fiksni tekst: "FISKALNOG UREĐAJA", prelazi se u novi red; c) fiksni tekst: " ZA XX DANA" i prelazi se u novi red. (6) Izgled dnevnog izvještaja i značenje podataka na dnevnom izvještaju dati su u Prilogu DI. Član 41. (Izgled duplikata dnevnog izvještaja i značenje podataka) (1) Duplikat dnevnog izvještaja sastoji se iz više blokova, i to: a) zaglavlja, b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT DNEVNOG IZVJEŠTAJA", rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem dnevnog izvještaja, brojeve nezaprimljenih/ neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave, vremenskom odrednicom štampanja dnevnog izvještaja, i vremenskom odrednicom štampanja duplikata dnevnog izvještaja, c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja do formiranja dnevnog izvještaja, d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu, e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu, f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu, g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu, h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu, i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu, j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu, k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom. (2) Izvještajni period prvog dnevnog izvještaja poslije fiskalizacije fiskalnog uređaja počinje vremenskom odrednicom fiskalizacije fiskalnog uređaja. (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT", znak razmaka ili prelazak u novi red, "DNEVNOG IZVJEŠTAJA" i prelazi se u novi red; b) vremenska odrednica formiranja dnevnog izvještaja i prelazi se u novi red; c) vremenska odrednica štampanja duplikata dnevnog izvještaja i prelazi se u novi red; d) labela broja izdatih fiskalnih računa, redni broj prvog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; e) labela broja izdatih reklamiranih fiskalnih računa, redni broj prvog reklamiranog fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; f) labela broja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg dnevnog izvještaja, znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj dnevnih izvještaja koji se mogu smjestiti u fiskalnu memoriju i prelazi se u novi red. (4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa: a) digitalni potpis dnevnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red; b) digitalni potpis duplikata dnevnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red; c) prazan red; d) fiskalni logo i prelazi se u novi red. (5) Podaci na duplikatu dnevnog izvještaja moraju u potpunosti odgovarati dnevnom izvještaju na koji se duplikat odnosi. (6) U slučaju neuspješnog slanja zahtijevanih podataka na server Porezne uprave, fiskalni uređaj štampa dnevni izvještaj kojem prethodi blok Obavijesti o blokiranju fiskalnog uređaja koji se formira tako što se centrirano štampa: a) fiksni tekst: "OBAVIJEST O BLOKIRANJU", prelazi se u novi red; b) fiksni tekst: "FISKALNOG UREĐAJA", prelazi se u novi red; c) fiksni tekst: " ZA XX DANA" i prelazi se u novi red. (7) Izgled duplikata dnevnog izvještaja i značenje podataka na duplikatu dnevnog izvještaja dati su u Prilogu DDI. Član 42. (Izgled periodičnog izvještaja i značenje podataka) (1) Periodični izvještaj se sastoji iz više blokova, i to: a) zaglavlja; b) bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "PERIODIČNI IZVJEŠTAJ", vremenskim odrednicama početka i kraja izvještajnog perioda, rednim brojevima prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojevima prvog i posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, rednim brojem prvog i posljednjeg dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu, brojeve nezaprimljenih/nepreПетак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 53 nesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave i vremenskom odrednicom štampanja periodičnog izvještaja; c) bloka sa brojačima servisiranja, vremenskim odrednicama servisiranja i vrstama servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od završetka formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja prije vremenske odrednice početka izvještajnog perioda do završetka formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja prije vremenske odrednice kraja izvještajnog perioda; d) bloka sa brojačima reseta, vremenskim odrednicama reseta i vrstama reseta u izvještajnom periodu; e) bloka sa brojačima promjena poreznih stopa, vremenskim odrednicama promjena poreznih stopa i vrijednostima poreznih stopa poslije svake promjene poreznih stopa u izvještajnom periodu; f) bloka sa brojačima storniranih artikala i vrijednostima storniranog prometa u izvještajnom periodu; g) bloka sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu; h) bloka sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu; i) bloka sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa u izvještajnom periodu; j) bloka sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu i ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvještajnom periodu; k) bloka sa digitalnim potpisom i fiskalnim logom. (2) Izvještajni period periodičnog izvještaja ne može početi prije vremenske odrednice fiskalizacije fiskalnog uređaja. (3) Blok iz stava (1) tačka b) ovog člana formira se tako što se štampaju: a) naziv fiskalnog dokumenta "PERIODIČNO", znak razmaka ili prelazak u novi red "IZVJEŠTAJ" i prelazi se u novi red; b) fiksni tekst "Od", znak razmaka, vremenska odrednica početka izvještajnog perioda i prelazi se u novi red; c) fiksni tekst "do" vremenska odrednica završetka izvještajnog perioda, i prelazak u novi red; d) prazan red; e) labela broja fiskalnog računa, redni broj prvog izdatog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, razmak, redni broj posljednjeg fiskalnog računa izdatog u izvještajnom periodu, i prelazi se u novi red; f) labela broja reklamiranog fiskalnog računa, redni broj prvog izdatog reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, razmak, redni broj posljednjeg izdatog reklamiranog fiskalnog računa u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; g) labela broja dnevnog izvještaja, redni broj prvog dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu, razmak, znak oduzimanja, redni broj posljednjeg dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu i prelazi se u novi red; h) prazan red; i) vremenska odrednica štampanja periodičnog izvještaja i prelazi se u novi red. (4) Blok iz stava (1) tačka k) ovog člana formira se tako što se štampa: a) digitalni potpis periodičnog izvještaja prema MD5 algoritmu štampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novi red; b) prazan red; c) fiskalni logo i prelazi se u novi red. (5) U slučaju uspješnog slanja zahtijevanih podataka na server Porezne uprave, fiskalni uređaj štampa periodični izvještaj za izvještajni period kome prethodi blok potvrde o uspješnom prijenosu podataka koji na koji se formira tako što se centrirano štampa: a) fiksni tekst "POTVRDA USPJEŠNOG", prelazi se u novi red; b) fiksni tekst "PRIJENOSA PODATAKA", prelazi se u novi red; c) fiksni tekst "NA SERVER PU" i prelazi se u novi red. (6) Potvrda iz stava (5) ovog člana se odnosi na period obuhvaćen štampanim periodičnim izvještajem. (7) Izgled periodičnog izvještaja i značenje podataka na periodičnom izvještaju dati su Prilogu PI. Član 43. (Nulti dnevni izvještaj, nulti presjek stanja i nulti periodični izvještaj) (1) U slučaju da u toku izvještajnog perioda koji obuhvata dnevni izvještaj, presjek stanja ili periodični izvještaj nije izdat nijedan račun određenog tipa, redni broj prvog i posljednjeg računa tog tipa u dnevnom izvještaju, presjeku stanja i periodičnom izvještaju treba da ima vrijednost "0 - 0" za brojače koji nisu mijenjali vrijednost u izvještajnom periodu, pri čemu odgovarajuća labela može biti iz skupa ("BF", "RF", "DI"). (2) U slučaju da u toku zadatog perioda ne postoji nijedan dnevni izvještaj, redni broj prvog i posljednjeg dnevnog izvještaja treba da ima vrijednost "0 - 0" za brojač koji nije mijenjao vrijednost u izvještajnom periodu, pri čemu je odgovarajuća labela "DI". Član 44. (Knjiga dnevnih izvještaja) (1) Knjiga dnevnih izvještaja se popunjava na osnovu podataka iz dnevnih izvještaja, pisanih računa, pisanih reklamiranih računa i kopija izdatih faktura. (2) Knjiga dnevnih izvještaja sastoji se od 12 identičnih tabela Obrasca KDI, po jedan za svaki mjesec u kalendarskoj godini. (3) U knjigu dnevnih izvještaja se za svaki radni dan u kojem je ostvaren promet upisuju podaci o datumu i rednom broju dnevnog izvještaja, rednom broju posljednjeg fiskalnog i reklamiranog računa, kao i broju izdatih računa. (4) U knjizi dnevnih izvještaja se čuvaju dnevni izvještaji, drugi primjerci pisanih fiskalnih i reklamiranih računa, i periodični izvještaj. (5) Knjiga dnevnih izvještaja se čuva pet godina. (6) Izgled i sadržaj knjige dnevnih izvještaja dati su na Obrascu KDI. VIII. NEFISKALNI DOKUMENTI Član 45. (Nefiskalni dokumenti) (1) Svi nefiskalni dokumenti počinju blokom oznake početka nefiskalnog teksta i završavaju blokom oznake završetka nefiskalnog teksta. (2) Blok oznake početka nefiskalnog teksta iz stava (1) ovog člana se formira tako što se štampa: a) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red; Број 50 - Страна 54 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. b) tekst "POČETAK", znak razmaka ili prelazak u novi red "NEFISKALNOG TEKSTA" i prelazak u novi red; c) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red. (3) Blok oznake završetka nefiskalnog teksta iz stava (1) ovog člana se formira tako što se štampa: a) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red; b) tekst "ZAVRŠETAK" znak razmaka ili prelazak u novi red "NEFISKALNOG TEKSTA" i prelazak u novi red; c) red popunjen znakovima ##### i prelazak u novi red. (4) Između blokova iz st. (2) i (3) ovog člana, u jednoj liniji moguće je štampati najviše pet znakova jednakosti ili oduzimanja. (5) Nefiskalni dokumenti ne smiju sadržavati fiskalni logo ili oblike koji podsjećaju na fiskalni logo. (6) Izgled nefiskalnog dokumenta dat je u Prilogu ND. Član 46. (Testni dokumenti) (1) Štampanje testnih dokumenata moguće je isključivo prije fiskalizacije. (2) Testni dokumenti su testni račun, testni reklamirani fiskalni račun i testni dnevni izvještaj i po sadržaju i izgledu odgovaraju redom fiskalnom računu, reklamiranom fiskalnom računu i dnevnom izvještaju s tom razlikom da se na testnim dokumentima umjesto bloka zaglavlja i bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga na fiskalnom dokumentu štampa blok oznake testnog režima rada fiskalnog uređaja (na početku i kraju testnog dokumenta) i da se redni broj testnog računa, redni broj testnog reklamiranog fiskalnog računa, redni broj testnog dnevnog izvještaja, vremenske odrednice štampanja testnih dokumenata i IBK klijenta umjesto u standardnom formatu štampaju kao: a) "XXXXXX" za redni broj testnog računa, reklamiranog testnog računa i testnog dnevnog izvještaja; b) "DD.MM.GGGG hh:mm" za vremenske odrednice štampanja testnih dokumenata; c) xxxxxxxxxxxxx za identifikacijsku oznaku klijenta na testnom računu i reklamiranom testnom računu. Član 47. (Blok sa oznakom testnog režima) (1) Blok sa oznakom testnog režima se štampa na početku i kraju testnih dokumenata. (2) Blok sa oznakom testnog režima se formira tako što se štampa: a) red popunjen znakovima ###### i prelazak u novi red; b) tekst "TESTNI REŽIM" kao oznaka da se uređaj nalazi u testnom režimu i prelazak u novi red; c) red popunjen znakovima ###### i prelazak u novi red. (3) Izgled testnog računa i značenje podataka na testnom računu dati su u Prilogu TR. IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 48. (Prestanak važenja) Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata,
Pravilnik o fiskalnim sistemima FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 50/20 24.07.2020 SN FBiH 92/20 fiskalni sistemi,sistemi Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 125 Na osnovu člana 51. stav (2) tač. a), b),c), d), e), j), k) i l) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O FISKALNIM SISTEMIMA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) (1) Ovim pravilnikom se uređuju vrste fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda, odnosno dijelovi fiskalnog sistema, tehničke i funkcionalne osobine fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda, tehničke i funkcionalne osobine terminala, tehničke i funkcionalne osobine softver aplikacije, sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa fiskalnog uređaja i ostalih dijelova fiskalnog sistema, sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa terminala, sadržaj formulara i način ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima (u daljem tekstu: Zakon) (2) Sastavni dio ovog pravilnika čine prilozi: Prilog FTPN – Tabela standardnih FTP naredbi, Prilog FTPN-D – Tabela dodanih naredbi pri FTP komunikaciji, Prilog FTPP – Tabela standardnih FTP poruka, Prilog DN – Datoteka sa naredbama, Prilog VSD – Vrijeme slanja datoteke, Prilog DS – Format datoteke sa servisiranjima, Prilog DR – Format datoteke sa resetima, Prilog DP – Format datoteke sa promjenama poreznih stopa, Prilog DPPL – Format datoteke sa prometom prema licima iz elektronskog žurnala, Obrazac IFU - Obrazac za ispitivanje uzorka tipa fiskalnog uređaja, Obrazac IT - Obrazac za ispitivanje uzorka tipa terminala i Obrazac ISA - Obrazac za ispitivanje softverske aplikacije. Član 2. (Definicije) U smislu ovog pravilnika primjenjuju se pojmovi definirani članom 2. Zakona kao i sljedeći pojmovi: a) Dozvoljeni period definira se od momenta formiranja posljednjeg Dnevnog izvještaja pa sve do momenta formiranja prvog fiskalnog računa ili prvog reklamiranog fiskalnog računa. b) Nedozvoljeni period definira se od momenta formiranja prvog fiskalnog računa ili prvog reklamiranog fiskalnog računa nakon formiranja posljednjeg dnevnog izvještaja, pa sve do momenta formiranja prvog narednog dnevnog izvještaja. c) Oznaka IOSA predstavlja identifikacijsku oznaku softverske aplikacije koja je jedinstveni identifikator nezavisnog programa, odnosno softverskog modula prodaje za komunikaciju nadređenog računara i fiskalnog štampača. d) Oznaka MD5 (Message-Digest algorithm) predstavlja kriptografsku hash funkciju kojom se provjerava izvornost datoteke po internetskom standardu RFC 1321. II. FISKALNI UREĐAJ Član 3. (Vrste fiskalnih sistema) (1) Fiskalni sistem se sastoji od sljedećih dijelova: a) fiskalnog uređaja, b) terminala, c) softverske aplikacije. (2) Fiskalni uređaj iz stava (1) tačka a) ovog člana smatra se fiskalna kasa/štampač ili drugi uređaj za evidentiranje prometa dobara i usluga unesenih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopćavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga (klijentu) uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci ili drugom mediju fiskalne kase ili drugom fiskalnom uređaju, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase/štampača ili drugog fiskalnog uređaja kao i formiranje odštampanih fiskalnih dokumenata. (3) Terminal iz stava (1) tačka b) ovog člana smatra se uređaj za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja koji osigurava dvosmjernu komunikaciju fiskalnog uređaja i servera Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava), čime omogućava zadavanje komandi od servera Porezne uprave, očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja i prijenos tih podataka do servera Porezne uprave. (4) Softverska aplikacija iz stava (1) tačka c) ovog člana izvršava se na nadređenom računaru i omogućava dvosmjernu komunikaciju nadređenog računara sa fiskalnim uređajem preko porta fiskalnog uređaja i naročito zadavanje komandi fiskalnom uređaju od nadređenog računara. Član 4. (Oznake fiskalnih uređaja) (1) Identifikacijski broj fiskalnog uređaja (u daljem tekstu: IBFU) sadrži sedam znakova, od kojih: a) prvi znak predstavlja identifikaciju ovlaštenog proizvođača/zastupnika fiskalnih uređaja, b) drugi znak predstavlja identifikaciju fiskalnog uređaja proizvođača/zastupnika, c) preostalih pet znakova predstavlja identifikaciju svakog pojedinačnog fiskalnog uređaja, gdje je uvijek posljednji znak nula. (2) Identifikacijski broj fiskalnog modula (u daljem tekstu: IBFM) sadrži isti oznake kao i IBFU osim posljednjeg znaka. (3) Posljednji znak kod IBFM može bili bilo koji broj od 0 do 9. (4) Posljednji znak IBFM kod prvog fiskalnog modula u fiskalnom uređaju sa odgovarajućim IBFU je uvijek 0. (5) Posljednji znak IBFM kod svakog sljedećeg fiskalnog modula u fiskalnom uređaju sa odgovarajućim IBFU se uvećava za 1 u odnosu na IBFM prethodnog, sve dok se ne dostigne najveći dozvoljeni broj iz stava (3) ovog člana. (6) U slučaju kad se dostigne najveći dozvoljeni broj iz stava (3) ovog člana, fiskalni uređaj sa postojećim IBFU se ne može više koristiti. Član 5. (Način realiziranja fiskalnih uređaja) (1) Fiskalni uređaj može biti realiziran kao: a) Fiskalna kasa koja prima komande od operatera preko tastature fiskalne kase. b) Fiskalni štampač koji prima komande od nadređenog računara kroz certificiranu softversku aplikaciju kao sastavnog dijela fiskalnog sistema preko porta fiskalnog štampača. c) Fiskalna kasa - štampač koji prima komande od nadređenog računara kroz certificiranu softversku aplikaciju kao sastavnog dijela fiskalnog sistema preko porta fiskalne kase – štampača. (2) Fiskalni uređaj može biti povezan sa dodatnom opremom, kao što je: nadređeni računar, bar kod čitač, vaga, dodatni štampač i dr. Број 50 - Страна 126 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. Član 6. (Kvalitet fiskalnog sistema) Fiskalni sistem mora da zadovoljava najstrože zahtjeve kvaliteta, što je označeno priloženim certifikatom oznake "CE" (European conformance CE mark). III. OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI FISKALNOG UREĐAJA Član 7. (Specifikacija poreznih stopa) (1) Fiskalni uređaj mora da podržava pet poreznih stopa, označenih slovima "A", "E", "J" ,"K" i "M" u formatu sa 4 cifre od kojih su dva decimalna mjesta. (2) Promjena specifikacije poreznih stopa u nedozvoljenom periodu je zabranjena. (3) Porezna stopa oznake "A" dodjeljuje se licima koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost (u daljem tekstu: PDV). (4) Lica koji su obveznici PDV-a dodjeljuju poreznu stopu oznake: a) "E" artiklima na čiji se promet plaća PDV, b) "K" artiklima koji su oslobođeni PDV-a, c) "J" artiklima za nove porezne stope, d) "M" artiklima za nove porezne stope. Član 8. (Specifikacija načina plaćanja) Fiskalni uređaj mora podržati sljedeće načine plaćanja: a) "gotovina" ukoliko se plaća gotovim novcem, b) "kartica" ukoliko se plaća platnom kreditnom ili debitnom karticom, c) "virman" ukoliko se plaća općim nalogom za prijenos sa računa (virmanom), d) "ček" ukoliko se plaća kuponima, bonovima, internim karticama i sličnim instrumentima plaćanja. Član 9. (Funkcionalnosti evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja) (1) Fiskalni uređaj mora omogućiti prijem naredbi od operatera preko tastature fiskalnog uređaja. U slučaju fiskalne kase ili nadređenog računara prijem naredbi je kroz certificiranu softversku aplikaciju preko porta fiskalnog uređaja. (2) Fiskalni uređaj mora omogućiti izdavanje minimalno 500.000 fiskalnih računa ili 2.000 Dnevnih izvještaja. (3) Fiskalni uređaj mora osigurati korisniku vizuelno praćenje evidentiranja prometa, storniranja evidentiranog prometa, reklamiranja prometa i storniranja reklamiranog prometa na displeju za korisnika. (4) Fiskalni uređaj mora osigurati kod evidentiranja prometa, storniranja evidentiranog prometa, reklamiranja prometa i storniranja reklamiranog prometa u konvertibilnim markama zaokruženim na drugu decimalu. (5) Fiskalni uređaj mora osigurati pohranjivanje podataka o svakom pojedinačnom ostvarenom evidentiranom prometu i svakom pojedinačnom ostvarenom reklamiranom prometu u operativnu memoriju uz istovremeno štampanje i upisivanje u elektronski žurnal, isključivo na osnovu podataka iz memorije fiskalnog uređaja. Pri tome se svakom izdanom fiskalnom računu ili reklamiranom fiskalnom računu dodjeljuje digitalni potpis prema standardnom MD5 algoritmu. Ovaj potpis se pohranjuje u elektronski žurnal i štampa u skladu sa propisanim izgledom fiskalnog računa. (6) Fiskalni uređaj mora osigurati grupiranje, sabiranje i iskazivanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu po poreznim stopama i načinima plaćanja. (7) Fiskalni uređaj mora osigurati automatsko formatiranje i prebacivanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu, storniranom evidentiranom prometu, ostvarenom reklamiranom prometu i storniranom reklamiranom prometu po poreznim stopama iz operativne memorije u fiskalnu memoriju prilikom formiranja Dnevnih izvještaja, a zatim automatsko brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu, storniranom evidentiranom prometu, ostvarenom reklamiranom prometu i storniranom reklamiranom prometu po poreznim stopama u operativnoj memoriji u dozvoljenom periodu. Svaki Dnevni izvještaj prati kreiranje digitalnog potpisa po standardnom MD5 algoritmu. Ovaj potpis se štampa u podnožju svakog Dnevnog izvještaja i pohranjuje u elektronski žurnal i fiskalnu memoriju. (8) Fiskalni uređaj mora osigurati jasno i nedvojbeno razlikovanje nefiskalnih i testnih dokumenata od fiskalnih dokumenata. Član 10. (Funkcionalnosti onemogućavanja evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja) Fiskalni uređaj mora onemogućiti dalje evidentiranje prometa: a) ukoliko je fiskalni uređaj uzastopno kreirao 10 Dnevnih izvještaja, a nije poslao podatke na server Porezne uprave. b) nakon što se popuni memorija elektronskog žurnala ili fiskalni modul po bilo kom osnovu. c) ako je u postupku samotestiranja utvrđena neispravnost fiskalnog modula. d) ako je u postupku samotestiranja utvrđena neispravnost operativne memorije ili neispravnost displeja ili neispravnost štampača. e) ukoliko upis u elektronski žurnal nije realiziran. f) u odsustvu papirne trake. Član 11. (Funkcionalnosti sigurnosti fiskalnih uređaja) (1) Fiskalni uređaj mora omogućiti pristup djelu kućišta radi zamjene papira bez skidanja servisne plombe. (2) Fiskalni uređaj mora onemogućiti: a) fizički pristup unutrašnjosti fiskalnog uređaja, programskoj memoriji, operativnoj memoriji, fiskalnoj memoriji, memoriji kripto modula i elektronskom žurnalu bez skidanja servisne plombe. b) razdvajanje fiskalnog modula od matične ploče fiskalnog uređaja bez skidanja fiskalne plombe. c) razdvajanje kartice kripto modula od memorije kripto modula bez skidanja fiskalne plombe. (3) Fiskalni uređaj mora omogućiti: a) automatsko ili ručno prebacivanje fiskalnog uređaja u režim čitanja fiskalnog modula. b) očitavanje sadržaja fiskalne memorije preko porta fiskalnog uređaja na osnovu komandi primljenih preko porta fiskalnog uređaja. c) očitavanje sadržaja elektronskog žurnala preko porta fiskalnog uređaja na osnovu naredbi primljenih preko porta fiskalnog uređaja. (4) Fiskalni uređaj mora osigurati: a) očitavanje sadržaja programske memorije preko porta fiskalnog uređaja, b) zaštitu sadržaja fiskalne memorije od izmjena i brisanja, c) zaštitu sadržaja memorije elektronskog žurnala od izmjena i brisanja, Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 127 d) čvrstu fizičku vezu fiskalne memorije i kućišta fiskalnog uređaja, e) čvrstu fizičku vezu modula elektronskog žurnala i kućišta fiskalnog uređaja, f) čvrstu fizičku vezu kripto modula i kućišta fiskalnog uređaja. Član 12. (Funkcionalnosti štampanja iz fiskalnog uređaja) (1) Fiskalni uređaj mora osigurati nesmetan rad i izdavanje fiskalnih računa dok traje prijenos podataka na server Porezne uprave. (2) Fiskalni uređaj mora osigurati štampanje: a) fiskalnih dokumenata na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, b) dokumenata na papiru i istovremeni upis identičnog sadržaja u elektronskom žurnalu, c) podataka o svakom pojedinačno evidentiranom prometu, pojedinačno storniranom evidentiranom prometu, pojedinačno reklamiranom prometu, pojedinačno storniranom reklamiranom prometu i istovremeni upis u elektronski žurnal, d) testnih dokumenata isključivo prije fiskalizacije u testnom režimu, e) fiskalnog loga na fiskalnim dokumentima, f) QR (dvodimenzionalni barkod) kod na fiskalnom računu, g) nefiskalnih dokumenata i h) fiskalnih dokumenata nakon fiskalizacije. (3) Fiskalni uređaj mora osigurati štampanje Potvrde o uspješnom prijenosu podataka, sa ispisom konfigurirane adrese servera Porezne uprave sa kojom je komunicirao, preko terminala fiskalnog uređaja na server Porezne uprave automatskim štampanjem periodičnog izvještaja za period na koji se odnose poslani podaci uz tekstualni ispis o uspješnosti prijenosa podataka. Potvrda se ne štampa kad se šalju podaci tijekom dana na osnovu komande iz člana 33. stav (1) tačka l) ovog pravilnika. (4) Fiskalni uređaj mora osigurati štampanje Obavijesti o blokiranju fiskalnog uređaja (u daljem tekstu: Obavijest) svaki radni dan u dozvoljenom periodu ukoliko nije bilo prijenosa Dnevnih izvještaja i podataka o fiskalnim računima na server Porezne uprave, u proteklom periodu. Ukoliko se Obavijest štampa, potrebno je istaknuti na Obavijesti da će doći do blokiranja rada fiskalnih uređaja za xx dana prije blokiranja. (5) Fiskalni uređaj mora osigurati mogućnost poništavanja računa u cijelosti prije komande za uplatu ili isplatu. (6) Fiskalni uređaj mora osigurati da se svaka započeta, pa prekinuta operacija uslijed neispravnosti štampača, poslije popravke štampača nastavi, osim u slučaju kvara procesora ili memorije. (7) Fiskalni uređaj mora osigurati da se svaka započeta, pa prekinuta operacija uslijed prekida napajanja, a nakon dovođenja napajanja nastavi uz odštampanu poruku o prekidu napajanja. Član 13. (Funkcionalnosti onemogućavanja brisanja brojača) Fiskalni uređaj mora onemogućiti brisanje rednog broja kod fiskalnog računa, reklamiranog računa, Dnevnog izvještaja, servisiranja, reseta i promjene poreznih stopa. Član 14. (Kontrole vremenskih odrednica) (1) Fiskalni uređaj mora omogućiti: a) unos datuma i vremena u formatu "DD.MM.GGGG. hh:mm" poslije skidanja servisne plombe, b) unos u fiskalnu memoriju datuma i vremena fiskalizacije, c) očitavanje vremenskih odrednica iz sata realnog vremena, d) kontrolu unesenih vremenskih odrednica, na način da tako unesene vremenske odrednice ne mogu biti starije od vremenskih odrednica koje su već prethodno pohranjene u fiskalnoj memoriji, e) automatsku promjenu zimskog u ljetno računanje vremena i obrnuto. (2) Fiskalni uređaj mora da u nedozvoljenom periodu onemogući promjenu vremenskih odrednica sata realnog vremena. (3) Fiskalni uređaj mora omogućiti ručno isključivanje automatske promjene računanja zimskog odnosno ljetnog vremena. IV. MEMORIJA FISKALNOG UREĐAJA Član 15. (Memorija fiskalnih uređaja) Fiskalni uređaj mora imati programsku memoriju, operativnu memoriju, fiskalnu memoriju, elektronski žurnal i memoriju za kripto modul. Član 16. (Programska memorija) (1) Fiskalni uređaj treba onemogućiti fizičko odvajanje programske memorije od matične ploče fiskalnog uređaja bez skidanja servisne i programske plombe. (2) Postupak samotestiranja programske memorije provodi se prilikom svakog uključivanja fiskalnog uređaja. U slučaju neispravnosti programske memorije, fiskalni uređaj onemogućava evidentiranje prometa. (3) Sadržaj programske memorije iz fiskalnog uređaja čita se preko porta fiskalnog uređaja. Član 17. (Operativna memorija) (1) Fiskalni uređaj treba onemogućiti fizičko odvajanje operativne memorije od matične ploče fiskalnog uređaja bez skidanja servisne plombe. (2) Operativna memorija mora omogućiti unos naziva i adrese mjesta prometa, te onemogućiti promjenu naziva i adrese mjesta prometa bez skidanja servisne plombe. (3) Sadržaj operativne memorije mora se čuvati najmanje 90 dana nezavisno od napajanja. (4) Postupak samotestiranja operativne memorije provodi se prilikom svakog uključivanja fiskalnog uređaja. Ukoliko se samotestiranjem operativne memorije utvrde neispravnosti, fiskalni uređaj mora onemogućiti evidentiranje prometa. (5) Operativna memorija mora omogućiti evidentiranje stanja gotovine u fiskalnom uređaju, te da štampa informaciju o stanju gotovine prilikom svakog unosa (cash-in) ili povlačenja službenog uloga gotovine (cash-out). (6) Operativna memorija mora omogućiti razvrstavanje prometa prema načinima plaćanja iz člana 8. ovog pravilnika. (7) Operativna memorija mora podržavati resete iz člana 21. ovog pravilnika. Sadržaj operativne memorije se ne može obrisati bez skidanja servisne plombe i izvršavanja odgovarajućeg reseta u nedozvoljenom periodu niti fizički odvojiti od matične ploče fiskalnog uređaja bez skidanja servisne plombe. (8) U operativnu memoriju mora biti smještena baza artikala. Fiskalni uređaj treba omogućiti promjenu cijene jedinice mjere u bazi artikala u operativnoj memoriji u nedozvoljenom periodu i onemogućiti promjenu ili brisanje svih ostalih podataka iz baze artikala u operativnoj memoriji, Број 50 - Страна 128 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. bez skidanja servisne plombe i izvršavanja reseta brisanja baze artikala ili reseta brisanja cjelokupnog sadržaja operativne memorije. Fiskalni uređaj treba omogućiti dodavanje novih artikala u bazu artikala u nedozvoljenom periodu. Član 18. (Fiskalna memorija) (1) Fiskalni uređaj mora posjedovati poseban zaštićen fiskalni modul u kojem se nalazi fiskalna memorija koja osigurava da se jednom upisani podaci ne mogu mijenjati niti brisati u roku od 5 godina, nezavisno od napajanja fiskalnog uređaja. (2) Fiskalnom modulu se ne može pristupiti bez skidanja fiskalne plombe ili dijela kućišta u kojem se nalazi. (3) Fiskalna memorija mora omogućiti trajno smještanje IBFM, JIB (koji ima 13 brojeva) i/ili broj obveznika PDV-u (koji ima 12 brojeva) ili sekvenca "0000000000000" ukoliko lice nije obveznik PDV-a, kao i vremensku odrednicu fiskalizacije fiskalnog uređaja. (4) Fiskalna memorija kod fiskalne kase ili fiskalnog štampača mora omogućiti da se u nju unese trajno IOSA i najmanje 30 promjena IOSA nakon skidanja servisne plombe. Prilikom svake promjene IOSA, fiskalni uređaj treba da odštampa informaciju o broju preostalih mogućih promjena. (5) Fiskalna memorija mora omogućiti smještanje najmanje 2.000 Dnevnih izvještaja s digitalnim potpisom po standardnom MD5 algoritmu koji obuhvataju: a) vremenske odrednice sačinjavanja Dnevnih izvještaja, b) redni broj Dnevnih izvještaja, c) brojeve prvog i posljednjeg fiskalnog računa i reklamiranog fiskalnog računa izdatog u nedozvoljenom periodu na koji se Dnevni izvještaji odnose, d) broj evidentiranih storniranih artikala i broj evidentiranih artikala u periodu na koje se izvještaj odnosi, e) broj reklamiranih storniranih artikala i broj reklamiranih artikala u periodu na koje se izvještaj odnosi, f) vrijednost storno evidentiranog prometa i vrijednost storno reklamiranog prometa, g) podatke o ostvarenom evidentiranom prometu po poreznim stopama i podatke o ostvarenom reklamiranom prometu po poreznim stopama u nedozvoljenom periodu na koji se Dnevni izvještaji odnose, h) broj nezaprimljenih/neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave, koji se odnose na dnevni izvještaj na tekući dan. (6) Fiskalni uređaj treba da osigura vizuelno i štampano obavještenje o potrebi za zamjenu fiskalnog modula prije svakog kreiranja Dnevnih izvještaja u slučaju da je broj preostalih mogućih smještanja Dnevnih izvještaja u fiskalnoj memoriji manji od 50. (7) Fiskalni uređaj mora osigurati automatsko kreiranje Dnevnih izvještaja 24 sata nakon izdavanja posljednjeg fiskalnog računa. (8) Fiskalna memorija mora omogućiti smještanje tačno: a) 50 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama reseta, b) 80 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama kraja servisiranja i c) 30 zapisa o specifikaciji i vremenskim odrednicama promjene poreznih stopa. (9) Pri svakom upisu iz stava (8) ovog člana, fiskalni uređaj treba da odštampa informaciju o broju mogućih preostalih upisa. (10) Prilikom svakog uključivanja fiskalnog uređaja, fiskalna memorija izvršava proceduru samotestiranja. (11) Fiskalni uređaj treba onemogućiti dalje evidentiranje prometa ukoliko fiskalna memorija nije prisutna ili nije ispravna, JIB i IBFM nisu jednaki onima upisanim u memoriju elektronskog žurnala, ili ukoliko je došlo do popunjavanja kapaciteta fiskalne memorije po bilo kom osnovu iz st. (5) i/ili (8) ovog člana. (12) Svaki zapis u fiskalnoj memoriji mora imati fiksnu strukturu koja sadrži i dvobajtnu kontrolnu sumu zapisa u svrhu osiguranja nepromjenjivosti zapisa. Svako upisivanje zapisa u fiskalnu memoriju prati čitanje i potvrda uspješnog upisivanja. Ukoliko se utvrdi greška, fiskalni uređaj mora onemogućiti dalje evidentiranje prometa. (13) Sadržaj fiskalne memorije se mora očitavati preko odgovarajućeg porta ili terminala ugrađenog u kućište fiskalnog uređaja. Član 19. (Elektronski žurnal) (1) Elektronski žurnal treba da se realizira kao poseban modul koji uključuje memoriju nezavisnu od napajanja. Modul mora da sadrži mikrokontroler koji onemogućava da podaci jednom upisani u žurnal budu obrisani ili promijenjeni. Svako upisivanje u žurnal prati automatska provjera ispravnosti upisa. Fiskalni uređaj treba onemogućiti dalje evidentiranje prometa ukoliko se utvrdi neispravnost upisa. (2) Kapacitet žurnala mora da bude najmanje 8 GB i u njega se smještaju kopije svih: a) štampanih fiskalnih dokumenata i kopije duplikata fiskalnih dokumenata sa digitalnim potpisom prema standardnom MD5 algoritmu redom kako su štampani i b) nefiskalnih dokumenata redom kako su štampani. (3) Sadržaj elektronskog žurnala se mora očitavati preko odgovarajućeg porta ili terminala ugrađenog u kućište fiskalnog uređaja. (4) Fiskalni uređaj mora da izvrši upisivanje jedinstveni identifikacijskog broja poreznog obveznika (u daljem tekstu: JIB) koji ima 13 brojeva i IBFM iz fiskalne memorije prilikom inicijalizacije elektronskog žurnala sa IBFM. (5) Fiskalni uređaj mora da onemogući: a) štampanje kada upis u elektronski žurnal nije ispravan ili nije moguć ili podaci o JIB i IBFM nisu identični podacima upisanim u fiskalnoj memoriji. b) zamjenu elektronskog žurnala novim bez skidanja servisne plombe. c) štampanje svih drugih dokumenata osim Dnevnih izvještaja, Periodičnog izvještaja, Potvrde o uspješnosti prijenosa podataka, Obavijesti o blokiranju fiskalnog uređaja preko terminala kada broj preostalih linija za upis u elektronski žurnal postane manji od 300 preostalih linija teksta. (6) Fiskalni uređaj mora da zaključi fiskalni račun ili reklamirani fiskalni račun sa tekućim iznosom kada u toku štampanja računa dođe do popunjavanja kapaciteta elektronskog žurnala na manje od 300 preostalih linija teksta. (7) Fiskalni uređaj mora omogućiti upisivanje logova u elektronski žurnal za svako izvršenje naredbe iz člana 33. stav (1) tačka l) ovog pravilnika. Član 20. (Kripto modul) (1) Fiskalnom uređaju dodaje se logička cjelina kripto modul, koja se sastoji od memorijske kripto kartice, fizičkog utora Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 129 u koji se stavlja memorijska kripto kartica, procesora koji obrađuje podatke, AES 128 bitnog algoritama, RSA 2048 bitnog algoritma, algoritma za generiranje AES 128 bitnog ključa, AES 128 bitnog ključa i RSA 2048 bitnog javnog kripto ključa. (2) Kripto modul može imati svoj poseban procesor ili koristiti postojeći od fiskalnog uređaja ukoliko ispunjava funkcijski postavljene zahtjeve za istovremeni neometani rad korisnicima, obradu, kriptiranje i slanje podataka na server Porezne uprave. (3) Fiskalni uređaj mora onemogućiti razdvajanje kartice kripto modula od memorije kripto modula bez skidanja fiskalne plombe. (4) Kripto kartica je fizički dodana komponenta u kojoj se spremaju algoritmi i ključevi za kriptiranje podataka. (5) AES – 128 bitni simetrični algoritam za kriptiranje koristi se za kriptiranje podataka koji se prenose s fiskalnog uređaja na server Porezne uprave. (6) RSA - 2048 bitni asimetrični algoritam za kriptiranje koristi se za kriptiranje AES simetričnog 128 bitnog ključa. (7) AES 128 bitni ključ je jedinstven za svaki fiskalni uređaj i generira se na samom fiskalnom uređaju preko aplikacije na kripto kartici fiskalnog uređaja u toku rada. Prilikom svakog slanja podataka generira se novi AES 128 bitni ključ pomoću algoritama na kripto kartici, kojoj može pristupiti samo procesor na fiskalnom uređaju zadužen za kriptiranje. (8) RSA 2048 bitni par ključeva generira i izdaje Porezna uprava za svakog proizvođača/ zastupnika. Porezna uprava zadržava privatni RSA 2048 bitni ključ, a javni RSA 2048 bitni ključ dodjeljuje svakom proizvođaču/zastupniku. (9) Nakon uspješne autorizacije jedinstvenog imena i lozinke svakog fiskalnog uređaja, fiskalni uređaj šalje kriptirane podatke AES 128 bitnim algoritmom i AES 128 bitni ključ kriptiran s RSA 2048 bitnim algoritmom koristeći RSA javni ključ dodijeljen od Porezne uprave na FTP (File Transfer Protocol) server Porezne uprave. (10) Datoteka s komandama koju preuzima fiskalni uređaj sa servera Porezne uprave se ne kriptira. (11) Porezna uprava dekriptira poslani AES 128 bitni ključ na osnovu jedinstvenog privatnog RSA 2048 bitnog ključa kojeg ima za svakog proizvođača/zastupnika, a nakon toga dekriptira i njegove poslane podatke. (12) Fiskalni uređaj mora omogućiti neometano izdavanje fiskalnih računa dok je kriptiranje i slanje podataka na server Porezne uprave u toku. (13) Fiskalni uređaj mora omogućiti neometano izdavanje fiskalnih računa kad posredstvom komande datoteke fiskalnog uređaja se izda naredba za slanje podataka više puta dnevno na server Porezne uprave. (14) Sve funkcije obrade zahtjeva, kriptiranja i slanja podataka sa fiskalnog uređaja na server Porezne uprave moraju se odrađivati unutar samog fiskalnog uređaja. Član 21. (Vrste reseta) (1) Fiskalni uređaj mora omogućiti implementaciju navedenih reseta: a) Reset tipa C - brisanje cjelokupnog sadržaja operativne memorije; b) Reset tipa P - brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu u operativnoj memoriji; c) Reset tipa B - brisanje baze artikala u operativnoj memoriji; d) Reset tipa D - podatak o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu i baze artikala u operativnoj memoriji; e) Reset tipa S - omogući deblokadu softvera bez brisanja cjelokupnog sadržaja operativne memorije. f) Reset tipa F – automatski reset nezaprimljenih/ neprenesenih fiskalnih računa na server Porezne uprave. (2) Fiskalni uređaj treba onemogućiti izvršavanje reseta tipa B, C, P i F bez skidanja servisne plombe. Član 22. (Povrat sadržaja operative memorije) (1) Fiskalni uređaj mora omogućiti automatski povrat sadržaja operativne memorije iz memorije elektronskog žurnala sa naredbom potvrde sata realnog vremena nakon izvršenog reseta tipa C ili P. (2) U slučaju nemogućnosti obnove sadržaja zbog neispravnosti elektronskog žurnala, ili nekog drugog razloga, fiskalni uređaj treba da onemogući dalje evidentiranje prometa. Član 23. (Vrste servisiranja) (1) Vrste servisiranja fiskalnog uređaja su: a) "N" - neosnovano zahtijevano servisiranje; b) "T" - tehnički pregled; c) "B" - popravka neispravnosti bez skidanja programske i fiskalne plombe; d) "P" - popravka neispravnosti sa skidanjem programske plombe; e) "F" - popravka neispravnosti sa skidanjem fiskalne plombe na kripto modulu; f) "O" - popravka neispravnosti sa skidanjem programske i fiskalne plombe; g) "K" - izmjena sadržaja programske memorije; h) "M" - zamjena fiskalnog modula; i) "I" - izmjena sadržaja programske memorije i zamjena fiskalnog modula. (2) Fiskalni uređaj mora imati mogućnost implementacije svih navedenih vrsta servisiranja. Fiskalni uređaj mora onemogućiti dalje evidentiranje prometa, nakon pohranjivanja u fiskalnu memoriju 80 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama početka i kraja servisiranja i omogućiti očitavanje sadržaja fiskalne memorije nakon pohranjivanja u fiskalne memorije 80 zapisa o vrsti i vremenskim odrednicama servisiranja. (3) Unutrašnjosti fiskalnog uređaja se ne može pristupiti, a naročito programskoj memoriji i fiskalnoj plombi, bez skidanja servisne plombe. V. OSOBINE SOFTVERSKE APLIKACIJE Član 24. (Vrste softverske aplikacije) (1) Softverska aplikacija može da bude realizirana kao: a) kompletan softver ili softverski paket za praćenje prometa roba i usluga sa funkcionalnošću štampanja na fiskalnom štampaču ili fiskalnoj kasi-štampaču, b) softverski modul, dio kompleksnijeg softverskog paketa, za komunikaciju sa fiskalnim štampačem ili fiskalnom kasom-štampačem i c) upravljački programski modul (drajver) za fiskalni štampač ili fiskalnu kasu-štampač u bilo kojoj izvedbi. (2) Komunikacija softverske aplikacije sa fiskalnim uređajem nije ograničena dokle god fiskalni uređaj funkcionira u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Број 50 - Страна 130 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. (3) Softverska aplikacija mora osigurati da fiskalni uređaj štampa sve prometovane stavke i iste upisuje u operativnu memoriju fiskalnog uređaja. (4) Softverska aplikacija mora osigurati mogućnost identificiranja softverske aplikacije putem IOSA koja mora da bude nedostupna za prikaz i izmjenu neovlaštenim licima i koja služi za osiguravanje ekskluzivnog pristupa softverske aplikacije fiskalnom uređaju. Član 25. (Funkcionalne karakteristike softverske aplikacije) Softverska aplikacija mora biti osposobljena da: a) osigura korisniku vizuelno praćenje evidentiranja, storniranja i reklamiranja prometa na ekranu nadređenog računara, b) osigura identičnost, odnosno sinhronizaciju baze artikala u fiskalnom uređaju sa bazom artikala u nadređenom računaru, c) osigura istovremeno štampanje dokumenata i upis u elektronskom žurnalu, d) osigura istovremeno štampanje svakog pojedinačno evidentiranog prometa na fiskalnom računu i upis u elektronski žurnal, e) osigura istovremeno štampanje svakog pojedinačno storniranog evidentiranog prometa na fiskalnom računu i upis u elektronski žurnal, f) osigura istovremeno štampanje svakog pojedinačno reklamiranog prometa na reklamiranom fiskalnom računu i upis u elektronski žurnal, g) osigura istovremeno štampanje svakog pojedinačno storniranog reklamiranog prometa na reklamiranom fiskalnom računu i upis u elektronski žurnal, h) omogući štampanje testnih dokumenata u testnom režimu isključivo prije fiskalizacije, i) omogući štampanje nefiskalnih dokumenata, j) osigura štampanje baze artikala fiskalnog uređaja, k) onemogući dalje evidentiranje prometa pomoću nadređenog računara u odsustvu papirne trake u fiskalnom uređaju, l) onemogući dalje evidentiranje prometa pomoću nadređenog računara u slučaju neispravnosti fiskalnog uređaja. Član 26. (Vrste servisiranja softverske aplikacije) Vrste servisiranja softverske aplikacije su: a) neosnovano zahtijevano servisiranje, b) tehnički pregled i c) reinstalacija softverske aplikacije. VI. OSOBINE TERMINALA Član 27. (Vrste terminala) (1) Terminal iz člana 3. stav (3) ovog pravilnika omogućava preuzimanje komandnog fajla sa servera Porezne uprave, te izdavanje komandi fiskalnom uređaju za štampanje Potvrde o uspješnom prijenosu podataka na server Porezne uprave. (2) Terminal može biti realiziran kao: a) nezavisan eksterni uređaj, povezan s fiskalnim uređajem preko vanjskog porta fiskalnog uređaja ili b) unutrašnji uređaj povezan sa fiskalnim uređajem preko unutrašnjeg porta fiskalnog uređaja. Član 28. (Servisna plomba terminala) Terminal posjeduje servisnu plombu koja sprječava otvaranje kućišta terminala i pristup unutrašnjosti terminala. Član 29. (Operativna memorija terminala) Terminal mora da posjeduje operativnu memoriju takve izrade koja će omogućiti čuvanje jednom upisanih podataka u trajanju od najmanje 30 dana nakon prekida napajanja. Član 30. (Vrste servisiranja terminala) Vrste servisiranja terminala su: a) neosnovano zahtijevano servisiranje, b) tehnički pregled, c) popravka neispravnosti, d) izmjena sadržaja programske memorije. Član 31. (Vrste reseta terminala) Vrste reseta terminala su: a) brisanje cjelokupnog sadržaja operativne memorije i b) brisanje posljednje primljene komande u operativnoj memoriji. Član 32. (Komande i poruke terminala) (1) Terminal mora da šalje standardne FTP komande označene masnim slovima iz Prilogu FTPN – Tabela standardnih FTP komandi i raspoznaje i izvršava dodatne komande navedene u Prilogu FTPN-D – Tabela dodanih komandi pri FTP komunikaciji. (2) Terminal mora da prepoznaje standardne FTP poruke iz Priloga FTPP – Tabela standardnih FTP poruka. Član 33. (Opći zahtjevi terminala) (1) Terminal mora da: a) ima ugrađen port za povezivanje sa fiskalnim uređajem, b) omogući bar jednu vrstu reseta terminala iz člana 31. ovog pravilnika, c) ima ugrađen sat realnog vremena sa baterijskim napajanjem, d) onemogući pristup svojoj unutrašnjosti i SIM Card (Subsriber Identity Module Card), bez skidanja servisne plombe, e) omogući komunikaciju sa serverom Porezne uprave putem GSM (Global System for Mobile Communications) modema na 3G ili novijoj tehnologiji za prijenos podataka i/ili ethernet porta koristeći širokopojasni internet pristup, f) omogući rad u VPN (Virtual Private Network) koju osigura pružalac usluge prijenosa podataka, g) omogući upotrebu FTP između terminala i servera Porezne uprave, h) omogući prijenos podataka o svakom izdanom računu na server Porezne uprave s rezolucijom od jednog dana do 5 minuta tokom nedozvoljenog perioda rada fiskalnog uređaja, i) na serveru Porezne uprave prenese zahtijevane podatke o svakom izdanom fiskalnom računu, j) omogući sinkroniziranje sata realnog vremena terminala sa satom realnog vremena servera Porezne uprave pomoću NTP (Network Time Protocol) ili da sinkronizira vrijeme sa GSM mrežom, koju koristi, ukoliko mreža osigurava tu mogućnost, k) na kraju dana, ukoliko je bilo prometa, pošalje Dnevni izvještaj i podatke o svim izdanim fiskalnim računima tog dana, l) na osnovu dobivene komande šalje podatke o svakom izdanom fiskalnom računu na server Porezne uprave s rezolucijom do 5 minuta, kako je definirano u naredbi, Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 131 m) rezoluciju slanja podataka definira naredba preuzeta sa servera Porezne uprave, n) omogući komunikaciju s minimalno tri servera Porezne uprave odnosno prepozna i komunicira s minimalno tri IP adrese. Jedan je primarni, a druga dva (ostali) su alternativni, o) onemogući korištenje WiFi tehnologije za direktan pristup fiskalnom uređaju. (2) Ukoliko terminal posjeduje drugi port za povezivanje sa dodatnom opremom fiskalnog uređaja, terminal mora da: a) omogući transparentnu vezu fiskalnog uređaja sa dodatnom opremom fiskalnog uređaja kroz terminal dok terminal ne komunicira sa fiskalnim uređajem, b) onemogući vezu fiskalnog uređaja sa dodatnom opremom fiskalnog uređaja kroz terminal, za vrijeme dok terminal komunicira sa fiskalnim uređajem. Član 34. (Funkcionalnosti prava pristupa terminala) (1) Terminal mora da: a) omogući definiranje korisničkog imena i lozinke za pristup VPN i serveru Porezne uprave, b) omogući definiranje do tri IP (Internet Protocol) servera Porezne uprave, c) omogući definiranje korisničkog imena i lozinke za pristup serveru Porezne uprave, za svaki fiskalni uređaj jedinstveno, d) omogući svakom fiskalnom uređaju dodjeljivanje jedinstvenog korisničkog imena i lozinke pomoću koje se spaja na LDAP (The Lightweight Directory Access Protocol), e) omogući definiranje naziva direktorija na serveru Porezne uprave u koji se pohranjuju poslani podaci, f) omogući definiranje naziva direktorija na serveru Porezne uprave iz kojeg se čitaju komande i g) omogući promjenu unesenih podataka iz tač. a), b), c), d), e) i f) ovog stava, spajanjem direktno na fiskalni uređaj u prostoru poreznog obveznika, preko porta terminala, koji može biti realiziran kao: 1. unutrašnji port terminala, kojem se pristupa nakon skidanja servisne plombe sa opcionim stavljanjem kratkospojnika na štampanoj ploči terminala, 2. vanjski port terminala kojem se pristupa slanjem konfiguracijske poruke koristeći korisničko ime i lozinku koja je jedinstvena za taj terminal i fiskalni uređaj. (2) Porezna prava će na serveru Porezne uprave za svakog proizvođača/zastupnika konfigurirati posebnu poddomenu za njegove fiskalne uređaje. Član 35. (Minimalan skup naredbi koje izvršava terminal) Minimalni skup komandi koje terminal mora da izvršava čine sljedeće komande: a) zadavanje vremenske odrednice slanja podataka na server Porezne uprave, b) zadavanje perioda i vremena slanja podataka ka serveru Porezne uprave, c) zahtjev za slanje datoteke sa svim servisiranjima iz fiskalne memorije, d) zahtjev za slanje datoteke sa podacima o servisiranjima koji još nisu poslani iz fiskalne memorije, e) zahtjev za slanje datoteke sa podacima o servisiranjima u zadanom vremenskom periodu iz fiskalne memorije, f) zahtjev za slanje datoteke sa svim resetima iz fiskalne memorije, g) zahtjev za slanje datoteke sa podacima o resetima koji još nisu poslani iz fiskalne memorije, h) zahtjev za slanje datoteke sa podacima o resetima u zadanom vremenskom periodu iz fiskalne memorije, i) zahtjev za slanje datoteke sa svim promjenama poreznih stopa iz fiskalne memorije, j) zahtjev za slanje datoteke s podacima o promjenama poreznih stopa koje još nisu poslane iz fiskalne memorije, k) zahtjev za slanje datoteke s podacima o promjenama poreznih stopa u zadanom vremenskom periodu iz fiskalne memorije, l) zahtjev za slanje datoteke sa svim ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima iz svih Dnevnih izvještaja iz fiskalne memorije, m) zahtjev za slanje datoteke s podacima o svim ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima prema pravnim licima iz elektronskog žurnala, n) zahtjev za slanje datoteke s podacima o ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima u zadatom vremenskom periodu iz fiskalne memorije, o) zahtjev za slanje datoteke s podacima o ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima prema pravnim licima iz elektronskog žurnala u zadatom vremenskom periodu, p) zahtjev za slanje datoteke s podacima o ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima koji još nisu poslani iz fiskalne memorije, r) slanje podataka tokom dana o svakom izdanom fiskalnom računu s rezolucijom do 5 minuta dnevno, s) zahtjev za slanje podataka definira se naredbom koju je terminal preuzeo prethodni dan na serveru Porezne uprave. Član 36. (Karakteristike pristupa serveru Porezne uprave) Terminal mora da: a) omogući prijem naredbi sa servera Porezne uprave, b) omogući automatsko ili ručno aktiviranje očitavanja podataka iz fiskalnog uređaja, c) omogući očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja preko porta fiskalnog uređaja, kao što su: JIB, IBFM, vrsta i vremenske odrednice servisiranja, vrsta i vremenske odrednice reseta, specifikacija i vremenska odrednica promjene poreznih stopa, vremenska odrednica formiranja Dnevnog izvještaja, vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa po poreznim stopama, vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa po poreznim stopama, broj posljednjeg fiskalnog računa prije formiranja Dnevnog izvještaja, broj posljednjeg reklamiranog fiskalnog računa prije formiranja Dnevnog izvještaja i sl., d) aktivira prvu vizuelnu indikaciju 12 sati prije vremenske odrednice slanja zahtijevanih podataka do servera Porezne uprave uz zvučnu indikaciju koja će se ponavljati svakih 15 minuta do momenta uspješnog slanja, e) deaktivira prvu vizuelnu indikaciju i aktivira drugu vizuelnu indikaciju za vrijeme čitanja podataka iz fiskalnog uređaja, f) deaktivira drugu vizuelnu indikaciju i aktivira treću vizuelnu indikaciju za sve vrijeme dok očitani podaci nisu ispravno preneseni na server Porezne uprave, g) omogući prijenos podataka na server Porezne uprave, h) omogući prijem odziva serveru Porezne uprave, Број 50 - Страна 132 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. i) omogući detekciju ispravnosti prijenosa podataka na osnovu primljenog odziva servera Porezne uprave i proslijedi naredbu fiskalnom uređaju za štampanje Potvrde o uspješnom prijenosu i Obavijesti o blokiranju fiskalnog uređaja, j) omogući ponovni prijenos zahtijevanih podataka ka serveru Porezne uprave u zadato vrijeme, najviše definiran broj puta na dan u definiranim vremenskim intervalima, u slučaju prethodnog neispravnog prijenosa podataka do servera Porezne uprave prema naredbama iz Priloga VSD – vrijeme slanja datoteka. Član 37. (Karakteristike kreiranja datoteke) (1) Terminal mora da: a) provjerava ispravnost naziva datoteke sa naredbama, b) omogući izvršavanje naredbi pročitanih iz datoteke sa naredbama, c) kreira naziv datoteke sa servisiranjima i omogući kreiranje datoteke sa podacima o servisiranjima, d) kreira naziv datoteke sa resetima i omogući kreiranje datoteke sa podacima o resetima, e) kreira naziv datoteke sa promjenama poreznih stopa i omogući kreiranje datoteke sa podacima o promjenama poreznih stopa, f) kreira naziv datoteke sa ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima prema licima iz elektronskog žurnala i omogući kreiranje datoteke s podacima o ostvarenim evidentiranim i reklamiranim prometima prema licima iz elektronskog žurnala. (2) Redni broj datoteke iz stava (1) tač. c), d) i e) ovog člana je trocifreni broj u formatu "NNN" koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom inicijaliziranja terminala, b) uvećava za jedan nakon formiranja naziva datoteke sa servisiranjima sa rednim brojem manjim od maksimalne vrijednosti rednog broja datoteke (999), c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranja naziva datoteke sa servisiranjima sa rednim brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednog broja datoteke (999). (3) Redni broj datoteke iz stava (1) tačka f) ovog člana je petocifreni broj u formatu "NNNNN" koji se: a) postavlja na vrijednost nula (0) prilikom inicijaliziranja terminala, b) uvećava za jedan nakon formiranja naziva datoteke sa servisiranjima sa rednim brojem manjim od maksimalne vrijednosti rednog broja datoteke (99999), c) postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranja naziva datoteke sa servisiranjima sa rednim brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednog broja datoteke (99999). Član 38. (Korisničke funkcije terminala) (1) Terminal može da osigura zadavanje korisničkih naredbi fiskalnom uređaju, kao što su: promjena cijene jedinice mjere, ažuriranje baze artikala, čitanje baze artikala, očitavanje liste prodatih artikala, očitavanje liste reklamiranih artikala i sl. (2) Terminal može da osigura izvršavanje i drugih korisničkih funkcija na prodajnom mjestu, koje nisu direktno povezane sa fiskalnim uređajem, kao što su: dopuna SIM kartica za mobilne telefone, emitovanje marketinških poruka na dodatnom displeju, umrežavanje čitača platnih kartica, alarmiranje uslijed požara ili neovlaštenog ulaska u prodajni objekat, prijenos videa, slike i zvuka sa sigurnosne kamere i mikrofona i sl. VII. NAČIN ISPITIVANJA DIJELOVA FISKALNIH SISTEMA Član 39. (Ispitivanje dijelova fiskalnog sistema) (1) Registrovani proizvođač/zastupnik dužan je, prije puštanja u promet fiskalni sistem dostaviti Federalnom ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) na ispitivanje i to: a) fiskalnu kasu i terminal ili b) fiskalnu kasu – štampač, terminal i odgovarajuću softversku aplikaciju ili softverski modul za upravljanje fiskalnom kasom-štampačem ili c) fiskalni štampač, terminal i odgovarajuću softversku aplikaciju ili softverski modul za upravljanje fiskalnim štampačem. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ne vrši se ispitivanje terminala ili softverske aplikacije koji su već dobili Uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika. (3) Ispunjenost hardverskih zahtjeva dijelova fiskalnih sistema dokazuje se priloženim deklaracijama proizvođača. (4) Registrovani proizvođač/zastupnik dostavlja Ministarstvu Zahtjev za ispitivanje ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika za određene dijelove fiskalnog sistema koji sadrži: a) popunjen formular za ispitivanje uzorka dijela fiskalnog sistema (Obrazac IFU, Obrazac IT i Obrazac ISA), b) pisanu izjavu registrovanog proizvođača/zastupnika da taj dio fiskalnog sistema nema skrivene funkcije koje nisu navedene u dokumentaciji iz tačke a) ovog člana, u skladu sa propisom, c) uzorak dijela fiskalnog sistema namijenjen za ispitivanje i potrebnu opremu za ispitivanje. (5) Ministarstvo putem Komisije za ispitivanje ispravnosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema (u daljem tekstu: Komisija) vrši ispitivanje iz stava (1) ovog člana. (6) Komisija ima pravo da zahtijeva dodatnu dokumentaciju, kao i da naloži dopunsku provjeru o ispunjenosti hardverskih zahtjeva dijelova fiskalnih sistema u ovlaštenoj laboratoriji. (7) Po pozivu Komisije neophodno je prisustvo predstavnika registrovanog proizvođača/zastupnika. Član 40. (Rad Komisije) (1) Komisija na osnovu Zahtjeva iz člana 39. stav (4) ovog pravilnika vrši ispitivanje ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika za određene dijelove fiskalnog sistema u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. (2) Izvještaj o rezultatima ispitivanja fiskalnog sistema sa primjedbama kao i komentarima u vidu preporuka za poboljšanje i zaključkom ispitivanja sa preporukom se dostavljaju Ministarstvu. (3) Izvještaj mora biti potpisan od svi stručnih članova Komisije. Član 41. (Troškovi ispitivanja) (1) Registrovani proizvođač/zastupnik fiskalnih sistema plaća troškove ispitivanja ispravnosti fiskalnih sistema u iznosu od: a) 800,00 KM za ispitivanje terminala; b) 1.000,00 KM za ispitivanje fiskalnog štampača; c) 1.500,00 KM za ispitivanje fiskalne kase; Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 133 d) 2.200,00 KM za ispitivanje fiskalna kasa – štampač. (2) Uz Zahtjev iz člana 39. stav (4) ovog pravilnika, registrovani proizvođač/zastupnik dužan je dostaviti dokaz o uplati prihoda iz stava (1) ovog člana. VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 42. (Prestanak važenja) Danom početka primjene ovoga pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/10 i 59/12 ) i Pravilnik o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/10, 43/10 i 59/12). Član 43. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a
Pravilnik o postupcima fiskalizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 50/20 24.07.2020 SN FBiH 92/20 fiskalizacija Број 50 - Страна 224 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. Na osnovu člana 29. stav (2), člana 51. stav (2) tačka g). i st. (3) tač. b), c), d), e) f), g) h), m), n), o) i p) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O POSTUPCIMA FISKALIZACIJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom se uređuju tehnike i postupak fiskalizacije, postupak inicijalne fiskalizacije, obaveze i postupci proizvođača/zastupnika i servisa, uloge ovlaštenog lica Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) i servisa, preuzimanje fiskaliziranih uređaja od strane obveznika, instaliranje fiskalnih sistema, tehničke i tehnološke postupke u vezi s fiskalizacijom, oblik i vrste plombi, sadržaj evidencije rješenja o fiskalizaciji, sadržaj zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju, sadržaj zapisnika o uništavanju fiskalnog modula, sadržaj zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula, sadržaj zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju uslijed servisiranja, sadržaj zahtjeva za promjenu prodajnog mjesta, sadržaj zahtjeva za brisanjem obveznika iz registra fiskalizovanih fiskalnih sistema zbog prestanka obavljanja djelatnosti obveznika, izgled i sadržaj obavještenja, izgled, sadržaj i način vođenja dosjea i servisne knjižice fiskalnih uređaja, sadržaj evidencije o ovlaštenim servisima i serviserima, način označavanja, izgled i sadržaj oznake Porezne uprave i druga pitanja u funkciji efikasnosti provođenja Zakona o fiskalnim sistemima (u daljem tekstu: Zakon). (2) Sastavni dio ovog Pravilnika čine prilozi: Obrazac ZIBF – Zahtjev za dodjelu identifikacijskih brojeva IBFU, Obrazac ZIF – Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju, Obrazac ZNF – Zahtjev za naknadnu fiskalizaciju, Obrazac ZPA – Zahtjev za izmjenu podataka, ZZFM – Zahtjev za zamjenu fiskalnog modula, Obrazac ZKFDI – Zahtjev za korekciju/formiranje dnevnih izvještaja, Obrazac ZDF – Zahtjev za defiskalizaciju, Obrazac SK – Servisna knjižica fiskalnog sistema, Obrazac OZK – Obavještenje o obavezi izdavanja fiskalnih računa, Prilog SP – Izgled servisne plombe, Prilog FP – Izgled fiskalne i programske plombe. Član 2. (Skraćenice) Skraćenice koje se koriste u ovom Pravilniku su: a) IBFU – Identifikacijski broj fiskalnog uređaja b) IBFM – Identifikacijski broj fiskalnog modula c) PDV – Porez na dodanu vrijednost d) JIB – Jedinstveni broj poreznog obveznika koji dodjeljuje Porezna uprava e) PIB – Identifikacijski broj obveznika PDV-a f) IBK - Identifikacijski broj klijenta g) IOSA – Identifikacijska oznaka softverske aplikacije koja je jedinstveni identifikator nezavisnog programa, odnosno softverskog modula za komunikaciju nadređenog računara i fiskalnog štampača. Član 3. (Puštanje u promet fiskalnog sistema) (1) Ovlašteni proizvođač/zastupnik dostavlja zahtjev Poreznoj upravi za dodjelu identifikacijskih brojeva IBFU na Obrascu ZIBF i sljedeću dokumentaciju: a) Uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika određenog fiskalnog sistema b) izgled proizvođačke plombe i servisnih plombi ovlaštenih servisa/servisera kojima je do dana podnošenja zahtjeva dato ovlaštenje za servisiranje fiskalnih proizvoda i pružanje tehničke podrške. (2) Porezna uprava će rješenjem dodijeliti slovnu oznaku fiskalnom sistemu i identifikacijske brojeve IBFU po zaprimljenom Obrascu ZIBF i iste dostaviti ovlaštenom proizvođaču/zastupniku nakon objave Uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika u Službenim novinama Federacije BIH. (3) Ovlašteni proizvođač/zastupnik dužan je u fiskalni modul svakog fiskalnog uređaja upisati odgovarajući IBFM na osnovu IBFU, prije stavljanja fiskalnog sistema u promet. (4) U slučaju nemogućnosti isporuke nefiskaliziranih fiskalnih sistema, ovlaštenom distributeru, ovlaštenom servisu ili obvezniku, zbog krađe, oštećenja ili uništenja uslijed više sile (poplava, požar, zemljotres, nezgoda u transportu i sl.), ovlašteni proizvođač/zastupnik je dužan u roku od tri dana o tome pismeno obavijestiti Poreznu upravu. Član 4. (Servisna mreža ovlaštenog proizvođača/zastupnika) (1) Ovlašteni proizvođač/zastupnik dužan je potpisati ugovor sa ovlaštenim servisom za sve fiskalne sisteme za koje posjeduje Uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika, kojim daje servisu ovlaštenje za servisiranje, i jedan primjerak dostaviti Ministarstvu, u roku od sedam dana od dana potpisivanja. (2) Ugovor iz stava (1) ovog člana mora da sadrži, pored općih odredbi, posebno odredbe o: a) geografskoj pokrivenosti rada servisa (općina, kanton), b) obavezi tehničke i funkcionalne opremljenosti servisa, c) uputstvu za pružanje tehničke podrške za fiskalne sisteme koje stavlja u promet, d) broju zaposlenika kojim se daje servisni pečat, uslove davanja i oduzimanje istih, e) obavezi dostavljanja informacija o vijeku trajanja hardverskih dijelova fiskalnog sistema, f) obavezi dostavljanja fiskalnih sistema koji su u slučajevima uništenja. (3) Ukoliko ovlašteni proizvođač/zastupnik raskine Ugovor iz stava (1) ovog člana, primjerak Ugovora o raskidu dostavlja Ministarstvu i Poreznoj upravi, zajedno sa zapisnicima o primopredaji servisnog pečata koji moraju biti potpisani od obje strane (ovlašteni proizvođač/zastupnik i ovlašteni servis). Član 5. (Kriptiranje podataka) (1) Proizvođač/zastupnik dobiveni javni RSA 2048 bitni ključ od Porezne uprave prilikom proizvodnje postavlja na kripto karticu svakog fiskalnog uređaja. (2) Fiskalni uređaj na osnovu IBFU, jedinstvenog korisničkog imena i lozinke identificira se na server Porezne uprave. (3) Porezna uprava će svakom proizvođaču/zastupniku omogućiti poddomenu na serveru za autoriziranje fiskalnih uređaja koje oni zastupaju. Porezna uprava će svakom proizvođaču/zastupniku dodijeliti korisničko ime i lozinku za pristup LDAP protokolu (The Lightweight Directory Access Protocol). (4) Fiskalni uređaj se na osnovu IBFU, jedinstvenog korisničkog imena i lozinke identificira na server Porezne uprave preko poddomene proizvođača/zastupnika u sklopu Porezne uprave. Jedinstveno korisničko ime i lozinku za svaki fiskalni uređaj kreira proizvođač/zastupnik prije Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 225 početka stavljanja u promet određenog tipa fiskalnog sistema. (5) Proizvođač/zastupnik jedinstveno korisničko ime i lozinku iz stava (4) ovog člana dodjeljuje za sve svoje fiskalne uređaja, upisuje korisničko ime i lozinku na serveru Porezne uprave za svaki fiskalni uređaj i vodi evidenciju. (6) Proizvođač/zastupnik jedinstveno korisničko ime i lozinku iz stava (4) ovog člana dostavlja ovlaštenom servisu/serviseru koji ih je dužan upisati u fiskalni uređaj prilikom fiskalizacije i upisivanja podataka za pristup iz člana 6. stav (6) ovog Pravilnika. (7) Dodjelu javnog RSA 2048 bitnog ključa vrši Porezna uprava. II. POSTUPCI FISKALIZACIJE Član 6. (Inicijalna fiskalizacija fiskalnog sistema) (1) Prije početka obavljanja djelatnosti, obveznik je dužan nabaviti ispravan fiskalni sistem s neoštećenom proizvođačkom i/ili servisnom plombom. (2) Obveznik će sa ovlaštenim servisom/serviserom zaključiti ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci svoga fiskalnog sistema. (3) Nakon zaključivanja ugovora iz člana 4. stav (1) ovog Pravilnika, obveznik je dužan popuniti i ovjeriti potpisom i pečatom Obrazac ZIF sa tačnim i potpunim podacima, i isti zajedno sa fiskalnim sistemom dostaviti ovlaštenom servisu/serviseru. (4) Ovlašteni servis/serviser je dužan, u ime obveznika, Poreznoj upravi dostaviti Obrazac ZIF elektronskim putem zajedno sa IBFU i IBFM koji je vezan za taj fiskalni sistem, nakon što mu obveznik dostavi ispravan i plombiran fiskalni sistem od strane ovlaštenog proizvođača/zastupnika ili ovlaštenog servisa. (5) Porezna uprava vrši kontrolu tačnosti podataka u Obrascu ZIF i određuje datum fiskalizacije, o čemu obavještava ovlašteni servis/servisera. Fiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa/servisera. (6) Ovlašteni servis/serviser je dužan prilikom fiskalizacije u fiskalni sistem: a) upisati JIB i PIB (kao i IOSA u slučaju fiskalnog štampača i fiskalne kase-štampača) klijenta, te vremenske odrednice završetka fiskalizacije. Ukoliko klijent nije PDV obveznik, u polje namijenjeno za PIB upisuju se nule, b) naziv i adresu prodajnog mjesta, c) popuniti servisne knjižice sa potrebnim podacima, d) povezati fiskalni uređaj sa terminalom, e) upisati minimalno tri IP adrese servera Porezne uprave. (7) Ovlašteno lice Porezne uprave vrši kontrolu elementa iz stava (6) ovog člana i stavlja fiskalne plombe. (8) Ovlašteni serviser je dužan staviti servisnu plombu na fiskalni uređaj i terminal. (9) Nakon kontrole iz stava (7) ovog člana, Porezna uprava donosi Rješenje o inicijalnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema, najkasnije u roku od dva dana nakon fiskalizacije i isto dostavlja obvezniku. (10) Obveznik je dužan nakon završene inicijalne fiskalizacije i dobivenog Rješenja, preuzeti fiskalni sistem. (11) Rješenje o inicijalnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema mora se čuvati uz fiskalni sistem na koji se i odnosi. Član 7. (Naknadna fiskalizacija fiskalnog sistema) (1) Ukoliko se prilikom popravke, servisiranja ili tehničkog pregleda fiskalnog sistema utvrdi potreba za skidanje fiskalne ili programske plombe, ovlašteni servis je dužan dostaviti Poreznoj upravi Obrazac ZNF elektronskim putem. (2) Ukoliko obveznik vrši izmjenu podatka o JIB ili PIB ili naziv i adresu prodajnog mjesta, obveznik je dužan popuniti i ovjeriti Obrazac ZPA sa tačnim i potpunim podacima, i isti dostaviti ovlaštenom servisu/serviseru sa kojim ima ugovor. (3) Porezna uprava vrši kontrolu tačnosti podataka u Obrascu ZNF ili Obrazac ZPA i određuje datum fiskalizacije, o čemu obavještava ovlašteni servis/servisera. Fiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa/servisera. (4) Ovlašteni servis/serviser je dužan prilikom naknadne fiskalizacije provjeriti tačnost upisa podataka iz člana 6. stav (6) ovog Pravilnika. (5) Ovlašteno lice Porezne uprave vrši kontrolu elementa iz stava (4) ovog člana i stavlja fiskalne plombe. (6) Ovlašteni serviser je dužan staviti servisnu plombu na fiskalni uređaj i terminal. (7) Nakon kontrole iz stava (5) ovog člana, Porezna uprava donosi Rješenje o naknadnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema u kojem obavezno navodi prestanak važenja prethodnog rješenja, najkasnije u roku od dva dana nakon fiskalizacije i isto dostavlja obvezniku. (8) Rješenje o naknadnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema mora se čuvati uz fiskalni sistem na koje se i odnosi. Član 8. (Zamjena fiskalnog modula) (1) Nakon što fiskalni uređaj odštampa obavještenje o potrebi za zamjenu fiskalnog modula, obveznik je dužan isti dan, ili naredni radni dan popuniti i ovjeriti Obrazac ZZFM sa tačnim i potpunim podacima, i isti dostaviti ovlaštenom servisu/serviseru sa kojim ima ugovor. (2) Porezna uprava vrši kontrolu tačnosti podataka u Obrascu ZZFM i određuje datum fiskalizacije, o čemu obavještava ovlašteni servis/servisera. Fiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa/servisera. (3) Ovlašteni servis/serviser je dužan izvršiti provjeru dostavljenih podataka na server Porezne uprave sa fiskalnog sistema u kojem je fiskalni modul, prije zamjene s novim fiskalnim modulom. (4) Provjera prometa iz stava (3) ovog člana vrši se na način da ovlašteni servis/serviser putem aplikativnog programa Porezne uprave, izvrši poređenje broja dostavljenih Dnevnih izvještaja tog fiskalnog sistema na server Porezne uprave. Ukoliko se broj Dnevnih izvještaja ne slaže sa podacima na serveru Porezne uprave, ovlašteni servis/serviser je dužan ponoviti slanje podatke s fiskalnog sistema. (5) Ovlašteni serviser pristupa zamjeni fiskalnog modula u slučaju da se podaci o broju Dnevnih izvještaja na fiskalnom sistemu slažu s podacima na serveru Porezne uprave. (6) Ovlašteni servis/serviser je dužan prilikom zamjene fiskalnog modula provjeriti tačnost upisa podataka iz člana 6. stav (6) ovog Pravilnika. (7) Ovlašteno lice Porezne uprave vrši kontrolu elementa iz stava (6) ovog člana i stavlja fiskalne plombe. (8) Ovlašteni serviser je dužan staviti servisnu plombu na fiskalni uređaj i terminal. (9) Nakon kontrole iz stava (7) ovog člana, Porezna uprava donosi Rješenje o zamjeni fiskalnog modula fiskalnog sistema u kojem obavezno navodi inicijalno prethodno rješenje, najkasnije u roku od dva dana nakon fiskalizacije i isto dostavlja obvezniku. Број 50 - Страна 226 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. (10) Rješenje o zamjeni modula fiskalnog sistema zajedno sa Rješenjem o inicijalnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema ili Rješenje o naknadnoj fiskalizaciji fiskalnog sistema mora se čuvati uz fiskalni sistem na koji se i odnosi. Član 9. (Postupanje sa zamijenjenim fiskalnim modulom) (1) Ukoliko se podaci o broju Dnevnih izvještaja na zamijenjenom modulu fiskalnog sistema slažu s podacima na serveru Porezne uprave, ovlašteni servis/serviser dostavlja pisano obavještenje o slaganju ovlaštenom licu Porezne uprave i obvezniku-vlasniku fiskalnog sistema čiji je fiskalni modul. (2) Ukoliko se podaci o broju Dnevnih izvještaja na zamijenjenom modulu fiskalnog sistema ne slažu s podacima na serveru Porezne uprave, ovlašteni servis/serviser je dužan utvrditi koji Dnevni izvještaji nisu dostavljeni na server Porezne uprave i popunjen Obrazac ZKFDI dostaviti Poreznoj upravi. (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, ukoliko ovlašteni servis/serviser ne može da utvrdi koji Dnevni izvještaji nisu dostavljeni na server Porezne uprave zbog kvara fiskalnog modula ili popunjenosti memorije, o istom je dužan obavijestiti Poreznu upravu. (4) Ovlašteno lice Porezne uprave će u slučaju iz stava (3) ovog člana, izvršiti poređenje prometa sa Periodičnih izvještaja i Dnevnih izvještaja odloženih u Knjizi dnevnih izvještaja kod obveznika sa prometom dostavljenim na server Porezne uprave. Ovlašteno lice Porezne uprave će utvrditi razliku prometa i popunjen Obrazac ZKFDI dostaviti licu u Poreznoj upravi da se evidentiraju podaci na server Porezne uprave. Uz Obrazac ZKFDI dostavlja i duplikat/kopiju Dnevnog izvještaja. (5) U slučaju iz stava (1) ovog člana, Porezna uprava izdaje Rješenje o uništenju fiskalnog modula. (6) Porezna uprava će po jedan primjerak Rješenja o uništenju fiskalnog modula dostaviti obvezniku i ovlaštenom servisu/serviseru. (7) Ovlašteno lice Porezne uprave, u slučaju potrebe za vještačenjem, može zatražiti od ovlaštenog servisa čuvanje fiskalnog modula i/ili memorije sa elektronskim žurnalom. Član 10. (Uništenje fiskalnih modula) (1) Ovlašteni servis je dužan obavijestiti Poreznu upravu o datumu uništenja fiskalnih modula za koje je Porezna uprava izdala Rješenje o uništenju fiskalnog modula. (2) Ovlašteno lice Porezne uprave prisustvuje uništenju, o čemu se sačinjava Zapisnik koji potpisuju ovlašteno lice Porezne uprave i ovlašteni serviser. (3) Zapisnik, pored općih odredbi, treba obavezno sadržavati i mjesto i vrijeme uništenja fiskalnih modula, popis IBFM i brojeve Rješenja o uništenju fiskalnog modula. (4) Zapisnik se sačinjava u četiri primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka. Član 11. (Defiskalizacija fiskalnog sistema) (1) Ukoliko obveznik prestaje sa obavljanjem djelatnosti ili mu fiskalni sistem nije potreban iz drugih razloga, obveznik je dužan popuniti i ovjeriti Obrazac ZDF sa tačnim i potpunim podacima, i isti dostaviti ovlaštenom servisu/serviseru sa kojim ima ugovor, zajedno sa fiskalnim sistemom. (2) Na zahtjev obveznika, ovlašteni servis je dužan dostaviti Poreznoj upravi Obrazac ZDF elektronskim putem. (3) Porezna uprava vrši kontrolu tačnosti podataka u Obrascu ZDF i određuje datum defiskalizacije, o čemu obavještava ovlašteni servis/servisera. Defiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa/servisera. (4) Ovlašteni servis/serviser je dužan prilikom defiskalizacije, putem aplikativnog programa Porezne uprave, izvršiti poređenje broja dostavljenih Dnevnih izvještaja tog fiskalnog sistema na server Porezne uprave. Ukoliko se broj Dnevnih izvještaja ne slaže sa podacima na serveru Porezne uprave, ovlašteni servis/serviser je dužan ponoviti slanje podatke s fiskalnog sistema. (5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, ukoliko se podaci o broju Dnevnih izvještaja na fiskalnom sistemu slažu s podacima na serveru Porezne uprave, ovlašteni servis/serviser dostavlja pisano obavještenje ovlaštenom licu Porezne uprave i obvezniku-vlasniku fiskalnog sistema čiji je fiskalni modul. (6) U slučaju iz stava (4) ovog člana, ukoliko se podaci o broju Dnevnih izvještaja na fiskalnom sistemu ne slažu s podacima na serveru Porezne uprave, ovlašteni servis/serviser je dužan utvrditi koji Dnevni izvještaji nisu dostavljeni na server Porezne uprave i popunjen Obrazac ZKFDI dostaviti Poreznoj upravi. (7) U slučaju iz stava (6) ovog člana, ukoliko ovlašteni servis/serviser ne može da utvrdi koji Dnevni izvještaji nisu dostavljeni na server Porezne uprave zbog kvara fiskalnog modula ili popunjenosti memorije, o istom je dužan obavijestiti Poreznu upravu. (8) Ovlašteno lice Porezne uprava će u slučaju iz stava (7) ovog člana, izvršiti poređenje prometa sa Periodičnih izvještaja i Dnevnih izvještaja odloženih u Knjizi dnevnih izvještaja kod obveznika sa prometom dostavljenim na server Porezne uprave. Ovlašteno lice Porezne uprave će utvrditi razliku prometa i popunjen Obrazac ZKFDI dostaviti licu u Poreznoj upravi da se evidentiraju podaci na server Porezne uprave. Uz Obrazac ZKFDI dostavlja i duplikat/kopiju Dnevnog izvještaja. (9) U slučaju iz stava (5) ovog člana, Porezna uprava izdaje Rješenje o defiskalizaciji fiskalnog sistema. (10) Porezna uprava može izdati i Rješenja o uništenju fiskalnog modula ukoliko je izdala Rješenje o defiskalizaciji fiskalnog sistema, za fiskalne module tog fiskalnog sistema, i isto dostaviti obvezniku i ovlaštenom servisu/serviseru. Član 12. (Krađa, uništenje ili oštećenje fiskalnog sistema) (1) Ukoliko je fiskalni sistem ukraden, oštećen ili uništen, obveznik je dužan popuniti i ovjeriti Obrazac ZDF sa tačnim i potpunim podacima, i isti dostaviti ovlaštenom servisu/serviseru sa kojim ima ugovor, zajedno sa fiskalnim sistemom u slučaju oštećenja ili uništenja, a u slučaju krađe mora imati dokumentaciju nadležnog organa u kojoj se konstatuje krađa, u roku od tri dana od dana krađe, odnosno oštećenja ili uništenja fiskalnog sistema. (2) Na zahtjev obveznika, ovlašteni servis je dužan dostaviti Poreznoj upravi Obrazac ZDF elektronskim putem. (3) Porezna uprava vrši kontrolu tačnosti podataka u Obrascu ZDF i određuje datum defiskalizacije, o čemu obavještava ovlašteni servis/servisera. Defiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa/servisera. (4) Ovlašteno lice Porezne uprave će izvršiti poređenje prometa sa Periodičnih izvještaja i Dnevnih izvještaja odloženih u Knjizi dnevnih izvještaja kod obveznika sa prometom dostavljenim na server Porezne uprave. Ovlašteno lice Porezne uprave će utvrditi razliku prometa i popunjen Obrazac ZKFDI dostaviti licu u Poreznoj upravi da se evidentiraju podaci na server Porezne uprave. Uz Obrazac ZKFDI dostavlja i duplikat/kopiju Dnevnog izvještaja. Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 227 (5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, kada je promet evidentiran na serveru, Porezna uprava izdaje Rješenje o defiskalizaciji fiskalnog sistema. (6) Porezna uprava izdaje i Rješenje o uništenju fiskalnog modula ukoliko je izdala Rješenje o defiskalizaciji fiskalnog sistema, za fiskalne module tog fiskalnog sistema, i isto dostaviti obvezniku i ovlaštenom servisu/serviseru. III. SERVISIRANJE FISKALNOG SISTEMA Član 13. (Neispravnost fiskalnog sistema) (1) Obveznik, u slučaju neispravnosti fiskalnog sistema ili dijela fiskalnog sistema, ne smije na istim poduzimati nikakve radnje, a dužan je odmah, najkasnije u roku od 24 sata, o tome obavijestiti ovlašteni servis. (2) Ovlašteni servis dužan je pristupiti otklanjanju neispravnosti fiskalnog sistema i izvršiti zamjenu dijelova fiskalnog sistema, ukoliko isti predstavljaju uzrok neispravnosti fiskalnog sistema. (3) Ovlašteni servis dužan je pisano obavijestiti Poreznu upravu o svim slučajevima neosnovanog prijavljivanja neispravnosti fiskalnog sistema. (4) Kod svake prijave neispravnosti fiskalnog sistema ili dijela fiskalnog sistema, ovlašteni servis/serviser je dužan, putem aplikativnog programa Porezne uprave, izvršiti poređenje broja dostavljenih Dnevnih izvještaja tog fiskalnog sistema na server Porezne uprave. (5) U slučaju iz stava (3) ovog člana, ovlašteni servis/serviser primjenjuje postupak iz člana 9. st. (1), (2) i (3) ovog Pravilnika. Član 14. (Tehnički pregled fiskalnog sistema) (1) Prema članu 46. stav (10) Zakona, obveznik je dužan minimalno jednom godišnje dostaviti fiskalni sistem ovlaštenom servisu sa kojim ima ugovor na tehnički pregled fiskalnog sistema. Obveznik nije dužan obaviti tehnički pregled u prvoj godini stavljanja u funkciju novog sistema. (2) Ovlašteni servis servisira fiskalne sisteme obveznicima s kojima ima potpisan ugovor o servisiranju i vrši tehnički pregled dijelova fiskalnih sistema u skladu sa članom 46. stav (12) i članom 47. stav (2) Zakona. (3) Ovlašteni servis/serviser dužan je izvršiti zamjenu dijelova fiskalnog sistema, ukoliko isti predstavljaju uzrok neispravnosti fiskalnog sistema. (4) Kod svakog tehničkog pregleda fiskalnog sistema, ovlašteni servis/serviser je dužan, putem aplikativnog programa Porezne uprave, izvršiti poređenje broja dostavljenih Dnevnih izvještaja tog fiskalnog sistema na server Porezne uprave. (5) U slučaju iz stava (3) ovog člana, ovlašteni servis/serviser primjenjuje postupak iz člana 9. st. (1), (2) i (3) ovog Pravilnika. Član 15. (Servisna knjižica fiskalnog sistema) (1) Ovlašteni servis dužan je voditi servisne knjižice svih fiskalnih sistema koje servisira, pored pisane, i u elektronskoj formi na način kako to propiše ovlašteni proizvođač/zastupnik. (2) Servisna knjižica u elektronskoj formi vodi se putem aplikativnog programa koji je ovlašteni proizvođač/zastupnik prijavio Ministarstvu i Poreznoj upravi. (3) Aplikativni program za vođenje servisnih knjižica fiskalnih sistema mora minimalno sadržavati i omogućiti ažuriranje svih podataka iz Obrasca SK, ali pored toga može sadržavati i ostale funkcionalnosti i podatke bitne za rad ovlaštenih servisa. (4) Aplikativni program za vođenje servisnih knjižica fiskalnih sistema mora omogućiti povezanost sa serverom Porezne uprave. (5) Svaka servisna intervencija mora se evidentirati u servisnim knjižicu. (6) Obveznik je dužan uz fiskalni sistem čuvati servisnu knjižicu fiskalnog sistema. IV. PLOMBE FISKALNOG SISTEMA Član 16. (Proizvođačka plomba) (1) Proizvođačku plombu definira ovlašteni proizvođač/zastupnik. (2) Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu IBFU, ovlašteni proizvođač/zastupnik dužan je Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine da dostavi izgled proizvođačke plombe. Član 17. (Servisna plomba) (1) Servisna plomba onemogućava pristup unutrašnjosti fiskalnog sistema, osim dijela kućišta u koji se smještaju papirne trake za štampanje. (2) Servisna plomba ima izgled okruglog pečata prečnika 7mm do 10 mm i služi kao identifikacija ovlaštenog servisa i ovlaštenog servisera sljedećim elementima: a) slovnom oznakom ovlaštenog proizvođača/zastupnika iz skupa latinske abecede dodijeljenom od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine; b) dvoslovnom oznakom iz skupa latinske abecede koju ovlašteni proizvođač/zastupnik dodjeljuje ovlaštenom servisu; c) trocifrenom oznakom koju ovlašteni proizvođač/zastupnik dodjeljuje ovlaštenom serviseru. (3) Izgled servisne plombe nalazi se u Prilogu SP. Član 18. (Fiskalna plomba) (1) Fiskalna plomba onemogućava neovlašteno razdvajanje fiskalne memorije (fiskalnog modula) od matične ploče fiskalnog uređaja i razdvajanje kartice kripto modula od memorije kripto modula. (2) Fiskalna plomba ima izgled pravougaone štampane naljepnice od specijalnog samouništavajućeg PVC LMK materijala sa hologramskom zaštitom dimenzija 55 mm x 12 mm i sadrži sljedeće elemente: a) Zaštitni hologram; b) Natpis "Bosna i Hercegovina; Federacija Bosne i Hercegovine; Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija "; c) Osmocifreni serijski broj fiskalne plombe (sedmocifreni sekvencijalni broj u rasponu od 0000001 do 99999999 + kontrolni broj po modulu 11. NNNNNNNK); d) Bar kod. (3) Izgled fiskalne i programske plombe nalazi se u Prilogu FP. Član 19. (Programska plomba) (1) Programska plomba sprječava razdvajanje memorijskog modula programske memorije od matične ploče fiskalnog uređaja. (2) Programska plomba ima izgled i karakteristike identične izgledu i karakteristikama fiskalne plombe. Број 50 - Страна 228 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 24. 7. 2020. V. OBAVEZE U FISKALIZACIJI Član 20. (Isticanje Obavještenja) (1) Obveznik je dužan na vidnom mjestu u prodajnom mjestu istaknuti obavještenje iz člana 41. Zakona koje je propisano u Obrascu OZK. (2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana štampa se na papiru minimalnih dimenzija koje odgovaraju formatu A3 (420 mm × 297 mm) (3) Obveznik je dužan obavještenje iz stava (1) ovog člana istaknuti na ravnu vertikalnu površinu pored svakog fiskalnog sistema putem kojeg vrši promet proizvoda i usluga. Član 21. (Obaveze) (1) Ukoliko obveznik evidentira promet s pravnim licima/samostalnim poduzetnicima iz Bosne i Hercegovine, dužan je u klijentski blok na fiskalnom dokumentu u polje IBK klijenta unijeti trinaestocifreni JIB klijenta. (2) Ukoliko obveznik evidentira promet s pravnim i fizičkim licima iz inostranstva u polje IBK klijenta, dužan je unijeti prva 2 znaka koji označavaju šifru zemlje klijenta po UNCTYTAB (ASYCUDA) šifrarniku (prva 2 alfanumerika iz UNCTYTAB tabele), a za ostalih jedanaest znakova proizvoljnu jedinstvenu šifru klijenta. Član 22. (Obaveze obveznika) (1) Obveznik je dužan, na zahtjev Porezne uprave, putem terminala, poslati izvještaje iz fiskalne memorije i podatke iz memorije sa elektronskog žurnala fiskalnog sistema. (2) Obveznik je dužan, na zahtjev inspekcijskih organa, osigurati uvid u podatke koji se nalaze u fiskalnom sistemu i svu prateću dokumentaciju. (3) U slučaju da je ovlašteni servis s kojim je obveznik imao zaključen ugovor o servisiranju prestao sa radom ili mu je od strane ovlaštenog proizvođača/zastupnika oduzeto ovlaštenje, obveznik je dužan zaključiti ugovor sa drugim ovlaštenim servisom u roku od sedam dana od dana saznanja. Član 23. (Obaveze ovlaštenog servisera) (1) Ovlašteni servis obavezan je imati minimalno jednog zaposlenog servisera koji posjeduje ovlaštenje od ovlaštenog proizvođača/zastupnika za servisiranje i pružanje tehničke podrške za tipove fiskalnih sistema za koje vrši servisiranje i pruža tehničku podršku obveznicima. (2) Ovlaštenom serviseru koji prekine radni odnos ili ugovor sa ovlaštenim serviserom prestaje važiti ovlaštenje za servisiranje i pružanje tehničke podrške za fiskalne sisteme. (3) Ovlašteni serviser je, u slučaju gubitka ovlaštenja za servisiranje fiskalnih sistema, dužan vratiti serviserski pečat ovlaštenom proizvođaču/zastupniku. Član 24. (Obaveze Porezne uprave) (1) Porezne uprava je dužna po zaprimljenom Obrascu ZKFDI i duplikatu/kopiji dnevnog izvještaja iz fiskalnog sistema od ovlaštenog servisa/servisera, izvršiti korekciju dnevnog prometa u roku od dva dana od dana zaprimanja. (2) Porezna uprava vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema, odnosno kontrolu podataka koji se putem terminala šalju Poreznoj upravi i kontrolu kod obveznika na prodajnom mjestu kojom se provjerava: a) evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa i reklamiranih fiskalnih računa klijentima od strane obveznika; b) posjedovanje primjeraka pisanih fiskalnih računa i pisanih reklamiranih fiskalnih računa izdatih klijentima od strane obveznika; c) posjedovanje i ažurno vođenje servisnih knjižica za fiskalne sisteme; d) posjedovanje i ažurno vođenje knjige dnevnih izvještaja. VI. EVIDENCIJE FISKALIZACIJE Član 25. (Evidencije ovlaštenog proizvođača/zastupnika) (1) Ovlašteni proizvođač/zastupnik mora da posjeduje evidenciju o servisima/serviserima iz člana 15. tačka f) Zakona i člana 4. ovog Pravilnika. (2) Podaci koje evidencija iz stava (1) ovog člana treba da sadrži su: a) naziv ovlaštenog servisa, b) JIB ovlaštenog servisa, c) kanton, mjesto (sa šifrom i nazivom općine) i adresa sjedišta ovlaštenog servisa, d) kontakt podaci ovlaštenog servisa (telefon/fax, e-mail adresa, web stranica), e) ime i prezime kontakt osobe u ovlaštenom servisu sa kontakt podacima, f) broj i datum ugovora sa ovlaštenim servisom, g) broj i datum akta kojim je ovlašteni proizvođač/zastupnik dao ovlaštenje servisu, h) broj i datum akta kojim je ovlašteni proizvođač/zastupnik ukinuo ovlaštenje servisu, i) tipovi fiskalnih sistem za čije je servisiranje servis ovlašten, j) površina poslovnog prostora ovlaštenog servisa namijenjenog za servisiranje fiskalnih sustava, k) broj servisera ovlaštenog servisa sa ovlaštenjem za servisiranje i pružanje tehničke podrške, l) imena, prezimena i JMBG svih ovlaštenih servisera, m) kontakt podaci ovlaštenih servisera (telefoni i e-mail adrese), n) dokaz da ovlašteni serviseri imaju radni odnos sa ovlaštenim servisom sa datumima zasnivanja i prestanka radnih odnosa, o) brojevi i datumi akata kojima je ovlašteni proizvođač/zastupnik dao ovlaštenja serviserima, p) brojevi i datumi akata kojima je ovlašteni proizvođač/zastupnik ukinuo ovlaštenja serviserima, q) tipovi fiskalnih sistema za koje su serviseri ovlašteni, r) kodovi servisnih pečata ovlaštenih servisera, s) brojevi identifikacijskih kartica ovlaštenih servisera. (3) Evidencije iz stava (1) ovog člana moraju biti ažurne i dostavljene na zahtjev Porezne uprave ili Ministarstva. Član 26. (Evidencije ovlaštenog servisa) (1) Ovlašteni servis mora da posjeduje evidencije o svojim ovlaštenim serviserima. (2) Podaci koje evidencija iz stava (1) ovog člana treba da sadrži su: a) broj servisera ovlaštenog servisa sa ovlaštenjem za servisiranje i pružanje tehničke podrške, b) imena, prezimena i identifikacioni broj svih ovlaštenih servisera, c) kontakt podaci ovlaštenih servisera (telefoni i e-mail adrese), Петак, 24. 7. 2020. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 50 - Страна 229 d) brojevi i datumi akata kojima je ovlašteni proizvođač/zastupnik dao ovlaštenja serviserima, e) brojevi i datumi akata kojima je ovlašteni proizvođač/zastupnik ukinuo ovlaštenja serviserima, f) tipovi fiskalnih sustava za koje su serviseri ovlašteni, g) kodovi servisnih pečata ovlaštenih servisera, h) brojevi identifikacijskih kartica ovlaštenih servisera. (3) Evidencije iz stava (1) ovog člana moraju biti ažurne i dostavljene na zahtjev Porezne uprave ili Ministarstva. Član 27. (Elementi identifikacijske iskaznice) Svaki ovlašteni serviser posjeduje identifikacijsku iskaznicu koja sadrži sljedeće podatke: a) ime, prezime i potpis ovlaštenog servisera, b) fotografiju ovlaštenog servisera, c) naziv ovlaštenog servisa, d) kod servisne plombe, e) broj identifikacijske iskaznice, f) pečat ovlaštenog servisa. Član 28. (Evidencije Porezne uprave) (1) Porezna uprava vodi evidencije o fiskaliziranim fiskalnim sistemima za koje su donesena rješenja o inicijalnoj ili naknadnoj fiskalizaciji.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 94/19 13.12.2019 SN FBiH 33/22, SN FBiH 87/20, SN FBiH SN FBiH 96/17, SN FBiH 11/17, SN FBiH SN FBiH 88/16 porez na dobit PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT Član 1. U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16, 11/17 i 96/17) član 12. stav (1) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju riječi: "u skladu sa propisima koji uređuju dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciju i identifikaciju i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije." Član 2. U članu 42. stav (7) briše se. Dosadašnji st. (8) i (9) postaju st. (7) i (8). Član 3. U članu 47. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Ne smatraju se kapitalnim dobitkom ili gubitkom smanjenja ili povećanja osnovnog kapitala u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/15)." Član 4. U članu 57. stav (5) iza riječi "primjerak" dodaju se riječi: "(npr. CD, USB, DVD i drugi prenosivi uređaji)". Član 5. U članu 62. stav (1) u prvom redu iza riječi "usluge" dodaju se riječi: "između povezanih lica iz člana 44. stav (3) Zakona". U stavu (2) iza riječi "plaćanje" dodaju se riječi: "na ime usluga iz stava (1) ovog člana". U stavu (3) u prvom redu iza riječi "usluga" dodaju se riječi: "iz stava (1) ovog člana". Član 6. U članu 93. stav (1) riječ "obaveza" zamjenjuje se riječju: "osnovica". U stavu (2) u prvom redu iza riječi "odnos" dodaju se riječi: "na određeno ili na neodređeno,", a u šestom redu riječ "obaveze" zamjenjuje se riječju: "osnovice". Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi: "(7) Početak korištenja porezne olakšice mora formalno i pravno odgovarati periodu početka rada novoprimljenih zaposlenih prema Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa." Dosadašnji st. (7) i (8) postaju st. (8) i (9). Član 7. U članu 94. stav (1) riječ: "obaveza" zamjenjuje se riječju: "osnovica". Član 8. U članu 107. stav (3) tačka 16) mijenja se i glasi: "16) Pod rednim brojem VIII. POREZNA OSNOVICA - u zavisnosti od predznaka (+/) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 64. Oporeziva dobit – iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicija rbr. 60+61-62-63) bude veći od 0, a na poziciji rednog broja 65. Porezni gubitak – iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicije rbr. 60+61-62-63) bude manji od 0." U tački 17) podtačka d) mijenja se i glasi: "d) na poziciji rednog broja 69. Ranije korištena porezna oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa Zakonom i Pravilnikom upisuje se iznos poreza s osnova ranije korištenih poreznih oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa čl. 36. stav (6) i 61. Zakona."
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jednistveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 93/19 11.12.2019 SN FBiH 105/21, SN FBiH 53/19, SN FBiH 25/17, SN FBiH 48/16, SN FBiH 01/15, SN FBiH 83/14, SN FBiH 01/13, SN FBiH 09/11, SN FBiH 77/10, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 doprinosi,pravilnik,registracija,naplata doprinosa
Odluka o izmjeni Odluke o tarifi naknada za banke FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/19 20.09.2019 SN FBiH 46/18 tarifa,naknada,nakanada za banke,banke Petak, 20. 9. 2019. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 69 - Strana 7 i 3. Zakona o javnim nabavkama, Komisija za javne nabavke iz tačke 1. ovog Rješenja može punovažno odlučivati ako u radu učestvuje Komisija u punom sastavu. 5. Komisija za provođenje postupka javne nabavke "Nabavka programa za vođenje elektronske knjige vojnih obaveznika i drugih lica koja prolaze kroz službene vojne evidencije" je dužna, nakon okončanja postupka nabavke, dostaviti ministru obrazložen prijedlog za zaključenje ugovora, kao i zapisnike o radu Komisije koji ujedno predstavlja i izvještaj o radu komisije. 6. Članovima komisije iz tačke 1. ovog rješenja pripada naknada u skladu sa članom 9. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe koju će posebnim rješenjem utvrditi federalni ministar na prijedlog Komisije. 7. Komisija po potrebi daje prijedlog ministru za angažovanje eksperata za određeni predmet nabavke. Eksperti će biti angažovani ugovorom. 8. Komisija za provođenje postupka javne nabavke "Nabavka programa za vođenje elektronske knjige vojnih obaveznika i drugih lica koja prolaze kroz službene vojne evidencije" dužna je formirati i voditi osnovni dosje u kojem će biti: rješenje o imenovanju, plan nabavki i odluka o pokretanju postupaka javne nabavke za 2019. godinu, zapisnici o radu, izvještaji, prijedlozi. Komisija je dužna po okončanju postupaka nabavke podnijeti ministru izvještaje o radu, zajedno sa prijedlogom za donošenje rješenja o isplatama naknada predsjedniku Komisije, članovima i sekretaru. 9. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-34-2816/19 11. septembra/rujna 2019. godine Sarajevo Ministar Doc. dr. Salko Bukvarević, s. r. (Sl-992/19-F) AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1269 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA BANKE Član 1. U Odluci o tarifi naknada za banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-4/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA BANKE Članak 1. U Odluci o tarifi naknada za banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članku 4. stavak (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;" Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-4/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 1270 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE Član 1. (1) U Odluci o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18, u daljem tekstu: Odluka), u članu 4. stav (1) tačka b) alineja 5) se mijenja i glasi: "5) za osnivanje organizacionih dijelova MKO koje imaju ovlaštenje za dodjelu mikrokredita 1.000,00 KM, a za osnivanje organizacionih dijelova MKO koja nemaju ovlaštenja za dodjelu kredita i za promjenu adrese sjedišta svih organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM;".
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/19 20.09.2019 SN FBiH 46/18 odluka,mikrokreditne organizacije Petak, 20. 9. 2019. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 69 - Strana 7 i 3. Zakona o javnim nabavkama, Komisija za javne nabavke iz tačke 1. ovog Rješenja može punovažno odlučivati ako u radu učestvuje Komisija u punom sastavu. 5. Komisija za provođenje postupka javne nabavke "Nabavka programa za vođenje elektronske knjige vojnih obaveznika i drugih lica koja prolaze kroz službene vojne evidencije" je dužna, nakon okončanja postupka nabavke, dostaviti ministru obrazložen prijedlog za zaključenje ugovora, kao i zapisnike o radu Komisije koji ujedno predstavlja i izvještaj o radu komisije. 6. Članovima komisije iz tačke 1. ovog rješenja pripada naknada u skladu sa članom 9. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe koju će posebnim rješenjem utvrditi federalni ministar na prijedlog Komisije. 7. Komisija po potrebi daje prijedlog ministru za angažovanje eksperata za određeni predmet nabavke. Eksperti će biti angažovani ugovorom. 8. Komisija za provođenje postupka javne nabavke "Nabavka programa za vođenje elektronske knjige vojnih obaveznika i drugih lica koja prolaze kroz službene vojne evidencije" dužna je formirati i voditi osnovni dosje u kojem će biti: rješenje o imenovanju, plan nabavki i odluka o pokretanju postupaka javne nabavke za 2019. godinu, zapisnici o radu, izvještaji, prijedlozi. Komisija je dužna po okončanju postupaka nabavke podnijeti ministru izvještaje o radu, zajedno sa prijedlogom za donošenje rješenja o isplatama naknada predsjedniku Komisije, članovima i sekretaru. 9. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-34-2816/19 11. septembra/rujna 2019. godine Sarajevo Ministar Doc. dr. Salko Bukvarević, s. r. (Sl-992/19-F) AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1269 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA BANKE Član 1. U Odluci o tarifi naknada za banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-4/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA BANKE Članak 1. U Odluci o tarifi naknada za banke ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članku 4. stavak (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;" Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-4/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 1270 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE Član 1. (1) U Odluci o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18, u daljem tekstu: Odluka), u članu 4. stav (1) tačka b) alineja 5) se mijenja i glasi: "5) za osnivanje organizacionih dijelova MKO koje imaju ovlaštenje za dodjelu mikrokredita 1.000,00 KM, a za osnivanje organizacionih dijelova MKO koja nemaju ovlaštenja za dodjelu kredita i za promjenu adrese sjedišta svih organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM;". Broj 69 - Strana 8 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 20. 9. 2019. (2) U stavu (1) tačka b), alineja 7) se na kraju rečenice umjesto tačke stavlja zarez, a iza alineje 7) se dodaje nova alineja 8) koja glasi: "8) za izdavanje saglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog/upravnog odbora MKO ili direktora i članova uprave MKO, u iznosu od 1.000,00 KM." (3) U stavu (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. U članu 4. koji počinje sa riječima "Danom stupanja na snagu…", umjesto "Član 4." treba da stoji "Član 5.". Član 3. U članu 5., umjesto "Član 5." treba da stoji "Član 6.". Član 4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-5/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE Članak 1. (1) U Odluci o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18, u daljem tekstu: Odluka), u članku 4. stavak (1) točka b) alineja 5) se mijenja i glasi: "5) za osnivanje organizacionih dijelova MKO koje imaju ovlašćenje za dodjelu mikrokredita 1.000,00 KM, a za osnivanje organizacionih dijelova MKO koja nemaju ovlašćenja za dodjelu kredita i za promjenu adrese sjedišta svih organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM;". (2) U stavku (1) točka b), alineja 7) se na kraju rečenice umjesto tačke stavlja zarez, a iza alineje 7) se dodaje nova alineja 8) koja glasi: "8) za izdavanje suglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog/upravnog odbora MKO ili direktora i članova uprave MKO, u iznosu od 1.000,00 KM." (3) U stavku (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;" Članak 2. U članku 4. koji počinje sa riječima "Danom stupanja na snagu…", umjesto "Članak 4." treba da stoji "Članak 5.". Članak 3. U članku 5., umjesto "Članak 5." treba da stoji "Članak 6.". Članak 4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-5/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 1271 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA LIZING DRUŠTVA Član 1. U Odluci o tarifi naknada za lizing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-6/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA LEASING DRUŠTVA Članak 1. U Odluci o tarifi naknada za leasing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članku 4. stavak (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;"
Odluka o izmjeni Odluke o tarifi naknada za lizing društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/19 20.09.2019 SN FBiH 46/18 lizing,tarifa Broj 69 - Strana 8 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 20. 9. 2019. (2) U stavu (1) tačka b), alineja 7) se na kraju rečenice umjesto tačke stavlja zarez, a iza alineje 7) se dodaje nova alineja 8) koja glasi: "8) za izdavanje saglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog/upravnog odbora MKO ili direktora i članova uprave MKO, u iznosu od 1.000,00 KM." (3) U stavu (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. U članu 4. koji počinje sa riječima "Danom stupanja na snagu…", umjesto "Član 4." treba da stoji "Član 5.". Član 3. U članu 5., umjesto "Član 5." treba da stoji "Član 6.". Član 4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-5/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE Članak 1. (1) U Odluci o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18, u daljem tekstu: Odluka), u članku 4. stavak (1) točka b) alineja 5) se mijenja i glasi: "5) za osnivanje organizacionih dijelova MKO koje imaju ovlašćenje za dodjelu mikrokredita 1.000,00 KM, a za osnivanje organizacionih dijelova MKO koja nemaju ovlašćenja za dodjelu kredita i za promjenu adrese sjedišta svih organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM;". (2) U stavku (1) točka b), alineja 7) se na kraju rečenice umjesto tačke stavlja zarez, a iza alineje 7) se dodaje nova alineja 8) koja glasi: "8) za izdavanje suglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog/upravnog odbora MKO ili direktora i članova uprave MKO, u iznosu od 1.000,00 KM." (3) U stavku (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;" Članak 2. U članku 4. koji počinje sa riječima "Danom stupanja na snagu…", umjesto "Članak 4." treba da stoji "Članak 5.". Članak 3. U članku 5., umjesto "Članak 5." treba da stoji "Članak 6.". Članak 4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-5/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 1271 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA LIZING DRUŠTVA Član 1. U Odluci o tarifi naknada za lizing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-6/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA LEASING DRUŠTVA Članak 1. U Odluci o tarifi naknada za leasing društva ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članku 4. stavak (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;"
Odluka o izmjeni Odluke o tarifi naknada društava za faktoring FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/19 20.09.2019 SN FBiH 46/18 odluka,izmjena,tarifa,društvo za faktoring Petak, 20. 9. 2019. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 69 - Strana 9 Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-6/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 1272 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA DRUŠTAVA ZA FAKTORING Član 1. U Odluci o tarifi naknada društava za faktoring ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-7/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA DRUŠTAVA ZA FAKTORING Članak 1. U Odluci o tarifi naknada društava za faktoring ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članku 4. stavak (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;" Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-7/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1273 Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu Hamurović Muje iz Zavidovića, vlasnika obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", ul. Dubravica bb, Zavidovići, na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16), donosi RJEŠENJE 1. Ukida se Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o odobrenju obavljanja poslova zastupanja u osiguranju broj 01-05.3-059-2666/17 od 25.09.2017. godine i Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o upisu u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica broj 01-05.3-059-2666-2/17 od 24.10.2017. godine. 2. Briše se iz registra fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica Hamurović Mujo iz Zavidovića, vlasnik obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", upisan pod brojem PZFL 626. 3. Brisanje je izvršeno sa danom 31.07.2019. godine. 4. Dispozitiv ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Ovo Rješenje je konačno. Broj 01-06.4-059-2471/19 09. septembra 2019. godine Sarajevo Direktor Dinko Musulin, s. r. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu Hamurović Muje iz Zavidovića, vlasnika obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", ul. Dubravica bb, Zavidovići, na temelju članka 200. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i članka 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16), donosi RJEŠENJE 1. Ukida se Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o odobrenju obavljanja poslova zastupanja u osiguranju broj 01-05.3-059-2666/17 od 25.09. 2017. godine i Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o upisu u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica broj 01-05.3-059-2666-2/17 od 24.10.2017. godine. 2. Briše se iz registra fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica Hamurović Mujo iz Zavidovića, vlasnik obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", upisan pod brojem PZFL 626. 3. Brisanje je izvršeno sa danom 31.07.2019. godine. 4. Izreka ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Ovo Rješenje je konačno. Broj 01-06.4-059-2471/19 09. rujna 2019. godine Sarajevo Direktor Dinko Musulin, v. r.
Odluka o izmjeni Odluke o tarifi naknada društava za faktoring FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/19 20.09.2019 SN FBiH 46/18 odluka,izmjena,tarifa,društvo za faktoring Petak, 20. 9. 2019. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 69 - Strana 9 Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-6/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 1272 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA DRUŠTAVA ZA FAKTORING Član 1. U Odluci o tarifi naknada društava za faktoring ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članu 4. stav (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;" Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-7/19 11. septembra 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na osnovu članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O TARIFI NAKNADA DRUŠTAVA ZA FAKTORING Članak 1. U Odluci o tarifi naknada društava za faktoring ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18), u članku 4. stavak (1) točka c) alineja 1) se mijenja i glasi: "1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije za pravne osobe u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizičke osobe u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka;" Članak 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-36-7/19 11. rujna 2019. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1273 Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu Hamurović Muje iz Zavidovića, vlasnika obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", ul. Dubravica bb, Zavidovići, na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i člana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16), donosi RJEŠENJE 1. Ukida se Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o odobrenju obavljanja poslova zastupanja u osiguranju broj 01-05.3-059-2666/17 od 25.09.2017. godine i Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o upisu u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica broj 01-05.3-059-2666-2/17 od 24.10.2017. godine. 2. Briše se iz registra fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica Hamurović Mujo iz Zavidovića, vlasnik obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", upisan pod brojem PZFL 626. 3. Brisanje je izvršeno sa danom 31.07.2019. godine. 4. Dispozitiv ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Ovo Rješenje je konačno. Broj 01-06.4-059-2471/19 09. septembra 2019. godine Sarajevo Direktor Dinko Musulin, s. r. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po zahtjevu Hamurović Muje iz Zavidovića, vlasnika obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", ul. Dubravica bb, Zavidovići, na temelju članka 200. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i članka 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16), donosi RJEŠENJE 1. Ukida se Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o odobrenju obavljanja poslova zastupanja u osiguranju broj 01-05.3-059-2666/17 od 25.09. 2017. godine i Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o upisu u registar fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica broj 01-05.3-059-2666-2/17 od 24.10.2017. godine. 2. Briše se iz registra fizičkih lica zastupnika u osiguranju - podregistar zastupnika fizičkih lica Hamurović Mujo iz Zavidovića, vlasnik obrta Djelatnost za zastupanje u osiguranju "HM AGENCIJA", upisan pod brojem PZFL 626. 3. Brisanje je izvršeno sa danom 31.07.2019. godine. 4. Izreka ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Ovo Rješenje je konačno. Broj 01-06.4-059-2471/19 09. rujna 2019. godine Sarajevo Direktor Dinko Musulin, v. r.
Pravilnik o dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 53/19 26.07.2019 SN FBiH 105/21, SN FBiH 93/19, SN FBiH 25/17, SN FBiH 48/16, SN FBiH 01/15, SN FBiH 83/14, SN FBiH 01/13, SN FBiH 09/11, SN FBiH 77/10, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 naplata,doprinosi,registar PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16 i 25/17), u članu 32. iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase: "Porezna uprava je dužna, na osnovu zahtjeva osiguranika iz osnova radnog odnosa, izdati Uvjerenje o osiguranju (JS3610) iz Jedinstvenog sistema. Porezna uprava će svakom osiguraniku iz stava 4. ovog člana, putem interneta, omogućiti pristup podacima o evidentiranom osiguranju po osnovu radnog odnosa (JS3610E)." Član 2. Obrasci JS3610 Uvjerenje o osiguranju i JS3610E Informacija o osiguranju, nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o izgledu i sadržaju, zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 51/19 19.07.2019 SN FBiH 59/12, SN FBiH 30/10 pravilnik RANI PRAVILNIKA, OBRAZACAH DOKUMENilniku o izgledostalih pratećihovine Federacijea, tačka se zamjei sadržaj zahtjena 33. dodaje seHTJEV ZA KORAČi sadržaj zahtjea dat je na obraka. za korekcijuava ovlašteni sea Poreznoj upravravilnik stupa u "Službenim no02-3354-2/10 019. godine arajevo roj 51 O MINISTAJA/FINANCstav (3) tač. bene novine Fnancija - federaAVILNIKKA O IZGLEDA I OBAVJEŠNATA UZ FISKČlan 1. du i sadržaju, h dokumenata e BiH", br. 30/1enjuje zarezom eva za korekcijuČlan 2. e novo poglavljREKCIJU PRIMČlan 33a. va za korekcijuascu ZKDI kojiu primljenih ervis/servise na vi Federacije BoČlan 3. na snagu nareovinama FederaJelkPetakSARSTVO CIJAc) do p) Zakoederacije BiH"alni ministar finDU I SADRŽAJTENJA OSTAKALNE SISTEzahtjeva, obrazuz fiskalne si10 i 59/12) u čli dodaju riječi:u primljenih dne XVIIIa. i članMLJENIH DNEVu primljenih dni je sastavni diodnevnih izvjtraženje obvezosne i Hercego
Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupcima i redosljedu radnji u procesu fiskalizacije Federacija BiH Službene novine FBiH 51/19 19.07.2019 SN FBiH 59/12, SN FBiH 86/10, SN FBiH 31/10 pravilnik,fiskalizacija Petak, 19. 7. 2019. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 51 - Strana 3 ЗАХТЈЕВ ЗА КОРЕКЦИЈУ ПРИМЉЕНИХ ДНЕВНИХ ИЗВЈЕШТАЈА Образац ЗКДИ Образац ЗКДИ - ЗАХТЈЕВ ЗА КОРЕКЦИЈУ ПРИМЉЕНИХ ДНЕВНИХ ИЗВЈЕШТАЈА 1. Назив обвезника 2. Јединствени идентификациони број обвезника (ЈИБ) 3. Општина 4. Мјесто 5. Улица и број 6. Телефон и телефакс 7. е-маил обвезника 8. ИБФУ 9. ИБФМ 10. Број дневног извјештаја 11. Датум дневног извјештаја 12. Порезна стопа 13. Идентификациони број клијента (уколико је познато) 14. Вриједност оствареног евидентираног промета по порезној стопи (из дневног извјештаја) [КМ] 15. Вриједност оствареног рекламираног промета по порезној стопи (из дневног извјештаја) [КМ] 16. Вриједност тражене корекције оствареног евидентираног промета по порезној стопи [КМ] 17. Вриједност тражене корекције оствареног рекламираног промета по порезној стопи [КМ] 18. Коригована вриједност оствареног евидентираног промета по порезној стопи [КМ] 19. Коригована вриједност оствареног рекламираног промета по порезној стопи [КМ] 20. Опис разлога за корекцију: Напомене: - Уколико се захтјева корекција по више стопа на истом дневном извјештају, за сваку стопу поновити редове од 12 до 19 ако се образац попуњава електронски међутим уколико порески обвезник попуњава образац Захтјева у папирној форми у том случају за сваку порезну стопу подноси појединачан образац Захтјева - Уколико се захтјева корекција на више дневних извјештаја, а порезни обвезник образац Захтјева попуњава електронски у том случају за сваки дневни извјештај попунити тј. поновити табелу по обрасцу ЗКДИ, међутим уколико порезни обвезник попуњава образац Захтјева у папирној форми у том случају за сваки дневни извјештај подноси појединачан образац Захтјева - Уз попуњен образац у прилогу се требају доставити копије свих рачуна на којима се налазе грешке због којих се захтјева корекција и копија одговарајућег дневног извјештаја/дневних извјештаја 21. Назив овлаштеног сервиса/овлаштеног сервисера 22. ЈИБ овлаштеног сервиса/овлаштеног сервисера 23. Име и презиме сервисера/овлаштеног лица у сервису 24. ЈМБГ сервисера/овлаштеног лица у сервису 25. Датум подношења захтјева 26. Потпис и печат овлаштеног сервисера/овлаштеног сервиса 1000 Na osnovu člana 29. stav (2) i člana 51. stav (3) tačka p) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA I REDOSLIJEDU RADNJI U PROCESU FISKALIZACIJE Član 1. U Pravilniku o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/10, 86/10 i 59/12) u članu 2. u stavu (8) iza riječi: "dužan je PU" dodaju se riječi: "i Ministarstvu". U stavu (9) na kraju teksta, tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "i ažurirani pregled o servisnoj mreži dostaviti Ministarstvu i PU." Iza stava (14) dodaje se novi stav (15) koji glasi: "(15) Ovlašteni proizvođač/zastupnik je dužan dostaviti informacije ovlaštenim servisima/ovlaštenim serviserima kojima je izdao ovlaštenje, o vijeku trajanja hardverskih dijelova fiskalnog uređaja." Član 2. Član 3. mijenja se i glasi: "Član 3. (Tehnike, postupci i obaveze u procesu fiskalizacije za ovlaštene servise i ovlaštene servisere) (1) Ovlašteni servis dužan je imati ovlaštenje od ovlaštenog proizvođača/zastupnika i potpisan ugovor sa ovlaštenim proizvođačem/zastupnikom o servisiranju i tehničkoj podršci za sve tipove fiskalnih sistema za koje vrši servisiranje i pruža tehničku podršku obveznicima. (2) Ovlašteni servis obavezan je imati minimalno jednog zaposlenog servisera koji posjeduje ovlaštenje od ovlaštenog proizvođača/zastupnika za servisiranje i pružanje teničke podrške za tipove fiskalnih sistema za koje vrši servisiranje i pruža tehničku podršku obveznicima. (3) Ovlašteni servis potpisuje ugovor o servisiranju fiskalnih sistema sa svakim obveznikom čije fiskalne sisteme servisira. (4) Ovlašteni servis na osnovu potpisanog Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju (u daljem tekstu: ZIF) od strane obveznika i tek nakon što mu se isporuči ispravan i plombiran fiskalni uređaj od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa, elektroničkim putem šalje ZIF PU u ime svog klijenta (obveznika) sa IBFU i IBFM koji je vezan za taj fiskalni uređaj. (5) Fiskalizacija se obavlja u poslovnim prostorijama ovlaštenog servisa, a u njoj sudjeluju ovlašteno lice PU i ovlašteni serviser. (6) Ovlašteni servis/serviser je dužan prilikom fiskalizacije u fiskalni uređaj upisati JIB i PIB (kao i IOSA u slučaju fiskalnog pisača i fiskalne kase-pisača) klijenta, te vremenske odrednice završetka fiskalizacije. Ukoliko klijent nije PDV obveznik, u polje namijenjeno za PIB upisuju se nule. (7) Ovlašteni serviser je dužan u fiskalni uređaj upisati naziv i adresu prodajnog mjesta. (8) Ovlašteni serviser je dužan popuniti servisne knjižice sa potrebnim podacima. (9) Ovlašteni servis je dužan povezati fiskalni uređaj sa terminalom. (10) Ovlašteni serviser je dužan, nakon stavljanja fiskalne i programske plombe, staviti servisnu plombu na fiskalni uređaj i terminal. (11) Ovlašteni servis, nakon obavljene fiskalizacije, isporučuje fiskalizirani fiskalni uređaj, tj. kompletan fiskalni sistem obvezniku u ovlaštenom servisu ili na prodajnom mjestu obveznika. (12) Ovlašteni servis je dužan prikupiti svu potrebnu i pravilno popunjenu dokumentaciju koja je neophodna za zaključenje ugovora o korištenju GPRS usluga između obveznika i telekomunikacijskog operatera ili drugog subjekta koji osigurava GPRS mrežu, te istu dostaviti ovlaštenom proizvođaču/zastupniku u roku od sedam dana od dana isporuke fiskaliziranog fiskalnog uređaja i terminala obvezniku, a u skladu sa procedurom propisanom od strane ovlaštenog proizvođača/zastupnika. (13) Ovlašteni servis servisira fiskalne sisteme obveznicima s kojima ima potpisan ugovor o servisiranju i vrši tehnički pregled dijelova fiskalnih sistema u skladu sa članom 46. stav (12) i članom 47. stav (2) Zakona. (14) Ovlašteni servis/ovlašteni serviser dužan je kod tehničkog pregleda iz člana 46. stav (10) Zakona, za fiskalne uređaje Broj 51 - Strana 4 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 19. 7. 2019. koji su stariji od tri godine, izvršiti iščitavanje elektroničkog žurnala, za period od posljednjeg iščitavanja elektroničkog žurnala i dostaviti izvještaj o prometu obvezniku zajedno sa fiskalnim uređajem. Ukoliko postoji razlika u izvještaju o prometu na elektroničkom žurnalu u odnosu na promet dostavljen na server PU, ovlašteni servis/ovlašteni serviser je dužan izvršiti korekciju dnevnih izvještaja i obvezniku dostaviti izvještaj o utvrđenom prometu za taj period. (15) Kod svake prijave neispravnosti fiskalnog sistema ili dijela fiskalnog sistema iz člana 6. stav (20) ovog pravilnika od strane obveznika, ovlašteni servis/ovlašteni serviser je dužan da očita elektronički žurnal, za period od posljednjeg iščitavanja elektroničkog žurnala i obvezniku zajedno sa fiskalnim uređajem dostavi izvještaj o prometu na elektroničkom žurnalu i prometu dostavljenom na server PU. (16) Ovlašteni servis/ovlašteni serviser dužan je u skladu sa informacijama iz člana 2. stav (14) ovog pravilnika, izvršiti zamjenu dijelova fiskalnog uređaja, kod tehničkog pregleda iz člana 46. stav (10) Zakona. (17) U slučajevima kada ovlašteni servis/ovlašteni serviser ne može da očita elektronički žurnal ili je prema članu 6. stav (19) ovog pravilnika od strane obveznika obaviješten o neslaganju prometa, dužan o istom je obavijestiti Komisiju Ministarstva, putem PU. (18) Ovlašteni servis/ovlašteni serviser dužan je izvršiti korekciju dnevnih izvještaja po zahtjevu obveznika, a koji su nastali greškom obveznika ili kvarom na fiskalnom uređaju koji ovlašteni servis/ovlašteni serviser može otkloniti. (19) Ovlašteni servis dužan je svaku servisnu intervenciju evidentirati u pisanim i elektroničkim servisnim knjižicama u skladu sa članom 46. stav (7) Zakona. (20) Ovlašteni servis dužan je pisano obavijestiti PU o svim slučajevima neosnovanog prijavljivanja neispravnosti fiskalnog proizvoda. (21) Ovlašteni servis je dužan podnijeti PU zahtjev za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja, ukoliko se prilikom servisiranja utvrdi potreba za skidanjem fiskalne ili programske plombe sa fiskaliziranog fiskalnog uređaja. Nakon odobrenja zahtjeva od strane PU i nakon što se servisiranje završi, ovlašteni servis ponovno vrši fiskalizaciju fiskalnog uređaja. (22) Ovlašteni serviser, na osnovu odobrenog zahtjeva obveznika za brisanje iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja u ovlaštenom servisu uz prisustvo ovlaštena lica PU. (23) Ovlašteni servis dužan je osigurati tehničke i kadrovske uvjete za preuzimanje podataka iz fiskalne memorije i memorije sa elektroničkim žurnalom. (24) U slučaju preuzimanja podataka iz fiskalne memorije i/ili memorije sa elektroničkim žurnalom, ovlašteni serviser dužan je uz prisustvo ovlaštena lica PU ukloniti fiskalni modul i/ili memoriju sa elektroničkim žurnalom iz fiskalnog uređaja i iz istih preuzeti sve podatke. (25) Nakon preuzimanja podataka iz fiskalne memorije i/ili memorije sa elektroničkim žurnalom ovlašteni serviser je dužan, na zahtjev PU, čuvati fiskalni modul i/ili memoriju sa elektroničkim žurnalom radi vještačenja. (26) Ovlašteni serviser je, u slučaju gubitka ovlaštenja za servisiranje fiskalnih sistema, dužan vratiti serviserski pečat ovlaštenom proizvođaču/zastupniku. (27) Ovlaštenom serviseru koji prekine radni odnos ili ugovor sa ovlaštenim serviserom prestaje važiti ovlaštenje za servisiranje i pružanje tehničke podrške za fiskalne sisteme." Član 3. U članu 4. iza stava (12) dodaje se novi stav (13) koji glasi: "(13) PU je dužna po zaprimljenom zahtjevu za korekciju primljenih dnevnih izvještaja od ovlaštenog servisa/ovlaštenog servisera i obveznika, odnosno po zaprimljenoj dokumentaciji Komisije Ministarstva, izvršiti korekciju dnevnog prometa u roku od dva dana od dana zaprimanja zahtjeva odnosno dokumentacije." Dosadašnji st. (13) do (16) postaju st. (14) do (17). Član 4. U članu 5. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Komisija Ministarstva je dužna po prijavi ovlaštenog servisa/ovlaštenog servisera iz člana 3. stav (17) ovog pravilnika, utvrditi ispravnost uređaja i naložiti otklanjanje kvara ukoliko je moguće. U slučajevima gdje se ne može otkloniti kvar na fiskalnom uređaju, a isti je utvrđen od strane Komisije, PU će po dostavljenoj dokumentaciji Komisije Ministarstva izvršiti korekciju prometa za svaki fiskalni uređaj, u skladu sa poslovnim knjigama obveznika". Dosadašnji stav (3) postaje stav (4). Član 5. U članu 6. iza stava (18) dodaje se novi stav (19) koji glasi: "(19) Obveznik je po prijemu izvještaja iz člana 3. st. (14) i (15) ovog Pravilnika dužan izvršiti kontrolu prometa po izvještaju sa Knjigom dnevnih izvještaja i svojim poslovnim knjigama i u slučaju neslaganja prometa o istom obavijestiti ovlašteni servis/ovlaštenog servisera." Dosadašnji st. (19) do (22) postaju st. (20) do (23). Iza dosadašnjeg stava (22), koji postaje stav (23), dodaje se novi stav (24) koji glasi: "(24) Obveznik je dužan tražiti korekciju dostavljenih dnevnih izvještaja na server PU, putem svog ovlaštenog servisa/ovlaštenog servisera, u slučaju da su isti nastali njegovom greškom ili kvarom na fiskalnom uređaju koji ovlašteni servis/ovlašteni serviser može otkloniti." Dosadašnji st. (23) do (30) postaju st. (25) do (32). Član 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-3353-3/10 Jula 2019. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r. Na temelju članka 29. stavak (2) i članka 51. stavak (3) točka p) Zakona o fiskalnim sustavima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA I REDOSLIJEDU RADNJI U PROCESU FISKALIZACIJE Članak 1. U Pravilniku o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/10, 86/10 i 59/12) u članku 2. u stavku (8) iza riječi: "dužan je PU" dodaju se riječi: "i Ministarstvu". U stavku (9) na kraju teksta, točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "i ažurirani pregled o servisnoj mreži dostaviti Ministarstvu i PU." Iza stavka (14) dodaje se novi stavak (15) koji glasi:
Uredba o izmjeni Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 48/19 10.07.2019 SN FBiH 84/18, SN FBiH 74/17 finansijska konsolidacija
Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 47/19 07.05.2019 SN FBiH 3/18, SN FBiH 97/17, SN FBiH 91/15 trgovačka knjiga,pravilnik Број 47 - Страна 32 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 5. 7. 2019. ODLUKU O PROGLAŠENJU 11. SRPNJA 2019. GODINE DANOM ŽALOSTI I. 11. srpanj 2019. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava se Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. II. Dan žalosti se obilježava obveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i institucija Federacije Bosne i Hercegovine. III. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturnozabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. IV. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 791/2019 04. srpnja 2019. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, v. r. ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ 922 На основу члана 25. став 10) Закона о унутрашњој трговини ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 40/10 и 79/17), федерални министар трговине доноси ПРАВИЛНИК О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТРГОВАЧКЕ КЊИГЕ Члан 1. У Правилнику о облику, садржају и начину вођења трговачке књиге ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 91/15, 97/17 и 3/18) у члану 12. иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи: "(3) Израда калкулације цијена која се врши електронски мора се обезбиједити на начин да није могуће брисање или измјена података. Ради доступности података трговац је на захтјев инспектора дужан у сваком тренутку обезбиједити штампање калкулације цијена која се води у електронском облику" Досадашњи ст. (3), (4) и (5) постају ст. (4), (5) и (6). Члан 2. У члану 19. иза става (6) додаје се нови став (7) који гласи: "(7) Израда калкулације цијена која се врши електронски мора се обезбиједити на начин да није могуће брисање или измјена података. Ради доступности података трговац је на захтјев инспектора дужан у сваком тренутку обезбиједити штампање калкулације цијена која се води у електронском облику" Досадашњи став (7) постаје став (8). Члан 3. Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 01-02-851/19 Јуна 2019. године Мостар Министар Златан Вујановић, с. р. Na osnovu člana 25. stav 10) Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE Član 1. U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", br. 91/15, 97/17 i 3/18) u članu 12. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se obezbijediti na način da nije moguće brisanje ili izmjena podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev inspektora dužan u svakom trenutku obezbijediti štampanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektronskom obliku" Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6). Član 2. U članu 19. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi: "(7) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se obezbijediti na način da nije moguće brisanje ili izmjena podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev inspektora dužan u svakom trenutku obezbijediti štampanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektronskom obliku" Dosadašnji stav (7) postaje stav (8). Član 3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-02-851/19 Juna 2019. godine Mostar Ministar Zlatan Vujanović, s. r. Na temelju članka 25. stavak 10) Zakona o unutarnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE Članak 1. U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", br. 91/15, 97/17 i 3/18) u članku 12. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi: "(3) Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronički mora se osigurati na način da nije moguće brisanje ili izmjena podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev inspektora dužan u svakom trenutku osigurati tiskanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektroničkom obliku" Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6).
Uredba o izmjenama Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 84/18 24.10.2018 SN FBiH 48/19, SN FBiH 74/17 finansijska konsolidacija UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Članak 1. U Uredbi o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/17), u članku 6. stavak (2) riječi: "pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe", zamjenjuju se riječima: "do 30.11.2018. godine". Članak 2. U članku 7. stavak (1) riječi: "pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe", zamjenjuju se riječima: "do 30.11.2018. godine". Članak 3. U članku 17. stavak (2) riječi: "i primjenjivati će se do stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine", brišu se.
Odluka o tarifi naknada za banke FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 46/18 13.06.2018 SN FBiH 69/19 odluka,naknada za banke,banke,naknada,fbih Srijeda, 13. 6. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 46 - Strana 21 875 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA ZA BANKE Član 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje banka plaća za superviziju njenog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad banke, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). Član 2. Naknade za poslove iz člana 1. ove odluke (u daljem tekstu: naknade), banka, odnosno drugo pravno ili fizičko lice uplaćuju na račun Agencije. Član 3. Organi upravljanja i rukovođenja banke, odnosno drugo pravno ili fizičko lice su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz člana 1. ove odluke. Član 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je banka dužna da plaća za superviziju svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sve banke u iznosu od 20.000,00 KM, koji se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,15 ‰ (promila) iznosa ukupne aktive bilansa stanja banke na zadnji dan prethodnog tromjesečja, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove tačke. b) Naknade za obradu zatjeva za izdavanje dozvole za rad banke i druge saglasnosti naplaćuju se kako slijedi: 1) za osnivanje i rad banke u iznosu od 30.000,00 KM; 2) za izdavanje saglasnosti za statusnu promjenu banke u iznosu od 20.000,00 KM; 3) za izdavanje saglasnosti za sticanje kvalificiranog učešća u vlasništvu banke u iznosu od 10.000,00 KM; 4) za izdavanje dozvole za otvaranje predstavništva strane banke u iznosu od 5.000,00 KM; 5) za izdavanje saglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog odbora ili uprave banke, u iznosu od 1.500,00 KM; 6) za izdavanje odobrenja za izbor nezavisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje drugih saglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije, koje nisu zasebno navedeni u ovoj odluci u iznosu od 200,00 do 3.000,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka; 2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stava (1) tačka b) i tačka c) alineja 2) ovog člana, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, Agencija može na zahtjev savjetnika i eksternog upravnika u postupku poduzimanja mjera rane intervencije, te na zahtjev posebnog upravnika i likvidatora banke, banku osloboditi obaveze plaćanja naknada iz stava (1) tačke a) ovog člana, a u kojoj su poduzete mjere rane intervencije, postupak restrukturiranja i postupak likvidacije radi značajnog pogoršanja finansijske situacije. (4) Odluku iz stava (3) ovog člana na prijedlog direktora, donosi Upravni odbor Agencije. Član 5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju tarife naknada Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/12). Član 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-06/18 30. maja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na temelju članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA ZA BANKE Članak 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje banka plaća za superviziju njenog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad banke, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija). Članak 2. Naknade za poslove iz članka 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: naknade), banka, odnosno druga pravna ili fizička osoba uplaćuje na račun Agencije. Članak 3. Organi upravljanja i rukovođenja banke, odnosno druga pravna ili fizička osoba su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz članka 1. ove odluke. Članak 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je banka dužna da plaća za superviziju svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata:
Odluka o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 46/18 13.06.2018 SN FBiH 69/19 odluka,tarifa,naknada,mikrokreditne organizacije Broj 46 - Strana 22 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 13. 6. 2018. 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sve banke u iznosu od 20.000,00 KM, koji se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,15 % (promila) iznosa ukupne aktive bilance stanja banke na zadnji dan prethodnog tromjesečja, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove točke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje dozvole za rad banke i druge suglasnosti naplaćuju se kako slijedi: 1) za osnivanje i rad banke u iznosu od 30.000,00 KM; 2) za izdavanje suglasnosti za statusnu promjenu banke u iznosu od 20.000,00 KM; 3) za izdavanje suglasnosti za sticanje kvalificiranog učešća u vlasništvu banke u iznosu od 10.000,00 KM; 4) za izdavanje dozvole za otvaranje predstavništva strane banke u iznosu od 5.000,00 KM; 5) za izdavanje suglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog odbora ili uprave banke, u iznosu od 1.500,00 KM; 6) za izdavanje odobrenja za izbor neovisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje drugih suglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije, koje nisu zasebno navedeni u ovoj odluci u iznosu od 200,00 do 3.000,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka; 2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stavka (1) točka b) i točka c) alineja 2) ovog članka, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijama obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. (3) Izuzev od stavka (2) ovog članka, Agencija može na zahtjev savjetnika i eksternog upravnika u postupku preduzimanja mjera rane intervencije, te na zahtjev posebnog upravitelja i likvidatora banke, banku osloboditi obveze plaćanja naknada iz stavka (1) točke a) ovog članka, a u kojoj su preduzete mjere rane intervencije, postupak restrukturiranja i postupak likvidacije radi značajnog pogoršanja financijske situacije. (4) Odluku iz stavka (3) ovog članka na prijedlog direktora, donosi Upravni odbor Agencije. Članak 5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju tarife naknada Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/12). Članak 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-06/18 30. svibnja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 876 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE Član 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje mikrokreditna organizacija (u daljem tekstu: MKO) plaća za superviziju svog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad MKO, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). Član 2. Naknade za poslove iz člana 1. ove odluke (u daljem tekstu: naknade), MKO, odnosno drugo pravno ili fizičko lice uplaćuju na račun Agencije. Član 3. Organi upravljanja i rukovođenja MKO, odnosno drugo pravno ili fizičko lice su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz člana 1. ove odluke. Član 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je MKO dužna da plaća za superviziju svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sva mikrokreditna društva (u daljem tekstu: MKD) u iznosu od 8.000,00 KM, a za mikrokreditne fondacije (u daljem tekstu: MKF) u iznosu od 4.000,00 KM, koje se uplaćuju u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,15 ‰ (promila) ukupne aktive bilansa stanja i vanbilansa na posljednji dan prethodnog tromjesečja, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove tačke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje dozvola za rad i druge saglasnosti naplaćuje se kako slijedi: 1) za osnivanje i rad MKD koje nastaje ulaganjem i prenosom imovine MKF u iznosu od 10.000,00 KM; 2) za osnivanje i rad MKD u iznosu od 6.000,00 KM; 3) za osnivanje i rad MKF u iznosu od 4.000,00 KM; 4) za izdavanje dozvole za statusnu promjenu MKO u iznosu od 5.000,00 KM; Srijeda, 13. 6. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 46 - Strana 23 5) za osnivanje i promjenu adrese sjedišta organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM; 6) za izdavanje odobrenja za izbor nezavisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje saglasnosti na akta MKO u iznosu od 1.000,00 KM, a naknada na izmjene i dopune istih iznosi 500,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka; 2) naknade za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, može se utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu 100,00 KM do 1.000,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stava (1) tačka b) i tačka c) alineja 2) ovog člana, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. Član 4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama koje mikrokreditne organizacije plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/11). Član 5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-07/18 30. maja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na temelju članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavka (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE Članak 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje mikrokreditna organizacija (u daljnjem tekstu: MKO) plaća za superviziju svog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad MKO, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija). Članak 2. Naknade za poslove iz članka 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: naknade), MKO, odnosno druga pravna ili fizička osoba uplaćuju na račun Agencije. Članak 3. Organi upravljanja i rukovođenja MKO, odnosno druga pravna ili fizička osoba su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz članka 1. ove odluke. Članak 4. (3) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je MKO dužna da plaća za superviziju svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sva mikrokreditna društva (u daljnjem tekstu: MKD) u iznosu od 8.000,00 KM, a za mikrokreditne fondacije (u daljnjem tekstu: MKF) u iznosu od 4.000,00 KM, koje se uplaćuju u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,15 ‰ (promila) ukupne aktive bilance stanja i vanbilance na posljednji dan prethodnog tromjesečja, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove točke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje dozvola za rad i druge suglasnosti naplaćuje se kako slijedi: 1) za osnivanje i rad MKD koje nastaje ulaganjem i prenosom imovine MKF u iznosu od 10.000,00 KM; 2) za osnivanje i rad MKD u iznosu od 6.000,00 KM; 3) za osnivanje i rad MKF u iznosu od 4.000,00 KM; 4) za izdavanje dozvole za statusnu promjenu MKO u iznosu od 5.000,00 KM; 5) za osnivanje i promjenu adrese sjedišta organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM; 6) za izdavanje odobrenja za izbor neovisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje suglasnosti na akta MKO u iznosu od 1.000,00 KM, a naknada na izmjene i dopune istih iznosi 500,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka; 2) naknade za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, može se utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu 100,00 KM do 1.000,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stavka (1) točka b) i točka c) alineja 2) ovog članka, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. Članak 4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama koje mikrokreditne organizacije plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/11). Članak 5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-07/18 30. svibnja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r.
Odluka o tarifi naknada za lizing društva FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 46/18 13.06.2018 SN FBiH 69/19 lizing,odluka,tarifa Broj 46 - Strana 24 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 13. 6. 2018. 877 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA ZA LIZING DRUŠTVA Član 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje lizing društvo plaća za superviziju svog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad lizing društava, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). Član 2. Naknade za poslove iz člana 1. ove odluke (u daljem tekstu: naknade), lizing društvo, odnosno drugo pravno ili fizičko lice uplaćuju na račun Agencije. Član 3. Organi upravljanja i rukovođenja lizing društva, odnosno drugo pravno ili fizičko lice su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz člana 1. ove odluke. Član 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je lizing društvo dužno plaćati za nadzor svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sva lizing društva u iznosu od 8.000,00 KM, koja se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,1 ‰ (promila) ukupne aktive bilansa stanja lizing društva na posljednji dan prethodnog tromjesečja za tekuće tromjesečje, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove tačke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanja dozvola za rad i druge saglasnosti naplaćuju se kako slijedi: 1) za osnivanje i rad lizing društva u iznosu od 6.000,00 KM; 2) za izdavanje prethodne saglasnosti za sticanje ili povećanje značajnog vlasničkog interesa u lizing društvu u iznosu od 2.000,00 KM; 3) za izdavanje prethodne saglasnosti za sticanje vlasničkog interesa lizing društva u drugom pravnom licu u iznosu od 2.000,00 KM; 4) za izdavanje saglasnosti za osnivanje podružnica lizing društvu u iznosu od 500,00 KM; 5) za izdavanje saglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog odbora ili uprave lizing društva, u iznosu od 1.500,00 KM; 6) za izdavanje odobrenja za izbor nezavisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje drugih saglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije koje nisu zasebno navedeni u ovoj odluci u iznosu od 500,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka; 2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stava (1) tačka b) i c) alineja 2) ovog člana, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti Agencije o obradi zahtjeva, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. Član 5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama koje lizing društva plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09 i 46/11). Član 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-08/18 30. maja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na temelju članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA ZA LEASING DRUŠTVA Članak 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje leasing društvo plaća za superviziju svog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad leasing društava, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija). Članak 2. Naknade za poslove iz članka 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: naknade), leasing društvo, odnosno druge pravne ili fizičke osobe uplaćuju na račun Agencije. Članak 3. Organi upravljanja i rukovođenja leasing društva, odnosno druge pravne ili fizičke osobe su odgovorne za uredno plaćanje naknade iz članka 1. ove odluke. Članak 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je leasing društvo dužno plaćati za nadzor svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sva leasing društva u iznosu od 8.000,00 KM, koja se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje i
Odluka o tarifi naknada društava za faktoring FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 46/18 13.06.2018 odluka,faktoring,društvo za faktoring Srijeda, 13. 6. 2018. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 46 - Strana 25 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,1 ‰ (promila) ukupne aktive bilance stanja leasing društva na posljednji dan prethodnog tromjesečja za tekuće tromjesečje, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove točke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanja dozvola za rad i druge suglasnosti naplaćuju se kako slijedi: 1) za osnivanje i rad leasing društva u iznosu od 6.000,00 KM; 2) za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje ili povećanje značajnog vlasničkog interesa u leasing društvu u iznosu od 2.000,00 KM; 3) za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje vlasničkog interesa leasing društva u drugoj pravnoj osobi u iznosu od 2.000,00 KM; 4) za izdavanje suglasnosti za osnivanje podružnica leasing društvu u iznosu od 500,00 KM; 5) za izdavanje suglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog odbora ili uprave leasing društva, u iznosu od 1.500,00 KM; 6) za izdavanje odobrenja za izbor neovisnog vanjskog revizora u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje drugih suglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije koje nisu zasebno navedeni u ovoj odluci u iznosu od 500,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka; 2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stavka (1) točka b) i c) alineja 2) ovog članka, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijama obavijesti Agencije o obradi zahtjeva, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. Članak 5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama koje leasing društva plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/09 i 46/11). Članak 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-08/18 30. svibnja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 878 Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA DRUŠTAVA ZA FAKTORING Član 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje društvo za faktoring plaća za superviziju svog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad društva za faktoring, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija). Član 2. Naknade za poslove iz člana 1. ove odluke (u daljem tekstu: naknade), društvo za faktoring, odnosno drugo pravno i fizičko lice uplaćuju na račun Agencije. Član 3. Organi upravljanja i rukovođenja društva za faktoring su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz člana 1. ove odluke. Član 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je društvo za faktoring dužno plaćati za nadzor svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sva društva za faktoring u iznosu od 8.000,00 KM, koji se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje do posljednjeg dana tekućeg tromjesečja i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,10‰ (promila) ukupne aktive bilansa stanja društva za faktoring na posljednji dan prethodnog tromjesečja za tekuće tromjesečje, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove tačke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje dozvola za rad i druge saglasnosti naplaćuju se kako slijedi: 1) za odоbrеnjе društva za faktoring u domaćem faktoringu u iznosu od 6.000,00 KM; 2) za saglasnost sticanja ili povećanja kvalificiranog učešća u društvu za faktoring u iznosu od 2.000,00 KM; 3) za saglasnost društvu za faktoring sticanja ili povećanja kvalificiranog učešća u drugom pravnom licu u iznosu od 2.000,00 KM; 4) za saglasnost prijenosa faktoring poslovanja na drugo društvo za faktoring, ukoliko je donijelo odluku o prestanku poslovanja kao društvo za faktoring Zakona u iznosu od 1.000,00 KM; 5) za saglasnost statusne promjene društva za faktoring u iznosu od 2.000,00 KM; 6) za saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva za faktoring u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje drugih saglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije koja nisu navedena u tački a) i b) ovog člana iznosi 500,00 KM. Broj 46 - Strana 26 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 13. 6. 2018. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka; 2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stava (1) tačka b) i c) alineja 2) ovog člana, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. Član 5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama koje društva za faktoring plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/17). Član 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-09/18 30. maja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, s. r. Na temelju članka 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2018. godine, donosi ODLUKU O TARIFI NAKNADA DRUŠTAVA ZA FAKTORING Članak 1. Ovom odlukom se utvrđuje tarifa naknada koje društvo za faktoring plaća za superviziju svog poslovanja, visina i način plaćanja naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad društva za faktoring, te naknada za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija). Članak 2. Naknade za poslove iz članka 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: naknade), društvo za faktoring, odnosno druge pravne i fizičke osobe uplaćuju na račun Agencije. Članak 3. Organi upravljanja i rukovođenja društva za faktoring su odgovorni za uredno plaćanje naknade iz članka 1. ove odluke. Članak 4. (1) Naknade iz ove odluke, Agencija naplaćuje po sljedećoj tarifi: a) Naknade koje je društvo za faktoring dužno plaćati za nadzor svog poslovanja, sastoje se od sljedećih elemenata: 1) godišnjeg linearnog administrativnog dijela koji je jednak za sva društva za faktoring u iznosu od 8.000,00 KM, koji se uplaćuje u jednakim tromjesečnim (kalendarskim) obrocima najkasnije zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za tekuće tromjesečje do posljednjeg dana tekućeg tromjesečja i 2) tromjesečnog varijabilnog dijela u visini od 0,10‰ (promila) ukupne aktive bilance stanja društva za faktoring na posljednji dan prethodnog tromjesečja za tekuće tromjesečje, koji se uplaćuje zajedno sa dijelom iz alineje 1) ove točke. b) Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje dozvola za rad i druge suglasnosti naplaćuju se kako slijedi: 1) za odоbrеnjе društva za faktoring u domaćem faktoringu u iznosu od 6.000,00 KM; 2) za suglasnost stjecanja ili povećanja kvalificiranog učešća u društvu za faktoring u iznosu od 2.000,00 KM; 3) za suglasnost društvu za faktoring stjecanja ili povećanja kvalificiranog učešća u drugoj pravnoj osobi u iznosu od 2.000,00 KM; 4) za suglasnost prijenosa faktoring poslovanja na drugo društvo za faktoring, ukoliko je donijelo odluku o prestanku poslovanja kao društvo za faktoring Zakona u iznosu od 1.000,00 KM; 5) za suglasnost statusne promjene društva za faktoring u iznosu od 2.000,00 KM; 6) za suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva za faktoring u iznosu od 1.000,00 KM; 7) za izdavanje drugih suglasnosti i odobrenja iz nadležnosti Agencije koja nisu navedena u točki a) i b) ovog članka iznosi 500,00 KM. c) Naknade za obavljanje drugih poslova iz djelokruga Agencije, što uključuje: 1) naknadu za provođenje postupka po žalbi na prvostupanjske akte Agencije u iznosu od 3.000,00 KM, koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostupanjskog postupka; 2) naknadu za izdavanje mišljenja, potvrda, ovjera, te vršenje drugih sličnih poslova, koja se može se utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM. (2) Plaćanje naknade iz stavka (1) točka b) i c) alineja 2) ovog članka, podnosilac zahtjeva je dužan izvršiti u roku od 8 dana od dana prijama obavijesti Agencije o obradi zahtjeva i zaključka o plaćanju, a prije uručenja rješenja, mišljenja i dr. Članak 5. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadama koje društva za faktoring plaćaju Agenciji za bankarstvo Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/17). Članak 6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj U.O.-21-09/18 30. svibnja 2018. godine Sarajevo Predsjednica Upravnog odbora Mr. sc. Ljerka Marić, v. r. 879 Na osnovu čl. 19. stav (1) tačka g) i 37. stav (2) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17), člana 12. stav (1) tačka l) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18),
Izmjena osnovica za obračun doprinosa određenih obaveznika za 2018. godinu Federacija BiH Službene novine FBiH 39/18 23.05.2018 obračun doprinosa,doprinosi,osnovica Pregled Dokumenata|Broj 39/18Početna ( /) / Dokumenti ( /Docs/ )/ Službene novine Federacije BiH ( /Docs/Drzavni) / Dokumenti pregledSlužbene novine Federacije BiH, broj 39/18Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02,17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljujeIZMJENU OSNOVICAZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU1. U Osnovicama za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/18),tačka 3. se mijenja i glasi:"3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:- u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM,- u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM."2. Ova izmjena osnovica će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".Broj 04-14-1-2995/1807. maja 2018. godineSarajevoMinistricaJelka Milićević, s. r.Hvala što ste naš pretplatnik. Koristite pogodnosti koje dobijate pretplatom.O namaJavno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacijaSLUŽBENI LIST BOSNE IAdresaDžemala Bijedića 39/III71000 SarajevoBosna i HercegovinaEmail ( mailto:info@sllist.ba)KontaktiCentralaTel: 033/722-030Email ( mailto:info@sllist.ba)ProdajaTel: 033/722-079Službeni List- Pregled Dokumentahttp://www.sluzbenilist.ba/page/akt/nTM9Kovn4SI=1 of 25/24/2018, 8:24 AM HERCEGOVINE. Sva pravapridržana. 2014Email: sllist@sllist.ba(mailto:sllist@sllist.ba)Email(mailto:urednistvo@sllist.ba)Email ( mailto:info@sllist.ba)Email(mailto:racunovodstvo@sllist.ba)Email(mailto:pretplata@sllist.ba)Email ( mailto:info@sllist.ba)UredništvoTel: 033/722-038Pravna službaTel: 033/722-051RačunovodstvoTel: 033/722-045, Fax:033/722-046PretplataTel: 033/722-054EkspeditTel: 033/722-041Email(mailto:oglasi@sllist.ba)Oglasni odjelTel: 033/722-049 i033/722-050, Fax:033/722-074Tehnički sekretarTel: 033/722-061, Fax:033/722-064Ured direktoraTel: 033/722-061KomercijalaTel: 033/722-0422014 © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine. Sva Prava Pridržana.Službeni List- Pregled Dokumentahttp://www.sluzbenilist.ba/page/akt/nTM9Kovn4SI=2 of 25/24/2018, 8:24 AM
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 39/18 23.05.2018 SN FBiH 19/23, SN FBiH 06/22, SN FBiH 12/21, SN FBiH 38/17, SN FBiH 6/17, SN FBiH 98/15, SN FBiH 81/08, SN FBiH 64/08 pravilnik,doprinosi Број 39 - Страна 24 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 23. 5. 2018. zadatke propisane Odlukom o uspostavljanju Koordinacionog tijela. 6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 634/2018 18. svibnja 2018. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, v. r. ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА/ФИНАНЦИЈА 727 На основу члана 20. став 1. Закона о доприносима ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 и 34/18), федерални министар финансија - федерални министар финанција доноси ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЊА И УПЛАТЕ ДОПРИНОСА Члан 1. У Правилнику о начину обрачунавања и уплате доприноса ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17 и 38/17), у члану 40а., иза ријечи: "до 27.11.2016. године" слово "и" замјењује се зарезом, а на крају текста брише се тачка и додају ријечи: "и од 05.05.2018. године до 27.11.2020. године." Члан 2. Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 04-02-1-2998/18 15. маја 2018. године Сарајево Министрица Јелка Милићевић, с. р. Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17 i 38/17), u članu 40a., iza riječi: "do 27.11.2016. godine" slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: "i od 05.05.2018. godine do 27.11.2020. godine." Član 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-1-2998/18 15. maja 2018. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r. Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Članak 1. U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17 i 38/17), u članku 40a., iza riječi: "do 27.11.2016. godine" slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: "i od 05.05.2018. godine do 27.11.2020. godine." Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-1-2998/18 15. svibnja 2018. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, v. r. 728 На основу члана 20. став 2. Закона о доприносима ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 и 34/18), федерални министар финансија - федерални министар финанција објављује ИЗМЈЕНУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН ДОПРИНОСА ОДРЕЂЕНИХ ОБВЕЗНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ 1. У Основицама за обрачун доприноса одређених обвез- ника за 2018. годину ("Службене новине Федерације БиХ", број 7/18), тачка 3. мијења се и гласи: "3. За обвезнике доприноса из члана 6. тачка 10. Закона о доприносима мјесечна основица за обрачун доприноса је: - у периоду од 01.01. до 04.05.2018. године 329,00 КМ, - у периоду од 05.05. до 31.12.2018. године 381,00 КМ." 2. Ова измјена основица ће се објавити у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 04-14-1-2995/18 07. маја 2018. године Сарајево Министрица Јелка Милићевић, c. p. Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje IZMJENU OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU 1. U Osnovicama za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/18), tačka 3. se mijenja i glasi: "3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: - u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM, - u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM."
Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 3/18 17.01.2018 trgovacke knjige,pravilnik,dopune Сриједа, 17. 1. 2018. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 3 - Страна 79 ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ 69 На основу члана 25. став 10) Закона о унутрашњој трговини ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 40/10 и 79/17), федерални министар трговине доноси ПРАВИЛНИК О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТРГОВАЧКЕ КЊИГЕ Члан 1. У Правилнику о облику, садржају и начину вођења трговачке књиге ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 91/15 и 97/17) у члану 2. иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи: (3) Изузетно од одредбе става (2) овог члана трговци појединци нису дужни водити трговачку књигу на мало. Члан 2. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 01-02-74/18 Jануарa 2018. године Мостар Министар Златан Вујановић, с. р. Na osnovu člana 25. stav 10) Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE Član 1. U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", br. 91/15 i 97/17) u članu 2. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: (3)¸ Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo. Član 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-02-74/18 Januara 2018. godine Mostar Ministar Zlatan Vujanović, s. r. Na temelju članka 25. stavak 10) Zakona o unutarnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE Članak 1. U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", br. 91/15 i 97/17) u članku 2. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi: (3) Izuzetno od odredbe stavka (2) ovog članka trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo. Članak 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-02-74/18 Siječnja 2018. godine Mostar Ministar Zlatan Vujanović, v. r. КОМИСИЈА ЗА ВРИЈЕДНОСНЕ ПАПИРЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 70 Na osnovu člana 18. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17) i člana 251. stav 2. tačka b) Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08, 109/12, 86/15, 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 548. sjednici održanoj 11.01.2018. godine, donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O TARIFI NAKNADA Član 1 U Odluci o tarifi naknada ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/13, 48/14, 60/14, 22/16, 54/17) u tarifnom broju 30. stav (1) broj "300" zamjenjuje se brojem "400". Član 2. U tarifnom broju 31. dodaje se stav (2) koji glasi: "(2) Za zahtjev za odobrenje podjele društva (ZPD), naknada iznosi 300 bodova". Član 3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-02-103/18 11. januara 2018. godine Sarajevo Predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine Mr. Hasan Ćelam, s. r. Na osnovu članka 18. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13, 6/17) i članka 251. stav 2. točka b) Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08, 109/12, 86/15, 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 548. sjednici održanoj 11.01.2018. godine, donosi ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O TARIFI NAKNADA Članak 1. U Odluci o tarifi naknada ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/13, 48/14, 60/14, 22/16, 54/17) u tarifnom broju 30. stavak (1) broj "300" zamjenjuje se brojem "400". Članak 2. U tarifnom broju 31. dodaje se stavak (2) koji glasi: "(2) Za zahtjev za odobrenje podjele društva (ZPD), naknada iznosi 300 bodova".
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige Federacija BiH Službene novine FBiH 97/17 15.12.2017 SN FBiH 91/15 pravilnik ,trgovačka knjiga,izmjene i dopune Petak, 15. 12. 2017. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 97 - Stranica 53 Početak rada komisijâ za popis je 07.12.2017. godine, a rok završetka popisa i sačinjavanje Zapisnika o rezultatima obavljenog popisa je 22.01.2018. godine. Po završenom popisu komisije su obvezne izvršiti usklađivanje i sravnjavanje stanja utvrđenog popisom sa knjigovodstvenim stanjem, te sastaviti izvještaj o sačinjenom popisu - elaborat do 26.01.2018. godine. Sastavni dijelovi elaborata su: 1. Izvještaj Komisije za popis stalnih sredstava i sitnog inventara sa pratećom dokumentacijom (prijedlozi i odluke o rashodovanju stalnih sredstava; zapisnik o uništenju stalnih sredstava i sitnog inventara; zapisnik o eventualnim manjkovima) 2. Izvještaj Komisije za popis blagajne, potraživanja i obveza sa pratećom dokumentacijom (zapisnik o popisu blagajne, potraživanja i obveza) Elaborat sa svim prilozima o rezultatima izvršenog popisa potpisuju predsjednici obe Komisije i dostavljaju Ministru na suglasnost i verifikaciju uz donošenje Odluke o prihvaćanju elaborata. V. Komisije iz člana II. ovog rješenja su dužne u svome radu pridržavati se Naputka o provedbi redovitog popisa imovine, obveza, potraživanja i blagajne u 2017. godini u Federalnom ministarstvu trgovine i drugih pozitivnih propisa koji reguliraju ovu oblast. VI. Predsjednicima, članovima komisija za rad u komisijama pripada pravo na naknadu u skladu sa važećim propisima. VII. Ovo rješenje se dostavlja predsjedniku i članovima Komisija, Službi za financijske poslove, Službi za pravne i opće poslove i referentu za poslove pisarnice i arhive. VIII. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-34-1439/17 06. prosinca/decembra 2017. godine Mostar Ministar Zlatan Vujanović, v. r. 1740 Na temelju članka 25. stavak 10) Zakona o unutarnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE Članak 1. U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", broj 91/15) u članku 2. stavak (1) iza točke c) dodaje se nova točka d) koja glasi: "d) Trgovačka knjiga prometa komisionom robom - obrazac TKK" Članak 2. Članak 5. mijenja se i glasi: "Članak 5. (1) Trgovačka knjiga vodi se u pisanom obliku, ručno ili elektronski, tako da omogućava uvid i kontrolu prometa. (2) Ako se trgovačka knjiga vodi ručno svaka strana mora biti numerirana rednim brojem, uvezana jamstvenikom, prošivena i zapečaćena pečatnim voskom. Trgovačku knjigu potpisuje i ovjerava odgovorna osoba trgovca prije unosa podataka. (3) Ako se trgovačka knjiga vodi elektronski, radi dostupnosti evidencije prilikom inspekcijskog nadzora, na zahtjev inspektora vrši se tiskanje podataka. Članak 3. Članak 6. briše se. Članak 4. U članku 9. iza stavka (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase: "(2) Uz oznaku cijene robe izložene prodaji ili pripremljene za prodaju mora se označiti redni broj iz trgovačke knjige i godina zaduženja, odnosno zapisnika o promjeni cijena u trgovačkoj knjizi, ili druga oznaka na temelju koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom, odnosno zapisnikom o promjeni cijena. (3) Ako se na proizvodu nalazi bar code ili druga oznaka na temelju koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom ili rednim brojem zaduženja u trgovačkoj knjizi, trgovac nije dužan postupiti po odredbi stavka (2) ovog članka". Članak 5. U članku 11. stavak (2) riječ "kolone 5" zamjenjuje se riječima: "zbira kolona 5 i 6". Članak 6. (1) U članku 15. stavak (1) riječ "tekuću" zamjenjuje se riječju "poslovnu". (2) Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: "(3) Ako se trgovačka knjiga za trgovinu na veliko vodi elektronski zaključivanje se vrši tiskanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovorne osobe i pečatom. (4) Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku tiskati." Članak 7. U članku 18. stavak (1) točka d), iza podtočke 3) dodaje se nova podtočka 4) koja glasi: "4) Evidentiranje kala, rastura, kvara i loma sukladno sa propisanim Normativima i aktima trgovca, otpisa zaliha zbog isteka roka uporabe i neškodljivog uništenja pod nadzorom inspekcijskih organa, manjka utvrđenog na zalihama na teret trgovca, manjka utvrđenog na zalihama nastalog zbog krađe, evidentiranje popusta u maloprodaji i korištenje vlastite robe iz prodajnog objekta za vanposlovne svrhe trgovca (reprezentacija, donacija i dr), vrši se storno knjiženjem u koloni 4." U točki e). podtočka 1) mijenja se i glasi: "1) U kolonu 5 upisuje se i maloprodajna vrijednost manjka utvrđenog na zalihama na teret odgovorne osobe trgovca, a na temelju odgovarajuće isprave." Članak 8. (1) U članku 22. stavak (1) riječ "tekuću" zamjenjuje se riječju "poslovnu". (2) Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: "(3) Ako se trgovačka knjiga za trgovinu na malo vodi elektronski zaključivanje se vrši tiskanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovorne osobe i pečatom. (4) Trgovačka knjiga za trgovinu na malo koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na Broj 97 - Stranica 54 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 15. 12. 2017. način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku tiskati." Članak 9. U članku 24. stavak (3) mijenja se i glasi: "(3) Trgovac koji pruža usluge tržnice na malo (pijaca) dužan je voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima o zakupu iz članka 39a. točka e) Zakona o unutarnjoj trgovini." Članak 10. (1) U članku 26. stavak (1) riječ "tekuću" zamjenjuje se riječju "poslovnu". (2) Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: "(3) Ako se trgovačka knjiga za trgovačke usluge vodi elektronski zaključivanje se vrši tiskanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovorne osobe i pečatom. (4) Trgovačka knjiga za trgovačke usluge koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku tiskati." Članak 11. Članak 27. mijenja se i glasi: "Članak 27. Davatelj trgovinskih usluga berze, franšizinga, uskladištenja, otpremanja i dopremanja robe (špedicije), vašara, sajma (usluge priređivanja sajmova i gospodarskih izložbi) koji u svom računovodstvu vodi ažurno sve podatke vezane za izvršenu trgovinsku uslugu propisane člankom 24. ovog pravilnika, nije obvezan voditi trgovačku knjigu za trgovinske usluge ali je dužan u momentu inspekcijskog nadzora inspektoru predočiti dokumente iz članka 24. stavak (1) toč. c) i d) ovog pravilnika. Članak 12. (1) U članku 34. stavak (1) riječ "tekuću" zamjenjuje se riječju "poslovnu". (2) Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: "(3) Ako se trgovačka knjiga prometa komisionom robom vodi elektronski zaključivanje se vrši tiskanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovorne osobe i pečatom. (4) Trgovačka knjiga prometa komisionom robom koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku tiskati." Članak 13. U članku 36. riječi: " najmanje pet godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi" zamjenjuju se riječima: "čuva se sukladno propisima o računovodstvu i drugim propisima koji reguliraju rok i način čuvanja ovakve vrste dokumenata." Članak 14. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati od 01.01.2018. godine. Broj 01-02-1373/17 Prosinca 2017. godine Mostar Ministar Zlatan Vujanović, v. r. На основу члана 25. став 10) Закона о унутрашњој трговини ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 40/10 и 79/17), федерални министар трговине доноси ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ТРГОВАЧКЕ КЊИГЕ Члан 1. У Правилнику о облику, садржају и начину вођења трговачке књиге ("Службене новине Федерације БиХ", број 91/15) у члану 2. став (1) иза тачке ц) додаје се нова тачка д) која гласи: "д) Трговачка књига промета комисионом робом - образац ТКК" Члан 2. Члан 5. мијења се и гласи: "Члан 5. (1) Трговачка књига води се у писаном облику, ручно или електронски, тако да омогућава увид и контролу промета. (2) Ако се трговачка књига води ручно свака страна мора бити нумерисана редним бројем, увезана јемствеником, прошивена и запечаћена печатним воском. Трговачку књигу потписује и овјерава одговорно лице трговца прије уноса података. (3) Ако се трговачка књига води електронски, ради доступности евиденције приликом инспекцијске контроле, на захтјев инспектора врши се штампање података. Члан 3. Члан 6. брише се. Члан 4. У члану 9. иза става (1) додају се нови ст. (2) и (3) који гласе: "(2) Уз ознаку цијене робе изложене продаји или припремљене за продају мора се означити редни број из трговачке књиге и година задужења, односно записника о промјени цијена у трговачкој књизи, или друга ознака на основу које се може истакнута цијена повезати са пријемним листом, односно записником о промјени цијена. (3) Ако се на производу налази бар цоде или друга ознака на основу које се може истакнута цијена повезати са пријемним листом или редним бројем задужења у трговачкој књизи, трговац није дужан поступити по одредби става (2) овог члана". Члан 5. У члану 11. став (2) ријеч "колоне 5" замјењује се ријечима: "збира колона 5 и 6". Члан 6. (1) У члану 15. став (1) ријеч "текућу" замјењује се ријечју "пословну". (2) Иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4) који гласе: "(3) Ако се трговачка књига за трговину на велико води електронски закључивање се врши штампањем почетне стране и крајњег салда, који се овјерава потписом одговорног лица и печатом. (4) Трговачка књига за трговину на велико која се води електронски на крају пословне године мора се осигурати на начин да није могућа измјена страна или дијелова евиденције и да се може у сваком тренутку штампати."
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH Službene novine FBiH 96/17 13.12.2017 SN FBiH 33/22, SN FBiH 87/20, SN FBiH 94/19, SN FBiH 11/17, SN FBiH SN FBiH 88/16 pravilnik,dobit,zakon Srijeda, 13. 12. 2017. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 96 - Strana 227 III. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o prihvatanju Prijedloga protokola o suradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, Bosna i Hercegovina, u području transplantacijske medicine ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/16). IV. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 1605/2017 07. prosinca 2017. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, v. r. На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 52. алинеја 8. Закона о трансплантацији органа и ткива у сврху лијечења ("Службене новине Федерације БиХ", број 75/09), на приједлог федералног министра здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 131. сједници, одржаној 07.12.2017. године, доноси ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИЈСКЕ МЕДИЦИНЕ ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВСТВА РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ И ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВСТВА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА I Влада Федерације Босне и Херцеговине прихвата Приједлог протокола о сарадњи у области трансплантацијске медицине између Министарства здравства Републике Хрватске и Федералног министарства здравства, Босна и Херцеговина. II Даје се овлаштење федералном министру здравства, доц. др Вјекославу Мандићу, за потписивање Протокола из тачке I ове одлуке. III Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о прихватању Приједлога протокола о сарадњи између Министарства здравља Републике Хрватске и Федералног министарства здравства, Босна и Херцеговина, у области трансплантацијске медицине ("Службене новине Федерације БиХ", број 86/16). IV Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". В. број 1605/2017 07. децембра 2017. године Сарајево Премијер Фадил Новалић, с. р. FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA 1682 Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16 i 11/17) član 121. stav (2) se briše. Član 2. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-6359/16-4 Decembra 2017. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r. Na osnovu članka 60. stavak (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT Članak 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16 i 11/17) članak 121. stavak (2) se briše. Članak 2. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-6359/16-4 Prosinca 2017. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, v. r. На основу члана 60. став (1) Закона о порезу на добит ("Службене новине Федерације БиХ", број 15/16), федерални министар финансија - федерални министар финанција доноси ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ Члан 1. У Правилнику о примјени Закона о порезу на добит ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 88/16 и 11/17) члан 121. став (2) се брише. Члан 2. (Ступање на снагу) Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 05-02-6359/16-4 Децембра 2017. године Сарајево Министрица Јелка Милићевић, с. р. FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 1683 Na osnovu člana 150. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), federalni ministar zdravstva donosi
Uredba o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 74/17 29.09.2017 SN FBiH 48/19, SN FBiH 84/18 finsnsijska konsolidacija Број 74 - Страна 4 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 29. 9. 2017. Одлуку о отпису камата доноси надлежни орган привредног друштва којем се дугује. Финансијска консолидација дуговања друштва са учешћем државног капитала и друштва са 100% учешћем приватног капитала за дуговања на основу испоручене воде, струје, плина, гријања и осталих комуналних услуга може се извршити уколико друштво које се консолидује прибави претходну сагласност привредног друштва које је извршило пружање услуга за измирење дуговања на начин из ст. 1. и 2. овог члана. IV. ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 15. У привредним друштвима која након окончања пос- тупка финансијске консолидације нису стекла увјете за ре- довно пословање, одговорно лице дужно је хитно, а најдуже у року 60 дана покренути стечајни поступак у складу са одредбама Закона о стечајном поступку ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 29/03, 32/04 и 42/06). Члан 16. Уколико Влада Федерације Босне и Херцеговине доне- се одлуку о финансијској консолидацији федерално мини- старство које је предложило доношење те одлуке дужно је пратити реализацију поступка финансијске консолидације у конкретном случају и о томе редовно а најмање једном у шест мјесеци информирати Владу Федерације Босне и Херцеговине. Члан 17. Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о поступку финансијске консолидације привредних друштава у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 70/14 и 13/15). Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ" и примјењивати ће се до ступања на снагу Закона о измјени Закона о финансијској консолидацији привредних друштава у Федерацији Босне и Херцеговине. В. број 1268/2017 28. септембра 2017. године Сарајево Премијер Фадил Новалић, с. р. Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici održanoj 28.09.2017. godine, donosi UREDBU O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom uređuje se finansijska konsolidacija privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: privredna društva) i to: - privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen sa više od 50% i njihovih zavisnih društava (u daljnjem tekstu: društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala), - privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen do 50% (u daljnjem tekstu: društvo sa učešćem državnog kapitala) i - privrednih društava u čijem osnovnom kapitalu je privatni kapital zastupljen 100% (u daljnjem tekstu: društvo sa 100% učešćem privatnog kapitala). Zahtjev za pokretanje postupka finansijske konsolida-cije privrednih društava iz stava 1. ovog člana nakon što nadležni organ privrednog društva donese odluku o pokretanju postupka finansijskog konsolidiranja privrednog društva, dužno je podnijeti odgovorno lice u privrednom društvu koje: - prema godišnjim izvještajima o poslovanju u prethodne tri godine posluje sa gubitkom i - ne izmiruje redovno svoje tekuće finansijske obaveze. II. FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA DRUŠTVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA Član 2. Finansijska konsolidacija društva sa većinskim učešćem državnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 30.09.2013. godine na osnovu: - doprinosa za zdravstveno osiguranje, - doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, - poreza, isključujući porez na dodatu vrijednost, - isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga, - dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge, - dugovanja prema zaposlenicima. Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje bit će predmet posebnog zakona. Član 3. Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i poreza, isključujući porez na dodatu vrijednost, izvršit će se na način i prema prioritetima kako slijedi: - izmirenjem duga privrednog društva ranije izdatim obveznicama na osnovu ratnih potraživanja koje su izdate na ime privrednog društva koje se konsoliduje, a čiji emitent je Federacija Bosne i Hercegovine pri čemu vrijednost obveznica podrazumijeva vrijednost utvrđenu rješenjem o verifikaciji ratnih potraživanja, - izmirenjem duga na teret kapitala privrednog društva koje se konsoliduje. Ukoliko se finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala iz stava 1. ovog člana vrši izmirenjem duga na teret Federacije Bosne i Hercegovine, obavezno se u strukturi kapitala društva vrši odgovarajuće povećanje učešća državnog kapitala, izuzev u slučaju kada se finansijska konsolidacija vrši uz proporcionalno učešće ostalih vlasnika kapitala društva. Član 4. Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala za dugovanja na osnovu isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti reprogramiranjem dugovanja radi izmirenja pod povoljnim uvjetima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanje dugovanja na rate. Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala za dugovanje iz stava 1. ovog člana obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate mogu biti otpisane. Odluku o otpisu kamata donosi nadležni organ privrednog društva kojem se duguje. Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala za dugovanja na osnovu isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se Петак, 29. 9. 2017. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 74 - Страна 5 izvršiti ukoliko društvo koje se konsoliduje pribavi prethodnu saglasnost privrednog društva koje je izvršilo pružanje usluga za izmirenje dugovanja na način iz st. 1. i 2. ovog člana. Član 5. Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa većinskim učešćem državnog kapitala prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i prema zaposlenicima može se izvršiti: - iz sredstava ostvarenih prodajom imovine koja nisu uvjet obavljanja njihove osnovne djelatnosti u postupku male privatizacije, - iz sredstava ostvarenih prodajom imovine koja se koristila za osnovnu proizvodnu djelatnost društva, ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njeno korištenje, zbog tehničko-tehnološke zastarjelosti nerentabilno za proizvodnu djelatnost privrednog društva, - promjenom strukture osnovnog kapitala društva sa većinskim učešćem državnog kapitala u korist povjerilaca u iznosu jednakom iznosu dugovanja društva koje se konsoliduje, ukoliko društvo koje se konsoliduje pribavi prethodnu saglasnost povjerilaca. Prodaja dijelova, odnosno sredstava društava sa većinskim učešćem državnog kapitala koji nisu uvjet za obavljanje njihove osnovne djelatnosti vrši se u postupku male privatizacije koji provodi nadležna agencija za privatizaciju u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09). Član 6. Postupak finansijske konsolidacije društva sa većinskim učešćem državnog kapitala pokreće se podnošenjem zahtjeva odgovornog lica u privrednom društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje. Zahtjev iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u privrednom društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje podnosi nadležnom organu vlasti koji u tom privrednom društvu vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala, najkasnije pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe. Član 7. Zahtjev za finansijsku konsolidaciju odgovorno lice u privrednom društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala podnosi u roku pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe. Zahtjev iz stava 1. ovog člana treba sadržavati: - elaborat opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročni plan razvoja, - finansijsko stanje privrednog društva prema posljednjem usvojenom godišnjem izvještaju o poslovanju društva, - iznos i strukturu dugovanja društva na osnovu doprinosa, usaglašen sa podacima iz evidencije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, - iznos i strukturu potraživanja društva, - revidirani godišnji izvještaj o poslovanju društva, - iznos i strukturu ukupnog duga društva, - iznos potraživanja društva na osnovu obveznica čiji emitent je Federacija Bosne i Hercegovine, - popis i procjenu imovine koja se ne koristi za osnovnu proizvodnu djelatnost društva i imovine koja se koristila za osnovnu proizvodnu djelatnost društva, ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njeno korištenje, zbog tehničko-tehnološke zastarjelosti, nerentabilno za proizvodnu djelatnost privrednog društva i odluku nadležnog organa društva kojom su utvrđeni popis i procjena ove imovine, - prethodne saglasnosti iz člana 4. stav 3. i člana 5. stav 1. alineja 3. ovoe uredbe, - informaciju o svim postupcima konsolidacije dugovanja društva koji su u toku, a koji se provode u skladu sa drugim propisima, - ukoliko se traži finansijska konsolidacija dugovanja na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje iznos novčanih sredstava koja je privredno društvo platilo na ime izmirenja troškova liječenja svojih zaposlenika, u periodu za koji su nastala dugovanja na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, potvrđen od nadležne zdravstvene ustanove. Nadležni organ vlasti može pribavljati i sve ostale podatke neophodne za postupak finansijske konsolidacije najduže u roku 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz stava 2. ovog člana. Član 8. Odluku o finansijskoj konsolidaciji društva sa većinskim učešćem državnog kapitala (u daljnjem tekstu: odluka) donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, vlada kantona, gradsko ili općinsko vijeće u roku 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz člana 7. ove uredbe. Za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana u svakom pojedinom slučaju nadležan je nivo vlasti koji u privrednom društvu koje se konsoliduje vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala (u daljnjem tekstu: nadležni organ vlasti). Odlukom iz stava 1. ovog člana bliže se uređuje postupak i vrijeme trajanja finansijske konsolidacije za svako pojedino društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala, s tim da postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 10.07.2019. godine. Odluka iz stava 1. ovog člana dostavlja se Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, nadležnom sudu i drugim nadležnim organima. Ukoliko društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje ne započne izmirivati sve svoje tekuće finansijske obaveze u roku 60 dana od dana donošenja odluke iz stava 1. ovog člana, nadležni organ vlasti donijet će odluku kojom stavlja van snage svoju odluku o finansijskoj konsolidaciji tog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala. Ukoliko na osnovu podnesenog zahtjeva iz člana 7. ove uredbe utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za provođenje postupka finansijske konsolidacije, nadležni organ vlasti donosi odluku o odbijanju zahtjeva za pokretanje postupka finansijske konsolidacije. Član 9. U toku postupka finansijske konsolidacije ne mogu se pokrenuti postupci prinudne naplate potraživanja nad imovinom društva sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje. Ako je nad imovinom društva sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje u toku postupak prinudnog izvršenja kod poslovnih banaka nadležni organ vlasti može donijeti odluku o otvaranju novog računa kod poslovne banke za obavljanje platnih transakcija nad kojim se ne može provesti prinudno izvršenje dok traje postupak finansijske konsolidacije, uz saglasnost Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Račun iz stava 2. ovog člana zatvara se odlukom nadležnog organa vlasti koji je odgovoran za posljedice svih transakcija na novootvorenom računu. Od stupanja na snagu odluke iz člana 8. stav 1. ovoe uredbe do završetka postupka finansijske konsolidacije društva sa većinskim učešćem državnog kapitala u skladu sa članom 10. ove Број 74 - Страна 6 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 29. 9. 2017. uredbe, zastarjevanje ne teče za potraživanja prema društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje. Ukoliko je zastarjevanje počelo teći prije stupanja na snagu odluke iz člana 8. stav 1. ove uredbe ono nastavlja teći nakon završetka postupka finansijske konsolidacije društva sa većinskim učešćem državnog kapitala u skladu sa članom 10. ove uredbe, a vrijeme koje je isteklo prije zaustavljanja računa se u zakonom određeni rok za zastarjelost. Član 10. Nadležni organ vlasti donosi odluku o završetku postupka finansijske konsolidacije društva sa većinskim učešćem državnog kapitala najkasnije tri godine od dana stupanja na snagu ove uredbe. Ukoliko nadležni organ vlasti ne donese odluke o završetku postupaka finansijske konsolidacije prije isteka roka iz stava 1. ovog člana svi pokrenuti postupci finansijske konsolidacije društava sa većinskim učešćem državnog kapitala završavaju se i prestaju sva dejstva postupaka finansijske konsolidacije po isteku roka tri godine od dana stupanja na snagu ove uredbe. III. FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA DRUŠTVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA ILI DRUŠTVA SA 100% UČEŠĆEM PRIVATNOG KAPITALA Član 11. Finansijska konsolidacija društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 30.09.2013. godine na osnovu: - doprinosa za zdravstveno osiguranje, - doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, - poreza, isključujući poreze na dodatu vrijednost, - dugovanja prema zaposlenicima i - isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga. Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje bit će predmet posebnog zakona. Na postupak finansijske konsolidacije društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala shodno se primjenjuju čl. 6., 7., 8., 9. i 10. ove uredbe s tim da privredna društva sa 100% učešćem privatnog kapitala zahtjev za pokretanje postupka finansijske konsolidacije podnose federalnom ministarstvu nadležnom prema pretežnoj djelatnosti koju obavlja privredno društvo sa 100% učešćem privatnog kapitala koje se konsoliduje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nadležna je za odlučivanje u postupku finansijske konsolidacije privrednog društva sa 100% učešćem privatnog kapitala. Član 12. Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i poreza, isključujući poreze na dodatu vrijednost, u skladu sa ovom uredbom izvršit će se na način i prema prioritetima kako sljedi: - izmirenjem duga privrednog društva ranije izdatim obveznicama na osnovu ratnih potraživanja izdatih na ime privrednog društva koje se konsoliduje, a čiji emitent je Federacija Bosne i Hercegovine pri čemu vrijednost obveznica podrazumijeva vrijednost utvrđenu rješenjem o verifikaciji ratnih potraživanja, - izmirenjem duga na teret kapitala privrednog društva koje se konsoliduje. Ukoliko se finansijska konsolidacija dugovanja za društva sa učešćem državnog kapitala na osnovu dugovanja iz stava 1. ovog člana vrši na teret Federacije Bosne i Hercegovine, obavezno je u strukturi kapitala društva izvršiti odgovarajuće povećanje učešća državnog kapitala. Ukoliko se finansijska konsolidacija dugovanja za društva sa 100% učešćem privatnog kapitala na osnovu dugovanja iz stava 1. ovog člana vrši na teret Federacije Bosne i Hercegovine kao naknadu za izmireni dug Federacija Bosne i Hercegovine stiče vlasništvo nad dionicama ili udjelom u osnovnom kapitalu tog društva u vrijednosti jednakoj vrijednosti otpisanog duga samo ako je vrijednost tog preduzeća veća od njegovog duga. Član 13. Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala na osnovu dugovanja prema zaposlenicima može se izvršiti promjenom strukture osnovnog kapitala društva sa učešćem državnog kapitala ili društva sa 100% učešćem privatnog kapitala u korist zaposlenika u iznosu jednakom iznosu dugovanja društva koje se konsoliduje, ukoliko društvo koje se konsoliduje pribavi prethodnu pisanu saglasnost zaposlenika. Član 14. Finansijska konsolidacija društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala za dugovanja na osnovu isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti reprogramiranjem dugovanja radi izmirenja pod povoljnim uvjetima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanja dugovanja na rate. Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala za dugovanja iz stava 1. ovog člana obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate se mogu otpisati. Odluku o otpisu kamata donosi nadležni organ privrednog društva kojem se duguje. Finansijska konsolidacija dugovanja društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala za dugovanja na osnovu isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti ukoliko društvo koje se konsoliduje pribavi prethodnu saglasnost privrednog društva koje je izvršilo pružanje usluga za izmirenje dugovanja na način iz st. 1. i 2. ovog člana. IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 15. U privrednim društvima koja nakon okončanja postupka finansijske konsolidacije nisu stekla uvjete za redovno poslovanje, odgovorno lice dužno je hitno, a najduže u roku 60 dana pokrenuti stečajni postupak u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06). Član 16. Ukoliko Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese odluku o finansijskoj konsolidaciji federalno ministarstvo koje je predložilo donošenje te odluke dužno je pratiti realizaciju postupka finansijske konsolidacije u konkretnom slučaju i o tome redovno a najmanje jednom u šest mjeseci informirati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Član 17. Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/14 i 13/15). Петак, 29. 9. 2017. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 74 - Страна 7 Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivati će se do stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. V. broj 1268/2017 28. septembra 2017. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, s. r. Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici održanoj 28.09.2017. godine, donosi UREDBU O FINANCIJSKOM KONSOLIDIRANJU GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovom uredbom uređuje se financijsko konsolidiranje gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: gospodarska društva) i to: - gospodarskih društava u čijem temeljnom kapitalu je državni kapital zastupljen sa više od 50% i njihovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu: društvo sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala), - gospodarskih društava u čijem temeljnom kapitalu je državni kapital zastupljen do 50% (u daljnjem tekstu: društvo sa sudjelovanjem državnog kapitala) i - gospodarskih društava u čijem temeljnom kapitalu je privatni kapital zastupljen 100% (u daljnjem tekstu: društvo sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala). Zahtjev za pokretanje postupka financijskog konsolidiranja gospodarskih društava iz stavka 1. ovog članka nakon što mjerodavno tijelo gospodarskog društva donese odluku o pokretanju postupka financijskog konsolidiranja gospodarskog društva, dužna je podnijeti odgovorna osoba u gospodarskom društvu koje: - prema godišnjim izvješćima o poslovanju u prethodne tri godine posluje s gubitkom i - ne izmiruje redovito svoje tekuće financijske obveze. II. FINANCIJSKO KONSOLIDIRANJE DRUŠTVA S VEĆINSKIM SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA Članak 2. Financijsko konsolidiranje društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 30.09.2013. godine na temelju: - doprinosa za zdravstveno osiguranje, - doprinosa za osiguranje od neuposlenosti, - poreza, isključujući porez na dodanu vrijednost, - isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga, - dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge, - dugovanja prema uposlenicima. Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala za doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje bit će predmet posebnog zakona. Članak 3. Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od neuposlenosti i poreza, isključujući porez na dodanu vrijednost, izvršit će se na način i prema prioritetima kako slijedi: - izmirenjem duga gospodarskog društva ranije izdatim obveznicama temeljem ratnih potraživanja koje su izdate na ime gospodarskog društva koje se konsolidira, a čiji emitent je Federacija Bosne i Hercegovine pri čemu vrijednost obveznica podrazumijeva vrijednost utvrđenu rješenjem o verifikaciji ratnih potraživanja, - izmirenjem duga na teret kapitala gospodarskog društva koje se konsolidira. Ukoliko se financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala iz stavka 1. ovog članka vrši izmirenjem duga na teret Federacije Bosne i Hercegovine, obvezatno se u strukturi kapitala društva vrši odgovarajuće povećanje sudjelovanja državnog kapitala, izuzev u slučaju kada se financijsko konsolidiranje vrši uz proporcionalno sudjelovanje ostalih vlasnika kapitala društva. Članak 4. Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala za dugovanja temeljem isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti reprogramom dugovanja radi izmirenja pod povoljnim uvjetima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanje dugovanja u obrocima. Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala za dugovanje iz stavka 1. ovoga članka obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate se mogu otpisati. Odluku o otpisu kamata donosi mjerodavno tijelo gospodarskog društva kojem se duguje. Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala za dugovanja temeljem isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti ukoliko društvo koje se konsolidira pribavi prethodnu suglasnost gospodarskog društva koje je izvršilo pružanje usluga za izmirenje dugovanja na način iz st. 1. i 2. ovoga članka. Članak 5. Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i prema uposlenicima može se izvršiti: - iz sredstava ostvarenih prodajom imovine koja nisu uvjet obavljanja njihove temeljne djelatnosti u postupku male privatizacije, - iz sredstava ostvarenih prodajom imovine koja se koristila za temeljnu proizvodnu djelatnost društva, ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njezino korištenje, zbog tehničko-tehnološke zastarjelosti nerentabilno za proizvodnu djelatnost gospodarskog društva, - promjenom strukture temeljnog kapitala društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala u korist povjeritelja u iznosu jednakom iznosu dugovanja društva koje se konsolidira, ukoliko društvo koje se konsolidira pribavi prethodnu suglasnost povjeritelja. Prodaja dijelova, odnosno sredstava društava s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koji nisu uvjet za obavljanje njihove temeljne djelatnosti vrši se u postupku male privatizacije koji provodi mjerodavna agencija za privatizaciju sukladno odredbama Zakona o privatizaciji poduzeća ("Službene novine
Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obaveznika na teritoritoriji FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 69/17 13.09.2017 SN FBiH 17/18 pravilnik,identifikacijski broj Jezik Službena glasila Oglašavanje Izdavaštvo Pretraga Info Kontakti Vijesti Pregled Dokumenata| Broj 69/17 Početna Dokumenti Službene novine Federacije BiH Dokumenti pregled Službene novine Federacije BiH, broj 69/17 Na osnovu člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet pravilnika) (1) Ovim pravilnikom se propisuje postupak dodjele i struktura identifikacionog broja poreznog obveznika, registracija i identifikacija poreznih obveznika, odjava i oduzimanja identifikacionog broja poreznog obveznika, te vođenje registara i evidencija o poreznim obveznicima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). (2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci: Prijava za registraciju pravnih lica (Obrazac POR - 500), Dodatni obrazac za prijavu osnivača (Dodatak A), Dodatni obrazac za prijavu odgovornog/ovlaštenog lica (Dodatak B), Dodatni obrazac za prijavu zakupodavca (Dodatak C), Dodatni obrazac za prijavu statusne promjene (Dodatak D), Prijava za registraciju dijela pravnog lica (Obrazac POR - 501), Prijava za registraciju stranog diplomatskog i konzularnog predstavništva, misije i međunarodne organizacije (Obrazac POR-502), Prijava za registraciju samostalnog poduzetnika i njegovih izdvojenih dijelova (Obrazac POR - 503), Dodatni obrazac za prijavu vlasnika (Dodatak E), Prijava za registraciju nerezidentnog fizičkog lica (Obrazac POR-504), Prijava za dodjeljivanje identifikacionog broja poslovnim jedinicama (Obrazac PI - 505), Zahtjev za dodjeljivanje evidencionog broja nerezidentnog fizičkog lica (Obrazac EB -506) i Zahtjev za dodjeljivanje evidencionog broja nerezidentnom pravnom licu (Obrazac EB -507). Član 2. (Definicije) U smislu ovog pravilnika sljedeći pojmovi znače: a) pojam "porezni obveznik" znači pravno ili fizičko lice koje je obveznik obračuna ili prijave ili uplate javnih prihoda u skladu sa posebnim propisima na teritoriji Federacije. b) pojam "lice" znači pravno ili fizičko lice ili samostalni poduzetnik. c) pojam "pravno lice" uključuje bilo koji oblik organizovanja cjeline koji ima zakonska prava i obaveze, te se osniva da bi se ostvario određeni cilj i djeluje u skladu sa zakonskim propisima. d) pojam "poslovne jedinice" uključuje sve organizacione dijelove pravnog lica. e) pojam "organizacija" smatra se pravnim licem koje uključuje diplomatska i konzularna predstavništava, misije i međunarodne organizacije, ustanove, zavode, vjerske zajednice, političke stranke, sindikate, komore, udruženja, turističke zajednice, sportska društva i saveze, fondacije, zaklade, humanitarne organizacije, pravna lica kojima je posebnim propisima povjereno vršenje upravnih poslova iz nadležnosti organa uprave i druga pravna lica koja su registrirana za obavljanje neprofitne djelatnosti u Federaciji. f) pojam "fizičko lice" znači građanin ili samostalni poduzetnik. g) pojam "samostalni poduzetnik" znači fizičko lice koje obavlja djelatnost samostalno prema odredbama posebnih propisa. h) pojam "nerezident" uključuje pravno ili fizičko lice čije se sjedište odnosno prebivalište ili boravište ne nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine. i) pojam "rezident" uključuje pravno ili fizičko lice čije se sjedište odnosno prebivalište ili boravište nalazi na teritoriji Federacije. j) pojam "javni prihodi" uključuje direktne poreze po federalnim i kantonalnim propisima, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za osiguranje od nezaposlenosti, naknade, doprinose i takse po federalnim i kantonalnim propisima, te naknade i takse na nivou jedinica lokalne samouprave. k) pojam "registracijski organ" uključuje svaki organ u čijoj nadležnosti je upis osnivanja i upis promjena kod pravnih i fizičkih lica, što uključuje sudove, ministarstva, općinske/gradske organe, notarske i advokatske komore. Član 3. (Poslovna jedinica) (1) Poslovna jedinica pravnog lica je dio pravnog lica koji obavlja poslovanje u cijelosti i djelimično putem stalnog mjesta poslovanja, neovisno da li je mjesto poslovanja u vlasništvu pravnog lica ili se unajmljuje ili je na raspolaganju tom pravnom licu. (2) Svojstvo poslovne jedinice pravnog lica dodjeljuje se i dijelu pravnog lica koje je uspostavljeno na različitoj geografskoj lokaciji od sjedišta pravnog lica ili čije je poslovanje uzajamno i komercijalno povezano (kohezivno) i služi u svrhu poslovanja tog pravnog lica. (3) Sjedište uprave smatra se stalno mjesto poslovanja iz kojeg se upravlja bilo kojim poslovnom aktivnosti pravnog lica, uključujući, a ne ograničavajući se na upravu pravnog lica ili njen drugi organ sličnih funkcija. (4) Podružnica pravnog lica smatra se stalno mjesto poslovanja pravnog lica putem kojeg se obavlja glavna djelatnost pravnog lica i/ili za čije je postojanje potrebno odrediti odgovorno lice za zastupanje u pravnom prometu. Podružnica se upisuje u registar nadležnog registracijskog organa. (5) Kancelarija pravnog lica smatra se stalno ili povremeno mjesto poslovanja putem kojeg pravno lice pruža ili prikuplja informacije. (6) Uplatnim mjestom pravnog lica smatra se stalno mjesto poslovanja pravnog lica putem kojeg se obavlja poslovna aktivnost zaprimanja novca ili novčanih ekvivalenata, a usluga se realizira u sjedištu pravnog lica (npr. uplata mjesta kladionica, pružaoca telekomunikacijskih usluga i sl.). (7) Tvornica ili radionica pravnog lica smatra se stalno mjesto poslovanja pravnog lica putem kojeg se obavlja isključivo proizvodna ili prerađivačka aktivnost pravnog lica, putem opreme ili postrojenja koja su smještena na tom mjestu. (8) Instalacije, platforme, bušne platforme ili brodovi koji se koriste za eksploataciju prirodnih resursa, čine također stalno mjesto poslovanja. (9) Gradilište ili građevinski ili instalaterski projekt smatra se stalno mjesto poslovanja pravnog lica putem kojeg pravno lice obavlja svoje aktivnosti. Period se obračunava za svaki projekt posebno, od početka aktivnosti, uključujući aktivnosti pripreme, i privremeni prekidi. Činjenica da su radovi vršeni od različitih lica i podizvođača nisu značajni. (10) Skladište pravnog lica smatra se stalno ili povremeno mjesto poslovanja koje pravno lice koristi isključivo u svrhu skladištenja, izlaganja ili isporuke proizvoda ili roba koje pripadaju tom pravnom licu, a pod uslovom da je cjelokupna djelatnost stalnog mjesta poslovanja pripremnog ili pomoćnog karaktera. Član 4. (Lica koja posjeduju identifikacioni broj poreznog obveznika) Obavezu posjedovanja identifikacionog broja poreznog obveznika imaju sljedeća lica: a) pravna lica sa sjedištem u Federaciji uključujući, a ne limitirajući se na privredno društvo i njegove dijelove, ustanove, fondacije, udruženja, prestavništva, domaće i međunarodne organizacije, organe uprave, upravne organizacije i ostale organizacije i sva druga lica koja se upisuju kod nadležnog registracionog organa. b) poslovne jedinice pravnih lica sa sjedištem u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt), c) poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, d) nerezidentno pravno lice, e) samostalni poduzetnik sa sjedištem u Federaciji, f) nerezidentno fizičko lice koje ostvaruje prihode u Federaciji, g) rezidentno fizičko lice koje ostvaruje prihode u Federaciji, h) fizičko lice koje ima prebivalište odnosno boravište na teritoriji Republike Srpske ili Brčko Distrikta, a ostvaruje prihode na teritoriji Federacije. II. IDENTIFIKACIONI BROJ POREZNOG OBVEZNIKA Član 5. (Pojam identifikacionog broja poreznog obveznika) (1) Identifikacioni broj poreznom obvezniku predstavlja broj koji je jedinstven i jedini broj tog lica u svrhu prijave i uplate svih javnih prihoda u Federaciji ili podnošenja izjave ili drugog dokumenta Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava). (2) Lica iz člana 4. tač. a), b), c) i d) ovog pravilnika obavezna su da posjeduju identifikacioni broj poreznog obveznika - pravnog lica (u daljem tekstu: PJIB). (3) Lica iz člana 4. tačka e) ovog pravilnika obavezna su da posjeduju identifikacioni broj poreznog obveznika - samostalnog obveznika (u daljem tekstu: FJIB). (4) Lica iz člana 4. tačka f) ovog pravilnika obavezna su da posjeduju identifikacioni broj poreznog obveznika - nerezidenta fizičkog lica (u daljem tekstu: NJIB). (5) Za lica iz člana 4. tač. g) i h) ovog pravilnika Jedinstveni matični broj građana Bosne i Hercegovine, u porezne svrhu, predstavlja identifikacioni broj poreznog obveznika - građanina (u daljem tekstu: JIB). Član 6. (Vrste identifikacionog broja poreznog obveznika) (1) Identifikacioni broj poreznog obveznika dodjeljuje Porezna uprava u skladu sa odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: zakona) i ovog pravilnika. (2) PJIB i i FJIB koji dodjeljuje Porezna uprava može biti glavni i izvedeni. (3) Glavni identifikacioni broj poreznog obveznika dodjeljuje se pravnom licu prema sjedištu odnosno, samostalnom poduzetniku prema sjedištu/mjestu gdje obavlja većinu poslovnih aktivnosti. (4) Izvedeni identifikacioni broj poreznog obveznika se dodjeljuje za poslovne jedinice pravnog lica koje se ne nalaze na istoj adresi na kojoj se nalazi sjedište tog pravnog lica čiji su dijelovi, odnosno samostalnom poduzetniku koji djelatnost obavlja i izvan sjedišta odnosno na izdvojenom prostoru. Član 7. (Struktura PJIB rezidenta) (1) PJIB rezidenta koji je upisan kod nadležnog registracijskog organa se sastoji od 13 cifara koji se formira na sljedeći način: a) prve dvije cifre predstavljaju tip pravnog lica, b) treća i četvrta cifra predstavljaju šifru kantona u kojem je PJIB dodijeljen pri nastanku, c) peta, šesta, sedma i osma cifra predstavljaju broj koji se određuje prema internom algoritmu Porezne uprave, d) deveta cifra predstavlja kontrolni broj, e) deseta, jedanaesta i dvanaesta cifra predstavljaju dodatne kodove za dijelove pravnog lica (za glavni PJIB kod je 000, za izvedeni PJIB kod može biti od 001 do 999), f) trinaesta cifra je kontrolni broj. (2) Oznake tipa pravnog lica prema stavu (1) tačka a) ovog člana su: a) 42 oznaka da je riječ o pravnom licu ili njegovoj poslovnoj jedinici, b) 48 oznaka da je riječ o poslovnoj jedinici - podružnici nerezidentnog pravnog lica, c) 44 oznaka da je riječ o poslovnoj jedinici - podružnici pravnih lica sa sjedištem u Republici Srpskoj, d) 46 oznaka da je riječ o poslovnoj jedinici - podružnici pravnih lica sa sjedištem u Brčko Distriktu. (3) PJIB koji su dodijeljeni pravnim licima - poreznim obveznicima iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta prilikom doseljenja pravnog lica na područje Federacije, ostaju nepromijenjeni. (4) Početne cifre PJIB lica iz stava (3) ovog člana koji su doseljeni iz Republike Srpske u Federaciju su: a) 44 - pravna lica, organi uprave, upravne organizacije, poslovne jedinice ili druge organizacije, b) 494 - poslovna predstavništva, c) 498 - povezana društva. (5) Početna cifra PJIB lica iz stava (3) ovog člana koje je doseljeno iz Brčko Distrikta u Federaciju je 46 - pravna lica, organi uprave, upravne organizacije ili druge organizacije. Član 8. (Struktura PJIB za predstavništava, misije i međunarodne organizacije) PJIB za diplomatska i konzularna predstavništava, misije i međunarodne organizacije, sastoji se od 13 cifara koji se formira na sljedeći način: a) prva cifra je uvijek 6, b) druga cifra predstavlja poseban oblik organizacije (1 oznaka za ambasade, 2 oznaka za generalni konzulat i 3 oznaka za misije ili međunarodne organizacije), c) treća, četvrta i peta cifra predstavljaju broj koji se određuje prema internom algoritmu Porezne uprave, d) šesta, sedma i osma cifra predstavljaju trocifrenu šifru države, e) deveta, deseta, jedanaesta i dvanaesta cifra jesu 0000, f) trinaesta cifra je kontrolni broj. Član 9. (Struktura PJIB nerezidenta) (1) PJIB nerezidenta sastoji se od 13 cifara koji se formira na sljedeći način: a) prva, druga i treća cifra predstavlja tip pravnog lica, b) četvrta, peta i šesta cifra predstavljaju trocifrenu šifru države. c) sedma, osma i deveta cifra predstavljaju broj koji se određuje prema internom algoritmu Porezne uprave. d) deseta, jedanaesta i dvanaesta cifra jesu 000. e) trinaesta cifra je kontrolni broj. (2) Oznake tipa pravnog lica prema stavu (1) tačka a) ovog člana su: a) 500 oznaka da je riječ o nerezidentnom pravnom licu obvezniku poreza po odbitku prema propisima koji uređuju porez na dobit, b) 501 oznaka da je riječ o poreznom obvezniku poslovnoj jedinici nerezidentnog pravnog lica prema propisima koji uređuju porez na dobit, c) 502 oznaka da je riječ o osnivačima pravnih lica sa sjedištem u Federaciji, d) 503 oznaka da je riječ o licima koja imaju otvorene nerezidentne račune u bankama u skladu sa propisima o deviznom poslovanju. Član 10. (Struktura FJIB) FJIB sastoji se od 13 cifara koji se formira na sljedeći način: a) prve dvije cifre su 43, b) treća i četvrta cifra predstavljaju šifru kantona u kojem je FJIB dodijeljen pri nastanku, c) peta, šesta, sedma i osma cifra predstavljaju broj koji se određuje prema internom algoritmu Porezne uprave, d) deveta cifra predstavlja kontrolni broj, e) deseta, jedanaesta i dvanaesta cifra predstavljaju dodatne kodove za dijelove pravnog lica (za glavni FJIB kod je 000, za izvedeni FJIB kod može biti od 001 do 999), f) trinaesta cifra je kontrolni broj. Član 11. (Struktura NJIB) NJIB sastoji se od 13 cifara koji se formira na sljedeći način: a) prvih sedam cifara predstavlja datum rođenja u formatu ddmmyyyy. b) osma cifra je 0. c) deveta, deseta i jedanaesta cifra predstavlja trocifrenu šifru države. d) dvanaesta i trinaesta cifra predstavlja redni broj od 01 do 99 III. REGISTRACIJA POREZNIH OBVEZNIKA Član 12. (Registracija poreznih obveznika) (1) Registracija poreznih obveznika predstavlja postupak kojim se poreznim obveznicima dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika od strane Porezne uprave nakon registracije lica kod nadležnog registracijskog organa. (2) Postupak registracije iz stava (1) ovog člana pokreće se podnošenjem odgovarajućih prijava za registraciju i dokumentacije propisane ovim pravilnikom. (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, fizička lica - građani Bosne i Hercegovine, registriraju se automatski po osnovu podnesene porezne prijave odnosno izvršene uplate na račune javnih prihoda u Federaciji. (4) Poreznim obveznicima koji izvrše registraciju Porezna uprava izdaje Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika, osim fizičkim licima - građanima Bosne i Hercegovine. (5) Postupak registracije pravnih lica može biti pokrenut od strane poreznog obveznika ili osnivača ili vlasnika ili zastupnika (lice ovlašteno za zastupanje upisano u odgovarajući registar) ili punomoćnika (lice ovlašteno po punomoći), te od strane zaposlenika Porezne uprave po službenoj dužnosti. (6) Postupak registracije fizičkih lica može biti pokrenut od strane poreznog obveznika ili isplatioca ili punomoćnika - lice ovlašteno po punomoći, zaposlenika Porezne uprave po službenoj dužnosti. (7) Podnosilac prijave za registraciju dužan je podatke na kojima zasniva svoj zahtjev iznijeti tačno i istinito. (8) U postupku registracije, Porezna uprava može ispitati dokaze i činjenice, te provjeravati tačnost i istinitost podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji. Provjera se može vršiti i neposrednim uvidom na terenu. (9) Nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave ne može odbiti uredno podnesenu prijavu za registraciju. Ukoliko se po prijemu prijave za registraciju utvrdi da postoje nedostaci zbog kojih ne može biti izvršena registracija u skladu sa odredbama zakona, Porezna uprava će obavijestiti podnosioca prijave da u roku od 3 radna dana otkloni nedostatke ili će se smatrati da prijava nije ni podnesena. (10) U slučaju iz stava (9) ovog člana, ukoliko se ne otklone nedostaci, Porezna uprava će obavijestiti nadležni registracijski organ, Federalni zavod za statistiku i Upravu za indirektno oporezivanje BiH i podnosioca prijave za registraciju da postupak dodjeljivanja identifikacionog broja poreznog obveznika nije završen. (11) Ukoliko porezni obveznik ne podnese odgovarajuću prijavu, Porezna uprava će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak, ako dođe do saznanja o postojanju obaveze registracije poreznih obveznika. A. Registracija pravnih lica Član 13. (Privredna društva) (1) Privredna društva i poslovne jedinice za čiju registraciju je nadležan sud, dužna su pokrenuti postupak registracije iz člana 12. stav (1) ovog pravilnika u roku od 5 radnih dana od dana registracije (upisa u sudski registar) kod nadležnog suda podnošenjem odgovarajuće prijave - Obrazac POR-500 ili Obrazac POR-501 i dokumentacije propisane ovim pravilnikom. (2) Obrazac POR-500 ili Obrazac POR-501 se dostavlja nadležnoj jedinici Porezne uprave prema mjestu sjedišta rezidentnog privrednog društva odnosno adresi poslovne jedinice privrednog društva iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta ili adresi nerezidentne poslovne jedinice. (3) Novoosnovano privredno društvo Obrazac POR-500 dostavlja zajedno sa sljedećom dokumentacijom: a) rješenje nadležnog suda (ovjerena kopija) ili kopiju pripadajućeg djela teksta iz službenih novina, b) ugovor o vođenju računovodstvenih poslova samo u slučaju kada poslovne knjige vodi drugo pravno lili fizičko lice (ovjerena kopija ili original), c) dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora (ovjerena kopija ili original), d) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija). (4) Privredno društvo za svaku novoosnovanu poslovnu jedinicu Obrazac POR-501 dostavlja zajedno sa dokumentacijom iz stava (3) tač. a), c) i d) ovog člana. (5) Podružnice nerezidentnih pravnih lica, pored dokumenata iz stava (3) tač. a), c) i d) ovog člana dostavljaju i: a) pisanu izjavu o načinu obavljanja djelatnosti koja sadrži opis aktivnosti koji se obavlja u Federaciji od osnivača koja mora biti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine (ovjerena od strane sudskog tumača). Izjava mora da sadrži i slijedeće podatke: broj i naziv registra u kojem je upisan osnivač, datum upisa u registar, naziv države, oblik organizovanja osnivača, dodjeljena strana šifra djelatnosti i osnovni kapital osnivača sa valutom. b) listu zaposlenih lica, c) ugovor o vođenju računovodstvenih poslova samo u slučaju kada poslovne knjige vodi drugo pravno ili fizičko lice (ovjerena kopija ili original). (6) Privredna društva koja vrše statusne promjene (podjelu, spajanje ili pripajanje) u skladu sa propisima kojim se uređuju privredna društva, dužna su u roku od 5 radnih dana od dana upisa statusne promjene kod nadležnog suda dostaviti nadležnoj jedinici Porezne uprave Obrazac POR - 500 i sljedeću dokumentaciju: a) za novoosnovana privredna društva nastala spajanjem ili podjelom, dokumentaciju iz stava (3) ovog člana, b) za privredno društvo - pravni slijednik pripojenog društva, dokumentaciju iz stava (3) tač. a) i d) ovog člana, c) za privredna društva koja se brišu dokumentaciju iz stava (3) tač. a) i d) ovog člana, d) u prilogu dokumentacije iz tač. b) i c) ovog stava, porezni obveznici dostavljaju i osnivački akt koji sadrži iznos poreznih obaveza koje preuzimaju novoosnovana privredna društva i privredna društva pravne slijednike. (7) Ukoliko se na osnovu uredno podnesenih Obrazaca POR-500 ili Obrazac POR-501 i dokumentacije utvrdi da privredno društvo ili poslovna jedinica ispunjava uslove za dodjeljivanje PJIB-a, nadležna jedinica Porezne uprave će dodijeliti PJIB u skladu sa odredbama člana 7. ovog pravilnika, te izdati Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika u roku od 5 radnih dana. (8) Izuzetno od stava (7) ovog člana, uslijed preseljenja sjedišta privrednog društva sa teritorije Republike Srpske ili Brčko Distrikta u Federaciju, dodijeljeni identifikacioni broj od strane poreznih administracija iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta se zadržava. Struktura PJIB za podružnicu pravnog lica koje je svoje sjedište preselilo iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta u Federaciju, se određuje prema članu 7. st.(1) i (2) ovog pravilnika. Član 14. (Organizacija) (1) Organizacija je dužna pokrenuti postupak registracije iz člana 12. stav (1) ovog pravilnika u roku od 5 radnih dana od dana registracije (upisa u registar) kod nadležnog registracijskog organa podnošenjem Obrasca POR-500, Obrasca POR-501 ili Obrasca POR-502 i dokumentacije propisane ovim pravilnikom. (2) Obrasci iz stava (1) ovog člana dostavljaju se nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave prema mjestu sjedišta rezidentne organizacije odnosno adresi poslovne jedinice organizacije iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta ili adresi nerezidentne poslovne jedinice. (3) Organizacije iz stava (1) ovog člana uz Obrazac POR-500, Obrazac POR-501 ili Obrazac POR-502 dostavljaju sljedeću dokumentaciju: a) rješenje nadležnog suda (ovjerena kopija) ili kopija pripadajućeg dijela teksta iz službenih novina ili dokument izdat od nadležnog organa iz Bosne i Hercegovine, kojim se potvrđuje osnivanje (ovjerena kopija), b) lista zaposlenih lica za diplomatska i konzularna predstavništva, misije i međunarodne organizacije, c) ugovor o vođenju računovodstvenih poslova samo u slučaju kada poslovne knjige vodi drugo pravno ili fizičko lice (ovjerena kopija ili original), d) dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora (ovjerena kopija ili original), e) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija), (4) Ukoliko se na osnovu uredno podnesenih obrazaca i dokumentacije utvrdi da organizacija ispunjava uslove za dodjeljivanje PJIB-a, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave će dodijeliti PJIB u skladu sa odredbama čl. 7. i 8. ovog pravilnika, te izdati Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika u roku od 5 radnih dana. (5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, uslijed preseljenja sjedišta organizacije sa teritorije Republike Srpske ili Brčko Distrikta u Federaciju, dodijeljeni identifikacioni broj od strane poreznih administracija iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta se zadržava. Član 15. (Organi uprave i upravne organizacije) (1) Dodjeljivanje identifikacionog broja poreznim obveznicima organima uprave i upravnih organizacija vrši se podnošenjem Obrasca POR - 500 u skladu sa zakonom kojim je uređena organizacija organa uprave. (2) Prijava za registraciju iz stava (1) ovog člana podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave gdje se nalazi sjedište organa uprave ili upravne organizacije. (3) Ukoliko se na osnovu uredno podnesene prijave za registraciju i dokumentacije utvrdi da su ispunjeni uslovi za dodjeljivanje PJIB-a, nadležna jedinica Porezne uprave će dodijeliti PJIB u skladu sa odredbama člana 7. ovog pravilnika, te izdati Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika u roku od 5 radnih dana. B. Registracija fizičkih lica Član 16. (Nerezidentna fizička lica) (1) Nerezidentna fizička lica koja ostvaruju oporezive prihode prema odredbama propisa koji uređuju porez na dohodak, porez na imovinu, naslijeđe i poklon, i porez na promet nepokretnosti na teritoriji Federacije, dužna su pokrenuti postupak registracije podnošenjem odgovarajuće prijave za registraciju kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi boravište tog nerezidentnog fizičkog lica. (2) Ukoliko nerezidentno fizičko lice nema boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine, postupak registracije pokreće isplatilac oporezivih prihoda podnošenjem prijave za registraciju kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi sjedište isplatioca. (3) Uz prijavu - Obrazac POR - 504 za prvu registraciju iz st. (1) i (2) ovog člana, nerezidentno fizičko lice dostavlja i sljedeću dokumentaciju: a) relevantni dokument nadležne službe za strana lica i putnu ispravu (ovjerena kopija) u slučaju iz stava (1) ovog člana, b) dokument (npr. ugovor) na osnovu kojeg se vrši isplata oporezivog prihoda u slučaju iz stava (2) ovog člana, c) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija). (4) Ukoliko se na osnovu uredno podnesene prijave za registraciju i dokumentacije utvrdi da lice iz stava (1) ovog člana ispunjava uslove za dodjeljivanje NJIB-a, nadležna jedinica Porezne uprave će dodijeliti NJIB u skladu sa odredbama člana 11. ovog pravilnika, te izdati uvjerenje o registraciji poreznih obveznika, u roku od 5 radnih dana. (5) Ukoliko se fizičko lice ne nalazi u registrima Porezne uprave, a fizičko lice se nije registriralo prema odredbama ovog člana, Porezna uprava će pokrenuti postupak registracije po službenoj dužnosti na osnovu raspoloživih dokumenata i informacija. (6) Nerezidentno fizičko lice koje se jednom registriralo i ima Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika nema obavezu ponovne registracije u porezne svrhe, osim u slučaju izmjene podataka. Član 17. (Fizička lica iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta) Fizička lica iz Republike Srpske i Brčko Distrikta koja vrše uplate na račune javnih prihoda Federacije, registruju se po službenoj dužnosti na osnovu pomenute uplate ili na osnovu podnesene porezne prijave. Član 18. (Samostalni poduzetnik) (1) Fizičko lice - samostalni poduzetnik dužan je pokrenuti postupak registracije iz člana 12. stav (1) ovog pravilnika u roku od 5 radnih dana od dana registracije kod nadležnog registracijskog organa podnošenjem prijave - Obrasca POR-503. (2) Obrazac POR-503 podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave gdje se nalazi sjedište tog fizičkog lica. U slučaju da ne postoji sjedište, registracija će se vršiti kod nadležne organizacione jedinice Porezne uprave u čiju nadležnost spada poslovni ili stambeni prostor iz kojeg se upravlja poslovnim aktivnostima. (3) Fizičko lice - samostalni poduzetnik uz Obrazac POR-503 dostavlja sljedeću dokumentaciju: a) dokument izdat od nadležnog registracijskog organa kojim se potvrđuje osnivanje (ovjerena kopija), b) ugovor o vođenju računovodstvenih poslova samo u slučaju kada poslovne knjige vodi drugo pravno lili fizičko lice i kad postoji obaveza vođenja poslovnih knjiga (ovjerena kopija ili original), c) dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora (ovjerena kopija ili original), d) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija). (4) Ukoliko se na osnovu uredno podnesenog Obrasca POR-503 i dokumentacije utvrdi da lice iz stava (1) ovog člana ispunjava uslove za dodjeljivanje FJIB-a, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave će dodijeliti FJIB u skladu sa odredbama člana 10. ovog pravilnika, te izdati Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika u roku od 5 radnih dana. C. Postupak registracije Član 19. (Predregistracija) (1) Na zahtjev nadležnog suda Porezna uprava će dodijeliti pripadajući identifikacioni broj poreznog obveznika (PJIB) nakon što utvrdi da njegov osnivač ili vlasnik nema neizmirenih poreznih obaveza iz njene nadležnosti. (2) Ukoliko Porezna uprava utvrdi da osnivač ili vlasnik ima neizmirenih poreznih obaveza, Porezna uprava će obustaviti proces dodjeljivanja identifikacionog broja poreznog obveznika dok se ne izvrši izmirivanje poreznih obaveza. (3) Porezna uprava je dužna odgovoriti u roku od 24 sata od sata prijema zahtjeva nadležnom sudu. Komunikacija između suda i Porezne uprave odvija se elektronskim putem. (4) Postupak obustave dodjeljivanja identifikacionog broja može trajati najduže 12 mjeseci od dana zahtjeva suda. Nakon isteka perioda, Porezna uprava je dužna obavijestiti nadležni sud o ishodu zahtjeva za dodjeljivanje identifikacionog broja. Član 20. (Dodjeljivanje PJIB i FJIB) (1) Nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave je dužna zaprimiti jedan primjerak popunjenog obrasca prijave za registraciju (Obrazac POR-500 ili Obrazac POR-501) i propisanu dokumentaciju nakon što je dodijelila identifikacioni broj prema članu 19. ovog pravilnika. (2) Ukoliko se pravno lice registruje kod drugog nadležnog registracijskog organa koji nije sud, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave dužna je zaprimiti jedan primjerak popunjenog obrasca prijave za registraciju (Obrazac POR-500 ili Obrazac POR-503) i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom. (3) Ovlašteno lice Porezne uprave izvršit će provjeru tačnosti i istinitosti dostavljene prijave za registraciju i urednosti dokumentacije prema internim procedurama rada Porezne uprave. (4) Ukoliko se utvrdi da lice ispunjava sve uslove za registraciju, ovlašteno lice Porezne uprave će izvršiti upis podataka u Registar i izdati Uvjerenje o registraciju poreznog obveznika. (5) Izdavanje Uvjerenja o registraciji poreznog obveznika prethodi izdavanju Obavještenja o razvrstavanju koji izdaje Federalni zavod za statistiku koji razvrsta lice prema propisima koji uređuju klasifikaciju djelatnosti. Član 21. (Registracija po službenoj dužnosti) (1) Postupak registracije iz člana 12. stav (1) ovog pravilnika može se pokrenuti po službenoj dužnosti od strane Porezne uprave u skladu sa odredbama upravnog postupka, ukoliko postupak ne pokrene lice koje je imalo obavezu prema odredbama ovog pravilnika. (2) Registracija po službenoj dužnosti ne oslobađa porezne obveznike od obaveze podnošenja dokumentacije propisane ovim pravilnikom. (3) Ukoliko lice ne dostavi potrebnu dokumentaciju, Porezna uprava će službeno pribaviti potrebnu dokumentaciju o registraciji od nadležnih organa, i drugu potrebnu dokumentaciju prema odredbama zakona. (4) Ukoliko lice iz stava (1) ovog člana, a koje je registrirano po službenoj dužnosti zbog nepodnošenja prijave za registraciju, naknadno podnese prijavu za registraciju i pripadajuću dokumentaciju, nadležna jedinica Porezne uprave će izdati Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika sa dodjeljenim identifikacionim brojem poreznog obveznika po službenoj dužnosti, ali sa datumom upisa po službenoj dužnosti. D. Promjena podataka o registraciji Član 22. (Promjena podataka) (1) Lice kojem je dodijeljen PJIB i FJIB u skladu sa odredbama ovog pravilnika dužno je prijaviti svaku promjenu podataka koja je u vezi s dokumentima koji se zahtijevaju prilikom dodjele identifikacionog broja, a posebno podataka koji se upisuju u registar drugog nadležnog registracijskog organa, izmjene podataka o licu koje vodi poslovne knjige i izmjene podataka o poslovnom prostoru. (2) Ukoliko lice ne prijavi promjenu podataka iz stava (1) ovog člana, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave po službenoj dužnosti vrši prijavu kad utvrdi da je do takve promjene došlo. (3) Prijava o promjeni sjedišta ili adrese poslovanja podnosi se mjesno nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave novog sjedišta ili adrese poslovanja na obrascima iz člana 1. stav (2) ovog pravilnika. (4) U slučaju iz stava (3) ovog člana Porezna uprava će svojim internim procedurama rada urediti tok dokumentacije u vezi s registracijom tog lica. (5) Uslijed promjene podataka kojima se mijenja izgled i podaci iz Uvjerenja o registraciji poreznih obveznika, mjesno nadležna jedinica Porezne uprave izdaje novo Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika sa promijenjenim podacima u roku od 2 dana od dana prijema dokumentacije. Lice uz propisani obrazac dostavlja i dokument koji je mijenjan. (6) Uslijed promjene sjedišta ili adrese poslovanja lica kojima je dodijeljen PJIB i FJIB sa teritorije Federacije na teritoriju Republike Srpske ili Brčko Distrikta, ta lica dužna su izmiriti sve porezne obaveze. Porezna uprava u tom slučaju ne može brisati dodijeljeni PJIB i FJIB. Član 23. (Promjena podataka nerezidentnog fizičkog lica) (1) Nerezidentno fizičko lice koje ima NJIB dužno je prijaviti svaku promjenu podataka koja je u vezi s dokumentima koji se zahtijevaju prilikom dodjele NJIB, a posebno podataka o boravku na teritoriji Federacije. Prijava podataka vrši se putem Obrasca POR-504. (2) Ukoliko nerezidentno fizičko lice ne prijavi promjenu podataka iz stava (1) ovog člana, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave po službenoj dužnosti vrši prijavu promjene podataka kad utvrdi da je do takve promjene došlo. (3) U slučaju promjene boravišta Porezna uprava će urediti tok dokumentacije u vezi s registracijom tog lica. (4) U slučaju preseljenja boravišta koje se nalazilo na teritoriji Republike Srpske ili Brčko Distrikta na teritoriji Federacije, Porezna uprava će po službenoj dužnosti izdati Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika, kad utvrdi da je do takve promjene došlo. (5) Uslijed promjene podataka kojima se mijenja izgled i podaci iz Uvjerenja o registraciji poreznih obveznika, mjesno nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave izdaje novo Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika sa promijenjenim podacima u roku od 2 dana od dana prijema dokumentacije. Lice uz propisani obrazac dostavlja i dokument koji je mijenjan. IV. POREZNA IDENTIFIKACIJA Član 24. (Porezna identifikacija) (1) Porezna identifikacija predstavlja postupak kojim se poreznim obveznicima dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika od strane Porezne uprave samo u svrhu prijave i uplate javnih prihoda. (2) Postupak porezne identifikacije provodi se samo u slučaju kad ne postoji obaveza registracije lica kod nadležnih registracijskih organa, a postoji obaveza obračuna prijave i uplate javnih prihoda po posebnim propisima. (3) Postupak porezne identifikacije iz stava (1) ovog člana može biti pokrenut od strane poreznog obveznika podnošenjem prijave za dodjeljivanje identifikacionog broja (Obrazac PI-505) i dokumentacije propisane ovim pravilnikom. (4) Porezna uprava nakon izvršene porezne identifikacije izdaje Potvrdu o dodijeljenom identifikacionim broju poreznom obvezniku. (5) Podnosilac prijave za dodjeljivanje identifikacionog broja dužan je podatke na kojima zasniva svoj zahtjev iznijeti tačno i istinito. (6) Nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave ne može odbiti uredno podnesenu prijavu za dodjeljivanje identifikacionog broja. Ukoliko se po prijemu prijave utvrdi da postoje nedostaci zbog kojih ne može biti izvršena dodjela identifikacionog broja u skladu sa odredbama zakona, Porezna uprava će obavijestiti podnosioca prijave da u roku od 3 radna dana otkloni nedostatke ili će se smatrati da prijava nije ni podnesena. (7) Ukoliko porezni obveznik ne podnese odgovarajuću prijavu, Porezna uprava će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak, ako dođe do saznanja o obavezi dodjeljivanja identifikacionog broja. Član 25. (Porezna identifikacija poslovnih jedinica) (1) Privredno društvo i organizacija će za poslovne jedinice iz člana 3. st. (3), (5), (6), (7), (8), (9) i (10) ovog pravilnika za čiju registraciju nije nadležan registracijski organ, pokrenuti postupak dodjeljivanja identifikacionog broja prije početka obavljanja poslova, podnošenjem Obrasca PI-505 u jednom primjerku i sljedeće dokumentacije: a) odluka rezidentnog privrednog društva/organizacije za osnivanje dijela pravnog lica (ovjerena od strane notara), b) javna isprava o osnivanju pravnog lica nerezidenta prema propisima države porijekla pravnog lica - osnivača (ovjerena od strane notara), c) rješenje nadležnog organa uprave ukoliko je djelatnost pravnog lica uređena posebnim propisima (ovjerena kopija), d) dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora (ovjerena kopija ili original), e) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija) f) dozvola za rad i prijava boravišta, izdata od nadležnih organa za odgovorno lice - stranog državljanina ukoliko je ima, g) lista zaposlenih nerezidentnih lica koja su zaposlena u poslovnoj jedinici nerezidenta. h) potvrda banke o otvorenom transakcionom računu za poslovne jedinice nerezidenta (ne starija od mjesec dana). (2) Odluka iz stava (1) tačka a) ovog člana treba da sadrži minimalno sljedeće podatke: naziv i adresu poslovne jedinice, podatke o obavljanju djelatnosti poslovne jedinice i odgovorno lice. (3) Prijava za dodjeljivanje identifikacionog broja se dostavlja nadležnoj jedinici Porezne uprave prema adresi nerezidentne poslovne jedinice odnosno sjedištu rezidentnog pravnog lica. (4) Ukoliko se na osnovu uredno podnesene prijave i dokumentacije utvrdi da poslovna jedinica ispunjava uslove za dodjeljivanje identifikacionog broja, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave će dodijeliti identifikacioni broj poreznom obvezniku u skladu sa odredbama čl. 7. i 9. ovog pravilnika, te izdati Potvrdu o dodijeljenom identifikacionim broju poreznom obvezniku u roku od 5 radnih dana. U suprotnom, Porezna uprava će upoznati poreznog obveznika o njegovim pravima i obavezama. (5) Ukoliko se na osnovu podnesene prijave i dokumentacije utvrdi nedostatak, Porezna uprava će obavijestiti podnosioca prijave i pozvati na otklanjanje nedostatka. Podnosilac prijave će otkloniti nedostatak u roku od 3 dana, u suprotnom će se smatrati da prijava nije ni podnesena. Član 26. (Dodjeljivanje identifikacionog broja) (1) Nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave je dužna zaprimiti jedan primjerak popunjenog obrasca prijave za dodjeljivanje identifikacionog broja i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom. (2) Ovlašteno lice Porezne uprave izvršit će provjeru tačnosti i istinitosti dostavljene prijave i urednosti dokumentacije prema internim procedurama rada Porezne uprave. (3) Ukoliko se utvrdi da lice ispunjava sve uslove za dodjeljivanje identifikacionog broja, ovlašteno lice Porezne uprave će izvršiti upis podataka u Registar i izdati Potvrdu o dodijeljenom identifikacionom broju poreznom obvezniku. V. ODJAVA I ODUZIMANJE IDENTIFIKACIONOG BROJA Član 27. (Odjava identifikacionog broja) (1) Lice kojem je izdato Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika, a koje prestaje sa obavljanjem djelatnosti odnosno aktivnosti dužno je pokrenuti postupak odjave identifikacionog broja u roku od 5 radnih dana od dana brisanja kod nadležnog registracijskog organa podnošenjem odgovarajućeg obrasca. (2) Poslovna jedinica kojoj je izdata Potvrda o dodijeljenom identifikacionom broj putem postupka porezne identifikacije, a koja prestaje sa obavljanjem djelatnosti odnosno aktivnosti dužna je pokrenuti postupak odjave identifikacionog broja u roku od 5 radnih dana od dana prestanka aktivnosti. (3) Lice iz st. (1) i (2) ovog člana uz odgovarajući obrazac dostavlja i sljedeću dokumentaciju: a) rješenje nadležnog registracijskog organa (ovjerena kopija) ili kopija pripadajućeg dijela teksta iz službenih novina ili dokument izdat od nadležnog organa Bosne i Hercegovine, kojim se potvrđuje brisanje (ovjerena kopija) za lica iz stava (1) ovog člana, b) odluka pravnog lica za brisanje dijela pravnog lica (ovjerena kod notara) za poslovne jedinice iz člana 3. st. (3), (5), (6), (7), (8), (9) i (10) ovog pravilnika, za lica iz stava (2) ovog člana, c) rješenje nadležnog organa uprave ukoliko je djelatnost pravnog lica uređena posebnim propisima za lica iz stava (1) ovog člana, d) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija). (4) Pravno lice koje prestaje sa obavljanjem djelatnosti, ali je preselilo sjedište iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta u Federaciju, uz dokumentaciju iz stava (3) ovog člana, dostavlja i zadnji izvod o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu. (5) Postupak odjave identifikacionog broja može biti pokrenut od strane poreznog obveznika ili osnivača ili vlasnika ili zastupnika (lice ovlašteno za zastupanje upisano u odgovarajući registar) ili punomoćnika (lice ovlašteno po punomoći), te od zaposlenika Porezne uprave po službenoj dužnosti. Član 28. (Provjera poreznih obaveza) (1) U postupku odjave poreznog obveznika, Porezna uprava je dužna da provjeri stanje obaveza iskazano u njenom poreznom knjigovodstvu, te izvrši po potrebi kontrolu zakonitosti obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreznih obaveza za tog poreznog obveznika. (2) Ukoliko se vrši kontrola od strane Porezne uprave za potrebe iz stava (1) ovog člana, ista se mora poduzeti po hitnom postupku odnosno u roku od deset dana od dana podnošenja odjave. (3) Porezna uprava je dužna nakon utvrđivanja da porezni obveznik nema neizmirenih poreznih obaveza izdati potvrdu o odjavi poreznog obveznika. (4) Nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave odbija podnesenu odjavu identifikacionog broja ukoliko utvrdi da lice ima neizmirenih poreznih obaveza. Postupak odjave se obustavlja dok lice ne izmiri porezne obaveze. (5) Porezna uprava će obavijestiti podnosioca odjave o razlozima obustave postupka. Član 29. (Likvidacija i stečaj) (1) Pravna lica kod kojih je po posebnim propisima pokrenut likvidacioni ili stečajni postupak, dužna su Poreznoj upravi dostaviti rješenje o otvaranju likvidacionog ili stečajnog postupka. (2) Pravna lica koja prestaju da postoje sa sudskim rješenjem o zaključenom stečajnom ili likvidacionom postupku, dužna su Poreznoj upravi dostaviti rješenje o zaključenju likvidacionog ili stečajnog postupka. Član 30. (Odjava identifikacionog broja po službenoj dužnosti) (1) Porezna uprava po službenoj dužnosti pokreće postupak odjave PJIB i FJIB za: a) lica koja u propisanom roku ne podnesu obrazac za odjavu identifikacionog broja, a kojima je nadležni registracijski organ rješenjem ili drugim aktom odredio brisanje iz registra nadležnog organa upisa, b) lica koja duže od dvije godine nemaju promjena na transakcijskim računima, c) pravna lica koja su ex lege prestala sa postojanjem, d) pogrešno registrirana pravna lica, pri čemu se u slučaju eventualno postojećih poreznih obaveza i uplata knjiženih na to lice, te obaveze i uplate prethodno preknjiže na jedno ili više registriranih lica kojima pripadaju, (2) Porezna uprava po službenoj dužnosti pokreće postupak odjave identifikacionog broja i za: a) preminula fizička lica na osnovu podatka od nadležnog organa koji vodi evidencije o fizičkim licima, ako preminuli nije imao neizmirenih poreznih obaveza, odnosno nakon okončanja ostavinskog postupka, ako je preminuli imao neizmirenih poreznih obaveza, b) nerezidentna fizička lica koja borave na teritoriji Federacije po prestanku boravka, c) nerezidentna pravna lica koja su prestala sa obavljanjem djelatnosti ili aktivnosti. Član 31. (Oduzimanje identifikacionog broja po službenoj dužnosti) (1) Porezna uprava će po službenoj dužnosti oduzeti dodijeljeni identifikacioni broj za lica: a) koja su dostavila netačne i neistinite podatke ili informacije, b) koja su dostavila lažnu dokumentaciju; c) za koja nadležni sud utvrdi da je upis u sudski registar bio nedopustiv ili je naknadno postao nedopustiv, d) za koja se utvrdi da je dodjeljivanje identifikacionog broja bilo nedopustivo ili je naknadno postalo nedopustivo, e) koja su nerezidentne račune otvorili u poslovnim bankama i koristili u svrhu izbjegavanja plaćanja poreza. (2) Porezna uprava će po službenoj dužnosti privremeno oduzeti dodjeljeni identifikacioni broj za pravna lica koja prestaju sa radom prema odredbi člana 73. tačka e) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BIH" broj 81/15). (3) Odsjek za edukaciju i registraciju nadležnog Kantonalnog ureda Porezne uprave pokreće postupak oduzimanja identifikacionog broja, obavještava poreznog obveznika o pokrenutom postupku i poziva istog da se u određenom roku izjasni i otkloni eventualne nedostatke. (4) Rukovodilac kantonalnog ureda Porezne uprave donosi rješenje o oduzimanju identifikacionog broja prema odredbama upravnog postupka, nakon poduzimanja svih radnji neophodnih za naplatu poreznih obaveza tog lica. Rješenje o oduzimanju identifikacionog broja dostavlja se poreznom obvezniku. (5) U slučaju oduzimanja glavnog identifikacionog broja istovremeno se oduzimaju i izvedeni identifikacioni brojevi. (6) Po konačnosti rješenja iz stava (2) ovog člana, Porezna uprava će bez odgađanja obavijestiti registracijski organ koji je poreznom obvezniku izdao odobrenje ili rješenje za obavljanje djelatnosti, banke, Upravu za indirektno oporezivanje BiH i Federalni zavod za statistiku. Član 32. (Oduzeti i odjavljeni PJIB i FJIB) (1) Oduzeti i odjavljeni PJIB i FJIB ostaje upisan u Registru i ponovo se može dodijeliti istom poreznom obvezniku po podnošenju odgovarajuće prijave i dokumentacije pri čemu Porezna uprava izdaje novo Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika sa istim identifikacionim brojem, novim rednim brojem i datumom izdavanja uvjerenja. (2) Iznimno od stava (1) ovog člana, jednom odjavljeni ili oduzeti identifikacioni broj se ne dodjeljuje u slučaju kada lice podnese prijavu za registraciju za djelatnosti koja nije ista u odnosu na prethodno odjavljenu djelatnost. Član 33. (Objavljivanje oduzetih i odjavljenih PJIB i FJIB) Porezna uprava će putem svoje internet stranice objavljivati odjavljene i oduzete PJIB i FJIB, kao i nevažeća Uvjerenja o registraciji poreznih obveznika. VI. REGISTRI I EVIDENCIJE A. Registri Porezne uprave Član 34. (Nadležnost za formiranje i vođenje registra) (1) Registraciju i poreznu identifikaciju poreznih obveznika vrši Porezna uprava. (2) Prijavu i odjavu za registraciju i poreznu identifikaciju porezni obveznik podnosi Odsjeku za edukaciju i registraciju nadležnog kantonalnog ureda prema sjedištu odnosno prebivalištu, gdje se vrši kontrola njegove usaglašenosti sa priloženom dokumentacijom i unosi u informacioni sistem Porezne uprave. (3) Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika i Potvrdu o dodijeljenom identifikacionom broju izdaje nadležni kantonalni ured. (4) Registar se formira i vodi u elektronskom obliku, a određeni podaci iz istog mogu se dokumentovati i u štampanom obliku. (5) Podaci iz Registra dostupni su svim organizacionim jedinicama Porezne uprave, u skladu sa ovlaštenjima pristupa. Član 35. (Sadržaj registra) (1) Registar sadrži minimalne obavezne podatke: a) opći podaci: naziv lica, identifikacioni broj poreznog obveznika, adresa, sjedište ili mjesto obveznika, telefon, fax i e-mail (ukoliko postoji); b) podaci o odgovornim licima i drugim licima ovlaštenim za zastupanje; c) podaci o osnivačima ili vlasnicima; d) podaci o povezanim licima (vlasništvo u drugim pravnim licima); e) podaci o računovođi; f) oblik organiziranja; g) klasifikacija djelatnosti; h) brojevi transakcijskih računa otvorenih kod poslovnih banaka; i) drugi podaci za potrebe Porezne uprave (2) Porezna uprava će u skladu sa svojim nadležnostima i potrebama proširiti sadržaj Registra. Član 36. (Izdavanje uvjerenja) (1) Nakon izvršene registracije i upisa u Registar, nadležni kantonalni ured izdaje Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika. (2) Uvjerenje se izdaje na jeziku i pismu navedenom u prijavi za registraciju. (3) Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika se postavlja na vidno mjesto u poslovnim prostorijama poreznog obveznika. Član 37. (Izgled i sadržaj uvjerenja) (1) Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika se izdaje na memorandumu nadležnog kantonalnog ureda Porezne uprave. (2) Obavezni dijelovi uvjerenja su: a) broj i datum izdavanja uvjerenja; b) pravni osnov izdavanja uvjerenja; c) naziv uvjerenja; d) naziv, adresa (ulica, broj, mjesto ili sjedište) poreznog obveznika; e) identifikacioni broj(evi) poreznog obveznika; f) potpis i pečat izdavaoca uvjerenja. (3) Nadležni kantonalni ured Porezne uprave će izdati Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika sa naznakom glavnog identifikacionog broja prema odredbi člana 6. stav (3) ovog pravilnika. (4) Za poslovne jedinice pravnog lica nadležni kantonalni ured Porezne uprave će izdati Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika sa naznakom izvedenog identifikacionog broja prema odredbi člana 6. stav (4) ovog pravilnika, s tim da isto sadrži obavezno i glavni identifikacioni broj poreznog obveznika. Član 38. (Izdavanje potvrde) (1) Nakon izvršene porezne identifikacije i upisa u Registar, nadležni kantonalni ured izdaje Potvrdu o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika. (2) Potvrda se izdaje na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i po potrebi na engleskom jeziku. Član 39. (Izgled i sadržaj potvrde) (1) Potvrda o dodijeljenom identifikacionom broju poreznog obveznika se izdaje na memorandumu nadležnog kantonalnog ureda Porezne uprave. (2) Obavezni dijelovi Potvrde su: a) broj i datum izdavanja potvrde; b) pravni osnov izdavanja potvrde; c) naziv potvrde; d) naziv, adresa (ulica, broj, mjesto ili sjedište) poreznog obveznika; e) identifikacioni broj poreznog obveznika; f) potpis i pečat izdavaoca potvrde. B. Evidencije Porezne uprave Član 40. (Evidencije nerezidentnih pravnih lica) (1) Porezna uprava će formirati evidencije nerezidentnih pravnih lica, i to: a) osnivača pravnih lica sa sjedištem u Federaciji, b) lica koja otvaraju nerezidentne račune u bankama u skladu sa propisima o deviznom poslovanju. (2) Evidencioni broj za lica iz stava (1) ovog člana sastoji se od 13 cifara koji se formira na način iz člana 9. ovog pravilnika. (3) Nerezidento pravno lice iz stava (1) tačka b) ovog člana dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Obrazac EB-507. Član 41. (Evidencije nerezidentnih fizičkih lica) (1) Porezna uprava će formirati evidencije nerezidentnih fizičkih lica i to: a) koji otvara račun kod banke i b) koji su vlasnici rezidentnih pravnih lica. (2) Evidencioni broj za lica iz stava (1) tačka a) ovog člana sastoji se od 13 cifara koji se formira na sljedeći način: a) prvih sedam cifara predstavlja datum rođenja u formatu ddmmyyyy. b) osma cifra je 0. c) deveta, deseta i jedanaesta cifra predstavlja trocifrenu šifru države. d) dvanaesta i trinaesta cifra predstavlja redni broj od 01 do 99 (3) Nerezidento fizičko lice iz stava (1) tačka a) ovog člana dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Obrazac EB - 506. Član 42. Banka je dužna obavještavati Poreznu upravu o otvaranju odnosno brisanju nerezidentnih računa, te o ažuriranim podacima o imaocima računa i dostaviti iste na zahtjev Porezne uprave. Član 43. (Privremena knjiženja) (1) Za potrebe privremenog knjiženja poreznih obaveza i uplata u trenutku prijavljivanja u registre Porezne uprave, kada nije moguće upariti ni sa jednim postojećim identifikacionim brojem u registrima, propisuje se identifikacioni broj "1111111111111" koji ima naziv: "Nepoznato, greška ili neupareno" (2) Sve obaveze i uplate privremenog knjiženja iz stava (1) ovog člana, nadležna organizaciona jedinica Porezne uprave dužna je da bez odgađanja preknjiži na porezne obveznike za koje se u postupku po službenoj dužnosti utvrdi da im uplate pripadaju. VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 44. (Prijelazne odredbe) (1) Svi postupci po zahtjevima za dodjeljivanje identifikacionog broja koji su započeti prije dana početka primjene ovog pravilnika, dovršit će se u skladu sa odredbama ovog pravilnika. (2) Porezni obveznici kod kojih je u skladu sa posebnim propisima otvoren stečajni ili likvidacioni postupak, a koji su se registrirali prije stupanja na snagu ovog pravilnika, dužni su u roku od 30 dana od dana primjene ovog pravilnika postupiti u skladu sa članom 29. ovog pravilnika. (3) Banke će do 31.12.2017.godine dostaviti Poreznoj upravi aktivne račune lica koja imaju otvorene nerezidentne račune, po specifikaciji i na način koji Porezna uprava obavjesti banke. Član 45. (Prestanak važenja) Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/02, 1/03, 11/04, 2/10, 83/10, 66/11 i 104/14). Član 46. (Stupanje na snagu) Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.10.2017. godine.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 38/17 24.05.2017 SN FBiH 19/23, SN FBiH 06/22, SN FBiH 12/21, SN FBiH 39/18, SN FBiH 6/17, SN FBiH 98/15, SN FBiH 81/08, SN FBiH 64/08 pravilnik,doprinosi,uplata doprinosa Број 38 - Страна 24 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 24. 5. 2017. Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15 i 6/17), obrasci: 2001 "Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica" i 2001-A "Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica", koji čine sastavni dio Pravilnika, zamjenjuju se novim obrascima, koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Član 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-1-3415/17 09. maja 2017. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r. Сриједа, 24. 5. 2017. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 38 - Страна 25
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 38/17 24.05.2017 SN FBiH 58/10 gotovina,ček ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O IZNOŠENJU STRANE GOTOVINE I ČEKOVA I. U Odluci o iznošenju strane gotovine i čekova ("Službene novine Federacije BiH", broj 58/10) u tački II. dodaju se novi st. (2) do (5) koji glase: "(2) Prilikom podnošenja prijave iz stava (1) ove tačke, fizičko lice dužno je, pored strane gotovine, konvertibilnih maraka i čekova, prijaviti vrijednosne papire i sve druge fizički prenosive instrumente plaćanja u skladu sa propisom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (u daljnjem tekstu: gotovina). (3) Prijava iz stava (1) ove tačke obavezno sadrži podatke o: 1. podnositelju (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo), 2. vlasniku gotovine, 3. predviđenom primatelju gotovine, 4. iznosu i vrsti gotovine, 5. porijeklu i namjeni gotovine, 6. smjeru putovanja, 7. prijevoznom sredstvu. (4) Prijava iz stava (1) ove tačke podnosi se na Obrascu za prijavu gotovine, koji se nalazi u Prilogu ove odluke i s Uputstvom za popunjavanje čini njen sastavni dio. (5) Obrazac iz stava (4) ove tačke, s Uputstvom za popunjavanje, dostupan je na portalu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (www.fbihvlada.gov.ba), odnosno internetskoj stranici Ministarstva (www.fmf.gov.ba)". II. U tački III. stav (1) broj "2.500" zamjenjuje se brojem "10.000". Stav (2) briše se. III. U tački VI. broj "2.500" zamjenjuje se brojem "10.000".
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 25/17 04.05.2017 SN FBiH 105/21, SN FBiH 93/19, SN FBiH 53/19, SN FBiH 48/16, SN FBiH 01/15, SN FBiH 83/14, SN FBiH 01/13, SN FBiH 09/11, SN FBiH 77/10, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 naplata,doprinosi PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SUSTAV REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA Članak 1. U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15 i 48/16), u članku 9., stavak 3. mijenja se i glasi: "Obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske, Brčko Distrikta i obveznici uplate doprinosa čije sjedište je izvan teritorije Bosne i Hercegovine, a poslovnice imaju na teritoriji Federacije, za zaposlenike sa prebivalištem u Federaciji kao i za zaposlenike koji imaju prebivalište izvan teritorije Federacije podnose prijavu prema sjedištu te poslovne jedinice u Federaciji." Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: "Obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske i Brčko Distrikta za zaposlenike koji imaju prebivalište u Federaciji podnose prijavu prema prebivalištu zaposlenika." Dosadašnji st. 4., 5. i 6. postaju st. 5., 6. i 7.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 11/17 15.02.2017 SN FBiH 33/22, SN FBiH 87/20, SN FBiH 94/19, SN FBiH SN FBiH 96/17, SN FBiH SN FBiH 88/16 pravilnik,zakon,dobit Број 11 - Страна 70 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 15. 2. 2017. Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BIH", broj 88/16) član 1. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Sastavni dio ovog Pravilnika su obrasci: Porezni bilans (Obrazac PB 800-A), Porezni bilans (Obrazac PB 800-B), Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801), Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP-802), Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP-803), Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804), Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805), Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806), Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807), Plan investiranja (Obrazac PI-808), Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811), Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812), Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813), Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814), Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815), Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816), Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817), Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD- 818), Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava (Obrazac POD-819) i Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820)." Član 2. Član 38. mijenja se i glasi: "Član 38. (Otpis i/ili ispravka vrijednosti potraživanja) (1) Porezno priznatim rashodom smatraju se rashodi nastali na ime ispravke vrijednosti i/ili otpisa potraživanja, za koje porezni obveznik posjeduje, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji Federacije, usaglašeno stanje dugovanja i potraživanja (Izvod otvorenih stavki: IOS), sa dužnikom, i ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 17. stav (1) tačka a) Zakona. (2) Porezno priznatim rashodom smatraju se i rashodi nastali na ime ispravke vrijednosti i/ili otpisa potraživanja, za koje je porezni obveznik poduzeo mjere iz člana 17. stav (1) tačka b) Zakona. (3) Ukoliko porezni obveznik ima istovremeno dugovanje prema dužniku, koji je ujedno i potražilac poreznog obveznika, rashodi na ime ispravke vrijednosti potraživanja ili otpisa potraživanja od lica (potražioca) kome se istovremeno duguje (dužnika), do iznosa obaveze prema tom licu (dužniku), smatraju se porezno nepriznatim rashodom u skladu sa članom 9. stav (1) tačka k) Zakona. (4) Kao dokaz da su potraživanja utužena ili da je pokrenut izvršni postupak ili da su potraživanja prijavljena u likvidacijskom ili stečajnom postupku nad dužnikom, koristi se odgovarajući akt nadležnog organa, koji nedvosmisleno ukazuje da je postupak u toku. (5) Rashodi na ime ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja poreznog obveznika, za potraživanja koja se ne iskazuju kao prihod, smatraju se porezno priznat rashod: a) ukoliko porezni obveznik posjeduje usaglašeno stanje dugovanja i potraživanja (IOS) sa dužnikom, b) ukoliko su ispunjeni uslovi iz st. (1) ili (2) ovog člana, i c) ukoliko ne postoji dugovanje prema potražiocu, u smislu stava (3) ovog člana. (6) U slučaju nastanka razlike na potraživanju za avansnu isplatu dobiti, ista se za porezne svrhe ne može u poslovnim knjigama preoblikovati u neki drugi oblik potraživanja i smatrati porezno priznatim rashodom u slučaju otpisa. (7) Odredbe ovog člana, u skladu sa članom 17. stav (3) Zakona, ne odnose se na finansijske institucije kod formiranja ispravke vrijednosti i rezervisanja koje propisuju nadzorni organi." Član 3. U članu 89. stav (2) tačka a) mijenja se i glasi: "a) podatke iz bilansa stanja - iznose tekuće i prethodne godine iz izvještaja Bilansa stanja" Član 4. U članu 92. stav (2) tačka a) mijenja se i glasi: "a) podatke iz bilansa stanja - iznose tekuće i prethodne godine iz izvještaja Bilansa stanja." Član 5. U članu 107. stav (3) tačka 9) mijenja se i glasi: "9) Pod rednim brojem I. FINANSIJSKI REZULTAT – u zavisnosti od predznaka (+/-) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 1. Dobit poslovne godine – u zavisnosti od poreznog obveznika unosi se iznos iz tačke C1., a na poziciji rednog broja 2. Gubitak poslovne godine – u zavisnosti od poreznog obveznika unosi se iznos iz tačke C2." Tačka 12) mijenja se i glasi: "12) Pod rednim brojem IV. OPOREZIVA DOBIT ILI POREZNI GUBITAK PRIJE TRANSFERNIH CIJENA - u zavisnosti od predznaka (+/-) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 55. Oporeziva dobit prije transfernih cijena - iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicija rbr. 1 ili 2+3-4+5 do 15-16+17 do 25-26+27 do 34- 35+36+37+/-38-/+39+40-41-42+43+44-45+46+47+ 48-49+50-51+52-53+54) bude veći od 0, a na poziciji rednog broja 56. Porezni gubitak prije transfernih cijena - iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicije rbr. 1 ili 2+3-4+5 do 15-16+17 do 25-26+27 do 34-35+36+37+/-38- /+39+40-41-42+43+44-45+46+47+ 48-49+50-51+52- 53+54) bude manji od 0." Član 6. Član 110. mijenja se i glasi: "Član 110. (Oslobađanje od plaćanja poreza po odbitku) (1) Ukoliko je prihod nerezidenta oporeziv isključivo u državi rezidentnosti primaoca prihoda prema Ugovoru o Сриједа, 15. 2. 2017. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 11 - Страна 71 izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i države primaoca prihoda, obveznik je dužan do 20.-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dostaviti Poreznoj upravi Izjavu pravnog lica u svrhu oslobađanja od plaćanja poreza po odbitku na izvoru – Obrazac OP-820. (2) Obrazac OP- 820 treba biti ovjeren i od primaoca prihoda i krajnjeg korisnika i od nadležnog organa države ugovornice kojoj pripada pravo oporezivanja prihoda. (3) Ukoliko nadležni organ države primaoca prihoda ne može ovjeriti Obrazac OP 820, porezni obveznik je dužan pribaviti potvrdu o rezidentnosti koju je izdao nadležni organ države primaoca prihoda, a koja nije starija od godinu dana. (4) Potvrda o rezidentnosti iz stava (3) ovog člana dostavlja se uz Obrazac OP 820 Poreznoj upravi. (5) Obrazac OP -820 sačinjava se u četiri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, drugi poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda". Član 7. U članu 111. dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Obrazac POD 815 sačinjava se u četiri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, drugi ostaje poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda." Član 8. U članu 112. dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Obrazac POD 816 sačinjava se u četiri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, drugi ostaje poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda." Član 9. U članu 113. dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Obrazac POD 817 sačinjava se u četiri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, drugi ostaje poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda." Član 10. U članu 114. dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Obrazac POD 818 sačinjava se u četiri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, drugi ostaje poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda." Član 11. U članu 115. dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Obrazac POD 819 sačinjava se u četiri primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, drugi ostaje poreznom obvezniku, a dva primjerka se dostavljaju primaocu prihoda." Član 12. U članu 116. dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Obrazac PE 806 sačinjava se u dva primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, a drugi ostaje poreznom obvezniku". Član 13. U članu 117. dodaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Obrazac PE 807 sačinjava se u dva primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, a drugi ostaje poreznom obvezniku". Član 14. U članu 118. dodaje se novi st. (4) i (5) koji glase: "(4) Porezni obveznik dužan je pribaviti u svojoj evidenciji dokaz o plaćenom porezu po odbitku van države Bosne i Hercegovine, odnosno ovjerenu prijavu poreza po odbitku nadležnog organa države ugovornice. (5) Obrazac PK 814 sačinjava se u dva primjerka, od kojih se jedan dostavlja Poreznoj upravi, a drugi ostaje poreznom obvezniku". Član 15. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-6359/16-3 Februara 2017. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r. Број 11 - Страна 72 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 15. 2. 2017. Сриједа, 15. 2. 2017. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 11 - Страна 73 Број 11 - Страна 74 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 15. 2. 2017. Сриједа, 15. 2. 2017. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 11 - Страна 75 Број 11 - Страна 76 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 15. 2. 2017. Сриједа, 15. 2. 2017. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 11 - Страна 77 Број 11 - Страна 78 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 15. 2. 2017. Сриједа, 15. 2. 2017. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 11 - Страна 79 Број 11 - Страна 80 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 15. 2. 2017. Сриједа, 15. 2. 2017. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 11 - Страна 81 Број 11 - Страна 82 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 15. 2. 2017. Сриједа, 15. 2. 2017. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 11 - Страна 83 Број 11 - Страна 84 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 15. 2. 2017. Сриједа, 15. 2. 2017. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 11 - Страна 85
Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 6/17 27.01.2017 SN FBiH 19/23, SN FBiH 06/22, SN FBiH 12/21, SN FBiH 39/18, SN FBiH 38/17, SN FBiH 98/15, SN FBiH 81/08, SN FBiH 64/08 pravilnik,uplate doprinosa,doprinosi Broj 6 - Strana 4 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 27. 1. 2017. s člankom 332. stavak 1. KZ F BiH, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci. Da se djelomično oslobodi od izdržavanja kazne zatvora za razdoblje od 3 (tri) mjeseca. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 01-05-552-01/16 29. prosinca 2016. godine Sarajevo Predsjednik Marinko Čavara, v. r. На основу члана IV.В.3.7.а)(7) Устава Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 1/94 и 13/97) и чланова 4. и 17. у свези члана 2. Закона о помиловању ("Службене новине Федерације БиХ", број 22/09), доносим ОДЛУКУ О ПОМИЛОВАЊУ ПРАВОМОЋНО ОСУЂЕНИХ ЛИЦА ОДБИЈАЈУ СЕ ЗАМОЛБЕ ЗА ПОМИЛОВАЊЕ ОСУЂЕНИМ ЛИЦИМА: 1. Халилагић (Ариф) Ибрахим 2. Хаџић (Авдо) Адил 3. Малић (Реџо) Хасе 4. Сарајлија (Мустафа) Рашид 5. Сикирић (Асим) Нермин 6. Халиловић (Есад) Алдин 7. Муфтић (Едиб) Дино 8. Хазић (Дервиш) Џевад КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПТ Бусовача Да се дјелимично ослободи од издржавања казне затвора за период од 3 (три) мјесеца. 1. Хрњичић Адмир, син Рифата и мајке Аземине рођене Девеџић, рођен 05.08.1991. године у Добоју, настањен у Маглају у насељу Доњи Улишњак бб, држављанин БиХ. Пресудом Кантоналног суда Зеница број 04 0 К 006277 14 К од 18.06.2014. године, за кривично дјело "Тешко кривично дјело против сигурности јавног саобраћаја" из члана 336. став 2. у вези са чланом 332. став 1. КЗ Ф БиХ, осуђен је на казну затвора у трајању од 2 (двије) године и 6 (шест) мјесеци. Да се дјелимично ослободи од издржавања казне затвора за период од 3 (три) мјесеца. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења односно даном потписивања, а иста ће бити објављена у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 01-05-552-01/16 29. децембра 2016. године Сарајево Предсједник Маринко Чавара, с. р. FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA 91 Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08 i 98/15), u članu 40a., na kraju teksta briše se tačka i dodaju se riječi: "i od 31.12.2016. godine do 27.11.2017. godine." Član 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-1-194/17 23. januara 2017. godine Sarajevo Ministrica Jelka Miličević, s. r. Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Članak 1. U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08 i 98/15), u članku 40a., na kraju teksta briše se točka i dodaju se riječi: "i od 31.12.2016. godine do 27.11.2017. godine." Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-1-194/17 23. siječnja 2017. godine Sarajevo Ministrica Jelka Miličević, v. r. На основу члана 20. став 1. Закона о доприносима ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 и 104/16), федерални министар финансија - федерални министар финанција доноси ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЊА И УПЛАТЕ ДОПРИНОСА Члан 1. У Правилнику о начину обрачунавања и уплате доприноса ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 64/08, 81/08 и 98/15), у члану 40а., на крају текста брише се тачка и додају се ријечи: "и од 31.12.2016. године до 27.11.2017. године." Члан 2. Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". Број 04-02-1-194/17 23. јануара 2017. године Сарајево Министрица Јелка Миличевић, c. p.
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH Službene novine FBiH 88/16 09.11.2016 SN FBiH 33/22, SN FBiH 87/20, SN FBiH 94/19, SN FBiH SN FBiH 96/17, SN FBiH 11/17 pravilnik,dobit,zakon Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 71 Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet Pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom se uređuje utvrđivanje porezne osnovice, procedure utvrđivanja i naplate poreza, procedure za ostvarivanje prava na porezne poticaje, oblik, sadržaj, načine i rokove dostavljanja obrazaca poreznih prijava i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o porezu na dobit (u daljem tekstu: Zakon). (2) Sastavni dio ovog Pravilnika su obrasci: Porezni bilans (Obrazac PB 800-A), Porezni bilans (Obrazac PB 800-B), Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801), Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD za kanton (Obrazac PP- 802), Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP-803), Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP- 804), Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805), Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806), Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807), Plan investiranja (Obrazac PI-808), Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811), Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812), Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813), Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814), Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815), Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816), Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817), Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD-818), Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava (Obrazac POD-819) i Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820). Član 2. (Priroda poreza) Porez na dobit predstavlja direktni porez koji se prikuplja od pravnih lica odnosno dijelova pravnih lica u skladu sa odredbama Zakona u svim slučajevima iz kojih je proizišla oporeziva dobit odnosno prihod. Član 3. (Rodno značenje) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako i za muški i za ženski rod. Član 4. (Definicije) U smislu ovog Pravilnika primjenjuju se pojmovi definirani članom 2. Zakona kao i sljedeći pojmovi: a) pojam "lice" znači svako fizičko ili pravno lice; b) pojam "pravni subjektivitet" obuhvaća prava i obaveze lica koja se stiču upisom u odgovarajući registar kod nadležnih organa; c) pojam "princip izvora" znači da država izvora ima prioritetno pravo da oporezuje imovinu koja se nalazi na njenoj teritoriji odnosno dohodak ili prihod koji je na njenoj teritoriji ostvaren. d) pojam "nepokretna imovina" uključuje imovinu koja ne može da promijeni svoj položaj u prostoru, kao što su zgrade, zemljište, i sl. e) pojam "neograničena porezna obaveza" uključuje pravo države rezidentnosti da oporezuje prihod odnosno dobiti nezavisno od teritorije na kojoj je taj prihod odnosno dobit ostvarena. f) pojam "ograničena porezna obaveza" uključuje pravo države na čijoj teritoriji je ostvaren prihod odnosno dobit da oporezuje taj prihod odnosno dobit. g) pojam "tie-breaker" uključuje set pravila kod određivanja rezidentnosti. II. UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE A. Porezni obveznik Član 5. (Neograničeni porezni obveznik) (1) Privredno društvo i sva druga pravna lica koja su osnovana u skladu sa odredbama propisa koja uređuju privredna društva, koja imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave i nadzor poslovanja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), predstavljaju poreznog obveznika iz člana 3. stav (1) Zakona. Dobit koju je ovo lice ostvarilo, nezavisno od tržišta na kojem je ostvarilo prihode, podliježe neograničenoj poreznoj obavezi. (2) Lice bez pravnog subjektiviteta, koje ima sjedište ili mjesto stvarne uprave i nadzora poslovanja na teritoriji Federacije, a čija dobit odnosno dohodak nije oporeziva prema odredbama propisa koji uređuju porez na dohodak, uključujući udruživanje lica, smatraju se poreznim obveznikom iz člana 3. stav (1) Zakona. (3) Poreznim obveznikom smatra se i matično privredno društvo i njegova zavisna društva koja su međusobno povezana putem ugovora u skladu sa odredbama propisa koji uređuje privredna društva odnosno putem kapitala u skladu sa članom 41. Zakona, a čije se mjesto stvarne uprave i nadzor poslovanja nalazi na teritoriji Federacije. (4) Porezni obveznik je i drugo pravno lice koje nije obuhvaćeno članom 4. Zakona, a obavlja tržišnu djelatnost na teritoriji Federacije s ciljem sticanja dobiti, bez obzira na djelatnost ili njezin pravni subjektivitet. Član 6. (Ograničeni porezni obveznik) (1) Podružnica pravnog lica iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt), a koja posluje na teritoriji Federacije putem stalnog mjesta poslovanja, porezni obveznik je poreza na dobit, za dobit koju je ona ostvarila poslovanjem na teritoriji Federacije. (2) Poslovna jedinica nerezidenta prema članu 6. Zakona je porezni obveznik, ukoliko se mjesto stvarne uprave i nadzora poslovanja nalazi na teritoriji Federacije, samo za dobit koju je ona ostvarila poslovanjem na teritoriji Federacije. (3) Nerezident koji obavlja povremenu djelatnost na teritoriji Federacije je porezni obveznik za ostvareni prihod od rezidenta Federacije. (4) Porezni obveznik je i pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka c) Zakona koje je osnovano u skladu sa propisima iz člana 7. stav (2) tačka a) i stav (3) ovog Pravilnika, a koje obavlja Број 88 - Страна 72 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. tržišnu djelatnost radi sticanja dobiti, na način uređen ovim Pravilnikom. Član 7. (Lica koja ne podliježu porezu na dobit) (1) Organi uprave na državnom, federalnom i kantonalnom nivou odnosno na nivou lokalne jedinice samouprave uređeni u skladu sa propisima koji uređuju organizaciju organa uprave, nisu porezni obveznici prema članu 4. stav (1) tačka b) Zakona. (2) Pravna lica koja ne podliježu porezu na dobit iz člana 4. stav (1) tačka c) Zakona su ustanove, zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruženja, fondacije, zaklade, turističke zajednice, sportska društva i savezi, ukoliko ispunjavaju, kumulativno, sljedeće uslove: a) da su osnovani prema propisima koji uređuju: - udruženja i fondacije u Bosni i Hercegovini i u Federaciji; - slobodu vjere i pravni položaj crkvi i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini; - političke organizacije u Bosni i Hercegovini; - turističke zajednice u Federaciji i Bosni i Hercegovini; - ustanove u Bosni i Hercegovini i - sport u Bosni i Hercegovini. b) da su registrovani za obavljanje isključivo neprofitne djelatnosti u Federaciji i c) da ostvaruju samo prihode iz člana 8. ovog Pravilnika. (3) Pod pravnim licima kojima je posebnim propisima povjereno vršenje upravnih poslova iz nadležnosti organa uprave smatraju se pravna lica kojima je povjereno javno ovlaštenje federalnim ili kantonalnim zakonom za poslove iz nadležnosti federalnog ili kantonalnog organa uprave odnosno odlukom gradskog ili općinskog vijeća za upravne poslove iz nadležnosti lokalne samouprave grada odnosno općine. (4) Pravna lica iz stava (3) ovog člana ne podliježu obračunu i plaćanju poreza na dobit, na dobit koja je ostvarena po osnovu prihoda iz člana 8. ovog Pravilnika. Član 8. (Prihodi koji ne ulaze u poreznu osnovicu) (1) Prihodi koji ne ulaze u oporezivu osnovicu pravnih lica iz člana 4. stav (1) tačka c) Zakona su: a) prihodi iz budžeta ili javnih fondova države, Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave; b) prihodi po osnovu sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi; c) naknade; d) članarine; e) prihodi od prodaje ili prijenosa dobara, osim dobara koja se koriste ili su se koristila za obavljanje tržišne djelatnosti. (2) Pod naknadama iz stava (1) tačka c) ovog člana, smatraju se novčani primici koji predstavljaju izvore finansiranja pravnih lica iz člana 7. stav (3) ovog Pravilnika, a koje su propisane posebnim zakonima. (3) Pod članarinama iz stava (1) tačka d) ovog člana smatraju se novčani primici koji se plaćaju na ime prijema odnosno ostanka u tom pravnom licu iz člana 7. stava (2) ovog Pravilnika. (4) Pod prihodima po osnovu sponzorstva iz stava (1) tačka b) ovog člana smatraju se svi novčani primici koje pravno lice stekne kroz potpore za organizovanje i održavanje manifestacija i drugih sličnih događaja ili projekata, sa ili bez protuusluge u vidu reklamiranja imena, djelatnosti, proizvoda i usluga sponzora. (5) Pod dobrima u smislu stava (1) tačka e) ovog člana smatraju se pokretna i nepokretna imovina, prava, vrijednosni papiri, udjeli, zalihe, sitan inventar i sl. Član 9. (Određivanje poreznog obveznika) (1) Kod određivanje da li je pravno lice iz člana 6. stav (4) ovog Pravilnika porezni obveznik u skladu sa članom 4. stav (2) Zakona, cijeni se da li je cilj obavljanja djelatnosti sticanje prihoda, dohotka, dobiti ili drugih ekonomsko procjenjivih koristi, bez obzira na djelatnost i/ili njezin pravni subjektivitet. (2) Obavljanje djelatnost radi sticanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih ekonomsko procjenjivih koristi se određuje na osnovu djelatnosti koju stvarno obavlja, rezultata poslovanja i postupanja s ostvarenim rezultatom, nezavisno od akata o osnivanju i poslovanju, kao i od registrovane djelatnosti. (3) Nezavisno o tome ima li određeno lice u svojim aktima o osnivanju za cilj ostvarivanje dobiti ili ostvarivanje prihoda radi finansiranja svoje djelatnosti, a prihode stiče razmjenom dobara i usluga na tržištu, smatra se da ono obavlja djelatnost na način i uz uslove pod kojima tu djelatnost obavljaju i privredna društva koja su osnovana radi sticanja dobiti. (4) Ukoliko pravno lice iz člana 6. stav (4) ovog Pravilnika, obavlja isključivo tržišnu djelatnost i ne ostvaruje prihode iz člana 8. ovog Pravilnika, smatra se poreznim obveznikom iz člana 5. stav (1) ovog Pravilnika. Član 10. (Tržišna djelatnost) (1) Tržišnom djelatnosti, u smislu ovog Pravilnika, smatra se svako udruživanje lica ili imovine, sa ili bez pravnog subjektiviteta, koji tržišnu aktivnost obavljaju samostalno i trajno, prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu u Bosni i Hercegovini ili na inostranom tržištu. (2) Tržišnom aktivnosti u smislu stava (1) ovoga člana smatra se razmjena dobara i usluga na tržištu radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih ekonomskih procjenjivih koristi. (3) Tržišnom djelatnošću smatra se i aktivnost upravljanja imovinom odnosno aktivnost kod koje se koristi imovina, kao što je ulaganje kapitala u svrhe ostvarivanja kamate ili iznajmljivanje ili zakup imovine i sl. Član 11. (Stalno mjesto poslovanja) (1) Stalno mjesto poslovanja smatra se bilo koje fiksno mjesto poslovanja preko kojeg se obavlja tržišna djelatnost u cijelosti ili djelimično. (2) Stalno mjesto poslovanja iz stava (1) ovog člana uključuje: a) sjedište uprave, podružnicu, kancelariju, fabriku, radionicu, rudnik, izvor nafte ili plina, kamenolom ili drugo mjesto iskorištavanja prirodnih resursa koje se nalazi na teritoriji Federacije; b) gradilište, instalaterski ili montažni projekti, ukoliko traju, ili njihov rad ili aktivnost, duže od šest mjeseci; c) pružanje usluga, uključujući i savjetodavne usluge, od strane pravnog lica preko zaposlenih ili drugog lica koje je u tu svrhu angažovalo pravno lice, ukoliko se djelatnost odnosi na isti ili povezani projekt u Federaciji u periodu ili periodima koji ukupno traju duže od tri mjeseca u bilo kojem dvanaestomjesečnom periodu. (3) Ako ista pravna lica ili više lica ispuni uslov iz člana 6. stav (3) Zakona na jednom i s njim povezanim projektom ili poslom, te stekne status stalnog mjesta poslovanja, a Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 73 uporedo radi i na drugim nepovezanim projektima, ali kraći period od propisanog u članu 6. stav (3) Zakona, poslovna jedinica nerezidenta je obveznik poreza na dobit i za sve druge projekte. (4) U slučajevima podizvođača, smatra se da podizvođač ima stalno mjesto poslovanja ako obavlja aktivnost u istom vremenskom periodu kao što je navedeno u stavu (2) tačka b) ovog člana. (5) Aktivnosti koordinacije i nadzora povezane sa stalnim mjestom poslovanja iz stava (2) tačka b) i stava (4) ovog člana, kao i instalacije, platforme, bušne platforme ili brodovi koji se koriste za eksploataciju prirodnih resursa, čine također stalno mjesto poslovanja. (6) U svrhu izračuna perioda iz stava (2) tačka b) i stava (4) ovog člana, kod građevinskih, instalaterskih ili montažnih projekata, period se obračunava za svaki projekt posebno, od početka aktivnosti, uključujući aktivnosti pripreme, i privremeni prekidi. Činjenica da su radovi vršeni od različitih lica i podizvođača nisu značajni. (7) Period od tri mjeseca iz stava (2) tačka c) ovog člana smatra se kontinuirani period u kojem jedan mjesec slijedi drugi, pri čemu se prekidi do sedam dana ne smatraju prekidom kontinuiteta. Vremenski kontinuitet od tri mjeseca zaredom računa se u vremenskom trajanju nekog projekta ili posla, nezavisno od broja učesnika u projektu. (8) Stalno mjesto poslovanja također se smatra da postoji kada lice, koje nije nezavisni agent u smislu stava (9) ovog člana, i djeluje na teritoriji Federacije u ime pravnog lica, posjeduje i koristi ovlaštenja tog pravnog lica i potpisuje ugovore koji obavezuju to pravno lice, u okviru poslovanja tog pravnog lica. (9) Ne smatra se da pravno lice ima stalno mjesto poslovanja na teritoriji Federacije samo na osnovu činjenice da svoje poslovanje obavlja preko brokera-posrednika ili drugog nezavisnog agenta, sve dok takav posrednik djeluje u okviru svog redovnog poslovanja i snosi rizik poslovanja. (10) Ne smatra se poslovnom jedinicom nerezidenta iz člana 6. stav (4) Zakona obavljanje poslova lica upućenih iz inostranstva, koji su obveznici poreza na dohodak prema propisima koji uređuju oporezivanje fizičkih lica. Član 12. (Prijava stalnog mjesta poslovanja) (1) Poslovna jedinica nerezidenta iz člana 6. Zakona, dužna je u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti prijaviti se nadležnoj jedinici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava). (2) Nerezidentna pravna lica, koja prema članu 6. Zakona nemaju stalno mjesto poslovanja, dužni su, ukoliko dođe do promjene, radi utvrđivanja poreznih obveza postupiti prema stavu (1) ovoga člana. (3) Poslovna jedinica iz člana 6. Zakona, čiju djelatnost na osnovu člana 35. Zakona, Federacija nema pravo oporezivati, dužna je postupiti prema st. (1) i (2) ovoga člana. (4) Nerezidentna pravna lica iz st. (1) i (2) ovoga člana dostavljaju Poreznoj upravi, nakon isteka kalendarske godine, a najkasnije u roku propisanom za predaju prijave poreza na dobit, pisanu izjavu o načinu obavljanja djelatnosti koja sadrži opis aktivnosti i djelatnosti koje se obavljaju u Federaciji. (5) Rezidenta pravna lica dužna su pismeno obavijestiti Poreznu upravu o uspostavljanju poslovne saradnje sa nerezidentim pravnim licima, samo u slučaju da nerezidentno pravno lice ima poslovnu jedinicu u skladu sa članom 6. Zakona. Član 13. (Rezident) Za potrebe Zakona, privredna društva i druga lica čije sjedište ili mjesto stvarne uprave jeste na teritoriji Federacije, smatraju se rezidentima Federacije. Član 14. (Mjesto stvarne uprave) (1) Mjesto stvarne uprave i nadzora poslovanja znači svako mjesto gdje se donose strateške i ključne odluke u upravljanju odnosno mjesto odakle se stvarno upravlja i kontroliše poslovanje pravnog lica, kao i mjesto gdje se donose poslovne odluke, a koje su neophodne za upravljanje poslovanjem pravnog lica u cijelini. (2) Prilikom određivanja mjesta stvarne uprave i nadzora poslovanja koristi se "tie-breaker" pravilo odnosno smjernice u skladu sa članom 35. Zakona. (3) Ukoliko se mjesto stvarne uprave ne može odrediti prema stavu (1) ovog člana, mjesto stvarne uprave i nadzora poslovanja pravnog lica u Federaciji, smatra se: a) sjedište pravnog lica koje poslovnim aktivnostima ostvaruje prihod izvan Federacije manji od 50% od ukupnog prihoda i 1) više od 50% ukupne imovine se nalazi u Federaciji, ili 2) više od 50% od ukupnog broja zaposlenih smješteni su u Federaciji ili imaju prebivalište u Federaciji; b) sjedište gdje se nalazi viša uprava i njeni zaposleni koji pružaju podršku ili, ako se oni nalaze na više od jednog mjesta, mjesto gdje se primarno ili pretežno nalaze. Ukoliko sjedište pravnog lica nije isto kao i mjesto gdje se nalazi većina njegovih zaposlenika, onda je mjesto gdje se njegov odbor obično sastaje. (4) Pod pojmom "viša uprava" iz stava (3) tačka b) ovog člana smatra se lice koje generalno odgovara za razvoj i formulisanje ključnih strategija i politika pravnog lica, i koje osigurava odnosno nadgleda implementaciju tih strategija na redovnoj i kontinuiranoj osnovi. Član 15. (Nerezident) (1) Nerezidentom se smatra pravno lice čije je sjedište van granica Bosne i Hercegovine i/ili čije se mjesto stvarne uprave i nadzora poslovanja nalazi van granica Bosne i Hercegovine. (2) U slučaju da nerezident iz stava (1) ovog člana postane rezident iz člana 13. ovog Pravilnika, i obrnuto, primjenjuje se član 35. Zakona. B. Porezna osnovica Član 16. (Porezna osnovica) (1) Porezna osnovica poreznih obveznika formira se usklađivanjem poslovnog rezultata koji se iskazuje u finansijskom izvještaju na način uređen računovodstvenim propisima, za porezno nepriznate rashode te prihode koji se izuzimaju od oporezivanja, i za kapitalne dobitke/gubitke iskazane u skladu sa članom 24. Zakona, u okviru jednog poreznog perioda. (2) Poslovni rezultat koji je predmet usklađivanja iz stava (1) ovog člana, formira se u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI), ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije propisano. (3) Porezno priznati rashodi i prihodi se iskazuju u skladu sa MRS/MSFI, ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije Број 88 - Страна 74 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. propisano. Osim prihoda i rashoda kod poslovne jedinice nerezidenta, ukoliko se prihodi ili rashodi iskazuju suprotno MRS/MSFI predstavljaju porezno nepriznate stavke u poreznom bilansu. (4) Porezno priznati rashodi smatraju se rashodi u kojima nije sadržan porez na dodanu vrijednost, nezavisno od računovodstvene politike koja se primjenjuje, a koji se može odbiti prema propisima o porezu na dodanu vrijednost. (5) Prihodi i rashodi za koje se vrši usklađivanje poslovnog rezultata, moraju biti iskazani u tom poslovnom rezultatu, u iznosima koji su iskazani u poslovnim knjigama na osnovu kojih se formira rezultat, osim u slučaju da je drugačije propisano Zakonom i ovim Pravilnikom. (6) Porezna osnovica usklađuje se i za porezne gubitke iskazane u skladu sa članom 25. Zakona i za porezne poticaje iskazane u skladu sa čl. 36. i 37. Zakona. (7) Na usklađenu poreznu osnovicu vrši se obračun poreza na dobit na način iz člana 7. stav (4) Zakona. Član 17. (Dokumentovanost rashoda) (1) Dokumentovanost rashoda, u smislu člana 7. stav (5) Zakona, cijeni se na način da transakcije odnosno poslovni događaji trebaju biti iskazani u knjigovodstvenoj ispravi iz koje se nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i materijalni sadržaj, što ukazuje da potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj odnosno transakciju. (2) Knjigovodstvene isprave, u porezne svrhe, trebaju biti relevantne za potrebe donošenja ekonomskih odluka korisnika, kao i pouzdane, u smislu da vjerno prikazuju novčane tokove, odražavaju ekonomsku suštinu transakcija, drugih događaja i okolnosti, a ne samo propisanu formu. (3) Kod dokumentovanosti rashoda bitno je sagledati dostupne knjigovodstvene isprave i evidencije posebno, i sve zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupne transakcije. Član 18. (Konzistentnost porezne osnovice) (1) Porezna osnovica se formira primjenjujući principe: zakonitosti, materijalne značajnosti i opreznosti, s ciljem odražavanja konzistentnog načina iz člana 7. stav (7) Zakona. (2) Princip zakonitosti u formiranju porezne osnovice odražava se kroz dosljednu primjenu odredbi Zakona i ovog Pravilnika. (3) Informacija ili podatak smatra se materijalno značajnom, ukoliko bi njen izostanak ili pogrešno iskazivanje pojedinačno ili zajedno, utjecali na visinu porezne osnovice, uslijed izmjena računovodstvenih politika i ispravki nastalih greški u skladu sa MRS/MSFI, uzimajući u obzir veličinu i vrste onoga što je izmjenjeno, izostavljeno ili pogrešno prikazano, a što se prosuđuje u postojećim okolnostima. Odlučujući faktor može biti veličina ili vrsta stavke, ili njihova kombinacija. (4) Princip opreznosti zahtijeva dosljednu primjenu MRS/MSFI u formiranju porezne osnovice sa aspekta uporedivosti, a posebno namjernog precjenjivanja ili potcjenjivanja stavki koje utječu na visinu porezne osnovice. (5) Porezni obveznik treba biti dosljedan u izboru i primjeni računovodstvenih politika na slične transakcije, događaje i okolnosti, osim ako neki MRS/MSFI ili odredba propisa posebno zahtijeva ili dopušta kategorizaciju stavki za koje mogu biti prikladne različite politike. Član 19. (Svrha ostvarivanja dobiti i načelo pažnje dobrog privrednika) (1) Svi rashodi koji su nastali na teret poreznog obveznika, a a) koji se ne mogu povezati sa prihodima (sadašnjim ili budućim) kroz sučeljavanje, direktno ili indirektno, izuzev rashoda iz člana 12. Zakona; ili b) koji služe za privatne svrhe vlasnika ili zaposlenika, a nisu obuhvaćeni članom 11. stav (1) Zakona; ili c) koji predstavljaju rashode koji se plaćaju za drugo pravno lice su porezno nepriznati rashodi, u skladu sa članom 7. stav (9) Zakona. (2) Načelna pažnja dobrog privrednika, u smislu Zakona, podrazumijeva stvaranje rashoda u svrhu sticanja budućih prihoda, bez obzira da li će se oni realizirati ili ne, uslijed utjecaja privrednih kretanja. Rashodi koji su nastali na ovakav način, kao što su troškovi sajma, troškovi marketinga, oglašavanja, reklame, istraživanja i slični troškovi, predstavljaju porezno priznate rashode. (3) Ugovaranje poslova koji djeluju suprotno svrsi ostvarivanja dobiti poreznog obveznika, a koji za posljedicu imaju rashode koji su veći od prihoda, porezno priznati rashodi smatraju se samo rashodi u visini realiziranog prihoda. U smislu ovog stava poslovi suprotni svrsi ostvarivanja dobiti jesu slučajevi ugovaranja damping cijena. (4) Svjesno ugovaranje štetnih poslova, a koji su suprotni svrsi ostvarivanja dobiti poreznog obveznika, smatraju se poslovi kod kojih porezni obveznik ima veće rashode nego što bi imao da je poslovao u skladu sa stavom (2) ovog člana, takvi rashodi smatraju se porezno nepriznatim rashodima u visini koja se odredi prema odredbama čl. 44., 45. i 46. Zakona. (5) Damping cijena u smislu stava (3) ovog člana smatra se cijena koja je manja od cijene koštanja. (6) Odredbe stava (3) ovog člana ne odnose se na prodaju stalnih sredstava koja su korištena u poslovne svrhe od strane poreznog obveznika. Član 20. (Porezna osnovica podružnice ili poslovne jedinice) (1) Kod utvrđivanja dobiti podružnice pravnog lica iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta i poslovne jedinice nerezidenta, dobit podružnice odnosno poslovne jedinice mora odgovarati onoj dobiti koju bi ostvarila podružnica odnosno poslovna jedinica kada bi bila samostalno i nezavisno pravno lice koje obavlja istu ili sličnu djelatnost pod istim ili sličnim uslovima, te kada bi obavljala djelatnost potpuno samostalno sa pravnim licem čija je poslovna jedinica. (2) Kod utvrđivanja prihoda podružnice odnosno poslovne jedinice u smislu stava (1) ovog člana, uzimaju se u obzir funkcije koje izvršava, sredstva koja upotrebljava i rizike koje preuzima pravno lice kroz podružnicu odnosno poslovnu jedinicu i druge dijelove pravnog lica. (3) Kod utvđivanja rashoda podružnice odnosno poslovne jedinice u smislu stava (1) ovog člana, uzimaju su u obzir rashodi koji se direktno mogu pripisati podružnici odnosno poslovnoj jedinici i troškovi iz člana 22. ovog Pravilnika. Član 21. (Porezna osnovica uslovno izuzetih pravnih lica) (1) Kod utvrđivanja dobiti pravnih lica iz člana 4. stav (2) Zakona, uzimaju se svi prihodi, osim prihoda iz člana 8. ovog Pravilnika, i svi rashodi koji se direktno mogu povezati s ciljem sticanja tih prihoda. Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 75 (2) Kod utvrđivanja dobiti iz stava (1) ovog člana, ne uzimaju se rashodi koji bi nastali, bez obzira na realiziranje oporezivog prihoda. Za ostale rashode primjenjuje se član 20. stav (3) ovog Pravilnika. Član 22. (Opći i administrativni troškovi) (1) Opći i administrativni troškovi koji se direktno mogu pripisati poslovanju pravnih lica iz člana 3. st. (2) i (3) i člana 4. stav (2) Zakona, jesu ukupni iznosi direktnih troškova, i iznosi indirektnih troškova raspoređeni korištenjem alokacijskih ključeva. (2) Direktni troškovi, u smislu stava (1) ovog člana, uključuju troškove kod kojih se nesporno može alocirati mjesto nastanka, uključujući, a ne limitirajući se na obaveze prema fizičkim licima po osnovu prihoda od nesamostalne i samostalne djelatnost, zakup i/ili amortizacija pokretne i nepokretne imovine, režije i sl. (3) Indirektni troškovi, u smislu stava (1) ovog člana, uključuju troškove koji su nužni za odvijanje osnovnih radnih procesa, a koji se direktno ne mogu pripisati dijelovima pravnog lica, uključujući, a ne limitirajući se: na troškove usluga računovodstva i revizije, pravne usluge, usluge istraživanja i razvoja, marketinga, oglašavanja i sl. (4) Indirektnim troškovima ne smatraju se, u smislu stavka (3) ovoga člana, troškovi upravljanja, nadziranja i funkcija povezanih s generalnim nadziranjem tih aktivnosti. (5) Troškovima marketinga i oglašavanja smatraju se troškovi nastali vezano za javno saopćavanje, kataloge, sajmove, troškove nagradnih igara u skladu s propisima o priređivanju nagradnih i sličnih igara, te ostali troškovi koji nastaju u vezi s promocijom imena, proizvoda ili usluga poreznog obveznika. Član 23. (Alokacijski ključevi) Porezni obveznik, u zavisnosti od činjenica i okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, određuje alokacijske ključeve koji mogu biti: a) zasnovani na upotrijebljenoj/korištenoj imovini, a posebno u slučajevima kada se iskazuje snažna korelacija između imovine i stvaranja vrijednosti, b) zasnovani na troškovima, a posebno u slučajevima kada je jasna korelacija između troška i stvaranja vrijednosti, c) vremenski period, npr. vrijeme provedeno od strane zaposlenih u izvršavanju zadatka, d) količina ili obim odnosno jedinice koje se proizvode ili se prodaju, e) broj zaposlenih, f) količina prostora koji se koristi i sl. Član 24. (Raspored prihoda poslovne jedinice nerezidenta) (1) Prihodi poslovne jedinice iz člana 6. Zakona smatraju se da su ostvareni u sljedećim slučajevima: a) prihod od usluga se smatra da je realiziran kada nastanu pripadajući troškovi koji se vežu za izvršenje te usluge ili kada je usluga izvršena, osim u slučaju kada je izvršenje usluge sukcesivno i u toku, u tom slučaju će se prihod prikazati proporcionalno realizaciji, zavisno šta je ranije; b) prihod iz višegodišnjih aktivnosti dijeli se prema periodu kojem pripada uzimajući u obzir proizvodni ciklus ili kod građevine vrijeme izgradnje; c) prihod od prodaje proizvoda i roba smatra se da je realiziran kada je prodaja izvršena, na dan fakturisanja ili na datum prijenosa vlasništva, zavisno šta je ranije. (2) Prihodi povezani sa aktivnostima koji se vežu za proizvodni ciklus ili period izgradnje, a ukoliko te aktivnosti prelaze iz jednog u drugi porezni period, određuje se primjenom: a) kriterija procent završenosti posla ili b) kriterija stepen završenosti posla. (3) Upotreba kriterija iz stava (2) tačka a) ovog člana obavezna je: a) kada je djelimično fakturisana cijena za izvršene aktivnosti na građevini, i ako takve aktivnosti nisu dostigle određeni stepen završenosti koji odgovara fakturisanom iznosu; i b) kada se aktivnosti izvršavaju za svoj račun i prodaju u dijelovima, završavaju i dostavljaju ponuđaču, iako cjelokupni iznos troškova nije poznat. (4) U smislu stepena završenosti posla iz stava (2) tačka b) ovog člana, posao se smatra završenim ako je stepen do kojeg je posao završenosti jednak ili veći od 95% i ako je cijena određena ugovorom ili prodajom i unaprijed je poznata. (5) Stupanj završenosti posla se određuje na osnovu određivanja veze između ukupnih troškova koji su već nastali i inkorporirani u poslu i ukupnih procijenjenih troškova tog posla. (6) Dio prihoda koji korespondira sa pripadajućim troškovima iz ovog člana se uključuje u oporezivu dobit. (7) Porezni obveznik koji je uključen u višegodišnje poslove će usvojiti kriterije određivanja prihoda po osnovu rada na jedinstven način i održavat će prihvaćenu metodu obračuna prihoda i rashoda, dok se posao ne završi. Član 25. (Porez na dobit) Porez na dobit se obračunava na: a) poreznu osnovicu poreznog obveznika iz člana 5. i člana 6. st. (1), (2) i (4) ovog Pravilnika; b) bruto prihod poreznog obveznika iz člana 6. stav (3) ovog Pravilnika; C. Usklađivanje poreznih stavki Član 26. (Porezno nepriznati rashodi) (1) Zatezna kamata i troškovi postupka prinudne naplate, u smislu člana 9. stav (1) tačka a) Zakona, smatraju se svi troškovi po osnovu porezne obaveze koji su nastali uslijed kašnjenja plaćanja duga javnih prihoda prema državnim, entitetskim i kantonalnim propisima. Troškovi postupka prinudne naplate uključuju i troškove nastale u vezi s prinudnom naplatom, kao što su troškovi čuvanja, naknada, taksi i sl. (2) Porezno nepriznatim rashodima u smislu člana 9. stav (1) tačka b) Zakona smatraju se naknade i nagrade advokata, stručnjaka, savjetnika, konsultanata, vještaka i drugih stručnih lica, koji su angažovani u sudskim sporovima oko javnih prihoda, ukoliko su takvi rashodi suprotni rashodima iz člana 11. Zakona. (3) Naknade i takse koji su javni prihodi, a koje je obveznik dužan plaćati vezano za sudske sporove oko javnih prihoda, predstavljaju porezno priznat rashod u skladu sa članom 7. stav (6) Zakona. (4) Novčane kazne na ime prekršaja koje izriče bilo koji organ vlasti u Bosni i Hercegovini, bilo da su izrečene pravnom ili fizičkom licu, predstavljaju porezno nepriznat rashod, ukoliko su takvi rashodi suprotni rashodima iz člana 11. Zakona. (5) Pod izdacima političkim strankama, u smislu člana 9. stav (1) tačka f) Zakona, smatraju se svi izdaci prema političkim strankama, njenim organima ili članovima u vidu Број 88 - Страна 76 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. sponzorstva u smislu člana 8. stav (4) ovog Pravilnika, donacija ili drugih vrsti izdataka. (6) Zatezne kamate, penali i ugovorne kazne u smislu člana 9. stav (1) tačka l) Zakona, smatraju se svi troškovi koje snosi porezni obveznik, a koji su nastali kao posljedica neispunjenja obveza prema dužnicima (povjeriocima) - povezanim licima, nezavisno da li je kamatu zaračunao rezident ili nerezident. (7) Rashodi koji se ne mogu povezati s ostvarivanjem dobiti ili se ne mogu povezati sa principom poslovanja pažnje dobrog privrednika u smislu člana 9. stav (1) tačka i) Zakona predstavljaju porezno nepriznate rashode u smislu člana 19. ovog Pravilnika. (8) Raspodjela dobiti i svaka raspodjela iz kapitala u smislu člana 9. stav (1) tačka g) Zakona kojoj je osnova ostvareni poslovni rezultat, a koja predstavlja stavku rashoda koji su iskazani u skladu sa članom 8. Zakona, predstavlja porezno nepriznat rashod. Isplata dobiti vlasnicima (dividenda) nije rashod u smislu ovog stava. (9) Izuzetno od stava (8) ovog člana, ukoliko raspodjela dobiti kojoj je osnova ostvareni poslovni rezultat ima tretman troškova plaće u smislu člana 11. Zakona i člana 29. ovog Pravilnika, tako nastali rashodi smatraju se porezno priznatim rashodima. Član 27. (Porezi kao porezno nepriznati rashodi) (1) Porez na dobit kojeg je porezni obveznik iz člana 3. st. (1), (2) i (3) i člana 4. stav (2) Zakona obračunao i platio po propisima u Bosni i Hercegovini, ili koji je obustavljen od realiziranog prihoda ili dobiti iz inostranstva u skladu sa članom 35. Zakona, predstavljaju porezno nepriznate rashode. (2) Porez na dobit koji je raspodijeljen od strane pravnog lica na podružnice odnosno poslovne jedinice predstavlja porezno nepriznat rashod. (3) Porez po odbitku kojeg prema čl. 38. i 39. Zakona, porezni obveznik - isplatilac nije obustavio od prihoda nerezidenta, a imao je pravo u skladu sa odredbama člana 35. Zakona, te ga je izmirio na svoj teret, predstavlja porezno nepriznat rashod u cjelokupnom iznosu. (4) Porez po odbitku koji je porezni obveznik obračunao i platio na svoj teret, a sa državom primoaca prihoda ne postoji Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, tako obračunat i plaćen porez po odbitku predstavlja porezno priznat rashod. (5) Poreze, u bilo kojem obliku, koje je porezni obveznik platio u inostranstvu, a koje nije bio u obavezi da plati u skladu sa članom 35. Zakona, predstavljaju porezno nepriznate rashode. (6) Porez na dodanu vrijednost koji nije odbitni u skladu sa propisima poreza na dodanu vrijednost, predstavlja porezno priznat rashod u skladu sa članom 7. stav (6) Zakona. Član 28. (Manjak zaliha) (1) Manjak zaliha nastao kao posljedica kala, rastura, kvara ili loma, kao i više sile (poplave, požara, zemljotres, krađa), ne smatraju se rashodom u smislu člana 9. stav (1) tačka i) Zakona. (2) Visina porezno priznatog rashoda iz stava (1) ovog člana jednaka je visini rashoda koji se utvrđuje na način propisan odredbama propisa koji uređuju porez na dodanu vrijednost. (3) Manjkovi zaliha koji nastaju kao posljedica ljudskog faktora, odnosno za koje se treba teretiti lice, predstavljaju porezno nepriznat rashod. (4) Rashodi zaliha koji se smatraju vlastitom potrošnjom u vanposlovne svrhe poreznog obveznika predstavljaju porezno nepriznat rashod. (5) Odredbe ovog člana koje se odnose na zalihe primjenjuju se i na imovinu poreznog obveznika. (6) Rashodi nastali suprotno odredbama ovog člana, smatraju se porezno nepriznatim rashodima u smislu člana 9. stav (1) tačka i) Zakona. Član 29. (Plaće i naknade) (1) Troškovi na ime plaća koji uključuju neto isplate, porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti, te pripadajuće obavezne doprinose (doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos na osiguranje od nezaposlenosti) koje poslodavac obračunava u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini, predstavljaju porezno priznate rashode. (2) Porezno priznati rashodi uključuju i isplate trećim licima koja nisu u radnom odnosu, po osnovu ugovornog obavljanja privremenog i povremenog rada bez zasnivanja radnog odnosa, ukoliko je na iste izvršen obračun poreza na dohodak i pripadajućih obaveznih doprinosa u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini. (3) Naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenicima koji su u radnom odnosu, a koje su oslobođene plaćanja poreza na dohodak, predstavljaju porezno priznat rashod. (4) Naknade koje porezni obveznik isplaćuje licima koja nisu u radnom odnosu, a na koje nisu obračunati porezi i pripadajući doprinosi, predstavljaju porezno nepriznat rashod, osim rashoda iz člana 11. stav (4) Zakona i člana 31. stav (3) ovog Pravilnika. (5) Troškovi plaća koji uključuju neto isplate i poreze koje porezni obveznik iz člana 3. stav (1) Zakona plaća u skladu sa propisima države u kojoj ima poslovnu jedinicu, predstavljaju porezno priznate rashode ukoliko su uključeni u poslovni rezultat poreznog obveznika. Ostali troškovi plaća smatraju se porezno nepriznatim rashodima. (6) Troškovi poreza i pripadajućih obaveznih doprinosa koje porezni obveznik iz člana 3. stav (3) Zakona plaća u skladu sa propisima države iz koje je, za svoje zaposlenike, smatraju se porezno nepriznatim rashodima. Troškovi neto plaća, poreza i pripadajućih doprinosa koje porezni obveznik iz člana 3. stav (3) Zakona plaća u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini smatraju se porezno priznatim rashodom. (7) Rashodi nastali suprotno odredbama ovog člana, smatraju se porezno nepriznatim rashodima. Član 30. (Troškovi stipendije) (1) Troškovi stipendije predstavljaju porezno priznate rashode ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uslovi: a) stipendije se daju učenicima i studentima koji su na redovnom školovanju u Bosni i Hercegovini, b) stipendije se daju učenicima i studentima koja nisu povezana lica u smislu člana 44. stav (3) Zakona, c) pojedinačni iznos stipendije ne prelazi iznos koji ne podliježe oporezivanju prema propisima o porezu na dohodak. Ukoliko iznos stipendije prelazi neoporezivi iznos, samo se razlika smatra porezno nepriznatim rashodom. (2) Troškovi stipendije uključuju plaćanje školarine. Član 31. (Reprezentacija i sponzorstvo) (1) Rashodi na ime ugošćavanja poslovnih partnera koji su povezani sa obavljanjem djelatnosti ili uspostavljanjem Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 77 poslovne saradnje predstavljaju porezno priznate rashode u skladu sa članom 12. stav (1) Zakona, uključujući, a ne limitirajući se na troškove smještaja, hrane i pića, sporta, rekreacije i razonode, zakupa automobila, i sl., koji nastaju isključivo kod ugošćavanja poslovnih partnera, a koji su iskazani u skladu sa članom 19. ovog Pravilnika. (2) Pokloni u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 20,00 KM ne smatraju se reprezentacijom, te se ne uključuju u ukupan rashod reprezentacije prilikom obračuna porezno priznatog rashoda reprezentacije. (3) Isplate fizičkim licima koji su umjetnici, zabavljači ili profesionalni sportisti predstavljaju porezno priznate rashode na ime sponzorstva ukoliko se isplate vrše sa protuuslugom reklamiranja imena, djelatnosti, proizvoda i usluga sponzora. (4) Rashodi na ime reprezentacije i sponzorstva smatraju se porezno nepriznatim rashodom ukoliko su nastali u odnosima sa pravnim licima koja su povezana lica u smislu člana 44. stav (3) Zakona. (5) U određivanju pojma zabavljači iz stava (3) ovog člana koriste se odredbe člana 35. Zakona. Član 32. (Donacija) (1) Donacije date za humanitarne, kulturne, obrazovne, naučne i sportske svrhe koje porezni obveznik isplaćuje iz svojih sredstava, pravnim licima iz člana 4. Zakona odnosno fizičkim licima koja nemaju drugih primanja, predstavljaju porezno priznat rashod do visine od 3% ukupnog prihoda u poreznom periodu. (2) Humanitarna, kulturna, obrazovna, naučna i sportska svrha određuje se u skladu sa odredbama posebnog propisa. (3) Donacija učinjena prema državnim, entitetskim i kantonalnim organima uprave, uključujući i jedinice lokalne samouprave, smatra se donacijom u humanitarne svrhe u skladu sa članom 12. stav (3) Zakona. (4) Rashodi na ime donacije smatraju se porezno nepriznatim rashodom ukoliko su nastali u odnosima sa pravnim licima koja su povezana lica u smislu člana 44. stav (3) Zakona. Član 33. (Porezno priznata rezervisanja) (1) Poreznom obvezniku koji ima obavezu, po osnovu zakona i podzakonskih propisa, da osigura zaštitu životne sredine, a uzimajući u obzir djelatnost koju obavlja, priznaju se nastali rashodi na ime rezervisanja na način propisan članom 13. stav (2) Zakona. (2) Poreznom obvezniku iz stava (1) ovog člana, koji vrši rezervisanja u skladu sa MRS/MSFI za zaštitu životne sredine na teret rashoda, uključujući, a ne limitirajući se na: a) rashode na ime sanacija, remedijacija zemljišta i podzemnih voda; b) rashoda na ime očuvanja i unapređivanje prirodnih i stvorenih vrijednosti; c) rashoda na ime obnavljanja prirodnih resursa i dobara i d) slični rashodi, koji se direktno ili indirektno mogu koristiti ili upotrijebiti, te imaju realnu ili potencijalnu ekonomsku vrijednost, tako iskazani rashodi se smatraju porezno priznatim rashodima. (3) Rashodi iz stava (2) ovog člana koji prelaze iznos od 30% oporezive dobiti prije izdvajanja u rezervu ili čija formirana rezerva (obaveza) prelazi iznos upisanog kapitala, smatraju se porezno nepriznatim rashodom u smislu člana 9. stav (1) tačka (h) Zakona. (4) Iznosom oporezive dobiti u smislu stava (3) ovog člana, smatra se iznos porezne osnovice prije usklađivanja za porezne gubitke i porezne poticaje. (5) Rashodi na ime rezervisanja za buduće troškove po osnovu popravke i/ili zamjene proizvoda u garantnim rokovima, utvrđene na osnovu ugovora i prijašnjih iskustava i spoznaja iz svoje djelatnosti, ukoliko ne postoji pravni osnov da se takvi izdaci naplate od trećih lica, smatraju se porezno priznatim rashodom do visine 4% godišnjeg prometa tih proizvoda (proizvoda za koje se daje garancija) bez poreza na dodanu vrijednost. Ukoliko rashodi iz ovog stava prelaze propisanu visinu, smatraju se porezno nepriznatim rashodom u smislu člana 9. stav (1) tačka (h) Zakona. (6) Pod prijašnjim iskustvima i spoznajama iz stava (5) ovog člana podrazumijevaju se, uz iskustva poreznog obveznika, i iskustva drugih u sličnim djelatnostima i sličnim uvjetima. Ako nema iskustvenih spoznaja tada se rashodi utvrđuju na osnovu pretpostavljenih budućih troškova, zavisno od vrijednosti i rokova datih garancija. (7) U slučaju da se rezervisanja iz stava (5) ovog člana ne iskoriste u garantnom roku, rezervisanja treba oprihodovati. (8) Rezervisanja iz člana 13. Zakona se mogu koristiti samo za pokriće izdataka radi kojih su i izvršena, u suprotnom rezervisanja treba oprihodovati. (9) Rezervisanja na ime penala, rabata i popusta, a koja porezni obveznik izvrši u sklopu garantnih poslova, smatraju se porezno nepriznatim rashodima. Član 34. (Porezno nepriznata rezervisanja) (1) Rezervisanja koja su izvršena u skladu sa MRS/MSFI, a koja nisu navedena u članu 13. Zakona, predstavljaju porezno nepriznate rashode. (2) Rezervisanja koja predstavlaju porezno nepriznate rashode iz stava (1) ovog člana, mogu, u skladu sa članom 14. Zakona, umanjiti poreznu osnovicu poreznog perioda u kojem je stvarno nastao događaj za koji je rezervisanje izvršeno. Član 35. (Troškovi istraživanja i razvoja) (1) Troškovi istraživanja i razvoja koji se iskazuju kao rashod u smislu MRS/MSFI predstavljaju porezno priznat rashod u momentu nastanka. (2) Troškovi iz stava (1) ovog člana priznaju se kao direktni troškovi koji se mogu pripisati osnovnom i/ili primijenjenom istraživanju i/ili razvoju, uzimajući u obzir način pripisivanja direktnih i indirektnih troškova iz člana 22. ovog Pravilnika. Član 36. (Rashodi finansijskih institucija) (1) Finansijskim institucijama, nezavisno od pravnog statusa, za čiji rad je potrebno odobrenje nadzornih organa (Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Agencija za bankarstvo Republike Srpske) priznaju se kao porezno priznati rashodi: a) ispravke vrijednosti potraživanja bilansne aktive i b) rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama, koji su izvršeni u skladu sa propisima nadzornih organa, u neto iznosu. (2) Porezno nepriznatim rashodima smatraju se rashodi na ime ispravke vrijednosti potraživanja bilansne aktive (latentni gubici - IBNR) koji se procjenjuju: a) na grupnoj osnovi i Број 88 - Страна 78 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. b) na bazi iskustva historijskog troška, gdje nema objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti, koji su izvršeni u skladu sa propisima gore navedenih nadzornih organa, u neto iznosu. (3) Neto iznos iz st. (1) i (2) ovog člana predstavlja razliku između ukupno iskazanih rashoda umanjenih za prihode po istom osnovu. (4) Rashodi na ime formiranja matematičke rezerve, koji se iskazuju u skladu sa propisima nadzornih organa (Agencije za nadzor osiguravajućih društava Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za osiguranje Republike Srpske), predstavljaju porezno priznat rashod. (5) Rashodi na ime formiranja tehničke rezerve, izuzev rashoda iz stava (4) ovog člana, koji se iskazuju u skladu sa propisima nadzornih organa, priznaju se u visini do 20% povećanja rezervi u bilansu stanja tekućeg u odnosu na prethodni period. (6) Kod poreznog obveznika iz člana 3. stav (2) Zakona, rashodi finansijskih institucija se priznaju u visini koja se direktno može pripisati toj podružnici, na način uređen članom 20. ovog Pravilnika. (7) Rashodi iskazani suprotno odredbama ovog člana predstavljaju porezno nepriznat rashod. Član 37. (1) Ukoliko finansijske institucije naplate potraživanje bilansne aktive čije ispravke vrijednosti su bile u prethodnim periodima porezno priznat rashod, tako iskazan prihod uvećava poreznu osnovicu prema članu 22. stav (1) Zakona. (2) Ukoliko finansijske institucije povuku tužbu ili prijedlog za izvršenje ili prijavu u stečajnu ili likvidacionu masu, a ispravke vrijednosti ili rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama su smatrani porezno priznatim rashodom u prethodnom periodu, porezni obveznik neće uvećati poreznu osnovicu za te rashode ukoliko ti rashodi ispunjavaju uslove iz člana 16. Zakona. U suprotnom, ukoliko ti rashodi ne ispunjavaju uslove iz člana 16. Zakona uvećat će poreznu osnovicu. (3) Ukoliko finansijske institucije naplate potraživanja koja su u prethodnim poreznim periodima imala tretman porezno nepriznatih rashoda, tako iskazan prihod ne ulazi u poreznu osnovicu prema članu 22. stav (2) Zakona. (4) Ukoliko finansijske institucije prodaju potraživanja, a ispravke vrijednosti ili rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama su smatrani porezno priznatim rashodom u prethodnom periodu prije prodaje potraživanja, razlika između prodajne cijene i neto vrijednosti potraživanja prije prodaje će uvećati poreznu osnovicu. Član 38. (Otpis potraživanja) (1) Porezno priznatim rashodom smatraju se rashodi nastali na ime ispravke vrijednosti i/ili otpisa potraživanja, za koje porezni obveznik posjeduje, u skladu sa MRS/MSFI, usaglašavanje dugovanja i potraživanja (Izvod otvorenih stavki: IOS), sa dužnikom, i ukoliko su: a) ispunjeni uslovi iz člana 17. stav (1) tačka a) Zakona ili b) poduzete mjere iz člana 17. stav (1) tačka b) Zakona. (2) Ukoliko porezni obveznik ima istovremeno dugovanje prema dužniku, koji je ujedno i potražilac poreznog obveznika, rashodi na ime ispravke vrijednosti potraživanja ili otpisa potraživanja od lica (potražioca) kome se istovremeno duguje (dužnika), do iznosa obaveze prema tom licu (dužniku), smatraju se porezno nepriznatim rashodom u skladu sa članom 9. stav (1) tačka k) Zakona. (3) Kao dokaz da su potraživanja utužena ili da je pokrenut izvršni postupak ili da su potraživanja prijavljena u likvidacijskom ili stečajnom postupku nad dužnikom, koristi se odgovarajući akt nadležnog organa, koji nedvosmisleno ukazuje da je postupak u toku. (4) Rashodi na ime ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja poreznog obveznika, za potraživanja koja se ne iskazuju kao prihod, smatraju se porezno priznat rashod: a) ukoliko porezni obveznik posjeduje usaglašavanje dugovanja i potraživanja (IOS) sa dužnikom, ne starije od šest mjeseci, b) ukoliko su ispunjeni uslovi iz stava (1) tač a) i b) ovog člana, i c) ukoliko ne postoji dugovanje prema potražiocu, u smislu stava (2) ovog člana. (5) U slučaju nastanka razlike na potraživanju za avansnu isplatu dobiti, ista se za porezne svrhe ne može u poslovnim knjigama preoblikovati u neki drugi oblik potraživanja i smatrati porezno priznatim rashodom u slučaju otpisa. (6) Odredbe ovog člana, u skladu sa članom 17. stav (3) Zakona, ne odnose se na finansijske institucije kod formiranja ispravki vrijednosti i rezervisanja koje propisuju nadzorni organi. Član 39. (1) Ukoliko porezni obveznik naplati potraživanja koja su bila porezno priznat rashod u prethodnom periodu, tako iskazan prihod uvećava poreznu osnovicu prema članu 22. stav (1) Zakona. (2) Ukoliko porezni obveznik povuče tužbu ili prijedlog za izvršenje ili prijavu u stečajnu ili likvidacionu masu, a rashodi na ime ispravke potraživanja ili otpisa potraživanja su smatrani porezno priznatim rashodom u prethodnom periodu, porezni obveznik će uvećati poreznu osnovicu za te rashode, osim u slučaju da ti rashodi ispunjavaju uslove iz člana 17. Zakona. (3) Ukoliko porezni obveznik naplati potraživanja koja su u prethodnim poreznim periodima imala tretman porezno nepriznatih rashoda, tako iskazan prihod ne ulazi u poreznu osnovicu prema članu 22. stav (2) Zakona. Član 40. (Istanjena kapitalizacija) (1) Porezno nepriznatim rashodom u smislu člana 9. stav (1) tačka j) Zakona, smatra se rashod na ime kamate ili njenog funkcionalnog ekvivalenta po finansijskim ugovorima i instrumentima uzetim od povezanih lica, a koji se može proporcionalno pripisati iznosu obaveze po osnovu ugovora i instrumenta koji prelazi četverostruki iznos upisanog kapitala poreznog obveznika. (2) Pod upisanim kapitalom poreznog obveznika smatra se upisani i uplaćeni kapital poreznog obveznika evidentiran u sudski registar ili drugi registracioni organ. U slučajevima kada se radi o poreznom obvezniku koji po svojoj prirodi nema kapital, smatra se da je kapital jednak nuli. (3) Ekvivalentom kamate smatra se bilo koji prihod od potraživanja svih vrsta, bilo da su osigurana hipotekom ili ne, i bilo da nose pravo na udio u dobiti dužnika ili ne, uključujući premije i nagrade na vrijednosne papire, obveznice ili pozajmice. (4) Finansijski ugovori predstavljaju bilo koji oblik ugovornog odnosa kojim nastaje ili finansijsko sredstvo ili potraživanje ili pravo jednog lica, a finansijska obaveza ili vlasnički instrument drugog. (5) Finansijski instrumenti u smislu stava (1) ovog člana uključuju derivate ili hibridne tvorevine finansijskih ugovora. Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 79 (6) Za izračun stanja obaveza i učešća u kapitalu uzima se 31. decembar odnosno stanje na prvi dan u mjesecu u kojem su se sredstva iz ugovora ili instrumenata koristila. Ukoliko je tokom poreznog perioda bilo promjena u stanju obaveza ili kapitala, utvrđuje se prosječno stanje obaveza ili kapitala. (7) Porezno nepriznati rashodi koji nastaju na način propisan ovim članom ne mogu se prenositi iz jednog poreznog perioda u drugi. (8) Porezni obveznik iz člana 3. st. (2) i (3) Zakona, ne primjenjuje odredbe ovog člana prilikom obračuna porezne osnovice već odredbe čl. 22. i 23. ovog Pravilnika. Član 41. (Način obračuna amortizacije) (1) Obračunu amortizacije podliježe dugotrajna imovina koja ima ograničen vijek trajanja. Dugotrajnom imovinom smatraju se materijalna (nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva) i nematerijalna sredstva, osim goodwilla, čiji je vijek upotrebe duži od 12 mjeseci. (2) Amortizaciji ne podliježe dugotrajna imovina koja ima neograničen vijek upotrebe, kao što je zemljište, šuma, obnovljivi prirodni resursi i sl. (3) Amortizacija se obračunava na svaku pojedinačnu dugotrajnu imovinu koju porezni obveznik ima u svom vlasništvu i upotrebljava u svom poslovanju. (4) Jednom amortizirana dugotrajna imovina ne može se ponovo uključivati u obračun amortizacije, ni kada je ista i dalje u upotrebi, osim u slučaju naknadnih ulaganja u takvu imovinu. (5) Ukoliko porezni obveznik izvrši poboljšanje unajmljene imovine (građevinski radovi, rekonstrukcija opreme i sl.) u svrhu obavljanja svoje djelatnost na vlastiti teret, tako nastala ulaganja mogu se amortizirati u skladu sa očekivanim vijekom korištenja te imovine. Ukoliko porezni obveznik raskine ugovorni odnos prije ugovorenog vijeka korištenja, tako nastali rashodi smatraju se porezno priznatim rashodima. Član 42. (Porezno priznata amortizacija) (1) Amortizacija dugotrajne imovine iz člana 41. stav (1) ovog Pravilnika smatra se porezno priznatim rashodom, ukoliko se obračunava na nabavnu vrijednost proporcionalnom metodom primjenom maksimalnih godišnjih stopa amortizacije iz člana 19. stav (2) Zakona. Obračun rashoda na ime amortizacije počinje u mjesecu u kojem je dugotrajna imovina stavljena u upotrebu. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, vrijednost dugotrajne imovine čija je pojedinačna nabavna vrijednost manja od 1.000,00 KM može u cijelosti umanjiti poreznu osnovicu u godini kada je izvršena nabavka te imovine i kada je ista stavljena u upotrebu. (3) Rashodi od otuđenja odnosno neotpisana vrijednost imovine kod prodaje, uništenja ili rashodovanja smatraju se porezno priznatim rashodom ukoliko su isti iskazani u skladu sa članom 7. stav (5) Zakona. (4) Ukoliko porezni obveznik koristi niže stope amortizacije od stopa iz člana 19. stav (2) Zakona, ima pravo da smanji poreznu osnovicu za razliku između pune porezno dozvoljene amortizacije koja se utvrđuje prema Zakonu i stvarne (niže) amortizacije koja je utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, prilikom utvrđivanja porezne osnovice. Prijenos privremenih razlika nije dozvoljen. (5) Ukoliko porezni obveznik koristi više stope amortizacije od stopa iz člana 19. stav (2) Zakona, ima obavezu da poveća poreznu osnovicu za razliku između pune porezno dozvoljene amortizacije koja se utvrđuje prema Zakonu i stvarne (više) amortizacije koja je utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, prilikom utvrđivanja porezne osnovice. Prijenos privremenih razlika je dozvoljen. (6) Amortizacija goodwill-a nastalog pri statusnim promjenama iz člana 26. Zakona smatra se porezno nepriznatim rashodom. (7) Trošak amortizacije na iznajmljenu imovinu priznaje se zavisno od toga da li se takva imovina računovodstveno tretira kao sredstvo zakupodavca ili kao sredstvo zakupoprimca, u skladu sa MRS 17 - Liznig. Ukoliko bi se takva imovina iskazivala i amortizirala i kod zakupodavca i kod zakupoprimca, amortizacija se priznaje samo kod onoga koji tu imovinu i njenu amortizaciju iskazuje u skladu sa MRS 17. (8) Rashodi nastali na ime umanjenja vrijednosti dugotrajne imovine iz člana 19. stav (6) Zakona, priznaju se porezno priznatim rashodom u onom poreznom periodu u kome je ta imovina prodata ili uništena uslijed više sile. (9) Rashodi s osnova dugotrajne imovine koji nisu navedeni ovim članom smatraju se porezno nepriznatim rashodom. Član 43. (Ubrzana amortizacija) Izuzetno od člana 42. ovog Pravilnika, porezni obveznik ima pravo na korištenje metode ubrzane amortizacije za imovinu iz člana 20. Zakona, pri čemu se stopa porezno priznate amortizacije uvećava do 50% u odnosu na stope amortizacije dopuštene prema članu 19. stav (2) Zakona. Član 44. (Prihodi od ulaganja) (1) Prihodi rezidenta Federacije, koji su ostvareni po osnovu učešća u kapitalu - dividenda ili drugi način raspodjele dobiti, isključuju se iz porezne osnovice poreznog obveznika ukoliko su isplaćeni iz dobiti na koju je obračunat i plaćen porez na dobit prema Zakonu. (2) Porezni obveznik kao dokaz iz stava (1) ovog člana dostavlja Izjavu iz člana 108. ovog Pravilnika koja je ovjerena i potpisana od poreznog obveznika koji je isplatilac dividende. Član 45. (Oporezivi prihodi nerezidenta) (1) Svi prihodi nerezidentnih pravnih lica koja imaju poslovnu jedinicu na teritoriji Federacije su predmet oporezivanja, uključujući i prihode te poslovne jedinice ostvarene van teritorije Federacije. (2) Kod nerezidentnih pravnih lica koja nemaju poslovnu jedinicu na teritoriji Federacije, predmet oporezivanja su samo prihodi ostvareni na teritoriji Federacije. (3) U svrhu stava (1) ovog člana prihodi ostvareni na teritoriji Federacije uključuju prihode koji se mogu pripisati stalnom mjestu poslovanja koje ih je tu i ostvarilo, uključujući i sljedeće: a) prihode od imovine koja se nalazi na teritoriji Federacije, uključujući prihode ili/i dobit od njihovog prijenosa; b) dobici od prijenosa prava učešća u pravnim licima (dionice ili udjeli ili slični ekvivalenti) čije je sjedište ili mjesto stvarne uprave i nadzora poslovanja na teritoriji Federacije; ili druge transakcije vrijednosnim papirima čiji izdavalac ima sjedište ili mjesto stvarne uprave i nadzora poslovanja na teritoriji Federacije; ili udjela ili drugih vrijednosnih papira kada takvi uslovi nisu prisutni, tako ostvareni prihodi će se pripisati stalnom mjestu poslovanja na teritoriji Federacije; c) prihode iz ove tačke, kada je rezidentnost lica koje plaća na teritoriji Federacije, prema sjedištu ili mjestu Број 88 - Страна 80 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. stvarne uprave i nadzora poslovanja, ili se isplate mogu pripisati stalnom mjestu poslovanja koje se nalazi na teritoriji Federacije: 1) prihodi od autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva; 2) prihodi od upotrebe ili ustupanja na korištenje pokretne i nepokretne imovine; 3) prihodi od ulaganja; 4) naknade dobivene od lica u njihovom svojstvu kao članova organa uprave i nadzora pravnog lica ili drugog lica; 5) provizija lica realizirana na osnovu pristupanja u ugovorne odnose; 6) prihodi od ostalih učinjenih usluga ili korištenih na teritoriji Federacije. d) prihodi od aktivnosti zabave ili profesionalnog sporta na teritoriji Federacije, osim gdje je dokazano da se takva zabava ili profesionalni sport ne kontroliše, direktno ili indirektno, od strane lica koje plaća taj prihod. (4) Prihodi navedeni u stavu (3) tačka c) ovog člana se ne smatraju prihodom realiziranim na teritoriji Federacije kada je plaćen u stalnom mjestu poslovanja koje se nalazi van te teritorije, u odnosu na aktivnosti izvršene preko tog stalnog mjesta poslovanja. D. Kapitalni dobici i gubici Član 46. (Nerealizirane stavke) (1) Kapitalnim dobicima iz člana 24. stav (1) Zakona smatraju se nerealizirani dobici koji direktno uvećavaju stavke akumulirane dobiti u izvještajima o finansijskom stanju na kraju poreznog perioda, bez da su iskazani kroz poslovni rezultat. (2) Kapitalnim gubicima iz člana 24. stav (5) Zakona smatraju se nerealizirani gubici koji direktno umanjuju stavke akumulirane dobiti u izvještajima o finansijskom stanju na kraju poreznog perioda, bez da su iskazani kroz poslovni rezultat. (3) Bilo koji iznos kapitalnog dobitka po osnovu kojeg je već iskazan porezno nepriznati rashod koji je uvećao poreznu osnovicu u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, neće ponovo biti predmet uvećanja porezne osnovice. (4) Ukoliko su stavke kapitalnog gubitka iz stava (2) ovog člana iskazane kao porezno priznati rashodi u skladu sa odredbama Zakona i ovog Pravilnika, smatraju se porezno priznatim umanjenjem porezne osnovice. Član 47. (Kapitalni dobici i gubici) (1) Kapitalnim dobicima ili gubicima iz člana 24. st. (2) i (3) Zakona smatraju dobici ili gubici nastali u odnosima sa stalnim sredstvima (imovinom) koja je prenesena sa ili bez naknade, u bilo kojem obliku, kao i one izvedene iz gubitaka ili oštećenja ili prisvajanja navedene imovine, ukoliko isti nisu iskazani kroz izvještaj o poslovnom rezultatu. (2) Kod statusnih promjena kapitalni dobici ili gubici sastoje se od razlike između vrijednosti neto realizacije troškova svojstvenih njoj i vrijednosti akvizicije. (3) Realizovana vrijednost transakcije, u smislu člana 24. stav (3) Zakona, kod kapitalne dobiti smatra se, kod: a) razmjene, primljene tržišne vrijednosti imovine ili prava, uz uvećanje ili umanjenje, u zavisnosti od slučaja primljene odnosno date vrijednosti; b) eksproprijacije ili oštećenja imovine, u vrijednostima koji odgovaraju obeštećenjima; c) izdvojene imovine čija svrha nije poslovna, tržišna vrijednost; d) spajanja ili podjele, vrijednost pod kojom su stavke evidentirane na računima lica sa kojih su prenesene kao rezultat spajanja ili podjele; e) prodaje dužničkih instrumenata, vrijednost transakcije je neto iznos kamate koja dospijeva od zadnjeg datuma dospijeća ili dana kada je instrument izdat, prvo izdat ili odobren, ako datum dospijeća nije još dospio, do datuma prijenosa; f) razmjene budućih dobara, njihova tržišna vrijednost će biti vrijednost na datum te razmjene i g) drugih slučajeva, vrijednost koja je odgovarajuće data odnosno primljena. (4) Ne smatra se kapitalnim dobitkom ili gubitkom razlika dobivena posljedično nakon isporuke od strane primaoca lizinga prema davaocu lizinga za dobra koja su predmet finansijskog lizinga. E. Porezni gubitak Član 48. (Porezni gubitak) (1) Porezni obveznik ima pravo da porezni gubitak tekućeg perioda koristi za umanjenje porezne osnovice budućeg perioda, a najdalje pet godina od godine u kojoj je prvi put iskazan. (2) Rok od pet godina teče posebno za svaki preneseni porezni gubitak, nakon čega prestaje pravo na odbitak neiskorištenog iznosa poreznog gubitka za tu godinu. (3) Pravo korištenja poreznog gubitka ima porezni obveznik iz člana 3. st.(1), (2) i (3) i člana 4. stav (2) Zakona. (4) Porezni obveznik iz člana 3. stav (1) i člana 4. stav (2) Zakona nema pravo da umanjuje svoju poreznu osnovicu s osnove poreznog gubitka koji je nastao van teritorije Federacije, obračunat po propisima iz drugih poreznih jurisdikcija. (5) Pravno lice iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta može konsolidovati porezni gubitak i poreznu obavezu više obveznika iz člana 3. stav (2) Zakona koji imaju sjedište u jednom kantonu. Član 49. (Gubitak prava korištenja poreznih gubitaka) (1) Porezni obveznik koji je do prije dvije godine koristio porezni poticaj iz člana 36. Zakona, a ostvario porezni gubitak u prethodnoj ili godini koja prethodi, ne može koristi taj porezni gubitak za prijenos u budući period. (2) Ukoliko porezni obveznik koristi porezni gubitak iz stava (1) ovog člana, primjenjuje se odredba člana 97. stav (2) ovog Pravilnika. (3) Zavisno društvo iz člana 41. stav (1) Zakona koje učestvuje u poreznoj konsolidaciji ne može koristiti porezni gubitak kao umanjenje buduće porezne osnovice, ukoliko je taj porezni gubitak korišten u konsolidovanom poreznom bilansu. Čitav iznos poreznog gubitka se isključuje, nezavisno od iskorištenog iznosa. Član 50. (Porezni gubitak kod statusne promjene) (1) Porezni obveznik - pravni sljednik spojenih poreznih obveznika ne može koristiti porezni gubitak poreznog obveznika koji je spojen kao umanjenje svoje buduće porezne osnovice. (2) Porezni obveznik kojem se pripaja drugi porezni obveznik, ne može koristiti porezni gubitak pripojenog kao umanjenje svoje buduće porezne osnovice. Porezni gubitak obveznika kojem se pripaja drugi porezni obveznik može se koristiti kao umanjenje buduće porezne obaveze. Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 81 (3) Porezni obveznici koji su nastali podjelom, ne mogu koristiti porezni gubitak podijeljenog poreznog obveznika kao umanjenje buduće porezne osnovice. (4) Porezni obveznik koji je promijenio organizacioni oblik, može koristiti porezni gubitak kao umanjenje buduće porezne osnovice, ukoliko pravni sljednik nastavlja voditi istu knjigovodstvenu vrijednost preuzete imovine i obaveze. F. Porezni kredit Član 51. (Porezni kredit) Porez na dobit koji je plaćen van teritorije Federacije, kao i porez po odbitku koji je odbijen i plaćen van teritorije Bosne i Hercegovine, u valuti države u kojoj je plaćen, priznaje se obvezniku u Federaciji kao umanjenje obaveze poreza na dobit u Federaciji prema srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan priznavanja tog poreznog kredita, prema uslovima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom. Član 52. (Porezni kredit za plaćeni porez u RS ili BD) (1) Porez na dobit koji je porezni obveznik iz člana 3. stav (1) i člana 4. stav (2) Zakona platio ili treba da plati u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu prema odredbama propisa tih poreznih jurisdikcija, za dobit ostvarenu poslovanjem podružnica na teritoriji Republike Srpske ili Brčko Distrikta, priznaje se kao porezni kredit u Prijavi poreza na dobit za privredna društva - Obrazac PP-801 ili Prijavi poreza na dobit za djelimično izuzeta lica - Obrazac PP- 804. (2) Visina poreznog kredita iz stava (1) ovog člana utvrđuje se u visini poreza koji bi se obračunao na takvu dobit prema propisima Zakona i ovog Pravilnika. (3) Porezni obveznik koji koristi porezni kredit iz ovog člana dužan je dostaviti Prijavu dobiti podružnice iz RS ili BD - Obrazac PE-806 uz prijavu poreza na dobit. (4) Uz Obrazac PE-806 porezni obveznik dostavlja i obrazac prijave poreza na dobit u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu ovjerene od strane poreznih administracija u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu. Član 53. (Porezni kredit za plaćeni porez na dobit van BiH) (1) Porez na dobit koji je porezni obveznik iz člana 3. stav (1) i člana 4. stav (2) Zakona platio u inostranstvu prema odredbama inostranih propisa, za dobit ostvarenu poslovanjem poslovne jedinice van teritorije Bosne i Hercegovine, priznaje se kao porezni kredit u Prijavi poreza na dobit za privredna društva - Obrazac PP-801 ili Prijavi poreza na dobit za djelimično izuzeta lica - Obrazac PP-804 pod uslovima da je dobit poslovne jedinice uključena u dobit tog poreznog obveznika. (2) Visina poreznog kredita iz stava (1) ovog člana priznaje se u visini poreza koji bi se obračunao na takvu dobit prema propisima Zakona i ovog Pravilnika. (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, ukoliko je Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i države u kojoj se nalazi poslovna jedinica, uređen drugačiji način obračuna dobiti, primjenjuju se odredbe Ugovora u skladu sa članom 35. Zakona (4) Porezni obveznik koji koristi porezni kredit iz ovog člana dužan je dostaviti Prijavu dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine - Obrazac PE-807 uz prijavu poreza na dobit. (5) Uz Obrazac PE-807 porezni obveznik dostavlja i slijedeće dokaze: a) prijava poreza na dobit ili drugi validan dokument ovjeren od strane porezne administracije ili nadležnog organa porezne jurisdikcije u kojoj se nalazi poslovna jedinica i b) potvrda o rezidentnosti poslovne jedinice koju izdaje nadležni organ porezne jurisdikcije u kojoj se nalazi ta poslovna jedinica. Član 54. (Porezni kredit za plaćeni porez po odbitku van BiH) (1) Porez po odbitku koji je porezni obveznik iz člana 3. st. (1), (2) i (3) i člana 4. stav (2) Zakona platio u inostranstvu prema odredbama inostranih propisa, za prihod ostvaren povremenim obavljanjem djelatnosti van teritorije Bosne i Hercegovine, priznaje se kao porezni kredit u Prijavi poreza na dobit (Obrazac PP-801 ili Obrazac PP-803 ili Obrazac PP-804). (2) Porezni kredit iz stava (1) ovog člana se priznaje ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi: a) primljeni prihod po osnovu kojeg se traži umanjenje poreza je uključen u poreznu osnovicu koja je predmet oporezivanja i b) porez je plaćen u drugoj državi u skladu sa odredbama Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i te države. (3) Izuzetno od stava (2) tačka a) ovog člana, plaćeni porez se može priznati i narednoj prvoj godini, iako prihod po osnovu kojeg je plaćen nije uključen u osnovicu, ukoliko porezni obveznik koji koristi porezni kredit dostavi Izjavu da nije koristio taj porezni kredit u prethodnom periodu i da je prihod uključen u poreznu osnovicu prethodnog perioda. (4) Ukoliko je plaćen porez u državi sa kojom Bosna i Hercegovina nema potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porezni kredit priznaje se u visini poreza po odbitku od 5% za dividendu odnosno 10% za sve ostale prihode. (5) Visina poreznog kredita iz stava (1) ovog člana priznaje se u visini poreza koji je plaćen ili treba da bude plaćen prema odredbama Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i države u kojoj je porez obustavljen. Plaćeni porez suprotan Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja se ne priznaje. (6) Porezni obveznik koji koristi porezni kredit iz ovog člana dužan je dostaviti Prijavu poreznog kredita po osnovu prihoda plaćenog van države BiH - Obrazac PK-814 uz prijavu poreza na dobit. (7) Uz Obrazac PK-814 porezni obveznik dostavlja i sljedeće dokaze: a) prijava poreza po odbitku ili drugi validan dokument ovjeren od strane porezne administracije ili nadležnog organa porezne jurisdikcije u kojoj je plaćen i b) potvrda o rezidentnosti isplatioca prihoda koju izdaje nadležni organ porezne jurisdikcije u kojoj se nalazi taj isplatilac prihoda. G. Porez po odbitku Član 55. (Predmet oporezivanja) (1) Predmet oporezivanja porezom po odbitku je prihod koji je nerezident iz člana 5. stav (2) Zakona ostvario na teritoriji Federacije, te postao obveznik poreza na dobit prema članu 3. stav (4) Zakona. (2) Prihod u smislu stava (1) ovog člana uključuje isplatu ili na drugi način prijenosa (poklon, nasljeđe, kompenzacija i sl.) prihoda od strane rezidenta Federacije prema nerezidentu sa osnova obavljene povremene djelatnosti na teritoriji Federacije, isključujući prihode koji se mogu pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta iz člana 6. Zakona. Број 88 - Страна 82 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. (3) Obavljanje povremene djelatnosti na teritoriji Federacije smatra se vršenje aktivnosti u pretežnom obimu za koju se realizuje prihod. Aktivnost se vrši od strane nerezidenta, u korist rezidenta. (4) Prihod nerezidenta koji podliježe oporezivanju porezom po odbitku, uključuje i: a) prihod po osnovu poslovanja gradilišta ili građevinskog ili instalaterskog projekta ukoliko nema status poreznog obveznika iz člana 3. stav (3) Zakona. b) prihod po osnovu pružanja usluga, uključujući i savjetodavne usluge od strane pravnog lica putem zaposlenih ili drugog lica koje je u tu svrhu angažovalo pravno lice, ukoliko nema status poreznog obveznika iz člana 3. stav (3) Zakona. Član 56. (Valuta plaćanja) Kada da se isplata nerezidentu vrši u stranoj valuti, obračun i uplata poreza po odbitku se vrši po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan isplate. Član 57. (Autorske naknade) (1) Autorske naknade predstavljaju naknade koje se plaćaju ili na drugi način izmiruju na ime prava ili prava korištenja. (2) Pod pravima u smislu stava (1) ovog člana smatraju se: a) pravo na književno, umjetničko ili naučno djelo uključujući kinematografske filmove, zapise radio ili televizijskih programa ili kompjuterskih programa; ili b) pravo na korištenje patenta, licence, zaštitnog znaka, dizajna, modela, plana, tajne formule ili postupka; c) pravo na prijenos informacija o industrijskom, komercijalnom ili naučnom iskustvu i druga slična prava koja se plaćaju nerezidentima. (3) Najam kinematografske građe i filmova također se smatra autorskom naknadom, bez obzira da li se radi o njihovom korištenju u kino dvoranama ili na televiziji ili internetu. (4) Pod industrijskim, komercijalnim ili naučnim iskustvom smatraju se svi autorski nezaštićeni podaci, bili oni podobni za patentiranje ili ne, a kojima jedna strana predaje drugoj svoja poslovna znanja i iskustva s ciljem njihove primjene u vlastito ime i za vlastiti račun. (5) Kod naknade za autorska prava s osnova programa (eng. software) samo naknada na ime prava nad tim programom ili prava nad korištenjem tog programa ima karakter oporezive autorske naknade u odnosu na naknadu za program koji sadrži primjerak programa zaštićenog autorskim pravom koji nema karakter ovog oporezivog prihoda. (6) Pod autorskim naknadama smatraju se i plaćanja za tehničku pomoć koja se izvršava u državi ugovornici, od strane rezidenta druge države ugovornice ako je takva pomoć povezana sa upotrebom bilo kojih prava ili imovine iz stava (2) ovog člana. Član 58. (Neoporezive kamate) (1) Prihod po osnovu kamata koje se plaćaju prema nerezidentu, a koje su nastale s osnove odgođenog plaćanja ili plaćanja na rate prilikom nabavke proizvodne opreme, prema nerezidentom dobavljaču, koji nije finansijska institucija, ne smatraju se oporezivim prihodom iz člana 38. stav (1) tačka b) Zakona. (2) Pod proizvodnom opremom iz stava (1) ovog člana smatraju se sredstva koja se koriste, direktno ili indirektno, u procesu stvaranja nove vrijednosti (proizvoda ili usluge), s izuzetkom stambenih jedinica i putničkih automobila. (3) Prihodi po osnovu kamata koje se plaćaju prema nerezidentu, a koje su nastale na ime posjeda ili čuvanja obveznica koje je izdao državni, entitetski ili kantonalni nivo vlasti ili jedinice lokalne samouprave, ne smatraju se oporezivim prihodom iz člana 38. stav (1) tačka b) Zakona. Član 59. (Naknada za zabavne i sportske događaje) (1) Naknada za zabavne i sportske događaje predstavlja prihod koji se isplaćuje ili na drugi način izmiruje nerezidentu s osnove nastupa ili organizacije umjetničkog, zabavnog ili sportskog događaja na teritoriji Federacije. (2) Naknada iz stava (1) ovog člana uključuje i prihod od sponzorstva ili naknade za reklamiranje (promociju) koja je direktno ili indirektno vezana za umjetnički, zabavni ili sportski događaj. (3) Ukoliko se naknada iz stava (1) ovog člana, isplaćuje na račun pravnog lica, a u korist umjetnika, zabavljača ili sportaša, tako isplaćena naknada se oporezuje porezom po odbitku, ukoliko nije oporeziva prema propisima koji uređuju porez na dohodak. (4) Prihodi od aktivnosti političke, društvene, vjerske ili dobrotvorne prirode ukoliko je prisutan element zabave, imaju karakter naknade za zabavne događaje. Član 60. (Naknada za telekomunikacijske usluge) (1) Telekomunikacijska usluga smatra se uslugom koja se sastoji, u cjelini ili djelimično, u prenošenju signala na telekomunikacijskim mrežama, uključujući, ali ne ograničavajući se na emitiranje kao i mrežu za prijenos podataka. (2) Emitiranje iz stava (1) ovog člana označava svako odašiljanje znakova, signala, teksta, slike, zvuka ili podataka od jedne do više tačaka putem žice, optičkih kablova, radijskim ili bilo kojim drugim elektromagnetnim putem, namijenjenih za opći prijem od strane javnosti putem prijemnika koji su podešeni za tu svrhu, isključujući fiksnu i mobilnu telefoniju. (3) Naknada koja se plaća na ime usluga iz stava (1) ovog člana ima karakter naknade iz člana 38. stav (1) tačka h) Zakona. Član 61. (Naknada za zakup) (1) Izmirenja učinjenja za upotrebu pokretne imovine kao što su prijevozna sredstva, ili bilo koja druga oprema za rad, nezavisno gdje se oprema koristi, predstavljaju oporezivu naknadu iz člana 38. stav (1) tačka e) Zakona. (2) Izmirenja učinjena za upotrebu nepokretne imovine, nezavisno na kojoj teritoriji se nalazi ta imovina, predstavlja oporezivu naknadu iz člana 38. stav (1) tačka e) Zakona. (3) Ukoliko se izmirenja naknade iz st. (1) i (2) ovog člana vrše na ime najma imovine za potrebe poslovne jedinice koja se nalazi van teritorije Bosne i Hercegovine, isplatilac nije u obavezi obračunati i obustaviti porez po odbitku. (4) Ukoliko se izmirenje naknade iz st. (1) i (2) ovog člana vrši za svrhu organizovanog sajma, izložbe ili sličnog događaja, isplatilac nije u obavezi obračunati i obustaviti porez po odbitku. Član 62. (Naknada upravljačke, tehničke i obrazovne usluge) (1) Upravljačke usluge smatraju se uslugama upravljanja ili pomoći u upravljanju kod tržišnih aktivnosti, a koje se smatraju usluge podrške iz člana 55. Pravilnika o transfernim cijenama ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/16). (2) Kada se plaćanje vrši prema nerezidentu za usluge instalacije ili postavke opreme, usluge tehničke podrške, Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 83 obuke, savjetovanja ili druge slične usluge, porez po odbitku će se obračunati i obustaviti ukoliko je usluga izvršena na teritoriji Bosne i Hercegovine. (3) Ukoliko se usluga pruža elektronskim putem, a izvan teritorije Bosne i Hercegovine (internet, e-mail, telefon i sl.) bez fizičkog prisustva lica u Bosni i Hercegovini, smatra se da je usluga izvršena izvan teritorije Bosne i Hercegovine i porez po odbitku se ne obračunava. Član 63. (Prihod nerezidenta od prodaje imovine) (1) Naknada ili prihod koji nerezident ostvari prodajom ili prijenosom nepokretne imovine, dionica ili udjela u kapitalu i prava industrijske svojine predstavlja osnovicu poreza po odbitku. (2) Visina oporezive naknade iz stava (1) ovog člana osim za dionice ili udjele u kapitalu smatra se prodajna naknada koja je ugovornim odnosom uređena između kupca i prodavca, osim u slučajevima: a) kada je ugovorna naknada manja od tržišne vrijednosti iste kod prodaje izvršene između povezanih lica u smislu člana 44. stav (3) Zakona; b) kada je Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i države ugovornice primaoca prihoda propisana druga oporeziva osnovica. (3) Visina oporezive naknade iz stava (1) ovog člana za dionice ili udjele u kapitalu smatra se prodajna naknada (prodajna cijena) umanjena za nabavnu vrijednost, osim u slučajevima: a) kada je prodajna naknada manja od tržišne vrijednosti iste kod prodaje izvršene između povezanih lica u smislu člana 44. stav (3) Zakona, uzima se tržišna vrijednost umanjena za nabavnu vrijednost. Visina nabavne vrijednosti iz ove tačke jednaka je ponderiranoj aritmetičkoj sredini svih nabavki tih dionica ili udjela. b) kada je Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i države ugovornice primaoca prihoda propisana druga oporeziva osnovica. (4) Realizirani prihod iz stava (1) ovog člana je rezultat prijenosa: a) nepokretne imovine na teritoriji Federacije, osim u slučaju prijenosa imovine na ili sa poslovne jedinice nerezidenta iz člana 6. Zakona; b) dionica ili udjela u kapitalu pravnog lica koji je rezident Federacije; c) prava industrijske svojine koji uključuju i intelektualno vlasništvo koje je registrovano u Bosni i Hercegovini. Član 64. (Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja) (1) Oporezivanje prihoda iz čl. 38. i 39. Zakona vrši se primjenom principa izvora u skladu sa potpisanim Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je ratificirala ili na bazi notifikacije prihvatila Bosna i Hercegovina. (2) Ukoliko je Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja prepušteno pravo oporezivanja Bosni i Hercegovini, isplatilac prihoda će obustaviti porez po odbitku po stopi iz člana 38. stav (7) Zakona od prihoda. (3) Ukoliko je stopa iz člana 38. stav (7) Zakona niža od stope na prihode iz potpisanog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a postoji princip izvora kod oporezivanja tog prihoda, primjenjuje se stopa iz člana 38. stav (7) Zakona. (4) Ukoliko je stopa iz člana 38. stav (7) Zakona viša od stope na prihode iz potpisanog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a postoji princip izvora kod oporezivanja tog prihoda, primjenjuje se stopa iz Ugovora. Član 65. (Bruto iznos) (1) Odredbom člana 38. stav (6) Zakona propisano je da prihod na koji se obračunava porez po odbitku, predstavlja bruto prihod koji bi nerezidentno pravno lice ostvarilo odnosno naplatilo da porez nije odbijen od ostvarenog odnosno isplaćenog prihoda. (2) Formula koja se primjenjuje kod obračuna prihoda umanjenog za porez po odbitku je: (3) Formula koja se primjenjuje prilikom preračuna stope poreza po odbitku je: gdje je Član 66. (Neposredna obaveza obračuna i uplate poreza po odbitku) (1) Nezavisno od posrednika koji nije krajnji korisnik prihoda, a koji se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, ukoliko porezni obveznik iz člana 3. Zakona plaća ili na drugi način prenosi oporezivi prihod nerezidentu koji je krajnji korisnik tog prihoda, on je dužan obračunati, prijaviti i obustaviti porez po odbitku. (2) Obveznik koji je izvršio obračun, prijavu i obustavu poreza po odbitku iz stava (1) ovog člana, dužan je jedan primjerak prijave iz čl. 111., 112., 113., 114. i 115. ovog Pravilnika u skladu sa pripadajućim oblikom isplaćenog odnosno izmirenog prihoda, dostaviti i posredniku. (3) Obveznik iz stava (2) ovog člana dužan je uz prijavu poreza iz čl. 111., 112., 113., 114. i 115. ovog Pravilnika dostaviti Poreznoj upravi i Izjavu posrednika da nije on krajnji korisnik prihoda. (4) Ukoliko je Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i države primaoca prihoda, prihod oporeziv isključivo u državi rezidentnosti primaoca prihoda, posrednik iz ovog člana je obavezan postupiti u skladu sa članom 110. st. (2) i (3) ovog Pravilnika. Član 67. (Obaveza dostavljanja obavijesti) (1) Porezni obveznik čije se dionice ili udjeli u kapitalu prodaju između nerezidenata, kod realizacije oporezivog prihoda iz člana 39. Zakona dužan je dostaviti Poreznoj upravi obavijest i dokaze o izvršenoj prodaji u kojoj navodi njemu poznate činjenice. (2) Obavijest iz stava (1) ovog člana se dostavlja odmah kada su poznate činjenice o prodaji, a najkasnije u roku od tri dana od dana predaje izmjene za upis u sudski registar ili drugi registracioni organ. (3) Ukoliko porezni obveznik iz stava (1) ovog člana u roku ne dostavi obavijest, postupit će u skladu sa članom 40. stav (2) Zakona. (4) Porezna uprava će po dostavljenoj obavijesti iz stava (2) ovog člana postupiti po službenoj dužnosti u naplati dužne obaveze. Број 88 - Страна 84 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. H. Porezno konsolidovanje Član 68. (Zahtjev za poreznom konsolidacijom) (1) Matično privredno društvo iz člana 41. stav (1) Zakona može podnijeti Zahtjev za odobrenje za porezno konsolidovanje, istekom poreznog perioda za koji su ispunjeni uslovi i to: a) sva privredna društva koja učestvuju u poreznoj konsolidaciji su rezidenti Federacije; b) sva privredna društva imaju jednake porezne periode; c) odlukom o poreznoj konsolidaciji nadležni organi privrednih društava (nadzorni odbor ili upravni odbor ili skupština) su saglasni sa konsolidacijom. (2) Krajnji datum za dostavljanje Zahtjeva za konsolidacijom je 31. januar tekuće godine za prethodnu godinu, koja se u Zahtjevu navodi kao prva od pet godina poreznog konsolidovanja. Uz Zahtjev se dostavljaju dokazi iz stava (1) ovog člana. (3) Porezno konsolidovanje može se koristiti ukoliko je Porezna uprava odobrila poreznu konsolidaciju Rješenjem. Član 69. (Porezno konsolidovanje) (1) Jednom odobreno porezno konsolidovanje se primjenjuje pet godina ukoliko ne postoji izmjena u uslovima pod kojim je dato, a posebno se odnosi na broj učesnika u konsolidaciji i njihovoj saglasnosti. (2) Ukoliko su promijenjeni uslovi iz ovog člana, ili se jedno od društava opredijeli za pojedinačno oporezivanje prije isteka roka od pet godina, svi učesnici porezne konsolidacije dužni su platiti porez na način i pod uslovima kao da nije bilo konsolidacije. Član 70. (Porezni gubitak kod poreznog konsolidovanja) Shodno članu 42. stav (3) Zakona kod porezne konsolidacije se ne može koristiti porezni gubitak kao umanjenje buduće porezne osnovice grupe. Član 71. (Prijava poreznog konsolidovanja) (1) Prijavu poreza na dobit u slučaju poreznog konsolidovanja vrši matično privredno društvo podnošenjem Konsolidovanog poreznog bilansa i prijave poreza na dobit - Obrazac PP-805, a zavisna društva podnose Porezne bilanse - Obrazac PB-800-A. (2) Uz prijave iz stava (1) ovog člana matično privredno društvo dostavlja i konsolidovani bilans uspjeha za grupu, sačinjen u skladu sa MRS/MSFI, te druga potrebna obrazloženja. I. Statusne promjene Član 72. (Statusne promjene) (1) Porezni obveznik koji je subjekt statusne promjene spajanja ili podjele, dužan je utvrditi poreznu osnovicu u skladu sa odredbama Zakona i ovog Pravilnika, za period od početka kalendarske godine ili drugog odobrenog perioda do dana upisa rješenja u sudski registar. Porezni obveznik koji je nastao spajanjem ili podjelom, svoju poreznu osnovicu utvrđuje od dana upisa rješenja u sudski registar do kraja kalendarske godine. (2) Porezni obveznik koji se pripaja dužan je utvrditi poreznu osnovicu na način iz stava (1) ovog člana. Član 73. (Kontinuitet u oporezivanju) (1) Ukoliko se imovina i obaveze poreznog obveznika koji se spaja ili pripaja ili dijeli procjenjuje po novim vrijednostima, nezavisno od njene knjigovodstvene vrijednosti iskazane kod poreznog obveznika koji je subjekt statusne promjene, porezni obveznik koji učestvuje u statusnoj promjeni spajanja ili pripajanja ili podjele utvrđuje dobit odnosno gubitak određen prije i poslije statusne promjene odvojeno. (2) Razlika vrijednosti imovine i obaveza između procijene iz stava (1) ovog člana i knjigovodstvene vrijednosti te imovine i obaveza uključuje se u poreznu osnovicu, i smatra se kapitalnim dobitkom odnosno gubitkom iz statusne promjene. (3) Porezni obveznik ne utvrđuje dobit odnosno gubitak prije i poslije statusne promjene, ukoliko prenosi imovinu i obaveze po istoj vrijednosti na svog pravnog sljednika, ne utičući na knjigovodstvenu vrijednost te imovine i obaveza, i na konzistentnost utvrđivanja porezne osnovice prema članu 7. stav (7) Zakona. Član 74. (Porezni obveznik u likvidaciji) (1) Kod poreznog obveznika u likvidaciji, oporeziva osnovica se utvrđuje odvojeno za period prije i poslije rješenja o otvaranju likvidacionog postupka. (2) Porezni obveznik koji je u likvidacionom postupku će do dana rješenja o otvaranju likvidacionog postupka zatvoriti svoje računovodstvene evidencije u svrhu utvrđivanja porezne osnovice. Porezna osnovica se utvrđuje za period od početka kalendarske godine odnosno izmijenjenog perioda do dana rješenja o otvaranja likvidacionog postupka. (3) U periodu trajanja likvidacije do kraja kalendarske godine ili do dana rješenja o okončanju likvidacionog postupka, zavisno šta je prije, utvrđuje se porezna osnovica. Ukoliko je likvidacioni postupak prešao u novu kalendarsku godinu, porezna osnovice se utvrđuje, godišnje, sve do dana rješenja o okončanju likvidacionog postupka. (4) Porezne osnovice iz st. (2) i (3) ovog člana se utvrđuju posebno. (5) Porezni obveznik u likvidaciji može koristiti pravo umanjenje porezne osnovice za porezni gubitak prethodnog perioda u skladu sa članom 25. Zakona, do konačno utvrđenog likvidacionog viška. Član 75. (Likvidacioni višak) (1) Ukoliko je nakon umanjenja za porez, dobit iz člana 74. stav (3) ovog Pravilnika veća od iznosa upisanog kapitala u sudski registar ili drugi registracioni organ, tako ostvareni višak ima status dividende. (2) Porezni obveznik koji je primalac dividende iz stava (1) ovog člana primjenjuje odredbe člana 21. Zakona i člana 44. ovog Pravilnika. (3) Ukoliko je nakon umanjenja za porez, dobit iz člana 74. stav (3) ovog Pravilnika, manja od iznosa upisanog kapitala u sudski registar ili drugi registracioni organ, tako nastali gubitak se smatra porezno nepriznatim rashodom. (4) Porezni obveznik, koji je vlasnik kapitala lica iz stava (3) ovog člana, nema pravo na umanjenje porezne osnovice po osnovu nastalog gubitka. (5) Gubitak iz stava (4) ovog člana predstavlja razliku između vlasnikovog udjela u kapitalu likvidiranog subjekta i niže vrijednosti likvidacionog viška koji nakon provedenog postupka likvidacije pripada vlasniku. Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 85 III. UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA A. Porezni period Član 76. (Porezni period) (1) Porezni period je jednak kalendarskoj godini. (2) Porezni period može biti i kraći od kalendarske godine, ukoliko porezni obveznik počinje poslovanje u toku godine, te njegov porezni period traje od početka poslovanja do kraja kalendarske godine. (3) Ukoliko porezni obveznik završava poslovanje u toku godine, njegov porezni period traje od završetka poslovanja do kraja kalendarske godine. (4) Porezni obveznik koji je tokom kalendarske godine imao statusne promjene iz člana 26. stav (1) Zakona može imati porezni period od početka kalendarske godine do statusne promjene i od statusne promjene od kraja kalendarske godine. (5) Porezni obveznik uz odobrenje federalnog ministra finansija (u daljem tekstu: Ministar) može imati i drugačiji period od kalendarske godine. Jednom odobrena izmjena poreznog perioda primjenjuje se najmanje tri godine uzastopno. (6) U prvoj godini izmjene poreznog perioda prema članu 47. stav (2) tačka d) Zakona, porezni obveznik ima dva porezna perioda. Prvi period počinje od početka kalendarske godine do novog početka drugačijeg perioda. Drugi period je porezni period koji je drugačiji od kalendarske godine. Isti je slučaj kada je završen ciklus od najmanje tri godine i nema produžavanja. Član 77. (Odobravanje drugog poreznog perioda) (1) Porezni obveznik može podnijeti Zahtjev za izmjenom poreznog perioda prema Federalnom ministarstvu finansija, ukoliko ima saglasnost nadležnog organa u Bosni i Hercegovini o izmjeni perioda za sačinjavanje finansijskih izvještaja koji je drugačiji od kalendarske godine. (2) Ministar odobrava korištenje drugačijeg poreznog perioda izdavanjem Rješenja, na način da jednom odobreno Rješenje traje tri uzastopna perioda. Izmijenjeni porezni period mora odgovarati izmijenjenom periodu za sačinjavanje finansijskih izvještaja koji se koristi kod razreza poreza. (3) Jedan primjerak Rješenja iz stava (2) ovog člana porezni obveznik dostavlja Poreznoj upravi odnosno nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave kojoj pripada. B. Naplata poreza Član 78. (Akontacija poreza) (1) Tokom poreznog perioda porezni obveznik je dužan plaćati mjesečni iznos akontacije poreza, na način propisan Zakonom i ovim Pravilnikom. (2) Visina akontacije poreza iz stava (1) ovog člana se utvrđuje u iznosu 1/12 obračunatog poreza, poslije umanjenja porezne osnovice i poreznog kredita, iz porezne prijave prethodnog poreznog perioda. (3) Iznimno od stava (2) ovog člana, na zahtjev poreznog obveznika koji obavlja djelatnost sa sezonskim obilježjima, Porezna uprava može rješenjem utvrditi različitu visinu akontacije za pojedine mjesece poreznog perioda, s tim da ukupan iznos akontacija mora odgovarati iznosu koji bi se naplatio ravnomjernim iznosom akontacija poreza. (4) Utvrđena visina akontacije poreza se plaća sve do podnošenja nove porezne prijave. (5) Obveznikom plaćanja akontacije poreza na dobit iz stava (1) ovog člana smatra se: a) porezni obveznik iz člana 3. st. (1), (2) i (3) i član 4. stav (2) Zakona, b) pravno lice iz člana 28. stav (1) i člana 29. stav (1) Zakona, i c) matično privredno društvo iz člana 42. stav (4) Zakona. (6) Akontacije poreza na dobit smatraju se i preplate poreza na dobit iz prethodnog perioda uz saglasnost poreznog obveznika. Član 79. (Utvrđivanje akontacije poreza) (1) Akontacija poreza na dobit se utvrđuje u Prijavi poreza na dobit (Obrazac PP-801 ili Obrazac PP-802 ili Obrazac PP- 803 ili Obrazac PP-804 ili Obrazac PP-805) i tako utvrđena visina akontacije poreza važi sve do podnošenja nove Prijave poreza na dobit. (2) Porezni obveznik koji je započeo svoje poslovanje, te nema porezne prijave prethodnog perioda, nije u obavezi plaćati akontaciju poreza na dobit za taj porezni period. (3) Pod obveznikom u smislu stava (2) ovog člana ne smatra se obveznik nastao statusnom promjenom iz člana 26. stav (1) Zakona. (4) Obveznik koji je u Prijavi poreza na dobit za privredna društva - Obrazac PP-801 iskazao porezni gubitak koji može koristiti za buduće umanjenje cjelokupne porezne osnovice, nije u obavezi plaćati akontaciju poreza na dobit za taj porezni period. Član 80. (Izmjena akontacije poreza) (1) Porezni obveznik može tražiti izmjenu iznosa akontacije utvrđenu prema članu 79. ovog Pravilnika, u slučajevima iz člana 52. stav (4) Zakona. (2) Zahtjev za izmjenu akontacije poreza, porezni obveznik dostavlja Poreznoj upravi koja će Rješenjem utvrditi novi mjesečni iznos akontacije poreza, ukoliko je porezni obveznik suočen sa situacijama kod kojih je: a) uslijed statusne promjene smanjena mogućnost poslovanja sa dobiti prema preliminarnim finansijskim izvještajima; b) uslijed poslovne promjene, koja direktno ili indirektno utiče na visinu porezne osnovice, i prema polugodišnjim finansijskim izvještajima povećana mogućnost poslovanja sa gubitkom; c) plaćeni porezni kredit iz čl. 52., 53. i 54. ovog Pravilnika od strane poreznog obveznika, a koji se može dokazati vjerodostojnim ispravama. d) uslijed prirodnih ili drugih nesreća smanjena mogućnost poslovanja sa dobiti. (3) Izmjenu iznosa akontacije poreza može izvršiti i Porezna uprava po službenoj dužnosti, kao posljedica nadzora ili na osnovu drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika kojima raspolaže. Novi iznos akontacije poreza utvrđuje se Rješenjem, a izmjena iznosa akontacije poreza primjenjuje se za naredni mjesec u odnosu na mjesec u kojem je doneseno Rješenje. Član 81. (Zahtjev za izmjenu akontacije poreza) (1) U zahtjevu za izmjenu akontacije poreza na dobit porezni obveznik mora navesti i obrazložiti razloge za izmjenu visine akontacije poreza. (2) Porezni obveznik uz zahtjev iz stava (1) ovog člana, dostavlja vjerodostojne dokaze obrazloženih razloga, koje Porezna uprava treba da cijeni prilikom prihvaćanja ili odbacivanja zahtjeva. Број 88 - Страна 86 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. Član 82. (Plaćanje akontacije poreza) (1) Mjesečni iznos akontacije poreza na dobit se plaća do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. (2) Ukoliko porezni obveznik ne plati akontaciju poreza na dobit u skladu sa stavom (1) ovog člana, obračunat će se zatezna kamata na javne prihode. Član 83. (Konačna porezna obaveza) (1) Konačna porezna obaveza se utvrđuje u Prijavi poreza na dobit (Obrazac PP-801 ili Obrazac PP-802 ili Obrazac PP- 803 ili Obrazac PP-804 ili Obrazac PP-805). (2) Ukoliko je konačna porezna obaveza veća od uplaćenih iznosa akontacija poreza, porezni obveznik je dužan u roku od 20 radnih dana od dana podnošenja porezne prijave uplatiti razliku poreza na dobit. (3) Ukoliko je konačna porezna obaveza manja od uplaćenih iznosa akontacija, prema zahtjevu poreznog obveznika, razlika poreza se može: a) uračunati u buduće akontacije poreza na dobit; b) preknjižiti na dužnu poreznu obavezu ukoliko javni prihodi pripadaju istom budžetu; c) vratiti poreznom obvezniku. (4) Ukoliko porezni obveznik ne dostavi Zahtjev za povrat, Porezna uprava će po službenoj dužnosti primijeniti odredbu stava (3) tač. a) i/ili b) ovog člana. (5) Porezna uprava je dužna obavijestiti poreznog obveznika o postupanju iz stava (4) ovog člana u roku od 30 radnih dana od dana podnošenja Prijave poreza na dobit. Član 84. (Zahtjev za povrat poreza) (1) Zahtjev za povrat poreza se dostavlja Poreznoj upravi uz Prijavu poreza na dobit (Obrazac PP-801 ili Obrazac PP- 802 ili Obrazac PP-803 ili Obrazac PP-804 ili Obrazac PP- 805) u kojoj je utvrđena preplata poreza na dobit. (2) Povrat poreza se ne može odobriti za porezni kredit iz čl. 52., 53. i 54. ovog Pravilnika. (3) Porezna uprava donosi Rješenje o povratu poreza koje dostavlja poreznom obvezniku i nadležnom organu za povrat poreza u roku do 20 radnih dana od dana dostavljanja Zahtjeva. (4) Porezni obveznik može podnijeti Zahtjev za povrat poreza i ukoliko je pogrešno ili više uplatio poreza na dobit. C. Isplate iz dobiti Član 85. (Isplate iz dobiti) (1) Isplate iz dobiti u smislu člana 55. Zakona uključuju raspodjelu po osnovu prava vlasništva na ime dobiti tog poreznog obveznika, nezavisno u kojem obliku se ta raspodjela izvršila, novčanom ili nenovčanom, prema vlasnicima kapitala. (2) Akontativna raspodjela dobiti smatra se isplatom dobiti iz stava (1) ovog člana. (3) Direktnim porezima, koje porezni obveznik ne može dugovati prema članu 55. stav (1) Zakona na dan isplate iz dobiti, smatraju se javni prihodi koji se plaćaju po entitetskim ili kantonalnim propisima, u budžete, bez činjenja protuusluge, a nameću se svim licima prema karakteristikama poreznih zakona. (4) Doprinosima koje porezni obveznik ne može dugovati prema članu 55. stav (1) Zakona na dan isplate iz dobiti smatraju se javni prihodi koji se plaćaju po entitetskim propisima, u svrhu ostvarivanja određenih prava. (5) Obaveze prema zaposlenicima koje porezni obveznik ne može dugovati smatraju se svi prihodi od nesamostalne djelatnosti uređeni prema propisu koji uređuje porez na dohodak, za koje porezni obveznik ima pravnu obavezu isplate prema zaposlenom. (6) Pravna obaveza iz stava (5) ovog člana može biti ili propisana pravna norma ili ugovorna obaveza između poreznog obveznika i njegovog zaposlenika. (7) Porezni obveznik ne može izvršiti isplatu iz dobiti, ukoliko na datum raspodjele ima dospjele obaveze iz st. (3), (4) i (5) ovog člana. Član 86. (Davanje pozajmica i prijenos imovine) (1) Porezni obveznik ne može davati pozajmice u bilo kojem obliku, novčanom ili ne, drugim licima, ukoliko na datum sačinjavanja ugovora ili isplate, zavisno šta je ranije, ima dospjele, a neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda. (2) Javnim prihodima iz člana 55. stav (2) Zakona smatraju se svi javni prihodi, čije je plaćanje uređeno državnim, entitetskim ili kantonalnim propisima odnosno propisima jedinica lokalne samouprave. (3) Prijenosom imovine na druga pravna lica predviđeno članom 55. stav (2) Zakona smatra se: a) dati poklon u stvarima, pravima ili bilo koji oblik imovine obveznika koja mu služi za obavljanje djelatnosti ili s kojom stiče direktno ili indirektno prihode; b) naslijeđa u stvarima, pravima ili imovini; c) prodaja nematerijalne imovine, te nekretnina, postrojenja i opreme bez naknade ili uz naknadu koja je ispod tržišne cijene. (4) Prijenosom imovine na druga pravna lica predviđena članom 55. (2) Zakona ne smatraju se prodaje roba ili usluga kao dio djelatnosti koju obavlja obveznik, kao ni prodaja imovine po tržišnoj cijeni. Član 87. (Dokazi vezani za isplatu) (1) Ukoliko porezni obveznik vrši isplatu iz dobiti na dan isplate, u svojoj evidenciji treba da posjeduje sljedeće dokaze: a) potvrda ili uvjerenje Porezne uprave o stanju neizmirenih obaveza po osnovu poreza ili doprinosa; i b) izjava poreznog obveznika pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su dospjele obaveze prema zaposlenim uredno izmirene. (2) Ukoliko porezni obveznik daje pozajmice ili vrši prijenos imovine u svojoj evidenciji treba da posjeduje sljedeće dokaze: a) dokaze iz stava (1) ovog člana b) potvrda ili uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o stanju neizmirenih obaveza s osnova javnih prihoda. (3) Dokazi iz st. (1) i (2) ovog člana ne smiju biti stariji od 15 dana od dana isplate dobiti odnosno davanja pozajmice ili prijenosa imovine. IV. POREZNI POTICAJI A. Investiranje u proizvodnu opremu Član 88. (Porezna olakšica po osnovu investiranja u proizvodnu opremu) (1) Obvezniku iz člana 3. Zakona će se umanjiti utvrđena porezna obaveza za 30% ukoliko porezni obveznik izvrši kupovinu proizvodne opreme u godini za koju se utvrđuje dobit, prema sljedećim kumulativno ispunjenim uslovima: a) vrijednost proizvodne opreme iznosi više od 50% ostvarene dobiti prije oporezivanja iz poreznog perioda za koji se umanjuje porezna obaveza, b) kupovina opreme se vrši iz vlastitih sredstava i Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 87 c) proizvodna oprema je kupljena i stavljena u upotrebu u godini za koju se traži umanjenje porezne obaveze. (2) Kupovina iz vlastitih sredstava iz stava (1) tačka b) ovog člana utvrđuje se na osnovu Izvještaja o novčanim tokovima sačinjenog u skladu sa direktnom ili indirektnom metodom prema računovodstvenim propisima na način da je: NPA NIA+ NFA gdje je: NPA - Novčani tok iz poslovnih aktivnosti NIA - Novčani tok iz investicionih aktivnosti NFA - Novčani tok iz finansijskih aktivnosti. (3) Proizvodnom opremom iz člana 36. stav (2) Zakona smatraju se postrojenje ili oprema koju porezni obveznik direktno koristi u procesu stvaranja nove vrijednosti (proizvoda ili usluge) kao sredstvo rada, s izuzetkom putničkih automobila. Član 89. (Prijava porezne olakšice) (1) Porezni obveznik koji koristi porezni poticaj iz člana 36. stav (2) Zakona uz Poreznu prijavu poreza na dobit dužan je dostaviti Prijavu porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu - Obrazac PP-810. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana se sastoji iz tri dijela i sadrži: a) podatke iz bilansa stanja - iznose tekuće i prethodne godine iz izvještaja Bilansa stanja stavki označenih kao: 1) pozicija naziva Postrojenje i oprema, oznake AOP 011 2) pozicija naziva Ukupna aktiva oznake AOP 067 b) podatke o novčanim tokovima - iznose neto povećanja ili smanjenja novčanih tokova iz poslovnih, investicionih i finansijskih aktivnosti iz godine za koju se utvrđuje porez. c) podatke o kupljenoj proizvodnoj opremi - naziv proizvodne opreme, nabavna vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost, naziv dobavljača, broj fakture ili ugovora i datum plaćanja. B. Investiranje u stalna sredstva Član 90. (Porezna olakšica po osnovu investiranja u stalna sredstva) (1) Obvezniku iz člana 3. Zakona će se umanjiti utvrđena porezna obaveza za 50% ukoliko porezni obveznik izvrši ulaganje u stalna sredstva, za svaku godinu za koju se utvrđuje dobit, prema sljedećim kumulativno ispunjenim uslovima: a) vrijednost ulaganja iznosi ukupno 20 mil. KM u pet uzastopnih godina, b) prve godine ulaganje iznosi 4 mil. KM i c) ulaganje se vrši iz vlastitih sredstava, što isključuje zaduživanje u svrhu ulaganja bilo kojeg oblika. (2) Ukoliko porezni obveznik investira iznos od 20 mil. KM i u kraćem periodu od pet (5) godina, ima pravo na umanjenje porezne obaveze za 50% u svakoj godini kao da je investirao svih pet (5) godina. (3) Ulaganje iz vlastitih sredstava iz stava (1) tačka c) ovog člana utvrđuje se na isti način kako je propisano u članu 88. stav (2) ovog Pravilnika. (4) Ulaganjem u stalna sredstva iz člana 36. stav (5) Zakona smatraju se ulaganja u nekretnine, postrojenje ili opremu koju porezni obveznik direktno ili indirektno koristi u procesu stvaranja nove vrijednosti (proizvoda ili usluge), s izuzetkom stambenih jedinica i putničkih automobila. (5) Pod ulaganjem iz stava (4) ovog člana smatra se kupovina, izgradnja, dogradnja, investiciono održavanje koje se kapitalizira u skladu sa računovodstvenim propisima kao i drugi slični načini povećanja vrijednosti stalnog sredstva. (6) Pod početkom ulaganja smatra se kod kupovine prijenos u vlasništvo nekretnine, opreme ili postrojenja, a kod izgradnje ili dogradnje početak izvršenja radova. Član 91. (Plan investiranja) (1) Porezni obveznik koji je odlučio da primijeni poreznu olakšicu iz člana 36. stav (5) Zakona obavezan je da dostavi Plan investiranja - Obrazac PI-808 do 30. juna godine za koju će tražiti porezni poticaj, nadležnoj jedinici Porezne uprave. (2) Porezni obveznik uz Obrazac PI-808 dostavlja i Odluku o investiranju koja je uredno potpisana i ovjerena od odgovornog lica ili tijela. (3) Plan investiranja se sastoji iz tri dijela i sadrži: a) podatke o investicijama koji bi trebali da sadrže opis investicije, njen cilj i svrhu; b) podatke o izvorima investiranja koji bi trebali da sadrže načine i izvore finansijskih sredstava iz kojih će se finansirati investicija; c) podatke o planu investiranja koji bi trebali da sadrže tok investiranja s posebnim osvrtom na planirane iznose ulaganja za period trajanja porezne olakšice. (4) Kod upisa perioda Plana investiranja upisuje se petogodišnji period trajanja investiranja. Član 92. (Prijava porezne olakšice) (1) Porezni obveznik koji koristi porezni poticaj iz člana 36. stav (4) Zakona uz Poreznu prijavu porezna na dobit dužan je dostaviti Prijavu porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva - Obrazac PP-811 za svaku godinu u kojoj se umanjuje porezna obaveza. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana se sastoji iz četiri dijela i sadrži: a) podatke o investiciji koji sadrže: 1) početnu godinu korištenja poticaja koja predstavlja prvu godinu ulaganja; 2) godinu investiranja u odnosu na period investiranja i označava se zaokruživanjem; 3) planirani iznos investicije u KM u tekućem poreznom periodu za godinu investiranja iz Obrasca PI-808; 4) iznos investicije u KM u tekućem poreznom periodu se utvrđuje zbirom nabavne vrijednosti utvrđenim u dijelu četiri ovog Obrasca; 5) ukupno investirani iznos u KM koji se utvrđuje kao zbir svih investiranja koja su izvršena u prethodnom periodu uključujući tekuću godinu; b) podatke iz bilansa stanja - iznose tekuće i prethodne godine iz izvještaja Bilansa stanja stavki označenih kao: 1) pozicija naziva Nekretnine, postrojenje i oprema, oznake AOP 008 2) pozicija naziva Ukupna aktiva oznake AOP 067 c) podatke o novčanim tokovima - iznose neto povećanja ili smanjenja novčanih tokova iz poslovnih, investicionih i finansijskih aktivnosti iz godine za koju se utvrđuje porez. d) podatke o ulaganju - naziv ulaganja, nabavna vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost, naziv dobavljača, broj fakture ili ugovora i datum plaćanja. Број 88 - Страна 88 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. C. Zapošljavanje Član 93. (Porezna olakšica po osnovu upošljavanja) (1) Obvezniku iz člana 3. Zakona će se umanjiti utvrđena porezna obaveza za iznos bruto plaće novoprimljenih zaposlenika u iznosima koji se utvrde kroz Prijavu porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja - Obrazac PP-812 na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom i ovim Pravilnikom. (2) Novoprimljenim zaposlenim iz stava (1) ovog člana smatra se lice koje je zasnovalo radni odnos sa poreznim obveznikom minimalno u kontinuitetu na 12 mjeseci sa punim radnim vremenom. Ukoliko je period radnog odnosa i duži od 12 mjeseci, priznat će se umanjenje porezne obaveze za ukupan period trajanja radnog odnosa u poreznom periodu u kojem nastanu troškovi bruto plaće tog zaposlenog. (3) Ukoliko je novozaposleni prestao sa radom prije isteka roka od 12 mjeseci ili ima zasnovan radni odnos sa nepunim radnim vremenom, porezni obveznik gubi pravo na dvostruko umanjenje porezne obaveze, te je u obavezi obračunati i uplatiti razliku poreza na dobit zajedno sa zateznim kamatama na javne prihode, na način kao da nije koristio ovu poreznu olakšicu. (4) Ukoliko trajanje ugovora u periodu od 12 mjeseci ili duže, prelazi iz jednog u drugi porezni period, iznos umanjenja porezne osnovice u svakom periodu je srazmjeran učešću troškova bruto plaće u periodu u kojem su nastali. (5) Svaki raskid ugovora o radu smatra se gubitak kontinuiteta od 12 mjeseci, ukoliko se gubi pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje ili zdravstveno osiguranje. (6) Zaposlenik koji je bio u radnom odnosu kod poreznog obveznika ili kod povezanih lica sa poreznim obveznikom u prethodnom periodu od pet godina, ne može se smatrati novoprimljenim zaposlenim. (7) Pod povezanim licem iz stava (6) ovog člana smatra se lice povezano sa poreznim obveznikom na način iz člana 44. stav (3) Zakona. (8) Porezni poticaj iz člana 37. Zakona se ne primjenjuje na novozaposlene radnike za koje porezni obveznik koristi povlastice ili subvencije po osnovu drugih propisa. Član 94. (Prijava porezne olakšice) (1) Porezni obveznik koji koristi porezni poticaj iz člana 37. Zakona uz prijavu poreza na dobit dužan je dostaviti Prijavu porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja - Obrazac PP-812 za godinu u kojoj se umanjuje porezna obaveza. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana se sastoji iz dva dijela i sadrži: a) podatke o novim zaposlenicima uključuju podatke o licima koja su u godini za koju se traži umanjenje porezne osnovice zasnovala radni odnos, te sadrže sljedeće podatke: 1) ime i prezime, 2) jedinstveni matični broj, 3) datum početka rada - datum kada je upisan u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, 4) broj ugovora zaključen sa poreznim obveznikom, 5) iznos neto plaće koja uključuje plaću uvećanu za porez na dohodak isključujući sve naknade u ukupnom iznosu za porezni period, 6) iznos obračunatih doprinosa iz plaće u ukupnom iznosu za porezni period, 7) iznos bruto plaće koja uključuje zbir neto plaće i doprinosa iz plaće; b) podatke o novim zaposlenicima - iz prethodnog poreznog perioda uključuju podatke o licima koja su u prethodnim poreznim periodima započeli radni odnos u trajanju od minimalno 12 mjeseci u kontinuitetu, i koji je nastavio da traje u tekućem poreznom periodu, te sadrži sljedeće podatke: 1) ime i prezime, 2) jedinstveni matični broj, 3) datum početka rada - datum kada je upisan u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, 4) broj ugovora zaključen sa poreznim obveznikom, 5) iznos neto plaće koja uključuje plaću uvećanu za porez na dohodak isključujući sve naknade u ukupnom iznosu za porezni period za koji se traži umanjenje porezne osnovice, 6) iznos obračunatih doprinosa iz plaće u ukupnom iznosu za porezni period za koji se traži umanjenje porezne osnovice, 7) iznos bruto plaće koja uključuje zbir neto plaće i doprinosa iz plaće. D. Gubitak prava na umanjenje porezne obaveze Član 95. (Gubitak prava na umanjenje porezne obaveze uslijed isplata dividende) Ukoliko porezni obveznik izvrši isplatu dividende u bilo kojem obliku, novčanom ili ne, u godini u kojoj koristi porezni poticaj iz člana 36. st. (2) i (4) Zakona, ili izvrši isplatu dividende nezavisno od oblika isplate, a do prije dvije (2) prethodne godine je koristio porezni poticaj iz člana 36. st. (2) i (4) Zakona, gubi pravo na porezni poticaj, te je dužan obračunati i uplatiti porez na dobit zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom na način kao da nije koristio porezni poticaj. Ukoliko porezni obveznik koristi poticaj za porezni period u 2016. godini, ne može isplaćivati dividendu do 31.12.2018. godine ili gubi pravo na porezni poticaj. Član 96. (Gubitak prava na umanjenje porezne obaveze uslijed nedostignutog cenzusa) Ukoliko porezni obveznik ne postigne propisani cenzus od 20 mil. KM iz člana 36. stav (4) Zakona u periodu od pet godina, gubi pravo na porezni poticaj, te je dužan obračunati i uplatiti porez na dobit zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom na način kao da nije koristio porezni poticaj. Član 97. (Gubitak prava na umanjenje porezne osnovice uslijed prijenosa poreznog gubitka) (1) Porezni obveznik koji ostvari porezni gubitak koji u skladu sa članom 25. Zakona koristi za umanjenje porezne osnovice budućeg poreznog perioda, a istovremeno je koristio porezni poticaj iz člana 36. st. (2) i (4) Zakona u prethodne dvije godine, treba da odluči koju poreznu olakšicu će koristiti, jer prva isključuje drugu. (2) Ukoliko porezni obveznik pod uslovima iz stava (1) ovog člana koristi olakšicu poreznog gubitka, gubi pravo na porezni poticaj iz člana 36. st. (2) i (4) Zakona, te je dužan obračunati i uplatiti porez na dobit zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom na način kao da nije koristio porezni poticaj. Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 89 Član 98. (Isključivost poreznih poticaja) (1) Ukoliko porezni obveznik koristi porezni poticaj iz člana 36. stav (2) Zakona ne može koristiti porezni poticaj iz člana 36. stav (4) Zakona. (2) Porezni obveznik može koristi jedan od poreznih poticaja iz člana 36. Zakona i istovremeno sa poreznim poticajem iz člana 37. Zakona. E. Dokazivanje umanjenja porezne osnovice Član 99. (Dokazi vezani za umanjenje porezne osnovice) (1) Ukoliko porezni obveznik koristi porezni poticaj iz člana 36. stav (2) Zakona, u svojoj evidenciji treba da posjeduje fakture ili ugovor o nabavci proizvodne opreme, te zaključene poslovne knjige na dan prijave poreza na dobit odnosno na dan dostavljanja Obrasca PP-810 nadležnoj jedinici Porezne uprave. (2) Ukoliko porezni obveznik koristi porezni poticaj iz člana 36. stav (4) Zakona, u svojoj evidenciji treba da posjeduje fakture ili ugovor o nabavci ili ulaganju, odluku o investiranju uredno ovjerenu i potpisanu od odgovornih lica ili tijela, te zaključene poslovne knjige na dan prijave poreza na dobit odnosno na dan dostavljanja Obrasca PP- 811 nadležnoj jedinici Porezne uprave. (3) Ukoliko porezni obveznik koristi porezni poticaj iz člana 37. Zakona, u svojoj evidenciji treba da posjeduje ugovor(e) o radnom odnosu, te zaključene poslovne knjige na dan prijave poreza na dobit odnosno na dan dostavljanja Obrasca PP-812 nadležnoj jedinici Porezne uprave. Član 100. (Zahtjev Porezne uprave) (1) Porezni obveznik koji koristi porezne poticaje iz čl. 36. i 37. Zakona dužan je u trenutku podnošenja svoje Prijave poreza na dobit da posjeduje dokaze iz člana 97. ovog Pravilnika. (2) Po prijemu zahtjeva Porezne uprave porezni obveznik je dužan tražene dokaze iz člana 99. ovog Pravilnika dostaviti u roku od tri dana. V. POREZNE PRIJAVE A. Prijava poreza na dobit Član 101. (Prijava poreza na dobit) (1) Porezni obveznik čiji je porezni period kalendarska godina, prijavu poreza na dobit iz čl. 102., 103., 104., 105. i 106. ovog Pravilnika podnosi Poreznoj upravi do 31. marta odnosno do zadnjeg radnog dana u martu tekuće za prethodnu godinu. (2) Porezni obveznik sa izmijenjenim poreznim periodom prema članu 47. stav (2) Zakona, prijavu poreza na dobit iz čl. 102., 103., 104., 105. i 106. ovog Pravilnika podnosi Poreznoj upravi u roku od 30 dana od dana upisa odnosno prestanka poslovanja ili statusne promjene prema rješenju o upisu u sudski registar, ili prema rješenju Ministra od dana završetka novog poreznog perioda. (3) Izmijenjenu prijavu poreza na dobit porezni obveznik dostavlja u bilo kojem periodu do 30. septembra odnosno 180 dana od dana upisa odnosno prestanka poslovanja ili statusne promjene prema rješenju o upisu u sudski registar, ili prema rješenju Ministra od dana završetka novog poreznog perioda, na način propisan članom 50. Zakona. Član 102. (Porezna prijava privrednih društava) (1) Porezni obveznik iz člana 3. stav (1) Zakona je dužan u skladu sa članom 49. stav (1) Zakona dostaviti Prijavu poreza na dobit za privredna društva - Obrazac PP-801 nadležnoj jedinici Porezne uprave prema sjedištu privrednog društva. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana sadrži podatke o poreznom obvezniku na osnovu kojih se vrši razrez poreza na dobit te stvara obaveza obračuna i uplate akontacije poreza na dobit za naredni porezni period. (3) Prijava poreza na dobit za privredna društva - Obrazac PP- 801 se sastoji iz tri dijela i sadrži: a) podatke o poreznom obvezniku - naziv, identifikacioni broj, adresa, broj zaposlenih, broj poslovnih jedinica odnosno podružnica, šifra djelatnosti, imovina u vlasništvu poreznog obveznika, odluke o raspodjeli dobiti, promjene o upisanom kapitalu. b) podatke za obračun akontacije poreza na dobit - dobit poslovne godine, porezna osnovica, porezna olakšica, neto porezna osnovica, iznos poreza na dobit, porezni kredit, konačni porez na dobit i mjesečni iznos akontacije poreza na dobit. c) podatke o prilozima prijave poreza na dobit koji popunjava Porezna uprava prilikom zaprimanja prijave koja sadrži i datum prijema i potpis odgovornog lica u Poreznoj upravi koje je zaprimilo prijavu. Član 103. (Porezna prijava podružnice iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta) (1) Porezni obveznik iz člana 3. stav (2) Zakona je dužan u skladu sa članom 49. stav (1) Zakona dostaviti Prijavu poreza na dobit za podružnicu iz RS ili BD za kanton - Obrazac PP-802. Prijava se dostavlja prema nadležnoj jedinici za koju Porezna uprava odredi da je glavna. (2) Ukoliko privredno društvo iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta ima više podružnica sa sjedištem u jednom kantonu, sačinjava jednu prijavu poreza na dobit iz stava (1) ovog člana. Ukoliko ima podružnice sa sjedištem u više kantona, sačinjava se za svaki kanton po jedna prijava, ukoliko se uplata vrši prema budžetu kantona odnosno za Federaciju ukoliko se uplata poreza vrši prema budžetu Federacije. (3) Prijava iz stava (1) ovog člana se sastoji iz četiri dijela i sadrži: a) podatke o privrednom društvu - naziv, identifikacioni broj, adresa privrednog društva čija je podružnica, zatim se navode šifra djelatnosti i prosječan broj zaposlenih. b) podatke o podružnicama - naziv, identifikacioni broj, adresa i kanton. Ukoliko pravno lice ima više podružnica od predviđenih pet, dodaje se novi red u Obrascu PP-802 za svaku novu podružnicu. c) podatke za obračun akontacije poreza na dobit - dobit poslovne godine, porezna osnovica, porezna olakšica, neto porezna osnovica, iznos poreza na dobit, porezni kredit, konačni porez na dobit i mjesečni iznos akontacije poreza na dobit. d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit koji popunjava Porezna uprava prilikom zaprimanja prijave koja sadrži i datum prijema i potpis odgovornog lica u Poreznoj upravi koje je zaprimilo prijavu. Član 104. (Porezna prijava poslovnih jedinica nerezidenta) (1) Porezni obveznik iz člana 3. stav (3) Zakona je dužan u skladu sa članom 49. stav (1) Zakona dostaviti do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu odnosno danom Број 88 - Страна 90 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. prestanka poslovanja zavisno šta je prije, Prijavu poreza na dobit za poslovne jedinice nerezidenta - Obrazac PP-803. Prijava se dostavlja prema nadležnoj jedinici za koju Porezna uprava odredi da je glavna. (2) Na nerezidentno pravno lice koje je porezni obveznik iz člana 3. stav (3) Zakona primjenjuje se član 103. stav (2) ovog Pravilnika. (3) Prijava iz stava (1) ovog člana se sastoji iz četiri dijela i sadrži: a) podatke o privrednom društvu - naziv, identifikacioni broj, adresa privrednog društva čija je poslovna jedinica, zatim se navode valuta, kurs valute i porezni period tog privrednog društva. b) podatke o obračunu oporezive dobiti poslovne jedinice - opis poslovnih aktivnosti, metode obračuna poslovnog rezultata, obračun prihoda i rashoda prema propisima o računovodstvu i reviziji u Federacije, primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine, te obračun poreza na dobit. c) podatke za izračun akontacije poreza na dobit - dobit poslovne godine, porezna osnovica, porezna olakšica, neto porezna osnovica, iznos poreza na dobit, porezni kredit, konačni porez na dobit i mjesečni iznos akontacije poreza na dobit. d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit koji popunjava Porezna uprava prilikom zaprimanja prijave koja sadrži i datum prijema i potpis odgovornog lica u Poreznoj upravi koje je zaprimilo prijavu. Član 105. (Porezna prijava za djelimično izuzeta lica) (1) Porezni obveznik iz člana 4. stav (2) Zakona je dužan u skladu sa članom 49. stav (1) Zakona dostaviti Prijavu poreza na dobit za djelimično izuzeta lica - Obrazac PP-804 nadležnoj jedinici Porezne uprave prema sjedištu pravnog lica. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana se sastoji iz četiri dijela i sadrži: a) podatke o poreznom obvezniku - organizacioni oblik, naziv, identifikacioni broj, adresa, broj zaposlenih, šifra djelatnosti, imovina u vlasništvu poreznog obveznika. b) podatke o oporezivoj dobiti - opis poslovnih aktivnosti, obračun prihoda i rashoda prema propisima o računovodstvu i reviziji u Federaciji te obračun poreza na dobit. c) podatke za obračun akontacije poreza na dobit - dobit poslovne godine, porezna osnovica, porezna olakšica, neto porezna osnovica, iznos poreza na dobit, porezni kredit, konačni porez na dobit i mjesečni iznos akontacije poreza na dobit. d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit koji popunjava Porezna uprava prilikom zaprimanja prijave koja sadrži i datum prijema i potpis odgovornog lica u Poreznoj upravi koje je zaprimilo prijavu. Član 106. (Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit) (1) Matično privredno društvo koje ima odobreno porezno konsolidovanje u skladu sa rješenjem iz člana 41. stav (4) Zakona dužno je u skladu sa članom 49. stav (1) Zakona dostaviti Konsolidovani porezni bilans i prijavu poreza na dobit - Obrazac PP-805 nadležnoj jedinici Porezne uprave prema sjedištu pravnog lica. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana se sastoji iz četiri dijela i sadrži: a) podatke o matičnom privrednom društvu - organizacioni oblik, naziv, identifikacioni broj, adresa. b) podatke o zavisnim društvima - naziv, identifikacioni broj, kanton. c) podatke o oporezivoj dobiti - identifikacioni broj zavisnog društva, oporeziva dobit ili porezni gubitak iz poreznih bilansa, neto porezna osnovica, obračun dobiti, porezni gubitak, porezni kredit (plaćeni porez u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu ili van Bosne i Hercegovine ili plaćeni porez po odbitku) ranije korištena porezna oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, ostatak poreza na dobit za porezni period; zatim ostatak poreza na dobit, uplaćene akontacije i razlika za uplatu prema identifikacionom broju zavisnih društava, kao i ukupan mjesečni iznos akontacije poreza na dobit. d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit koji popunjava Porezna uprava prilikom zaprimanja prijave koja sadrži i datum prijema i potpis odgovornog lica u Poreznoj upravi koje je zaprimilo prijavu. B. Porezni bilans Član 107. (Porezni bilans) (1) Osnovica poreznog obveznika se utvrđuje prema članu 7. stav (1) Zakona u Poreznom bilansu (Obrazac PB-800-A ili Obrazac PB-800-B) za porezni period za koji se utvrđuje porezna obaveza poreza na dobit, prema odredbama Zakona i ovog Pravilnika. (2) Obrazac PB-800-A popunjava porezni obveznik iz člana 3. st. (1), (2) i (3) i član 4. stav (2) Zakona. U slučaju da privredno društvo iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta ili nerezidentno pravno lice ima više podružnica odnosno poslovnih jedinica na teritoriji Federacije popunjava se Obrazac PB-800-B. Obrazac PB-800-B sačinjava se za više podružnica odnosno poslovnih jedinica na nivou jednog kantona ukoliko je budžet kantona korisnik javnog prihoda, odnosno na nivou Federacije ukoliko je budžet Federacije korisnik javnog prihoda. (3) U Obrascu PB-800-A ili Obrascu PB-800-B se unose podaci na sljedeće pozicije na odgovarajući način i to: 1) Pod rednim brojem A1. Prihodi privrednih društava - ukupni prihodi iz Bilansa uspjeha koje iskazuje porezni obveznik iz člana 3. stav (1) Zakona. 2) Pod rednim brojem A2. Prihod izuzetih lica ili podružnice odnosno poslovnih jedinica, podijeljene na tačke a) do g) i to: a) prihod od prodaje roba ili proizvoda, b) prihodi do prodaje učinaka, c) ostali poslovni prihodi, d) finansijski prihodi, e) dobici od prodaje imovine, f) ostali prihodi od imovine, g) ostali prihodi raspoređeni od strane poreznog obveznika iz člana 3. st. (2) i (3) i član 4. stav (2) Zakona. 3) Pod rednim brojem A3. Prihodi konsolidovanog društva - ukupni prihodi svih zavisnih društava ukoliko se vrši porezna konsolidacija iz člana 41. Zakona, a Obrazac PP-805 popunjava matično privredno društvo. Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 91 4) Pod rednim brojem B1. Rashodi privrednih društava - ukupni rashodi iz Bilansa uspjeha koje iskazuje porezni obveznik iz člana 3. stav (1) Zakona. 5) Pod rednim brojem B2. Rashodi izuzetih lica ili podružnica odnosno poslovnih jedinica, podijeljeni na podtačke: a) direktni troškovi vezani za tačku A2. ovog Obrasca - porezno priznati rashodi prema Zakonu i Pravilniku, a koji se sučeljavaju sa prihodom označenim kao A2. ovog Obrasca. b) opći i administrativni troškovi - ostali porezno priznati rashodi prema Zakonu i ovom Pravilniku. 6) Pod rednim brojem B3. Rashodi konsolidovanog društva - ukupni rashodi svih zavisnih društava ukoliko se vrši porezna konsolidacija iz člana 41. Zakona, a Obrazac PP-805 popunjava matično privredno društvo. 7) Pod rednim brojem C1. Dobit tekućeg perioda - razlika između rednih brojeva ovog Obrasca A i B odnosno (A1. ili A2. ili A3. - B1. ili B2. ili B3.) ako je veće od 0 KM 8) Pod rednim brojem C2. Gubitak tekućeg perioda - razlika između rednih brojeva ovog Obrasca A i B. odnosno (A1. ili A2. ili A3. - B1. ili B2. ili B3.) ako je manje od 0 KM 9) Pod rednim brojem I. FINANSIJSKI REZULTAT - u zavisnosti od predznaka (+/-) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 1. Dobit poslovne godine - u zavisnosti od poreznog obveznika unosi se iznos iz tačke C1. ili iz Bilansa uspjeha pod oznakom AOP 297 - Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza, a na poziciji rednog broja 2. Gubitak poslovne godine - u zavisnosti od poreznog obveznika unosi se iznos iz tačke C2. ili iz Bilansa uspjeha pod oznakom AOP 298 - Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza. 10) Pod rednim brojem II. KAPITALNI DOBICI I GUBICI - u zavisnosti od predznaka (+/-) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 3. Kapitalni dobici iz bilansa stanja - iznosi utvrđeni u skladu sa članom 24. stav (1) Zakona i čl. 44. i 45. Pravilnika, a na poziciji rednog broja 4. Kapitalni gubici iz bilansa stanja - iznosi utvrđeni u skladu sa članom 24. st. (5) i (6) Zakona i čl. 44. i 45. Pravilnika. 11) Pod rednim brojem III. USKLAĐIVANJE POREZNIH STAVKI - u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona i ovog Pravilnika, te Obrasca PB- 800-A ili Obrasca PB-800-B, na pozicijama rednih brojeva od 5. do 54. upisuju se iznosi porezno nepriznatih rashoda koji uvećavaju poreznu osnovicu, osim na pozicijama rednih brojeva: 16., 26., 35., 39., 41., 42., 45, 49., 51. i 53. koje umanjuju poreznu osnovicu. Redni broj pozicije 39. ima neutralan efekt. 12) Pod rednim brojem IV. OPOREZIVA DOBIT ILI POREZNI GUBITAK PRIJE TRANSFERNIH CIJENA - u zavisnosti od predznaka (+/-) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 55. Oporeziva dobit prije transfernih cijena - iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicija rbr. 1 ili 2+3-4+5 do 15-16+17 do 25-26+27 do 34- 35+36+37-39+40-41-42+43+44-45+46+47+48- 49+50-51+52-53+54) bude veći od 0, a na poziciji rednog broja 56. Porezni gubitak prije transfernih cijena - iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicije rbr. 1 ili 2+3-4+5 do 15-16+17 do 25-26+27 do 34-35+36+37-39+40- 41-42+43+44-45+46+47+48-49+50-51+52-53+54) bude manji od 0. 13) Pod rednim brojem V. TRANSFERNE CIJENE - u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona i Pravilnika iz člana 46. stav (3) Zakona, te Obrasca PB-800-A ili Obrasca PB-800-B, na pozicijama rednih brojeva 57. i 58. upisuju se iznosi porezno nepriznatih rashoda odnosno neiskazan prihod koji uvećavaju poreznu osnovicu. Na poziciji rednog broja 59. Uklanjanje dvostrukog oporezivanja ukoliko je iskazana u tačkama 57. Razlika između tržišnih (viših) i vrijednost stvarnih transakcija sa povezanim licima, za prihode ili 58. Razlika između tržišnih (nižih) i vrijednost stvarnih transakcija sa povezanim licima, za rashode - upisuje se iznos korekcije sa Obrasca TP - 900, za koji se uklanja dvostruko oporezivanje. 14) Pod rednim brojem VI. OPOREZIVA DOBIT ILI POREZNI GUBITAK POSLIJE TRANSFERNIH CIJENA - u zavisnosti od predznaka (+/-) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 60. Oporeziva dobit poslije transfernih cijena upisuje se iznos utvrđen na način da je rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicija rbr. 55+57+58-59) veći od 0, a na poziciji rednog broja 61. Porezni gubitak poslije transfernih cijena - iznos utvrđen na način da je rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicije rbr. 56+57+58- 59) manji od 0. 15) Pod rednim brojem VII. UMANJENJE POREZNE OSNOVICE - upisuju se iznosi: a) preneseni porezni gubitak iz prethodnih pet godina koji se može koristiti za umanjenje porezne osnovice u skladu sa članom 25. Zakona koji se iskazuje na Obrascu PG-809. b) porezni poticaji koje porezni obveznik koristi u skladu sa čl. 36. i 37. Zakona, i to: 1) Iznos umanjenje porezne osnovice za 30% iskazan na Obrascu PP-810; 2) Iznos umanjenja porezne osnovice za 50% iskazan na Obrascu PP-811; 3) Iznos umanjenja porezne osnovice za rashode na ime troškova bruto plaća novih zaposlenika iskazan na Obrascu PP-812; 4) Iznos umanjenja porezne osnovice prema članu 61. Zakona. 16) Pod rednim brojem VIII. POREZNA OSNOVICA - u zavisnosti od predznaka (+/-) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 64. Oporeziva dobit - iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicija rbr. 60-62-63) bude veći od 0, a na poziciji rednog broja 65. Porezni gubitak - iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicije rbr.61-62-63) bude manji od 0. 17) Pod rednim brojem IX. POREZ NA DOBIT - upisuju se iznosi: a) na poziciji rednog broja 66. Neto porezna osnovica upisuje se iznos sa pozicije rednog broja 64. Oporeziva dobit. b) na poziciji rednog broja 67. Obračunati porez upisuje se iznos poreza na dobit koji se dobiva množenjem iznosa sa pozicije rednog broja 66. i stope poreza na dobit 10% c) na poziciji rednog broja 68. Porezni kredit upisuju se iznosi poreznog kredita koji umanjuju uplatu poreza na dobit, i to: Број 88 - Страна 92 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. 1) Iznos poreza plaćen u RS koji je plaćen u skladu sa članom 32. stav (1) Zakona, iskazan na Obrascu PE-806; 2) Iznos poreza plaćen u BD koji je plaćen u skladu sa članom 32. stav (1) Zakona, iskazan na Obrascu PE-806; 3) Iznos poreza plaćen izvan Bosne i Hercegovine koji je plaćen u skladu sa članom 32. st. (3) Zakona, iskazan na Obrascu PE-807; 4) Iznos poreza po odbitku plaćen izvan Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 32. st. (4) Zakona, iskazan na Obrascu PK -814. d) iznos poreza s osnova ranije korištenih poreznih oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa čl. 36. stav (6) i 61. Zakona. 18) Pod rednim brojem X. STANJE POREZA NA DOBIT - upisuju se: a) na poziciji rednog broja 70. Ostatak poreza na dobit za porezni period, iznosi konačne porezne obaveze koja je utvrđena za porezni period, kao iznos utvrđen obračunom pozicije rednih brojeva i to 67.-68.+69., b) na poziciji rednog broja 71. Ostatak poreznih gubitaka za prijenos, iznos poreznog gubitka za prijenosu u naredni period iz Obrasca PG-809, c) na poziciji rednog broja 72. Uplata akontacija i pretplate iz prethodnog perioda, iznose uplaćenih akontacija i pretplata na ime poreza na dobit, d) na poziciji rednog broja 73. Obračun zatezne kamate, iznos obračunate zatezne kamate koju porezni obveznik treba da plati uslijed kašnjenja uplate javnih prihoda, e) na poziciji rednog broja 74. Iznos poreza za uplatu, iznos poreza za uplatu kao pozitivna razlika između pozicije rednih brojeva 70. i 72, f) na poziciji rednog broja 75. Iznos poreza za povrat, iznos poreza za povrat kao negativna razlika između pozicija rednih brojeva 70. i 72. C. Izjave o isplati dividende Član 108. (Izjava o isplati dividende ili dobiti) (1) Porezni obveznik koji je isplatio dividendu odnosno dobit dužan je uredno popunjenu i ovjerenu Izjavu o obračunatom porezu na isplaćene dividende ili dobit - Obrazac ID-813 dostaviti uz Prijavu poreza na dobit (Obrazac PP-801 ili Obrazac PP-802 ili Obrazac PP-803 ili Obrazac PP-804 ili Obrazac PP-805) nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave. (2) Jedan primjerak Obrasca ID-813 porezni obveznik dužan je dostaviti poreznom obvezniku iz člana 3. st. (1), (2) i (3) i člana 4. stav (2) Zakona, koji je primalac dividende odnosno dobiti. (3) Izjava iz stava (1) ovog člana sastoji se iz dva dijela i sadrži: a) podatke o isplatiocu dividende/dobiti - naziv, identifikacioni broj i adresa (ulica broj i općina/grad) b) podatke o primaocima dividende/dobiti - naziv primaoca, identifikacioni broj, datum plaćanja, učešće u kapitalu - broj dionica (procent učešća u kapitalu), bruto iznos dividende (iznos isplaćene dividende uvećana za porez ako je plaćen), iznos poreza, razlika dividende (bruto iznos dividende umanjen za porez), naziv banke primaoca, broj računa primaoca. D. Prijava poreza po odbitku Član 109. (Prijava poreza po odbitku) Obveznik je dužan u roku od deset dana nakon isteka mjeseca u kojem je izvršena uplata poreza po odbitku za i u ime nerezidenta, podnijeti porezne prijave iz čl. 111., 112., 113., 114. i 115. ovog Pravilnika u skladu sa pripadajućim oblikom isplaćenog odnosno izmirenog prihoda, nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave. Član 110. (Oslobađanje od plaćanja poreza po odbitku) (1) Ukoliko je prihod nerezidenta oporeziv isključivo u državi rezidentnosti primaoca prihoda prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i države primaoca prihoda, obveznik je dužan do 10.-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dostaviti Poreznoj upravi Izjavu pravnog lica u svrhu oslobađanja od plaćanja poreza po odbitku na izvoru - Obrazac OP-820. (2) Porezni obveznik koji dostavlja Obrazac OP-820, dužan je u svojoj evidenciji posjedovati i: a) izjavu da je primalac prihoda i krajnji korisnik prihoda i b) potvrdu o rezidentnosti koju je izdao nadležni organ države primaoca prihoda, a koja nije starija od godinu dana. (3) Obrazac OP-820 može biti potpisan i ovjeren od strane nadležnog organa države ugovornice kojoj pripada pravo oporezivanja prihoda. Član 111. (Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende) (1) Porezni obveznik koji vrši isplatu dividende nerezidentu dužan je dostaviti Prijavu poreza po odbitku po osnovu dividende - Obrazac POD 815 na način iz člana 109. ovog Pravilnika. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana sastoji se od četiri dijela i sadrži: a) podatke o isplatiocu dividende - naziv, identifikacioni broj, adresa (ulica, broj, općina/grad) telefon i e-mail. b) podatke o dividendi - način kako je dividenda realizirana da li kroz direktno učešće u kapitalu, fond, holding/koncern i ostalo, računovodstveni period za koji je prihod primljen kao i datum isplate, osnova obračuna poreza po odbitku, te ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i druge države ugovornice, kao i primijenjene stope poreza po odbitku. c) podatke o primaocu dividende - naziv, identifikacioni broj, adresa (ulica, broj, općina/grad) telefon, e-mail, naziv banke, rezidentnost banke i broj računa. d) podatke o porezu po odbitku - bruto prihod, stopa poreza po odbitku, iznos poreza po odbitku, iznos zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje poreza. (3) Ukoliko porezni obveznik primjenjuje nižu stopu poreza po odbitku iz člana 64. stav (3) ovog Pravilnika, uz prijavu iz stava (1) ovog člana dužan je u svojoj evidenciji posjedovati i: a) izjavu da je primalac prihoda i krajnji korisnik prihoda i b) potvrdu o rezidentnosti koju je izdao nadležni organ države primaoca prihoda, a koja nije starija od godinu dana. Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 93 Član 112. (Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate) (1) Porezni obveznik koji vrši isplatu kamate dužan je dostaviti Prijavu poreza po odbitku po osnovu kamate - Obrazac POD 816 na način iz člana 109. ovog Pravilnika. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana sastoji se od šest dijelova i sadrži: a) podatke o isplatiocu kamate - naziv, identifikacioni broj, adresa (ulica, broj, općina/grad) telefon i e-mail. b) podatke o potraživanju - način realizacije kamate (npr.: ugovor), računovodstveni period za koji je prihod primljen kao i datum isplate, osnova obračuna poreza po odbitku, te ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i druge države ugovornice, kao i primijenjene stope poreza po odbitku. c) podatke o primaocu kamate - naziv, identifikacioni broj, adresa (ulica, broj, općina/grad) telefon, e-mail, naziv banke, rezidentnost banke i broj računa. d) podatke o porezu po odbitku - bruto prihod, stopa poreza po odbitku, iznos poreza po odbitku, iznos zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje poreza, razlika za isplatu. e) podatke o priloženim dokumentima. f) napomene koje popunjava Porezna uprava koje mogu uključivati nedostatak dokumenata ili kratak opis dokumenata koji su dostavljeni ili druge bitne činjenice koje u skladu sa okolnostima svakog pojedinog slučaja se iskažu kao takve. (3) Ukoliko porezni obveznik primjenjuje nižu stopu poreza po odbitku iz člana 64. stav (3) ovog Pravilnika, uz prijavu iz stava (1) ovog člana dužan je u svojoj evidenciji posjedovati i: a) izjavu da je primalac prihoda i krajnji korisnik prihoda i b) potvrdu o rezidentnosti koju je izdao nadležni organ države primaoca prihoda, a koja nije starija od godinu dana. Član 113. (Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade) (1) Porezni obveznik koji vrši isplatu autorske naknade dužan je dostaviti Prijavu poreza po odbitku po osnovu autorske naknade - Obrazac POD 817 na način iz člana 109. ovog Pravilnika. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana sastoji se od šest dijelova i sadrži: a) podatke o isplatiocu autorske naknade - naziv, identifikacioni broj, adresa (ulica, broj, općina/grad) telefon i e-mail. b) podatke o imovini - način kako je naknada ostvarena (npr.: ugovor), vrsta autorske naknade (književno, umjetničko ili naučno djelo, patent, zaštitni znak, dizajn ili model, plan, tajna formula ili postupak, kinematografski filmovi, licenca, know-how, ostalo, računovodstveni period za koji je prihod primljen kao i datum isplate, osnova obračuna poreza po odbitku, te ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i druge države ugovornice, kao i primijenjene stope poreza po odbitku. c) podatke o primaocu autorske naknade - naziv, identifikacioni broj, adresa (ulica, broj, općina/grad) telefon, e-mail, naziv banke, rezidentnost banke i broj računa. d) podatke o porezu po odbitku - bruto prihod, stopa poreza po odbitku, iznos poreza po odbitku, iznos zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje poreza, razlika za isplatu. e) podatke o priloženim dokumentima. f) napomene koje popunjava Porezna uprava koje mogu uključivati nedostatak dokumenata ili kratak opis dokumenata koji su dostavljeni ili druge bitne činjenice koje se u skladu sa okolnostima svakog pojedinog slučaja iskažu kao takve. (3) Ukoliko porezni obveznik primjenjuje nižu stopu poreza po odbitku iz člana 64. stav (3) ovog Pravilnika, uz prijavu iz stava (1) ovog člana dužan je u svojoj evidenciji posjedovati i: a) izjavu da je primalac prihoda i krajnji korisnik prihoda i b) potvrdu o rezidentnosti koju je izdao nadležni organ države primaoca prihoda, a koja nije starija od godinu dana. Član 114. (Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalog prihoda) (1) Porezni obveznik koji vrši isplatu ostalog prihoda dužan je dostaviti Prijavu poreza po odbitku po osnovu ostalog prihoda - Obrazac POD 818 na način iz člana 109. ovog Pravilnika. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana sastoji se od šest dijelova i sadrži: a) podatke o isplatiocu ostalog prihoda - naziv, identifikacioni broj, adresa (ulica, broj, općina/grad) telefon i e-mail. b) podatke o prihodu - podaci o osnovi realizacije prihoda, vrsta prihoda: upravljačke, tehničke i obrazovne usluge, zakup imovine, premije osiguranja, telekomunikacijske usluge, zabavni i sportski događaji, ostali prihod iz čl.38. stav (2) Zakona i usluge iz čl.38. stav (1) tačka i) Zakona, računovodstveni period za koji je prihod primljen kao i datum isplate, osnova obračuna poreza po odbitku, te Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i druge države ugovornice, kao i primijenjene stope poreza po odbitku. c) podatke o primaocu prihoda - naziv, identifikacioni broj, adresa (ulica, broj, općina/grad) telefon, e-mail, naziv banke, rezidentnost banke i broj računa. d) podatke o porezu po odbitku - bruto prihod, stopa poreza po odbitku, iznos poreza po odbitku, iznos zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje poreza, razlika za isplatu. e) podatke o priloženim dokumentima. f) napomene koje popunjava Porezna uprava koje mogu uključivati nedostatak dokumenata ili kratak opis dokumenata koji su dostavljeni ili druge bitne činjenice koje se u skladu sa okolnostima svakog pojedinog slučaja iskažu kao takve. (3) Ukoliko porezni obveznik primjenjuje nižu stopu poreza po odbitku iz člana 64. stav (3) ovog Pravilnika, uz prijavu iz stava (1) ovog člana dužan je u svojoj evidenciji posjedovati i: a) izjavu da je primalac prihoda i krajnji korisnik prihoda i b) potvrdu o rezidentnosti koju je izdao nadležni organ države primaoca prihoda, a koja nije starija od godinu dana. Број 88 - Страна 94 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. Član 115. (Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava) (1) Porezni obveznik koji vrši isplatu prihoda po osnovu imovine i prava dužan je dostaviti Prijavu poreza po odbitku po osnovu imovine i prava - Obrazac POD 819 na način iz člana 109. ovog Pravilnika. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana sastoji se od šest dijelova i sadrži: a) podatke o isplatiocu prihoda po osnovu imovine i prava - naziv, identifikacioni broj (ako je rezident Federacije ili BD ili RS), adresa (ulica, broj, općina/grad) telefon i e-mail. b) podatke o prihodu 1) nepokretna imovina - naziv, općina i kanton u kojoj se imovina nalazi, adresa (ulica i broj), prodajna ili tržišna vrijednost imovine i dokument na osnovu kojeg je prodaja izvršena. Ukoliko ima više dokumenata, onda se navodi inicijalni. 2) udjeli u kapitalu ili dionice - naziv pravnog lica čije su dionice ili udjeli (pravno lice koje je emitent tih dionica odnosno čiji je kapital), broj dionica koje su predmet prodaje, vrijednost dionica ili udjela prema knjigovodstvenoj vrijednosti, prodajna ili tržišna vrijednost imovine i dokument na osnovu kojeg je prodaja izvršena. Ukoliko ima više dokumenata, onda se navodi inicijalni. 3) prava industrijske svojine - naziv prava (njegov opći naziv i stručni naziv ukoliko postoji, registraciona oznaka ukoliko je registrovan kod nekog organa, navesti i naziv tog organa, prodajna ili tržišna vrijednost imovine i dokument na osnovu kojeg je prodaja izvršena. Ukoliko ima više dokumenata, onda se navodi inicijalni. Zatim računovodstveni period za koji je prihod primljen kao i datum isplate, osnova obračuna poreza po odbitku, te Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i druge države ugovornice, kao i primijenjene stope poreza po odbitku. c) podatke o primaocu prihoda - naziv, identifikacioni broj, adresa (ulica, broj, općina/grad) telefon, e-mail, naziv banke, rezidentnost banke i broj računa. d) podatke o porezu po odbitku - bruto prihod, stopa poreza po odbitku, iznos poreza po odbitku, iznos zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje poreza. e) podatke o priloženim dokumentima. f) napomene koje popunjava Porezna uprava koje mogu uključivati nedostatak dokumenata ili kratak opis dokumenata koji su dostavljeni ili druge bitne činjenice koje se u skladu sa okolnostima svakog pojedinog slučaja iskažu kao takve. (3) Ukoliko porezni obveznik primjenjuje nižu stopu poreza po odbitku iz člana 64. stav (3) ovog Pravilnika, uz prijavu iz stava (1) ovog člana dužan je u svojoj evidenciji posjedovati i: a) izjavu da je primalac prihoda i krajnji korisnik prihoda i b) potvrdu o rezidentnosti koju je izdao nadležni organ države primaoca prihoda, a koja nije starija od godinu dana. E. Prijava poreznog kredita Član 116. (Prijava poreza za podružnicu u Republike Srpske ili Brčko Distrikta) (1) Porezni obveznik koji traži porezni kredit iz člana 52. ovog Pravilnika dužan je dostaviti Prijavu dobiti podružnice iz RS ili BD - Obrazac PE-806. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana sastoji se od dva dijela i sadrži: a) podatke o podružnicama - naziv podružnice, identifikacioni broj, oznaka da li je iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta te adresa koja uključuje ulicu, broj i općinu. b) podatke o poreznoj osnovici - iznosi ukupnih prihoda podružnice, iznosi ukupnih rashoda podružnice, iznos dobit ili gubitka podružnice kao razlika između prihoda i rashoda, iznos obračunatog poreza na dobit prema propisima u Federaciji obračunat na Obrascu PB-800-A ili Obrazac PB-800-B za tu podružnicu, iznos poreznog kredita za umanjenje poreza na dobit u Federaciji za koji će se umanjiti na Obrascu PB-800- A ili Obrazac PB-800-B kojim se utvrđuje konačna porezna obveza. (3) Porezni obveznik nije dužan dostavljati Obrazac PB-800-A ili Obrazac PB-800-B sačinjen za podružnicu Poreznoj upravi, ali je dužan iste imati u svojoj evidenciji. (4) Porezni obveznik je dužan dostaviti Obrazac PE-806 uz Prijavu poreza na dobit (Obrazac PP-801 ili Obrazac PP- 802 ili Obrazac PP-803 ili Obrazac PP-804 ili Obrazac PP- 805), ukoliko koristi umanjenje poreza po osnovu poreznog kredita. Član 117. (Prijava poreza za poslovnu jedinicu van teritorije BiH) (1) Porezni obveznik koji traži porezni kredit iz člana 51. ovog Pravilnika dužan je dostaviti Prijavu dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine - Obrazac PE-807. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana sastoji se od dva dijela i sadrži: a) podatke o poslovnoj jedinici - država u kojoj se nalazi, porezni period za koji je obračunata dobit, naziv valute u kojoj je iskazana dobit, kurs valute na dan obračuna poreza. b) obračun oporezive dobiti poslovne jedinice: 1) opis poslovnih aktivnosti te poslovne jedinice, oznaka metoda koje su korištene kod obračuna poslovnog rezultata poslovne jedinice. Direktna metoda: Dobit koju poslovna jedinica može očekivati da ostvari, ako je nezavisno i samostalno pravno lice, uključeno u iste ili slične aktivnosti pod istim ili sličnim uslovima, i posluje potpuno nezavisno sa privrednim društvom čiji je dio. Indirektna metoda: Dobit poslovne jedinice se određuje na osnovu alokacijskih ključeva (učešće u ukupnoj dobiti) kroz raspodjelu dobiti pravnog lica čiji je dio. 2) podaci o obračunu prihoda i rashoda prema propisima o računovodstvu i reviziji u Federaciji, iznosi ukupnih prihoda poslovnih jedinica, iznosi ukupnih rashoda poslovnih jedinica, iznos dobit ili gubitka poslovnih jedinica kao razlika između prihoda i rashoda, 3) podaci o primjeni Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i druge države, Сриједа, 9. 11. 2016. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 88 - Страна 95 4) iznos obračunatog poreza na dobit prema propisima u Federaciji obračunat na Obrascu PB-800-A ili Obrazac PB-800-B za te poslovne jedinice, 5) iznos poreznog kredita za umanjenje poreza na dobit u Federaciji za koji će se umanjiti u Obrascu PB-800-A ili Obrazac PB-800-B kojim se utvrđuje konačna porezna obveza. (3) Porezni obveznik nije dužan dostavljati Obrazac PB-800-A ili Obrazac PB-800-B sačinjen za poslovne jedinice Poreznoj upravi, ali je dužan iste imati u svojoj evidenciji. (4) Porezni obveznik je dužan dostaviti Obrazac PE-807 uz Prijavu poreza na dobit (Obrazac PP-801 ili Obrazac PP- 802 ili Obrazac PP-803 ili Obrazac PP-804 ili Obrazac PP- 805), ukoliko koristi umanjenje poreza po osnovu poreznog kredita. Član 118. (Prijava poreza po odbitku za porezni kredit) (1) Porezni obveznik koji traži porezni kredit iz člana 54. ovog Pravilnika dužan je dostaviti Prijavu poreznog kredita s osnove prihoda plaćenog van države Bosne i Hercegovine - Obrazac PK-814. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana sastoji se od sedam dijelova i sadrži: a) podatke o krajnjem korisniku - naziv krajnjeg korisnika prihoda, računovodstveni period za koji je prihod primljen odnosno računovodstveni period u koji je uključen, poštanska adresa, kod i ured, broj telefona, e-mail država rezidentnosti, organizacioni oblik krajnjeg korisnika (privredno društvo; država, općina ili drugi organ; penzijski fond ili institucija; udruženje ili fondacija; neprofitna organizacija; zadruga; ostalo (obrazloženje organizacionog oblika ostalo); osnov sticanja prava na odbitak poreza po dobitku uz oznaku Ugovora ili ostalog (obrazloženje ostalog); b) podatke o licu/agentu koji potpisuje ovaj obrazac - naziv, poštanska adresa, e-mail, telefon, država; c) podatke o prihodu - oznake vrste prihoda na koji se odnosi ova prijava (dividende, kamate, autorske naknade, dobit poslovne jedinice, kapitalna dobit, ostalo (obrazloženje)). U skladu sa oznakom ispunjava se naredni dijelovi prijave. d) dividendu - oznaka realizacije dividende (direktno učešće u kapitalu, fond, ortakluk, ostalo (obrazloženje); naziv fonda ili ortakluk ili ostalo; država rezidentnosti, naziv primaoca, identifikacioni broj (ukoliko je poznat), datum plaćanja, učešće u kapitalu ili broj dionica, bruto iznos dividende, iznos poreza, razlika dividende, naziv banke primaoca, broj računa primaoca. e) kamate - naziv platioca, identifikacioni broj (ukoliko je poznat), datum plaćanja, iznos finansijske obaveze na osnovu koje se plaća kamata; bruto iznos kamate, iznos poreza, razlika kamate, naziv banke primaoca, broj računa primaoca. f) autorske naknade - vrsta autorskog djela i naknade, naziv platioca, identifikacioni broj (ukoliko je poznat), datum plaćanja, iznos obaveze na osnovu koje se plaća naknada ako je ima; bruto iznos naknade, iznos poreza, razlika naknade, naziv banke primaoca, broj računa primaoca. g) ostale prihode - vrsta prihoda, naziv platioca, identifikacioni broj (ukoliko je poznat), datum plaćanja, iznos obaveze na osnovu koje se plaća naknada ako je ima; bruto iznos naknade, iznos poreza, razlika naknade, naziv banke primaoca, broj računa primaoca. h) podatke o licu koje potpisuje obrazac. (3) Porezni obveznik je dužan dostaviti Obrazac PK-814 uz Prijavu poreza na dobit (Obrazac PP-801 ili Obrazac PP- 802 ili Obrazac PP-803 ili Obrazac PP-804 ili Obrazac PP- 805), ukoliko koristi umanjenje poreza s osnove poreznog kredita. F. Prijava poreznih gubitaka Član 119. (Pregled poreznih gubitaka) (1) Akumulirani porezni gubitak koji se koristi za umanjenje porezne osnovice se utvrđuje u Pregledu nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka - Obrazac PG-809, a na osnovu Poreznih bilansa - Obrazac PB-800-A ili Obrazac PB-800-B iz godina u kojima je iskazan porezni gubitak. (2) Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka iz stava (1) ovog člana sadrži podatke o poreznom gubitku iz prethodnih pet godina u odnosu na godinu za koju se traži umanjenje porezne osnovice, na način da se za svaku godinu iskazuje koliko je iskorišteno ili neiskorišteno poreznog gubitka, a koji će se koristiti za tekuću godinu. (3) Porezni obveznik je dužan dostaviti Obrazac PG-809 uz Prijavu poreza na dobit (Obrazac PP-801 ili Obrazac PP- 802 ili Obrazac PP-803 ili Obrazac PP-804 ili Obrazac PP- 805), ukoliko koristi umanjenje porezne osnovice s osnove poreznog gubitka. G. Poslovna evidencija Član 120. (Poslovna dokumentacija) Poslovna dokumentacija pravnih lica koju su prema računovodstvenim propisima u Federaciji obavezni sačinjavati, kao i poslovna dokumentacija poslovnih jedinica iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta koju su prema propisima o računovodstvu i reviziji u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu obavezni sačinjavati, koristi se kod utvrđivanja porezne osnovice poreznih obveznika iz člana 3. stav (1) i (2) i člana 4. stav (2) Zakona. Član 121. (Poslovne knjige i finansijski izvještaji) (1) Za utvrđivanje porezne osnovice poreznog obveznika iz člana 3. stav (1) i člana 4. stav (2) Zakona mjerodavne su poslovne knjige i finansijski izvještaji koji su sačinjeni u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji u Federaciji, te ovjereni pečatom i potpisom odgovornih lica. (2) Za utvrđivanje porezne osnovice poreznog obveznika iz člana 3. stav (2) Zakona mjerodavne su poslovne knjige i finansijski izvještaji koji su sačinjeni u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu, te ovjereni pečatom i potpisom odgovornih lica. Član 122. (Dokumentacija poslovne jedinice nerezidenta) (1) Porezni obveznik iz člana 3. stav (3) Zakona može svoju računovodstvenu evidenciju voditi u skladu sa članom 121. ovog Pravilnika, a ako to ne čini mora posjedovati sljedeće evidencije o: a) imovini - (naziv, količina, nabavna vrijednosti, amortizacija i ostali potrebni podaci); b) kupoprodaji robe, zaliha ili usluga - (naziv robe, količina, cijene, marže, naziv kupca/dobavljača, oznake dokumenta i ostali potrebni podaci); Број 88 - Страна 96 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 9. 11. 2016. c) prodaji robe ili evidenciji o proizvedenim proizvodima - (naziv, količina, cijene, marže, stanja i ostali potrebni podaci); d) izvršenim i primljenim uslugama - (vrste usluge, količine, dokumenti, vrijednosti i ostali potrebni podaci); e) potrošnji i transakcijama povezanim sa kapitalnom imovinom - (naziv imovine, količina, cijene, marže, naziv kupca/dobavljača, oznake dokumenta i ostali potrebni podaci); f) plaćama, naknadama i ostalim isplatama prema zaposlenim ili trećim licima - podaci prema propisima o porezu na dohodak. (2) Porezni obveznik evidenciju iz stava (1) ovog člana vodi na način da je svaka poslovna promjena evidentirana na osnovu vjerodostojnog dokumenta, te da su transakcije iskazane hronološki, prema datumu nastanka. (3) Na osnovu evidencija iz ovog člana, porezni obveznik iz člana 3. stav (3) Zakona je dužan utvrditi dobit primjenom obračunske osnove, prema računovodstvenim propisima dvojnog knjigovodstva. (4) Evidencije iz stava (1) ovog člana se moraju voditi uredno, tačno i ažurno, za svaki porezni period odvojeno. Istekom poreznog perioda porezni obveznik je dužan zaključiti i potpisati evidencije. (5) Poslovne knjige i evidencije, uključujući i prateće kompjuterske evidencije i dokumentaciju na osnovu koje se vrši knjiženje, moraju se čuvati pet godina od dana predaje porezne prijave sačinjene na osnovu tih poslovnih knjiga. VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 123. (Plan investiranja) (1) Porezni obveznik koji je u 2016. godini donio Odluku o investiranju koja će mu u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom omogućiti sticanje porezne olakšice iz člana 36. stav (4) Zakona, dužan je Obrazac PI-808 predati nadležnoj jedinici Porezne uprave do 30.11.2016. godine. (2) Porezni obveznik će uz Obrazac PI-808 dostaviti i Odluku o investiranju koja je uredno potpisana i ovjerena od odgovornih lica. Član 124. (Porezni poticaj zapošljavanja) Korištenje poreznog poticaja iz člana 37. Zakona mogu tražiti porezni obveznici koji su zasnovali radni odnos sa licima - zaposlenicima najranijeg datuma 01.01.2016. godine. Član 125. (Akontacija poreza na dobit) Porezni obveznici iz člana 32. Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/07, 14/08 i 39/09) koji koriste porezno oslobađanje u skladu sa članom 61. stav (1) Zakona, nisu dužni plaćati akontaciju poreza na dobit za period za koji su oslobođeni plaćanja poreza. U godini u kojoj je isteklo oslobađanje od plaćanja poreza, obveznici su plaćanja akontacije poreza. Član 126. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-6359/16 Oktobra, 2016. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r.
Pravilnik o tranfernim cijenama Federacija BiH Službene novine FBiH 67/16 26.08.2016 pravilnik o trasfernim cijenama,transferne cijene,pravilnik Петак, 26. 8. 2016. СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХБрој 67 - Страна 51 F. Ugovori o sudjelovanju u troškovimaČlan 57. (Ugovor o sudjelovanju u troškovima) (1) Ugovori o sudjelovanju u troškovima je okvirni sporazum između pravnih lica o podjeli troškova i rizika razvoja, proizvodnje ili sticanja imovine, usluga ili prava, te o određivanju vrste i obima udjela svakog učesnika u toj imovini, uslugama ili pravima. (2) Postoje dva glavna tipa ugovornih odnosa i to: a) aranžman za zajednički razvoj nematerijalne imovine u kojem svaki učesnik doprinosi različitim sredstvima, resursima i stručnosti i dobija udio prava u razvijenoj imovinu na osnovu svog doprinosa. b) uslužni aranžman kojim se ugovara ili zajedničko finansiranje, ili dijeljenje troškova i rizika za razvoj, ili sticanje imovine, ili za dobijanje usluge, kroz udruživanje sredstava za razvoj, za reklamne kampanje, zajedničko učešće na tržištu i sl. (3) Ukoliko uslužni aranžman iz stava (2) tačka b) ovog člana ne rezultira imovinom koja je proizvedena, razvijena ili stečena, primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na usluge unutar grupe MPL-a, neovisno da li je aranžman opisan kao takav ili ne. Član 58. (Ugovorni odnosi) (1) Provjera, da li se ugovor o sudjelovanju u troškovima izvršava u skladu sa principom van dohvata ruke, vrši se na sljedeći način: a) da li se pristupilo ugovoru s oprezom i poslovnom predrasudom sticanja koristi, jer nezavisno lice neće ući u ugovor u koji vrijednost doprinosa premašuje očekivanu korist. Procjena očekivanih koristi izračunava se na dva načina: 1) kroz očekivani dodatni prihod koji će biti gene-riran ili očekivane uštede po tom osnovu, ili 2) korištenjem odgovarajućih alokacijskih ključe-va, npr. na osnovu prodaje, jedinica koje se ko-riste, proizvoda ili prodaje, bruto ili operativna dobit, broj zaposlenih, uloženom kapitalu i sl. b) da li su uslovi ugovora u skladu sa ekonomskom suštinom, sudeći prema okolnostima koje su poznate ili razumno predvidive u trenutku ulaska u ugovorni odnos. (2) Razmatranje za pristupanje, povlačenje ili prestanak ugovora, po principu van dohvata ruke, treba rješavati na sljedeći način: a) ukoliko doprinos učesnika nije u skladu sa očeki-vanom koristi od ugovora, bit će potrebno izjedna-čavanje plaćanja između učesnika u svrhu prilagodbe doprinosa; ili b) ukoliko učesnik prije izlaska iz ugovora, vrši prijenos svojih prava na drugog učesnika u ugovoru, učesniku koji izlazi mora biti nadoknađena vrijednost prenesenog prava (buy in plaćanje). Iznos buy in plaćanja se utvrđuje na osnovu cijene nezavisne strane koju bi platila za pravo koje se prenosi, uzimajući u obzir proporcionalni udio u ukupnoj očekivanoj koristi koja će biti primljena od ugovora. c) ukoliko učesnik odlaže dio ili sva svoja prava, treba mu biti nadoknađena plaćanjem po principu van dohvata ruke (buy out plaćanje). G. Nematerijalna imovinaČlan 59. (Pojam) (1) Nematerijalna imovina su jedinstvene vrijednosti intele-ktualnog ili nematerijalnog sadržaja koji se mogu, pravno ili ne, zakonski zaštititi. (2) Nematerijalna imovina može se svrstati u dvije grupe: a) trgovačka nematerijalna imovina, kao što su patenti, istraživanje i razvoj, know-how, dizajn i modeli koji se koriste u proizvodnji proizvoda ili pružanju usluga; i b) marketing nematerijalna imovina, kao što je robna marka i trgovački naziv koji se koriste u eksploataciji proizvoda, liste kupaca, kanali distribucije i sl. Član 60. (Aspekti nematerijalne imovine) (1) Kod nematerijalne imovine neophodno je prvo utvrditi postojanje takve imovine te koristi od te imovine. Ukoliko pravno lice iskazuje veće od prosječne stope povrata na imovinu ili veće od prosjeka dobiti za dati nivo fizičke imovine iznad određenog vremenskog perioda, to ukazuje na vjerovatno prisustvo nematerijalne imovine, (2) Nematerijalna imovina koja se uzima za potrebe transfernih cijena nije uvijek prepoznata kao nematerijalna imovina za računovodstvene svrhe. Na primjer, troškovi vezani za razvoj nematerijalne imovine se kroz troškove kao što su istraživanje i razvoj iskazuju kao rashod, a ne kapitaliziraju se. Član 61. (Vrsta nematerijalne imovine) (1) Kod lica koja imaju pravo na naknadu s osnova nematerijalne imovine mora biti utvrđeno postojanje nematerijalne imovine. (2) Pravno vlasništvo nad nematerijalnom imovinom ili ugovor predstavljaju polazišnu osnovu za određivanje koji članovi MPL-a imaju pravo na naknadu. (3) Ukoliko ne postoji ni ugovor, ugovorni odnosi stranaka se određuju na osnovu njihovog ponašanja i ekonomskih principa koji općenito uređuju odnose između nezavisnih lica, odnosno ukoliko ne postoji pravno vlasništvo određuje se ekonomsko vlasništvo nad tom imovinom. (4) Ukoliko je pravni vlasnik odvojen od lica koje je razvilo tu imovinu, tj. ekonomskog vlasnika lice koje je razvilo tu imovinu ima pravo na naknadu po principu van dohvata ruke za razvojnu uslugu. Naknada može biti: a) naknada troškova (s odgovarajućim elementom dobiti), ukoliko je u pitanju ugovorni pružalac razvoja (efektivni pružalac usluga), ili b) naknada paušalno (s povratkom povezane nema-terijalne imovine), ako investitor snosi sve troškove i rizike razvoja. (5) Plaćanje za prijenos nematerijalne imovine između povezanih lica može biti putem: a) direktne prodaje (paušalno plaćanje); ili b) ugovor o licenci za autorska prava. Član 62. (Marketing nematerijalna imovina) (1) Vrijednost marketing nematerijalne imovine zavisi od mnogo faktora, uključujući i: a) ugled i kredibilitet trgovačkog imena ili zaštitnog znaka, b) kvalitete robe ili usluge koje se pružaju pod trgovačkim imenom ili zaštitnim znakom u prošlosti, c) distribuciju i dostupnost roba ili usluga koje su na tržištu; Број 67 - Страна 52 СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХПетак, 26. 8. 2016. d) obim troškova i uspjeh promocije kako bi se potencijalni kupci upoznali sa robom ili uslugama. (2) Kod nematerijalne imovine bitno je da kad distributer zapravo snosi troškove svoje marketinške aktivnosti, a gdje su ti troškovi i rizici koji su nastali kao i funkcije koje obavlja premašili one koji kod nezavisnog distributera pod sličnim okolnostima mogu nastati ili ih obavlja u korist svojih aktivnosti distribucije, očekuje se da će distributer dobiti udio iz dobiti od nematerijalne imovine povezanih lica od vlasnika zaštitnog znaka ili u vezi sa nematerijalnom imovinom. Član 63. (Metodologija kod nematerijalne imovine) (1) Metoda kontrolisane uporedive cijene se koristi kod vred-novanja transakcija koje uključuju nematerijalnu imovinu. Ukoliko postoje problemi u identifikovanju uporedive, primjenjuje se metoda podjele dobiti – rezidualni pristup ili bilo koja druga metoda koja može pružiti najviši stepen uporedivosti u kojoj obje strane u transakciji doprinose vrijednosti nematerijalne imovine. (2) Kod određivanja vrijednosti po principu van dohvata ruke kod prijenosa nematerijalne imovine, lice koje je davalac licence ili kupac nematerijalne imovine uzima u obzir sljedeće: a) funkcionalnom analizom izdvaja vrstu, vrijednost i očekivani vijek trajanja nematerijalne imovine, kao i mišljenje stručnjaka o vrijednosti te imovine, ako je potrebno; b) određivanje stope povrata koja bi trebala biti srazmjerna iznosu plaćene naknade; c) osigurati da plaćeni iznos naknade ima ekonomskog smisla, te da će je lice koje će koristiti tu imovinu iskoristiti. (3) Pri određivanju relativne vrijednosti doprinosa svaka strana, kod uporedivosti transakcije, ispituje količinu, prirodu i troškove nastale u razvoju, ili održavanje nematerijalne imovine. Ostali faktori koje se trebaju razmotriti uključuju: a) očekivane koristi i/ili korisnost nematerijalne imo-vine; b) uslove ugovora, uključujući geografska ograničenja, trajanje licence, pregovaračka prava i ekskluzivnost prava; c) prednosti davaoca licence, koje proizlaze iz razmjene informacija o iskustvima licence te doprinosi daljem razvoju imovine; d) mogućnost pod-licenciranja; e) prava na ažuriranje, reviziju ili izmjene nematerijalne imovine; ili f) pružanje tehničke pomoći, robne marke i know-how uz pristup patenta. Član 64. (Cijena nematerijalne imovine) (1) Prilikom određivanja cijene van dohvata ruke nematerijalne imovine uzima se u obzir korisnost i davaoca licence i sticaoca licence. (2) Davalac licence treba da nadoknadi troškove u vezi sa razvojem nematerijalne imovine i ostvari razuman povrat. (3) Vrijednost nematerijalne imovine kod primaoca treba biti očekivana korist (dodatni profit) koji će nematerijalna imovina stvoriti, što je obično ključni faktor u određivanju cijena nematerijalne imovine za obje strane. (4) U primjeni principa van dohvata ruke kod određivanja cijena nematerijalne imovine potrebno je razumijevanje vrste i karakteristike nematerijalne imovine kao i identifikacija faktora koji doprinose vrijednosti nematerijalne imovine. H. Finansiranje unutar grupe MPLČlan 65. (Pojam) (1) Finansiranje unutar grupe MPL-a predstavlja oblik finansijske usluge između povezanih lica odnosno finansijsku pomoć, koja uključuje kredite, kamate na kredite, avanse i/ili dugovanja, kao i pružanje bilo kakve sigurnosti ili garancije s osnova finansijske pomoći. (2) Aranžmani unutar grupe MPL-a iz stava (1) ovog člana između povezanih lica mogu nastati kad obveznik, direktno ili indirektno, uzima ili daje povezanom licu finansijsku pomoć. (3) U obje situacije, obveznik treba naplatiti ili platiti kamate povezanom licu po stopi koja je u skladu sa stopom koja bi bila naplaćena u sličnoj transakciji između nezavisnih lica po principu van dohvata ruke. Član 66. (Metoda) (1) Kamatna stopa po principu van dohvata ruke je kamatna stopa obračunata u trenutku kada je finansijska pomoćodobrena u nekontrolisanim transakcijama sa ili između nezavisnih lica. (2) Pri određivanju kamatne stope po principu van dohvata ruke za finansijsku pomoć, metoda uporedive nekontro-lisane transakcije smatra se najpouzdanijom metodom. (3) Metodom uporedive nekontrolisane cijene određuje se kamatna stopa kao referentna kamatna stopa između nezavisnih lica za kredit sa vrlo sličnim uslovima. Član 67. (Uporedivi faktori) (1) Uporedni faktori u analizi finansijskih transakcija i određivanje cijene van dohvata ruke – kamatne stope uključuju: a) prirodu i svrhu finansijske pomoći; b) iznos, trajanje i uslove finansijske pomoći; c) vrstu kamatne stope (npr. fiksna ili promjenjiva kamatna stopa); d) ugrađene mogućnosti; e) garancije uključene u finansijsku pomoć; f) kolateral za finansijsku pomoć; g) kreditna sposobnost dužnika; h) lokacija povjerioca i dužnika. (2) Porezni obveznici su dužni da osiguravaju dokumentaciju kojom dokazuju da su uslovi za finansijsku pomoć unutar grupe MPL-a, posebno kamatne stope, po principu van dohvata ruke. To uključuje izradu analize uporedivosti na način da vrše usklađivanja realnog nivoa iznosa kamata i dokumentacije s drugim faktorima. IV. POSTUPAK DOKAZIVANJAA. DokumentacijaČlan 68. (TP dokumentacija) (1) Porezni obveznici koji učestvuju u transakcijama sa povezanim licima, i ako primjenjuju princip van dohvata ruke, treba da posjeduju evidencije, dokumente i izvještaje (u daljem tekstu: TP dokumentacija) kao dokaze da je cijena u tim transakcijama utvrđena po principu van dohvata ruke. (2) TP dokumentacijom porezni obveznik dokazuje da je izvršio temeljnu procjenu svojih transakcija sa povezanim licem po pravilima transfernih cijena, prije ili u vrijeme podnošenja porezne prijave. Петак, 26. 8. 2016. СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХБрој 67 - Страна 53 (3) Prilikom sačinjavanja TP dokumentacije, obveznik treba koristiti najnovije dostupne informacije i podatke. Član 69. (Obim i nastanak TP dokumentacija) (1) Porezni obveznik treba da izvrši procjenu adekvatnosti i obima svoje TP dokumentacije kroz procjenu utjecaja sljedećih faktora na osnovu činjenica i okolnosti: a) da li je rizik transfernih cijena u njegovim transakcijama ili dogovorima visok; i b) da li je u mogućnosti da dokaže poštovanje principa van dohvata ruke. (2) TP dokumentacija treba da odražava napore poreznog obveznika u svrhu osiguranja adekvatnosti i pouzdanosti prilikom: a) utvrđivanja činjenica i okolnosti transakcije; b) vršenja analize uporedivosti i primjeni adekvatnih metoda transfernih cijena; i c) dokumentovanja i čuvanja relevantne dokumentacije. (3) TP dokumentacija treba odražavati okolnosti kontrolisane transakcije, a porezni obveznik treba pružiti i dodatne podatke ili informacije koje nisu precizno navedene ovim Pravilnikom, a koje su relevantne za utvrđivanje cijene van dohvata ruke. (4) S obzirom da vrsta i obim TP dokumentacije zavisi od pojedinačnih činjenica i okolnosti određene transakcije, svaki obveznik treba cijeniti značaj svojih transakcija u odnosu na svoje poslovanje te utjecaj dodatnih troškova pripreme TP dokumentacije. (5) TP dokumentacija se smatra da je nastala ako je: a) nastala u trenutku kad je porezni obveznik pristupao transakciji ili u provedbi dogovora, shodno politici transferne cijene i b) nastala usljed materijalne promjene koja prilikom razmatranja transakcija pojedinačno ili zajedno, utječe na utvrđenu visinu prihoda ili rashoda. B. Sadržaj TP dokumentacijeČlan 70. (Vrste TP dokumentacije) (1) TP dokumentacija treba da bude organizovana na nivou grupe MPL (master file) i na nivou poreznog obveznika (local file). (2) TP dokumentaciju na nivou grupe MPL-a obavezni su dostaviti porezni obveznici koji imaju konsolidovani bruto prihode iznad 1,5 milijardi KM. Član 71. (TP dokumentacija na nivou grupe MPL-a) (1) Na nivou grupe MPL-a, TP dokumentacija treba da osigura informacije i podatke koji omogućavaju dovoljan pregled poslovanja grupe MPL-a, a koje su relevantne za poslovne aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Relevantne informacije uključuju pregled poslovanja grupacije, organizacionu strukturu, prirodu poslovanja i politiku transfernih cijena. (2) TP dokumentacija treba sadržavati relevantne informacije i podatke i to: a) opće informacije o grupi MPL-a na kraju poslovne godine, koje uključuju detalje cjelokupne (globalne) organizacione strukture, prikaz geografskih odredišta, vlasništvo i povezanost između lica unutar grupe MPL-a, transakcije sa poreznim obveznikom. b) opis poslovanja grupe MPL-a koje su značajne za poslovanje poreznog obveznika u datoj poslovnoj godini, a što između ostalog uključuje: 1) djelatnosti grupe MPL-a, proizvode, usluge, geografska tržišta, ključni konkurenti; 2) dinamika industrije, tržište, regulativa i ekonom-ski uslovi u kojima grupa MPL-a posluje; 3) strategije, uključujući bilo koje značajne promjene u prethodnim godinama kao što je restrukturiranje, akvizicija ili podjela. 4) značajni pokretači poslovanja, uključujući pregled nematerijalne imovine i povezanih lica koji su pravni vlasnici iste; 5) osnovne poslovne aktivnosti i funkcije svake strane u grupi MPL-a, uključujući prikaz lanca vrijednosti proizvoda i usluga; 6) poslovna povezanost (nabavka, prodaja, razvoj, vlasništvo ili korištenje nematerijalne imovine, finansijski aranžmani...) između povezanih lica; c) finansijsko stanje grupe MPL-a za poslovnu godinu što uključuje finansijske izvještaje članica grupe MPL-a koji su poslovno povezani sa poreznim obveznikom. Član 72. (Nematerijalna imovina grupe MPL-a) TP dokumentacija o nematerijalnoj imovini grupe MPL-a treba sadržavati podatke i informacije: a) opis strategije MPL-a za razvoj, vlasništvo i eksploataciju nematerijalne imovine, uključujući lokaciju objekata za istraživanje i razvoj i mjesto upravljanja istraživanjem i razvojem; b) popis nematerijalne imovine MPL-a koja je značajna za transferne cijene i nad kojim članica MPL-a ima pravno vlasništvo; c) lista važnih ugovora između povezanih lica koje se odnose na nematerijalnu imovinu, uključujući ugovore o sudjelovanju u troškovima, ugovor za naučne usluge, ugovori o licenciranju i sl. d) opis politike transfernih cijena grupe MPL-a koje se odnose na istraživanje i razvoj nematerijalne imovine. e) opšti opis svih važnih prijenosa nematerijalne imovine među povezanim licima u toku poreznog perioda, uključujući lica, države i naknade. Član 73. (Finansijske aktivnosti grupe MPL-a) TP dokumentacija o finansijskoj aktivnosti MPL-a treba sadržavati: a) opšti opis kako se grupa MPL-a finansira, uključujući važne finansijske ugovore sa nezavisnim licima; b) identifikacija članice MPL-a koja pružaju uslugu finansiranja grupe MPL-a, uključujući i državu i mjesto stvarne uprave tog lica. c) opšti opis politike transfernih cijena koje se odnose na finansijske aranžmane između povezanih lica. Član 74. (Ostale aktivnosti grupe MPL-a) (1) TP dokumentacija o finansijskoj poziciji i poreznoj politici MPL-a treba sadržavati godišnje konsolidovane finansijske izvještaje za fiskalnu godinu, kao i politike finansijskog izvještavanja. (2) TP dokumentacija treba sadržavati i politike koje se odnose na raspodjelu prihoda među zemalja i alokacijske ključeve. Član 75. (TP dokumentacija poreznog obveznika) (1) Na nivou poreznog obveznika, TP dokumentacija treba da osigura dovoljno informacija i podataka o poreznom obvezniku, njegovom poslovanju i transakcijama sa povezanim stranama. Detaljne informacije uključuju poslovne operacije i posebne transakcije sa povezanim licima. Број 67 - Страна 54 СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХПетак, 26. 8. 2016. (2) TP dokumentacija treba sadržavati relevantne informacije i podatke i to: a) opće informacije o poreznom obvezniku na kraju poslovne godine, što uključuje: 1) opis upravljačke strukture poreznog obveznika, uključujući opis pojedinaca i/ili pravnih lica kojima porezni obveznik izvještava i/ili odgovara, i država u kojima se oni nalaze odnosno gdje je glavni ured. 2) organizaciona struktura poreznog obveznika, sa brojem uposlenih u svakom djelu pravnog lica. b) opis poslovanja poreznog obveznika za poslovnu godinu, što uključuje ili opšti opis ili detaljne informa-cije o: 1) djelatnosti poreznog obveznika, proizvodima i uslugama, tržištu, i ključnim konkurentima; 2) dinamika industrije/djelatnosti, tržište, regulativa i ekonomski uslovi u kojima posluje porezni obveznik; 3) strategija poreznog obveznika, uključujući bilo koje značajne promjene u prethodnim godinama kao što je restrukturiranje, akvizicija ili podjela, a koje utječu na poreznog obveznika. c) opis transakcija između poreznog obveznika i povezanih lica koji su predmet TP dokumentacije za poslovnu godinu, što uključuje: 1) detalji transakcija između poreznog obveznika i povezanog lica, uključujući identitet povezanog lica, vezu, iznose i uključene države; 2) ugovore ili sporazume koji iskazuju uslove transakcija, uključujući i metodologiju formiranja cijena; 3) detaljna funkcionalna analiza (izvršene funkcije, korištena imovina i rizik) poreznog obveznika i relevantnog povezanog lica, uključujući izmjene u odnosu na prethodnu godinu. d) analiza transferne cijene uključuje: 1) izbor metode transferne cijene i razloge zašto se ta metoda smatra najprikladnijom; 2) izbor testirane strane i razloge koji podržavaju izbor; 3) detalji o uporedivoj i pregled kriterija koji su utjecali na izbor; 4) analiza uporedivosti transakcije povezanih lica/testirane strane i uporedive; 5) detaljni pregledi bilo kojih prilagođavanja koje se vrše u svrhu uporedivosti; 6) cijena/marža van dohvata ruke, način obračuna i obrazloženje bilo koje pretpostavke, 7) razlozi koji obrazlažu upotrebu raspona van dohvata ruke, 8) segmentirani finansijski računi koji su povezani sa transakcijom prikazujući rezultate testirane strane, uključujući obrazloženje na korištene pretpostavke. Član 76. (1) Podaci i informacije iz člana 75. ovog Pravilnika nisu konačni. Porezni obveznik može uključiti bilo koje druge informacije i podatke koji mogu biti potrebni u njegovim okolnostima. (2) Ukoliko je član grupe MPL-a pripremio sličnu TP dokumentaciju za svrhu poštivanja propisa druge porezne jurisdikcije, takva TP dokumentacija, ukoliko je značajna za poslovanje poreznog obveznika, može biti dio TP dokumentacije poreznog obveznika. (3) Ukoliko se TP dokumentacija naslanja na prethodne godine, odgovarajuće ažuriranje je potrebno da bi odražavale materijalne promjene koje su relevantne u odnosu na činjenice i okolnosti. Član 77. (TP dokumentacija funkcionalne analize) TP dokumentacija uporedivosti, funkcionalne analize i analize rizika uključuje: a) opis karakteristika imovine ili usluga, funkcije koje obavljaju, zaposleni, preuzeti rizici, rokovi i uslovi ugovora, poslovne strategije, ekonomske okolnosti i bilo koje druge posebne okolnosti. b) informacije o funkcijama koje obavljaju povezana lica koja su uključena u kontrolisanoj transakciji, kao i opis rizika i imovine koja se koristi u mjeri u kojoj oni utječu ili na njih utječe kontrolisana transakcija koju sprovodi obveznik. c) detalji uporedivih transakcija, za materijalnu imovinu: njegove fizičke karakteristike, kvalitet i dostupnost; za usluge: priroda i obim usluga; i za nematerijalnu imovinu: oblik transakcije, vrsta nematerijalne imovine, prava na korištenje nematerijalne imovine koje su dodijeljene i očekivane koristi od njegove upotrebe. d) podaci prikupljeni i analiza izvršena na procjeni uporedivosti nekontrolisane transakcije sa relevantnim kontrolisanim transakcijama. e) kriteriji koji se koriste u odabiru uporedivih transak-cija/uslova uključujući baze podataka i ekonomske razloge. f) identifikacija svih internih uporedivih transak-cija/uslova. g) korekcije koje uključuju detalje i razloge za korekcije uporedivih transakcija/uslova. Član 78. (Ostala TP dokumentacija) (1) Porezni obveznici trebaju imati na raspolaganju dokumente i informacije koje su korištene u pripremi, te TP dokumentacija može uključivati: a) službene publikacije, izvještaje, studije i baze podataka; b) izvještaji istraživanja tržišta, studije koje objavljuju priznate institucije; c) tehničke publikacije priznatih institucija; d) pisma i druge korespondencije koje mogu dokume-ntovati dogovor između povezanih lica; e) prateća dokumentacija za ekonomski značajne aktivnosti i funkcije poduzete od strane obveznika. Na primjer, ukoliko stručnost i iskustvo zaposlenih čine sredstvo-ljudski resursi za obveznika, dokumentacija koja se odnosi na ovo osoblje može biti relevantna. Ovdje se uključuju: detalji iskustva; obrazovne kvalifikacije; područja od posebne stručnosti; opis i dužnosti posla; naknada; pismene izjave koje ključno osoblje i koriste obveznik u određivanju funkcija, rizici i imovine društva; f) druge relevantne dokumentacije. C. Posebna TP dokumentacijeČlan 79. (TP dokumentacija za usluge unutar grupe MPL-a) (1) Dokumentacija TP koja se odnosi na usluge unutar grupe MPL-a, treba sadržavati detaljan opis relevantnih transakcija usluga, gdje se svi aspekti transakcija moraju analizirati i dokumentirati, uključujući odgovore na pitanja: Петак, 26. 8. 2016. СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХБрој 67 - Страна 55 ko šta radi i za koga, gdje, zašto i kako se to radi, šta se koristi od imovine i sl. (2) Obavezujući ugovor za usluge unutar grupe MPL-a, između obveznika i poveznih lica, između ostalih elemenata, trebao bi sadržavati i: a) detalje grupe lica MPL-a koje će pružati i primati usluge po ugovoru; b) detalji o vrsti i prirodi usluge koje se pruža; c) osnove za određivanje naknade koja se treba platiti; d) osnove za periodično povećavanje stopa (ako se primjenjuje); e) vrijeme i način izdavanja računa i plaćanja, i f) penali za kašnjenje u plaćanju računa. (3) Porezni obveznik mora posjedovati dokaze o pružanju usluga unutar grupe MPL-a kako bi dokazao da je primalac usluge imao koristi od toga. Sveobuhvatan i kompletan opis tih pogodnosti može se sastojati od detaljnog opisa prednosti koji ima svako lice, kao i troškovi koji se izdvajaju. Član 80. (TP dokumentacija za nematerijalnu imovinu) (1) TP dokumentacija koja se odnosi na nematerijalnu imovinu, između ostalog, treba sadržavati i: a) opis nematerijalne imovine, potencijal primjene na tržištu; b) prevladavajuće stope naknada na tržištu; c) uslovi korištenja, uključujući geografska i vremenska ograničenja i ekskluzivnost prava, d) singularnost pronalaska i period za koji je vjerojatno da ostane jedinstvena. e) pružanje tehničke pomoći, robne marke i know-how koji se pruža uz patent. f) očekivana dobit od licence, i koristi za licence koje proizlaze iz razmjene informacija o iskustvu licence. (2) U pogledu marketing nematerijalne imovine, ugovor koji ukazuje na ugovor između povezanih lica treba sadržavati podatke i informacije o tome ko snosi rizik, troškove za marketing aktivnosti koje se trebaju poduzeti, kao i prirodu marketing troškova. Član 81. (TP dokumentacija za finansijske usluge) Dokumentacija TP koja se odnosi na pružanje finansijskih usluga unutar grupe MPL-a treba sadržavati i ugovore o kreditu i sve njegove anekse, kao i ostalu dokumentaciju koja doprinosi vrednovanju kontrolisane transakcije po principu van dohvata ruke. Član 82. (TP dokumentacija za ugovore o sudjelovanju u troškovima) TP dokumentaciju koja se odnosi na ugovor o sudjelovanju u troškovima, između ostalog, treba sadržavati: a) ugovore o sudjelovanju u troškovima i sve ostale ugovore koji se odnose na primjenu tog ugovora između potpisnika; b) identitet učesnika u ugovoru i bilo koja druga povezana lica koje će imati koristi od ugovora; c) obim aktivnosti koje su obuhvaćene ugovorom, uključujući bilo koju nematerijalnu imovinu u postojanju ili razvoju; d) trajanje ugovora; e) ukupan iznos doprinosa koji su nastali u skladu sa ugovorom; f) raspodjelu zadataka i odgovornosti; g) oblik i vrijednost početnih doprinosa svakog učesnika (uključujući i istraživanje) sa opisom kako se određuje vrijednost doprinosa i kako se primjenjuju računo-vodstvena načela; h) opis metoda koje se koriste za određivanje doprinosa svakog učesnika, uključujući projekcije koristi, obrazloženje i pretpostavke za projekcije i objašnjenje zašto je izabrana ta metoda; i) prirodu i obim efektivnog vlasničkog interesa svakog učesnika u rezultatima aktivnosti; j) način ili osnova na kojoj se trebaju mjeriti očekivane koristi; k) postupci za ulazak ili povlačenje iz aranžmana i njihove posljedice; l) politike i procedure plaćanja; m) materijalne razlike nastale između procijenjenih koristi i stvarne koristi koje ostvaruju, pretpostavke za projekciju budućih koristi; n) obim korištenja imovine od strane povezanih lica koje nisu učesnici, uključujući iznose naknade. D. Izvještaji o transfernim cijenamaČlan 83. (Izvještavanje) (1) Porezni obveznik u momentu dostavljanja prijave poreza na dobit prema članu 49. Zakona u svojoj dokumentaciji treba da posjeduje Izvještaj o transfernim cjenama, koji minimalno, treba sadržavati sljedeće podatke o: a) organizacionoj strukturi i pregled poslovanja grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik; b) analizi djelatnosti poreznog obveznika c) funkcionalnoj analizi; d) izboru metoda transferne cijene; e) zaključak. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, porezni obveznik koji obavlja transakcije sa povezanim licem u formi pozajmljivanja novca (pozajmice i krediti) može sačiniti Skraćeni Izvještaj o transfernim cjenama koji sadrži elemente iz stava (1) tačke a), d) i e) ovog člana. (3) Skraćeni izvještaj o transfernim cjenama sačinjava i porezni obveznik u sljedećim situacijama: a) kada obveznik obavlja transakcije s povezanim licem u Federaciji i primjenjuje član 95. Pravilnika; b) kada se obavlja transakcija između povezanih lica – pozajmica koja se daje/prima između poreznog obveznika i povezanih lica u Bosni i Hercegovini; c) kada obveznik primjenjuje odredbu člana 54. stav (2) ovog Pravilnika; d) kada obveznik ima samo jednu jednostavnu (jedno-kratnu) transakciju sa povezanim licem, kao što je slučaj kupovine ili prodaje imovine (ne uključuje robu). Član 84. (Organizacija grupe) Organizaciona struktura i pregled poslovanja grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik naročito uključuje: a) opis privredne aktivnosti u kojoj grupa povezanih lica posluje; b) organizaciona i pravna struktura grupe, uključujući, a ne ograničavajući se na, vlasnike, djelatnost i opće finansijske podatke; c) opće informacije o poreznom obvezniku, uključujući, a ne ograničavajući se na, historijat, vlasničku i orga-nizacionu strukturu, pregled finansijskog poslovanja, poslovnu politika, ključne poslovne faktore; d) osnovni podaci o povezanim licima - članovima grupe, sa kojima obveznik ima transakcije. Број 67 - Страна 56 СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХПетак, 26. 8. 2016. Član 85. (Analiza djelatnosti) (1) U analizi djelatnosti navodi se opis svih djelatnosti u kojima posluje porezni obveznik, bez obzira na to koju je djelatnost definirao kao glavnu, što naročito uključuje: a) definiranje i klasifikaciju dijelatnosti prema domaćim i internacionalnim propisima grupe MPL-a; b) informacije o tržišnim uslovima u toj djelatnosti: opći pregled tržišnih uslova, pregled posebnih zakonskih propisa ukoliko postoje, pregled tržišnog učešća, pregled glavnih konkurenata, dobavljača i kupaca; c) identificiranje faktora koji imaju utjecaj na određivanje cijena u okviru pojedine djelatnosti, kao i na profitabilnost privrednih društava koja se bave odgovarajućom djelatnošću; d) identificiranje rizika koji se javljaju u vezi sa poslovanjem u konkretnoj djelatnosti. (2) Izuzetno, obveznik nije dužan da priprema analizu djelat-nosti iz stava (1) ovog člana, ukoliko po osnovu obavljanja te djelatnosti ostvaruje manje od 10% svojih ukupnih prihoda. Član 86. (Opis transakcija) (1) Porezni obveznik je dužan da detaljno opiše i definira transakcije sa povezanim licima, uključujući funkcije koje obavlja, sredstva koja koristi i rizike koje preuzima. (2) Podaci i informacije iz stava (1) ovog člana naročito uključuju: a) podatke o vrstama transakcija sa pojedinačnim povezanim licima (definiranje vrsta transakcija, njihov opis, da li su zaključeni ugovori u pisanoj formi, najvažniji elementi zaključenih ugovora, postoji li mogućnost da se svaka transakcija posmatra pojedinačno); b) opis preuzetih funkcija i rizika, kao i angažovanih sredstava u transakcijama iz tačke a) ovog stava; c) opis odlučujućih faktora koji su utjecali ili utječu na određivanje cijena u transakcijama sa povezanim licima; utvrđivanje suštinskog ekonomskog položaja poreznog obveznika u transakcijama iz tačke a) ovog stava. Član 87. (Izbor metode) (1) Obveznik je dužan da izabere odgovarajuću metodu utvrđivanja cijene transakcija po principu van dohvata ruke za analizu transfernih cijena, odnosno metodu koja najbolje odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja. (2) U ovom dijelu Izvještaja obveznik je dužan opisati odlučujuće razloge za izbor metode za provjeru iskazivanja transakcija po principu van dohvata ruke. (3) Obveznik definira uporedive transakcije, uporediva nepove-zana lica na osnovu kojih je utvrdio cijenu ili raspon cijena u skladu sa principom van dohvata ruke, ukoliko ne može da koristi interne podatke o uporedivim transakcijama. (4) Prilikom odabira uporedivih nepovezanih privrednih društava i uporedivih transakcija, obveznik prvenstveno koristi podatke koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu, a ukoliko isti ne posjeduje podatke analiza se može proširiti i na druge države, s tim da se ima u vidu uporedivost uslova poslovanja na tržištima tih država i tržišta Bosne i Hercegovine. Član 88. (Zaključak) (1) Zaključak treba sadržavati podatak o tome da li su cijene u transakcijama sa pojedinačnim povezanim licima u skladu sa cijenama utvrđene po principu van dohvata ruke ili je neophodno vršiti njihove korekcije u skladu sa izabranom metodom za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa cijenama utvrđenim po principu van dohvata ruke. (2) Uz zaključak obveznik daje pregled podataka koje je koristio za utvrđivanje cijene po principu van dohvata ruke ili raspona cijena utvrđenih po principu van dohvata ruke u skladu sa izabranom metodom za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa cijenama utvrđenim po principu van dohvata ruke, a posebno informacije o uporedivim domaćim ili inostranim transakcijama, odnosno društvima, kao i izvore podataka. (3) Ukoliko je potrebno vršiti usklađivanje poreznog bilansa, porezni obveznik je dužan u zaključku navesti način obračuna i iznos predložene korekcije ukupne vrijednosti. E. Ostale odredbe o TP dokumentacijiČlan 89. (Čuvanje TP dokumentacije) (1) Porezni obveznici trebaju čuvati TP dokumentaciju kao dio porezne prijave i pri tome poštovati rokove čuvanja, a koji se odnose na poreznu prijavu. (2) Porezni obveznici mogu pohraniti TP dokumentaciju na bilo kojem mediju, odnosno na papiru ili elektronskoj formi. Međutim, oni moraju biti u stanju da u najkraćem roku pruže relevantne informacije Poreznoj upravi na njen zahtjev. Član 90. (Jezik TP dokumentacije) (1) TP dokumentacije treba biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, s tim da izvještaj na nivou grupe MPL-a može biti na engleskom jeziku. (2) Porezna uprava zadržava pravo da zatraži prevođenje TP dokumentacije. F. Prijave i izvještavanjeČlan 91. (Godišnji izvještaj Country by country) (1) Matično pravno lice iz stava (2) ovog člana dužan je dostaviti nadležnoj jedinici Porezne uprave na Obrascu CBC-901 Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica. (2) Matično pravno lice, za potrebe ovog člana, znači pravno lice iz grupe MPL-a koje ispunjava jedan od sljedećih kriterija: a) u direktnom ili indirektnom je vlasništvu pravnog lica koje je odgovorno za sačinjavanje konsolidiranih fi-nansijskih izvještaja prema računovodstvenim stan-dardima koji su u primjeni, ili se konsolidacija zahtije-va uslijed propisa berze i trgovanja dionica na tržištu. b) ne postoji drugo pravno lice unutar grupe MPL-a koje je u direktnom ili indirektnom vlasništvu, a koje ima odgovornost iz tačke a) ovog stava. (3) Matično pravno lice iz stava (2) ovog člana, obavezno je uz prijavu poreza na dobit iz člana 49. Zakona dostaviti i Obrazac CBC-901, ukoliko je isto rezident Federacije i ostvaruje bruto konsolidovani prihod od minimalno 1,5 milijardi KM. (4) Godišnji izvještaj iz stava (1) ovog člana porezni obveznik je dužan dostaviti nadležnoj jedinici Porezne uprave prema sjedištu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. (5) Uputstvo za sačinjavanje i podnošenje godišnjeg izvještaja iz stava (1) ovog člana nalazi se kao prilog (Anex I) ovog Pravilnika. Петак, 26. 8. 2016. СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХБрој 67 - Страна 57 Član 92. (Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama) (1) U skladu sa članom 49. stav (4) Zakona porezni obveznik odnosno lice čiji iznos kontrolisanih transakcija prelazi iznos od 500.000,00 KM u poreznom periodu, dužan je dostavljati nadležnoj jedinici Porezne uprave na Obrascu TP-902 Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica. (2) Godišnji izvještaj iz stava (1) Pravilnika porezni obveznik je dužan dostaviti nadležnoj jedinici Porezne uprave prema sjedištu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. (3) Podatke o kontrolisanim transakcijama porezni obveznik osigurava iz svojih evidencija, na način da porezni obveznik dosljedno koristi iste izvore informacija i podataka iz godine u godinu za sačinjavanje izvještaja. (4) Obrazac TP-902 sadrži podatke o sljedećim informacijama: a) djelatnosti poreznog obveznika, b) informacije o profitabilnosti i c) kontrolisanim transakcijama G. Nadzor nad transfernim cijenamaČlan 93. (Nadzor od strane Porezne uprave) (1) Porezna uprava vrši provjeru usklađenosti cijena poreznog obveznika u transakcijama sa povezanim licima sa cijenama utvrđenim po principu van dohvata ruke. (2) Porezna uprava može zahtijevati TP dokumentaciju od obveznika u slučaju da utvrdi da dostavljeni Izvještaj nije dovoljan za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa cijenama utvrđenim po principu van dohvata ruke u transakcijama obveznika sa pojedinačnim povezanim licem. (3) Ukoliko postoje transferne cijene Porezna uprava će izvršiti prilagođavanja u skladu sa članom 44. stav (4) Zakona. Član 94. (Dostavljanje TP dokumentacije Poreznoj upravi) TP dokumentaciju porezni obveznik je dužan dostaviti Poreznoj upravi na njen zahtjev u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva. H. Uklanjanje dvostrukog oporezivanjaČlan 95. (Uklanjanje dvostrukog oporezivanja na teritoriji Federacije) (1) Ukoliko je grupa MPL-a suočena sa dvostrukim oporezivanjem jedne ili više transakcija koje su izvršene između povezanih lica, porezni obveznik kojem je transferna cijena uvećala poreznu osnovicu, dostavlja uz svoju poreznu prijavu iz člana 49. Zakona i Godišnju prijavu za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena Obrazac TP-900 u svrhu uklanjanja dvostrukog oporezivanja. (2) Odredba stava (1) ovog člana se primjenjuje u slučaju kada porezni obveznici koji su učesnici kontrolisane transakcije, ispunjavaju kumulativno sljedeće uslove i to: a) oba porezna obveznika su rezidenti Federacije i u svojoj poreznoj osnovici su iskazali transferne cijene po istoj transakciji, b) ni jedan ne koristi poticaje iz člana 36. i 37. Zakona ili primjenjuje član 61. Zakona c) ni jedan ne iskazuje porezni gubitak u skladu sa članom 25. Zakona. (3) Godišnji izvještaj iz stava (1) Pravilnika porezni obveznik je dužan dostaviti nadležnoj jedinici Porezne uprave prema sjedištu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Ukoliko porezni obveznik ne dostavi Obrazac TP-900 u roku, smatrat će se da nije ni dostavljen. (4) Obrazac TP-900 sadrži podatke o sljedećim informacijama: a) podaci o poreznim obveznicima – povezanim licima kod kojih se uklanja dvostruko oporezivanje b) podaci o kontrolisanim transakcijama (vrsta transak-cije, iznos transakcije i izvršeni iznos korekcije u poreznim bilansima) c) podatak o iznosu korekcije koji se vrši kroz porezni bilans poreznih obveznika. Član 96. (Uklanjanje dvostrukog oporezivanja van teritorije Bosne i Hercegovine) (1) Ukoliko je rezidentni porezni obveznik suočen sa dvostru-kim međunarodnim oporezivanjem, on može pokrenuti procedure po posebnim propisima, u skladu sa ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s ciljem uklanjanja dvostrukog oporezivanja. (2) Procedura uklanjanja dvostrukog oporezivanja se pokreće nakon što porezna obveza s osnova transfernih cijena postane konačna i izvršna. V. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBEČlan 97. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a odredbe čl. 71., 72., 73., 74. i 91. počeće se primjenivati od 01.01 2018. godine. Broj 05-02-5188/16 Augusta, 2016. godine SarajevoMinistrica Jelka Milićević, s. r.ANEX I. Uputstvo za sačinjavanje i podnošenje godišnjeg izvještaja Ovo Uputstvo sadrži smjernice za sačinjavanje i podnošenje Godišnjeg izvještaja o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica (Obrazac CBC-901), kojim se izvještava o prihodima, profitima, porezima i poslovnim aktivnostima multinacionalnih pravnih lica (MPL-a) iz poreznih jurisdikcija. I. POJMOVIMatično pravno lice koje izvještavaPravno lice koje je obavezno izvještavati o kontrolisanim transakcijama MPL je matično pravno lice, rezident Federacije, koji je definiran članom 91. stav (2) Pravilnika o transfernim cijenama. Zavisna lica U svrhu izrade ovog izvještaja, zavisna lica grupe MPL-a su: (i) bilo koja odvojena poslovna jedinica grupe MPL-a koja je uključena u Konsolidirani finansijski izvještaj grupe MPL-a za svrhu finansijskog izvještavanja, ili treba biti uključena ukoliko postoji interes u kapitalu u takvoj poslovnu jedinicu grupe MPL-a, a kojom se trguje na javnoj berzi; (ii) bilo koja poslovna jedinica koja je isključena iz Konsolidiranih finansijskih izvještaja grupe MPL-a samo na osnovu veličine ili materijalne osnove; i (iii) bilo koje stalno mjesto poslovanja ili izdvojena poslovna jedinica grupe MPL-a uključena u gore navedene tačke (i) ili (ii) koja priprema posebne finansijske izvještaje za takvo stalno mjesto poslovanja u svrhu finansijskog izvještavanja, propisa, poreznog izvještavanja ili interne svrhe. Postupanje sa stalnim mjestom poslovanjaPodaci o stalnom mjestu poslovanja trebaju da se izvještavaju prema poreznoj jurisdikciji (državi) u kojoj se isto Број 67 - Страна 58 СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХПетак, 26. 8. 2016. nalazi, a ne prema rezidentnoj poreznoj jurisdikciji pravnog lica čije je stalno mjesto poslovanja dio. Rezidentna porezna jurisdikcija koja izvještava za pravno lice čije je stalno mjesto poslovanja dio, treba da isključi finansijske podatke koji se odnose na stalno mjesto poslovanja. Konsolidirani finansijski izvještajiKonsolidirani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe MPL-a u kojem su imovina, obaveze, prihodi, rashodi i novčani tok matičnog pravnog lica i zavisnih lica predstavljeni kao da su jedan ekonomski entitet. Periodi koji su obuhvaćeni godišnjim obrascemPorezni period u izvještaju treba da bude porezni period matičnog pravnog lica koje izvještava. Za zavisna lica, na osnovu odluke matičnog pravnog lica koje izvještava, izvještaj treba da odražava dosljednost kroz ili (i) informacije o poreznom periodu odgovarajućeg zavisnog lica koje završava na isti datum kao i porezni period matičnog pravnog lica koje izvještava, ili završava u roku od 12 mjeseci od datuma koji je prethodio tom datumu, ili (ii) informacije za sva odgovarajuća zavisna lica iskazane za porezni period matičnog pravnog lica koje izvještava. Izvori podatakaMatično pravno lice koje izvještava treba dosljedno koristiti iste izvore informacija i podataka iz godine u godinu za sačinjavanje izvještaja. Matično pravno lice koje izvještava može izabrati izvore podataka iz svojih konsolidiranih finansijskih izvještaja, iz odvojenih/pojedinačnih izvještaja zavisnih lica, propisanih finansijskih izvještaja, ili izvještaja za potrebe uprave. Ukoliko se koriste pojedinačni finansijski izvještaji za izvještavanje, svi iznosi trebaju biti iskazani u valuti matičnog pravnog lica koje izvještava po prosječnom valutnom kursu na dan izvještaja. Prilagođavanja nisu potrebna uslijed izmjene računovodstvenih principa između poreznih jurisdikcija. Matično pravno lice koje izvještava treba da osigura kratak opis izvora podataka koji se koriste za pripremu Izvještaja, u Tabeli 3 Dodatne informacije. Ukoliko su izmijenjeni izvori podataka iz godine u godinu, potrebno je da matično pravno lice koje izvještava obrazloži razloge izmjene i njegove posljedice u Tabeli 3 Dodatne informacije.II. TABELA 1. PREGLED PRIHODA, POREZA I POSLOVNIH AKTIVNOSTI KROZ POREZNE JURISDIKCIJEPorezna jurisdikcija (država)U prvoj koloni, pravno lice koje izvještava treba upisati pregled svih poreznih jurisdikcija (država) u kojima su zavisna lica MPL-a rezidenti za porezne svrhe. Porezna jurisdikcija se smatra državom kao i djelom (entitet) države koji ima fiskalnu autonomiju. U posebnoj liniji treba se izdvojiti zavisno lice i entitet u okviru grupe MPL-a koje podliježe izvještavanju, a koji nije rezident ni u jednoj poreznoj jurisdikciji za porezne svrhe. Kada je zavisno lice rezident u više poreznih jurisdikcija, primjenjuje se pravilo "tie breaker" iz međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine da se odredi porezna jurisdikcija i rezidentnost. Kada ne postoji potpisan međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine, zavisno lice treba da izvještava u poreznoj jurisdikciji u kojoj je sjedište uprave i mjesto nadzora poslovanja. Sjedište uprave i mjesto nadzora treba biti određeno u skladu sa članom 4. Modela OECD međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine, i njegovim pripadajućim Komentarima. PrihodiU tri kolone izvještaja pod nazivom Prihodi, matično pravno lice koje izvještava treba da navede sljedeće informacije: (i) zbir prihoda svih zavisnih lica grupe MPL-a u odgovarajućim poreznim jurisdikcijama realizirane u transakcijama sa povezanim licima; (ii) zbir prihoda svih zavisnih lica grupe MPL-a u odgovarajućim poreznim jurisdikcijama realizirane u transakcijama sa nezavisnim licima; i (iii) predstavlja zbir tački (i) i (ii). Prihodi trebaju da uključuju prihode od prodaje zaliha i imovine, prihod od usluga, autorskih naknada, kamate, premije i druge iznose. Prihodi treba da isključe plaćanja primljena od drugih zavisnih lica koja su smatrana kao dividende u poreznoj jurisdikciji isplatioca. Dobit (gubitak) prije porezaU petoj koloni, matično pravno lice koje izvještava treba da upiše zbir dobiti (gubitka) prije poreza za sva zavisna lica koji su rezidenti za porezne svrhe u odgovarajućoj poreznoj jurisdikciji. Dobit (gubitak) prije poreza treba da uključuje sve vanredne stavke prihoda i rashoda. Plaćeni porez na dobitU šestoj koloni, matično pravno lice koje izvještava treba da upiše ukupan iznos poreza na dobit koji je plaćen tokom relevantnog poreznog perioda od strane svih zavisnih lica koji su smatrani rezidentima za porezne svrhe u odgovarajućoj poreznoj jurisdikciji. Plaćeni porez treba uključiti i plaćanje poreza od strane zavisnog lica rezidentnoj poreznoj jurisdikciji i svih drugim poreznim jurisdikcijama. Plaćeni porez treba uključiti i porez po odbitku koji je plaćen od strane lica (povezana i nezavisna lica) a vezano za plaćanje prema zavisnom licu. Npr. Ako je lice A rezident u poreznoj jurisdikciji A, zaradi kamatu u poreznoj jurisdikciji B, obustavljeni porez u jurisdikciji B treba se izvijestiti u licu A. Obračunati porez na dobitU sedmoj koloni, matično pravno lice koje izvještava treba da upiše ukupan iznos obračunatog tekućeg poreza na dobit koji je obračunat na poreznu osnovicu u poreznom periodu koji je isti kao period izvještavanja od strane svih zavisnih lica koji su smatrani rezidentima za porezne svrhe u odgovarajućoj poreznoj jurisdikciji. Obračunati tekući porez treba da odrazi samo poslovanje u tekućoj godini i ne uključuje odgođene ili potencijalne porezne obaveze. Upisani kapitalU osmoj koloni, matično pravno lice koje izvještava treba da upiše ukupan iznos upisanog kapitala svih zavisnih lica koji su smatrani rezidentima za porezne svrhe u odgovarajućoj poreznoj jurisdikciji. Vezano za stalno mjesto poslovanja (poslovna jedinica nerezidenta) upisani kapital izvještava zavisno lice čije je to stalno mjesto poslovanja osim u slučajevima gdje je kapital određen za stalno mjesto poslovanja prema propisima te porezne jurisdikcije. Akumulirana dobitU devetoj koloni, matično pravno lice koje izvještava treba da upiše ukupan iznos akumulirane dobiti (zarade) svih zavisnih lica koji su smatrani rezidentima za porezne svrhe u odgovarajućoj poreznoj jurisdikciji na kraju godine. Vezano za stalno mjesto poslovanja, akumuliranu dobit izvještava zavisno lice čije je to stalno mjesto poslovanja. Петак, 26. 8. 2016. СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХБрој 67 - Страна 59 Broj uposlenihU desetoj koloni, matično pravno lice koje izvještava treba da upiše ukupan broj uposlenih sa punim radnim vremenom za sva zavisna lica koja su smatrana rezidentima za porezne svrhe u odgovarajućoj poreznoj jurisdikciji. Broj uposlenih se određuje na kraju godine, na bazi prosječnog broja uposlenih tokom godine, ili na bilo kojoj drugoj osnovi dosljedno primijenjeno na sve porezne jurisdikcije iz godine u godinu. Za ove svrhe, samostalni poduzetnik koji učestvuje u uobičajenim poslovnim aktivnostima zavisnog lica može se uključiti kao uposlenik. Razumna zaokruživanja ili prosjek brojeva je dozvoljen, pod uslovom da takva zaokruživanja i prosjek materijalno ne narušava relativnu distribuciju zaposlenih kroz sve porezne jurisdikcije. Dosljedan pristup treba se primjenjivati iz godine u godinu i za sva lica/entitete. Materijalna imovina osim novcaU jedanaestoj koloni, matično pravno lice koje izvještava treba da upiše zbir neto knjigovodstvene vrijednosti materijalne imovine za sva zavisna lica koja su smatrana rezidentima u porezne svrhe u odgovarajućoj poreznoj jurisdikciji. Vezano za stalno mjesto poslovanja o materijalnoj imovini izvještava zavisno lice čije je to stalno mjesto poslovanja. Materijalna imovina za ove svrhe ne uključuje novac i novčane ekvivalente, nematerijalnu ili finansijsku imovinu. III. TABELA 2. PREGLED SVIH PRAVNIH LICA IZ GRUPE MPL-A PO POREZNOJ JURISDIKCIJIZavisna lica u poreznoj jurisdikcijiMatična pravno lice koje izvještava treba dati pregled, na osnovu porezne jurisdikcije i prema imenu pravnog lica, svih zavisnih lica iz grupe MPL-a koji su rezidenti u porezne svrhe u odgovarajućoj poreznoj jurisdikciji. Kao što je navedeno gore, stalno mjesto poslovanja, treba biti uključeno u poreznoj jurisdikciji u kojoj se nalazi. Pravno lice čije je stalno mjesto poslovanje treba biti označeno (npr. X d.o.o. - Porezna jurisdikcija A stalno mjesto poslovanja (ili skraćeno: SMP)) Porezna jurisdikcija koja je drugačija od porezne jurisdikcije rezidentaMatično pravno lice koje izvještava treba da upiše ime porezne jurisdikcije po čijim propisima je organizovano zavisno lice grupe MPL-a ako je drugačije od porezne jurisdikcije za rezidenta. Glavne poslovne aktivnostiMatično pravno lice koje izvještava treba odrediti prirodu glavnih poslovnih aktivnosti koje vrši zavisno lice u odgovarajućoj poreznoj jurisdikciji, označavajući (X) jednu ili više predloženih kućica (boxes) Poslovne aktivnostiIstraživanje i razvoj; Čuvanje i upravljanje nematerijalnom imovinom; Nabavka; Proizvodnja; Prodaja, marketing i distribucija; Administrativne i upravljačke usluge ili usluge podrške; Pružanje usluga nezavisnim licima; Finansiranje unutar grupe; Ugovaranje finansijskih usluga; Osiguranje; Posjedovanje dionica ili drugih finansijskih instrumenata; Neaktivno; Ostale. Број 67 - Страна 60 СЛУЖБЕНЕНОВИНЕФЕДЕРАЦИЈЕБиХПетак, 26. 8. 2016.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 48/16 22.06.2016 SN FBiH 105/21, SN FBiH 93/19, SN FBiH 53/19, SN FBiH 25/17, SN FBiH 01/15, SN FBiH 83/14, SN FBiH 01/13, SN FBiH 09/11, SN FBiH 77/10, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 doprinosi,pravilnik,naplata,registar Srijeda, 22. 6. 2016. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 48 - Stranica 77 Na osnovu člana 16. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16), federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15), u članu 2. stav 1. u zagradi iza broja "83/10" slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "66/11" dodaju se riječi: "i 104/14". Član 2. U članu 6. stav 1. mijenja se i glasi: "Obveznik uplate doprinosa, iz člana 9. st. 1., 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, podnosi potpisanu prijavu za upis u Jedinstveni sistem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, za svakog novog zaposlenika najkasnije dan prije otpočinjanja rada osiguranika kod istog. Obveznik uplate doprinosa iz čl. 10., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika, podnosi prijavu za upis u Jedinstveni sistem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od sedam dana od dana koji je određen rješenjem o utvrđivanju prava na osiguranje." Član 3. U članu 9. stav 1. na kraju teksta dodaje se nova rečenica koja glasi: "Pod poslovnom jedinicom podrazumijeva se svaka podružnica i jedinica u sastavu pravnog lica ili organizacije kojoj se dodjeljuje identifikacioni broj u skladu sa Pravilnikom o poreznoj registraciji." U stavu 6. riječi: "u roku od sedam dana od dana" zamjenjuju se riječima: "najkasnije dan prije". Član 4. U članu 17. stav 2. riječi: "u roku od sedam dana od dana" zamjenjuju se riječima: "sa danom". Član 5. U članu 19. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase: "Obveznik uplate doprinosa, iz člana 9. st. 1., 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, dužan je da popunjeni obrazac za odjavu osiguranja dostavi najkasnije sa danom prestanka osnova za osiguranje osiguranika, a obveznik uplate doprinosa iz čl. 10., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika, dužan je da popunjeni obrazac za odjavu osiguranja dostavi u roku od sedam dana od dana prestanka osnova za osiguranje osiguranika. Ako obveznik uplate doprinosa ne podnese obrazac odjave u roku iz stava 1. ovog člana, osiguranik može u slučajevima iz člana 22. Zakona podnijeti zahtjev za odjavu osiguranja (JS3510)." Član 6. U članu 20. u st. 1. i 3. riječi: "u roku od sedam dana od dana" zamjenjuju se riječima: "sa danom". Član 7. U članu 26. stav 1. u zagradi iza riječi: "PMIP-1024" slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "2002" dodaju se riječi: "i 2002-A". Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Mjesečnu prijavu uplate doprinosa za dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima dobrovoljni osiguranik podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem obrasca JS3310 istog, a najkasnije narednog dana od dana uplate doprinosa." Član 8. U članu 32. stav 1. mijenja se i glasi: "Porezna uprava je dužna, na osnovu zahtjeva osiguranika iz osnova radnog odnosa, izdati uvjerenje o uplaćenim doprinosima iz Jedinstvenog sistema (JS3650)." Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Porezna uprava će svakom osiguraniku iz stava 1. ovog člana, putem interneta, omogućiti pristup podacima o iznosu uplaćenih doprinosa (JS3650E)." Član 9. Obrazac JS3310 Prijava uplate doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje i zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima i JS3650E Informacija o uplaćenim doprinosima sa uvjerenja JS3650, nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Član 10. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-1-3810/16 27. maja 2016. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r. Broj 48 - Stranica 78 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 22. 6. 2016. Srijeda, 22. 6. 2016. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 48 - Stranica 79 Broj 48 - Stranica 80 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 22. 6. 2016. 1248 Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), a u vezi sa članom 13., 17. i 19. Zakona o fiskalnim sistemima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09) i člana 169. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) rješavajući po zahtjevu registrovanog proizvođača/zastupnika, ministrica Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija, izdaje UVJERENJE O ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA Uvidom u Registar registrovanih proizvođača/zastupnika, utvrđeno je da "Kimtec d.o.o." ima Rješenje broj 05-02-5524- 9/10 od 14.07.2010. godine, kojim je registrovan kao ovlašteni proizvođač fiskalnih sistema. Shodno članu 19. Zakona o fiskalnim sisitemima, Komisija je nakon provedenog postupka ispitivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika uzorka dijela fiskalnog sistema - fiskalna kasa BEST BA PLUS i terminal UN-MC55i, utvrdila da isti ispunjava tražene uvjete, propisane članom 17. naprijed navedenog Zakona. Uvjerenje se izdaje u svrhu ispunjenja uvjeta za zaključenje ugovora ovlaštenog proizvođača/zastupnika sa Federalnim ministarstvom financija/finansija o stavljanju u promet navedenog fiskalnog sistema i u druge svrhe se ne može koristiti. Broj 05-02-5524-9-12/10 10. juna/lipnja 2016. godine Sarajevo Ministrica Jelka Milićević, s. r.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 98/15 23.12.2015 SN FBiH 19/23, SN FBiH 06/22, SN FBiH 12/21, SN FBiH 39/18, SN FBiH 38/17, SN FBiH 6/17, SN FBiH 81/08, SN FBiH 64/08 pravilnik,doprinosi,uplate doprinosa Srijeda, 23. 12. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 98 - Strana 47 III. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 1752/2015 16. prosinca 2015. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, v. r. На основу члана 19. став (3) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 9. став (2) Закона о министарским, владиним и другим именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13) и чланом 15. Закона о Агенцији за приватизацију у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 18/96, 2/02 и 110/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине на 34. сједници, одржаној 16.12.2015. године, доноси РЈЕШЕЊЕ О ДОПУНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЗА ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ I У Рјешењу о именовању Комисије за спровођење поступка избора кандидата за избор и именовање за директора Агенције за приватизацију у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 90/15), у тачки I иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи: "За секретара Комисије именује се Алма Девић, стручни сарадник за регулаторну реформу и процјену утицаја прописа у Генералном секретаријату Владе Федерације Босне и Херцеговине". II (1) Иза тачке II, додаје се нова тачка II.а) која гласи: "Чланови и секретар Комисије имају право на накнаду за рад у складу са Уредбом о начину оснивања и утврђивању висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководилаца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15)". (2) Накнаде за рад из става (1) овог члана, исплатиће се из средстава органа државне службе на чији приједлог је лице именовано за члана Комисије. III Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ". В. број 1752/2015 16. децембра 2015. године Сарајево Премијер Фадил Новалић, с. р. FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA 1974 Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08 i 81/08, u daljem tekstu: Pravilnik), u članu 1., stav 1., u zagradi, veznik "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "14/08" dodaje se veznik "i" i broj "91/15". Član 2. U članu 2. stav 2. u zagradi iza broja "10/08" dodaje se zarez i brojevi: "9/10, 44/11, 7/13 i 65/13". Član 3. U članu 9. u tački c), broj "0,35" zamjenjuje se brojem "0,29", a iza riječi "šumarstvu" dodaje se tekst: "kao i za poduzetnika koji obavlja djelatnost trgovca pojedinca koji je upisan u odgovarajući registar. Pod djelatnošću trgovca pojedinca koji je upisan u odgovarajući registar podrazumijevaju se samostalni trgovci koji promet nisu obavezni evidentirati preko fiskalnih uređaja i koji trgovinu na malo obavljaju izvan trgovačkih radnji koje su rješenjem nadležnog organa registrovane za djelatnost trgovine na tržnicama na malo (pijacama) na jednom prodajnom mjestu: štandu, stolu, boksu, montažno-demontažnom ili zidanom objektu tipa kiosk kao i na štandu i stolu izvan tržnica na malo, za koje je nadležni organ izdao odobrenje.". Član 4. U članu 12., iza riječi "zanata", dodaju se riječi: "kao i taksi djelatnost". Član 5. U članu 30. riječ "januara" zamjenjuje se riječju "februara". Član 6. U članu 31. u stavu 3. iza riječi: "Obrazac 2002" dodaju se zarez i riječi: "Obrazac 2002-A". Član 7. U članu 32., u stavu 3., brojevi u zagradi: "29/06, 46/06, 8/07, 30/07, 51/07, 82/07, 97/07, 9/08, 28/08, 46/08 i 48/08" zamjenjuju se brojevima: "35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14, 20/15, 44/15, 53/15 i 73/15". Član 8. U članu 37., brojevi u zagradi: "48/01, 52/01 i 42/06" zamjenjuju se brojevima: "48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14 i 86/15". Član 9. Član 38. se briše. Član 10. Iza člana 40. dodaje se novi član 40a., koji glasi: "Član 40a. Izuzetno, od odredbe člana 3. ovog Pravilnika, osnovicu doprinosa, za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60% prosječne mjesečne neto plaće u skladu sa članom 6a. stav 2. Zakona, čini umnožak prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. Zakona i koeficijenta 0,29, u periodu od 28.11.2015. godine do 27.11.2016. godine." Član 11. Obrasci: 2002 "Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika" i 2001-A "Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH u Broj 98 - Strana 48 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 23. 12. 2015. radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica", koji čine sastavni dio Pravilnika, zamjenjuju se novim obrascima, koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Član 12. Obrazac 2002-A "Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, koji samostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Federacije BiH", nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Član 13. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-1-7696/15 11. decembra 2015. godine Sarajevo Ministrica Jelka Miličević, s. r. Srijeda, 23. 12. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 98 - Strana 49 Broj 98 - Strana 50 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 23. 12. 2015. Srijeda, 23. 12. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 98 - Strana 51 Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08 i 91/15), federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Članak 1. U Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08 i 81/08, u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 1., stavak 1., u zagradi, veznik "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "14/08" dodaje se veznik "i" i broj "91/15". Članak 2. U članku 2. stavak 2. u zagradi iza broja "10/08" dodaje se zarez i brojevi: "9/10, 44/11, 7/13 i 65/13". Članak 3. U članku 9. u točki c), broj "0,35" zamjenjuje se brojem "0,29", a iza riječi "šumarstvu" dodaje se tekst: "kao i za poduzetnika koji obavlja djelatnost trgovca pojedinca koji je upisan u odgovarajući registar. Pod djelatnošću trgovca pojedinca koji je upisan u odgovarajući registar podrazumijevaju se samostalni trgovci koji promet nisu obvezni evidentirati preko fiskalnih uređaja i koji trgovinu na malo obavljaju izvan trgovačkih radnji koje su rješenjem nadležnog organa registrirane za djelatnost trgovine na tržnicama na malo (pijacama) na jednom prodajnom mjestu: štandu, stolu, boksu, montažno-demontažnom ili zidanom objektu tipa kiosk kao i na štandu i stolu izvan tržnica na malo, za koje je nadležni organ izdao odobrenje.". Članak 4. U članku 12., iza riječi "zanata", dodaju se riječi: "kao i taksi djelatnost". Članak 5. U članku 30. riječ "siječnja" zamjenjuje se riječju "veljače". Članak 6. U članku 31. u stavku 3. iza riječi: "Obrazac 2002" dodaju se zarez i riječi: "Obrazac 2002-A". Članak 7. U članku 32., u stavku 3., brojevi u zagradi: "29/06, 46/06, 8/07, 30/07, 51/07, 82/07, 97/07, 9/08, 28/08, 46/08 i 48/08" zamjenjuju se brojevima: "35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14, 20/15, 44/15, 53/15 i 73/15". Članak 8. U članku 37., brojevi u zagradi: "48/01, 52/01 i 42/06" zamjenjuju se brojevima: "48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14 i 86/15". Članak 9. Članak 38. se briše. Članak 10. Iza članka 40. dodaje se novi članak 40a., koji glasi: "Članak 40a. Iznimno, od odredbe članka 3. ovoga Pravilnika, osnovicu doprinosa, za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60% prosječne mjesečne neto plaće sukladno članku 6a. stavak 2. Zakona, čini umnožak prosječne plaće iz članka 6a. stavak 2. Zakona i koeficijenta 0,29, u razdoblju od 28.11.2015. do 27.11.2016." Članak 11. Obrasci: 2002 "Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika" i 2001-A "Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika s prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih osoba", koji čine sastavni dio Pravilnika, zamjenjuju se novim obrascima, koji se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Članak 12. Obrazac 2002-A "Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika s prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, koji samostalnu djelatnost obavljaju na teritoriju Federacije BiH", nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Članak 13. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 04-02-1-7696/15 11. prosinca 2015. godine Sarajevo Ministrica Jelka Miličević, v. r.
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 91/15 27.11.2015 trgovačka knjiga,pravilnik Број 91 - Страна 42 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 27. 11. 2015. Na osnovu člana 25. stav 10). Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), federalni ministar trgovine donosi PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja trgovačke knjige za trgovinu na veliko, trgovačke knjige za trgovinu na malo i trgovačke knjige za trgovačke usluge. Član 2. (1) Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija nabavke i prodaje robe i proizvoda (u dalјnjem tekstu: roba) i evidencija izvršenih trgovačkih usluga, a čine je: a) Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko - obrazac TKV; b) Trgovačka knjiga za trgovinu na malo - obrazac TKM; c) Trgovačka knjiga za trgovačke usluge-obrazac TKU. (2) Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo. Pravna i fizička lica registrovana za obavlјanje trgovačke djelatnosti i druga pravna i fizička lica registrovana za obavlјanje djelatnosti proizvodnje (u dalјnjem tekstu: trgovac) kada obavlјaju promet robe ili proizvoda dužna su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo u zavisnosti od oblika trgovine, odnosno prometa koji obavlјaju (u dalјnjem tekstu: trgovačka knjiga). Ove evidencije sadrže podatke o nabavci i prodaji robe, odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji. Član 3. (1) Trgovačka knjiga iz člana 2. stav (1) vodi se elektronskim putem ili na propisanom Obrascu trgovačke knjige. (2) Ako se trgovačka knjiga vodi elektronski, trgovac je dužan unositi podatke prema propisanom Obrascu trgovačke knjige zavisno od oblika trgovine koju obavlјa. (3) Obrasci trgovačke knjige iz stava (1) ovog člana su sastavni dio ovog pravilnika. Član 4. (1) Trgovačku knjigu trgovci vode posebno za svaki prodajni objekat, poslovnu jedinicu i drugo prodajno mjesto. (2) Trgovac koji u okviru prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta ima više odjelјenja ili prodajnih mjesta trgovačku knjigu vodi posebno za svako odjelјenje ili prodajno mjesto. (3) Za prodaju robe izvan prodavaonice kao što su: prodaja na štandovima, stolovima i u boksovima na tržnici na malo, na štandovima i stolovima izvan tržnice na malo, prodaja na dalјinu (putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem interneta, prodaja putem telefona), direktna prodaja putem posrednika, prodaja putem automata, trgovac vodi trgovačku knjigu u sjedištu trgovca. (4) Za povremenu prodaju robe s kojom je zadužena prodavaonica, izvan njenih prostorija (prigodna prodaja na sajmovima, izložbama i sličnim priredbama), na tom izdvojenom prodajnom mjestu trgovac mora osigurati ispravu o zaduženju tog prodajnog mjesta. (5) Zaduženje mjesta gdje se vrši povremena prodaja evidentira se na osnovu predispozicije, interne otpremnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta, dok se razduženje vrši na osnovu dnevnog prometa odnosno računa o prodaji. Po zatvaranju prodajnog mjesta sačinjava se dokument o povratu kojim se vrši ponovno zaduženje prodajnog objekta. Član 5. (1) Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave. (2) Trgovačka knjiga je uvezana jamstvenikom, prošivena i zapečaćena pečatnim voskom. (3) Svaka strana mora biti numerisana rednim brojem. (4) Trgovačku knjigu ovjerava ovlašćeno lice-trgovac i organ općine, grada ili kantona nadležan za poslove privrede, a prije unosa podataka. Član 6. (1) Ako se trgovačka knjiga vodi elektronski putem računara, svaka strana nakon štampanja mora biti numerisana, povezana i ovjerena od strane odgovornog lica trgovca. (2) Odštampane strane iz evidencije moraju u cijelosti odgovarati podacima (sadržaju) iz obrasca trgovačke knjige prema hronologiji evidencije u elektronskoj formi. (3) Radi dostupnosti evidencije iz stava 1. ovog člana nadležnim inspekcijskim organima, prilikom inspekcijskog nadzora, vrši se dodatno odštampavanje podataka iz računara. Član 7. (1) Trgovačka knjiga vodi se ažurno po načelima urednosti i tačnosti, na način da programsko rješenje elektronskog načina vođenja TK ne dozvolјava brisanje, izmjenu ili dopunu unijetih podataka. (2) Trgovačka knjiga vodi se tako da omogućava uvid i kontrolu izvršene nabavke i prodaje robe, po hronološkom redoslјedu. Član 8. (1) U trgovačku knjigu unose se podaci o nabavci i prodaji kao i podaci o drugim promjenama (povrat, otpis, rashod, manjak, višak, promjene cijena i sl.) najkasnije narednog dana za prethodni dan. (2) Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na nabavku odnosno proizvodnju proizvoda koji se dnevno dostavlјaju, odnosno prodaju i to hlјeba, peciva, kratkotrajnog mlijeka i dnevne štampe čije se zaduženje u trgovačkoj knjizi vrši dekadno tj. do 10, 20. i zadnjeg dana u mjesecu za proteklu dekadu. (3) Roba se ne može staviti u prodaju prije evidentiranja u trgovačkoj knjizi, osim proizvoda iz stava (2) ovog člana. Član 9. Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture-računa, otpremnice, dostavnice, prijemnice, izdatnice, međuskladišnice, dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici, zapisnika, popisne liste, dokumenta o predispoziciji, povratu, otpisu, rashodu, promjeni cijena, i dr.). II. VOĐENJE TRGOVAČKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA VELIKO - OBRAZAC TKV Član 10. Trgovačke knjige za trgovinu na veliko - Obrazac TKV sadrži najmanje slјedeće kolone: a) redni broj, b) datum, c) opis promjene, d) zaduženje bez PDV-a, e) razduženje bez PDV-a, f) odobreni rabat. Član 11. (1) U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko knjiženje nabavke i prodaje robe vrši se na slјedeći način: Петак, 27. 11. 2015. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 91 - Страна 43 a) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja; b) u kolonu 2 se upisuje datum knjiženja poslovne promjene; c) u kolonu 3 upisuje se naziv,broj i datum dokumenta o zaduženju i razduženju robe; 1) Pri knjiženju nabavke, odnosno zaduženja, pored podataka iz tačke c), upisuju se naziv i sjedište dobavlјača, broj kalkulacije, odnosno naziv, broj i datum internog dokumenta o zaduženju. 2) Pri knjiženju prodaje robe upisuje se naziv, broj i datum dokumenta o prodaji, te naziv i sjedište kupca. 3) Pri knjiženju drugih promjena (promjena cijene, otpis i sl.) upisuje se naziv, broj i datum dokumenta; d) u kolonu 4 upisuje se prodajna vrijednost robe iz veleprodajne kalkulacije (prodajna vrijednost bez PDV-a), odnosno vrijednost robe po prodajnoj cijeni; 1) U kolonu 4 upisuju se i podaci o promjeni cijena, povratu robe, predispozicije, i drugim poslovnim događajima koji utiču na zaduženje prodajnog mjesta. 2) U ovu kolonu upisuje se i otprema robe vlastitim prodajnim objektima storno knjiženjem vrijednosti otpremlјene robe na osnovu odgovarajućeg internog dokumenta; 3) Knjiženje u slučaju promjene cijena vrši se na osnovu zapisnika o izmjeni cijena. 4) Na osnovu zapisnika o izmjeni cijena, odnosno odgovarajuće knjigovodstvene isprave, iznos kojim se uvećava vrijednost robe knjiži se kao nabavka, a u slučaju smanjenja vrijednosti robe vrši se storniranje iznosa u koloni zaduženja. e) u kolonu 5 upisuje se vrijednost robe isporučene kupcima na osnovu računa, odnosno otpremnice. Razduženje se evidentira po prodajnoj vrijednosti iz računa ili drugog dokumenta o razduženju (bez PDVa). Rabat odobren na računu ne ulazi u vrijednost razduženja. 1) U kolonu 5 upisuje se i vrijednost otpisa robe (kalo, rastur, kvar i lom) kao i manjka utvrđenog na zalihama, a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. f) u kolonu 6 upisuje se iznos odobrenog rabata na računu kupca; 1) Naknadni rabati koji se ne odobravaju na računu ne evidentiraju se u TKV. (2) Razlika zbira kolone 4 i kolone 5 je vrijednost zaliha u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mjestu. Član 12. (1) Za nabavlјenu robu sastavlјa se kalkulacija cijena za trgovinu na veliko - Obrazac KCV, koja sadrži najmanje slijedeće podatke: a) naziv i sjedište trgovca, b) naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta, c) broj kalkulacije, d) datum sačinjavanja kalkulacije, e) naziv i sjedište dobavlјača, f) naziv, broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena, g) redni broj, h) trgovački naziv robe, i) jedinicu mjere, j) količinu, k) fakturnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a, l) fakturnu vrijednost bez PDV-a, m) zavisne troškove bez PDV-a, n) nabavnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a, o) nabavnu vrijednost bez PDV-a, p) stopu razlike u cijeni, q) iznos razlike u cijeni, r) prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez PDV-a, s) prodajnu cijenu bez PDV-a. (2) Trgovac (odgovorno lice) je obavezan tačnost izrađene kalkulacije cijene ovjeriti svojim potpisom i pečatom. (3) Kalkulacija cijena sačinjava se prije stavlјanja robe u promet. (4) Trgovac koji stavlјa u promet vlastite proizvode prodajno mjesto zadužuje internim dokumentom koji sadrži najmanje naziv robe, jedinicu mjere, količinu, prodajnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a i prodajnu vrijednost bez PDV-a. (5) Podaci navedeni u internom dokumentu o zaduženju moraju biti identični sa podacima iz isprave, odnosno potvrde o kvalitetu i usaglašenosti sa standardima, koja je izdata od strane nadležnog organa. Član 13. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slјedeću stranu kao donos prethodne strane. Član 14. (1) Trgovac na veliko vrši popis robe saglasno propisima o računovodstvu i poreskim propisima. (2) Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. Nastale razlike utvrđene popisom evidentiraju se u trgovačkoj knjizi. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja bez PDV-a, a vrijednost utvrđenog manjka u kolonu razduženja bez PDV-a. Član 15. (1) Poslije izvršenih svih knjiženja za tekuću godinu zaklјučuje se trgovačka knjiga za trgovinu na veliko, a saldo se prenosi u narednu godinu kao početno stanje. (2) Zaklјučivanje trgovačke knjige za trgovinu na veliko ovjerava se potpisom odgovornog lica i pečatom. Član 16. Trgovac na veliko koji u svom računovodstvu vodi ažurno sve podatke vezane za nabavku i prodaju robe i obavezne elemente kalkulacije cijena propisane članom 12. ovog pravilnika, nije obavezan voditi trgovačku knjigu na veliko ali je dužan u momentu inspekcijske kontrole za nabavlјenu robu predočiti propisane obavezne elemente kalkulacije cijene. III - VOĐENJE TRGOVAČKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA MALO - OBRAZAC TKM Član 17. (1) Trgovačke knjige za trgovinu na malo – Obrazac TKM sadrži najmanje slјedeće kolone: a) redni broj, b) datum, c) opis promjene, d) zaduženje, e) razduženje. Član 18. (1) U trgovačkoj knjizi za trgovinu na malo knjiženje nabavke i prodaje robe vrši se na slјedeći način: a) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja, Број 91 - Страна 44 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 27. 11. 2015. b) u kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene, c) u kolonu 3 upisuje se naziv broj i datum dokumenta o zaduženju, odnosno razduženju robe. Pri knjiženju nabavke robe pored ovih podataka upisuju se naziv i sjedište dobavlјača i broj kalkulacije cijena, d) u kolonu 4 upisuje se ukupna vrijednost zaduženja robe po maloprodajnim cijenama sa ukalkulisanim PDV-om. 1) U kolonu 4 upisuju se i podaci o internom prenosu (predispoziciji) robe i jednog u drugi prodajni objekat, promjeni cijena, vraćanja robe i slično, a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. 2) Evidentiranje prenosa robe iz jednog u drugi prodajni objekat vrši se storno knjiženjem u koloni 4 za prodajni objekat iz kojeg se roba predisponira a za isti iznos se u koloni 4 vrši zaduženje prodajnog objekta u koji se roba predisponira. 3) Na osnovu sačinjenog zapisnika o izmjeni cijena za iznos kojim se uvećava vrijednost robe, vrši se knjiženje kao i pri nabavci robe, a u slučaju smanjenja vrijednosti robe, vrši se storniranje crvenim stornom. e) u kolonu 5 upisuje se ukupan iznos dnevnog prometa na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (iznos evidentiran na kontrolnoj traci, paragon - bloku ili drugom dokumentu o izvršenom prometu, odnosno razduženju). 1) U kolonu 5 upisuje se i maloprodajna vrijednost otpisa robe (kalo, rastur, kvar i lom), kao i manjka utvrđenog na zalihama, a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. 2) Razlika zbira kolone 4 i kolone 5 je vrijednost zaliha u maloprodajnom objektu ili drugom maloprodajnom mjestu. Član 19. (1) Za nabavlјenu robu sačinjava se kalkulacija cijena za trgovinu na malo-Obrazac KCM, koja sadrži najmanje slijedeće podatke: a) naziv i sjedište trgovca, b) naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta (odjela, odjelјenja, etaže i dr.), c) broj kalkulacije, d) datum sačinjavanja kalkulacije, e) naziv i sjedište dobavlјača, odnosno podatak da je roba isporučena iz sopstvenog skladišta, f) naziv, broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena, odnosno naziv, broj i datum internog dokumenta, g) redni broj, h) trgovački naziv robe, i) jedinicu mjere, j) količinu, k) fakturnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a, l) fakturnu vrijednost bez PDV-a, m) zavisne troškove bez PDV-a, n) nabavnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a, o) nabavnu, odnosno sopstvenu veleprodajnu vrijednost bez PDV-a, p) stopu razlike u cijeni, q) iznos razlike u cijeni, r) prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez PDV-a, s) stopu PDV-a, t) iznos PDV-a, u) maloprodajnu vrijednost sa PDV-om i v) maloprodajnu cijenu sa PDV-om. (2) Trgovac koji stavlјa u promet vlastite proizvode, maloprodajno mjesto zadužuje internim dokumentom koji sadrži najmanje trgovački naziv robe, jedinicu mjere, količinu, maloprodajnu cijenu po jedinici mjere i maloprodajnu vrijednost. (3) Podaci navedeni u internom dokumentu o zaduženju moraju biti identični sa podacima iz isprave, odnosno potvrde o kvalitetu i usaglašenosti sa standardima koja je izdata od strane nadležnog organa. (4) Trgovac koji nije PDV obveznik ne umanjuje nabavnu vrijednosti, kao i zavisne troškove za PDV (podaci pod k), l), m) i n). Ovi trgovci ne iskazuju podatke u alinejama s) i t), tako da su podaci u alinejama r) i u) identični (bez PDVa). Takođe i maloprodajna cijena (pod v) ne sadržava PDV tog trgovca. (5) Trgovac koji nije PDV obveznik ne iskazuje niti vrši ukalkulisavanje PDV-a. (6) Odgovorno lice tačnost izrade kalkulacije cijena ovjerava potpisom i pečatom. (7) Kalkulacija cijena sačinjava se prije stavlјanja robe u promet. Član 20. U trgovačkoj knjizi vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobiveni iznos prenosi na slјedeću stranu kao donos prethodne strane. Član 21. (1) Trgovac na malo popisuje robu saglasno propisima o računovodstvu i poreskim propisima. (2) Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. Nastale razlike utvrđene popisom lice evidentira u trgovačkoj knjizi. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja, a vrijednost utvrđenog manjka u kolonu razduženja. Član 22. (1) Poslije izvršenih svih knjiženja za tekuću godinu zaklјučuje se trgovačka knjiga za trgovinu na malo, a saldo se prenosi u narednu godinu, kao početno stanje. (2) Zaklјučivanje trgovačke knjige za trgovinu na malo ovjerava se potpisom odgovornog lica i pečatom. IV - VOĐENJE TRGOVAČKE KNJIGE ZA TRGOVAČKE USLUGE-OBRAZAC TKU Član 23. (1) Trgovačka knjiga za trgovačke usluge - Obrazac TKU sadrži najmanje slјedeće kolone: a) redni broj, b) datum knjiženja, c) opis, d) iznos naknade. Član 24. (1) U trgovačkoj knjizi za trgovačke usluge knjiženje se vrši na slјedeći način: a) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja, b) u kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene, c) u kolonu 3 upisuje se naziv, broj i datum dokumenta o izvršenoj trgovačkoj usluzi, te naziv i sjedište korisnika usluge, d) u kolonu 4 upisuje se iznos ukupne vrednosti naknade izvršenih trgovačkih usluga sa obračunatim PDV-om za obveznike PDV-a, dok lica koja nisu PDV obveznici ne obračunavaju i ne iskazuju PDV. Петак, 27. 11. 2015. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 91 - Страна 45 (2) Davaoci trgovačkih usluga čiji je predmet usluge skladištenje robe, dužni su da obezbijede evidenciju najmanje po vrsti - trgovačkom nazivu robe, jedinici mjere, količini i korisniku usluge, a koja se sačinjava na osnovu vjerodostojnih isprava o prijemu i kretanju robe. (3) Davaoci usluge iznajmlјivanja nosača zvuka i slike, dužni su voditi posebnu evidenciju o robi koja služi pružanju usluga i to po vrsti (trgovačkom nazivu) i količni, kao i evidenciju o korisnicima usluga. (4) Evidencija iz st. 2. i 3. ovog člana ne vodi se na Obrascu TKU. Član 25. U trgovačkoj knjizi za trgovačke usluge vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slјedeću stranu kao donos prethodne strane. Član 26. (1) Poslije izvršenih svih knjiženja za tekuću godinu zaklјučuje se trgovačka knjiga za trgovačke usluge. (2) Zaklјučena trgovačka knjiga za trgovačke usluge ovjerava se potpisom odgovornog lica i pečatom. Član 27. (1) Odnos između davaoca franšizinga i primaoca franšizinga uređuje se ugovorom o franšizi. (2) Ukoliko primalac franšizinga (trgovac) posluje u svoje ime i za svoj račun, dužan je da vodi trgovačku knjigu. (3) Ako primalac franšizinga posluje u više poslovnih jedinica, trgovačka knjiga se vodi u sjedištu svake poslovne jedinice. Član 28. (1) Komisionim uslugama u smislu ovog pravilnika podrazumijevaju se prodaja novih i upotreblјavanih pokretnih stvari (robe) u svoje ime, a za račun drugog lica (u dalјem tekstu: komitenta), uz obračun naknade za izvršenu trgovačku uslugu. (2) Trgovac koji obavlјa komisionu prodaju (u dalјem tekstu: komisionar) evidentira izvršene trgovinske - komisione usluge u Obrascu TKU na način propisan čl. 24, 25 i 26. ovog pravilnika. (3) Komisionar - trgovac vodi i trgovačku knjigu prometa komisionom robom na Obrascu TKK. (4) Trgovačka knjiga prometa komisionom robom - Obrazac TKK sadrži najmanje slijedeće kolone: a) redni broj, b) datum knjiženja, c) opis, d) zaduženje, e) razduženje. Član 29. (1) Komisionar je dužan da prije stavlјanja robe u promet, preuzete od komitenta, izvrši evidentiranje na način propisan ovim pravilnikom. (2) Prijem robe u komisionu prodaju evidentira se u prijemnom - evidencionom listu komisione robe (Obrazac KP), na osnovu vjerodostojne dokumentacije o porijeklu robe, u dva primjerka, od kojih jedan zadržava komisionar, a drugi se uručuje komitentu. (3) Pravna lica i preduzetnici u svojstvu komitenta, porijeklo robe komisionaru dokazuju otpremnicom ili drugim knjigovodstvenim dokumentom od kojih jedan primjerak zadržava komisionar, a fizičko lice u svojstvu komitenta prilaže kao dokaz o porijeklu robe pismenu izjavu ovjerenu kod nadležnog organa koja sadrži podatke: ime i prezime fizičkog lica, jedinstven matični broj i adresu, a za robu koju daje u komision - naziv robe i količinu, a za tehničku robu - podatke o modelu, proizvođaču i serijskom broju. (4) Zaduženje robe primlјene u komisionu prodaju u Obrascu TKK vrši se na osnovu podataka iz Obrazaca KP, a razduženje robe evidentira se na osnovu dokumenata o prodaji robe. (5) Povrat neprodate robe vraća se komitentu na osnovu dokumenta o povratu, a evidentira se u koloni 4 Obrasca TKK storno zaduženjem. (6) Komisionar koji nije registrovani PDV obveznik ne popunjava kolonu 9 Obrasca K. (7) Popunjeni Obrazac KP potpisuje komisionar i komitent. Član 30. Od fizičkog lica u komisionu prodaju ne mogu se uzeti prehrambeni artikli, farmaceutski i kozmetički proizvodi, cigarete i alkoholna pića i predmeti od dragocijenih metala. Član 31. (1) Izmjene cijena robe mogu se vršiti na zahtjev komitenta ili po odluci komisionara. (2) Izmjena cijena po zahtjevu komitenta vrši se na osnovu zapisnika o izmjeni cijena u koji se pored podataka o komitentu unosi: naziv robe, jedinica mjere, količina robe koja se nalazi u komisionu u trenutku sačinjavanja zapisnika, cijena po kojoj je prethodno za tu robu izvršeno zaduženje komisiona, novoutvrđena cijena i vrijednost robe po novoutvrđenoj cijeni i iznos razlike, koja je rezultat promjene cijene. (3) Zapisnik o promjeni cijena iz stava (3) ovog člana potpisuju komitent i komisionar. (4) Ako su ukupni efekti promjene cijena negativni tada se vrši storno zaduženje komisionara u Obrascu TKK, a kada su efekti pozitivni iznos povećanja prodajne vrijednosti robe primlјene u komision, evidentira se kao zaduženje u Obrascu TKK. (5) Izmjena cijena po odluci komisionara vrši se povećanjem ili smanjenjem komisione provizije, iznosa PDV-a i prodajne cijene robe sa PDV i provizijom, uz odgovarajuća knjiženja u TKK, a na osnovu zapisnika o promjeni cijena. Član 32. U prodajnom objektu komisiona roba mora biti na posebnim policama, posebnom dijelu poslovnog prostora ili na drugi način odvojena ako se u istoj prostoriji prodaje i vlastita trgovačka roba komisionara. Član 33. (1) Komisionar vrši popis robe saglasno računovodstvenim i poreskim propisima. (2) Stanje utvrđeno popisom na kraju obračunskog perioda upoređuje se sa stanjem u Obrascu TKK, a utvrđeni višak unosi u kolonu zaduženja, a vrijednost utvrđenog manjka u kolonu razduženja. Član 34. (1) Poslije izvršenih svih knjiženja za tekuću godinu vrši se zaklјučivanje TKK, a saldo se prenosi u narednu godinu, kao početno stanje. (2) Zaklјučena trgovačka knjiga prometa komisionom robom - Obrazac TKK ovjerava se potpisom odgovornog lica i pečatom. V - PRINCIP IDENTIČNOSTI TRGOVAČKIH I KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA Član 35. Ako trgovac svoje poslovne evidencije vodi sistemom dvojnog knjigovodstva, obavezan je periodično, a najmanje jedanput godišnje uskladiti trgovačku knjigu sa odgovarajućim kontima glavne knjige u knjigovodstvenoj evidenciji trgovca. Број 91 - Страна 46 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 27. 11. 2015. VI - ČUVANJE TRGOVAČKE KNJIGE I DOKUMENTACIJE Član 36. Trgovačka knjiga čuva se najmanje deset godina po isteku poslovne godine, a dokumentacija na osnovu koje su vršena knjiženja u trgovačkoj knjizi najmanje pet godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi. VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 37. (1) Danom početka primjene ovog pravilnika trgovci su dužni da zaklјuče postojeće trgovačke evidencije i saldo zaduženja prenesu kao početno stanje. (2) Trgovci koji nemaju obezbijeđene podatke propisane ovim pravilnikom (trgovački naziv robe, jedinica mjere, količina i cijena po jedinici mjere i dr.) dužni su da na dan početka primjene ovog pravilnika, popišu robu tako da se ti podaci obezbijede. Član 38. Danom početka primjene ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", broj. 28/06). Član 39. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati od 1. 1. 2016. godine. Broj 01-02-1278/15 Novembra 2015. godine Mostar Ministar Zlatan Vujanović, s. r. Петак, 27. 11. 2015. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 91 - Страна 47 Број 91 - Страна 48 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 27. 11. 2015. Петак, 27. 11. 2015. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 91 - Страна 49 Број 91 - Страна 50 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 27. 11. 2015.
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 82/15 23.10.2015 SN FBiH 72/15 uredba,plaćanje,fbih UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM Član 1. U Uredbi o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/15) u članu 3. stav (1) tačka c) riječi: "propisima koji regulišu porez na dohodak" zamjenjuju se riječima: "članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13 i 45/14)". U tački g) zarez i riječi: "izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko," brišu se. Na kraju tačke j) tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova tačka k) koja glasi: "k) povrat poreza na dodatu vrijednost u gotovini u skladu sa propisima o uslovima i načinu povrata poreza na dodatu vrijednost stranim državljanima." Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Zabranjeno je plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu. Član 2. U članu 8. iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase: "(2) Izuzetno, poslovni subjekti čiji dnevni priliv gotovog novca ne prelazi 200,00 KM ili su udaljeni od ovlaštene Број 82 - Страна 8 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 23. 10. 2015. organizacije 15 i više kilometara, dužni su uplatu gotovog novca izvršiti najkasnije u roku od pet radnih dana, a priređivači igara na sreću, u skladu sa propisom kojim se propisuje priređivanje igara na sreću, dužni su uplatu gotovog novca za proteklih sedam dana, zaključno sa nedjeljom, izvršiti najkasnije u sljedeći utorak. (3) Ukoliko je dnevni priliv gotovog novca ostvaren u petak, naredni radni dan smatra se sljedeći ponedjeljak, u smislu stava (1) ovog člana. (4) Uplata gotovog novca na račun kod ovlaštenih organizacija i vođenje blagajne ne odnosi se na poduzetnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.". Član 3. U članu 10. stav (1) iza tačke c) dodaje se nova tačka d) koja glasi: "d) vrši plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu suprotno odredbama člana 3. stav (4) ove uredbe,". Dosadašnje tač. d), e) i f) postaju e), f) i g). Član 4. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 1429/2015 22. oktobra 2015. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, s. r. Na temelju članka 15. stavak (2) Zakona o unutarnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM Članak 1. U Uredbi o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/15) u članku 3. stavak (1) točka c) riječi: "propisima koji reguliraju porez na dohodak" zamjenjuju se riječima: "člankom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13 i 45/14)". U točki g) zarez i riječi: "izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko," brišu se. Na kraju točke j) točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova točka k) koja glasi: "k) povrat poreza na dodanu vrijednost u gotovini sukladno propisima o uvjetima i načinu povrata poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima." Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi: "(4) Zabranjeno je plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu.". Članak 2. U članku 8. iza stavka (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase: "(2) Iznimno, poslovni subjekti čiji dnevni priljev gotovog novca ne prelazi 200,00 KM ili su udaljeni od ovlaštene organizacije 15 i više kilometara, dužni su uplatu gotovog novca izvršiti najkasnije u roku od pet radnih dana, a priređivači igara na sreću, sukladno propisu kojim se propisuje priređivanje igara na sreću, dužni su uplatu gotovog novca za proteklih sedam dana, zaključno sa nedjeljom, izvršiti najkasnije u sljedeći utorak. (3) Ukoliko je dnevni priljev gotovog novca ostvaren u petak, naredni radni dan smatra se sljedeći ponedjeljak, u smislu stavka (1) ovoga članka. (4) Uplata gotovog novca na račun kod ovlaštenih organizacija i vođenje blagajne ne odnosi se na poduzetnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.". Članak 3. U članku 10. stavak (1) iza točke c) dodaje se nova točka d) koja glasi: "d) vrši plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu suprotno odredbama članka 3. stavak (4) ove Uredbe,". Dosadašnje toč. d), e) i f) postaju e), f) i g). Članak 4. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 1429/2015 22. listopada 2015. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, v. r.
Uredba o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 72/15 18.09.2015 SN FBiH 82/15 uredba,plaćanje Broj 72 - Stranica 26 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 18. 9. 2015. obavljanje poslova tehničke zaštite dužni su da poslove tehničke zaštite usklade s odredbama ove uredbe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe. (2) Zahtjevi za ugradnju tehničkih sredstava, uređaja i opreme koji nisu ugrađeni do dana stupanja na snagu ove uredbe, ugrađuju se prema odredbama ove uredbe. Član 54. (Stupanje na snagu Uredbe) Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 1173/2015 10. septembra 2015. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, s. r. 1295 Temeljem članka 15. stavak (2) Zakona o unutarnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 21. sjednici, održanoj 10.09.2015. godine, donosi UREDBU O UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM Članak 1. (Predmet Uredbe) (1) Ovom uredbom određuju se uvjeti i način plaćanja između sudionika u platnom prometu u gotovom novcu u konvertibilnim markama, a obuhvata plaćanja u gotovom novcu, uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog novca sa računa sudionika kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova platnog prometa (u daljnjem tekstu: ovlaštene organizacije), kao i uvjete držanja gotovog novca u blagajni, te uvjete i način uplate dnevnog pazara na račun kod ovlaštene organizacije. (2) Sudionici u platnom prometu su poslovni subjekti i fizičke osobe koji su definirani Zakonom o unutarnjem platnom prometu (u daljem tekstu: Zakon). (3) Odredbe ove uredbe koje se odnose na poslovne subjekte primjenjuju se i na poslovne jedinice strane pravne osobe koje su registrirane i obavljaju poslovnu djelatnost u Federaciji Bosne i Hercegovine. (4) Gotov novac, u smislu ove uredbe, čine novčanice konvertibilnih maraka i kovanice konvertibilnih maraka i feninga. Članak 2. (Obveza otvaranja računa) Poslovni subjekti za potrebe plaćanja dužni su otvoriti račune u ovlaštenim organizacijama i sva sredstva voditi na tim računima, kao i vršiti novčana plaćanja preko računa sukladno Zakonu i zakonu koji uređuje platne transakcije, osim plaćanja za namjene navedene u članku 3. ove uredbe. Članak 3. (Namjene gotovinskih plaćanja) (1) U obavljanju djelatnosti poslovni subjekti mogu plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate sa svog računa za slijedeće namjene: a) isplate mirovina, primanja iz oblasti braniteljskoinvalidske zaštite i civilnih žrtava rata i druga davanja fizičkim osobama iz oblasti socijalne i dječije zaštite, b) isplate akontacije putnih troškova i dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, c) isplate naknada i drugih primanja koja se ne smatraju dohotkom i ne podliježu oporezivanju sukladno propisima koji reguliraju porez na dohodak, d) otkup poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, ljekovitog bilja, industrijskih i drugih sekundarnih sirovina od fizičke osobe, e) isplatu štete fizičkoj osobi po osnovu osiguranja imovine i osoba, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 300,00 KM, f) plaćanje takse konzularnim i diplomatskim predstavništvima, g) plaćanje dobara i usluga, izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 200,00 KM, h) otkup efektivnog stranog novca i čekova za poslovne subjekte ovlaštene za obavljanje mjenjačkih poslova, i) isplatu sredstava fizičkim osobama po odobrenim mikrokreditima i j) isplatu dobitaka fizičkim osobama, ostvarenih učešćem u igrama na sreću koje se priređuju sukladno propisima koji reguliraju igre na sreću i na osnovu odobrenja Federalnog ministarstva finansija - financija. (2) Poslovni subjekti su dužni sve uplate i isplate u gotovom novcu dokumentirati vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama koje se evidentiraju i čuvaju u rokovima utvrđenim zakonskim propisima i staviti na uvid nadležnim kontrolnim organima. (3) Prigodom plaćanja u gotovom novcu poslovni subjekti su dužni primjeniti odredbe propisa koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Članak 4. (Podizanje gotovog novca) Poslovni subjekti mogu podizati gotov novac sa svojih računa kod ovlaštenih organizacija radi plaćanja namjena iz članka 3. ove uredbe i održavanja blagajničkog maksimuma utvrđenog odlukom organa poslovnog subjekta. Članak 5. (Nalog za plaćanje) (1) Uplata gotovog novca na račun i isplata gotovog novca sa računa realizira se nalogom za plaćanje. (2) Nalog za uplatu gotovog novca na račun može se podnijeti svim ovlaštenim organizacijama, bez obzira gdje se vodi račun u korist kojeg se vrši uplata. (3) Nalog za isplatu gotovog novca sa računa podnosi se ovlaštenoj organizaciji koja vodi račun sudionika. Članak 6. (Zabrana) Zabranjeno je poslovnim subjektima da izmiruju svoje obveze gotovim novcem ako imaju blokirane račune sukladno Zakonu. Članak 7. (Blagajnički maksimum) (1) Poslovni subjekti mogu u blagajni držati gotov novac do iznosa utvrđenog blagajničkim maksimumom i isti koristiti za gotovinska plaćanja shodno namjenama propisanim člankom 3. ove uredbe. (2) Visinu blagajničkog maksimuma poslovni subjekti utvrđuju odlukom organa, u skladu sa općim aktom na osnovu prosječnih dnevnih isplata iz blagajne u prethodnom mjesecu, kao i drugih uvjeta koji su od utjecaja za potrebu držanja gotovog novca u blagajni. (3) U blagajnički maksimum ne ulazi gotov novac podignut sa računa kod ovlaštene organizacije za namjene iz članka 3. ove uredbe, pod uvjetom da poslovni subjekti ovaj novac isplate istog ili narednog dana od dana njegovog podizanja. Petak, 18. 9. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 72 - Stranica 27 Članak 8. (Evidentiranje gotovog novca) Poslovni subjekti dužni su gotov novac, ostvaren obavljanjem registrirane djelatnosti, evidentirati sukladno propisima o računovodstvu i uplatiti istog radnog dana na svoj račun otvoren kod ovlaštene organizacije, a najkasnije narednog radnog dana. Članak 9. (Nadzor) (1) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno svojim zakonskim nadležnostima i ovlaštenjima, vrši kontrolu primjene ove uredbe kod ovlaštenih organizacija, kao i poduzima potrebne mjere predviđene Zakonom i drugim propisima. (2) Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine i drugi kontrolni organi, vrše kontrolu primjene ove uredbe kod poslovnih subjekata, sukladno odredbama Zakona i posebnih propisa kojima se uređuje nadležnost i ovlaštenja ovih kontrolnih organa. (3) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i kontrolni organi, u okviru svoje nadležnosti, surađuju u vršenju nadzora nad primjenom odredaba Zakona, ove uredbe i drugih propisa. Članak 10. (Kaznene odredbe) (1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekšaj poslovni subjekt ako: a) vrši plaćanja gotovim novcem suprotno namjenama utvrđenim odredbom članka 3. stavak (1) ove uredbe, b) sve uplate i isplate u gotovom novcu ne dokumentira vjerodostojnim knjigovodstvenim dokumentima sukladno odredbi članka 3. stavak (2) ove uredbe, c) prilikom plaćanja u gotovom novcu ne primjenjuje odredbe propisa koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, shodno odredbi članka 3. stavak (3) ove uredbe, d) uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog novca sa računa ne realizira nalogom za plaćanje, shodno odredbama članka 5. ove uredbe, e) u blagajni drži gotov novac iznad iznosa utvrđenog blagajničkim maksimumom sukladno članku 4. ove uredbe, te ukoliko visinu blagajničkog maksimuma ne utvrđuje na način propisan odredbama članka 7. ove uredbe, f) gotov novac ostvaren obavljanjem registrirane djelatnosti ne evidentira i ne uplati sukladno odredbi članka 8. ove uredbe. (2) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka kaznit će se odgovorna osoba poslovnog subjekta novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM. Članak 11. (Stupanje na snagu) Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". V. broj 1184/2015 10. rujna 2015. godine Sarajevo Premijer Fadil Novalić, v. r.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 01/15 01.09.2015 SN FBiH 105/21, SN FBiH 93/19, SN FBiH 53/19, SN FBiH 25/17, SN FBiH 48/16, SN FBiH 83/14, SN FBiH 01/13, SN FBiH 09/11, SN FBiH 77/10, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 doprinosi,registar,naplata PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13 i 83/14), obrasci JS3100 i JS3100E Prijava/Promjena/ Odjava osiguranja, JS3110 Prijava/Promjena/Odjava za dobrovoljno penzijsko osiguranje zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima, JS3120 Prijava/Odjava lica osiguranih u određenim okolnostima i JS3300 elektronski obrazac za doprinose koje vanbudžetski fondovi plaćaju u ime svojih osiguranika, koji čine sastavni dio Pravilnika, zamjenjuju se novim obrascima sa istim oznakama koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Član 2. Obrazac JS3300E Elektronski obrazac za doprinose koje vanbudžetski fondovi plaćaju u ime prijavljenih osiguranih lica, nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Uredba o naplati naknade za korištenje autoceste A1 FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 54/15 15.07.2015 SN FBiH 81/22, SN FBiH 86/20 autoceste
Pravilnik o sistemu naplate cestarina na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 53/15 10.07.2015 cestarina PRAVILNIK O SISTEMU NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTAMA, BRZIM CESTAMA I OBJEKTIMA S NAPLATOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBEČlan 1. (Sadržaj i primjena pravilnika) (1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak obavljanja poslova naplate posebne naknade koja se može uvesti: a) za upotrebu autoceste, brze ceste ili pojedinih objekata na javnoj cesti, ako na istom pravcu postoji alternativna javna cesta sa savremenim kolnikom; b) za upotrebu mosta, vijadukta ili tunela sagrađenog radi skraćivanja trase postojeće javne ceste ako je omogućen javni saobraćaj na postojećoj dužoj trasi te javne ceste; c) za upotrebu mosta sagrađenog radi povezivanja dviju javnih cesta preko rijeke ili kanjona. (2) Odredba stava 1. ovog člana primjenjuje se i na ceste i cestovne objekte za koje je izdana dozvola za korištenje (koncesija) i koji su izgrađeni sredstvima domaćih i stranih ulagača. (3) Pravilnikom se definiše sistem naplate cestarine, klasifikacija vozila i oslobađanje od plaćanja cestarine, finansijsko poslovanje, kao i druga pitanja koja se odnose na obavljanje poslova naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom. Član 2. (Cestarina) (1) Za upotrebu autoceste, i brze ceste plaća se cestarina u skladu sa članom 89. stav 1. i članom 93. stav 3. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp i 66/13) (u daljnjem tekstu: Zakon), te u skladu sa Uredbom o naplati naknade za korištenje autoceste A1 član 3. ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/12, 45/13, 59/14, 77/14 i 99/14). (2) Sredstva ostvarena naplatom cestarine pripadaju upravitelju autoceste, brze ceste ili objekata sa naplatom, a u skladu sa članom 95. Zakona uplaćuju se u potpunosti na račun upravitelja. Član 3. (Naplata cestarine) (1) Poslove naplate cestarine obavljaju zaposlenici upravitelja autoceste, brze ceste ili cestovnih objekata. (2) Naplata cestarine obavlja se svakodnevno, neprekidno od 0 do 24 sata. Broj 53 - Strana 76 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Petak, 10. 7. 2015. DIO DRUGI - SISTEM NAPLATE CESTARINEČlan 4. (Sistemi naplate) (1) Sistem naplate cestarine može biti organiziran kao zatvoreni ili otvoreni sistem naplate. (2) Korisnik autoceste, brze ceste ili cestovnih objekata (u daljnjem tekstu: korisnik) u zatvorenom sistemu naplate cestarine, funkcijski gledano, razlikuje ulaznu i izlaznu naplatnu stanicu. (3) U otvorenom sistemu naplate naknade, naplatna stanica je istovremeno i ulazna i izlazna. Član 5. (Obavijesti o naplati) (1) Na svim naplatnim stanicama u vidnom polju vozača mora biti istaknut cjenovnik s propisanim iznosima cestarine za sve klase vozila, u skladu sa članom 2. ovog Pravilnika, obavijesti o obavezi izdavanja i uzimanja računa, te prikaz klase vozila. (2) Ukoliko je vozilo oslobođeno plaćanja naknade treba biti naznačeno na vjetrobranskom staklu. DIO TREĆI - KLASIFIKACIJA VOZILAČlan 6. (Klasifikacija vozila) (1) Klasifikacija vozila po klasama za koje će biti jedinstvena cijena plaćanja cestarine je izvršena u četiri klase i to: a) Klasa 1: Dvoosovinska vozila s visinom mjerenom na prvoj osovini manjom od 1,3 m (motocikli, osobna vozila registrirana do 7 sjedišta, i laka dostavna vozila čija je dozvoljena nosivost do 850 kg). b) Klasa 2: Vozila s dvije ili više osovina i visinom mjerenom na prvoj osovini 1,3 m ili više (visina vozila iznad prve osovine je udaljenost od tla i najviše tačke vozila u ravnini koja je pravokutna u odnosu na tlo i prolazi kroz osovinu prednjih točkova), a spadaju laka dostavna vozila čija je dozvoljena nosivost preko 850 kg, kombi vozila-višenamjenska vozila, osobna vozila sa prikolicom, karavani s visinom 1,3 m ili više na prvoj osovini i laka dostavna vozila čija je dozvoljena nosivost do 850 kg sa prikolicom karavanom, dvoosovinska vozila kao što su kombi vozila bez prikolice, vozila najveće dozvoljene mase do 3.500 kg i vozila registrirana preko 7 sjedišta. c) Klasa 3: Vozila s dvije ili tri osovine i visinom mjerenom na prvoj osovini većom od 1,3 m (laka dostavna vozila čija je dozvoljena nosivost preko 850 kg sa prikolicom karavanom, kamioni sa ili bez prikolice, sa ukupno dvije ili tri osovine, karavani s visinom većom od 1,3 m na prvoj osovini, kombi vozila sa prikolicom ili karavanom sa ukupno tri osovine, autobusi bez prikolice sa dvije ili tri osovine, vozila najveće dozvoljene mase preko 3.500 kg, vozila registrovana preko 9 sjedišta). Klasa 4: Vozila sa četiri ili više osovina i visinom mjerenom na prvoj osovini većom od 1,3 m (kamioni sa ili bez prikolice sa četiri ili više osovina, tegljači sa poluprikolicom, autobusi sa ili bez prikolice sa četiri ili više osovina, kombi vozila sa prikolicom ili karavanom sa ukupno četiri ili više osovina, vozila najveće dozvoljene mase preko 3.500 kg, vozila registrirana preko 9 sjedišta). (2) Odnos cijene cestarine za navedene klase vozila se utvrđuje kao K1:K2:K3:K4=1:2:3:4. (3) Svi eventualni naknadni opisi klasifikacije vozila definisat će se internim aktima preduzeća. DIO ČETVRTI - OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA CESTARINEČlan 7. (Oslobađanje od naplate cestarine) (1) U grupu vozila oslobođenih od plaćanja cestarine uključeni su: a) vozila crvenog krsta, na osnovu člana 19. stav 1. tačka 4. Zakona o crvenom krstu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/06) -samo za vozila sa obilježjem crvenog krsta, b) vozila oslobođena na osnovu ugovora koje je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zaključila sa međunarodnim institucijama - samo za EUFOR i NATO, c) vozila pomoći na cesti uz predočenje identifikacijske legitimacije, samo za slučaj intervencije na autocesti i brzoj cesti-samo uz prethodnu najavu COKP, d) vozila oružanih snaga Bosne i Hercegovine-samo za vozila sa registarskim oznakama oružanih snaga, e) vozila invalidnih lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno lica kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih ekstremiteta od 60% ili više - samo za fizička lica za jedno vozilo u vlasništvu istog i to samo za vozila I kategorije, f) vozila civilne zaštite - samo za vozila sa obilježjem, g) ambulantna- sanitetska vozila - sva vozila sa oznakom M1 i SC, h) vozila Ministarstva unutarnjih poslova - samo za vozila sa oznakom "policija", dok su sve ostale agencije i institucije MUP-a dužne obezbijediti TAG uređaje, kako bi obezbijedili slobodne prolaze, i) vatrogasna vozila - samo specijalna vozila sa obilježjem, (2) Vozila upravitelja ne plaćaju cestarinu, ali se na ostvareni promet prolaza vozila obračunava i plaća PDV u skladu sa propisima o PDV-u. (3) Iznos PDV-obaveze, upravitelj je obavezan obračunati i platiti za sva vozila koja su oslobođena plaćanja cestarine članom 98. Zakona. Član 8. (Postupak oslobađanja od plaćanja cestarine) (1) Pravna i fizička lica za ostvarenje prava na oslobađanje od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine, upravitelju podnose zahtjev koji treba da sadrži: a) za vozila invalida: 1) zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine, 2) ovjerenu kopiju Rješenja nadležnog organa o procentu tjelesnog oštećenja, s revizionom klauzulom pravosnažnosti, 3) ovjerenu kopiju vozačke dozvole, 4) ovjerenu kopiju prometne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili potvrde o vlasništvu vozila, b) vozila udruženja osoba sa invaliditetom: 1) ovjerene kopije Rješenja resornog ministarstva ili Rješenja o upisu u sudski registar, 2) obavještenje o razvrstavanju poslovnog i drugog subjekta prema djelatnosti, 3) ovjerenu kopiju prometne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili potvrde o vlasništvu vozila. Petak, 10. 7. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 53 - Strana 77 c) Ostala vozila: 1) sva druga vozila uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja cestarine dostavljaju ovjerenu kopiju prometne dozvole, potvrde o registraciji vozila ili potvrde o vlasništvu vozila. (2) Oslobađanje od plaćanja cestarine za invalidne osobe može se ostvariti samo za jedno vozilo u vlasništvu invalidne osobe. Član 9. (Rješenje o oslobađanju od plaćanja cestarine) (1) Na osnovu dostavljene dokumentacije iz člana 8. ovog Pravilnika, upravitelj izdaje Rješenje o oslobađanju od plaćanja cestarine, na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u trajanju od 1. godine dana od dana donošenja Rješenja. (2) Načini i vrste elektronskih medija koji će pratiti Rješenja o oslobađanju od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine, definisat će se internim aktima preduzeća. DIO PETI - NAPLATA CESTARINEČlan 10. (Zatvoreni sistem naplate) Postupak obavljanja poslova naplate cestarine u zatvorenom sistemu naplate obavlja se na sljedeći način: a) na ulaznoj naplatnoj stanici korisnik ulazi u ulazni trak, uzima magnetnu karticu iz uređaja za magnetne kartice, rampa se nakon uzimanja kartice automatski podiže i omogućava korisniku ulaz na autocestu ili brzu cestu, b) na izlaznoj naplatnoj stanici blagajnik će upisati u PC blagajnu pripadajuću klasu vozila, od korisnika će uzeti magnetnu karticu te istu ubaciti u čitačmagnetnih kartica, PC blagajna na osnovu klase vozila i magnetne kartice određuje cijenu koju korisnik treba platiti, blagajnik će u PC blagajnu upisati vrstu i iznos primljenih sredstava plaćanja ili besplatan prolaz, a korisniku će izdati račun iz PC blagajne ili potvrdu. Član 11. (Otvoreni sistem naplate) Postupak obavljanja poslova naplate cestarine u otvorenom sistemu naplate obavlja se na sljedeći način: a) po dolasku vozila na naplatno mjesto, blagajnik će u PC blagajnu upisati pripadajuću klasu vozila, vrstu i iznos primljenih sredstava plaćanja ili besplatan prolaz, korisniku izdati račun iz blagajne ili potvrdu o besplatnom prolazu, a rampa se automatski podiže po obavljenoj naplati, b) za vozila oslobođena od plaćanja cestarine blagajnik će kontrolisati registracijsku oznaku vozila i osnovu oslobađanja, te u istu PC blagajnu upisati osnovu oslobađanja i registarsku oznaku vozila. Član 12. (Sredstva plaćanja) Sredstva plaćanja cestarine su: konvertibilna marka (KM) gotovina, efektivni strani novac, sredstva pretplate i bankovne kartice. Član 13. (Kontrola naplate) (1) Upravitelj autoceste, brze ceste i objekta sa naplatom je dužan organizovati kontrolu rada sistema naplate u cijelosti. (2) Upravitelj autoceste, brze ceste i objekta sa naplatom će donijeti Uputstvo o kontroli naplate cestarine, kojim će biti uređena ta oblast. DIO ŠESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlan 14. (Preispitivanje izdatih Rješenja) Upravitelj je dužan, u skladu sa ovim Pravilnikom u roku od tri mjeseca preispitati sva izdata Rješenja o oslobađanju od plaćanja cestarine i ona koja nisu u skladu sa Pravilnikom staviti van snage. Član 15. (Prestanak važenja) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/10, 29/11, 76/13 i 52/14
Pravilnik o izmjenama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 83/14 10.10.2014 SN FBiH 105/21, SN FBiH 93/19, SN FBiH 53/19, SN FBiH 25/17, SN FBiH 48/16, SN FBiH 01/15, SN FBiH 01/13, SN FBiH 09/11, SN FBiH 77/10, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 naplata,doprinosi,kontrola,registracija PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11 i 1/13), obrasci JS3100 i JS3100E Prijava/Promjena/Odjava osiguranja, koji čine sastavni dio Pravilnika, zamjenjuju se novim obrascima sa istim oznakama koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 01/13 01.04.2013 SN FBiH 105/21, SN FBiH 93/19, SN FBiH 53/19, SN FBiH 25/17, SN FBiH 48/16, SN FBiH 01/15, SN FBiH 83/14, SN FBiH 09/11, SN FBiH 77/10, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 registar,naplata,doprinosi Petak, 4. 1. 2013. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 1 - Stranica 19 Na osnovu člana 16. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/09 i 109/12), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA Član 1. U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10, 77/10 i 9/11), u članu 2. stav 1. u zagradi, iza broja "1/03" slovo "i" zamjenjuje se zarezom a iza broja "11/04" dodaju se riječi "2/10, 83/10 i 66/11,". Član 2. U članu 6. u stavu 1., iza broja "2." slovo "i" zamjenjuje se zarezom a iza broja "3." dodaju se riječi: "i 4.". Član 3. U članu 9. iza stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi: "Obveznik uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Brčko Distrikta za zaposlenike koji su se opredjelili za uplatu doprinosa i korištenje prava kod Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, prijavu iz stava 1. ovog člana, podnosi Poreznoj ispostavi Orašje." Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6. U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5., iza broja "2.", slovo "i" zamjenjuje se zarezom a iza broja "3." dodaju se riječi: "i 4.". Član 4. U članu 20. u stavu 1. tačka "2)" se briše. U stavu 3. riječ "Obrasce" zamjenjuje se riječju "Obrazac". Član 5. U članu 22. u stavu 2., iza riječi: "elektronskim" dodaje se riječ: "putem". Član 6. Član 26. mijenja se i glasi: "Mjesečnu prijavu podataka o doprinosima iz člana 3. tačka 15. Zakona (obrasci: MIP-1023, PMIP-1024 i 2002) obveznik uplate doprinosa podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, u roku i na način utvrđen propisima o porezu na dohodak i doprinosima. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Federalni zavod za zapošljavanje dostavljaju elektronskim putem obrazac JS3300 u Jedinstveni sistem istog, a najkasnije narednog dana od dana uplate doprinosa." Član 7. Čl. 27., 28. i 29. se brišu. Član 8. U članu 32. u stavu 1., iza riječi: "osiguraniku", dodaju se riječi: "iz osnova radnog odnosa", a na kraju teksta dodaje se nova rečenica koja glasi: "Izuzetno u 2012. godini, ovo uvjerenje za 2011. godinu Porezna uprava izdaje na osnovu zahtjeva osiguranika." Član 9. Obrasci: "JS3400: Godišnja prijava podataka o doprinosima", "JS3400-DL: Godišnja prijava podataka o doprinosima za dodatne osiguranike", "JS3400-B: Godišnja prijava podataka o doprinosima za vrijeme privremene spriječenosti za rad", "JS3400-T: Godišnja prijava podataka o doprinosima za staž osiguranja koji se računa s uvećanim trajanjem" i "JS3450 Prijava promjene podataka o doprinosima", koji čine sastavni dio Pravilnika, brišu se. Član 10. Obrasci: "JS3600 POTVRDA O STATUSU" i "JS3650 UVJERENJE O UPLAĆENIM DOPRINOSIMA", koji čine sastavni dio Pravilnika, zamjenjuju se novim obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Član 11. Obrazac Izjave o korištenju usluga internet pristupa sistemu Porezne uprave Federacije BiH i JS3300 elektronski obrazac za doprinose koje vanbudžetski fondovi plaćaju u ime svojih osiguranika, nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Pravilnik o dopunama Pravilnika o izgledu i sadržaju, zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 59/12 07.11.2012 SN FBiH 51/19, SN FBiH 30/10 pravilnik,dopuna PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZGLEDU I SADRŽAJU ZAHTJEVA, OBRAZACA I OBAVJEŠTENJA OSTALIH PRATEĆIH DOKUMENATA UZ FISKALNE SISTEME Član 1. U Pravilniku o izgledu i sadržaju, zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/10) u članu 24. iza riječi: "adrese" dodaje se zarez i riječ: "naziva". Član 2. U nazivu obrasca ZPANPM sadržaj zahtjeva za promjenu adrese i/ili namjene prodajnog mjesta iza riječi: "adrese" dodaje se zarez i riječ: "naziva".
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupcima i redosljedu radnji u procesu fiskalizacije Federacija BiH Službene novine FBiH 59/12 07.11.2012 SN FBiH 51/19, SN FBiH 86/10, SN FBiH 31/10 pravilnik,fiskalizacija Srijeda, 11. 7. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 59 - Stranica 3 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA I REDOSLIJEDU RADNJI U PROCESU FISKALIZACIJE Članak 1. U Pravilniku o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/10 i 86/10) u članku 4., stavak (15) iza riječi: "traka" dodaju se riječi: "za uređaje s dvije trake". Članak 2. U članku 6. stavak (15), mijenja se i glasi: "Obveznik je dužan, radi kontrole, čuvati kontrolne trake za uređaje s dvije trake minimalno dva mjeseca po isteku tekućeg mjeseca u kojim su iste kreirane." Članak 3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-3353-2/10 Srpanj 2012. godine Sarajevo Ministar Ante Krajina, v. r. Нa oснoву члaнa 29. стaв (2) и члaнa 51. стaв (3) тaчкa п) Зaкoнa o фискaлним систeмимa ("Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ", брoj 81/09), фeдeрaлни министaр финaнциja – фeдeрaлни министaр финaнсиja дoнoси ПРAВИЛНИК O ИЗМJEНAМA ПРAВИЛНИКA O ПOСТУПЦИМA И РEДOСЛИJEДУ РAДЊИ У ПРOЦEСУ ФИСКAЛИЗAЦИJE Члaн 1. У Прaвилнику o пoступцимa и рeдoслиjeду рaдњи у прoцeсу фискaлизaциje ("Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ", бр. 31/10 и 86/10) у члaну 4., стaв (15) изa риjeчи: "трaкa" дoдajу сe риjeчи: "зa урeђaje сa двиje трaкe". Члaн 2. У члaн 6. стaв (15), миjeњa сe и глaси: "Oбвeзник je дужaн, рaди кoнтрoлe, чувaти кoнтрoлнe трaкe зa урeђaje сa двиje трaкe минимaлнo двa мjeсeцa пo истeку тeкућeг мjeсeцa у кojим су истe крeирaнe." Члaн 3. Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу нaрeднoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeним нoвинaмa Фeдeрaциje БиХ". Брoj 05-02-3353-2/10 Јули 2012. гoдинe Сарајево Министар Aнтe Крajинa, с. р. Na osnovu člana 29. stav (2) i člana 51. stav (3) tačka p) Zakona o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA I REDOSLIJEDU RADNJI U PROCESU FISKALIZACIJE Član 1. U Pravilniku o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/10 i 86/10) u članu 4., stav (15) iza riječi: "traka" dodaju se riječi: "za uređaje sa dvije trake". Član 2. U član 6. stav (15), mijenja se i glasi: "Obveznik je dužan, radi kontrole, čuvati kontrolne trake za uređaje sa dvije trake minimalno dva mjeseca po isteku tekućeg mjeseca u kojim su iste kreirane." Član 3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-3353-2/10 Juli 2012. godine Sarajevo Ministar Ante Krajina, s. r. 1267 Na temelju članka 51. stavak (3) toč. od c) do p) Zakona o fiskalnim sustavima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZGLEDU I SADRŽAJU ZAHTJEVA, OBRAZACA I OBAVIJESTI OSTALIH PRATEĆIH DOKUMENATA UZ FISKALNE SUSTAVE Članak 1. U Pravilniku o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca i obavijesti ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sustave ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/10) u članku 24. iza riječi: "adrese" dodaje se zarez i riječ: "naziva". Članak 2. U nazivu obrasca ZPANPM sadržaj zahtjeva za promjenu adrese i/ili namjene prodajnog mjesta iza riječi: "adrese" dodaje se zarez i riječ: "naziva". Članak 3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-3354-1/10 Srpanj 2012. godine Sarajevo Ministar Ante Krajina, v. r. Нa oснoву члaнa 51. стaв (3) тaч. oд ц) дo п) Зaкoнa o фискaлним систeмимa ("Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ", брoj 81/09), фeдeрaлни министaр финaнсиja - фeдeрaлни министaр финaнциja дoнoси ПРAВИЛНИК O ДOПУНAМA ПРAВИЛНИКA O ИЗГЛEДУ И СAДРЖAJУ ЗAХТJEВA, OБРAЗAЦA И OБAВJEШЋEЊA OСТAЛИХ ПРAТEЋИХ ДOКУМEНAТA УЗ ФИСКAЛНE СИСТEМE Члaн 1. У Прaвилнику o изглeду и сaдржajу, зaхтjeвa, oбрaзaцa и oбaвjeшћeњa oстaлих прaтeћих дoкумeнaтa уз фискaлнe систeмe ("Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ", брoj 30/10) у члaну 24. изa риjeчи: "aдрeсe" дoдaje сe зaрeз и риjeч: "нaзивa". Члaн 2. У нaзиву oбрaсцa ЗПAНПM сaдржaj зaхтjeвa зa прoмjeну aдрeсe и/или нaмjeнe прoдajнoг мjeстa изa риjeчи: "aдрeсe" дoдaje сe зaрeз и риjeч: "нaзивa".
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 53/12 20.06.2012 SN FBiH 87/20, SN FBiH 07/11, SN FBiH 38/10, SN FBiH 74/04, SN FBiH 54/03, SN FBiH 66/02 pravilnik,porezna prijava PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA Članak 1. U Pravilniku o postupku podnošenja poreznih prijava (''Službene novine Federacije BiH'', br. 66/02, 54/03, 74/04, 38/09 i 7/11), obrasci prijava iz članka 8. st. 3. i 4., zamjenjuju se novim obrascima koji se nalaze u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio". Članak 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.
Odluka o dopuni Odluke o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 25/12 21.03.2012 SN FBiH 41/11 fiskalni uređaji ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O ODRE\IVANJU DRUGIH DJELATNOSTI KOJE NE PODLIJE@U OBAVEZI EVIDENTIRANJA PROMETA PUTEM FISKALNIH URE\AJA I U Odluci o odre|ivanju drugih djelatnosti koje ne podlije`u obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih ure|aja ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/11) u ta~ki II podta~ka i) na kraju teksta ta~ka se zamjenjuje zarezom. Iza ta~ke i) dodaje se nova podta~ka j) koja glasi: "j) advokatska djelatnost."
Odluka o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 41/11 07.06.2011 SN FBiH 25/12 fiskalni uređaj ODLUKU O ODRE\IVANJU DRUGIH DJELATNOSTI KOJE NE PODLIJE@U OBAVEZI EVIDENTIRANJA PROMETA PUTEM FISKALNIH URE\AJA I. Ovom odlukom odre|uju se druge djelatnosti kod ~ijeg obavljanja, polaze}i od tehni~kih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i specifi~nosti obavljanja tih djelatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih ure|aja propisana u ~lanu 4. stav 1. Zakona o fiskalnim sistemima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09). II. U smislu ta~ke I. ove odluke, pod drugim djelatnostima kod ~ijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih ure|aja, propisuju se sljede}e djelatnosti: a) djelatnosti javnih zdravstvenih ustanova b) djelatnost organa uprave i upravnih organizacija c) djelatnosti pravnih lica koja vr{e profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i registrovanu djelatnost obavljaju upo{ljavanjem preko 50% lica sa invaliditetom, ~iji stepen invalidnosti iznosi najmanje 50% d) djelatnosti Crvenog krsta/kri`a Federacije Bosne i Hercegovine propisane Zakonom o crvenom krstu/kri`u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 28/06) i druge humanitarne djelatnosti humanitarnih organizacija, udru`enja i fondacija koja nisu registrovana za obavljanje privredne djelatnosti e) taksi djelatnost koju fizi~ka lica obavljaju sa samo jednim (vlastitim) vozilom f) djelatnosti obrtnika i srodnih djelatnosti koji pau{alno pla}aju porez na dohodak g) djelatnosti Komisije za vrijednosne papire, Registra vrijednosnih papira i dru{tava za upravljanje fondovima, prilikom obavljanja poslova finansijskog posredovanja h) prodaja na tr`nicama na malo (pijacama), koja se obavlja izvan trgova~kih radnji koje su rje{enjem nadle`nog organa registrovane za djelatnost trgovine i) prodaja na {tandovima i stolovima izvan tr`nica na malo, koja se obavlja na mjestima za koje je nadle`ni organ izdao odobrenje.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 01/11 01.05.2011 SN FBiH 19/11, SN FBiH 71/10, SN FBiH 52/10, SN FBiH 47/10 pravilnik PRAVILNIKO IZMJENAMA PRAVILNIKA O DINAMICIFISKALIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE IHERCEGOVINE^lanak 1.U Pravilniku o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 47/10,52/10 i 71/10) u ~lanku 3. datum: "15.12.2010. godine"zamjenjuje se datumom: "31.01.2011. godine".^lanak 2.U ~lanku 4. datum: "15.03.2011. godine" zamjenjuje sedatumom: "15.04.2011. godine".^lanak 3.U ~lanku 5. datum: "15.03.2011. godine" zamjenjuje sedatumom: "15.04.2011. godine".^lanak 4.U ~lanku 6. datum: "15.03.2011. godine" zamjenjuje sedatumom: "15.04.2011. godine".^lanak 5.Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u"Slu`benim novinama Federacije BiH"
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 19/11 13.04.2011 SN FBiH 01/11, SN FBiH 71/10, SN FBiH 52/10, SN FBiH 47/10 pravilnik PRAVILNIKO IZMJENAMA PRAVILNIKA O DINAMICIFISKALIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE IHERCEGOVINE^lan 1.U Pravilniku o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 47/10,52/10, 71/10 i 1/11) u ~lanu 4. datum: "15.04.2011. godine"zamjenjuje se datumom: "15.07.2011. godine".^lan 2.U ~lanu 5. datum: "15.04.2011. godine" zamjenjuje sedatumom: "15.07.2011. godine".^lan 3.U ~lanu 6. datum: "15.04.2011. godine" zamjenjuje sedatumom: "15.07.2011. godine".
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 07/11 16.02.2011 SN FBiH 87/20, SN FBiH 53/12, SN FBiH 38/10, SN FBiH 74/04, SN FBiH 54/03, SN FBiH 66/02 pravilnik,porezna prijava RAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA OPOSTUPKU PODNO[ENJA POREZNIH PRIJAVA^lan 1.U Pravilniku o postupku podno{enja poreznih prijava("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 66/02, 54/03, 74/04 i38/09), u ~lanu 1., rije~i: "broj 33/02" zamjenjuju se rije~ima: "br. 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10)."^lan 2.U ~lanu 5. iza stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi: "Prijave koje su podnesene elektronskim putem potpisuju seu skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu ("Slu`beni glasnikBiH", broj 91/06)."Dosada{nji stav 2. postaje stav 3.^lan 3.^lan 19b., bri{e se.^lan 4.U ~lanu 20. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase: "Prijavom poreza po odbitku u smislu stava 1. ovog ~lana,smatra se i "Mjese~ni izvje{taj o ispla}enim pla}ama, ostvarenimkoristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika,obra~unatim i pla}enim doprinosima i mjese~noj akontacijiporeza na dohodak po osnovu obavljanja nesamostalnedjelatnosti" koji su Poreznoj upravi du`ni dostavljati poslodavciodnosno lica koja imaju obaveze poslodavca, na na~in propisan~lanom 26a. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10 i 86/10).Prijava iz stava 2. ovog ~lana dostavlja se na obrascu MIP -1023 koji je sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezuna dohodak."^lan 5.U ~lanu 21., rije~i: "31. januara" zamjenjuju se rije~ima"kraja februara" a rije~i: "Poreznoj upravi prijavu poreza poodbitku" zamjenjuju se rije~ima: "svakom zaposleniku Godi{njiizvje{taj o ukupno ispla}enim pla}ama i drugim li~nimprimanjima".U stavu 2., rije~: "Prijava" zamjenjuje se rije~ima: "Godi{njiizvje{taj".^lan 6.U ~lanu 22. stav 2., u zagradi iza broja "67/08" stavlja sezarez i dodaju rije~i: "4/10 i 86/10".^lan 7.U ~lanu 30. stav 2. alineja 2, u prvoj zagradi iza broja:"10/08" dodaju se rije~i: "i 9/10", a u drugoj zagradi iza broja:"67/08" dodaju se rije~i "i 4/10".U alineji 3., u zagradi iza broja: "10/08" dodaju se rije~i: "i9/10" , a rije~i: "31. januara" zamjenjuju se rije~ima: "krajafebruara".^lan 8.U ~lanu 32. stav 1, iza broja: "10/08" u zagradi dodaju serije~i: " i 9/10", a iza broja: "67/08" dodaju se rije~i: " i 4/10 ".^lan 9.Ovaj pravilnik stu pa na snagu narednog dana od danaobjavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 09/11 03.02.2011 SN FBiH 105/21, SN FBiH 93/19, SN FBiH 53/19, SN FBiH 25/17, SN FBiH 48/16, SN FBiH 01/15, SN FBiH 83/14, SN FBiH 01/13, SN FBiH 77/10, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 doprinosi,kontrola,registracija PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODNO[ENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA ^lan 1. U Pravilniku o podno{enju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10 i 77/10), u ~lanu 9. stav 3. ta~ka se bri{e i dodaju se rije~i: "a prijavu za zaposlenike koji imaju prebivali{te izvan teritorije Federacije prema sjedi{tu te poslovne jedinice u Federaciji." ^lan 2. U ~lanu 11. iza stava 2., dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Zdravstveno osiguranje budu}ih korisnika prava na penziju, u periodu od podno{enja zahtjeva za penzionisanje do dostavljanja prijave elektronskim putem u bazu podataka Jedinstvenog sistema, za podnosioca zahtjeva koji ispunjava uslove za sticanje prava na penziju, osigurat }e se na na~in {to }e Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje popuniti obrazac JS3100 u pojedina~nim slu~ajevima, na osnovu kojeg }e nadle`na ispostava Porezne uprave unijeti i obraditi podatke iz prijave, a na osnovu ispisa iz Jedinstvenog sistema Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvenu knji`icu." ^lan 3. U ~lanu 20. iza stava 2., dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Obrasce iz stava 1. ovog ~lana obveznik uplate doprinosa podnosi u roku od sedam dana od dana podno{enja zahtjeva za pokretanje postupka likvidacije kod nadle`nog suda." ^lan 4. U ~lanu 36. iza stava 2., dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase: "Obveznici uplate doprinosa iz ~l. 11., 13., 22., i 24. ovog Pravilnika, najkasnije do 30. juna 2011. godine, prijave odnosno odjave mogu podnositi na odgovaraju}im obrascima u pisanoj formi. Izuzetno, ukoliko se prijave odnosno odjave u periodu iz stava 3. ovog ~lana podnose u pisanoj formi, iste }e podnositi prema sjedi{tu obveznika uplate doprinosa iz Federacije Bosne i Hercegovine."
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima i redosljedu radnji u procesu fiskalizacije Federacija BiH Službene novine FBiH 86/10 22.12.2010 SN FBiH 51/19, SN FBiH 59/12, SN FBiH 31/10 pravilnik,fiskalizacija Broj 86 – Strana 42 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 22.12.2010. 1363 Na osnovu ~lana 29. stav (2) i ~lana 51. stav (3) ta~ka p) Zakona o fiskalnim sistemima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA I REDOSLIJEDU RADWI U PROCESU FISKALIZACIJE ^lan 1. U Pravilniku o postupcima i redoslijedu radwi u procesu fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 31/10) u ~lanu 4. stav (10) rije~i: "stavqa fiskalnu i programsku plombu na fiskalni ure|aj" zamjewuju se rije~ima: "vr{i provjeru da li su stavqene fiskalna i programska plomba na fiskalni ure|aj". ^lan 2. U ~lanu 6. stav (15) mijewa se i glasi: "(15) Obveznik je du`an, radi kontrole, ~uvati kontrolne trake minimalno dva mjeseca po isteku fiskalne godine u kojoj su iste kreirane." Iza stava (15) dodaje se novi stav (16) koji glasi: "(16) Obveznik je du`an, radi kontrole, ~uvati sve popuwene memorije sa elektroni~kim `urnalom, na na~in da se jednom upisani podaci ne mogu mijewati niti brisati u roku od 5 godina." Dosada{wi st. (16) do (29) postaju st. (17) do (30). ^lan 3. Ovaj Pravilnik stu pa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-3353-1/10 Decembra 2010. godine Sarajevo Ministar Vjekoslav Bevanda, s. r. Na osnovu ~lana 29. stav (2) i ~lana 51. stav (3) ta~ka p) Zakona o fiskalnim sistemima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA I REDOSLIJEDU RADNJI U PROCESU FISKALIZACIJE ^lan 1. U Pravilniku o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 31/10) u ~lanu 4. stav (10) rije~i: "stavlja fiskalnu i programsku plombu na fiskalni ure|aj" zamjenjuju se rije~ima: "vr{i provjeru da li su stavljene fiskalna i programska plomba na fiskalni ure|aj". ^lan 2. U ~lanu 6. stav (15) mijenja se i glasi: "(15) Obveznik je du`an, radi kontrole, ~uvati kontrolne trake minimalno dva mjeseca po isteku fiskalne godine u kojoj su iste kreirane." Iza stava (15) dodaje se novi stav (16) koji glasi: "(16) Obveznik je du`an, radi kontrole, ~uvati sve popunjene memorije sa elektroni~kim `urnalom, na na~in da se jednom upisani podaci ne mogu mijenjati niti brisati u roku od 5 godina." Dosada{nji st. (16) do (29) postaju st. (17) do (30). ^lan 3. Ovaj Pravilnik stu pa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-3353-1/10 Decembra 2010. godine Sarajevo Ministar Vjekoslav Bevanda, s. r. Na temelju ~lanka 29. stavak (2) i ~lanka 51. stavak (3) to~ka p) Zakona o fiskalnim sustavima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA I REDOSLIJEDU RADNJI U PROCESU FISKALIZACIJE ^lanak 1. U Pravilniku o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 31/10) u ~lanku 4. stavak (10) rije~i: "stavlja fiskalnu i programsku plombu na fiskalni ure|aj" zamjenjuju se rije~ima: "vr{i provjeru da li su stavljene fiskalna i programska plomba na fiskalni ure|aj". ^lanak 2. U ~lanku 6. stavak (15) mijenja se i glasi: "(15) Obveznik je du`an, radi kontrole, ~uvati kontrolne trake minimalno dva mjeseca po isteku fiskalne godine u kojoj su iste kreirane." Iza stavka (15) dodaje se novi stavak (16) koji glasi: "(16) Obveznik je du`an, radi kontrole, ~uvati sve popunjene memorije sa elektroni~kim `urnalom, na na~in da se jednom upisani podaci ne mogu mijenjati niti brisati u roku od 5 godina." Dosada{nji st. (16) do (29) postaju st. (17) do (30). ^lanak 3. Ovaj Pravilnik stu pa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-3353-1/10 Prosinca 2010. godine Sarajevo Ministar Vjekoslav Bevanda, v. r. FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 1364 Na osnovu ~l. 69. i 70. Pravilnika o knjigovodstvu bud`eta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 15/07), Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela imenovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodioca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), kao i ~lana 5. Pravilnika o popisu imovine, potra`ivanja, obaveza i nov~anih sredstava Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-34-138/10 od 8. januara 2010. godine, federalni ministar zdravstva donosi RJE[ENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POPIS IMOVINE, POTRA@IVANJA, OBAVEZA I NOV^ANIH SREDSTAVA U 2010. GODINI I. Imenuje se Komisija za popis imovine, potra`ivanja, obaveza i nov~anih sredstava (u daljnjem tekstu: Komisija) u sastavu: - SVJETLANA STEFANOVI], predsjednik, - SUAD HEBIBOVI], ~lan,
Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvješataja društava za osiguranje FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 82/10 09.12.2010 SN FBiH 03/21 finansije,finansijskih izvještaj,društva za osiguranje,osiguranje,forma Broj 82 – Stranica 68 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 9.12.2010. Na osnovu ~lana 21. stav 2. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 83/09), federalni ministar finansija- federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O SADR@AJU I FORMI FINANSIJSKIH IZVJE[TAJA DRU[TAVA ZA OSIGURANJE I. OP]E ODREDBE ^lan 1. Ovim Pravilnikom propisuju se sadr`aj i forma finansijskih izvje{taja za dru{tva za osiguranje (u daljem tekstu: dru{tvo) koji se koriste kod izvje{tavanja po periodi~nim i godi{njim obra~unima. ^lan 2. (1) Obrasci finansijskih izvje{taja dru{tva su: Bilans stanja - Izvje{taj o finansijskom polo`aju, Bilans uspjeha - Izvje{taj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvje{taj o nov~anim (gotovinskim) tokovima i Izvje{taj o promjenama na kapitalu. Pored navedenih obrazaca dru{tvo je du`no sa~initi i Bilje{ke uz finansijske izvje{taje. (2) Obrasci finansijskih izvje{taja Bilans stanja - Izvje{taj o finan - sijskom polo`aju, Bilans uspjeha - Izvje{taj o sveobuhvatnoj dobiti i Izvje{taj o nov~anim (gotovinskim) tokovima nalaze se u prilogu ovog pravilnika i ~ine njegov sastavni dio. (3) Dru{tvo je du`no sa~injavati finansijske izvje{taje na propisanim obrascima iz priloga ovog pravilnika i to odvojeno za poslove `ivotnog i ne`ivotnog osiguranja. (4) Posebnim pravilnikom je propisan obrazac Izvje{taja o promjenama na kapitalu koji je obavezan za sva pravna lica sa sjedi{tem u Federaciji BiH registrovanim kao dru{tva kapitala, izuzev onih za koja je propisan poseban obrazac ovog izvje{taja i onih koja su razvrstana kao mala pravna lica. ^lan 3. (1) Finansijske izvje{taje iz ~lana 2. ovog pravilnika sa~injava i dru{tvo kod kojeg su nastupile statusne promjene ili je pokrenut postupak likvidacije ili ste~aja. (2) Finansijski izvje{taji dru{tva iz stava 1. ovog ~lana obavezno sadr`e oznaku da se radi o statusnim promjenama, odnosno dru{tvu kod kojeg je pokrenut postupak likvidacije ili ste~aja. II SADR@AJ OBRAZACA ^lan 4. (1) Podaci u obrasce iz ~lana 2. ovog pravilnika unose se na pozicije koje su navedene u koloni 2, odnosno oznake za AOP u koloni 3, sa ra~una navedenih u koloni 1 obrasca. (2) U obrasce se unose iznosi izra`eni u konvertibilnim markama, bez decimala. ^lan 5. Sadr`aj pojedinih ra~una iz kolone 1 obrazaca definisan je Kontnim okvirom i Pravilnikom o primjeni kontnog okvira za dru{tva za osiguranje. 1. Bilans stanja - Izvje{taj o finansijskom polo`aju ^lan 6. U obrazac Bilans stanja - Izvje{taj o finansijskom polo`aju, u kolonu 4 unose se podaci za prethodnu godinu (stanje na dan 31. 12.), a u kolonu 5 podaci za teku}u godinu odnosno za obra~unski pe riod za koji se sastavljaju finansijski izvje{taji, prema sadr`aju ra~una ozna~enih u kolonama 1 i 2. 2. Bilans uspjeha - Izvje{taj o sveobuhvatnoj dobiti ^lan 7. U obrazac Bilans uspjeha - Izvje{taj o sveobuhvatnoj dobiti, u kolonu 4 unose se podaci sa odgovaraju}ih grupa ra~una i ra~una navedenih u kolonama 1 i 2 za prethodnu godinu odnosno prethodni uporedni obra~unski pe riod, a u kolonu 5 podaci za teku}u godinu, odnosno za obra~unski pe riod za koji se sastavljaju finansijski izvje{taji. 3. Izvje{taj o nov~anim tokovima ^lan 8. (1) Izvje{taj o nov~anim (gotovinskim) tokovima dru{tvo prezentira koriste}i direktnu metodu (Obrazac D) ili indirektnu metodu (Obrazac I). (2) U obrazac se unose iznosi priliva i odliva gotovine i gotovinskih ekvivalenata koji se utvr|uju na osnovu evidencije o prilivima i odlivima gotovine i gotovinskih ekvivalenata putem blagajne i transakcijskih ra~una te na osnovu podataka preuzetih sa odgovaraju}ih ra~una i grupe ra~una iz knjigovodstvene evidencije. (3) U obrascu su prikazane informacije o nov~anim tokovima odvojeno za: poslovne aktivnosti, ulaga~ke aktivnosti i finansijske aktivnosti. (4) Prilikom sastavljanja izvje{taja o tokovima gotovine podaci se unose na odre|ene pozicije iz kolone 1, ozna~ene oznakom AOP-a u koloni 2. U kolonu 3 unose se podaci za teku}u godinu (teku}i izvje{tajni pe riod), a u kolonu 4 podaci za prethodnu godinu (prethodni izvje{tajni pe riod). Pozicije koje umanjuju gotovinski tok upisuju se sa negativnim predznakom. 4. Bilje{ke uz finansijske izvje{taje ^lan 9. Dru{tvo je du`no sastaviti i prezentirati bilje{ke uz finansijske izvje{taje, koje sadr`e najmanje: - izjavu o uskla|enosti finansijskih izvje{taja sa MRS/MSFI, - ra~unovodstvene politike koje su primjenjene, - informacije prema zahtjevima MRS/MSFI koje pobli`e poja{njavaju stavke prikazane u finansijskim izvje{tajima, - dodatne informacije koje nisu prezentirane u finansijskim izvje{tajima, - druga objavljivanja koja uklju~uju nepredvi|ene obaveze (MRS 37) i nepriznate ugovorno preuzete obaveze, - ciljeve i politike koje se odnose na upravljanje finansijskim rizikom.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 77/10 24.11.2010 SN FBiH 105/21, SN FBiH 93/19, SN FBiH 53/19, SN FBiH 25/17, SN FBiH 48/16, SN FBiH 01/15, SN FBiH 83/14, SN FBiH 01/13, SN FBiH 09/11, SN FBiH 38/10, SN FBiH 73/09 doprinosi,naplata,kontrola,registar PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PODNO[ENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA ^lan 1. U Pravilniku o podno{enju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 73/09 i 38/10), u ~lanu 7. stav 3. u prvom redu, broj "2" zamjenjuje se brojem "1". ^lan 2. "Obrazac JS3110 Prijava/Promjena/Odjava za dobrovoljno penzijsko osiguranje zdravstveno osiguranje li~nim sredstvima", koji ~ini sastavni dio Pravilnika, zamjenjuje se novim obrascem koji je dat u prilogu ovog Pravilnika i ~ini njegov sastavni dio.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 71/10 03.11.2010 SN FBiH 01/11, SN FBiH 19/11, SN FBiH 52/10, SN FBiH 47/10 pravilnik Srijeda, 3.11.2010.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 71 –Strana 5^lan 5.Ovaj Pravilnik stu pa na snagu danom objavqivawa u"Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 05-02-5862-2/10Oktobar 2010. godineSarajevoMinistarVjekoslav Bevanda, s. r.Na osnovu ~lana 62. Zakona o fiskalnim sistemima("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalniministar finansija-federalni ministar financija donosiPRAVILNIKO IZMJENAMA PRAVILNIKA O DINAMICIFISKALIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE IHERCEGOVINE^lan 1.U Pravilniku o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 47/10 i52/10) u ~lanu 3. da tum: "31.10.2010. godine" zamjenjuje sedatumom: "15.12.2010. godine".^lan 2.U ~lanu 4. da tum: "31.01.2011. godine" zamjenjuje sedatumom: "15.03.2011. godine".^lan 3.U ~lanu 5. da tum: "28.02.2011. godine" zamjenjuje sedatumom: "15.03.2011. godine".^lan 4.U ~lanu 6. da tum: "28.02.2011. godine" zamjenjuje sedatumom: "15.03.2011. godine".^lan 5.Ovaj Pravilnik stu pa na snagu danom
Pravilnik o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga Federacija BiH Službene novine FBiH 11/10 03.10.2010 pravilnik,fiskalni dokument Broj 11–Strana 44SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 10.3.2010.b)mm oznaka za redni broj minuta u satu, u rasponu od 00 do 59. (2)Sati i minuti su me|usobno odvojeni dvota~kom. ^lan 10.For mat vremenske odredniceVremenska odrednica je el e ment sastavljen od datuma ivremena, razdvojenih znakom razmaka. ^lan 11.For mat broja servisiranja(1)Ukupan broj servisiranja je dvocifreni broj koji se: a)postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacijefiskalnog ure|aja b)uve}ava za jedan prilikom svakog upisa vremenskeodrednice po~etka i kraja servisiranja i vrste servisiranja ufiskalnu memoriju, do dostizanja maksimalnog brojaservisiranja koji mogu da se upi{u u fiskalnu memoriju i c){tampa u formatu "#N". (2)Broj servisiranja u izvje{tajnom periodu je el e ment koji se{tampa u istom formatu kao i ukupan broj servisiranja. ^lan 12.For mat broja reseta(1)Ukupan broj reseta je dvocifreni broj koji se: a)postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacijefiskalnog ure|aja, b)uve}ava za jedan prilikom svakog upisa vremenskeodrednice reseta i vrste reseta u fiskalnu memoriju, dodostizanja maksimalnog broja reseta koji mogu da seupi{u u fiskalnu memoriju i c){tampa u formatu "#N". (2)Broj reseta u izvje{tajnom periodu je el e ment koji se {tampau istom formatu kao i ukupan broj reseta. ^lan 13.For mat broja promjena poreznih stopa(1)Ukupan broj promjena poreznih stopa je dvocifreni broj kojise: a)postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacijefiskalnog ure|aja, b)uve}ava za jedan prilikom svakog upisa vremenskeodrednice promjene poreznih stopa i specifikacijeporeznih stopa u fiskalnu memoriju, do dostizanjamaksimalnog broja promjena poreznih stopa koji mo`e da se upi{e u fiskalnu memoriju i c){tampa u formatu "#N". (2)Broj promjena poreznih stopa u izvje{tajnom periodu je el e -ment koji se {tampa u istom formatu kao i ukupan brojpromjena poreznih stopa. ^lan 14.For mat porezne stope(1)Porezna stopa je el e ment koji se {tampa u formatu"#N,NN%". (2)Ako je porezna stopa nedefinirana, umjesto broja se ispisujuzvjezdice "**,**%". (3)Za obveznike koji su registrirani za PDV, porezna stopa: a)"A" je nedefinirana, b)"E" odgovara op}oj stopi PDV propisanoj zakonomkojim se ure|uje PDV, c)"J" je nedefinirana i d)"K" odgovara stopi PDV propisanoj zakonom kojim seure|uje PDV za artikle koji su oslobo|eni poreza nadodatu vrijednost,e)"M" je nedefinirana.(4)Za obveznike koji nisu registrirani za PDV, porezna stopa: a)"A" je nula (0,00%), b)"E" je nedefinirana, c)"J" je nedefinirana,d)"K" je nedefinirana, e)"M" je nedefinirana.^lan 15.For mat jedinice mjereJedinica mjere je el e ment koji se {tampa kao najvi{e dvaalfanumeri~ka znaka koji jednozna~no odre|uju jedinicu mjere,kao {to su: "g" za gram, "kg" za ki lo gram, "t" za tonu, "l" za litar,"m" za metar, "m2" za kvadratni metar i "m3" za kubni metar. ^lan 16.For mat naziva artikla(1)Naziv artikla u bazi artikala fiskalnog ure|aja je ele ment koji se {tampa kao niz alfanumeri~kih znakova.(2)Naziv artikla mo`e sadr`ati i jedinicu mjere u svom sastavu. (3)Jedinica mjere se od naziva artikla odvaja znakom dijeljenja.(4)Jedinica mjere se ne iskazuje za pojedina~ne artikle(komadna dobra ili pojedina~ne usluge). ^lan 17.For mat koli~ineKoli~ina je el e ment koji se {tampa u formatu cijelog broja saminimalno pet brojeva, odnosno decimalnog broja sa minimalno~etiri broja i decimalnim zarezom. Minimalni formati koli~inesu: "##N,N", "#N,NN", "N,NNN" i "####N". ^lan 18.For mat cijene po jedinici mjereCijena po jedinici mjere je el e ment koji se {tampa u formatuminimalno "#####N,NN". ^lan 19.For mat broja storniranih artikala i for mat broja artikala(1)Broj storniranih evidentiranih artikala je {estocifreni brojkoji se: a)postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacijefiskalnog ure|aja, b)uve}ava za jedan prilikom svakog storniranjapojedina~nog evidentiranog prometa do dostizanjamaksimalnog broja storniranih evidentiranih artikala(999999), c)postavlja na vrijednost nula (0) poslije {tampanjadnevnog izvje{taja i d){tampa u formatu "#####N". (2)Broj evidentiranih artikala je {estocifreni broj koji se: a)postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacijefiskalnog ure|aja, b)uve}ava za jedan prilikom svakog evidentiranjapojedina~nog evidentiranog prometa do dostizanjamaksimalnog broja evidentiranih artikala (999999), c)postavlja na vrijednost nula (0) poslije {tampanjadnevnog izvje{taja i d){tampa u formatu "#####N". (3)Broj storniranih reklamiranih artikala je {estocifreni broj koji se: a)postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacijefiskalnog ure|aja, b)uve}ava za jedan prilikom svakog storniranjapojedina~nog reklamiranog prometa do dostizanjamaksimalnog broja storniranih reklamiranih artikala(999999), c)postavlja na vrijednost nula (0) poslije {tampanjadnevnog izvje{taja i d){tampa u formatu "#####N". (4)Broj reklamiranih artikala je {estocifreni broj koji se: a)postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacijefiskalnog ure|aja, Srijeda, 10.3.2010.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 –Strana 45b)uve}ava za jedan prilikom svakog reklamiranjapojedina~nog reklamiranog prometa do dostizanjamaksimalnog broja artikala (999999), c)postavlja na vrijednost nula (0) poslije {tampanjadnevnog izvje{taja i d){tampa u formatu "#####N". (5)Broj storniranih evidentiranih artikala u periodi~nomizvje{taju je osmocifreni broj koji predstavlja zbroj brojastorniranih evidentiranih artikala u svim dnevnimizvje{tajima u izvje{tajnom periodu.(6)Broj evidentiranih artikala u periodi~nom izvje{taju jeosmocifreni broj koji predstavlja zbir broja evidentiranihartikala u svim dnevnim izvje{}ima u izvje{tajnom periodu.(7)Broj storniranih reklamiranih artikala u periodi~nomizvje{taju je osmocifreni broj koji predstavlja zbroj brojastorniranih reklamiranih artikala u svim dnevnimizvje{tajima u izvje{tajnom periodu.(8)Broj reklamiranih artikala u periodi~nom izvje{taju jeosmocifreni broj koji predstavlja zbroj broja reklamiranihartikala u svim dnevnim izvje{tajima uz izvje{tajnomperiodu. ^lan 20.For mat pojedina~nog evidentiranog prometa i pojedina~nog storniranog evidentiranog prometa u fiskalnom ra~unu(1)Vrijednost pojedina~nog evidentiranog prometa je el e mentkoji se {tampa u identi~nom formatu kao i cijena po jedinicimjere. (2)Vrijednost pojedina~nog storniranog evidentiranog prometaje el e ment koji se {tampa u identi~nom formatu kao ivrijednost pojedina~nog evidentiranog prometa. ^lan 21.For mat pojedina~nog reklamiranog prometa i pojedina~nog storniranog reklamiranog prometa u reklamiranomfiskalnom ra~unu(1)Vrijednost pojedina~nog reklamiranog prometa je el e mentkoji se {tampa u identi~nom formatu kao i cijena po jedinicimjere. (2)Vrijednost pojedina~nog storniranog reklamiranog prometaje el e ment koji se {tampa u identi~nom formatu kao ivrijednost pojedina~nog reklamiranog prometa. ^lan 22.For mat ostvarenog evidentiranog poreza i prometa ufiskalnom ra~unuIznos ostvarenog evidentiranog poreza po poreznoj stopi,ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednostostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi, ukupnavrijednost ostvarenog evidentiranog prometa, ukupan iznos zauplatu od strane klijenta, upla}en iznos od strane klijenta posvakom izabranom sredstvu pla}anja, ukupan upla}en iznos odstrane klijenta i iznos za povrat klijentu, kao elementi fiskalnogra~una se {tampaju u formatu minimalno "######N,NN". ^lan 23.For mat ostvarenog reklamiranog poreza i prometa ureklamiranom fiskalnom ra~unuIznos ostvarenog reklamiranog poreza po poreznoj stopi,ukupan iznos ostvarenog reklamiranog poreza, vrijednostostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, ukupnavrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, ukupan iznos zaisplatu klijentu od strane kasira, upla}en iznos od strane klijentapo svakom izabranom sredstvu pla}anja, ukupan upla}en iznosod strane klijenta i iznos za povrat klijentu, kao elementireklamiranog fiskalnog ra~una se {tampaju u formatu minimalno"######N,NN". ^lan 24.For mat ostvarenog evidentiranog i reklamiranog poreza iprometa u presjeku stanjaVrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenogevidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranogprometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenogevidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog porezapo poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranogporeza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa,iznos gotovine u kasi, vrijednost ~ekova u kasi, vrijednostprometa karticama u kasi i vrijednost virmana u kasi, kaoelementi presjeka stanja se {tampaju u formatu minimalno"#######N,NN". ^lan 25.For mat ostvarenog evidentiranog i reklamiranog poreza iprometa u dnevnom izvje{tajuVrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenogevidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranogprometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenogevidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog porezapo poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranogporeza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi i ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, kaoelementi dnevnog izvje{taja se {tampaju u formatu minimalno"#######N,NN". ^lan 26.For mat ostvarenog evidentiranog i reklamiranog poreza iprometa u periodi~nom izvje{tajuVrijednost storniranog prometa, iznos ostvarenogevidentiranog poreza po poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza, vrijednost ostvarenog evidentiranogprometa po poreznoj stopi, ukupna vrijednost ostvarenogevidentiranog prometa, iznos ostvarenog reklamiranog porezapo poreznoj stopi, ukupan iznos ostvarenog reklamiranogporeza, vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi i ukupna vrijednost ostvarenog reklamiranog prometa, kaoelementi periodi~nog izvje{taja se {tampaju u formatuminimalno "########N,NN". ^lan 27.For mat rednog broja fiskalnog ra~unaRedni broj maloprodajnog fiskalnog ra~una je {estocifrenibroj koji se: a)postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacijefiskalnog ure|aja; b)uve}ava za jedan poslije formiranja maloprodajnogfiskalnog ra~una sa rednim brojem manjim odmaksimalne vrijednosti rednog broja maloprodajnogfiskalnog ra~una (999999);c)postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranjamaloprodajnog fiskalnog ra~una sa rednim brojem koji jejednak maksimalnoj vrijednosti rednog brojamaloprodajnog fiskalnog ra~una (999999) i d){tampa u formatu "#####N". ^lan 28.For mat rednog broja reklamiranog fiskalnog ra~unaRedni broj maloprodajnog reklamiranog fiskalnog ra~una je{estocifreni broj koji se: a)postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacijefiskalnog ure|aja; b)uve}ava za jedan poslije formiranja maloprodajnogreklamiranog fiskalnog ra~una sa rednim brojem manjimod maksimalne vrijednosti rednog broja maloprodajnogreklamiranog fiskalnog ra~una (999999); c)postavlja na vrijednost nula (0) poslije formiranjamaloprodajnog reklamiranog fiskalnog ra~una sa rednim Broj 11–Strana 46SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 10.3.2010.brojem koji je jednak maksimalnoj vrijednosti rednogbroja maloprodajnog reklamiranog fiskalnog ra~una(999999); d){tampa u formatu "#####N". ^lan 29.For mat rednog broja dnevnog izvje{tajaRedni broj dnevnog izvje{taja je ~etverocifreni broj koji se: a)postavlja na vrijednost nula (0) prilikom fiskalizacijefiskalnog ure|aja; b)uve}ava za jedan poslije formiranja dnevnog izvje{taja,do dostizanja maksimalnog broja dnevnih izvje{taja kojimogu da se upi{u u fiskalnu memoriju; c){tampa u formatu "###N". ^lan 30.Vrste separatora(1)Fiskalni dokumenti se od fiskalnih i nefiskalnih dokumenataodvajaju serijom znakova jednakosti "============"odnosno "= = = = = = = = =" i prelaskom u novi red. (2)Blokovi fiskalnih dokumenata se me|usobno odvajaju: a)linijom kao separatorom bloka, koji se sastoji od serijeznakova oduzimanja {tampanim u jednom redu"-----------------" odnosno "- - - - - - - - -" i prelaskom u novired i b)praznim redom kao separatorom bloka, koji se sastoji odserije znakova razmaka {tampanim u jednom redu " " iprelaskom u novi red. ^lan 31.Zaglavlje(1)Prvi blok svakog fiskalnog dokumenta je zaglavlje, kojesadr`i: a)naziv obveznika, skra}en samo ako je to neophodno, b)naziv prodajnog mjesta, c)adresu prodajnog mjesta, d)prazan red, e)labelu identifikacijskog broja obveznika Zakona i JIB, f)labelu identifikaciskog broja obveznika neizravnih/indirektnih poreza i PDV broj, g)prazan red i h)labelu identifikacijskog broja fiskalnog modula i IBFM. (2)Adresa prodajnog mjesta obavezno sadr`i po{tanski broj inaziv mjesta, naziv ulice i broj, i mo`e se {tampati u vi{eredova. (3)Ako se promet obavlja na nekoj manifestaciji, kao {to jesajam, izlo`ba, va{ar i sli~no, naziv prodajnog mjesta sadr`i:naziv manifestacije, broj hale (ako postoji) i broj {tanda (ako postoji), a ako se fiskalni ure|aj nalazi u automobilu,registarski broj automobila. (4)Ako porezni obveznik nije registriran kao obveznikindirektnih poreza (tj. nije obveznik PDV-a), u polje salabelom PIB se upisuje dvanaestocifrena sekvenca"000000000000".IV. VRSTE BLOKOVA ^lan 32.Blok sa broja~ima servisiranja, vremenskim odrednicamaservisiranja i vrstama servisiranja u izvje{tajnom perioduBlok sa broja~ima servisiranja, vremenskim odrednicamaservisiranja i vrstama servisiranja u izvje{tajnom periodu formira se tako {to se {tampaju: a)labela broja servisiranja, i prelazi se u novi redb)broj servisiranja u izvje{tajnom periodu, znak razmaka,znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan broj servisiranja iprelazi se u novi red, c)vremenska odrednica po~etka servisiranja, znak razmaka, oznaka vrste servisiranja i prelazi se u novi red, za svakoservisiranje u izvje{tajnom periodu i d)vremenska odrednica kraja servisiranja i prelazi se u novired, za svako servisiranje u izvje{tajnom periodu. ^lan 33.Blok sa broja~ima reseta, vremenskim odrednicama reseta ivrstama reseta u izvje{tajnom perioduBlok sa broja~ima reseta, vremenskim odrednicama reseta ivrstama reseta u izvje{tajnom periodu formira se tako {to se{tampaju: a)labela broja reseta, i prelazi se u novi redb)broj reseta u izvje{tajnom periodu, znak razmaka, znakdijeljenja, znak razmaka, ukupan broja reseta i prelazi se u novi red i c)vremenska odrednica reseta, znak razmaka, oznaka vrstereseta i prelazi se u novi red, za svaki reset u izvje{tajnomperiodu. ^lan 34.Blok sa broja~ima promjena poreznih stopa, vremenskomodrednicom promjene poreznih stopa i vrijednostimaporeznih stopa poslije promjene poreznih stopa uizvje{tajnom perioduBlok sa broja~ima promjena poreznih stopa, vremenskomodrednicom promjene poreznih stopa i vrijednostima poreznihstopa poslije promjene poreznih stopa u izvje{tajnom perioduformira se tako {to se {tampaju: a)labela broja promjena poreznih stopa, i prelazi se u noviredb)broj promjena poreznih stopa u izvje{tajnom periodu,znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, ukupan brojpromjena poreznih stopa i prelazi se u novi red, c)vremenska odrednica i prelazi se u novi red, za svakupromjenu poreznih stopa u izvje{tajnom periodu i d)labela vrijednosti porezne stope, razmak i vrijednostporezne stope i prelazi se u novi red, za svaku poreznustopu i za svaku promjenu poreznih stopa u izvje{tajnomperiodu. ^lan 35.Blok sa broja~em storniranih artikala i vrijednostistorniranog prometaBlok sa broja~em broja storniranih artikala i vrijednostistorniranog prometa u izvje{tajnom periodu formira se tako {to se {tampaju: a)labela broja storniranih evidentiranih artikala, brojstorniranih evidentiranih artikala u izvje{tajnom periodu,znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, brojevidentiranih artikala u izvje{tajnom periodu i prelazi se unovi red, b)labela broja storniranih reklamiranih artikala, brojstorniranih reklamiranih artikala u izvje{tajnom periodu,znak razmaka, znak dijeljenja, znak razmaka, brojreklamiranih artikala u izvje{tajnom periodu i prelazi se unovi red, c)labela storniranog evidentiranog prometa i krajnje desnoporavnata vrijednost storniranog evidentiranog prometa u izvje{tajnom periodu i prelazi se u novi red i d)labela storniranog reklamiranog prometa i krajnje desnoporavnata vrijednost storniranog reklamiranog prometa uizvje{tajnom periodu i prelazi se u novi red. ^lan 36.Blok sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza poporeznim stopama u izvje{tajnom periodu i ukupnimiznosom ostvarenog evidentiranog poreza u izvje{tajnomperiodu u presjeku stanja, dnevnom izvje{taju iperiodi~nom izvje{tajuBlok sa iznosima ostvarenog evidentiranog poreza poporeznim stopama u izvje{tajnom periodu i ukupnim iznosomostvarenog evidentiranog poreza u izvje{tajnom periodu formirase tako {to se {tampaju: a)fiksni tekst "EVID. POREZ:" i prelazi se u novi red, Srijeda, 10.3.2010.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 –Strana 47b)labela iznosa ostvarenog evidentiranog poreza poporeznoj stopi, krajnje desno poravnat iznos ostvarenogevidentiranog poreza po poreznoj stopi u izvje{tajnomperiodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu i c)labela ukupnog iznosa ostvarenog evidentiranog poreza,krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenogevidentiranog poreza u izvje{tajnom periodu, koji seizra~unava kao zbir iznosa ostvarenog evidentiranogporeza po svim poreznim stopama u izvje{tajnom periodui prelazi se u novi red. ^lan 37.Blok sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa po poreznim stopama u izvje{tajnom periodu i ukupnomvrijedno{}u ostvarenog evidentiranog prometa uizvje{tajnom periodu u presjeku stanja, dnevnom izvje{tajui periodi~nom izvje{tajuBlok sa vrijednostima ostvarenog evidentiranog prometa poporeznim stopama u izvje{tajnom periodu i ukupnomvrijedno{}u ostvarenog evidentiranog prometa u izvje{tajnomperiodu formira se tako {to se {tampaju: a)fiksni tekst "EVID. PROMET" i prelazi se u novi redb)labela vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa poporeznoj stopi, krajnje desno poravnata vrijednostostvarenog evidentiranog prometa po poreznoj stopi uizvje{tajnom periodu i prelazi se u novi red, za svakuporeznu stopu i c)labela ukupne vrijednosti ostvarenog evidentiranogprometa, krajnje desno poravnata ukupna vrijednostostvarenog evidentiranog prometa u izvje{tajnomperiodu, koja se izra~unava kao zbir vrijednostiostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznimstopama u izvje{tajnom periodu i prelazi se u novi red. ^lan 38.Blok sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza poporeznim stopama u izvje{tajnom periodu i ukupnimiznosom ostvarenog reklamiranog poreza u izvje{tajnomperiodu u presjeku stanja, dnevnom izvje{taju iperiodi~nom izvje{tajuBlok sa iznosima ostvarenog reklamiranog poreza poporeznim stopama u izvje{tajnom periodu i ukupnim iznosomostvarenog reklamiranog poreza u izvje{tajnom periodu formirase tako {to se {tampaju: a)fiksni tekst "REKL. POREZ" i prelazi se u novi redb)labela iznosa ostvarenog reklamiranog poreza poporeznoj stopi, krajnje desno poravnat iznos ostvarenogreklamiranog poreza po poreznoj stopi u izvje{tajnomperiodu i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopu; c)labela ukupnog iznosa ostvarenog reklamiranog poreza,krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenogreklamiranog poreza u izvje{tajnom periodu, koji seizra~unava kao zbir iznosa ostvarenog reklamiranogporeza po svim poreznim stopama u izvje{tajnom periodui prelazi se u novi red. ^lan 39.Blok sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa poporeznim stopama u izvje{tajnom periodu i ukupnomvrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa uizvje{tajnom periodu u presjeku stanja, dnevnom izvje{tajui periodi~nom izvje{tajuBlok sa vrijednostima ostvarenog reklamiranog prometa poporeznim stopama u izvje{tajnom periodu i ukupnomvrijedno{}u ostvarenog reklamiranog prometa u izvje{tajnomperiodu formira se tako {to se {tampaju: a)fiksni tekst "REKLAM. PROMET" i prelazi se u novi redb)labela vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa poporeznoj stopi, krajnje desno poravnata vrijednostostvarenog reklamiranog prometa po poreznoj stopi uizvje{tajnom periodu i prelazi se u novi red, za svakuporeznu stopu; c)labela ukupne vrijednosti ostvarenog reklamiranogprometa, krajnje desno poravnata ukupna vrijednostostvarenog reklamiranog prometa u izvje{tajnomperiodu, koja se izra~unava kao zbir vrijednostiostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznimstopama u izvje{tajnom periodu i prelazi se u novi red. ^lan 40.Blok sa iznosom gotovine u kasi, vrijedno{}u ~ekova u kasi,vrijednosti prometa karticama u kasi i vrijednosti virmanau kasi u izvje{tajnom periodu u presjeku stanjaBlok sa iznosom gotovine u kasi, vrijednosti ~ekova u kasi,vrijednosti prometa karticama u kasi i vrijedno{}u virmana u kasi u izvje{tajnom periodu formira se tako {to se {tampaju: a)fiksni tekst "STANJE U KASI:" b)labela oznake prometa gotovinom, krajnje desno poravnat iznos gotovine u kasi u izvje{tajnom periodu i prelazi se unovi red, c)labela oznake vrijednosti prometa ~ekovima, krajnjedesno poravnata vrijednost ~ekova u kasi u izvje{tajnomperiodu i prelazi se u novi red, d)labela oznake prometa karticama, krajnje desnoporavnata vrijednost prometa karticama u kasi uizvje{tajnom periodu i prelazi se u novi red i e)labela oznake prometa virmanom, krajnje desnoporavnata vrijednost virmana u kasi u izvje{tajnomperiodu i prelazi se u novi red. ^lan 41.Klijentski blok(1)Klijentski blok u slu~aju prometa prema pravnim osobamasadr`i: a)fiksni tekst: "KUPAC:" i prelazak u novi redb)centrirano labelu identifikacionog broja klijenta i IBKklijenta, prelazak u novi redc)centriran tekst sa nazivom klijenta, skra}eno samo ako jeto neophodno i prelazak u novi redd)centriran tekst s nazivom sjedi{ta klijenta (ukoliko jerazli~it od naziva klijenta, ina~e prazan red), prelazak unovi rede)centrirano adresu sjedi{ta klijenta koja sadr`i naziv ulice ibroj, prelazak u novi redf)po{tanski broj i naziv mjesta sjedi{ta klijenta i prelazak unovi red.(2)U slu~aju prometa prema fizi~kim osobama, klijentski blokse sastoji od praznog reda. ^lan 42.Blok digitalnog potpisa i fiskalnog loga(1)Svi fiskalni dokumenti i duplikati fiskalnih dokumenatazavr{avaju blokom digitalnog potpisa i fiskalnog loga. Na~in formiranja ovog bloka opisan je pojedina~no za sve fiskalnedokumente.(2)Proceduru verifikacije digitalnog potpisa iz stava (1)proizvo|a~ dostavlja Ministarstvu uz pismenu izjavu opovjerljivosti podataka prema tre}im osobama.(3)Konture i bitmape fiskalnog loga nalaze se u Prilogu LOGOuz ovaj pravilnik i ~ine njegov sastavni dio. ^lan 43. Izgled fiskalnog ra~una i zna~enje podataka(1)Fiskalni ra~un se sastoji iz vi{e blokova, i to: a)zaglavlja, b)bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta, vremenskomodrednicom {tampanja fiskalnog ra~una i brojemfiskalnog ra~una,c)bloka sa listom pojedina~nih evidentiranih prometa,ukoliko je uop}e obavljeno evidentiranje prometa, kao ilistom pojedina~nih storniranih evidentiranih prometa,ukoliko je uop}e obavljeno evidentiranje prometa a zatimstorniranje bar jednog dijela evidentiranog prometa, Broj 11–Strana 48SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 10.3.2010.d)bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranogprometa bez PDV-a za porezne stope kori{tene u ta~ki c)ovog stava, specifikacijom poreznih stopa kori{tenih uta~ki c) ovog stava, iznosima ostvarenog evidentiranogporeza po poreznim stopama kori{tenim u ta~ki c) ovogstava, ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranogporeza,e)bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranogprometa sa PDV-om (ukupnim iznosom za uplatu odstrane klijenta), listom sredstava pla}anja izabranih odstrane klijenta, upla}enim iznosom od strane klijenta posvakom izabranom sredstvu pla}anja, ukupnimupla}enim iznosom od strane klijenta, iznosom za povratklijentu, f)klijentskog bloka,g)bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga. (2)Blok iz stava (1) ta~ka b) ovog ~lana formira se tako {to se{tampa:a)naziv fiskalnog dokumenta "FISKALNI RA^UN" iprelazi se u novi red;b)labela broja fiskalnog ra~una, broj fiskalnog ra~una,prelazak u novi red;c)vremenska odrednica {tampanja fiskalnog ra~una iprelazak u novi red.(3)Blok iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana formira se tako {to seza svaki pojedina~ni evidentirani promet {tampaju: a)naziv evidentiranog artikla iz baze artikala fiskalnogure|aja sa pripadaju}om jedinicom mjere i prelazi se unovi red, b)koli~ina, znak mno`enja, cijena po jedinici mjere i jedanili vi{e znakova razmaka ili se prelazi u novi red;c)vrijednost pojedina~nog evidentiranog prometa, krajnjedesno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novired;d)znak oduzimanja "-", procentualna vrijednost umanjenjacijene, znak dvije ta~ke ":", jedan ili vi{e znakovarazmaka i iznos umanjenja cijene;e)znak sabiranja "+", procentualna vrijednost uve}anjacijene, znak dvije ta~ke ":", jedan ili vi{e znakovarazmaka i iznos uve}anja cijene. (4)[tampanje podataka iz stava (3) ta~ke b) ovog ~lana nijeobavezno kada je izvr{en promet artikla u koli~ini jedan(brojem 1). (5)[tampanje podataka iz stava (3) ta~ke d) i e) ovog ~lana sene {tampa kada ne postoji uve}anje ili umanjenje cijene.(6)Blok iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana formira se i tako {to seza svaki pojedina~ni stornirani evidentirani promet {tampaju:a)oznaka "STORNO" i prelazi se u novi red, b)naziv storniranog evidentiranog artikla iz baze artikalafiskalnog ure|aja sa pripadaju}om jedinicom mjere iprelazi se u novi red; c)koli~ina, znak mno`enja, jedan ili vi{e znakova razmaka,znak oduzimanja "-", cijena po jedinici mjere, jedan ilivi{e znakova razmaka ili se prelazi u novi red i d)znak oduzimanja "-", vrijednost pojedina~nogstorniranog evidentiranog prometa, krajnje desnoporavnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red,e)znak oduzimanja "-", procentualna vrijednost umanjenjacijene, znak dvije ta~ke ":", jedan ili vi{e znakovarazmaka i iznos umanjenja cijene,f)znak sabiranja "+", procentualna vrijednost uve}anjacijene, znak dvije ta~ke ":", jedan ili vi{e znakovarazmaka i iznos uve}anja cijene. (7)[tampanje podataka iz stava (6) ta~ka c) ovog ~lana nijeobavezno kada je izvr{eno storniranje artikla u koli~ini jedan (brojem 1). (8)Podaci iz stava (6) ta~ke e) i f) ovog ~lana se ne {tampajukada ne postoji uve}anje ili umanjenje cijene napojedina~nom storniranom artiklu.(9)Blok iz stava (1) ta~ka d) ovog ~lana formira se tako {to se{tampaju: a)labela vrijednosti porezne stope kori{tene u bloku iz stava(1) ta~ke c) ovog ~lana, vrijednost porezne stope i prelazise u novi red, za svaku poreznu stopu, b)labela vrijednosti evidentiranog prometa bez PDV-a poporeznoj stopi iz ta~ke a) ovog stava, krajnje desnoporavnat iznos ostvarenog prometa bez PDV-a, i prelazise u novi red, za svaku poreznu stopuc)labela iznosa ostvarenog evidentiranog poreza poporeznoj stopi iz ta~ke a) ovog stava, krajnje desnoporavnat iznos ostvarenog evidentiranog poreza po tojporeznoj stopi i prelazi se u novi red, za svaku poreznustopu, d)labela ukupnog iznosa ostvarenog evidentiranog poreza,krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenogevidentiranog poreza i prelazi se u novi red,(10)Blok iz stava (1) ta~ka e) ovog ~lana formira se tako {to se{tampaju: a)labela ukupne vrijednosti ostvarenog evidentiranogprometa sa PDV-om, krajnje desno poravnata ukupnavrijednost ostvarenog evidentiranog prometa (iznosa zauplatu) i prelazi se u novi redb)fiksni tekst "UPLA]ENO:" i prelazak u novi red,c)fiksni tekst: "Gotovina", "^ek", "Kartica" ili "Virman", za uplatu odgovaraju}im sredstvom pla}anja, i jedan ili vi{eznakova razmaka ili se prelazi u novi red, d)krajnje desno poravnat upla}en iznos od strane klijenta posvakom izabranom sredstvu pla}anja i prelazi se u novired, e)fiksni tekst "Ukupno", i jedan ili vi{e znakova razmaka ilise prelazi u novi red, f)krajnje desno poravnat ukupno upla}en iznos izra~unatpreko zbira uplata svih sredstava pla}anja i prelazi se unovi red, g)fiksni tekst "POVRAT", i jedan ili vi{e znakova razmakaili se prelazi u novi red, h)krajnje desno poravnat iznos za povrat klijentu, izra~unatpreko razlike ukupnog upla}enog iznosa od strane klijenta i ukupnog iznosa za uplatu, i prelazi se u novi red,(11)Blok iz stava (1) ta~ka g) ovog ~lana formira se tako {to se{tampaju:a)digitalni potpis fiskalnog ra~una prema MD5 algoritmu{tampan u dva reda ako je to neophodno i prelazak u novired,b)prazan red,c)fiskalni logo i prelazi se u novi red.^lan 44.Izgled duplikata fiskalnog ra~una i zna~enje podataka(1)Duplikat fiskalnog ra~una se sastoji iz vi{e blokova, i to: a)zaglavlja, b)bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: "DUPLIKATFISKALNOG RA^UNA", brojem fiskalnog ra~una,vremenskom odrednicom {tampanja fiskalnog ra~una ivremenskom odrednicom {tampanja duplikata fiskalnogra~una,c)bloka sa listom pojedina~nih evidentiranih prometa,ukoliko je uop}e obavljeno evidentiranje prometa, kao ilistom pojedina~nih storniranih evidentiranih prometa,ukoliko je uop}e obavljeno evidentiranje prometa a zatimstorniranje bar jednog dijela evidentiranog prometa, d)bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranogprometa bez PDV-a za porezne stope kori{tene u ta~ki c)ovog stava, specifikacijom poreznih stopa kori{tenih uta~ki c) ovog stava, iznosima ostvarenog evidentiranog Srijeda, 10.3.2010.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 –Strana 49poreza po poreznim stopama kori{}enim u ta~ki c) ovogstava, ukupnim iznosom ostvarenog evidentiranog poreza e)bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog evidentiranogprometa sa PDV (ukupnim iznosom za uplatu od straneklijenta), listom sredstava pla}anja izabranih od straneklijenta, upla}enim iznosom od strane klijenta po svakomizabranom sredstvu pla}anja, ukupnim upla}enimiznosom od strane klijenta, iznosom za povrat klijentu, f)klijentskog bloka,g)bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga. (2)Blok iz stava (1) ta~ka b) ovog ~lana formira se tako {to se{tampaju: a)naziv fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT", znak razmakaili prelazak u novi red, "FISKALNOG RA^UNA" iprelazi se u novi red;b)labela broja fiskalnog ra~una, broj fiskalnog ra~una,prelazak u novi red;c)vremenska odrednica {tampanja fiskalnog ra~una iprelazak u novi red;d)vremenska odrednica {tampanja duplikata fiskalnogra~una i prelazak u novi red.(3)Blok iz stava (1) ta~ka g) ovog ~lana formira se tako {to se{tampaju:a)digitalni potpis (originalnog) fiskalnog ra~una premaMD5 algoritmu {tampan u dva reda ako je to neophodno iprelazak u novi red;b)digitalnog potpis duplikata fiskalnog ra~una prema MD5algoritmu {tampan u dva reda ako je to neophodno iprelaska u novi red;c)praznog reda;d)fiskalnog loga i prelaska u novi red.(4)Blokovi iz stava (1) ta~ke c), d), e) i f) ovog ~lana suidenti~ni odgovaraju}im blokovima opisanih u ~lanu 43.(izgled i zna~enje podataka na fiskalnom ra~unu).^lan 45.Izgled reklamiranog fiskalnog ra~una i zna~enje podataka(1)Reklamirani fiskalni ra~un se sastoji iz vi{e blokova, i to: a)zaglavlja,b)bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: "REKLA-MIRANI FISKALNI RA^UN", labelom rednog brojafiskalnog ra~una koji se reklamira i rednim brojemfiskalnog ra~una koji se reklamira, labelom rednog brojareklamiranog fiskalnog ra~una i rednim brojemreklamiranog fiskalnog ra~una i vremenskomodrednicom {tampanja reklamiranog fiskalnog ra~una, c)bloka sa listom pojedina~nih reklamiranih prometa,ukoliko je uop}e obavljeno reklamiranje prometa, kao ilistom pojedina~nih storniranih reklamiranih prometa,ukoliko je uop}e obavljeno reklamiranje prometa a zatimstorniranje bar jednog dijela reklamiranog prometa, d)bloka sa ukupnom vrijedno{}u ostvarenog reklamiranogprometa bez PDV-a za porezne stope kori{tene u ta~ki c)ovog stava, specifikacijom poreznih stopa kori{}enih uta~ki c) ovog stava, iznosima ostvarenog reklamiranogporeza po poreznim stopama kori{tenim u ta~ki c) ovogstava, ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranogporeza, e)bloka sa ukupnom vrijedno{}u ostvarenog reklamiranogprometa sa PDV (iznosom za isplatu klijentu), listomsredstava pla}anja izabranih od strane klijenta, upla}enimiznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu pla}anja, ukupnim upla}enim iznosom od strane klijenta,iznosom za povrat klijentu, f)klijentskog bloka,g)bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga. (2)Blok iz stava (1) ta~ka b) ovog ~lana formira se tako {to se{tampaju: a)naziv fiskalnog dokumenta "REKLAMIRANI", znakrazmaka ili prelazak u novi red, "FISKALNI RA^UN" iprelazi se u novi red;b)labela broja fiskalnog ra~una, broj fiskalnog ra~una kojise reklamira, prelazak u novi red;c)labela broja reklamiranog fiskalnog ra~una, brojreklamiranog fiskalnog ra~una i prelazak u novi red;d)vremenska odrednica {tampanja reklamiranog fiskalnogra~una i prelazak u novi red.(3)Blok iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana formira se tako {to seza svaki pojedina~ni reklamirani promet {tampaju: a)naziv reklamiranog artikla iz baze artikala fiskalnogure|aja sa pripadaju}om jedinicom mjere i prelazi se unovi red;b)koli~ina, znak mno`enja, cijena po jedinici mjere i jedanili vi{e znakova razmaka ili se prelazi u novi red;c)vrijednost pojedina~nog reklamiranog prometa, krajnjedesno poravnata oznaka porezne stope i prelazi se u novired;d)znak oduzimanja "-", postotona vrijednost umanjenjacijene, znak dvije ta~ke ":", jedan ili vi{e znakovarazmaka i iznos umanjenja cijene;e)znak sabiranja "+", postotna vrijednost uve}anja cijene,znak dvije ta~ke ":", jedan ili vi{e znakova razmaka i iznos uve}anja cijene. (4)[tampanje podataka iz stava (3) ta~ke b) ovog ~lana nijeobavezno kada je izvr{en promet artikla u koli~ini jedan(brojem 1). (5)Podaci iz stava (3) ta~ke d) i e) ovog ~lana se ne {tampajukada ne postoji uve}anje ili umanjenje cijene.(6)Blok iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana formira se i tako {to seza svaki pojedina~ni stornirani reklamirani promet {tampaju: a)oznaka "STORNO" i prelazi se u novi red, b)naziv storniranog reklamiranog artikla iz baze artikalafiskalnog ure|aja sa pripadaju}om jedinicom mjere iprelazi se u novi red; c)koli~ina, znak mno`enja, jedan ili vi{e znakova razmaka,znak oduzimanja "-", cijena po jedinici mjere, jedan ilivi{e znakova razmaka ili se prelazi u novi red i d)znak oduzimanja "-", vrijednost pojedina~nogstorniranog reklamiranog prometa, krajnje desnoporavnata oznaka porezne stope i prelazi se u novi red;e)znak oduzimanja "-", postotna vrijednost umanjenjacijene, znak dvije ta~ke ":", jedan ili vi{e znakovarazmaka i iznos umanjenja cijene ;f)znak sabiranja "+", postotna vrijednost uve}anja cijene,znak dvije ta~ke ":", jedan ili vi{e znakova razmaka i iznos uve}anja cijene. (7)[tampanje podataka iz stava (6) ta~ka c) ovog ~lana nijeobavezno kada je izvr{eno storniranje artikla u koli~ini jedan (brojem 1). (8)Podaci iz stava (6) ta~ke e) i f) ovog ~lana se ne {tampajukada ne postoji uve}anje ili umanjenje cijene na pojedina~no storniranom reklamiranom artiklu.(9)Blok iz stava (1) ta~ka d) ovog ~lana formira se tako {to se{tampaju: a)labela vrijednosti porezne stope kori{tene u bloku iz stava(1) ta~ke c) ovog ~lana, vrijednost porezne stope i prelazise u novi red, za svaku poreznu stopu, b)Labela vrijednosti ostvarnog reklamiranog prometa bezPDV-a po poreznoj stopi iz ta~ke a) ovog stava, krajnjedesno poravnat iznos ostvarenog reklamiranog prometabez PDV-a, i prelazi se u novi red, za svaku poreznu stopuc)labela iznosa ostvarenog reklamiranog poreza poporeznoj stopi iz ta~ke a) ovog stava, krajnje desnoporavnat iznos ostvarenog reklamiranog poreza po tojporeznoj stopi i prelazi se u novi red, za svaku poreznustopu, Broj 11–Strana 50SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 10.3.2010.d)labela ukupnog iznosa ostvarenog reklamiranog poreza,krajnje desno poravnat ukupan iznos ostvarenogreklamiranog poreza i prelazi se u novi red, (10)Blok iz stava (1) ta~ka e) ovog ~lana formira se tako {to se{tampaju: a)labela ukupne vrijednosti ostvarenog reklamiranogprometa sa PDV-om, krajnje desno poravnata ukupnavrijednost ostvarenog reklamiranog prometa (iznosa zaisplatu) i prelazi se u novi redb)fiksni tekst "UPLA]ENO" i prelazak u novi redc)fiksni tekst "Gotovina", "^ek", "Kartica" ili "Virman", zauplatu odgovaraju}im sredstvom pla}anja, i jedan ili vi{eznakova razmaka ili se prelazi u novi red, d)krajnje desno poravnat upla}en iznos od strane klijenta posvakom izabranom sredstvu pla}anja i prelazi se u novired, e)fiksni tekst "Ukupno", i jedan ili vi{e znakova razmaka ilise prelazi u novi red, f)krajnje desno poravnat ukupno upla}en iznos izra~unatpreko zbira uplata svih sredstava pla}anja i prelazi se unovi red, g)fiksni tekst "POVRAT", i jedan ili vi{e znakova razmakaili se prelazi u novi red, h)krajnje desno poravnat iznos za povrat klijentu, izra~unatpreko zbira ukupnog upla}enog iznosa od strane klijenta iukupnog iznosa za isplatu, i prelazi se u novi red, (11) Podaci iz stava (10) ta~ke b), c), d), e) i f) se ne {tampajuukoliko nije bilo uplate od strane klijenta.(12) Blok iz stava (1) ta~ka g) ovog ~lana formira se tako {to se{tampaju:a)digitalni potpis reklamiranog fiskalnog ra~una premaMD5 algoritmu {tampan u dva reda ako je to neophodno iprelazak u novi red,b)prazan red,c)fiskalni logo,d)i prelazi se u novi red.^lan 46.Izgled duplikata reklamiranog fiskalnog ra~una i zna~enjepodataka(1)Duplikat reklamiranog fiskalnog ra~una se sastoji iz vi{eblokova, i to: a)zaglavlja, b)bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta: "DUPLIKATREKLAMIRANOG FISKALNOG RA^UNA", brojemfiskalnog ra~una koji se reklamira, brojem reklamiranogfiskalnog ra~una, vremenskom odrednicom {tampanjareklamiranog fiskalnog ra~una i vremenskomodrednicom {tampanja duplikata reklamiranog fiskalnogra~una,c)bloka sa listom pojedina~nih reklamiranih prometa,ukoliko je uop}e obavljeno reklamiranje prometa, kao ilistom pojedina~nih storniranih reklamiranih prometa,ukoliko je uop}e obavljeno reklamiranje prometa a zatimstorniranje bar jednog dijela reklamiranog prometa, d)bloka sa ukupnom vrijednosti ostvarenog reklamiranogprometa bez PDV-a za porezne stope kori{tene u ta~ki c)ovog stava, specifikacijom poreznih stopa kori{tenih uta~ki c) ovog stava, iznosima ostvarenog reklamiranogporeza po poreznim stopama kori{tenim u ta~ki c) ovogstava, ukupnim iznosom ostvarenog reklamiranog porezai e)bloka sa ukupnom vrijedno{}u ostvarenog reklamiranogprometa sa PDV (iznosom za isplatu klijentu), listomsredstava pla}anja izabranih od strane klijenta, upla}enimiznosom od strane klijenta po svakom izabranom sredstvu pla}anja, ukupnim upla}enim iznosom od strane klijenta,iznosom za povrat klijentu, f)klijentskog blokag)bloka digitalnog potpisa i fiskalnog loga. (2)Blok iz stava (1) ta~ka b) ovog ~lana formira se tako {to se{tampaju: a)naziv fiskalnog dokumenta "DUPLIKAT", znak razmakaili prelazak u novi red, "REKLAMIRANOG", prelazak unovi red "FISKALNOG RA^UNA" i prelazi se u novired;b)labela broja fiskalnog ra~una koji se reklamira, brojfiskalnog ra~una koji se reklamira, prelazak u novi red;c)labela rednog broja reklamiranog fiskalnog ra~una, rednibroj reklamiranog fiskalnog ra~una;d)vremenska odrednica {tampanja reklamiranog fiskalnogra~una i prelazak u novi red;e)vremenska odrednica {tampanja duplikata reklamiranogfiskalnog ra~una i prelazak u novi red.(3)Blok iz stava (1) ta~ka g) ovog ~lana formira se tako {to se{tampaju:a)digitalni potpis (originalnog) reklamiranog fiskalnogra~una prema MD5 algoritmu {tampan u dva reda ako jeto neophodno i prelazak u novi red,b)digitalnog potpis duplikata reklamiranog fiskalnogra~una prema MD5 algoritmu {tampan u dva reda ako jeto neophodno i prelaska u novi red,c)praznog reda,d)fiskalnog loga i prelaska u novi red.(4)Blokovi iz stava (1) ta~ke c), d), e) i f) ovog ~lana suidenti~ni odgovaraju}im blokovima opisanih u ~lanu 45.(izgled i zna~enje podataka na reklamiranom fiskalnomra~unu).^lan 47.Izgled presjeka stanja i zna~enje podataka(1) Presjek stanja sastoji se iz vi{e blokova, i to: a)zaglavlja;b)bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta "PRESJEKSTANJA", rednim brojem prvog i posljednjeg fiskalnogra~una u izvje{tajnom periodu, rednim brojem prvog iposljednjeg reklamiranog