SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Bosna i Hercegovina, Finansijsko pravo

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uzvoza određenih roba do 31.12.2024. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 14/24 23.02.2024 SG BiH 74/23 suspenzija,carinske stope,carina
Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 87/23 26.12.2023 kamata,visina stope
Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2024. godinu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 87/23 26.12.2023 duhan,akciza
Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2024. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 74/23 27.10.2023 SG BiH 14/24 carinske stope,carina
Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 62/23 08.09.2023 SG BiH 87/22, SG BiH 47/22, SG BiH 44/20, SG BiH 85/17, SG BiH 65/10, SG BiH 35/08, SG BiH 100/07, SG BiH 06/07, SG BiH 60/06, SG BiH 21/06, SG BiH 93/05 pravilnik,pdv,porez
Uputstvo o podnošenju prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalificirane elektronske potvrde Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 49/23 14.07.2023
Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. jula 2023. godine do 31. decembra 2023. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 24/23 07.04.2023 kamata,stope,kamatne stope
Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 10/23 14.02.2023 carina,faktura
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 06/23 27.01.2023 SG BiH 04/22, SG BiH 49/21, SG BiH 47/21, SG BiH 21/20, SG BiH 54/19, SG BiH 13/19 carinska politika,carina
Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2023. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 01/23 06.01.2023 uvoz,carina,carinske stope
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 87/22 29.12.2022 SG BiH 62/23, SG BiH 47/22, SG BiH 44/20, SG BiH 85/17, SG BiH 65/10, SG BiH 35/08, SG BiH 100/07, SG BiH 06/07, SG BiH 60/06, SG BiH 21/06, SG BiH 93/05 PDV
Odluka o izmjeni tarife administrativnih taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 83/22 23.12.2022 SG BiH 30/22, SG BiH 18/20, SG BiH 68/19, SG BiH 62/17, SG BiH 53/17, SG BiH 32/17, SG BiH 78/14, SG BiH 15/14, SG BiH 98/12, SG BiH 03/10, SG BiH 42/08, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 administrativne takse,takse
Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2023. godine do 30. juna 2023. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 82/22 16.12.2022 kamata,kompenzatorna kamata
Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2023 godinu Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 74/22 04.11.2022 akcize,duhan
Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. jula 2022. godine do 31. jula 2022. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 47/22 19.07.2022 kamata,stopa
Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. augusta 2022. godine do 31. decembra 2022. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 47/22 19.07.2022 kamata,kamate,stope
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 47/22 19.07.2022 SG BiH 62/23, SG BiH 87/22, SG BiH 44/20, SG BiH 85/17, SG BiH 65/10, SG BiH 35/08, SG BiH 100/07, SG BiH 06/07, SG BiH 60/06, SG BiH 21/06, SG BiH 93/05 pdv,pravilnik
Odluka o dopuni tarife administrativnih taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 30/22 13.05.2022 SG BiH 83/22, SG BiH 68/19, SG BiH 62/17, SG BiH 53/17, SG BiH 32/17, SG BiH 78/14, SG BiH 15/14, SG BiH 98/12, SG BiH 03/10, SG BiH 42/08, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 administartive takse,takse
Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2022. godine do 30. juna 2022. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 17/22 29.03.2022 kamate,odluka
Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 04/22 28.01.2022 SG BiH 06/23, SG BiH 49/21, SG BiH 47/21, SG BiH 21/20, SG BiH 54/19, SG BiH 13/19 carinska politika,carina,odluka
Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2022. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 07/22 07.01.2022 carinske stope,uvoz
Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2022. godinu Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 67/21 05.11.2021 akcize,akcize na duhan,duhan
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 62/21 08.10.2021 SG BiH 03/21, SG BiH 04/18, SG BiH 85/17, SG BiH 74/14, SG BiH 48/12, SG BiH 80/11, SG BiH 50/09 akcize,pravilnik
Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. jula 2021. godine do 31. decembra 2021. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 60/21 28.09.2021
Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 49/21 03.08.2021 SG BiH 06/23, SG BiH 04/22, SG BiH 47/21, SG BiH 21/20, SG BiH 54/19, SG BiH 13/19 carinska politika,odluka
Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 47/21 30.07.2021 SG BiH 06/23, SG BiH 04/22, SG BiH 49/21, SG BiH 21/20, SG BiH 54/19, SG BiH 13/19 carina,odluka
Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UIO uz korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 33/21 01.06.2021 uputstvo,elektronski potpis
Odluka o izmjeni Odluke o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 22/21 13.04.2021 SG BiH 88/18, SG BiH 64/18 registar računa
Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 03/21 15.01.2021 SG BiH 62/21, SG BiH 04/18, SG BiH 85/17, SG BiH 74/14, SG BiH 48/12, SG BiH 80/11, SG BiH 50/09 pravilnik,akcize,primjena,izmjena PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17 i 4/18), u članu 3. stav (1) tačke a) i b) mijenjaju se i glase: "a) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013g/l koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 50 00CT BiH," "b) goriva za mlazne motore benzinskog tipa, koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2710 12 70 00 CT BiH," Član 2. U članu 4. stav (1) u tački b) tarifne oznake "2710 20 15 00" i "2710 20 17 00" zamjenjuju se tarifnom oznakom "2710 20 16 00". Član 3. U članu 8. stav (1) u tački b) tarifne oznake "2202 90 91 00", "2202 90 95 00" i "2202 90 99 00" zamjenjuju se tarifnim oznakama "2202 99 91 00", "2202 99 95 00" i "2202 99 99 00". U stavu (1) u tački c) tarifna oznaka "2202 90 10 00" zamjenjuje se tarifnom oznakom "2202 99 19 00". Član 4. U članu 9. stav (1) u tački c) tarifna oznaka "2208 20 40 00" zamjenjuje se tarifnom oznakom "2208 20 69 00". U stavu (3) u tački a) tarifne oznake "ex 2208 20 29 10" i "ex 2208 20 89 10" zamjenjuju se tarifnim oznakama "ex 2208 20 28 10" i "ex 2208 20 88 10". U stavu (3) u tački c) tarifna oznaka "2208 20 40 00" zamjenjuje se tarifnom oznakom "2208 20 88 00". Član 5. U članu 10. stav (1) u tački a) tarifna oznaka "2202 90 10 00" zamjenjuju se tarifnom oznakom "2202 91 00 00". Član 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2021. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 01/21 08.01.2021 carinske stope,suspenzija,roba novembra 2020. godine, donijelo je ODLUKU O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2021. GODINE Član 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2021. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12), (u daljem tekstu: "tarifne suspenzije"). Član 2. (Spisak roba) (1) Robe koje će se do 31.12.2021. godine uvoziti uz korištenje tarifnih suspenzija, utvrđuju se prema kriteriju da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. (2) Robe iz stava (1) ovog člana i carinske stope po kojima će se ove robe uvoziti do 31.12.2021. godine su, kako slijedi: RB Tarifna oznaka Naziv Carinska stopa % 1 1518 00 95 00 Nejestive mješavine ili dodaci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije 0 2 2002 90 91 00 Paradajz, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini; ostali, u originalnim pakovanjima neto-mase veće od 1 kg 0 3 2804 69 00 00 Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali; silicij; ostali 2,5 4 2815 12 00 00 Natrijev hidroksid (kaustična soda); u vodenom rastvoru (natrijeva lužina ili tečna soda) 0 5 2901 10 00 00 Aciklički ugljеnvodonici; zasićeni 0 6 3701 30 00 00 Ostale ploče i filmovi, čija je jedna stranica veća od 255 mm 5 Petak, 8. 1. 2021. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 1 - Strana 37 7 3901 90 80 00 Polimeri etilena, u primarnim oblicima; ostalo 3,5 8 3904 10 00 00 Poli(vinil hlorid), nepomiješan sa drugim materijama 2,5 9 3920 10 25 00 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili na sličan način kombinirane sa drugim materijalima; od polimera etilena; ostalo 6,5 10 3926 90 97 00 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914; ostalo 7 11 4016 93 00 00 Ostali proizvodi od vulkaniziranog kaučuka (gume) osim od tvrde gume; zaptivci, podlošci i ostali proizvodi za zaptivanje 2,5 12 4104 41 51 00 Štavljene ili "crust" goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, bez dlake, cijepane ili necijepane, ali dalje neobrađivane; u suhom stanju (crust); goveđe; cijele kože ukupne površine veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²) 1 13 4107 12 91 00 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust–obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; cijele kože; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje) 1 14 4107 92 10 00 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust–obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; ostale, uključujući bočne dijelove; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje) 4 15 4205 00 90 00 Ostali proizvodi od kože ili od vještačke kože; vrsta koje se koriste u mašinama ili mehaničkim uređajima ili za drugu tehničku upotrebu; ostali 3 16 4412 33 00 00 Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi od drveta; ostale šperploče koje se sastoje samo od drvnih listova (osim od bambusa) pojedinačne debljine sloja ne veće od 6 mm; ostale, sa najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogoričnog drveta vrsta joha (Alnus spp.), jasen (Fraxinus spp.), bukva (Fagus spp.), breza (Betula spp.), trešnja (Prunus spp.), kesten (Castanea spp.), brijest (Ulmus spp.), eukaliptus (Eucalyptus spp.), karija (američki orah) (Carya spp.), divlji kesten (Aesculus spp.), lipa (Tilia spp.), javor (Acer spp.), hrast (Quercus spp.), platana (Platanus spp.), topola i jasika (Populus spp.), bagrem (Robinia spp.), tulipanovac (Liriodendron spp.) ili orah (Juglans spp.) 3 17 5205 24 00 00 Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jednonitna pređa, od češljanih vlakana, finoće manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52 ali ne veće od 80) 4 18 5208 33 00 00 Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85% ili većeg, mase ne veće od 200 g/m²: obojene; tronitnog ili četveronitnog keper prepleta, uključujući ukršteni keper 5 19 5211 32 00 00 Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka manjeg od 85%, u mješavini pretežno ili samo sa vještačkim ili 5 sintetičkim vlaknima, mase veće od 200 g/m²; obojene; tronitnog ili četveronitnog keper prepleta, uključujući ukršteni keper 20 5401 10 14 00 Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, od sintetičkih filamenata, nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jezgrasta pređa ("core yarn"); ostali 4 21 5401 10 16 00 Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju; od sintetičkih filamenata; nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju; ostali; teksturisana pređa 4 22 5402 33 00 00 Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa, teksturirana pređa, od poliestera 4 23 5402 44 00 00 Ostala jednonitna pređa, neupredena ili upredena sa brojem uvoja ne većim od 50 po metru: elastomerna 6 24 5407 10 00 00 Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404; tkanine od pređe velike čvrstoće, od najlona ili drugih poliamida ili od poliestera 8 25 5407 52 00 00 Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404; ostale tkanine, masenog udjela teksturiranih poliesterskih filamenata 85% ili većeg; obojene 5 26 5408 22 90 00 Tkanine od vještačke filament pređe, ostale tkanine, masenog udjela vještačkih filamenata, traka ili sličnih proizvoda 85% ili većeg; obojene; ostale 5 27 5504 10 00 00 Vještačka vlakna rezana, nevlačena, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje; od viskoznog rajona 3 28 5515 11 90 00 Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana; od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa rezanim vlaknima od viskoznog rajona; ostale 8 29 5515 12 90 00 Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana: od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa vještačkim ili sintetičkim filamentima; ostale 5 30 5516 14 00 00 Tkanine od rezanih vještačkih vlakana; masenog udjela rezanih vještačkih vlakana 85% ili većeg; štampane 8 31 5806 32 90 00 Ostale uske tkanine; od vještačkih ili sintetičkih vlakana; ostale 7,5 32 5903 10 10 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli(vinil hloridom); impregnirani 8 33 5903 10 90 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli(vinil hloridom); premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani 8 34 5903 90 91 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; ostali; premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani; sa celuloznim derivatima ili drugim plastičnim masama, sa licem od tekstilnog materijala 8 Broj 1 - Strana 38 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 8. 1. 2021. 35 6006 22 00 00 Ostali pleteni ili heklani materijali; od pamuka; obojeni 5 36 6006 24 00 00 Ostali pleteni ili heklani materijali; od pamuka; štampani 5 37 6406 10 90 00 Gornji dijelovi obuće i njihovi dijelovi, osim umetaka za ojačanje; od ostalih materijala 3 38 6406 20 10 00 Dijelovi obuće; vanjski đonovi i pete; od gume 3 39 6406 90 50 00 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjski đon); izmjenјivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi; ostalo; ulošci i drugi izmjenjivi dodaci 3 40 6406 90 90 00 Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjski đon); izmjenјivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi i njihovi dijelovi; ostalo; ostalo 3 41 7019 12 00 00 Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i prozivodi od njih (npr. pređa, tkanina); rovings–predpređa 0 42 7208 51 20 00 Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni; ostali nenamotani (u pločama) koji su samo toplo valjani bez daljnje obrade; debljine veće od 15 mm 0 43 7208 51 98 00 Toplo valjani pljosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji nisu platirani niti prevučeni; ostali nenamotani (u pločama) koji su samo toplo valjani bez daljnje obrade; debljine veće od 10 mm ali ne veće od 15 mm, širine; manje od 2050 mm 0 44 7210 70 80 00 Pljosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili prevučeni; obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom; ostali 0 45 7403 11 00 00 Rafinirani bakar, u sirovim oblicima; katode i sekcije katoda 0 46 7408 11 00 00 Bakrena žica; od rafiniranog bakra; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm 0 47 7601 10 00 00 Nelegirani aluminij 0 48 7601 20 20 00 Legure aluminija; ploče i poluge 0 49 7605 11 00 00 Žica od aluminija; od nelegiranog aluminija; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm 0 50 8308 10 00 00 Kopče, okovi sa kopčama, spone, šnale, kukice, ušice, rupice i slično, od prostih metala, za odjeću ili odjevne dodatke, obuću, draguljarske predmete, ručne satove, knjige, nadstrešnice, predmete od kože, predmete za putovanje ili sedlarske i ostale gotove proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice, od prostih metala; biserke (perle) i titrejke (šljokice), od prostih metala; kukice, ušice, rupice 3 51 8308 90 00 00 Kopče, okovi sa kopčama, spone, šnale, kukice, ušice, rupice i slično, od prostih metala, za odjeću ili odjevne dodatke, obuću, draguljarske predmete, ručne satove, knjige, nadstrešnice, predmete od kože, predmete za putovanje ili sedlarske i ostale gotove proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice, od prostih metala; biserke (perle) i titrejke (šljokice), od prostih metala; ostalo, uključujući dijelove 3 52 ex 8414 90 00 20 Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijski ili recirkulacioni hvatači pare (nape) sa ugrađenim ventilatorom, 1 sa ili bez filtera; dijelovi; za upotrebu u proizvodnji sklopova za automobilske turbokompresore 53 8482 99 00 00 Kuglični ili valjkasti ležaji; dijelovi; ostali 0 54 8504 31 80 00 Ostali transformatori; snage ne veće od 1 kVA; mjerni; ostali 5 55 8504 40 90 00 Еlektrični trаnsformаtori, stаtički pretvаrаči (npr. isprаvljači), te reaktantni kalemovi i druge prigušnice; statički pretvarači (konvertori); ostali; ostali; ostali 5 56 8504 90 11 00 Еlektrični trаnsformаtori, stаtički pretvаrаči (npr. isprаvljači), te reaktantni kalemovi i druge prigušnice; dijelovi; od transformatora i prigušnica; feritne jezgre 0 57 8534 00 11 00 Štampani krugovi; samo sa elementima provodnika i kontaktima; višeslojni štampani krugovi 0 58 8536 10 10 00 Osigurači; za struje ne veće od 10 A 3 59 8536 69 90 00 Utikači i utičnice; ostalo 3 60 8536 90 10 00 Ostali aparati; spojni i kontaktni elementi za žice i kablove 0 61 8538 90 99 00 Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnih brojeva 8535, 8536 ili 8537; ostalo; 5 62 8544 49 95 00 Ostali električni provodnici; za napon veći od 80 V, ali manji od 1000 V 3,7 63 9405 99 00 00 Dijelovi svjetiljki i drugih rasvjetnih tijela koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; ostali 0 64 9607 19 00 00 Patentni zatvarači; ostali 8 (3) Carinske stope na robe navedene u stavu (2) ovog člana, ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini. (4) Radi ostvarivanja prava na uvoz robe navedene u stavu (2) ovog člana, uz carinsku deklaraciju se podnosi potvrda Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da će se roba koristiti u vlastitoj proizvodnji i potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini ili roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta. Član 3. (Preispitivanje Odluke) (1) Bez obzira na rok primjene određen prema ovoj Odluci, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može dva puta godišnje preispitivati primjenu ove Odluke, i na osnovu činjenica utvrđenih u tom postupku, na prijedlog Ministarstva, donijeti Odluku o prestanku primjene tarifne suspenzije za konkretnu robu, ako više nije u interesu bosanskohercegovačke privrede ili zbog tehničkog razvoja proizvoda ili izmijenjenih okolnosti ili ekonomskih trendova na tržištu. (2) Ministarstvo prati primjenu ove Odluke. (3) U svrhu praćenja primjene Odluke Uprava za indirektno oporezivanje će na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke o uvozu roba iz člana 2. ove Odluke.
Odluka o određivanju velikih obaveznika indirektnih poreza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 84/20 25.12.2020 odluka,indirektni porezi za indirektno oporezivanje, donosi ODLUKU O ODREĐIVANJU VELIKIH OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA I Ovom Odlukom određuje se period i propisuju kriteriji za određivanje obveznika indirektnih poreza koji će imati status "velikih obveznika indirektnih poreza". II Status "velikih obveznika indirektnih poreza", za period 2021. godina – 2023. godina, imaju: 1) Obveznici indirektnih poreza čija vrijednost gradivnog poreza na dodanu vrijednost (zbir ulaznog i izlaznog PDV-a) u periodu 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine iznosi 1.500.000,00 KM i više; 2) Banke i drušva za osiguranje, bez obzira na visinu gradivnog poreza na dodanu vrijednost.
Uputstvo o provođenju postupka povrata poreza na dodanu vrijednost stranim poreznim obaveznicima BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 78/20 04.12.2020 porez,povrat poreza,uputstvo,pdv Петак, 4. 12. 2020. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 78 - Страна 27 Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 53. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i člana 95. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 i 44/20), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O PROVOĐENJU POSTUPKA POVRATA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST STRANIM POREZNIM OBVEZNICIMA GLAVA I - OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim uputstvom bliže se uređuje način i postupak dobijanja evidencionog broja kod Uprave za indirektno oporezivanje, uvjeti i način zastupanja pred Upravom, te uvjeti, način i provođenje postupka povrata poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u Bosni i Hercegovini. Član 2. (Pravni osnov) Povrat poreza na dodanu vrijednost obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u Bosni i Hercegovini, reguliran je: a) odredbom člana 53. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i b) odredbama čl. 93, 94 i 95. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 i 44/20). Član 3. (Definicije) Pojmovi koji se koriste u ovom uputstvu imaju sljedeća značenja: a) "strani porezni obveznik" podrazumijeva poreznog obveznika u smislu člana 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji na teritoriji Bosne i Hercegovine nema sjedište, prebivalište, poslovnu jedinicu ili drugi oblik uspostavljenog poslovanja, niti vrši isporuku dobara i pružanje usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine, izuzev usluga iz člana 53. stav (2) tačka 2. od a) do c) Zakona, b) "Zahtjev" podrazumijeva zahtjev za povrat PDV-a definiran u članu 94. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, c) "Zakon" podrazumijeva Zakon o porezu na dodanu vrijednost, d) "Pravilnik" podrazumijeva Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, e) "PDV" podrazumijeva porez na dodanu vrijednost, f) "evidencioni broj" podrazumijeva broj koji dodjeljuje Uprava za indirektno oporezivanje stranom poreznom obvezniku za svrhe povrata PDV-a iz člana 53. Zakona, g) "Uprava" - podrazumijeva Upravu za indirektno oporezivanje. GLAVA II - ORGANIZACIONA JEDINICA UPRAVE ZA PRIJEM I RJEŠAVANJE ZAHTJEVA Član 4. (Organizaciona jedinica Uprave za prijem zahtjeva) Zahtjev, taksiran propisanom administrativnom taksom, sa dokumentacijom čije je prilaganje potrebno za odlučivanje po zahtjevu, podnosi se Grupi za podršku u Odsjeku za poreze regionalnog centra Uprave na obrascu iz člana 94. Pravilnika, u svemu popunjenog i podnesenog u skladu sa odredbama Pravilnika i ovog uputstva. Član 5. (Organizaciona jedinica Uprave za rješavanje zahtjeva) (1) Organizaciona jedinica Uprave koja odlučuje o zahtjevu je Grupa za podršku u Odsjeku za poreze Regionalnog centra Mostar. (2) U slučaju da je zahtjev iz člana 4. ovog uputstva zaprimljen u Regionalnom centru Banja Luka, Sarajevo i Tuzla isti će biti proslijeđen na rješavanje u organizacionu jedinicu iz stava (1) ovog člana. Član 6. (Evidencije) Organizaciona jedinica Uprave iz člana 5. stav (1) ovog uputstva vodi posebne evidencije o podnesenim i riješenim zahtjevima za povrat PDV-a. GLAVA III - PRAVO NA POVRAT PDV-a Član 7. (Pravo na povrat) Pravo na povrat PDV-a ostvaruje strani porezni obveznik koji na teritoriji Bosne i Hercegovine nema sjedište, prebivalište, poslovnu jedinicu ili drugi oblik uspostavljenog poslovanja, niti vrši isporuku dobara i pružanje usluga na teritoriji Bosne i Hercegovine, za PDV koji mu je obračunat od strane poreznih obveznika u Bosni i Hercegovini za isporuke pokretnih dobara i pružene usluge, kao i za PDV koji mu je obračunat na uvezena dobra u Bosnu i Hercegovinu. Član 8. (Obavljanje djelatnosti u Bosni i Hercegovini) Strani porezni obveznik koji obavlja djelatnost preko poslovne jedinice ili drugog oblika uspostavljenog poslovanja u Bosni i Hercegovini, kao i strani porezni obveznik koji je zbog obavljanja djelatnosti koja podliježe plaćanju PDV-a u Bosni i Hercegovini registriran putem poreznog punomoćnika nema pravo na povrat PDV-a. Član 9. (Uvjeti za povrat PDV) (1) Strani porezni obveznik iz člana 7. ovog uputstva ima pravo na povrat PDV-a, pod uvjetima propisanim u članu 53. Zakona, čl. 93, 94 i 95. Pravilnika i čl. 16 i 17. ovog uputstva. (2) Strani porezni obveznik ne može ostvariti pravo na povrat za nabavljena dobra i primljene usluge ukoliko za ta dobra i usluge ne bi mogao ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza da tu djelatnost obavlja: a) u Bosni i Hercegovini, b) u zemlji u kojoj je registriran za plaćanje PDV-a. (3) Pravo na povrat PDV nema strani porezni obveznik koji u državi u kojoj ima sjedište nema pravo na potpuni odbitak. (4) Za neosnovano ili pogrešno obračunati PDV ne može se izvršiti povrat, uključujući i PDV obračunat iz razloga neispunjavanja uvjeta za oslobađanje od plaćanja PDV-a ("nulta" stopa). (5) Strani porezni obveznik koji ne priloži porezne fakture iz člana 17. stav (2) tačka b) ovog uputstva ne može ostvariti pravo na povrat PDV-a, čak i kada se radi o iznosima manjim od 100 konvertibilnih maraka. Број 78 - Страна 28 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 4. 12. 2020. (6) Pravo na povrat PDV-a nema strani porezni obveznik za kojeg Uprava utvrdi da je u periodu od dvije godine do dana podnošenja zahtjeva za povrat ostvario povrat PDV-a po osnovu zahtjeva sa netačnim podacima. (7) Ukoliko Uprava utvrdi da je strani porezni obveznik u toku perioda za koji podnosi zahtjev vršio promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini, strani porezni obveznik se putem zastupnika obavještava o obavezi registracije iz člana 60. Zakona. GLAVA IV - ZASTUPANJE STRANOG POREZNOG OBVEZNIKA Član 10. (Pojam zastupnika) (1) Zastupnik je lice iz člana 11. ovog uputstva koje pred Upravom zastupa stranog poreznog obveznika u svim postupcima vezanim za povrat PDV-a. (2) Zastupnik iz stava (1) ovog člana ovlašten je za svu korespondenciju sa Upravom, uključujući prijem rješenja i drugih akata u vezi sa postupkom povrata. (3) U svrhe provjere i kontrole podataka Uprava može neposredno kontaktirati stranog poreznog obveznika. Član 11. (Uvjeti i kriteriji za zastupanje) (1) Zastupnik stranog poreznog obveznika iz člana 10. ovog uputstva je lice koje ispunjava sljedeće uvjete: a) da je registriran kod Uprave kao obveznik indirektnih poreza po osnovu PDV-a, b) da na dan provjere podnesenog zahtjeva nema neizmirenog dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi koje je Uprava nadležna naplaćivati prema propisima koji reguliraju oblast indirektnog oporezivanja; c) da se pridržavao poreznih i carinskih propisa u prethodnom periodu, o čemu podnosi uvjerenje izdato od nadležnog suda o tome da li je u posljednje tri godine pravosnažno kažnjavan i za koje porezne i/ili carinske prekršaje; d) da se protiv podnosioca zahtjeva i/ili njegovog odgovornog lica ne vodi krivični postupak za krivično djelo u vezi poslovne djelatnosti podnosioca zahtjeva i/ili za krivično djelo u vezi kršenja poreznih i/ili carinskih propisa, o čemu podnosi uvjerenje izdato od nadležnog suda; e) da obavlja djelatnost računovodstva i/ili revizije u Bosni i Hercegovini najmanje tri godine do dana podnošenja zahtjeva, o čemu podnosi izjavu ovjerenu kod nadležnog organa, f) da u stalnom radnom odnosu ima zaposlenog certificiranog računovođu ili ovlaštenog revizora, o čemu podnosi ovjerene kopije važeće licence i dokaza o prijavi konkretnog radnika. (2) Uprava, na osnovu podataka iz službenih evidencija, utvrđuje ispunjenost uvjeta iz stava (1) tačke a) i b) ovog člana, kao i dodatne provjere postojanja duga u bazi podataka o prekršajima, a vezane za uvjet iz stava (1) tačka c) ovog člana. (3) Ispunjenost uvjeta iz stava (1) tačke c), d), e) i f) ovog člana dokazuje zastupnik. (4) Uvjerenja iz stava (1) tačke c) i d) ovog člana ne mogu biti starija od tri mjeseca u odnosu na dan kada je zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje podnesen. Izjava i ovjere iz stava (1) tačke e) i f) ovog člana ne mogu biti starije od mjesec dana u odnosu na dan kada je zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje podnesen. Član 12. (Odobrenje za zastupanje) (1) Prije prvog zastupanja pred Upravom, zastupnik podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje, uz priložene dokaze iz člana 11. ovog uputstva, te mu se uz ispunjenje uvjeta i kriterija za zastupanje donosi rješenje o odobravanju zastupanja. Zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje, taksiran propisanom administrativnom taksom, podnosi se i rješava na način kako je propisano u Glavi II ovog uputstva. Zahtjev se podnosi na obrascu "Zahtjev za izdavanje odobrenja za zastupanje" koji je sastavni dio ovog uputstva. (2) Lice kojem je odobren status zastupnika mora i dalje, u toku važenja odobrenja, ispunjavati uvjete i kriterije za zastupanje. U toku važenja odobrenja za zastupanje provjera poštivanja uvjeta i kriterija za zastupanje iz člana 11. stav (1) tačke a), b) i c) Uputstva po službenoj dužnosti vrši se prilikom svakog podnesenog zahtjeva za povrat. (3) Odobrenje iz stava (1) ovog člana izdaje se na neodređeno vrijeme i važi sve dok zastupnik ispunjava uvjete i kriterije za zastupanje iz člana 11. ovog uputstva. U slučaju promjene podataka iz odobrenja, zastupnik je dužan o nastalim promjenama odmah obavijestiti izdavaoca odobrenja. (4) U slučaju da zastupnik prestane ispunjavati kriterije i uvjete iz člana 11. ovog uputstva, ili na njegov lični zahtjev, pokreće se postupak za ukidanje odobrenja iz stava (1) ovog člana. (5) Sektor za poreze sačinjava i ažurira pregled lica kojima je odobren status zastupnika, te se isti objavljuje se na web stranici Uprave. Član 13. (Promjena zastupnika) (1) U slučaju da strani porezni obveznik promijeni zastupnika, Upravi se dostavljaju podaci za imenovanog zastupnika na način kako je propisano u članu 15. Uputstva, pri čemu je potrebno da je zastupniku izdato odobrenje za zastupanje u skladu sa članom 12. ovog uputstva. (2) Uprava se o promjeni zastupnika obavještava prilikom podnošenja prvog zahtjeva nakon što je zastupnik promijenjen, s tim da strani porezni obveznik zadržava evidencioni broj iz člana 16. ovog uputstva. GLAVA V - EVIDENTIRANJE STRANOG POREZNOG OBVEZNIKA Član 14. (Upitnik za evidentiranje) (1) Prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat, zastupnik podnosi popunjen Upitnik za evidentiranje stranog poreznog obveznika, na osnovu kojeg se dodjeljuje evidencioni broj pod kojim će se strani porezni obveznik voditi kod Uprave za svrhe povrata PDV-a. (2) Upitnik za evidentiranje podnosi se putem zastupnika na obrascu "U-SPO", koji je sastavni dio ovog uputstva. Član 15. (Izmjena podataka) (1) Svaka izmjena podataka o stranom poreznom obvezniku, kao i o zastupniku, dostavlja se Upravi na obrascu iz člana 14. Uputstva, sa oznakom da se radi izmijenjenom obrascu. (2) U slučaju izmjene zastupnika izmjena se primjenjuje od datuma obavještavanja UIO o promjeni zastupnika izvršenoj u službenim evidencijama Uprave. Član 16. (Evidencioni broj) (1) Po zahtjevu dostavljenom u skladu sa članom 14. ovog uputstva Uprava vrši dodjelu Evidencionog broja stranom poreznom obvezniku. Петак, 4. 12. 2020. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 78 - Страна 29 (2) Nakon završenog postupka evidentiranja, Uprava izdaje Potvrdu o evidentiranju, koja je sastavni dio ovog uputstva. (3) Evidencioni broj za svrhe povrata PDV-a obavezno se upisuje na obrazac zahtjeva. Kada se radi o prvom zahtjevu za povrat evidencioni broj na zahtjevu upisuje ovlašteni službenik Uprave, nakon završenog postupka evidentiranja. (4) Evidencioni broj koristi se samo u vezi sa povratom PDV-a stranom poreznom obvezniku i isti ne predstavlja identifikacioni broj obveznika indirektnih poreza. GLAVA VI - POSTUPAK POVRATA PDV-a Član 17. (Dokumentacija za povrat PDV-a) (1) Pravo na povrat ostvaruje se putem zahtjeva. Podaci u zahtjevu moraju biti potpuni, dovoljni, razumljivi i tačni, posebno u pogledu svrhe korištenja nabavljenih dobara i/ili primljenih usluga, kako bi se moglo provjeriti da li su ispunjeni uvjeti za odobravanje povrata PDV-a po zahtjevu. (2) Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija: a) original punomoći, ovjeren od strane nadležnog organa, koju je strani porezni obveznik, za svrhe povrata PDV-a, dao zastupniku, ne starije od godinu dana od dana izdavanja, b) originali poreznih faktura o nabavljenim dobrima i primljenim uslugama u Bosni i Hercegovini koje glase na stranog poreznog obveznika i koje su izdate u skladu sa članom 55. Zakona, c) originali jedinstvenih carinskih isprava po kojima je izvršen uvoz dobara, ukoliko se radi o uvozu, d) original potvrde poreznog organa države u kojoj strani porezni obveznik ima sjedište, koja sadrži identifikacioni broj poreznog obveznika za svrhe PDV-a (PDV broj), da isti ostvaruje pravo na potpuni odbitak ulaznog poreza, kao i podatak o vrsti djelatnosti koju strani porezni obveznik vrši, a koja ne može biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja. (3) Punomoć iz stava (2) tačka a) ovog člana podnosi se na obrascu "Punomoć", koji je sastavni dio ovog uputstva. (4) Dokumentacija iz stava (2) tačka d) ovog člana mora biti zvanično prevedena na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Za svrhe obezbijeđenja svih potrebnih podataka strani porezni obveznik može koristiti obrazac "Potvrda o statusu poreznog obveznika", koji je sastavni dio ovog uputstva. (5) Iznosi za koji se traži povrat PDV moraju biti izraženi u konvertibilnim markama. (6) Ukoliko se uz zahtjev za povrat podnosi više od 30 poreznih faktura, zastupnik je dužan da uz iste, u elektronskoj formi, dostavi specifikaciju poreznih faktura, sa podacima iz specifikacije obrasca "PDV-SPO", u formatu "excel" na odgovarajućem mediju ili prenosivoj memoriji. (7) U slučaju da uz zahtjev koji se podnosi za odgovarajući kvartal nisu priložene sve porezne fakture po kojima strani porezni obveznik može ostvariti pravo na povrat, nedostajuće porezne fakture podnose se putem zahtjeva koji se podnosi za kalendarsku godinu. Član 18. (Otklanjanje nedostataka) (1) Ukoliko zahtjev ne sadrži sve potrebne podatke ili zastupnik ne ispunjava uvjete iz člana 11. stav (1) ovog uputstva, te ukoliko uz isti nije priložena sva propisana dokumentacija, zatražit će se od zastupnika stranog poreznog obveznika da u roku od petnaest dana od dana prijema obavještenja otkloni nedostatke. (2) Ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku iz stava (1) ovog člana, po predmetnom zahtjevu će se postupati u skladu sa odredbama ZUP-a. Član 19. (Rješenje o povratu) (1) Kada nadležna organizaciona jedinica UIO utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz člana 9. ovog uputstva, šef Grupe za podršku donosi odluku po zahtjevu za povrat, suglasno odredbama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja. (2) U slučaju da Uprava ospori zahtjev u cjelosti ili djelimično, izdaje rješenje o odbijanju zahtjeva za povrat ili rješenje o iznosu PDV-a na koji strani porezni obveznik ima pravo na povrat. (2) Rješenje se donosi u roku od šest mjeseci od dana podnošenja kompletnog zahtjeva. (3) Postupak po izjavljenoj žalbi na rješenje provodi se u skladu sa odredbama člana 136. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja. Prvostepenu odluku po žalbama izjavljenim na rješenje donosi šef Odsjeka za poreze u Regionalnom centru Mostar. (4) Rješenje se dostavlja zastupniku sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. (5) U slučaju kada Uprava odobri pravo na povrat, ista poništava priložene originale faktura natpisom "iskorišteno" i pečatom Uprave i vraća ih obvezniku, a kopije istih zadržava u svojoj evidenciji. Član 20. (Povrat sredstava) (1) Povrat sredstava, na osnovu donesenog rješenja, vrši Sektor za poslovne usluge Uprave. (2) Povrat PDV-a se vrši sa jedinstvenog računa na račun zastupnika ili na račun stranog poreznog obveznika koji je otvoren u Bosni i Hercegovini, a koji je naveden u obrascu "PDV-SPO". (3) Isplata iznosa povrata PDV se vrši u konvertibilnim
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 44/20 24.07.2020 SG BiH 62/23, SG BiH 87/22, SG BiH 47/22, SG BiH 85/17, SG BiH 65/10, SG BiH 35/08, SG BiH 100/07, SG BiH 06/07, SG BiH 60/06, SG BiH 21/06, SG BiH 93/05 pdv,pravilnik,primjena Petak, 24. 7. 2020. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 44 - Stranica 13 Na osnovu člana 53. stav (3) i člana 70. stav (2) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05 i 100/08), a u vezi sa članom 14. stav (3) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 44. sjednici održanoj dana 18.05.2020. godine, donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10 i 85/17) član 93. mijenja se i glasi: "Član 93. (Uvjeti za povrat PDV stranom poreznom obvezniku) (1) Strani porezni obveznik ima pravo na povrat PDV iz člana 53. Zakona, pod uvjetom da: a) je porezni obveznik u smislu člana 12. Zakona, ali u zemlji u kojoj ima uspostavljeno poslovanje, kao i da je registriran za plaćanje PDV u toj zemlji, b) nije registriran ili nema obavezu da se registrira za plaćanje PDV u Bosni i Hercegovini, c) nema sjedište, prebivalište, poslovnu jedinicu ili drugi oblik stalnog poslovanja u Bosni i Hercegovini, d) ne vrši promet dobara i pružanje usluga u Bosni i Hercegovini, izuzev usluga iz člana 53. stav (2) tačka 2. od a) do c) Zakona, e) je imenovao zastupnika, koji je registriran za plaćanje PDV kod UIO, a koji će ga zastupati pred UIO s ciljem vršenja povrata PDV, f) je upisan u evidencije UIO i posjeduje evidencioni broj za svrhe povrata PDV iz člana 53. Zakona, g) povrat PDV traži za nabavke za koje bi postojalo pravo na odbitak ulaznog poreza, kada bi tu djelatnost obavljao u BiH, h) povrat PDV traži za nabavke za koje postoji pravo na odbitak u zemlji u kojoj obavlja djelatnost i ima uspostavljeno poslovanje, i) posjeduje originale poreznih faktura o nabavljenim dobrima i primljenim uslugama u Bosni i Hercegovini, koje su izdate u skladu sa članom 55. Zakona. (2) Prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat PDV, zastupnik stranog poreznog obveznika podnosi popunjen upitnik za svrhe evidentiranja iz stava (1) tačka f) ovog člana." Član 2. Član 94. mijenja se i glasi: "Član 94. (Zahtjev za povrat PDV) (1) Strani porezni obveznik ostvaruje pravo na povrat iz člana 53. Zakona putem zahtjeva za povrat PDV koji se podnosi na obrascu "PDV-SPO", koji je sastavni dio ovog pravilnika. Zahtjev za povrat PDV u ime stranog poreznog obveznika podnosi njegov zastupnik. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana strani porezni obveznik prilaže originale poreznih faktura iz člana 93. stav (1) tačka i) ovog pravilnika. (3) Zahtjev za povrat PDV se podnosi za period koji obuhvata najmanje tri mjeseca, a najviše kalendarsku godinu. Ukoliko se zahtjev podnosi za period od tri mjeseca, isti se podnosi kvartalno, i to za periode: od 1. januara do 31. marta, od 1. aprila do 30. juna, od 1. jula do 30. septembra i od 1. oktobra do 31. decembra. Zahtjev za povrat PDV može se podnijeti za period manji od tri mjeseca ako se odnosi na period koji obuhvata zadnji kvartal kalendarske godine. (4) Zahtjev za povrat PDV podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu kalendarsku godinu na koju se zahtjev odnosi. (5) Zahtjev za povrat PDV podnosi se samo za iznose PDV-a veće od 800 konvertibilnih maraka. (6) Izuzetno od stava (5) ovog člana, ukoliko se zahtjev za povrat PDV podnosi za period od jedne kalendarske godine, iznos PDV-a za koji se traži povrat ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraka." Član 3. Član 95. mijenja se i glasi: "Član 95. (Provođenje postupka povrata PDV) Uprava će bliže urediti način i postupak evidentiranja, uvjete za zastupanje, uključujući način i provođenje postupka povrata PDV stranim poreznim obveznicima." Član 4. Iza člana 95. dodaje se novi član 95a., koji glasi: "Član 95a. (Postupanje po zaprimljenim zahtjevima) Zahtjevi za povrat PDV iz člana 94. Pravilnika, zaprimljeni, a neriješeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, rješavat će se u skladu sa tada važećim propisima." Član 5. U članu 97. iza stava (1) dodaje se novi stav koji glasi: "(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, zahtjev za povrat PDV-a može se podnijeti i na dokumentu operatera kojeg je prodavac prije prodaje dobara ovlastio za povrat PDV-a stranom državljaninu, pod uvjetom da taj dokument sadrži sve podatke koje sadrži "PDV-SL-2" obrazac. Operaterom se smatra lice registrirano za plaćanje PDV-a, prijavljeno UIO za obavljanje ove vrste djelatnosti, a koje posjeduje potpuni sistem za neposredno provođenje postupka povrata PDV-a stranim državljanima u elektronskom obliku." Član 6. U članu 104. stav (3) broj "15" zamjenjuje se rječju "trideset".
Uputstvo o odobravanju i izvršavanju povrata novčanih sredstava koji se evidentiraju u poreznom podsistemu elektronskim putem, izuzev povrata po PDV prijavi Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/20 19.06.2020 UPUTSTVO O ODOBRAVANJU I IZVRŠAVANJU POVRATA NOVČANIH SREDSTAVA KOJI SE EVIDENTIRAJU U POREZNOM PODSISTEMU ELEKTRONSKIM PUTEM, IZUZEV POVRATA PO PDV PRIJAVI DIO PRVI - OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom bliže se uređuju procedure za postupanje nadležnih organizacionih jedinica Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje u postupku odobravanja i izvršavanja povrata novčanih sredstava elektronskim putem, pokrenute po zahtjevu obveznika indirektnih poreza i ostalih lica ili po službenoj dužnosti, a koji se evidentiraju u informacionom poreznom podsistemu Uprave za indirektnoneizravno oporezivanje, izuzev povrata po PDV prijavi. Član 2. (Pravni osnov) (1) Povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog za snabdijevanje dobrima i uslugama diplomatskih ili konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija i članovima međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica i po međunarodnim ugovorima reguliran je odredbama člana 29. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i odredbama od člana 51. do člana 59. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08 i 65/10). (2) Povrat akciza i cestarina reguliran je odredbama člana 31. i 38. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17) i odredbama od člana 46. do člana 52. Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni Broj 35 - Stranica 52 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 19. 6. 2020. glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17 i 4/18). (3) Povrati novčanih sredstava koje je Uprava za indirektnoneizravno oporezivanje obavezna izvršiti poreznim obveznicima regulirani su odredbama člana 13. stav (1) tačka b), c) i d) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13). Član 3. (Definicije) (1) U smislu ovog Uputstva sljedeći izrazi znače: a) "UINO" - Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, b) "PDV" - porez na dodanu vrijednost, c) "Porezni obveznik" - lice koje je kod Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje upisano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, d) "Ostala lica" - svako lice koje kod Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje nije upisano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, a koje može biti nosilac prava i obaveza koja su predmet reguliranja ovim Uputstvom, e) "Stranka" - lice po čijem zahtjevu je pokrenut postupak ili u čijem interesu je pokrenut postupak po službenoj dužnosti, f) "Porezni podsistem" - dio informacionog sistema Uprave za indirektno-neizravno oprezivanje u kojem se evidentiraju obaveze po osnovu PDV-a i akciza na proizvode domaće proizvodnje, uključujući i cestarinu, g) "Elektronski fajl" - skup podataka o odobrenim povratima novčanih sredstava koji je kreiran u informacionom poreznom podsistemu, h) "Rezerviranje sredstava" - obezbjeđivanje sredstava koja su predmet povrata u poreznom podsistemu, i) "JR UINO" - Jedinstveni račun Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, j) "Informacioni sistem ostali prihodi (ISOP)" - dio informacionog sistema Uprave za indirektnoneizravno oprezivanje u kojem se evidentiraju obaveze pri uvozu i izvozu koje nisu obračunate po carinskoj prijavi, odnosno ostali prihodi i takse, kao i dodatne uplate ovog tipa ili jednokratne uplate, k) "Bankovni račun" - transakcioni, tekući ili žiro račun. (2) Na način korišten u ovom Uputstvu, jednina uključuje množinu a množina uključuje jedninu, osim ako sam kontekst ne uključuje drugačije. DIO DRUGI - POKRETANJE POSTUPKA I RADNJE KOJE PREDUZIMAJU ORGANIZACIONE JEDINICE UINO U PROCEDURI ODOBRAVANJA I IZVRŠAVANJA POVRATA NOVČANIH SREDSTAVA Član 4. (Pokretanje postupka povrata i nadležnost za odlučivanje) (1) Postupak povrata PDV-a plaćenog za snabdijevanje dobrima i uslugama diplomatskih ili konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija i članovima međunarodnih organizacija, uključujući članove njihovih porodica i povrat po međunarodnim ugovorima pokreće se podnošenjem zahtjeva, na propisanim obrascima (Obrazac CD PDV1, CD PDV2 i CD PDV 1M), Grupi za povrat indirektnih poreza po osnovu međunarodnih ugovora, Odsjeka za poreze Regionalnog centra Sarajevo. (2) Postupak povrata akcize po osnovu člana 31. stav (1) Zakona o akcizama u BiH pokreće se podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu (Obrazac ZPLO), a povrat akcize po osnovu stava (2) i (3) istog člana pokreće se podnošenjem pismenog zahtjeva. (3) Zahtjev za povrat akcize po članu 31. stav (1) i (2) Zakona o akcizama u BiH podnosi se Grupi za podršku nadležnog regionalnog centra UINO prema sjedištu/prebivalištu podnosioca zahtjeva, a zahtjev za povrat akcize iz stava (3) istog člana podnosi se Grupi za reviziju i kontrolu nadležnog regionalnog centra, odnosno Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika ovisno o sjedištu podnosioca zahtjeva. (4) Izuzetno, postupak povrata novčanih sredstava u smislu člana 13. stav (1) tačka b), c) i d) Zakona o postupku indirektnog oprezivanja pokreće se podnošenjem pismenog zahtjeva Grupi za reviziju i kontrolu, Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupi za obradu poreznih prijava nadležnog regionalnog centra UINO. Član 5. (Postupak provjere dugovanja) (1) Rješavajući u postupku povrata nadležni organ iz člana 4. ovog Uputstva vrši provjere u pogledu dugovanja poreznih obveznika i ostalih lica uvidom u službene evidencije UINO (porezni podsistem, ISOP i ostale evidencije). (2) Izuzetno, u odnosu na stav (1) ovog člana, nadležna organizaciona jedinica iz člana 4. ovog Uputstva, u slučaju potrebe za dodatnim informacijama o dugovanjima poreznih obveznika i ostalih lica, u toku postupka rješavanja povrata, putem službenog e-mail-a upućuje zahtjev Odsjeku za prinudnu naplatu radi provjere stanja dugovanja. (3) Odsjek za prinudnu naplatu dužan je informaciju koja se traži iz stava (2) ovog člana, dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema zahtjeva. (4) Informaciju iz prethodnog stava Odsjek za prinudnu naplatu dostavlja putem službenog e-mail-a organizacionoj jedinici po čijem zahtjevu je provjera inicirana. Član 6. (Provjere bankovnih računa) (1) U postupku donošenja rješenja nadležna organizaciona jedinica iz člana 4. ovog Uputstva dužna je izvršiti provjere podataka o bankovnom računu poreznog obveznika i ostalih lica uvidom u službene evidencije UINO. (2) Provjere iz stava (1) ovog člana, između ostaloga, obuhvataju: a) provjeru statusa bankovnog računa (aktivan, blokiran i ugašen), b) za pravna lica, preduzetnike i ostala lica - usuglašenost naziva, identifikacionog broja i broja bankovnog računa, c) za fizička lica (građane) - usuglašenost identifikacionog broja podnosioca zahtjeva i broja bankovnog računa, d) za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije - usuglašenost identifikacionog broja podnosioca zahtjeva dodijeljenog od strane nadležne porezne uprave entiteta i Brčko Distrikta BiH i prijavljenog broja bankovnog računa, (3) Budžetski korisnici koji su u sistemu trezora dužni su za potrebe povrata otvoriti račune posebnih namjena, odnosno račune bez odrednica polja javnih prihoda, koji će se dostavljati UINO. Petak, 19. 6. 2020. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 35 - Stranica 53 (4) Povrati za pravna lica, preduzetnike i ostala lica vrše se na bankovne račune koji su u statusu aktivan i blokiran. (5) Ukoliko je provjerama utvrđeno da je prijavljeni račun, u poreznom podsistemu, poreznog obveznika ugašen potrebno je od obveznika zatražiti dopunu podataka u pogledu bankovnog računa, koju je isti dužan dostaviti Grupi za podršku nadležnog regionalnog centra. (6) Ukoliko je provjerama utvrđeno da je bankovni račun ostalih lica iz člana 2. ovog Uputstva ugašen, potrebno je od istih zatražiti dopunu podatka o broju bankovnog računa na koji je moguće izvršiti povrat, a koji se dostavlja donosiocu rješenja. Član 7. (Umanjenje iznosa zahtijevanog povrata) (1) Ukoliko nadležna organizaciona jedinica, na dan donošenja rješenja o povratu sredstava, utvrdi da postoji dugovanje stranke za čiju naplatu je nadležna UINO, isto je dužna uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o odobravanju povrata u smislu odredbe člana 15. stav (1) i člana 41. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, ukoliko se u proceduri donošenja rješenja o povratu (kod procedure povrata po međunarodnim ugovorima i procedure povrata akciza na lož ulje i etil alkohol), dođe do saznanja o postojanju dugovanja stranke za čiju naplatu je nadležna UINO, koje nije moguće namiriti u proceduri donošenja rješenja o povratu, takvo rješenje o povratu se neće izvršavati elektronskim putem. (3) Izvršno rješenje o povratu iz stava (2) ovog člana se neposredno dostavlja Sektoru za poslovne usluge na ručno izvršenje, uz obavezu dostavljanja informacije na znanje i Sektoru za poreze. Član 8. (Donošenje rješenja i sastavni elementi dispozitiva) (1) U cilju utvrđivanja pravilnog i potpunog činjeničnog stanja nadležna organizaciona jedinica provodi postupak u skladu sa odredbama i načelima Zakona o postupku indirektnog oporezivanja i supsidijarno u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16). (2) Na osnovu dokumentacije koju dostavi stranka i pribavljenih podataka iz člana 5., 6. i 7. ovog Uputstva, nadležna organizaciona jedinica donosi rješenje kojim odlučuje o osnovanosti povrata novčanih sredstava. (3) Dispozitiv rješenja iz stava (2) ovog člana a za potrebe elektronskog izvršavanja povrata bi trebao da sadrži i sljedeće podatke: a) iznos odobrenog povrata novčanih sredstava, b) iznos novčanih sredstava iskorišten za namirenje dospjelih obaveza (u slučaju postojanja duga), c) iznos koji se vraća na bankovni račun, d) podaci o vrsti povrata novčanih sredstava (vrsti prihoda u skladu sa kontnim planom UINO), e) identifikacioni broj, f) broj bankovnog računa i naziv banke kod koje je otvoren račun - za pravna lica, preduzetnike i ostala lica, g) identifikacioni broj, broj bankovnog računa i naziv banke - za fizička lica (građane), h) identifikacioni broj za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije, broj bankovnog računa i naziv banke, i) identifikacioni broj za fizička lica - članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava (broj pasoša ili drugi broj dodijeljen od strane banke prilikom otvaranja računa), broj bankovnog računa i naziv banke. Član 9. (Postupak po sačinjavanju rješenja o povratu) (1) Nadležna organizaciona jedinica (donosilac rješenja) prilikom sačinjavanja rješenja o odobravanju povrata, a prije uručenja stranci, u obavezi je da u poreznom podsistemu izvrši rezerviranje sredstava, raspoloživih na poreznoj kartici, koja su predmet povrata. (2) U slučaju da je dio ili cjelokupan iznos povrata sredstava iskorišten za namirenje dospjelih obaveza stranke za čiju naplatu je nadležna UINO, donosilac rješenja, nakon sačinjavanja istoga, može putem elektronske pošte ili na drugi podesan način obavijestiti stranku o navedenom. (3) Nakon uručenja rješenja stranci nadležna organizaciona jedinica koja je donijela rješenje o povratu u porezni podsistem unosi datum izvršnosti istoga. Član 10. (Postupanje u Odsjeku za poslovne usluge) (1) U slučajevima da se rješenjem odobreni povrat dijelom ili u cijelosti koristi za namirenje duga izvan poreznog podsistema, donosilac rješenja iz člana 9. ovog Uputstva primjerak potpisanog izvršnog rješenja dostavlja putem službenog e-mail-a, a potom i putem redovne službene pošte, Odsjeku za poslovne usluge nadležnog regionalnog centra kod kojeg se vodi dug. (2) Odsjek za poslovne usluge izvršit će namirenje duga u ISOP-u danom prijema rješenja dostavljenog putem službenog e-mail-a, a izuzetno najkasnije narednog radnog dana i o navedenom obavijestiti donosioca rješenja. (3) U slučaju nemogućnosti izvršenja rješenja iz prethodnog stava Odsjek za poslovne usluge će putem službenog email- a obavijestiti donosioca rješenja uz navođenje razloga, a po prijemu rješenja putem redovne službene pošte isto će vratiti. Član 11. (Postupanje u Odsjeku za obradu poreznih prijava) (1) Nakon izvršenih radnji iz člana 9. ovog Uputstva Odsjek za obradu poreznih prijava generira elektronske fajlove po vrstama povrata i određuje banke sa kojih se imaju izvršiti prijenosi odobrenih povrata na račun stranke. (2) Po izvršenim radnjama iz prethodnog stava Odsjek za obradu poreznih prijava vrši transfer elektronskih fajlova iz poreznog podsistema na JR UINO u Odsjek za finansijsko upravljanje a radi prijenosa sredstava na račun stranke. (3) Odsjek za obradu poreznih prijava, poslije kreiranja i transfera elektronskih fajlova, dostavlja i printing elektronskih fajlova u Odsjek za finansijsko upravljanje. Član 12. (Postupanje u Odsjeku za finansijsko upravljanje) Nakon prijema podataka iz člana 11. ovog Uputstva Odsjek za finansijsko upravljanje u svrhu izvršavanja odobrenih povrata provodi sljedeće procedure: a) rezervira sredstva za realizaciju elektronskih fajlova, b) putem naloga za povrat iz sredstava rezervi vrši prijenos rezerviranih sredstava na odgovarajuće račune koji su u sistemu JR UINO za potrebe povrata sredstava, c) dostavlja bankama na izvršenje elektronske fajlove putem FTP servera UINO, kao i printinge istih. Broj 35 - Stranica 54 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 19. 6. 2020. Član 13. (Rezultati izvršenja povrata) Sektor za poslovne usluge zaprima od banke informaciju o rezultatima izvršenja povrata putem elektronskih fajlova. Član 14. (Postupak u slučaju neuspjelog povrata i nemogućnosti izvršenja rješenja) (1) U slučaju neuspjelih povrata Odsjek za finansijsko upravljanje informaciju o tome dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici koja je donijela rješenje. (2) Po prijemu informacije iz prethodnog stava nadležna organizaciona jedinica postupa po odredbama člana 143. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja i donosi rješenje o ispravci u dijelu izmjene podatka zbog kojeg povrat nije bilo moguće izvršiti, te isto evidentira u poreznom podsistemu. (3) Rješenje o ispravci dostavlja se na ručno izvršenje Odsjeku za finansijsko upravljanje uz obavezu dostavljanja informacije na znanje i Sektoru za poreze. (4) U slučaju iz člana 10. stav (3) ovog Uputstva (nemogućnosti izvršenja rješenja od strane Odsjeka za poslovne usluge) donosilac rješenja će po konačnosti rješenja postupiti u skladu sa odredbama člana 256. i 257. Zakona o upravnom postupku. DIO TREĆI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 15. (Postupanje po zaprimljenim zahtjevima po kojima postupak nije okončan) Zahtjevi za povrat novčanih sredstava koji se evidentiraju u poreznom podsistemu, izuzev povrata po PDV prijavi, koji su zaprimljeni prije stupanja na snagu ovog Uputstva, a postupak nije okonačan, okončat će se u skladu s odredbama ovog Uputstva.
Uputstvo za primjenu informacionog sistema ostali prihodi Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 23/20 24.04.2020 uputstvo,informacioni sistem,prihod,knjigovodstvo,uvoz,izvoz,povrat,depozit Broj 23 - Stranica 24 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 24. 4. 2020. Анекс VII - Рачуни за уплату готовинског депозита у сврху осигурања дуга Број банковног рачуна Назив и адреса банке 1320000000000543 NLB Banka d.d. Sarajevo Džidžikovac 1 71000 Sarajevo, Sarajevo-Centar 1540012000344446 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH Obala Kulina Bana 9/A 71000 Sarajevo 5710100000277193 KOMERCIJALNA BANKA A.D. Jevrejska 69 78000 Banja Luka 5721030000017123 MF banka a.d. Banja Luka Aleja Svetog Save 61 78000 Banja Luka 1411965320010803 BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo 1994990046209943 SPARKASSE BANK D.D. Zmaja od Bosne 7 71000 Sarajevo 1610450021300170 RAIFFEISEN BANK BH D.D. Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo 3060190000594425 Addiko Bank d.d. Trg solidarnosti 12 71000 Sarajevo 3383502200656745 UNICREDIT BANK D.D. Kardinala Stepinca bb 88000 Mostar 5510010002067875 UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka Marije Bursać 7 78000 Banja Luka 5520020001637325 Addiko Bank a.d. Banja Luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka 1401010310001363 SBERBANK BH D.D. Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo 5550000507469874 NOVA BANKA A.D. Banja Luka Kralja Alfonsa XIII 37 A 78000 Banja Luka 5620990001786652 NLB BANKA A.D. Milana Tepića 4 78000 Banja Luka 5671628205555580 SBERBANK A.D. Banja Luka Jevrejska 71 78000 Banja Luka Упутство о попуњавању платног налога приликом плаћања обавеза у сврху осигурања дуга Поље Упутство 1. Уплатио је (име, телефон и адреса) Име/назив пошиљаоца, телефон и адреса. 2. Сврха дознаке Навести сврху уплате. 3. Прималац/приматељ Управа за индиректно опорезиванје. 4. Mјесто и датум уплате Mјесто и датум уплате. 5. Рачун пошиљаоца/пошиљатеља Bезготовинска уплата: Bрој банкарског рачуна пошиљаоца/пошиљатеља. Готовинска уплата: Поље остаје непопунјено. 6. Рачун примаоца/приматеља Oдабрати и уписати један од наведених бројева банкарских рачуна за уплату готовинског депозита у сврху осигурања дуга. 7. Износ KM Износ уплате у KM 8. Хитно Уплата која се врши путем РТГС система: Уписати ‘X’. Уплата која се не врши путем РТГС система: Поље остаје непопуњено. 9. Идентификациони број пореског обвезника Регистровани обвезници уписују у прву рубрику ‘0’ или ‘4’ и дванаестоцифрени идентификациони број пореског обвезника додијељеног од стране Управе. За лица која немају дванеасетоцифрени идентификациони број додјељен од стране Управе приликом уплате уписују: 1. Oстала правна лица - уписати тринаестоцифрени идентификациони број додјељен од надлежне пореске управе. 2. Домаћа физичка лица - уписати јединствени матични број грађанина (JMB). 3. Страна правна и физичка лица - уписати у прву рубрику ‘0’ или ‘4’ и слиједећу шифру: 010000000027. 10. Врста уплате Уписати ‘0’. 11. Врста прихода Уписати ‘000000’. 12. Порески период Oд Уписати ’00.00.00.’. 13. Порески период До Уписати ’00.00.00.’. 14. Oпштина Уписати шифру општине према шифарнику општина датом у Aнексу III Правилника. 15. Буџетска организација За уплате депозита у сврху осигурања царинског дуга - Уписати у прве двије рубрике ‘00’ и одговарајућу шифру као што је приказано у Aнексу II. За уплате депозита у поступку регистрације и уписа у Jединствени регистар обвезника индиректних пореза, аукције и продаје лако кварљиве робе: Уписати у прве двије рубрике ‘00’ и одговарајућу шифру буџетске организације РЦ како слиједи: РЦ Бања Lука: 94005 РЦ Mостар: 10700 РЦ Сарајево: 10900 РЦ Тузла: 10300 16. Позив на број Издана фактура или одлука (рјешење): Уписати десетоцифрени евиденциони број који је приказан на фактури изданој од стране одређене организационе јединице Управе. Фактура или одлука нису издане: Уписати ‘0000000000’. Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 8. stav (2) Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 37/07, 49/09 i 91/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO ZA PRIMJENU INFORMACIONOG SISTEMA OSTALI PRIHODI GLAVA I - OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) (1) Ovim Uputstvom propisuje se knjigovodstveno evidentiranje obaveza pri uvozu i izvozu, koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata (u daljnjem tekstu: ostali prihodi), evidentiranje odobrenih povrata sredstava uplaćenih na račune Uprave za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO) za plaćanje ostalih prihoda i za plaćanje obaveza po carinskoj prijavi, i druga pitanja u vezi sa primjenom Informacionog sistema ostali prihodi (u daljnjem tekstu: ISOP). (2) ISOP obuhvata: modul ostalih prihoda, modul povrata, modul depozita i modul evidentiranja garancija. Član 2. (Upotreba muškog i ženskog roda) Svi izrazi u ovom uputstvu, koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene. Petak, 24. 4. 2020. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 23 - Stranica 25 GLAVA II - KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE Član 3. (Prihodi za koje se vrši knjigovodstveno evidentiranje u ISOP) U ISOP vrši se knjigovodstveno evidentiranje zaduženja ostalih prihoda i to: a) obaveza obveznika utvrđena na osnovu odluke donesene u upravnom postupku, b) ostali prihodi: 1) novčane kazne za carinske prekršaje za pravna lica, 2) novčane kazne za carinske prekršaje za fizička lica, 3) vanredni prihod, 4) prihodi od naplate protuvrijednosti robe koja u prekršajnom postupku nije mogla biti oduzeta, 5) prihodi od carinske pratnje, izlaska carinika van mjesta rada i radnog vremena, 6) prihodi od prodaje robe predate UIO ili robe oduzete u upravnom ili prekršajnom postupku, 7) prihodi od terminala, 8) prihodi od iznajmljivanja (zakupnina), 9) prihodi od skladištenja, 10) prihodi od prodaje CT - DT obrazaca, 11) novčane kazne za prekršaje iz oblasti PDV-a, 12) novčane kazne za prekršaje iz oblasti akcize, 13) prihodi od izdavanja SMART CARD paketa, 14) prihod od uplate po potvrdi o naplati indirektnog poreza za robu prijavljenu usmenim putem (CPD), 15) obaveza po osnovu privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje od plaćanja dažbina, 16) prihodi po osnovu naplate obaveza proisteklih iz postupka unutarnje obrade, 17) prihodi po osnovu nerazdužene TR prijave, 18) prihodi po osnovu akciza sadržanih u akciznim markicama, 19) prihodi po osnovu jednokratne uplate PDV-a, 20) prihod od akcize po popisu na uvozne proizvode, 21) prihod od akcize po popisu na domaće proizvode, 22) prihodi od cestarina, 23) carinska poštanska deklaracija, 24) prihodi po osnovu naplate obaveza proisteklih iz postupka privremenog uvoza uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina, 25) i drugi ostali prihodi koji se uplaćuju na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO. c) druge obaveze: 1) dodatna taksa za prihvatanje odgovornosti propuštanjem po prekršajnom nalogu, 2) zatezna kamata, 3) naknadni teret prinude. Član 4. (Šifriranje) (1) Svakoj vrsti obaveze obveznika ili obaveze UIO dodjeljuje se šifra - broj kontrolnika (u daljnjem tekstu: šifra) iz Šifarnika - Prilog broj: 1. ovog Uputstva (u daljnjem tekstu: Šifarnik), koja je jedinstvena na nivou UIO. (2) Svakoj novoj vrsti obaveze, koja nije navedena u Šifarniku, dodjeljuje se nova šifra koja postaje sastavni dio Šifarnika. (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, organizaciona jedinica UIO nadležna za donošenje odluke o obavezi obveznika ili obavezi UIO podnosi zahtjev za dodjeljivanje nove šifre. (4) Zahtjev iz stava (3) ovog člana dostavlja se putem elektronske pošte i pisanim putem Sektoru za poslovne usluge, Odsjeku za finansijsko upravljanje. (5) Sektor za poslovne usluge, Odsjek za finansijsko upravljanje dodjeljuje novu šifru o čemu obavještava Sektor za informacione tehnologije putem elektronske pošte i pisanim putem odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema zahtjeva iz stava (3) ovog člana. (6) Sektor za informacione tehnologije istog dana, a najkasnije u roku od 5 dana računajući od dana prijema pismene obavijesti iz stava (5) ovog člana, ažurira Šifarnik, o čemu obavještava Sektor za poslovne usluge, Odsjek za finansijsko upravljanje putem elektronske pošte i pisanim putem. (7) Sektor za poslovne usluge, Odsjek za finansijsko upravljanje obavještava sve organizacione jedinice UIO o izvršenom ažuriranju i dopuni Šifarnika. Član 5. (Nadležnost za knjigovodstveno evidentiranje obaveze u ISOP) (1) Za knjigovodstveno evidentiranje obaveze ostalih prihoda u ISOP nadležne su organizacione jedinice UIO i to: a) Carinska ispostava nadležna je za knjigovodstveno evidentiranje: 1) za prodati CT-UIO1, CT-UIO2 i CT-UIO3 obrazac za carinski terminal u vlasništvu UIO, 2) po Potvrdi o naplati indirektnih poreza za robu prijavljenu usmenim putem (CPD), 3) po osnovu carinske pratnje i troškova pregleda robe koji se vrši van mjesta rada i izvan radnog vremena carinskog organa, 4) po osnovu privremenog uvoza uz djelimično oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine, 5) dodatna taksa za prihvatanje odgovornosti propuštanjem po prekršajnom nalogu, 6) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju, za carinski prekršaj za pravno lice, 7) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju, za carinski prekršaj za fizičko lice, 8) po osnovu vanrednih prihoda iz carinskog postupka, 9) prihodi po osnovu naplate obaveza proisteklih iz postupka unutarnje obrade, 10) po osnovu drugih obaveza koje se uplaćuju na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO, a iz nadležnosti praćenja carinske ispostave. b) Carinski referat na graničnom prijelazu nadležan je za knjigovodstveno evidentiranje: 1) za prodati CT-UIO1, CT-UIO2 i CT-UIO3 obrazac za carinski terminal u vlasništvu UIO, u slučaju da se terminal nalazi na lokaciji gdje se nalazi carinski referat, 2) po Potvrdi o naplati indirektnih poreza za robu prijavljenu usmenim putem (CPD), 3) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju, za carinski prekršaj za pravno lice, 4) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju, za carinski prekršaj za fizičko lice, 5) dodatna taksa za prihvatanje odgovornosti propuštanjem po prekršajnom nalogu, Broj 23 - Stranica 26 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 24. 4. 2020. 6) po osnovu obaveza od nerazdužene TR prijave, 7) po osnovu drugih obaveza koje se uplaćuju na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO, a iz nadležnosti praćenja carinskih referata na graničnom prijelazu, 8) poštanska carinska deklaracija. c) Grupa za carinske postupke Odsjeka za carinske poslove nadležna je za knjigovodstveno evidentiranje: 1) po odluci donesenoj u upravnom postupku iz njene nadležnosti, 2) po osnovu drugih obaveza koji se uplaćuju na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO, a iz nadležnosti praćenja Grupe za carinske postupke. d) Odsjek za kontrolu i Grupa za kontrolu Odsjeka za carinske poslove nadležna je za knjigovodstveno evidentiranje: 1) po odluci donesenoj u upravnom postupku iz njene nadležnosti, 2) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju za carinski prekršaj za pravno lice, 3) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju za carinski prekršaj za fizičko lice, 4) dodatna taksa za prihvatanje odgovornosti propuštanjem po prekršajnom nalogu, 5) po osnovu drugih obaveza koje se uplaćuju na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO, a iz nadležnosti praćenja Odsjeka za kontrolu i Grupe za kontrolu. e) Grupa za provjere i zaključivanje postupka provoza i osiguranje duga, Odsjek za postupak provoza nadležan je za knjigovodstveno evidentiranje: 1) po odluci donesenoj u upravnom postupku iz njene nadležnosti i 2) po osnovu drugih obaveza koje se uplaćuju na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO, a iz nadležnosti praćenja Grupe za provjere i zaključivanje postupka provoza i osiguranja duga. f) Odsjek za tarifu, vrijednost i porijeklo nadležan je za knjigovodstveno evidentiranje: 1) po osnovu drugih obaveza koje se uplaćuju na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO, a iz nadležnosti praćenja Odsjeka za tarifu, vrijednost i porijeklo. g) Odsjek za poslovne usluge u regionalnom centru nadležan je za knjigovodstveno evidentiranje: 1) za dio naknade za usluge carinskog terminala koji nije u vlasništvu UIO, 2) po osnovu prodaje robe ustupljene UIO ili robe oduzete u prekršajnom postupku ili robe zaplijenjene u carinskom upravnom postupku, 3) izrečenih zaštitnih mjera rješenjem o prekršaju (za robu koja u prekršajnom postupku nije mogla biti oduzeta - naplata protuvrijednosti robe), 4) prihoda od izdavanja SMART CARD paketa, 5) prihoda po osnovu akcize sadržane u akciznim markicama, 6) prihoda po osnovu zakupa poslovnog prostora, 7) prihoda od skladištenja, 8) prihoda po osnovu zatezne kamate - Obračun zatezne kamate (Prilog broj: 4) 9) vanrednih prihoda, 10) po osnovu drugih obaveza koje se uplaćuju na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO, a iz nadležnosti praćenja Odsjeka za poslovne usluge. h) Grupa za prinudnu naplatu u regionalnom centru nadležna je za knjigovodstveno evidentiranje: 1) naknadnog tereta prinude, 2) zatezne kamate, 3) otpisa duga. i) Odsjek za poreze u regionalnom centru nadležan je za knjigovodstveno evidentiranje: 1) po osnovu jednokratne uplate PDV-a i obračunate razlike iste, 2) po osnovu akcize i obračunate razlike iste, 3) po osnovu cestarine i obračunate razlike iste, 4) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju, za prekršaje propisane odredbama Zakona o PDV-u, 5) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju, za prekršaje propisane odredbama Zakona o akcizama, 6) po osnovu odluke donesene u upravnom postupku kojom je utvrđena obaveza plaćanja PDV-a obveznika koji nije registriran u sistemu PDV-a, 7) zatezne kamate 8) dodatna taksa za prihvatanje odgovornosti propuštanjem po prekršajnom nalogu, 9) po osnovu drugih obaveza koje se uplaćuju na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO, a iz nadležnosti praćenja Odsjeka za poreze. j) Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika u regionalnom centru nadležna je za knjigovodstveno evidentiranje: 1) po osnovu jednokratne uplate PDV-a i obračunate razlike iste, 2) po osnovu akcize i obračunate razlike iste, 3) po osnovu cestarine i obračunate razlike iste, 4) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju, za prekršaje propisane odredbama Zakona o PDV-u, 5) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju, za prekršaje propisane odredbama Zakona o akcizama, 6) dodatna taksa za prihvatanje odgovornosti propuštanjem po prekršajnom nalogu, 7) po osnovu drugih obaveza koje se uplaćuju na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO, a iz nadležnosti praćenja Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika. k) Odsjek za provođenje propisa u regionalnom centru nadležan je za knjigovodstveno evidentiranje: 1) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju, za carinski prekršaj za pravno lice, 2) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju, za carinski prekršaj za fizičko lice, 3) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju, za prekršaje propisane odredbama Zakona o PDV-u, 4) po osnovu novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom i rješenjem o prekršaju, za prekršaje propisane odredbama Zakona o akcizama, Petak, 24. 4. 2020. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 23 - Stranica 27 5) dodatna taksa za prihvatanje odgovornosti propuštanjem po prekršajnom nalogu, 6) po osnovu drugih obaveza koje se uplaćuju na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO, a iz nadležnosti praćenja Odsjeka za provođenje propisa. (2) U slučaju da postojeća infrastruktura carinskog referata na graničnom prijelazu ne omogućava knjigovodstveno evidentiranje shodno stavu (1) tačka b) ovog člana, za knjigovodstveno evidentiranje nadležna je carinska ispostava kojoj organizaciono pripada carinski referat na graničnom prijelazu. (3) Knjigovodstveno evidentiranje iz stava (1) ovog člana vrši se na način kako je to regulirano zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti indirektnih poreza. Član 6. (Izdavanje računa o izvršenom evidentiranju u ISOP) (1) Knjigovodstveno evidentiranje obračunate obaveze vrši organizaciona jedinica UIO iz člana 5. ovog Uputstva na identifikacioni broj sa nazivom i adresom obveznika, odnosno fizičkog ili pravnog lica čija identifikacija se utvrđuje na osnovu identifikacionog broja koji koristi UIO, uz primjenu šifre iz Šifarnika, a prema vrstama prihoda, broju općine, budžetskoj organizaciji, broju i datumu dokumenta, iznosima duga po vrstama prihoda kao i drugim elementima obračunate obaveze. (2) Nadležna organizaciona jedinica UIO izdaje račun, generiran u ISOP, za obračunatu obavezu na osnovu kojeg obveznik vrši uplatu prihoda na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO. (3) Račun iz stava (2) ovog člana sadrži sljedeće elemente: a) naziv organizacione jedinice UIO koja je sačinila dokument kojim je utvrđena obaveza, b) broj i datum računa, c) puni broj i datum dokumenta koji je predmet knjigovodstvenog evidentiranja, d) identifikacioni broj fizičkog ili pravnog lica, e) puni naziv i puna adresa fizičkog ili pravnog lica, f) iznosi obračunatih obaveza po vrstama prihoda i ukupan iznos obaveze po jednom računu, g) budžetska organizacija, h) poziv na broj, i) osnov zaduženja iz Šifarnika, j) dodatak: nalog za plaćanje sa podacima potrebnim za plaćanje obračunate obaveze i k) dodatak: pregled uplatnih računa. (4) Račun iz stava (2) ovog člana prilaže se uz dokument kojim je obračunata obaveza i dostavlja obvezniku na plaćanje. (5) Izuzetno, u slučaju knjiženja prijave obaveze obračunate od strane obveznika (popisna lista), račun iz stava (2) ovog člana ne uručuje se obvezniku ali se odlaže u spis predmeta. Član 7. (Knjigovodstveno evidentiranje uplata) (1) Sektor za informacione tehnologije svakog radnog dana vrši učitavanje podataka u ISOP o izvršenim uplatama na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO. (2) Uparivanje uplata iz stava (1) ovog člana vrši se automatski, ako su u nalogu za plaćanje tačno navedeni sljedeći podaci: broj poreznog obveznika, iznos, vrsta prihoda, budžetska organizacija i poziv na broj. (3) Odsjek za poslovne usluge, po zahtjevu uplatitelja, može izvršiti preknjižavanje i uparivanje neuparenih uplata, nastalih zbog greške u iznosu, pozivu na broj, vrsti prihoda i budžetskoj organizaciji. (4) Izvještaj o preknjižavanju i uparivanju neuparenih uplata iz stava (3) ovog člana Odsjek za poslovne usluge Regionalnog centra dnevno dostavlja Sektoru za poslovne usluge, na obrascu "Pregled ispravki po vrsti greške za račune ostalih prihoda Jedinstvenog računa UIO" (Prilog broj: 2). (5) Za uplate koje nisu uparene, Odsjek za poslovne usluge Regionalnog centra svakog radnog dana, na osnovu podataka iz ISOP, sačinjava "Pregled neiskorištenih uplata ostalih prihoda na dan ______. godine" (Prilog broj: 3) koji, uz zahtjev za provjeru ažurnosti knjiženja duga obveznika, upućuje svim organizacionim jedinicama nadležnim za knjigovodstveno evidentiranje duga. (6) Po prijemu zahtjeva i Priloga broj: 3, organizaciona jedinica nadležna za knjigovodstveno evidentiranje duga, istog dana, a najkasnije narednog radnog dana, utvrđuje razloge zbog kojih uplate nisu automatski uparene, te preduzima radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrđeni nedostaci otklonili, o čemu obavještava Odsjek za poslovne usluge. Član 8. (Ispravka i/ili izmjena podataka evidentiranih u ISOP) (1) Šef organizacione jedinice UIO koja je nadležna za evidentiranje duga, nadležan je za ispravku i/ili izmjenu podataka evidentiranih u ISOP. (2) Ispravka i/ili izmjena podataka evidentiranih u ISOP vrši se po principu storna, istog, a najkasnije sljedećeg radnog dana nakon prijema dokumenta o ispravki i/ili izmjeni knjigovodstveno evidentiranih podataka ili saznanja da je izvršeno pogrešno knjiženje u ISOP. Član 9. (Knjigovodstveno evidentiranje prebijanja potraživanja) (1) Knjigovodstveno evidentiranje naloga za prebijanje vrši nadležna organizaciona jednica UIO u kojoj je evidentiran dug koji se prebija, istog a najkasnije narednog radnog dana od dana zaprimanja. (2) Nalog se knjiži sa danom donošenja. Član 10. (Knjigovodstveno evidentiranje obaveze po prekršajnom nalogu) (1) Knjigovodstveno evidentiranje obaveze izrečene prekršajnim nalogom, u ISOP vrši nadležna organizaciona jedinica UIO iz člana 5. stav (1) ovog Uputstva, koja izdaje prekršajni nalog. (2) Ukoliko je obveznik prihvatio odgovornost za prekršajni nalog plaćanjem izrečene kazne i drugih obaveza utvrđenih u prekršajnom nalogu u zakonom propisanom roku, evidentira se izvršena uplata, te ISOP automatski vrši promjenu statusa računa u plaćen. (3) Ako obveznik zahtijeva sudsko odlučivanje, organizaciona jedinica iz stava (1) ovog člana vrši storniranje evidentirane obaveze po prekršajnom nalogu. (4) Ako obveznik ne plati izrečenu kaznu u zakonom propisanom roku ili ne zatraži sudsko odlučivanje, organizaciona jedinica iz stava (1) ovog člana evidentira dodatnu taksu. (5) Obaveze u ISOP nadležne organizacione jedinice evidentiraju istog, a najkasnije sljedećeg radnog dana po prijemu knjigovodstvene isprave. Broj 23 - Stranica 28 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 24. 4. 2020. Član 11. (Knjigovodstveno evidentiranje obaveze po rješenju o prekršaju) (1) Knjigovodstveno evidentiranje obaveza izrečenih rješenjem o prekršaju vrši organizaciona jedinica UIO iz člana 5. stav (1) ovog Uputstva, koja je podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu, odnosno koja je izdala prekršajni nalog po kojem je zatraženo sudsko odlučivanje. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, Odsjek za poslovne usluge knjigovodstveno evidentira obavezu koja se odnosi na izrečenu zaštitnu mjeru rješenjem o prekršaju, za robu koja u prekršajnom postupku nije mogla biti oduzeta odnosno, naplata protuvrijednosti robe. (3) Ako obveznik u propisanom roku ne uplati obavezu iz prekršajnog rješenja, na zahtjev nadležnog suda, organizaciona jedinica iz stava (1) i (2) ovog člana vrši promjenu statusa računa u status prinudna naplata. Član 12. (Knjigovodstveno evidentiranje obaveza UIO po rješenjima kojima je odobren povrat sredstava uplaćenih na račune Jedinstvenog računa UIO) (1) Knjigovodstveno evidentiranje rješenja kojima je odobren povrat sredstava uplaćenih na račune Jedinstvenog računa UIO vrši organizaciona jednica UIO koja je u upravnom postupku donijela rješenje. (2) Knjigovodstveno evidentiranje izvršenih povrata po rješenjima kojima je odobren povrat sredstava uplaćenih na račune Jedinstvenog računa UIO vrši Sektor za poslovne usluge, Odsjek za finansijsko upravljanje. Član 13. (Knjigovodstveno evidentiranje uplata i povrata gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga) (1) Knjigovodstveno evidentiranje rješenja/odluke kojima je odobren polog gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga na depozitne račune Jedinstvenog računa UIO vrši organizaciona jednica UIO koja je u upravnom postupku donijela odluku o pologu depozita. (2) Knjigovodstveno evidentiranje rješenja kojima je odobren povrat sredstava uplaćenih, po osnovu gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga, na depozitne račune Jedinstvenog računa UIO vrši organizaciona jednica UIO koja je u upravnom postupku donijela rješenje. (3) Knjigovodstveno evidentiranje izvršenih povrata po rješenjima kojima je odobren povrat sredstava uplaćenih, po osnovu gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga, na depozitne račune Jedinstvenog računa UIO vrši Sektor za poslovne usluge, Odsjek za finansijsko upravljanje. Član 14. (Knjigovodstveno evidentiranje prihvaćenih garancija) Evidentiranje prihvaćenih garancija u svrhu osiguranja eventualnog duga obveznika vrši Odsjek za poslovne usluge nadležnog Regionalnog centra. GLAVA III - IZVJEŠTAVANJE Član 15. (Izvještavanje o obavezama, uplatama i povratima) Izvještaji o obavezama, uplatama i povratima u ISOP se generiraju automatski, na osnovu svih unesenih podataka, te je nadležnim organizacionim jedinicama omogućen uvid i povlačenje izvještaja po različitim osnovama. Član 16. (Izvještaj o dugu) (1) Nakon isteka roka za dobrovoljno plaćanje obaveze, organizaciona jedinica koja je izvršila knjigovodstveno evidentiranje obaveze u ISOP, dostavlja izvještaj o dugu Grupi za prinudnu naplatu na daljnje postupanje, osim ako izvještaj o dugu nije automatski generiran. (2) Grupa za prinudnu naplatu svakodnevno preuzima generiran izvještaj o dugu iz ISOP, te preduzima daljnje radnje iz svoje nadležnosti. (3) Izvještaj o dugu sadrži podatke shodno zakonskim odredbama koji reguliraju postupak prinudne naplate indirektnih poreza. GLAVA IV - ZAVRŠNE ODREDBE Član 17. (Prijelazne odredbe) Sva knjigovodstvena evidentiranja koja nisu izvršena do dana stupanja na snagu ovog Uputstva, završit će se po odredbama ovog Uputstva. Član 18. (Sastavni dio Uputstva) Sastavni dio ovog Uputstva su prilozi 1., 2., 3. i 4. Član 19. (Tehničko uputstvo) Tehničko uputstvo u vezi sa primjenom modula ostalih prihoda, modula povrata, modula depozita i modula evidentiranja garancija u ISOP, u skladu sa odredbama ovog Uputstva, detaljno razrađuje način knjigovodstvenog evidentiranja obaveza, uplata, povrata, garancija kao i način preuzimanja izvještaja. Član 20. (Prestanak važenja propisa) Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo za primjenu informacionog programa Račun ("Službeni glasnik BiH", broj 19/11 i 54/13). Član 21. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-02-2-420-6/20 16. aprila 2020. godine Banja Luka Direktor Dr. Miro Džakula, s. r. Prilog broj: 1 ŠIFARNIK Knjigovodstveno evidentiranje obaveza, koje se uplaćuju na račune za ostale prihode Jedinstvenog računa UIO vrši nadležna organizaciona jedinica UIO, tako da, pored ostalih podataka, u Informacioni sistem ostali prihodi unosi šifru (kontrolnik) osnova zaduženja iz ovog Šifarnika, a prema pripadajućim vrstama prihoda. Šifre (kontrolnici) nisu propisani naprijed navedenim Pravilnikom, te se pregled istih daje u tabeli koja slijedi: ŠIFRA (kontrolnik) OSNOV ZADUŽENJA ILI NAZIV VRSTE PRIHODA VRSTA PRIHODA 1 Rješenja iz upravnog postupka 2 Rješenja iz prekršajnog postupka 3 Privremeni uvoz sa djelimičnim oslobađanjem (lizing) 4 Slobodna šifra 5 Zakup poslovnog prostora u vlasništvu UIO/UNO 6 Prodaja robe 7 Izlasci carinskih radnika van radnog mjesta i radnog vremena radi pregleda robe Petak, 24. 4. 2020. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 23 - Stranica 29 8 Van upotrebe 9 Terminali u vlasništvu UIO/UNO i u vlasništvu drugog pravnog lica 10 Naknadni teret prinude 11 Slobodna šifra 12 Vanredni prihodi 13 Carinske prijave na granici usmenim putem, skraćena procedura – CPD blok 14 Van upotrebe 15 Van upotrebe 16 Prekršajni nalozi Odsjeka za carine 17 Akciza na duhanske prerađevine (u akciznim markicama) 18 Naplata obaveza proisteklih iz isteklih odobrenja unutarnje obrade 19 Slobodna šifra 20 Kazne za prekršaje – shodno odredbama Zakona o PDV-u 21 Slobodna šifra 22 Kazne za prekršaje - dodatnih 20,00 KM 23 TR prijava 24 Slobodna šifra 25 Van upotrebe 26 Van upotrebe 27 Zatezna kamata 28 Jednokratne uplate PDV-a 29 Van upotrebe 30 Akciza i putarina po popisu na uvozne proizvode - zaduženje: ukupno 31 Van upotrebe 32 Akciza i cestarina na domaće proizvode - zaduženje po prijavi popisa, ukupno 33 Van upotrebe 34 Kazne za prekršaje - shodno odredbama Zakona o akcizama 35 Van upotrebe 36 Van upotrebe 37 Van upotrebe 38 Akciza, naknada za ceste i naknada za izgradnju autocesta i cesta (naknadna obaveza) 39 Poštanska carinska deklaracija građana (PCDG) 40 Prihodi od naplate protuvrijednosti robe koja u prekršajnom postupku nije mogla biti oduzeta 41 Prihodi od skladištenja 42 Prihodi od izdavanja SMART CARD paketa NAPOMENA: Ukoliko se ukaže potreba za korištenjem brojeva šifri (kontrolnika) koji se ne koriste ili slijede poslije broja 42, do broja 99, radi evidentiranja zaduženja po osnovu koje nije navedeno u tabeli, organizaciona jedinica Uprave podnosi zahtjev za dodjeljivanje nove šifre, zahtjev se podnosi putem e-mail-a: izvodi@uino.gov.ba i pisanim putem Sektoru za poslovne usluge, Odsjeku za finansijsko upravljanje. Odsjek za finansijsko upravljanje će o otvaranju nove šifre obavijestiti organizacione jedinice u Regionalnim centrima. Broj 23 - Stranica 30 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 24. 4. 2020. Petak, 24. 4. 2020. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 23 - Stranica 31 Broj 23 - Stranica 32 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 24. 4. 2020. Petak, 24. 4. 2020. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 23 - Stranica 33 Aneks VII - Računi za uplatu gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga Broj bankovnog računa Naziv i adresa banke 1320000000000543 NLB Banka d.d. Sarajevo Džidžikovac 1 71000 Sarajevo, Sarajevo - Centar 1540012000344446 INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH Obala Kulina Bana 9/A 71000 Sarajevo 5710100000277193 KOMERCIJALNA BANKA A.D. Jevrejska 69 78000 Banja Luka 5721030000017123 MF banka a.d. Banja Luka Aleja Svetog Save 61 78000 Banja Luka 1411965320010803 BBI BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo 1994990046209943 SPARKASSE BANK D.D. Zmaja od Bosne 7 71000 Sarajevo 1610450021300170 RAIFFEISEN BANK BH D.D. Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo 3060190000594425 Addiko Bank d.d. Trg solidarnosti 12 71000 Sarajevo 3383502200656745 UNICREDIT BANK D.D. Kardinala Stepinca bb 88000 Mostar 5510010002067875 UNICREDIT BANK A.D. Banja Luka Marije Bursać 7 78000 Banja Luka 5520020001637325 Addiko Bank a.d. Banja Luka Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka 1401010310001363 SBERBANK BH D.D. Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo 5550000507469874 NOVA BANKA A.D. Banja Luka Kralja Alfonsa XIII 37 A 78000 Banja Luka 5620990001786652 NLB BANKA A.D. Milana Tepića 4 78000 Banja Luka 5671628205555580 SBERBANK A.D. Banja Luka Jevrejska 71 78000 Banja Luka Uputstvo o popunjavanju platnog naloga prilikom plaćanja obaveza u svrhu osiguranja duga Polјe Uputstvo 1. Uplatio je (ime, telefon i adresa) Ime/naziv pošilјaoca, telefon i adresa. 2. Svrha doznake Navesti svrhu uplate. 3. Primalac/primatelј Uprava za indirektno oporezivanje. 4. Mjesto i datum uplate Mjesto i datum uplate. 5. Račun pošilјaoca/pošilјatelјa Bezgotovinska uplata: Broj bankarskog računa pošilјaoca/pošilјatelјa. Gotovinska uplata: Polјe ostaje nepopunjeno. 6. Račun primaoca/primatelјa Odabrati i upisati jedan od navedenih brojeva bankarskih računa za uplatu gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga. 7. Iznos KM Iznos uplate u KM 8. Hitno Uplata koja se vrši putem RTGS sistema: Upisati ‘X’. Uplata koja se ne vrši putem RTGS sistema: Polјe ostaje nepopunjeno. 9. Identifikacioni broj poreznog obveznika Registrovani obveznici upisuju u prvu rubriku ‘0’ ili ‘4’ i dvanaestocifreni identifikacioni broj poreznog obveznika dodijelјenog od strane Uprave. Za lica koja nemaju dvaneasetocifreni identifikacioni broj dodjeljen od strane Uprave prilikom uplate upisuju: 1. Ostala pravna lica - upisati trinaestocifreni identifikacioni broj dodjeljen od nadležne porezne uprave. 2. Domaća fizička lica - upisati jedinstveni matični broj građanina (JMB). 3. Strana pravna i fizička lica - upisati u prvu rubriku ‘0’ ili ‘4’ i slijedeću šifru: 010000000027. 10. Vrsta uplate Upisati ‘0’. 11. Vrsta prihoda Upisati ‘000000’. 12. Porezni period Od Upisati ’00.00.00.’. 13. Porezni period Do Upisati ’00.00.00.’. 14. Općina Upisati šifru općine prema šifarniku općina datom u Aneksu III Pravilnika. 15. Budžetska organizacija Za uplate depozita u svrhu osiguranja carinskog duga - Upisati u prve dvije rubrike ‘00’ i odgovarajuću šifru kao što je prikazano u Aneksu II. Za uplate depozita u postupku registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, aukcije i prodaje lako kvarljive robe: Upisati u prve dvije rubrike ‘00’ i odgovarajuću šifru budžetske organizacije RC kako slijedi: RC Banja Luka: 94005 RC Mostar: 10700 RC Sarajevo: 10900 RC Tuzla: 10300 16. Poziv na broj Izdana faktura ili odluka (rješenje): Upisati desetocifreni evidencioni broj koji je prikazan na fakturi izdanoj od strane određene organizacione jedinice Uprave. Faktura ili odluka nisu izdane: Upisati ‘0000000000’. 248 OBAVJEŠTENJE O ODGODI PRIMJENE PRAVILNIKA O UPLAĆIVANJU INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI KOJE NAPLAĆUJE UIO Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu: UIO) je na svojoj 42. sjednici održanoj dana 06.03.2020. godine u Banja Luci usvojio Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO, i isti je dostavljen na objavu u "Službeni glasnik BiH" i objavljen je ("Službeni glasnik BiH", broj 21/20), dana 10.04.2020. godine, i stupio je na snagu 13.04.2020. godine. Međutim, kako je primjena ovog Pravilnika uslovljena primjenom Uputstva za primjenu informacionog sistema ostali prihodi (novi informacioni sistem koji će UIO implementirati), a koje Uputstvo je u završnoj fazi dostavljanja na objavu u "Sužbeni glasnik BiH", obavještavamo poslovnu zajednicu u BiH da primjena Pravilnika nije moguća bez donošenja i objave Uputstva za primjenu informacionog sistema ostali prihodi. Nakon objave Uputstva za primjenu informacionog sistema ostali prihodi u "Službenom glasniku BiH" će se stvoriti uslovi za primjenu odredbi Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO i o početku primjene Pravilnika, UIO će na pogodan način obavijestiti poslovnu zajednicu. Obrazloženje Za rad u novom informacionom sistemu UIO za evidentiranje ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO, planirano je da se, nakon donošenja Uputstva za primjenu informacionog sistema ostali prihodi, u mjesecu martu - aprilu provedu obuke zaposlenih, ali zbog novonastale situacije sa pandemijom prouzrokovanom virusom Korona (COVID-19) ta aktivnost se morala prolongirati. Takođe, poštujući naloge i
Odluka o izmjeni Odluke o provođenju zakona o carinskoj poliici u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 21/20 10.04.2020 SG BiH 06/23, SG BiH 04/22, SG BiH 49/21, SG BiH 47/21, SG BiH 54/19, SG BiH 13/19 carinska politika,odluka ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PROVOĐENJU ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. U Odluci o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19 i 54/19), u članu 566. stav (1) riječi "31. januara 2020." zamjenjuju se riječima "01. jula 2021.".
Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 21/20 10.04.2020 pravilnik,indirektni porezi,uio,takse Петак, 10. 4. 2020. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 21 - Страна 25 Na osnovu člana 5. i 10. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", broj 55/04, 34/07, 49/09 i 92/17), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na sjednici održanoj dana 06.03.2020. godine, donio je PRAVILNIK O UPLAĆIVANJU INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI KOJE NAPLAĆUJE UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE GLAVA I - OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Pravilnikom uređuje se način uplate indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje (u dalјnjem tekstu: UIO) i bliže određuju pojedinosti za svako plaćanje koje se odnosi na indirektne poreze i ostale prihode i takse, vrsta platnog naloga koja se koristi i sadržaj platnog naloga, pravila za prijenos platnih naloga, postupaka i pravila za prijem platnih naloga i izvršenje platnih transakcija, elemente ugovora o računima i podacima koje su banke dužne dostaviti Upravi. Ovim Pravilnikom se također uređuje i način plaćanja gotovinskog depozita za potrebe osiguranja carinskog duga kao i za potrebe upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza. Član 2. (Definicija indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi) (1) Pod pojmom ″indirektni porezi″ podrazumijevaju se uvozne i izvozne dažbine, akcize, porez na dodanu vrijednost i svi drugi porezi obračunati na robu i usluge, uklјučujući i cestarine, kao što je navedeno u članu 1. i 4. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (″Službeni glasnik BiH″, broj 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17). (2) Pod pojmom ″ostali prihodi i takse″ shodno članu 1. stav (3) Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (″Službeni glasnik BiH″, broj 55/04, 34/07, 49/09 i 91/17), smatraju se prihodi od skladištenja, ležarine, novčanih kazni, prihoda od prodaje robe predate Upravi ili robe oduzete u upravnom ili prekršajnom postupku, prihodi od naplate protuvrijednosti robe koja u prekršajnom postupku nije mogla biti oduzeta, prihodi od carinskog praćenja, iznajmlјivanja, prihodi od vanrednih prihoda, carinskih terminala, kao i drugi prihodi koje UIO ostvari u okviru svoje djelatnosti. Član 3. (Obaveza poreznih obveznika) Svaki porezni obveznik koji podliježe plaćanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO, ili uplatilac koji uplaćuje obaveze u ime poreznog obveznika, dužan je da sačini platne naloge i da prihode uplaćuje na način propisan ovim Pravilnikom. GLAVA II - BANKARSKI RAČUNI ZA PLAĆANJE INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI Član 4. (Plaćanje obaveza po carinskoj prijavi) (1) Prilikom plaćanja obaveza po izvoznoj ili uvoznoj carinskoj prijavi, porezni obveznik sačinjava jedan platni nalog. (2) UIO je za potrebe plaćanja obaveza iz stava (1) ovog člana otvorila depozitne račune koji se nalaze u Aneksu IV - Računi za plaćanje obaveza po izvoznoj ili uvoznoj carinskoj prijavi, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. (3) Uputstvo o popunjavanju platnog naloga za grupu uplatnih računa iz stava (2) ovog člana je sastavni dio Aneksa IV. Član 5. (Plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata) (1) Prilikom plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, akciza, cestarina, PDV-a, i svih drugih poreza obračunatih na uvoze ili izvoze, koje se ne naplaćaju na osnovu carinske prijave, porezni obveznik sačinjava jedan platni nalog. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, prilikom plaćanja akciza na duhan i duhanske prerađevine, cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta, kao i plaćanja jednokratnih uplata (npr. PDV-a, popis zaliha) porezni obveznik sačinjava po jedan platni nalog za svaku vrstu prihoda. (3) UIO je za potrebe plaćanja obaveza iz st. (1) i (2) ovog člana otvorila depozitne račune koji se nalaze u Aneksu V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Uputstvo o popunjavanju platnog naloga za grupu uplatnih računa iz stava (3) ovog člana je sastavni dio Aneksa V. Član 6. (Plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje) (1) Prilikom plaćanja obaveza PDV-a i akciza na domaće proizvode, porezni obveznik sačinjava jedan platni nalog. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, prilikom plaćanja akciza na duhan i duhanske prerađevine i cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta na domaće proizvode, porezni obveznik sačinjava po jedan platni nalog za svaku vrstu prihoda. (3) UIO je za potrebe plaćanja obaveza iz st. (1) i (2) ovog člana otvorila depozitne račune koji se nalaze u Aneksu VI - Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Uputstvo o popunjavanju platnog naloga za grupu uplatnih računa iz stava (3) ovog člana je sastavni dio Aneksa VI. GLAVA III - VRSTE PRIHODA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI Član 7. (Vrste prihoda) Vrste prihoda koje koristi UIO dane su u Aneksu I koji je sastavni dio ovog Pravilnika. GLAVA IV - NAČIN PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI Član 8. (Forma i sadržaj naloga za plaćanje) (1) Za obavlјanje platnih transakcija koriste se propisane forme naloga za plaćanje: (a) papirna forma naloga za plaćanje, (b) elektronska forma naloga za plaćanje. (2) Papirni obrazac platnog naloga mora biti u propisanoj formi, sljedećeg izgleda: Број 21 - Стр (Nač (1) Fizičko prihoda, ili elektr bi se izv (2) Papirni cjelosti, javnih pr (3) Prilikom platnog popunjav popuniti prihoda″ (4) Polja od se popu naloga d ovog Pra (5) Ostala p popunjav a) Po Po po bit Ak pla b) Po Po na c) Pe To pla GLAVA V - B GOTOVINSK (Uplata (1) Za sluča uplatilac (2) Uplata u depozitn uplatu g sastavni (3) Uputstvo računa iz GLAVA VI - PLATNIM T (1) Sve bank 8. ovog prihoda рана 26 čin popunjavanja ili pravno lice , naveden u član ronskoj formi, b vršila bezgotovin obrazac naloga kao i oivičeno rihoda″. m gotovinske up naloga polјe oz ava, polјe označ i, kao i oiviče ″. d 1 do 16 platno unjavaju prema datom u Aneks avilnika. polja platnog na avaju na sljedeći otpis i pečat: otpis lica ili potp odnosi platni nal ti deponovan u ko je lice kojе atni nalog treba otpis bankarsko otpis službenika alog. ečat banke: o je pečat bank atni nalog. BANKARSKI KOG DEPOZI Č gotovinskog de aj polaganja gar c sačinjava jedan obliku gotovi nih računa nav gotovinskog dep dio ovog Pravil o o popunjavan z stava (2) ovog POSTUPANJ TRANSAKCIJA Č (Pravila za pri nke i PTT uredi Pravilnika, za i taksi Upravi. Član 9. a i izdavanja pla e podnosi obraz nu 8. ovog Prav banci u kojoj im nska transakcija. a za plaćanje o polјe označeno uplate, na obras značeno sa ″rač čeno sa ″račun eno polјe ″sam og naloga iz član a uputstvu o p su IV, V i VI a aloga iz člana 8 način: pis ovlaštenog l og. Potpis ovlaš banci gdje se е podnosi platn sadržavati i peč og službenika: banke ili PTT u ke ili PTT ured RAČUNI ZA P ITA Član 10. pozita u svrhu o rancije u obliku n platni nalog. inskog depozita edenih u Anek ozita u svrhu os lnika. nju platnog nalo g člana je sastavn JE S PLATNIM AMA I IZVOD Član 11. ijenos platnog n sačinjavaju obra plaćanje indirek С Л У Ж Б Е atnog naloga) zac naloga za ilnika, bilo u pa ma otvoren račun . se mora popu o sa ″samo za scu papirnog ob čun pošilјaoca″ n primaoca″ se mo za uplate j na 8. ovog Prav popunjavanju p koji je sastav 8. ovog Praviln lica pravnog lic štenih potpisnika podnosi platni ni nalog pravno at pravnog lica. ureda koji primi da kojem se po PLAĆANJE osiguranja duga) gotovinskog de a vrši se na jed ksu VII - Raču siguranja duga, k oga za grupu up ni dio Aneksa V M NALOZIMA DIMA SA RAČ aloga) azac, naveden u ktnih poreza i o Н И Г Л А С uplatu apirnoj n kako uniti u uplate brasca se ne mora javnih vilnika platnog vni dio nika se ca koje a treba nalog. o lice, i platni odnosi ) epozita dan od uni za koji je platnih VII. A, ČUNA članu ostalih (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5) Н И К Б и Х Elektronski pla kojeg vlastiti prihvatiti ako Pravilnikom. Da bi se pod SWIFT platfor unijeti podatke a) [SWIFT referentni provela tr b) [SWIFT r iznos. Polјe 4 (D Polјe 7 (I c) [SWIFT Polјe 1 (I d) [ SWIFT Polјe 6 (( e) [ SWIFT TAG 70 svakoj od s podacim dalјnjem Polјe 5 (R Polјe 9 (B Polјe 10 ( Polјe 11 ( Polјe 12 ( Polјe 13 ( Polјe 14 ( Polјe 15 ( Polјe 16 ( f) U SWIF identifika formatu. filijale od Ispravno popu uredu na izvrše Nakon primanj ili PTT ured je ispravnosti nalo nalog koji sa Pravilnika. Svaki ispravno podnosi klirinš transakcija vrem "Hitno" obilјež se upućuje na R Na dnu uzorka 11. stav (2) (podnesi), "que (zatvori). Suge problema (tj. gr elektronski pla može zadržati kontaktiranja fi nalog. Ako postoji gr riješe problem radi o uplati u privremeni rač roku, novac se licu koje je po atni nalog se mo informacioni platni nalog sa daci o prihodim rmu za prenošen sa platnog nalo referenca TAG i broj dodijelјe ransakciju, 16 ci referenca TAG Datum transakcij znos prihoda). referenca TAG me pošilјaoca) referenca TAG Prvi red) Račun referenca TAG predviđa 35 d četiri linije. Sv ma tačnim redos tekstu: Račun pošilјaoca Broj poreznog ob Vrsta uplate), 1 Vrsta prihoda), Porezni period Porezni period Općina), 3 cifre Budžetska orga Poziv na broj d FT -u [Head aciju banke) To je identifik dakle je upućena Član 12 (Izvršenje platni njen platni nalo enje. a ispravno popu e dužan izvršiti oga, a nakon tog drži podatke i o popunjeni platn škoj kući ili R menski hitna, od žava se na elektr RTGS. obrasca elektro ovog Pravilnik eue" (čekanje u erira se da se reške ili nemogu atni nalog pošal radi provjere izičkog ili pravn reška ili drugi p do kraja petog gotovini, izn un. Ako se to n e vraća nalogod opunilo platni n Петак ože koristiti u b sistem svake adrži podatke p ma jednoobrazn nje poruka, sve oga, kako slijedi: G 20]. Jedinstven en od strane b ifara. 32]. Sadrži datu ije), 6 cifara, G 50], Sadrži i G 59], n primaoca), 16 G 70] alfa-numeričkih ve banke unose slijedom kako je a), 16 cifara bveznika), 13 ci cifra , 6 cifara - od), 6 cifara - do), 6 cifara e anizacija), 7 cifa dokumenta), 10 c der Block] B šifra pošilјaoc kaciona šifra b a platna transakc 2. nih naloga) log podnosi se unjenog platnog formalnu i sušt ga pripremiti ele iz člana 11. s tni nalog se pot RTGS sistemu. dgovarajuće pol ronskom platno onskog platnog n ka nalaze se p redu), "edit" (u u slučaju poj ućnosti čitanja p alјe na čekanje e prema platno nog lica koje je p problemi, bank bankarskog da nos gotovine se ne može riješiti davcu - pojedinc nalog, a obavij к, 10. 4. 2020. ilo kom obliku banke može propisane ovim no prenijeli na e banke moraju : ni transakcijski banke koja je um transakcije i ime pošilјaoca cifara h karaktera na slijedeća polјa e predviđeno u ifara ara cifara. BIC (šifra za ca u SWIFT banke ili njene cija. banci ili PTT g naloga, banka tinsku kontrolu ektronski platni stav (3) ovog om elektronski Ako je platna lјe označeno sa m nalogu čime naloga iz člana polјa "submit" uredi) i "close" ave određenih platnog naloga) u redu. Tu se om nalogu ili popunilo platni ke su dužne da ana. Ukoliko se e prebacuje na i u navedenom cu ili pravnom jest o tome se Петак, 10. 4. 2020. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 21 - Страна 27 dostavlјa poreznom obvezniku ukoliko nalogodavac i porezni obveznik nisu ista lica. Član 13. (Izvod sa računa) (1) Banke u kojima je UIO otvorila depozitne račune, elektronskim putem, dnevno, obavještavaju Upravu o pojedinačno izvršenim platnim transakcijama. (2) Banke u kojima je UIO otvorila depozitne račune Upravi dnevno dostavlјaju izvode sa računa u kojem navode svako zaduživanje i potraživanje poslano na račun od zadnjeg izvoda i daju konačno stanje. UIO može odobriti zbirna potražna i zadužna pomjeranja na računu, ako elektronski dobiva detalјne podatke o pomjeranju. Član 14. (Dokumentacija o uplatama) (1) Svaki platni nalog za uplatu indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi mora biti odštampan u najmanje dva primjerka. Jedan primjerak zadržava banka odakle je upućena transakcija, koja je dužna da ga čuva u svojim prostorijama pet godina, a drugi primjerak se daje pojedincu ili pravnom licu koje je platilo iznos naveden na platnom nalogu. (2) Banka odakle je upućena transakcija, na zahtjev, dostavlјa ovjereni primjerak platnog naloga Upravi. GLAVA VII - PREKNJIŽAVANJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI KOJE NAPLAĆUJE UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE Član 16. (Preknjižavanje) (1) Prihodi koji su uplaćeni na pravilan depozitni račun za plaćanje indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi, ali na pogrešnu vrstu prihoda ili sa pogrešnom oznakom budžetske organizacije ili pogrešnim pozivom na broj, mogu se preknjižiti, po zahtjevu uplatioca. (2) Prihodi koji su uplaćeni na pogrešan depozitni račun za plaćanje indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi, grupa računa iz čl. 4., 5. i 6. ovog Pravilnika, ali sa ostalim ispravno popunjenim poljima platnog naloga, mogu se preknjižiti sa jedne grupe uplatnih računa na drugu grupu uplatnih računa, po zahtjevu uplatioca. (3) Uplate koje su izvršene sa pogrešnim podatkom u rubrici platnog naloga broj poreznog obveznika, na grupu računa iz čl. 4., 5. i 6. ovog Pravilnika ne mogu biti predmet preknjižavanja. (4) Za uplate iz stava (3) ovog člana uplatilac može podnijeti zahtjev za povrat pogrešno uplaćenih sredstava nadležnoj organizacionoj jedinici UIO. Član 17. (Podnošenje zahtjeva za preknjižavanje) (1) Zahtjev za preknjižavanje pogrešno uplaćenog prihoda iz člana 16. stav (1) ovog Pravilnika sa dokazom o izvršenoj uplati podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici UIO. (2) Predmet preknjižavanja iz stava (1) ovog člana mogu biti samo sredstva koja nisu iskorištena. (3) Zahtjev za preknjižavanje pogrešno uplaćenog prihoda iz člana 16. stav (2) ovog Pravilnika sa dokazom o izvršenoj uplati podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici UIO. (4) Predmet preknjižavanja iz stava (3) ovog člana mogu biti samo one uplate koje su u potpunosti neiskorištene. (5) Preknjižavanje vrši nadležna organizaciona jedinica UIO, koja će po izvršenom preknjižavanju obvezniku dostaviti obavijest o izvršenom preknjižavanju. Član 18. (Neraspoređene uplate) (1) Uplate koje su izvršene sa pogrešnim podatkom u rubrici platnog naloga broj poreznog obveznika, na grupu računa čl. 5. i 6. ovog Pravilnika i koje nisu uparene sa registriranim poreznim obveznicima (neraspoređene uplate), odnosno koje se ne vide u bilansu poreznih obveznika, mogu se upariti, po zahtjevu uplatioca. (2) Zahtjevi za uparivanje neraspoređenih uplata izvršenih na grupu računa iz člana 6. ovog Pravilnika dostavljaju se Sektoru za poreze koji će nakon provjera u poreznom podsistemu izvršiti uparivanje neraspoređene uplate na poreznu karticu obveznika. (3) Zahtjevi za uparivanje neraspoređenih uplata izvršenih na grupu računa iz člana 5. ovog Pravilnika dostavljaju se Odsjeku za poslovne usluge nadležnog Regionalnog centra koji će nakon provjera u sistemu ostalih prihoda izvršiti uparivanje neraspoređene uplate na poreznu karticu obveznika. (4) Uplate koje su izvršene sa JMB na grupu računa iz čl. 5. i 6. ovog Pravilnika, od strane obveznika kojima je UIO dodijelila dvanaestocifreni identifikacioni broj poreznog obveznika, i koje nisu uparene sa registriranim poreznim obveznicima, odnosno koje se ne vide u bilansu poreznih obveznika, ne mogu se upariti. (5) Izuzetno, od stava (4) ovog člana uplate izvršene sa JMB a koje se odnose na plaćanje poštansko-carinske deklaracije za fizička lica uparivat će se po službenoj dužnosti. (6) Za uplate iz stava (4) ovog člana uplatilac može podnijeti zahtjev za povrat pogrešno uplaćenih sredstava nadležnoj organizacionoj jedinici UIO. GLAVA VIII - OSTALE ODREDBE Član 19. (Povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih prihoda) (1) U skladu sa odlukom (rješenjem) izdanim od strane nadležne organizacione jedinice UIO, svaki povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih prihoda vrši se preko odgovarajućeg bankarskog računa rezervi za povrate. (2) Platni nalozi izdaju se banci na osnovu izvršnog rješenja nadležne organizacione jedinice UIO. Član 20. (Obaveze banaka u sistemu Jedinstvenog računa) (1) Banke su dužne da u svojim softverskim rješenjima osiguraju interne kontrolne postupke kako ne bi došlo do obrade naloga koji nisu popunjeni u skladu s ovim Pravilnikom, kao i da vode evidenciju o svim izvršenim uplatama i usmjeravanjima prihoda za svaki račun otvoren u skladu sa ovim Pravilnikom. (2) Ako je funkcioniranje depozitnog računa prestalo, banke su dužne da vlasnika računa obavijeste o svim dalјnjim aktivnostima. Član 21. (Prijenos naplaćenih prihoda) (1) Svi prihodi uplaćeni na račune regulirane prema ovom Pravilniku dnevno se prebacuju na račun otvoren u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koji je UIO otvorila u ime i za račun države Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u skladu s pravilima predviđenim u Zakonu o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (″Službeni glasnik BiH″, broj: 55/04, 34/07, 49/09 i 92/17). (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana prihod uplaćen na račune iz člana 10. ovog Pravilnika neće se prenositi na račune otvorene u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
Odluka o dopuni tarife administrativnih taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 18/20 20.03.2020 SG BiH 83/22, SG BiH 68/19, SG BiH 62/17, SG BiH 53/17, SG BiH 32/17, SG BiH 78/14, SG BiH 15/14, SG BiH 98/12, SG BiH 03/10, SG BiH 42/08, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 administrativne takse,takse
Tehničko uputstvo za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem Bosna i Hercegovina Web stranica UIO 31.12.2019 SG BiH 83/19 PODNOŠENJE KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA ELEKTRONSKIM PUTEM Tehničko uputstvo Sadržaj Uvod ............................................................................................................................................... 2 e-Evidencije ................................................................................................................................... 3 Datoteka e-Nabavke .................................................................................................................... 4 Naziv datoteke .......................................................................................................................... 5 Format datoteke ........................................................................................................................ 5 Sadržaj datoteke ....................................................................................................................... 9 Datoteka e-Isporuke................................................................................................................... 11 Naziv datoteke ........................................................................................................................ 11 Format datoteke ...................................................................................................................... 11 Sadržaj datoteke ..................................................................................................................... 16 Podnošenje e-Evidencije na portalu ........................................................................................ 18 Ispravka greške ........................................................................................................................... 22 Moguće nedoumice ................................................................................................................... 23 Srazmjerni odbitak .................................................................................................................. 23 Isporuke fizičkim licima .......................................................................................................... 23 Naziv datoteka ........................................................................................................................ 24 Uvod Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) je u okviru planiranog razvoja elektronskih usluga koje su na raspolaganju poreznim obveznicima početkom 2020.g. pustila u funkciju novi modul u okviru aplikacije e-Porezi, koji je namjenjen za elektronsko podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem. Uputstvom o dostavljanju knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem predviđeno je dobrovoljno dostavljanje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem od poreznog perioda januar 2020.g. , a obavezno od poreznog perioda januar 2021.g. Ovim uputstvom je detaljno opisana procedura za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koraci na portalu, format datoteka za dostavljanje podatka kao i format i vrstu podataka koje dostavljena datoteka treba da sadrži. Preduslov za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem je registracija primarnog korisnika za korištenje elektronskih usluga UIO. Portalu e-Porezi možete pristupiti na adresi https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/Account/LogOn . e-Evidencije e-Evidencije podrazumjevaju podatke iz knjigovodstvenih evidencija vezanih za nabavke i isporuke dostavljene elektronskim putem podsredstvom portala e-Porezi. Podaci o nabavkama i isporukama se dostavljaju u odvojenim datotekama, posebno za nabavke, a posebno za isporuke i veličina jedne datoteke ne smije preći veličinu od 5MB. Registrovani korisnik elektronskih usluga UIO će biti u mogućnosti da dostavi jednu ili više datoteka i za nabakve i za isporuke u zavisnosti od načina vođenja knjigovodstvenih evidencija, i količine podataka koji sadrže knjigovodstvene evidencije. Tako npr. obveznik koji vodi odvojene evidencije za avanse, uvoze itd. ne mora da sve podatke dostavlja u jednoj datoteci, već može i u više datoteka, pod uslovom da su odvojeni podaci o nabavkama i isporukama, i da veličina jedne datoteke ne pređe 5 MB. Takođe obveznici sa većim prometom, će zbog količine podataka dostavljati podatke u odvojenim datotekama, s tim da treba da vode računa da veličina jedne datoteke ne pređe 5 MB. Datoteke nabavki i isporuka se obavezno dostavljaju u CSV formatu, a svi karakteri (slova, brojevi, specijalni karakteri) koje budu sadržavale datoteke obavezno moraju da budu u skladu sa UTF-8 formatom. Dakle, da bi se datoteka sa knjigovodstvenim podacima mogla uvesti u e-Poreze, podaci iz knjigovodstvenih evidencija se moraju eksportovati u skladu sa UTF-8 kodnim sistemom, a sama datoteka mora da bude u CSV formatu, tj. da sadrži nastavak .csv CSV format datoteke predstavlja tip datoteke u kojoj su tabelarni podaci prikazani u tekstulanom obliku, u kojoj se vrijednosti odvajaju separatorom. Dakle jedan red u tabeli je prikazan jednim redom u ekivalentnoj csv datoteci, s tim da podaci nisu odvojeni u posebnim kolonama, nego su odvojeni odgovarajućim separatorom. Separator koji se mora koristiti u e-Evidencijama je karakter tačka-zarez -> ; . To znači da svi ostali podaci ne smiju da sadrže karater tačka-zarez -> ; . UTF-8 kodiranje omogućava da se svi karakteri iz pisama koji se koriste na prostoru BIH prikažu u odgovarajućem informatičkom obliku, pogodnom za smještanje u baze podataka i daljnju obradu. U poljima u koja se unose vrijednosti, svi brojevi moraju biti zaokruženi na dvije decimale. Datoteka e-Nabavke Prillikom podnošenja (importa) datoteke/datoteka sa knjigovodstvenim podacima o nabavkama koju će obveznici dostavljati putem portala, sistem će vršiti provjeru ispunjenosti uslova koje datoteka/datoteke koja/koje se podnosi/podnese (importuje) treba da zadovoljava/zadovoljavaju. Prvi uslov je, kao što je naprijed navedeno, da datoteka bude u csv formatu, tj. da ima nastavak .csv. Sistem neće dozvoliti podnošenje datoteke u bilo kojem drugom formatu. Drugi uslov jeste, takođe naprijed spomenuta veličina datoteke koja ne smije prelaziti 5 MB. Naziv datoteke Treći uslov koji datoteka koja se podnosi (importuje) mora da zadovolji jeste da naziv bude u odgovarajućem obliku . Naziv datoteke koja sadrži podatke o nabavkama mora da bude u obliku XXXXXXXXXXXX_YYMM_1_ZZ gdje je  XXXXXXXXXXXX - dvanaestocifreni PDV broj obveznika (ID broj dodjeljen obvezniku od strane UIO)  YYMM – porezni period za koji se evidencija podnosi  1 – broj jedan označava da je u pitanju datoteka sa nabavkama  ZZ – broj datoteke u tom poreznom periodu Format datoteke Datoteka nabavki mora da zadovoljava format opisan u tabeli 1. Slog zaglavlja je prvi red koji svaka datoteka sa podacima o nabavkama mora da sadrži. Slogovi nabavki su redovi koji predstavljaju podatke iz knjigovodstvenih evidencija o nabavkama. Prateći slog je posljednji red koji svaka datoteka sa podacima o nabavkama mora da sadrži. Broj karaktera označava maksimalan broj karaktera za polje. Polja mogu imati manje karaktera od maksimalnog broja i ne trebaju se generisati nikakvi vodeći karakteri ili blank. Tabela 1. Format datoteke nabavki Slog zaglavlja Polje br. Naziv polja objašnjenje podataka Broj karaktera 1 Vrsta sloga ( 1 = slog zaglavlja) Vrijednost =”1” 1 2 PDV broj obveznika koji podnosi datoteku PDV broj (12 cifara) 12 3 Poreski period za koji se podnosi datoteka YYMM 4 4 Tip datoteke Vrijednost =”1” – Nabavke 1 5 Redni broj datoteke u periodu Redni broj datoteke za period, sa vodećom nulom npr “01” 2 6 Datum kreiranja datoteke YYYY-MM-DD 10 7 Vrijeme kreiranja datoteke HH:MM:SS 8 Slogovi nabavki Polje br. Naziv polja objašnjenje podataka Broj karaktera 1 Vrsta sloga (2 = slogovi nabavki) Vrijednost = “2” 1 2 Poreski period Format YYMM 4 3 Redni broj iz knjige nabavki Serijski broj 10 4 Tip dokumenta 01 - 04 2 5 Broj fakture ili dokumenta Originalni broj fakture. 100 6 Datum fakture ili dokumenta Datum izdavanja fakture od strane partnera Format YYYY-MM-DD 10 7 Datum prijema fakture ili dokumenta Datum prijema fakture Format YYYY-MM-DD 10 8 Naziv dobavljača 100 9 Sjedište dobavljača 100 10 PDV broj dobavljača Dvanaestocifreni PDV broj 12 11 JIB broj dobavljača Trinaestocifreni broj 13 12 Iznos fakture ili dokumenta, bez PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 13 Iznos fakture ili dokumenta, sa PDV-om Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 14 Iznos paušalne naknade Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 15 Iznos ulaznog PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 16 Ulazni PDV koji se može odbiti Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 17 Ulazni PDV koji se ne može odbiti Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 18 Ulazni PDV koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 32 PDV prijave Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 19 Ulazni PDV koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 33 PDV prijave Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 20 Ulazni PDV koji se ne može odbiti, a koji se Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. 12 unosi u polje 34 PDV prijave Format 999999999.99 Prateći slog Polje br. Naziv polja objašnjenje podataka Broj karaktera 1 Vrsta sloga (3 = prateći slog) Vrijednost = “3” 1 2 Ukupan iznos faktura ili dokumenata, bez PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 3 Ukupan iznos faktura ili dokumenata, sa PDV-om Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 4 Ukupan iznos paušalne naknade Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 5 Ukupan iznos ulaznog PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 6 Ukupan ulazni PDV koji se može odbiti Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 7 Ukupan ulazni PDV koji se ne može odbiti Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 8 Ukupan ulazni PDV koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 32 PDV prijave Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 9 Ukupan ulazni PDV koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 33 PDV prijave Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 10 Ukupan ulazni PDV koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 34 PDV prijave Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 11 Ukupan broj redova 10 Sadržaj datoteke Za numeričke vrijednosti decimalna mjesta se obavezno odvajaju tačkom. Slog zaglavlja  Vrsta sloga – 1 (jedan označava da je u pitanju slog zaglavlja)  PDV broj – PDV broj obveznika koji podnosi datoteku (dvanaestocifreni broj), i mora se slagati sa PDV brojem u nazivu datoteke  Poreski period – poreski period za koji se podnosi evidnecija , format YYMM , gdje prve dvije cifre označavaju godinu (YY) , a druge dvije mjesec (YY) poreskog perioda za koji se podnosi evidencija (januar 2021 - 2101)  Tip datoteke – 1 (jedan označava nabavke) – mora se slagati sa brojem u nazivu datoteke  Redni broj – broj datoteke u periodu , mora se slagati sa brojem u nazivu datoteke (mora imati vodeću nulu za jednocifrene brojeve)  Datum kreiranja datoteke – Mora biti u formatu YYYY-MM-DD  Vrijeme kreiranja datoteke – Mora biti u formatu HH:MM:SS Slog nabavki  Vrsta sloga – 2 (dva označava da je u pitanju slog nabavki)  Poreski period – poreski period za koji se podnosi evidencija, format YYMM, gdje prve dvije cifre označavaju godinu YY , a druge dvije mjesec MM (npr januar 2021. godine - 2101)  Tip dokumenta – moze imati vrijednosti od 01 do 05 (mora biti vodeca nula)  01 - Ulazne fakture za robu i usluge iz zemlje  02 - Ulazna faktura za vlastitu potrošnju (Vanposlovne svrhe)  03 - Ulazna faktura – avansna (Dati avansi)  04 - JCI (Uvoz)  05 – Ostalo (Fakture za usluge primljene iz inostranstva itd)  Broj fakture ili dokumenta  Ako je Tip dokumenta 01-03 – za broj fakture ili drugog dokumenta unosi se broj fakture  Ako je Tip dokumenta 04 - za broj fakture ili drugog dokumenta unosi se broj JCI  Ako je Tip dokumenta 05 - za broj fakture ili drugog dokumenta unosi se broj dokumenta koji se evidentira u poslovnim knjigama  Datum fakture ili dokumenta  Ako je Tip dokumenta 01-03 – za datum fakture ili drugog dokumenta unosi se datum fakture  Ako je Tip dokumenta 04 - za datum fakture ili drugog dokumenta unosi se datum JCI  Ako je Tip dokumenta 05 - za datum fakture ili drugog dokumenta unosi se datum dokumenta koji se evidentira u poslovnim knjigama  Datum prijema fakture ili dokumenta - Unosi se datum kad je obveznik zaista zaprimio predmetnu fakturu ili drugi dokument, tj datum kada je evidentirana faktura ili dokument. Ako se ova dva datuma razlikuju onda se unosi datum kada je faktura evidentirana u knjigovodstvenim evidnecijama.  Naziv dobavljača – Naziv iskazan na fakturi ili drugom dokumentu  Sjedište dobavljača – Adresa iskazana na fakturi ili drugom dokumentu  PDV broj dobavljača – polje koje se validira i mora zadovoljavati sljedeće kriterije  Za registrovane obveznike indirektnih poreza dvanaestocifreni ID broj dodjeljen od strane UIO  Za uvoz – unosi se dvanaest nula  Za neobveznika – polje ostaje prazno  JIB dobavljača- polje koje se validira i mora zadovoljavati sljedeće kriterije  Ako ima JIB – unosi se 13 cifreni JIB/PIB dodijeljen od strane porezne uprave  Za uvoz – unosi se trinaest nula  Ako nema JIB– polje ostaje prazno  Polja 12-20 – Ukoliko se vrijednost za polje ne može iskazati, polje može ostati prazno. Kod iskazanih vrijednosti decimalna mjesta se obavezno odvajaju sa tačkom. Iznosi se zaokružuju na dvije decimale. Prateći slog  Vrsta sloga – 3 (tri označava da je u pitanju prateći slog)  Polja 2-10 – sadrže sumu kolona slogova nabavki koji sadrže iznose (12-20 respektivno)  Ukupan broj redova – broj slogova nabavki Datoteka e-Isporuke Kada je u pitanju dostavljanje knjigovodstvenih evidnecija o isporukama elektronskim putem primjenjuje se potpuna analogija sa nabavkama. Dakle sistem će prilikom importa datoteka sa podacima o isporukama vršiti provjeru ispunjenosti uslova koje datoteka treba da zadovoljava. Datoteka ponovo mora biti u csv formatu, tj da ima nastavak .csv. i da veličina datoteke koja ne smije prelaziti 5 MB. Naziv datoteke Naziv datoteke koja sadrži podatke o isporukama mora da bude u obliku XXXXXXXXXXXX_YYMM_2_ZZ gdje je  XXXXXXXXXXXX - dvanaestocifreni PDV broj obveznika (ID broj dodjeljen obvezniku od strane UIO)  YYMM – porezni period za koji se evidencija podnosi  2 – broj dva označava da je u pitanju datoteka sa isporukama  ZZ – broj datoteke u tom poreznom periodu Format datoteke Datoteka nabavki mora da zadovoljava format opisan u tabeli 2. Slog zaglavlja je prvi red koji svaka datoteka sa podacima o isporukama mora da sadrži. Slogovi isporuka su redovi koji predstavljaju podatke iz knjigovodstvenih evidencija o isporukama. Prateći slog je posljednji red koji svaka datoteka sa podacima o isporukama mora da sadrži. Broj karaktera označava maksimalan broj karaktera za polje. Polja mogu imati manje karaktera od maksimalnog broja i ne trebaju se generisati nikakvi vodeći karakteri ili blank. Tabela 2. Format datoteke isporuka Slog zaglavlja Polje br. Naziv polja objašnjenje podataka Broj karaktera 1 Vrsta sloga ( 1 = slog zaglavlja) Vrijednost =”1” 1 2 PDV broj obveznika koji podnosi datoteku PDV broj 12 3 Poreski period za koji se podnosi datoteka YYMM 4 4 Tip fajla Vrijednost =”2” – Isporuke 1 5 Redni broj datoteka u periodu Redni broj datoteka za period, sa vodećom nulom npr “01” 2 6 Datum kreiranja datoteke YYYY-MM-DD 10 7 Vrijeme kreiranja datoteke HH:MM:SS 8 Slogovi isporuka Polje br. Naziv polja objašnjenje podataka Broj karaktera 1 Vrsta sloga (2 = slogovi isporuka) Vrijednost = “2” 1 2 Poreski period Format YYMM 4 3 Redni broj iz knjige isporuka Serijski broj 10 4 Tip dokumenta 01 - 05 2 5 Broj fakture ili dokumenta Originalni broj fakture. 100 6 Datum fakture ili dokumenta Datum izdavanja fakture od strane partnera Format YYYY-MM-DD 10 7 Naziv kupca 100 8 Sjedište kupca 100 9 PDV broj kupca Ukoliko je registrovan obveznik PDV-a na teritoriji BiH 12 10 JIB broj kupca Ukoliko nije registrovan obveznik PDV-a na teritoriji BiH 13 11 Iznos fakture ili dokumenta Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 12 Iznos interne fakture u vanposlovne svrhe Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 13 iznos fakture za izvozne isporuke, na osnovu izvoznih carinskih isprava Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 14 iznos fakture za ostale isporuke oslobođene plaćanja PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 15 osnovica za obračun PDV-a za isporuku izvršenu registrovanom obvezniku PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 16 iznos izlaznog PDV-a za isporuku izvršenu registrovanom obvezniku PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 17 osnovica za obračun PDV-a za isporuku izvršenu licu koje nije registrovani obveznik PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 18 iznos izlaznog PDV-a za isporuku izvršenu licu koje Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. 12 nije registrovani obveznik PDV-a Format 999999999.99 19 Iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 32 PDV prijave Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 20 Iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 33 PDV prijave Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 21 Iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 34 PDV prijave Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 Prateći slog Polje br. Naziv polja objašnjenje podataka Broj karaktera 1 Vrsta sloga (3 = prateći slog) Vrijednost = “3” 1 2 Ukupan iznos fakture ili dokumenta Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 3 Ukupan iznos interne fakture u vanposlovne svrhe Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 4 Ukupan iznos fakture za izvozne isporuke, na osnovu izvoznih carinskih isprava Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 5 Ukupan iznos fakture za ostale isporuke oslobođene plaćanja PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 6 Ukupna osnovica za obračun PDV-a za isporuku izvršenu registrovanom obvezniku PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 7 Ukupan iznos izlaznog PDV-a za isporuku izvršenu registrovanom obvezniku PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 8 Ukupna osnovica za obračun PDV-a za isporuku izvršenu licu koje nije registrovani obveznik PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 9 Ukupan iznos izlaznog PDV-a za isporuku izvršenu licu koje nije registrovani obveznik PDV-a Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 10 Ukupan izlazni PDV koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 32 PDV prijave Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 11 Ukupan izlazni PDV koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 33 PDV prijave Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 12 Ukupan izlazni PDV koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 34 PDV prijave Novčani iznos sa dva decimalna mjesta I tačkom kao separatorom decimala. Format 999999999.99 12 13 Ukupan broj redova 10 Sadržaj datoteke Za numeričke vrijednosti sva decimalna mjesta se obavezno odvajaju tačkom. Slog zaglavlja  Vrsta sloga – 1 (jedan označava da je u pitanju slog zaglavlja)  PDV broj – PDV broj obveznika koji podnosi datoteku (dvanaestocifreni broj), i mora se slagati sa PDV brojem u nazivu datoteke  Poreski period – poreski period za koji se podnosi evidencija, format YYMM , gdje prve dvije cifre označavaju godinu YY, a druge dvije mjesec MM (januar 2021 - 2101)  Tip datoteke – 2 (dva označava isporuke) – mora se slagati sa brojem u nazivu datoteke  Redni broj – broj datoteke u perdiodu , mora se slagati sa brojem u nazivu datoteke, i sadrži vodeću nulu  Datum kreiranja datoteke – Mora biti u formatu YYYY-MM-DD  Vrijeme kreiranja datoteke – Mora biti u formatu HH:MM:SS Slog isporuka  Vrsta sloga – 2 (dva označava da je u pitanju slog isporuka)  Poreski period – poreski period za koji se podnosi evidencija, format YYMM, gdje prve dvije cifre označavaju godinu YY , a druge dvije mjesec MM (npr januar 2021. godine - 2101)  Tip dokumenta – moze imati vrijednosti od 01 do 05 (mora biti vodeca nula)  01 - Izlazna faktura za robu i usluge iz zemlje  02 - Izlazna faktura za vlastitu potrošnju (Vanposlovne svrhe)  03 - Izlazna faktura – avansna (Primljeni avansi)  04 - JCI (Izvoz)  05 – Ostalo (Fakture za usluge izvršene stranom licu itd)  Broj fakture ili dokumenta  Ako je Tip dokumenta 01-03 – za broj fakture ili drugog dokumenta unosi se broj fakture  Ako je Tip dokumenta 04 - za broj fakture ili drugog dokumenta unosi se broj JCI  Ako je Tip dokumenta 05 - za broj fakture ili drugog dokumenta unosi se broj dokumenta koji se evidentira u poslovnim knjigama  Datum fakture ili dokumenta  Ako je Tip dokumenta 01-03 – za datum fakture ili drugog dokumenta unosi se datum fakture  Ako je Tip dokumenta 04 - za datum fakture ili drugog dokumenta unosi se datum JCI  Ako je Tip dokumenta 05 - za datum fakture ili drugog dokumenta unosi se datum dokumenta koji se evidentira u poslovnim knjigama  Naziv kupca – Naziv iskazan na fakturi ili drugom dokumentu  Sjedište kupca – Adresa iskazana na fakturi ili drugom dokumentu  PDV broj kupca – polje koje se validir i mora zadovoljavati sljedeće kriterije  Za registrovane obveznike indirektnih poreza dvanaestocifreni ID broj dodjeljen od strane UIO  Za izvoz – unosi se dvanaest nula  Za neobveznika– polje ostaje prazno  JIB kupca- polje koje se validira i mora zadovoljavati sljedeće kriterije  Ako ima JIB – unosi se 13 cifreni JIB/PIB dodijeljen od strane porezne uprave  Za izvoz – unosi se trinaest nula  Ako nema JIB– polje ostaje prazno  Ako obveznik ima više poslovnih jedinica unosi se JIB one poslovne jedinice koja je izdala fakturu  Polja 12-22 – Ukoliko se vrijednost za polje ne može iskazati, polje može ostati prazno. Kod iskazanih vrijednosti decimalna mjesta se obavezno odvajaju sa tačkom. Iznosi se zaokružuju na dvije decimale. Prateći slog  Vrsta sloga – 3 (tri označava da je u pitanju prateći slog)  Polja 2-12 – sadrže sumu kolona slogova isporuka koji sadrže iznose (12-22 respektivno)  Ukupan broj redova – broj slogova nabavki Podnošenje e-Evidencije na portalu Za podnošenje podataka o nabavkama i isporukama elektronskim putem potrebno je da u okviru portala E-Porezi kliknete na stavku menija Nabavke i isporuke (Slika 1. ). Slika 1. Nakon izbora nabavki ili isporuka, otvara se prozor u kojem su prikazane nabavke ili isporuke i akcije koje su dostupne na portalu. Dakle , obveznik može vidjeti sve datoteke koje je do sada učitao u vidu tabele, a ima opcije za učitavanje nove datoteke, i izmjenu postojećih datoteka (Slika 2.). Slika 2. U lijevom dijelu ekrana se nalaze filteri za pretraživanje sadržaja podataka iz tabele ispod. Potrebno je u neki od ponuđenih filtera upisati odgovarajuće podatke i kliknuti na dugme Pretraživanje (slika 3.). Ako korisnik želi očistiti filtere, potrebno je kliknuti na dugme Resetovanje, zatim unijeti nove podatke i kliknuti ponovo na dugme Pretraživanje. Slika 3. Učitavanje datoteke se vrši klikom na link Učitavanje novog fajla (Slika 4.). Slika 4. Nakon što ste kliknuli na link Učitavanje novog fajla otvoriće se prozor u kojem je potrebno da izaberete period za koji želite da učitate datoteku i dugme za izbor istog. (Slika 5.). Slika 5. Podatke je potrebno dostaviti u odvojenim datotekama za nabavke i isporuke, za svaki poreski period. Za jedan period moguće je importovati više datoteka (za obveznike koji imaju veliki broj faktura u toku mjeseca, ili odvojeno vode evidnecije) kao što je spomenuto ranije u uputstvu. Struktura i format datoteka su detaljno opisani u predhodnim poglavljima. Samo datoteka čija struktura odgovara strukturi propisanoj u ovom uputstvu moći će se učitati i sistem će vas obavijestiti o uspješnosti (Slika 6.). Slika 6. Datoteku koja nije prošla pravila validacije nije moguće učitati. Sistem će obavijestiti korisnika o greškama i ispisati ih vidljivo na ekranu , sa naznakom u kojem redu i kojoj koloni je greška i vrsta greške Nakon što je fajl uspješno učitan, podaci o poreskom periodu, nazivu datoteke, statusu, modelu i sl. će biti vidljivi u tabeli. Nakon što se učita, datoteka će dobiti status Obrađeno. Sve dok je u statusu obrađeno ista se može obrisati. Brisanje datoteke se vrši na način da je potrebno označiti datoteku koja je predmet brisanja i kliknuti na dugme Obriši. Nakon potvrde da želite izbrisati datoteku pojaviće se poruka o uspješnosti (Slika 7.). Slika 7. Brisanjem datoteke, ista neće biti više aktivna, ali će se sve informacije moći pregledati tako što se u desnom uglu u padajućem meniju Prikaži izabere Sve (Slike 8. i 9.). Slika 8. Slika 9. Da biste uspješno podnijeli obrađenu datoteku, potrebno je da označite istu i kliknete na dugme Podnesi. Uspješno predati su samo oni fajlovi koji imaju status Podneseno (Slika 10.). Slika 10. Ispravka greške Ukoliko uočite grešku u podnesenim podacima, moguće je izvršiti ispravku greške na način da odaberete link Izmjena postojećeg podnesenog perioda (Slika11.). Slika 11. Klikom na link Izmjena postojećeg podnesenog perioda otvoriće se prozor u kome je potrebno da izaberete period koji želite promijeniti i dugme za izbor nove datoteke (Slika 12.). Ukoliko imate više datoteka npr. tri za nabavke za jedan period, možete da sve tri datoteke označite i učitate zajedno. Model učitanih datoteka će biti Izmijenjen. Status nove uspiješno učitane datoteke/datoteka će će biti Obrađeno i istu je potrebno prebaciti u status Podneseno. Nakon toga uspješno podnesena datoteka/datoteke će postati aktivna. Datoteke koje su prethodno bile aktivne više neće biti, a sve informacije o njima se mogu pregledati tako što se u filter padajućeg menija Aktivni izabere opcija Sve ili Ne. Moguće je podnijeti izmijenjenu datoteku samo za periode u kojima postoji bar jeda datoteka u statusu Podneseno. Napomena: Ukoliko ste za neki poreski period koji želite da izmijenite podnijeli više od jedne datoteke, prilikom izmjene ovog perioda potrebno je učitati sve nove datoteke, jer će podnošenjem novih datoteka sve prethodno podnesene izgubiti status aktivne. Slika 12. Preko linka Prikaži postoji mogućnost pregleda učitanih podataka u Excel formatu. Tehničko uputstvo za podnošenje e-Evidencije možete preuzeti klikom na link Preuzmi instrukcije. Moguće nedoumice Srazmjerni odbitak Ako obveznik koristi pravo na srazmjerni odbitak iznos PDV-a se evidentira u kolone na sljedeći način: a) iznos ulaznog PDV-a – cijeli iznos PDV-a sa fakture b) ulazni PDV koji se može odbiti- iznos PDV-a koji se može odbiti u zavisnosti od procenta srazmjernog odbitka c) ulazni PDV koji se ne može odbiti – razlika a I b (ovaj iznos ide i u krajnju potrošnju) Isporuke fizičkim licima Kada su u pitanju isporuke fizičkim licima , obveznici imaju mogućnost da u e-Evidnecije evidentiraju takav promet ili zbirno za porezni period za koji se podnosi evidnecija ili svaka isporuka pojedinačno. Ako se svaka isporuka unosi pojedinačno, onda se u polje Broj fakture ili dokumenta unosi broj računa , a Datum fakture ili dokumenta unosi datum racuna. Ako se podaci unose zbirno onda obveznik ima opciju unosa podataka zbirno za jedan dan ili za jedan mjesec. Ukoliko isporuke unosi zbirno za jedan dan onda je Broj fakture ili drugog dokumenta broj dnevnog izvještaja sa fiskalne kase, a Datum fakture ili dokumenta je datum za koji se zbirno unose podaci. Ukoliko se isporuke evidentiraju zbirno za jedan mjesec tada je Broj fakture ili drugog dokumenta broj mjesečnog izvještaja sa fiskalne kase, a Datum fakture ili dokumenta je posljednji dan u tom mjesecu. Naziv datoteka
Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2020. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 84/19 24.12.2019 carinske stope,roba
Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 83/19 20.12.2019 Web stranica UIO knjigovodstvene evidencije 12/24/2019 Službeni List- Pregled Dokumenta www.sluzbenilist.ba/page/akt/ydURgztz5k76kjn45hAdbFe8= 1/8 Pregled Dokumenata| Broj 83/19 Početna (/) / Dokumenti (/Docs/) / Službeni glasnik BiH (/Docs/Drzavni) / Dokumenti pregled Službeni glasnik BiH, broj 83/19 Na osnovu člana 16. i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 12. i 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), člana 12. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13) i člana 56. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O DOSTAVLJANJU PODATAKA IZ KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA ELEKTRONSKIM PUTEM GLAVA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuje se postupak dostavljanja podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, određuje se ko može da dostavi podatke iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, rokovi za dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, prava i obaveze obveznika indirektnih poreza (u daljnjem tekstu: obveznik) i Uprave za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO) u vezi sa dostavljanjem podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem. Član 2. (Definicije) U smislu ovog Uputstva sljedeći pojmovi podrazumijevaju: a) Pod pojmom "obveznik" podrazumijeva se registrirani obveznik koji je u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza upisan po osnovu poreza na dodanu vrijednost i koji je registrirao korisnika elektronskih usluga UIO, na način propisan odredbama Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO, b) Pod pojmom "e-portal" podrazumijeva se servis za korištenje elektronskih usluga koje pruža UIO, c) Pod pojmom "podaci iz knjigovodstvene evidencije" podrazumijevaju se podaci iz knjigovodstvene evidencije u kojima su sadržani podaci koji omogućavaju pravilno obračunavanje i plaćanje PDV-a u svakom poreznom periodu, d) Pod pojmom "e-Evidencija" podrazumijevaju se podaci iz knjigovodstvene evidencije vezani za nabavke i isporuke, koje obveznik dostavi UIO elektronskim putem, 12/24/2019 Službeni List- Pregled Dokumenta www.sluzbenilist.ba/page/akt/ydURgztz5k76kjn45hAdbFe8= 2/8 e) Pod pojmom "primarni korisnik elektronskih usluga UIO" (u daljnjem tekstu: primarni korisnik) podrazumijeva se odgovorno lice obveznika, registrirano na način propisan odredbama Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO, f) Pod pojmom "sekundarni korisnik elektronskih usluga UIO" (u daljnjem tekstu: sekundarni korisnik) podrazumijeva se fizičko lice koje imenuje primarni korisnik, registrirano na način propisan odredbama Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO. GLAVA II. KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE Član 3. (Odnos prema drugim propisima) (1) Prava i obaveze obveznika, u vezi sa vođenjem knjigovodstvenih evidencija, propisane su odredbama člana 56. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/06, 100/08 i 33/17) i odredbama članova 120. - 126. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08, 65/10 i 85/17). (2) Obaveza na suradnju sa Upravom za indirektno oporezivanje propisana je odredbama člana 12. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) na način da su sva fizička lica, pravna lica i svi drugi subjekti odgovorni za postupanje u vezi s indirektnim porezima, dužni da pruže Upravi za indirektno oporezivanje bilo koju vrstu podataka, izvještaja, službenih akata i drugih dokaza koji se odnose na indirektne poreze u vezi sa izvršavanjem vlastitih obaveza ili obaveza proisteklih iz njihovih poslovnih odnosa sa drugim licima na način i u rokovima propisanim podzakonskim aktom. Član 4. (Knjigovodstvo) (1) Prema odredbama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja obveznici su u obavezi da se se pridržavaju računovodstvenih propisa, vode evidencije u skladu sa zakonskim i UIO standardima, kao i sistema informacione podrške i razvoja koji će dozvoliti tumačenje podataka i olakšati pretvaranje tih podataka u čitak format ako su kodirani. (2) Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) svaki registrirani obveznik PDV-a obavezan je voditi knjige s dovoljno podataka koji će omogućiti urednu primjenu PDV-a, uključujući i obračunavanje obaveze PDV-a za svaki period PDV-a i inspekciju od strane UIO. (3) Prema odredbama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost svaki registrirani obveznik PDV-a obavezan je u svom knjigovodstvu obezbijediti sve podatke potrebne za tačno, pravilno i blagovremeno obračunavanje i plaćanje PDV-a, a osnov za knjigovodstveno evidentiranje porezno značajnih događaja su odgovarajuće isprave, kao što su: obračuni izvršenih i primljenih isporuka, izdate i primljene fakture, isprave o uvozu i izvozu, isprave o plaćanjima i naplati, kao i sve druge isprave bitne za obračun i plaćanje PDV-a i korištenje prava na odbitak ulaznog poreza. (4) Obrasci i knjige se moraju prilagođavati automatskoj obradi podataka, na način da se osiguraju svi propisani podaci. GLAVA III. POSTUPAK DOSTAVLJANJA E-EVIDENCIJE Član 5. (Lice ovlašteno za dostavljanje e-Evidencije) E-Evidenciju dostavlja obveznik, putem svog primarnog ili sekundarnog korisnika, posredstvom e-portala. 12/24/2019 Službeni List- Pregled Dokumenta www.sluzbenilist.ba/page/akt/ydURgztz5k76kjn45hAdbFe8= 3/8 Član 6. (Obaveza dostavljanja e-Evidencije) (1) Obveznik iz člana 5. ovog Uputstva, može dostavljati e-Evidenciju od poreznog perioda januar 2020. godine. (2) Nakon što obveznik prvi put dostavi podatke iz knjigovodstvene evidencije elektronskim putem, obavezan je za svaki naredni porezni period dostavljati e-Evidenciju. (3) Obveznik iz člana 5. ovog Uputstva dužan je dostavljati e-Evidenciju od poreznog perioda januar 2021.godine. Član 7. (Dostavljanja e-Evidencije) (1) Obveznik iz stava (1) i (3) člana 6. ovog Uputstva dostavlja e-Evidenciju do 20-tog u mjesecu po isteku poreznog perioda. (2) Porezni period za koji se dostavlja e-Evidencija je jedan kalendarski mjesec. (3) Obveznik može dostaviti e-Evidenciju za porezni period najranije prvog dana po isteku poreznog perioda za koji podnosi e- Evidenciju. (4) E-Evidencija se smatra dostavljenom kada je evidentirana u bazi podataka e-portala. (5) E-Evidencija se dostavlja u CSV formatu. (6) Obveznik koji u poreznom periodu nije ostvario promet, odnosno u svim poljima podnesene prijave samooporezivanja je evidentirao nule, nije u obavezi da za taj porezni period dostavi e-Evidenciju. (7) Obveznik koji je u poreznom periodu u svojoj prijavi samooporezivanja evidentirao samo nabavke, ili samo isporuke u obavezi je da dostavi e-Evidenciju samo za promet evidentiran u prijavi samooporezivanja, odnosno samo za nabavke ili samo za isporuke ovisno od toga koji je promet ostvaren. (8) Obveznik koji ne postupi na način propisan članom 6. stav (3) i stavom (1) ovog člana Uputstva odgovoran je za prekršaj propisan članom 67. stav 1. tačka 13. i stav 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Član 8. (Ispravka greške u E-evidenciji) (1) Obveznik je dužan dostaviti ispravljenu e-Evidenciju nakon što uoči grešku u prethodno dostavljanoj e-Evidenciji za porezni period (2) Dostavljanje ispravljene e-Evidencije se vrši u skladu sa odredbama ovog Uputstva. Član 9. (Obavještenje o prijemu) (1) UIO primarnom i/ili sekundarnom korisniku za obveznika, elektronskim putem, dostavlja obavještenje o prijemu e- Evidencije, sa podacima o vremenu evidentiranja dostavljanja e-Evidencije u bazi podataka e-portala. (2) UIO primarnom i/ili sekundarnom korisniku za obveznika, elektronskim putem, dostavlja obavještenje o nemogućnosti učitavanja podataka sadržanih u dostavljenoj e-Evidenciji u bazi podataka e-portala. (3) Obavještenje iz stava (1) i (2) ovog člana dostavlja se automatski, putem e-portala. 12/24/2019 Službeni List- Pregled Dokumenta www.sluzbenilist.ba/page/akt/ydURgztz5k76kjn45hAdbFe8= 4/8 (4) Za obavještenja iz stava (3) ovog člana relevantno je vrijeme evidentirano u bazi podataka e-portala. GLAVA IV. SADRŽAJ E-EVIDENCIJE Član 10. (E-Evidencija vezana za nabavke) (1) E-Evidencija vezana za nabavke mora da sadrži podatke, vezane za nabavke obveznika, iskazane u kolonama po sljedećem redosljedu: a) Porezni period b) redni broj c) tip dokumenta d) broj fakture ili drugog dokumenta e) datum fakture ili drugog dokumenta f) datum prijema fakture ili drugog dokumenta g) naziv dobavljača h) sjedište dobavljača i) identifikacioni (PDV) broj za dobavljača registriranog obveznika PDV-a na teritoriji Bosne i Hercegovine j) JIB/PIB dobavljača k) iznos fakture, ili drugog dokumenta, bez PDV-a l) iznos fakture, ili drugog dokumenta, sa PDV-om m) iznos paušalne naknade n) iznos ulaznog PDV-a o) ulazni PDV koji se može odbiti p) ulazni PDV koji se ne može odbiti r) iznos ulaznog PDV-a koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 32 PDV prijave s) iznos ulaznog PDV-a koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 33 PDV prijave t) iznos ulaznog PDV-a koji se ne može odbiti, a koji se unosi u polje 34 PDV prijave. (2) Ukoliko obveznik u poreznom periodu izvrši nabavku iz inostranstva (uvoz), u e-Evidenciji umjesto podatka o broju fakture iz tačke d) stava (1) ovog člana, evidentira podatak o broju Jedinstvene carinske isprave (u daljnjem tekstu: JCI) po kojoj je uvoz izvršen. 12/24/2019 Službeni List- Pregled Dokumenta www.sluzbenilist.ba/page/akt/ydURgztz5k76kjn45hAdbFe8= 5/8 (3) Obveznik iz stava (2) ovog člana umjesto podatka o datumu fakture iz tačke e) stava (1) ovog člana, evidentira podatak o datumu JCI po kojoj je uvoz izvršen. Član 11. (E-Evidencija vezana za isporuke) (1) E-Evidencija vezana za isporuke mora da sadrži podatke, vezane za isporuke obveznika, iskazane u kolonama po sljedećem redosljedu: a) Porezni period b) redni broj c) tip dokumenta d) broj fakture ili drugog dokumeta e) datum fakture ili drugog dokumenta f) naziv kupca g) sjedište kupca h) identifikacioni (PDV) broj kupca registriranog obveznika PDV-a i) JIB/PIB kupca j) iznos fakture k) iznos interne fakture u vanposlovne svrhe l) iznos fakture za izvozne isporuke, na osnovu izvoznih carinskih isprava m) iznos fakture za ostale isporuke oslobođene plaćanja PDV-a n) osnovica za obračun PDV-a za isporuku izvršenu registriranom obvezniku PDV-a o) iznos izlaznog PDV-a za isporuku izvršenu registriranom obvezniku PDV-a p) osnovica za obračun PDV-a za isporuku izvršenu licu koje nije registrirani obveznik PDV-a r) iznos izlaznog PDV-a za isporuku izvršenu licu koje nije registrirani obveznik PDV-a s) iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 32 PDV prijave t) iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 33 PDV prijave i u) iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 34 PDV prijave. (2) Ukoliko obveznik u poreznom periodu izvrši isporuku u inostranstvo (izvoz), u e-Evidenciji umjesto podatka o broju fakture iz tačke d) stava (1) ovog člana, evidentira podatak o broju JCI po kojoj je izvoz izvršen. (3) Obveznik iz stava (2) ovog člana umjesto podatka o datumu fakture iz tačke e) stava (1) ovog člana, evidentira podatak o 12/24/2019 Službeni List- Pregled Dokumenta www.sluzbenilist.ba/page/akt/ydURgztz5k76kjn45hAdbFe8= 6/8 datumu JCI po kojoj je izvoz izvršen. GLAVA V. PRAVA I OBAVEZE Član 12. (Prava i obaveze obveznika) (1) Obveznik ima pravo da bude upoznat sa statusom postupka dostavljanja e-Evidencije. (2) Obveznik je dužan da podatke u e-Evidenciji navede tačno i potpuno. (3) Obveznik je odgovoran za tačnost i potpunost podataka iskazanih u dostavljenoj e-Evidenciji. Član 13. (Obaveze UIO) (1) UIO je obavezna da primarnom i/ili sekundarnom korisniku za obveznika potvrdi prijem e-Evidencije. (2) UIO je obavezna da elektronskim putem primarnog i/ili sekundarnog korisnika za obveznika obavijesti o nemogućnosti učitavanja podataka sadržanih u e-Evidenciji. (3) UIO je obavezna da se stara o povjerljivosti podataka sadržanih u dostavljenoj e-Evidenciji. GLAVA VI. ZAVRŠNE ODREDBE Član 14. (Tehničko uputstvo) UIO će, u skladu sa odredbama ovog Uputstva, sačiniti Tehničko uputstvo za korisnike e-portala, u vezi sa dostavljanjem e- Evidencije. Član 15. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-02-2-139-25/19 10. decembra 2019. godine Direktor Dr. Miro Džakula, s. r. Hvala što ste naš pretplatnik. Koristite pogodnosti koje dobijate pretplatom.
Uputstvo o podnošenju zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 83/19 20.12.2019 takse,indirektni porezi 12/24/2019 Službeni List- Pregled Dokumenta www.sluzbenilist.ba/page/akt/vKjiF12Kqpk= 1/4 Pregled Dokumenata| Broj 83/19 Početna (/) / Dokumenti (/Docs/) / Službeni glasnik BiH (/Docs/Drzavni) / Dokumenti pregled Službeni glasnik BiH, broj 83/19 Na osnovu člana 16. i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA O IZMIRENIM OBAVEZAMA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA, OSTALIH PRIHODA I TAKSI GLAVA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuje se postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi (u daljnjem tekstu: Uvjerenje), određuje ko može podnijeti zahtjev, prava i obaveze obveznika indirektnih poreza (u daljnjem tekstu: obveznik) i Uprave za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO) u vezi sa podnošenjem zahtjeva. Član 2. (Definicije) U smislu ovog Uputstva sljedeći pojmovi podrazumijevaju: a) Pod pojmom "obveznik" podrazumijeva se registrirani obveznik koji je upisan u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, b) Pod pojmom "e-portal" podrazumijeva se servis za korištenje elektronskih usluga koje pruža UIO, c) Pod pojmom "obaveze indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi" podrazumijevaju se obaveze propisane članom 1. stav (2) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 49/09, 32/13 i 91/17) i članom 1. stav (3) Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07, 49/09 i 92/17) koje su dospjele na dan izdavanja uvjerenja, d) Pod pojmom "primarni korisnik elektronskih usluga UIO" (u daljnjem tekstu: primarni korisnik) podrazumijeva se odgovorno lice obveznika, registrirano na način propisan odredbama Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO, e) Pod pojmom "sekundarni korisnik elektronskih usluga UIO" (u daljnjem tekstu: sekundarni korisnik) podrazumijeva se fizičko 12/24/2019 Službeni List- Pregled Dokumenta www.sluzbenilist.ba/page/akt/vKjiF12Kqpk= 2/4 lice koje imenuje primarni korisnik, registrirano na način propisan odredbama Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO. GLAVA II. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA Član 3. (Podnošenje zahtjeva za izdavanje Uvjerenja) (1) Zahtjev za izdavanje Uvjerenja podnosi se: a) popunjavanjem zahtijevanih podataka u e-portalu ili b) putem pisarnice regionalnog centra, prema sjedištu obveznika odnosno putem pošte. (2) Uz zahtjev se podnosi dokaz o o uplati administrativne takse u skladu sa važećim propisima o administrativnim taksama. (3) Postupak izdavanja Uvjerenja provodi Odsjek za poslovne usluge nadležnog regionalnog centra UIO. (4) Podnosilac zahtjeva dužan je navesti svrhu u koju će koristiti Uvjerenje, u protivnom, zahtjev se neće uzeti u razmatranje. Član 4. (Lice ovlašteno za podnošenje zahtjeva za izdavanje Uvjerenja) (1) Zahtjev za izdavanje Uvjerenja, elektronskim putem, može podnijeti obveznik, putem svog primarnog ili sekundarnog korisnika, posredstvom e-portala. (2) Zahtjev za izdavanje Uvjerenja pisanim putem podnosi obveznik, odnosno njegov ovlašteni zastupnik. Član 5. (Obavještenje o prijemu zahtjeva podnesenog elektronskim putem) (1) UIO primarnom i/ili sekundarnom korisniku za obveznika, elektronskim putem, dostavlja obavještenje o prijemu zahtjeva za izdavanje Uvjerenja, sa podacima o vremenu evidentiranja dostavljanja zahtjeva u bazi podataka e-portala. (2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana dostavlja se automatski, putem e-portala. (3) Za obavještenja iz stava (2) ovog člana relevantno je vrijeme evidentirano u bazi podataka e-portala. GLAVA III. PRAVA I OBAVEZE Član 6. (Prava i obaveze obveznika) (1) Prava i obaveze obveznika, u vezi sa korištenjem elektronskih usluga UIO i podnošenjem zahtjeva za izdavanje Uvjerenja su propisani Uputstvom o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO. (2) Obveznik ima pravo da bude upoznat sa statusom postupka podnošenje zahtjeva za izdavanje Uvjerenja. 12/24/2019 Službeni List- Pregled Dokumenta www.sluzbenilist.ba/page/akt/vKjiF12Kqpk= 3/4 (3) Obveznik je odgovoran za tačnost podataka navedenih u podnesenom zahtjevu za izdavanje Uvjerenja. Član 7. (Obaveze UIO) (1) UIO je obavezna da primarnom i/ili sekundarnom korisniku za obveznika potvrdi prijem zahtjeva za izdavanje Uvjerenja. (2) UIO je obavezna da se stara o povjerljivosti podataka sadržanih u dostavljenom zahtjevu za izdavanje Uvjerenja. (3) Odsjek za poslovne usluge nadležnog regionalnog centra je obavezan da, nakon prijema zahtjeva za izdavanje Uvjerenja, izvrši provjeru obaveza po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi za obveznika - podnosioca zahtjeva. (4) Odsjek za poslovne usluge nadležnog regionalnog centra je obavezan da izda Uvjerenje u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva. GLAVA IV. ZAVRŠNE ODREDBE Član 8. (Tehničko uputstvo) UIO će, u skladu sa odredbama ovog Uputstva, sačiniti Tehničko uputstvo za korisnike e-portala, u vezi sa podnošenjem zahtjeva za izdavanje Uvjerenja elektronskim putem. Član 9. (Prestanak primjene propisa) Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Instrukcija o izdavanju uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi broj 01 02-3987-1/06 od 24.08.2006. godine. Član 10. (Stupanje na snagu i primjena) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-02-2-1639-10/19 10. decembra 2019. godine Direktor Dr. Miro Džakula, s. r. Hvala što ste naš pretplatnik. Koristite pogodnosti koje dobijate pretplatom.
Uputstvo o postupku prebijanja dugovanja preko potraživanja koje UIO priznaje u korist odgovornog lica BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 77/19 22.11.2019 dug,potraživanja Broj 77 - Stranica 10 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 22. 11. 2019. Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O POSTUPKU PREBIJANJA DUGOVANJA PREKO POTRAŽIVANJA KOJE UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE PRIZNAJE U KORIST ODGOVORNOG LICA Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuje se postupak prebijanja dugovanja preko potraživanja koje Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO) priznaje u korist odgovornog lica. Član 2. (Pravni osnov) Osnov za prebijanje sadržan je u članu 41. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13). Član 3. (Pojmovi) Pojedini pojmovi u smislu ovog Uputstva, imaju sljedeće značenje: a) "Odgovorno lice" je pravno i/ili fizičko lice i drugo lice koje u knjigovodstvenim evidencijama UIO ima evidentiran dug; b) "Potraživanje odgovornog lica" je iznos sredstava odobren odlukom o povratu; c) "Dug/Dugovanje" je iznos dospjele, a neplaćene obaveze evidentirane na ime odgovornog lica u knjigovodstvenim evidencijama UIO, koja obaveza se sastoji od glavnog duga i sporednih obaveza, d) "Nalog za prebijanje" je akt kojim se vrši prebijanje dugovanja preko potraživanja koje UIO priznaje u korist odgovornog lica, e) "nadležna organizaciona jedinica Uprave za indirektno oporezivanje" - Odsjek za poslovne usluge ili Grupa za obradu poreznih prijava Odsjeka za poreze, u nadležnom regionalnom centru, f) "knjigovodstveni sistem Uprave za indirektno oporezivanje" - informacioni sistemi za knjiženje indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi (e-Porezi, program Račun). Član 4. (Uvjet prebijanja) Prebijanje se vrši kada su novčana potraživanja i dugovanja odgovornog lica dospjela za naplatu. Član 5. (Nalog za prebijanje) (1) Prebijanje dugovanja i potraživanja koje je UIO priznala u korist istog odgovornog lica vrši se nalogom za prebijanje (u daljnjem tekstu - Nalog), osim u slučaju kada je organizaciona jedinica koja je provela prvostepeni upravni postupak priznala potraživanje u korist odgovornog lica i rješenjem odlučila o prebijanju dospjelih potraživanja. (2) Obrazac naloga je propisan ovim uputstvom i čini njegov sastavni dio. (3) Nalog donosi Sektor za poslovne usluge i sadrži: a) zakonski osnov, b) broj i datum naloga, c) naziv, identifikacioni broj (IB) i adresa odgovornog lica, d) vrsta duga, e) iznos duga - za prebijanje, f) vrsta prihoda, g) osnov potraživanja, h) iznos potraživanja - za prebijanje, i) preostali iznos novčanih sredstava za povrat, j) izjavu o prebijanju i gašenju duga. (4) Nalog se donosi najkasnije u roku od tri dana nakon utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za prebijanje. (5) Nalogom se odgovorno lice obavještava o namirenju duga i isto predstavlja izjavu o prebijanju i gašenju duga odgovornog lica prema UIO. (6) Dostava naloga se vrši u skladu sa odredbama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja. (7) Dug se prebija danom donošenja naloga. Član 6. (Redoslijed namirenja i gašenje duga) (1) Namirenje duga vrši se prema redoslijedu dospjelosti dugovanja. (2) Dug odgovornog lica gasi se za iznos koji odgovara izvršenom prebijanju. (3) U slučaju djelimičnog namirenja duga, gasi se samo dug koji je namiren. Član 7. (Povrat sredstava) Nakon prebijanja UIO vrši povrat preostalog iznosa novčanih sredstava na račun odgovornog lica. Član 8. (Postupanje po nalogu) (1) Nadležna organizaciona jedinica UIO dužna je izvršiti knjiženje naloga istog a najkasnije narednog radnog dana od dana zaprimanja. (2) Nalog se knjiži sa danom donošenja. (3) Ukoliko organizaciona jedinica nadležna za knjiženje naloga ili odgovorno lice, utvrdi da je dug namiren ili brisan, ili da postoje greške i netačnosti koje onemogućavaju identificiranje odgovornog lica, o tome će pismeno obavijestiti Sektor za poslovne usluge, Odsjek za finansijsko upravljanje, te će izvršiti povrat naloga uz obrazloženje i dokaz o nepostojanju duga. (4) Sektor za poslovne usluge, Odsjek za finansijsko upravljanje, po prijemu obavijesti iz stava (3) ovog člana, poništava nalog u cijelosti ili djelimično. Član 9. (Evidencija) Grupa za jedinstveni račun vodi evidenciju o izdatim nalozima.
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za korištenje bankarskih garancija u carinskom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 72/19 25.10.2019 SG BiH 89/13 carinski postupak,uputstvo,bankarske garancije Број 72 - Страна 86 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 25. 10. 2019. Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE BANKARSKIH GARANCIJA U CARINSKOM POSTUPKU Član 1. U Uputstvu za korištenje bankarskih garancija u carinskom postupku ("Službeni glasnik BiH", broj 89/13), iza člana 1. dodaje se novi član 1a. koji glasi: "Član 1a. (Pravni osnov) Garancija kao instrument za osiguranje carinskog duga propisana je odredbama člana 181. do 192. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11)." Član 2. Član 2. mijenja se i glasi: Član 2. Član 2. mijenja se i glasi: "Član 2. (Definicije) U smislu ovog Uputstva: a) "garancija" je instrument osiguranja naplate indirektnih poreza u carinskom postupku uvećanih za zateznu i kompenzatornu kamatu koju izdaje banka; b) "indirektni porezi" su uvozne i izvozne dažbine, akcize, porez na dodanu vrijednost, i svi drugi porezi zaračunati na robu i usluge koji se stavljaju u carinski postupak, uključujući i cestarinu; c) "carinski postupak" je stavljanje robe u slobodan promet, provoz, carinsko skladištenje, unutarnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom, privremeni uvoz, vanjska obrada, izvoz (ako postoje propisane izvozne dažbine) i privremeni smještaj robe; d) "garantni ured" je Odsjek za poslovne usluge nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje ili druga organizaciona jedinica Uprave za indirektno oporezivanje koja odlučuje o prihvatanju garancije; e) "banka garant" - izdavalac garancije." Član 3. Član 3. mijenja se i glasi: "Član 3. (Obaveza banke) (1) Banka garant se obavezuje da će, na prvi poziv Uprave za indirektno oporezivanje, bezuvjetno i bez prigovora platiti indirektne poreze, čija je naplata osigurana korištenjem garancije, ukoliko korisnik garancije ne izmiri nastale obaveze po osnovu indirektnih poreza u zakonskom roku. (2) Dokaz o izmirenju obaveza iz stava 1. ovog člana banka će dostaviti nadležnom regionalnom centru najkasnije u roku od pet dana od dana zaprimanja naloga za plaćanje. (3) Ukoliko banka odbije postupati u skladu sa stavom (1) i (2) ovog člana, Uprava za indirektno oporezivanje pokrenut će postupak naplate od iste, u skladu sa važećim zakonskim propisima." Član 4. U članu 6. stav (2) mijenja se i glasi: "Ukoliko se jednom sveobuhvatnom garancijom osiguravaju indirektni porezi za više carinskih postupaka u carinskoj ispostavi ili carinskom referatu na graničnom prijelazu ili za carinske postupke u više carinskih ispostava ili carinskih referata na graničnim prijelazima u okviru jednog regionalnog centra, podnosilac zahtjeva za prihvatanje sveobuhvatne garancije obavezan je na specifikaciji navesti: - raspored sredstava po garanciji, - iznos sredstava iz te garancije koji namjerava koristiti u navedenoj carinskoj ispostavi odnosno carinskom referatu na graničnom prijelazu, - vrstu postupka za koji će se garancija koristiti i - izuzetno, podatke o zastupanom licu. Za dio sredstava iz sveobuhvatne garancije, koji se koristi za postupak stavljanja robe u slobodan promet, nije potrebno podnositi specifikaciju o rasporedu sredstava po carinskim ispostavama u okviru regionalnog centra u kojem se prihvata. Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Ukoliko je sveobuhvatna garancija namijenjena isključivo za carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet - naknadna provjera dokaza o porijeklu, ista u nazivu mora sadržavati oznaku "za carinski postupak stavljanja u slobodan promet - naknadna provjera dokaza o porijeklu"." Član 5. U članu 7. stav (1) brišu se riječi "sadrži slijedeće podatke" i upisuju riječi "obavezno sadrži". U stavu (1) alineja četvrta iza riječi "sjedište" upisuje se riječ "banke", a riječ "adresa" briše se i upisuje se "adresu izdavaoca"; U stavu (1) alineja peta brišu se riječi "sjedište i adresa" i upisuje "adresu sjedišta"; U stavu (1) alineja šesta, sedma i osma briše se riječ "odredbu" i upisuje riječ "klauzulu"; U stavu (1) alineja šesta iza riječi "na prvi poziv" dodaje se "Uprave za indirektno oporezivanje/Regionalnog centra_________ bezuvjetno"; Stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Bankovna garancija izdaje se na obrascima iz priloga: Prilog 1., Prilog 2. i Prilog 2a., koji čine sastavni dio ovog uputstva." Član 6. U članu 11. stav (2) brišu se riječi "stečaja ili likvidacije" i upisuju riječi "restrukturiranja, likvidacije ili stečaja". Član 7. U članu 12. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Zahtjev za prihvatanje garancije korisnik garancije podnosi garantnom uredu, kod kojeg se kao instrument osiguranja namjerava koristiti garancija, uz navođenje postupka ili postupaka u kojima će se garancija koristiti." U stavu (2) briše se veznik "i" i dodaje se interpunkcijski znak "zarez", a na kraju rečenice briše se interpunkcijski znak "tačka" i dodaju se riječi "i propisana taksa." Član 8. U članu 13. stav (3) brišu se riječi "Središnjem uredu UIO Sektor za poslovne usluge". Iza stava (4) dodadaje se novi stav (5) koji glasi: "(5) Prihvaćene garancije za carinsko skladištenje sa specifikacijom, garantni ured dostavlja: a) Sektoru za IT radi unosa garancije u centralni informacioni sistem, elektronskim putem (skenirano) i b) carinskom uredu koji je određen u odobrenju za nadzor nad carinskim skladištem, putem službene pošte." Stav (5) postaje stav (6). Петак, 25. 10. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 72 - Страна 87 Član 9. U članu 15. stav (1) na kraju prve rečenice briše se interpunkcijski znak "tačka" i dodaju riječi "osim u slučajevima kada je Odsjek za poslovne usluge nadležan za praćenje duga." U stavu (2) iza riječi "polazni carinski ured" dodaju se riječi "bez odlaganja". Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Banka garant, nakon izvršenja naloga za naplatu, obavezna je, bez odlaganja, obavijestiti garantni ured o eventualnom umanjenju iznosa garancije koja je bila predmet naplate." Član 10. U članu 16. dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Ukoliko dozvola za rad banke garanta prestane da važi ili bude ukinuta, u roku trajanja garancije, korisnik garancije obavezan je dostaviti novu garanciju izdatu od druge banke, kojom preuzima sve obaveze iz garancije banke kojoj prestaje da važi dozvola za rad ili dug obezbijediti gotovinskim depozitom." Član 11. U članu 17. briše se riječ "odredbu" i upisuje riječ "klauzulu". Član 12. Član 18. mijenja se i glasi: "1) Carinske ispostave i carinski referati su u obavezi da kontinuirano prate zaduženje i razduženje garancija, koje se na njih odnose, a nisu automatski praćene u IS UIO. Evidencija se vodi na obrascu Prilog 7. Uputstva. (2) Korisnici garancija su u obavezi da kontinuirano prate zaduženje i razduženje svih garancija, koje se na njih odnose." Član 13. U članu 21. briše se broj Priloga "1 i 2" i upisuje broj Priloga "1., 2. i 2a)" Član 14. (1) Sastavni dio ovog Uputstva čine obrasci: Prilog 2a), Prilog 5. i Prilog 6. (2) Obrasci Prilog 5. i Prilog 6. Uputstva za korištenje bankarskih garancija u carinskom postupku ("Službeni glasnik BiH", broj 89/13), ukidaju se. Član 15. Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku BiH". Broj 01-02-2-255-9/19 30. augusta 2019. godine Banja Luka Direktor Dr. Miro Džakula, s. r.
Odluka o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 63/19 20.09.2019 poštanske usluge,licenca,naknada Број 63 - Страна 76 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 20. 9. 2019. Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 10. stav (5) tačke l) i stava (6) Zakona o poštama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 33/05) i člana 8. Statuta Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 92/07), a uz saglasnost Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, na 114. sjednici održanoj 25.04.2019. godine, donosi ODLUKU O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI I VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA DIO PRVI - UVODNE NAPOMENE Član 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom se utvrđuje visina troškova za obradu zahtjeva za izdavanje licenci, visina troškova obrade zahtjeva za promjenu uvjeta u licenci, visina godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga, rokovi izmirenja obaveza plaćanja, sadržaj obrazaca za podnošenje prijave za obračun i potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu. Član 2 (Obveznici plaćanja naknada) (1) Obveznici plaćanja godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga su svi subjekti registrovani za obavljanje djelatnosti u oblasti poštanskog prometa na osnovu licence ili ovlaštenja izdatih od Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine. (2) Javni poštanski operateri i poštanski operateri dužni su i obavezni plaćati naknadu za obavljanje poštanskih usluga na način i u rokovima utvrđenim ovom Odlukom. Član 3. (Podnošenje zahtjeva) (1) Zahtjev za izdavanje licence podnosi se Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) na obrascima propisanim Pravilnikom o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga. (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnose poštanski operateri. (3) Javni poštanski operateri su Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine ovlašteni za obavljanje svih poštanskih usluga i ne podnose zahtjev za izdavanje licence. DIO DRUGI - ZAJEDNIČKE ODREDBE GLAVA I Obaveze plaćanja i vrste naknade za licence Član 4. (Vrste naknada) (1) Naknade u smislu ove Odluke su: a) Naknada za administrativno tehničku obradu zahtjeva za izdavanje licence ili izmjenu licence, b) Godišnja naknada za obavljanje poštanskih usluga. (2) Naknade iz stava (1) su prihod budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Član 5. (Naknade za obradu zahtjeva) (1) Naknada za administrativno tehničku obradu zahtjeva za izdavanje licenci: a) 1.000,00 KM za obavljanje nerezervisanog dijela univerzalnih poštanskih usluga, b) 500,00 KM za obavljanje kurirskih usluga, c) 300,00 KM za obavljanje usluga direktne pošte - neadresovanih pošiljaka. (2) Naknada za adminstrativno tehničku obradu zahtjeva za izmjenu podataka u licenci: a) 800,00 KM za obavljanje nerezervisanog dijela univerzalnih poštanskih usluga, b) 200,00 KM za obavljanje kurirskih usluga, c) 100,00 KM za obavljanje usluga direktne pošte - neadresovanih pošiljaka. (3) Ako se zahtjev istovremeno podnosi za dvije ili više licenci podnosilac zahtjeva plaća naknadu za administrativno tehničku obradu zahtjeva za svaku licencu posebno. (4) Dokazi o uplati naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence ili zahtjeva za izmjenu licence dostavlja se uz zahtjev za izdavanje licence ili uz zahtjev za izmjenu licence. (5) Za uplaćenu naknadu iz stava (1) i (2) ovog člana Agencija će podnosiocu zahtjeva izdati rješenje u roku od 7 dana od dana prijema kompletnog zahtjeva. DIO TREĆI - POSEBNE ODREDBE GLAVA I Način obračuna i iznosa godišnjih naknada Član 6. (Naknada za obavljanje poštanskih usluga) (1) Obveznici plaćanja naknade za obavljanje poštanskih usluga (u daljem tekstu: naknada) su pravni subjekti koji obavljaju poštanske usluge na osnovu ovlaštenja ili licence izdate od strane Agencije. (2) Naknada se utvrđuje u godišnjem iznosu za kalendarsku godinu u kojoj se obavljaju poštanske usluge i obuhvata period od 1. januara do 31. decembra. (3) Ukoliko je vrijeme obavljanja poštanskih usluga odnosno važenja licence kraće od kalendarske godine, odnosno tromjesječja, naknada se utvrđuje i plaća srazmjerno vremenu obavljanja usluga odnosno važenja ovlaštenja i licence. (4) Naknada se obračunava i plaća po stopi od 0,7% od ukupnog prihoda ostvarenog po osnovu obavljanja poštanskih usluga. Član 7. (Osnovica za obračun naknade) (1) Osnovica za obračun naknade je ukupan prihod od obavljanja poštanskih usluga u koji se uključuje i prihod od prodaje poštanskih maraka, izuzev prihoda od filatelije, a koji obveznik utvrđuje u prijavi za obračun naknade. (2) Osnovica se utvrđuje na osnovu podataka iskazanih u analitičkim računima prihoda i Bilansu uspjeha. (3) Obveznici naknade dužni su osigurati vođenje računovodstvene evidencije na analitičkim računima prihoda, po vrstama poštanskih usluga pojedinačno za sve prihode za koje su licencirani ili ovlašteni iz kojih se jasno i nedvosmisleno može utvrditi vrsta i vrijednost ostvarenih prihoda na koje se plaća naknada. (4) Ako operater poštanskog prometa pored poštanskih usluga obavlja i druge djelatnosti, a ne vodi analitičku evidenciju prihoda po vrstama poštanskih usluga, plaća godišnju naknadu u iznosu od 0,7% od ukupno ostvarenog prihoda na osnovu podataka korisnika licence ili ovlaštenja iskazanog u Bilansu uspjeha u prethodnoj godini. Član 8. (Minimalan iznos naknade) Izuzetno u odnosu na odredbe člana 6. i 7. ove Odluke iznos naknada za tromjesečje ne može biti niži od: - 4.800,00 KM za obavljanje nerezervisanog dijela univerzalnih poštanskih usluga, - 2.400,00 KM za obavljanje kurirskih usluga, Петак, 20. 9. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 63 - Страна 77 - 1.200,00 KM za obavljanje usluga direktne pošte - neadresovanih pošiljaka. Član 9. (Prijava za obračun naknade) (1) Iznos naknada za obavljanje poštanskih usluga utvrđuje obveznik u prijavi nakon isteka kalendarske godine ili drugog perioda utvrđivanja naknade prema osnovici utvrđenoj u tom periodu. (2) Obrazac prijave za obračun naknade propisuje Agencija i isti je sastavni dio ove Odluke. (3) Obveznik je dužan da pravilno i tačno popunjenu prijavu za obračun naknade podnese Agenciji najkasnije do 20. marta tekuće godine za prethodnu godinu. (4) Ukoliko obveznik posjeduje više od jedne licence podnosi prijave za svaku licencu posebno. (5) Obveznik koji prestane sa obavljanjem poštanskih usluga dužan je prijavu podnijeti u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti. Član 10. (Dokumentacija uz prijavu za obračun) (1) Uz prijavu za obračun naknade za godinu za koju se utvrđuje naknada obveznik je dužan Agenciji dostaviti: ovjeren Bilans uspjeha, ovjerene kopije analitičkih računa prihoda i Izvještaj o ostvarenim prihodima i fizičkom obimu obavljenih poštanskih usluga. (2) Obrazac Izvještaja o ostvarenim prihodima i fizičkom obimu obavljenih poštanskih usluga propisuje Agencija i čini sastavni dio ove Odluke. (3) Ukoliko Agencija pregledom dokumentacije iz stava (1) ovog člana utvrdi iznos naknade koji se razlikuje od iznosa koji je u skladu sa članom 9. Odluke prijavio obveznik izdat će rješenje na iznos utvrđen pregledom dokumentacije iz stava (1) ovog člana. GLAVA II Postupak i kontrola naplate naknade za obavljanje poštanskih usluga Član 11. (Kontrola i naknadni obračun) (1) U cilju provjere tačnosti podataka u prijavi za obračun naknade Agencija može izvršiti kontrolu i provjeru poslovnih knjiga i dokumetacije o prijavljenim podacima za obračun naknade. (2) U slučaju da Agencija utvrdi da obveznik u prijavi nije tačno prikazao prihode, odnosno osnovicu za obračun naknade, Agencija će naknadno izvršiti obračun i operatoru ispostaviti rješenje za iznos manje obračunate naknade. (3) Za iznos manje obračunate naknade iz prethodnog stava obveznik je dužan platiti i zateznu kamatu propisanu zakonom koja se obračunava za period od stvarnog nastanka i dospijeća naknade do momenta uplate obračunate razlike po naknadno ispostavljenom rješenju. Član 12. (Plaćanje naknade) (1) Naknada se utvrđuje nakon isteka kalendarske godine ili drugog perioda utvrđivanja i plaća se na osnovu rješenja Agencije akontativno u tromjesečnim iznosima iskazanim u prijavi za obračun naknade odnosno rješenju Agencije. (2) Za period do podnošenja prijave obveznik plaća tromjesečne akontacije naknade u visini koja odgovara tromjesečnoj akontaciji iz prethodne godine na osnovu rješenja. (3) Obveznik koji prvi put počinje s obavljanjem poštanske djelatnosti, akontaciju naknade plaća u tromjesečnom minimalnom iznosu propisanom članom 8. ove Odluke. (4) Ukoliko obveznik posjeduje više od jedne licence za obavljanje poštanskih usluga plaća godišnju naknadu za obavljanje poštanskih usluga za svaku licencu posebno u iznosu propisanom članom 8. Odluke, odnosno po stopi utvrđenoj članom 7. Odluke. (5) Za obveznike koji u momentu stupanja na snagu ove Odluke posjeduju više od jedne licence plaćanje godišnje naknade nastavit će pod već stečenim uvjetima do isteka roka važenja licenci. (6) Naknada je prihod budžeta instutucija Bosne i Hercegovine. Član 13. (Poravnanje avansnih uplata i obaveza po rješenjima) (1) Ako u prijavi obveznik utvrdi i iskaže veći iznos naknade od iznosa uplaćenih tromjesečnih akontacija, obveznik je dužan da razliku manje uplaćenog iznosa naknade uplatiti u roku od 8 dana od dana prijema rješenja o poravnanju uplata. (2) Ukoliko je u prijavi iznos uplaćenih tromjesečnih akontacija veći od obaveze, više plaćena naknada će se uračunati u akontacije za budući period ili će se na pismeni zahtjev obveznika vratiti na njegov račun. (3) Akontacija naknade plaća se tromjesečno za tekuću godinu u roku 15 dana od dana prijema rješenja iz člana 12. ove Odluke. Rješenje se ispostavlja do 31.03. za prvo tromjesečje, do 30.06. za drugo tromjesečje, do 30.09. za treće tromjesečje i do 31.12. za četvrto tromjesečje tekuće godine. (4) Za kašnjenje u plaćanju naknade iz prethodnog stava Agencija će obračunati zateznu kamatu propisanu zakonom. DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 14. (Izmjene i dopune Odluke) Agencija prati i analizira primjenu ove Odluke u oblasti funkcionisanja poštanskog prometa i u slučaju potrebe može vršiti izmjenu i dopunu Odluke na način na koji je i donesena. Član 15. (Stupanje na snagu) (1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". (2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini troškova za izdavanje licenci i visini naknade za obavljanje poštanskih usluga ("Službeni glasnik BiH", br. 10/14 i 50/17). Broj 01-01-02-2-30-10/19 25. aprila 2019. godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća Agencije Mirko Kosorić, s. r. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je dalo saglasnost broj 02-04-29-12-1786-2/19 od 30.08.2019. godine na Odluku o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga. Број 63 - Страна 78 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 20. 9. 2019. Петак, 20. 9. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 63 - Страна 79
Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 54/19 08.09.2019 SG BiH 06/23, SG BiH 04/22, SG BiH 49/21, SG BiH 47/21, SG BiH 21/20, SG BiH 13/19 carina
Odluka o dopuni tarife administrativnih taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 68/19 08.09.2019 SG BiH 83/22, SG BiH 30/22, SG BiH 18/20, SG BiH 62/17, SG BiH 53/17, SG BiH 32/17, SG BiH 78/14, SG BiH 15/14, SG BiH 98/12, SG BiH 03/10, SG BiH 42/08, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 administrativne takse,takse,tarife ODLUKU O DOPUNI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI Član 1. U Tarifi administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14 i 32/17), iza poglavlja X. dodaje se novo poglavlje XI. koje glasi: "XI. TAKSE ZA UPIS U REGISTAR IZVOZNIKA I UVOZNIKA DUHANSKIH PROIZVODA, REGISTAR VELEPRODAJE DUHANSKIH PROIZVODA, REGISTAR MARKI DUHANSKIH PROIZVODA KOJI SU STAVLJENI U PROMET U BOSNI I HERCEGOVINI I KLASIFIKACIJU DUHANSKIH PROIZVODA U GRUPE A, B I C" TAR. broj 108. U postupcima za upis u Registar izvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda, Registar veleprodaje duhanskih proizvoda, Registar marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Bosni i Hercegovini i za klasifikaciju duhanskih proizvoda u grupe A, B i C, utvrđuju se sljedeće takse: a) Za upis izvoznika u Registar izvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda 100,00 KM, a za upis uvoznika 150.000,00 KM; b) Za upis u Registar veleprodaje duhanskih proizvoda 150.000,00 KM; c) Za upis u Registar marki cigareta i duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Bosni i Hercegovini 250,00 KM; d) Za brisanje iz Registra izvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda prije isteka roka prethodno izdatog rješenja za izvoznike 100,00 KM, a za uvoznike 1.000,00 KM; e) Za brisanje iz Registra veleprodaje duhanskih proizvoda prije isteka roka prethodno izdatog rješenja 1.000,00 KM; f) Za brisanje iz Registra marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Bosni i Hercegovini prije isteka roka prethodno izdatog rješenja 100,00 KM; g) Za klasifikaciju duhanskih proizvoda u grupe A, B i C 3.000,00 KM; h) Za svaku dodatnu marku cigareta, u istovremeno podnesenom zahtjevu, koje imaju istu recepturu, a drugu gramažu je 1.000,00 KM. Član 2. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 54/19 09.08.2019 SG BiH 83/16 odluka,izmjene i dopune,tretman domaćeg Петак, 9. 8. 2019. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 54 - Страна 5 Члан 3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 75/2019 10. јуна 2019. године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Др Денис Звиздић, с. р. Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 67. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke, na 173. sjednici održanoj 10.06.2019. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBAVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG Član 1. U Odluci o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH", broj 83/16) u članu 1. stav (1) tačka b) al. 1), 2) i 3) mijenja se i glasi: "1) 15% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u 2015. i 2016. godini, 2) 10% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u 2017. i 2018. godini, 3) 5% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u 2019. i do 1.6.2020. godine." Član 2. Ova Odluka prestaje da važi 01.06.2020. godine. Iza člana 2. predmetne odluke dodaje se član 2a. i glasi: Član 2a. (Prelazne odredbe) (1) U postupcima javne nabavke kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u 2015. i 2016. godini i u kojima nije zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum do početka primjene ove odluke primjenjuje se preferencijalni faktor domaćeg od 15%. (2) U postupcima javne nabavke kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u 2017. i 2018. godini i u kojima nije zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum do početka primjene ove odluke primjenjuje se preferencijalni faktor domaćeg od 10%. Član 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 75/2019 10. juna 2019. godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Dr. Denis Zvizdić, s. r. Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 67. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine, uz prethodnu suglasnost Odbora Agencije za javne nabave, na 173. sjednici održanoj 10.06.2019. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG Članak 1. U Odluci o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH", broj 83/16) u članku 1. stavak (1) točka b) al. 1), 2) i 3) mijenja se i glasi: "1) 15% u postupcima javnih nabava kod kojih je objavljena obavijest o nabavi ili upućen poziv kandidatima/ponuditeljima za postupke koji nemaju obavijest o nabavi u 2015. i 2016. godini, 2) 10% u postupcima javnih nabava kod kojih je objavljena obavijest o nabavi ili upućen poziv kandidatima/ponuditeljima za postupke koji nemaju obavijest o nabavi u 2017. i 2018. godini, "3) 5% u postupcima javnih nabava kod kojih je objavljena obavijest o nabavi ili upućen poziv kandidatima/ponuditeljima za postupke koji nemaju obavijest o nabavi u 2019. i do 1.6.2020. godine." Članak 2. Ova Odluka prestaje da važi 01.06.2020. godine. Iza članka 2. predmetne odluke dodaje se članak 2a. i glasi: Članak 2a. (Prijelazne odredbe) (1) U postupcima javne nabave kod kojih je objavljena obavijest o nabavi ili upućen poziv kandidatima/ponuditeljima za postupke koji nemaju obavijest o nabavi u 2015. i 2016. godini i u kojima nije zaključen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum do početka primjene ove odluke primjenjuje se preferencijalni faktor domaćeg od 15%. (2) U postupcima javne nabave kod kojih je objavljena obavijest o nabavi ili upućen poziv kandidatima/ponuditeljima za postupke koji nemaju obavijest o nabavi u 2017. i 2018. godini i u kojima nije zaključen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum do početka primjene ove odluke primjenjuje se preferencijalni faktor domaćeg od 10%. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 75/2019 10. lipnja 2019. godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Dr. Denis Zvizdić, v. r.
Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 27/19 09.04.2019 uputstvo ,porez Službeni glasnik BiH, broj 27/19 Na osnovu člana 52. stav (9) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), te člana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O POSTUPKU POVRATA I ODOBRAVANJU POREZNOG KREDITA PO OSNOVU PODNOŠENJA PRIJAVE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST GLAVA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom propisuju se uvjeti i postupak povrata poreza na dodanu vrijednost i odobravanja poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost. Član 2. (Pravni osnov) Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost i odobravanje poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost regulirano je: a) odredbama člana 52. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17), b) odredbama člana 89. do 92. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10 i 85/17). Član 3. (Definicije) Pojmovi koji se koriste u ovom Uputstvu imaju sljedeće značenje: a) Pod pojmom "UIO" podrazumijeva se Uprava za indirektno oporezivanje, b) Pod pojmom "PDV" podrazumijeva se porez na dodanu vrijednost, c) Pod pojmom "porezni obveznik" podrazumijeva se registrirani obveznik koji je u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza upisan po osnovu obaveze za porez na dodanu vrijednost, d) Pod pojmom "ePorezi" podrazumijeva se porezni podsistem u informacionom sistemu Uprave za indirektno oporezivanje, e) Pod pojmom "PDV prijava" podrazumijeva se prijava za porez na dodanu vrijednost, koju obveznik PDV-a podnosi UIO u skladu sa odredbama člana 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, f) Pod pojmom "izvoznik" podrazumijeva se porezni obveznik koji je ostvario izvoz preko 30% od ukupnog prometa u prethodnoj godini, g) Pod pojmom,,povrat PDV-a" podrazumijeva se povrat razlike ulaznog poreza u poreznom periodu, koji je veći od iznosa izlazne porezne obaveze za isti period, po zahtjevu obveznika i povrat neiskorištenog poreznog kredita po službenoj dužnosti, h) Pod pojmom "ispitni postupak" podrazumijevaju se radnje i postupci koje preduzimaju organizacione jedinice UIO u cilju utvrđivanja osnovanosti zahtjeva i ispunjavanja uvjeta za povrat PDV-a, i) Pod pojmom "fiktivni promet" podrazumijeva se obavljanje poslovnih djelatnosti s ciljem da se prijevarom izbjegne plaćanje poreza na dodanu vrijednost, što je definirano članom 64. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, j) Pod pojmom "indirektni porezi" podrazumijevaju se uvozne i izvozne dažbine kada se isključivo navedu, akciza, porez na dodanu vrijednost, cestarina i svi drugi porezi na državnom nivou zaračunati na robu i usluge pored, ili umjesto, gore navedenih obaveza, k) Pod pojmom "tabela za analizu povrata" podrazumijeva se tabela koja se automatski kreira u podsistemu ePorezi za potrebe ispitnog postupka, l) Pod pojmom "zbirni tabelarni pregled odobrenih povrata i povrata neiskorištenog poreznog kredita" podrazumijeva se spisak svih poreznih obveznika kojim je odobren povrat PDV-a nakon provedenog ispitnog postupka u svim regionalnim centrima, m) Pod pojmom "izvještaj o donesenim odlukama o povratu PDV-a" podrazumijeva se izvještaj koji sadrži podatke o svim odobrenim povratima PDV-a. GLAVA II. POSTUPAK POVRATA PDV-a ODJELJAK A. POKRETANJE I PROVOĐENJE POSTUPKA POVRATA PDV-a Član 4. (Pokretanje postupka povrata PDV-a) (1) Postupak povrata PDV-a se pokreće podnošenjem PDV prijave u kojoj je iznos ulaznog poreza u poreznom periodu veći od iznosa izlazne porezne obaveze za isti period i u kojoj se porezni obveznik izjasnio za povrat, obilježavanjem polja 80 PDV prijave sa "X". (2) Ukoliko se porezni obveznik nije izjasnio za povrat na način definiran u stavu (1) ovog člana, razlika između ulaznog i izlaznog poreza mu se priznaje kao porezni kredit. (3) Porezni kredit iz stava (2) ovog člana, koji se ne iskoristi nakon perioda od šest mjeseci, vraća se po službenoj dužnosti pokretanjem postupka povrata neiskorištenog poreznog kredita. (4) Porezni kredit utvrđen u postupku kontrole, koji se ne iskoristi za namirenje obaveza nakon perioda od šest mjeseci od dana izvršnosti rješenja o razrezu dodatne porezne obaveze kojim je i utvrđen, vraća se po službenoj dužnosti, pokretanjem postupka povrata neiskorištenog poreznog kredita. Član 5. (Postupak Grupe za obradu poreznih prijava prilikom donošenja odluke o povratu PDV-a) (1) Grupa za obradu poreznih prijava u regionalnom centru u cilju utvrđivanja pravilnog i potpunog činjeničnog stanja, prije donošenja odluke o odobravanju povrata PDV-a provodi ispitni postupak. (2) Postupak iz stava (1) ovog člana provodi se na osnovu svih dostupnih podataka, koristeći prije svega podatke iz podsistema ePorezi, te podatke sadržane u internim i eksternim bazama podataka, kojima raspolaže UIO, vodeći računa o cjelokupnoj poreznoj istoriji obveznika. (3) Za provođenje ispitnog postupka, koriste se i sljedeći podaci: a) podaci iz Tabele za analizu povrata, koja se automatski kreira u podsistemu ePorezi i koja se elektronski dostavlja na e-mail adrese rukovodioca osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica u Sektoru za poreze, b) podaci o statističkoj vrijednosti uvoza i izvoza iz JCI i vrijednosti obračunatog PDV-a na uvoz, koje u vidu tabele kreira Odsjek za obradu poreznih prijava, a na osnovu prethodno dostavljenih podataka iz Sektora za informacione tehnologije, c) drugi pojedinačni ili zbirni podaci, informacije ili saznanja, koji mogu biti od uticaja na donošenje odluke o povratu, a koje Grupa za obradu poreznih prijava dobije od drugih organizacionih jedinica UIO. (4) Ispitni postupak se završava izradom spiska obveznika kojima na izvršenje dospijeva povrat PDV-a, a koji sadrži informaciju da je proveden ispitni postupak i da li obveznik ispunjava uvjete za odobravanje povrata. Član 6. (Provjera dugovanja za čiju naplatu je nadležna UIO) (1) U toku provođenja ispitnog postupka, Grupa za obradu poreznih prijava vrši provjeru neizmirenih dugovanja za čiju naplatu je nadležna UIO uz pomoć informacionog sistema UIO - Integrirani sistem indirektnih poreza - ISIP. (2) Spisak poreznih obveznika za koje je u skladu sa stavom (1) ovog člana utvrđeno da imaju dugovanja za čiju naplatu je nadležna UIO, Grupa za obradu poreznih prijava elektronskim putem dostavlja Sektoru za poslovne usluge, Odsjeku za prinudnu naplatu, radi provjere statusa dugovanja (zastarjelost duga, osnov po kom je nastao dug, broj rješenja). (3) Spisak poreznih obveznika iz stava (2) ovog člana sadrži sljedeće podatke: naziv poreznog obveznika, identifikacioni broj, sjedište poreznog obveznika i regionalni centar. (4) Sektor za poslovne usluge, Odsjek za prinudnu naplatu dužan je dostaviti Grupi za obradu poreznih prijava odgovor elektronskim putem, kao i putem redovne službene pošte u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva za provjeru statusa dugovanja. (5) U slučaju da u podsistemu ePorezi Grupi za obradu poreznih prijava budu dostupni podaci o neizmirenim dugovanjima za čiju naplatu je nadležna UIO, a koja dugovanja se vode u drugim informacionim sistemima UIO, prestaje obaveza postupanja po odredbama stavova (2), (3) i (4) ovog člana. Član 7. (Umanjenje povrata PDV-a) (1) Ukoliko Grupa za obradu poreznih prijava utvrdi da postoji potraživanje neizmirenih dugovanja za čiju naplatu je nadležna UIO, isto je dužna uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o predmetnom zahtjevu u smislu odredbe člana 14. stav (1) i člana 41. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13). (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, odobrava se povrat PDV-a u visini iznosa za koji ne postoji dospjelo potraživanje po osnovu dugovanja za čiju naplatu je nadležna UIO. (3) Grupa za obradu poreznih prijava, na osnovu podataka iz stava (1) ovog člana, dužna je izvršiti u podsistemu ePorezi namirenje obaveza, tj. poravnanje duga i/ili staviti na raspolaganje potreban iznos za namirenje potraživanih obaveza po drugim osnovama koja se ne vode u podsistemu ePorezi, o čemu se obavještenje putem elektronske pošte dostavlja Sektoru za poslovne usluge, Odsjeku za prinudnu naplatu odmah po izvršnosti rješenja. (4) Obavještenje iz stava (3) ovog člana sadrži spisak izvršnih rješenja, kojima je izvršeno prebijanje, odnosno umanjenje povrata u skladu sa odredbama stava (2) ovog člana. (5) Spisak iz stava (4) ovog člana treba da sadrži: naziv obveznika, ID broj, period, iznos povrata po PDV prijavi, odobreni iznos povrata PDV-a, iznos koji je stavljen na raspolaganje Odsjeku za prinudnu naplatu, osnov za umanjenje povrata, broj rješenja, datum rješenja i datum izvršnosti rješenja. Član 8. (Postupak izbora obveznika u Odsjeku za poreze za potpunu kontrolu, djelimičnu kontrolu i djelimičnu kontrolu bez razreza-informativnu kontrolu) (1) Nakon provedenog ispitnog postupka iz člana 5. i 6. ovog Uputstva, Grupa za obradu poreznih prijava sačinjava spisak poreznih obveznika sa negativnim iznosom iz polja 71 PDV prijave posebno za velike obveznike indirektnih poreza i posebno za ostale porezne obveznike. (2) Spisak obveznika iz stava (1) ovog člana dostavlja se elektronskim putem šefu Odsjeka za poreze, šefu Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika i šefu Grupe za reviziju i kontrolu, radi daljnje analize i sačinjavanja prijedloga poreznih obveznika koji će biti predmet kontrole. (3) Šef Odsjeka za poreze u regionalnom centru saziva i rukovodi sastankom, kojem prisustvuju šefovi Grupe za reviziju i kontrolu, Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupe za obradu poreznih prijava, (4) Na sastanku koji se održava u skladu sa odredbama stava (3) ovog člana dalje se analiziraju dostavljeni prijedlozi za kontrolu poreznih obveznika, od strane Grupe za obradu poreznih prijava, Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupe za reviziju i kontrolu. (5) Nakon izvršene analize spiskova i prijedloga iz stavova (1), (2) i (4) ovog člana, vrši se izbor poreznih obveznika koji će biti predmet potpune kontrole, djelimične kontrole i djelimične kontrole bez razreza-informativne kontrole o čemu se sačinjava zapisnik. (6) Broj poreznih obveznika odabranih za potpunu kontrolu u skladu sa odredbama stava (5) ovog člana traba da bude 25% od ukupnog broja planiranih potpunih mjesečnih kontrola. U izuzetnim okolnostima, koje moraju biti obrazložene u zapisniku, navedeni broj može biti veći ili manji od propisanog. (7) Potpisivanjem zapisnika sa održanog sastanka, od strane svih prisutnih iz stava (3) ovog člana, daje se suglasnost za povrat PDV-a poreznim obveznicima, koji na sastanku nisu odabrani za kontrolu. (8) Zapisnik sa održanog sastanka šefa Odsjeka za poreze i šefova Grupe za reviziju i kontrolu, Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupe za obradu poreznih prijava se dostavlja putem službenog e-maila šefu Odsjeka za obradu poreznih prijava. (9) Iznosi evidentirani u polju 71 PDV prijave za porezne obveznike iz stava (1) ovog člana, koji na sastanku nisu odabrani za neki oblik kontrole, smatraju se istinitim u skladu sa principom samooporezivanja, te se isti tretiraju u skladu sa odredbama članova 61. do 63. te člana 75. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja. (10) UIO zadržava pravo da izvrši odgovarajuće kontrolne aktivnosti usmjerene na provjeru podataka iz PDV prijave iz stava (9) ovog člana. (11) Za obveznike koji nisu odabrani za kontrolu provodi se postupak odobravanja povrata PDV-a. (12) Za obveznike koji su odabrani za kontrolu, nadležna organizaciona jedinica dužna je pokrenuti postupak kontrole odmah nakon sastanka, a najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja sastanka. (13) Ukoliko se postupak kontrole od strane nadležne grupe ne može završiti u rokovima za povrat iz člana 52. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, šef Grupe za obradu poreznih prijava donosi zaključak o prekidu postupka povrata PDV-a koji se automatski generira u podsistemu ePorezi, do okončanja kontrole. Član 9. (Prekid postupka povrata PDV-a) (1) Ukoliko se u toku ispitnog postupka utvrdi da je Grupa za reviziju i kontrolu, Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika ili druga nadležna organizaciona jedinica UIO pokrenula postupak kontrole iz svoje nadležnosti, Grupa za obradu poreznih prijava će donijeti zaključak o prekidu postupka povrata PDV-a, koji se automatski generira u podsistemu ePorezi do rješavanja prethodnog pitanja iz nadležnosti druge organizacione jedinice UIO. (2) Zaključak o prekidu postupka povrata PDV-a donosi se kao mjera osiguranja plaćanja iznosa eventualnog duga po osnovu indirektnih poreza. (3) Zaključak o prekidu postupka povrata PDV-a donosi šef Grupe za obradu poreznih prijava. (4) Zaključak iz stava (2) ovog člana donosi se i u slučajevima postojanja prethodnog pitanja za čije je rješenje nadležan sud ili koji drugi organ. (5) Zaključak sadrži obrazloženje u kome se navodi da se postupak povrata PDV-a prekida do prestanka okolnosti koje su dovele do njegovog prekida. (6) U slučaju da je postupak prekinut zbog kontrole poreznog obveznika koja je u toku, postupak će se nastaviti nakon što se donese zapisnik o izvršenoj kontroli i to pod uvjetom da nije bilo prijedloga razreza indirektnih poreza. (7) U slučaju da je rješenjem o dodatnom razrezu utvrđena dodatna obaveza, a porezni obveznik ima raspoloživih sredstava po osnovu povrata PDV-a, Grupa za obradu poreznih prijava postupa u skladu sa odredbama članova 14. i 41. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja. Član 10. (Suglasnost za povrat PDV-a) (1) Grupa za obradu poreznih prijava dužna je elektronskim putem dostaviti Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupi za reviziju i kontrolu plan odobravanja povrata PDV-a onih poreznih obveznika čiji zahtjev za povrat PDV-a nije bio predmet razmatranja na sastanku u Odsjeku za poreze koji se održava u skladu sa odredbama člana 8. ovog Uputstva (npr. naknadno podnesena PDV prijava, izmijenjena PDV prijava), radi davanja suglasnosti na dostavljeni plan. (2) Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupa za reviziju i kontrolu dužne su se elektronskim putem u roku od tri dana izjasniti o traženoj suglasnosti. (3) Ukoliko se Grupa iz stava (2) ovog člana izjasni u smislu da nije suglasna sa povratom PDV-a poreznom obvezniku, jer je predmetni obveznik uvršten u plan kontrola, Grupa za obradu poreznih prijava postupa u skladu sa odredbama člana 9. ovog Uputstva. Član 11. (Postupak odobravanja povrata PDV-a u Grupi za obradu poreznih prijava) (1) Nakon provedenog ispitnog postupka, Grupa za obradu poreznih prijava odobrava povrat PDV-a sa ili bez donošenja rješenja, a u skladu sa odredbama člana 92. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. (2) Rješenja iz stava (1) ovog člana automatski se generiraju u podsistemu ePorezi. (3) Rješenje iz stava (1) ovog člana, koje se donosi u slučajevima kada se poreznom obvezniku ne odobrava povrat PDV-a u cijelosti, potpisuje šef Grupe za obradu poreznih prijava i jedan primjerak rješenja dostavlja poreznom obvezniku. (4) Nakon uručenja rješenja iz stava (3) ovog člana, datum izvršnosti rješenja evidentira se u podsistemu ePorezi, čime se završava postupak povrata PDV-a u Grupi za obradu poreznih prijava. (5) Postupak povrata PDV-a za porezne obveznike iz stava (1) ovog člana, kojima se povrat PDV-a odobrava u cijelosti se završava evidentiranjem datuma odobravanja povrata PDV-a podsistemu ePorezi. Član 12. (Ubrzani postupak povrata) (1) Ubrzani postupak povrata PDV-a predstavlja odobravanje povrata PDV-a poreznim obveznicima odmah nakon knjiženja PDV prijave i provedenog ispitnog postupka u skladu sa odredbama ovog Uputstva. (2) Pravo na ubrzani povrat PDV-a ima 20 obveznika sa statusom "izvoznika", u svakom regionalnom centru, sa najvećim iznosom negativnog polja 71 PDV prijave i izvozom u prethodnoj godini, gdje je izvoz iskazan u najmanje šest PDV prijava u toku godine. (3) U cilju utvrđivanja i provođenja ubrzanog postupka povrata PDV-a, Odsjek za obradu poreznih prijava Sektora za poreze dostavlja spisak poreznih obveznika, koji ispunjavaju uvjete iz stava (2) ovog člana, nakon knjiženja PDV prijava za decembar prethodne godine, a najkasnije do 31. januara tekuće godine i isti dostavlja grupama za obradu poreznih prijava i odsjecima za poreze u regionalnim centrima. (4) Spisak iz stava (3) ovog člana kreira se automatski u podsistemu ePorezi jednom godišnje, ali u slučaju da neki od obveznika sa spiska prestane ispunjavati uvjete na osnovu kojih je dobio pravo na ubrzani povrat, obveznik se briše sa spiska, a na spisak se dodaje novi obveznik koji ispunjava definirane kriterije. (5) Tabela za analizu povrata za obveznike iz stava (2) ovog člana automatski se kreira u podsistemu ePorezi narednog dana od dana isteka zakonskog roka za podnošenje redovne PDV prijave za prethodni porezni period i dostavlja se elektronski na e-mail adrese rukovodilaca osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica u Sektoru za poreze. (6) Za obveznike iz stava (2) ovog člana održava se sastanak na kojem prisustvuju šef Odsjeka za poreze i šefovi Grupe za obradu poreznih prijava, Grupe za reviziju i kontrolu i Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika, a na kojem se donosi odluka o izboru obveznika za kontrolu ili se daje suglasnost za odobravanje povrata PDV-a. Član 13. (Povrat PDV-a obveznicima koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti) (1) Ukoliko je porezni obveznik prestao sa obavljanjem djelatnosti i izbrisan iz sudskog registra, povrat PDV-a se vrši njegovom pravnom sljedniku, koji uz zahtjev za povrat PDV-a dostavlja sudsko rješenje sa klauzulom izvršnosti iz kojeg je vidljivo da je on pravni sljednik i potvrdu o aktivnom transakcijskom računu. (2) Ukoliko je porezni obveznik-fizičko lice prestao sa obavljanjem djelatnosti na osnovu rješenja nadležnog organa, povrat PDV-a se vrši na transakcijski račun fizičkog lica (osnivača ili njegovog nasljednika) nakon dostavljanja zahtjeva za povrat PDV-a u čijem je prilogu rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti i dokaz o aktivnom transakcijskom računu fizičkog lica. (3) Nakon završenih upravnih radnji postupak povrata PDV-a za obveznike iz stava (1) i (2) ovog člana se okončava donošenjem rješenja od strane šefa Grupe za obradu poreznih prijava u skladu sa odredbama člana 81. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13) prijenosom na Jedinstveni račun. ODJELJAK B. ODOBRAVANJE I KORIŠTENJE POREZNOG KREDITA Član 14. (Odobravanje poreznog kredita) (1) Obvezniku PDV-a koji se opredijelio za porezni kredit, u skladu sa članom 4. stav (2) ovog Uputstva, isti se odobrava danom podnošenja PDV prijave. (2) Porezni kredit po izmijenjenoj ili dopunskoj PDV prijavi odobrava se danom podnošenja izmijenjene ili dopunske PDV prijave. (3) Porezni kredit utvrđen u postupku kontrole odobrava se, tj. dostupan je za korištenje sa danom dospijeća porezne obaveze, odnosno poreznog kredita po redovnoj PDV prijavi za dati porezni period. (4) Porezni kredit iz stava (3) ovog člana koji je iskorišten za namirenje obaveza utvrđenih u kontroli u pogledu vrste uplate ima isti status kao i bankarska uplata sa vrstom plaćanja "6" propisana Pravilnikom o uplaćivanju indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO ("Službeni glasnik BiH" broj 4/18). (5) Ukoliko se porezni kredit iz ovog člana ne iskoristi u roku od 6 mjeseci od dana odobravanja, Grupa za obradu poreznih prijava sa istim postupa u skladu sa odredbama člana 4. ovog Uputstva. Član 15. (Korištenje poreznog kredita za namirenje obaveza u podsistemu ePorezi) (1) Porezni kredit iz člana 4. stav (2) ovog Uputstva može se koristiti za namirenje obaveza za čiju je naplatu nadležna UIO, a koje se vode u podsistemu ePorezi. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, porezni kredit se ne može koristiti za namirenje obaveza koje su prihod namjenskog karaktera (kao na primjer obaveza po vrsti prihoda 722 536) ili za koje je propisan poseban način uplate (vrsta prihoda 715 412). (3) Porezni kredit se može iskoristiti za namirenje dospjele rate duga po rješenju kojim se obvezniku odobrava plaćanje duga u ratama, isključivo po zahtjevu poreznog obveznika, a nakon provedene kontrole osnovanosti zahtijevanog poreznog kredita. (4) Rješenje o prebijanju poreznog kredita sa dospjelom ratom duga donosi šef Grupe za obradu poreznih prijava, nakon završene kontrole nadležne kontrolne grupe. Član 16. (Korištenje poreznog kredita za namirenje obaveza koje se ne vode u podsistemu ePorezi) (1) UIO vrši prebijanje poreznog kredita iz člana 4. stav (2) ovog Uputstva sa obavezama za čiju je naplatu nadležna UIO, a koje se ne vode u podsistemu ePorezi. (2) Prebijanje iz stava (1) ovog člana UIO vrši po službenoj dužnosti na osnovu zahtjeva druge organizacione jedinice UIO ili po zahtjevu poreznog obveznika. (3) Zahtjev iz stava (2) ovog člana podnosi se Grupi za obradu poreznih prijava u nadležnom regionalnom centru, prema sjedištu obveznika. (4) Grupa za obradu poreznih prijava nakon zaprimanja zahtjeva za prebijanje poreznog kredita upućuje zahtjev za kontrolu navedenog poreznog kredita Grupi za reviziju i kontrolu, odnosno Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika. (5) Nakon okončanja kontrole iz stava (4) ovog člana, Grupa za obradu poreznih prijava donosi rješenje o odobravanju (prijenosu) poreznog kredita na Jedinstveni račun u kojem se navodi iznos odobrenog poreznog kredita i njegova namjena. (6) Nakon oslobađanja sredstava u podsistemu ePorezi, koja će biti iskorištena za prebijanje obaveza, jedan primjerak rješenja iz stava (5) ovog člana, Grupa za obradu poreznih prijava, dostavlja poreznom obvezniku, a drugi Sektoru za poslovne usluge na izvršenje. Član 17. (Izvještaj o korištenju poreznog kredita) Grupa za obradu poreznih prijava sačinjava mjesečni izvještaj o korištenju poreznog kredita za namirenje drugih obaveza koje nisu obaveze po PDV prijavama (na primjer obaveze po akciznim prijavama) i takav izvještaj dostavlja elektronskom poštom do 15. u mjesecu za prethodni mjesec grupama za reviziju i kontrolu i grupama za kontrolu velikih poreznih obveznika kao i Odsjeku za obradu poreznih prijava i Sektoru za poslovne usluge u svrhu praćenja naplate prihoda od indirektnih poreza. ODJELJAK C. POSTUPAK SA IZMIJENJENIM I/ILI DOPUNSKIM PDV PRIJAVAMA Član 18. (Postupak po izmijenjenim i/ili dopunskim PDV prijavama u slučaju izmjene zahtjeva za povrat) (1) Ukoliko porezni obveznik podnese izmijenjenu i/ili dopunsku PDV prijavu, čime dolazi do promjene zahtjeva u pogledu iznosa za povrat, a postupak povrata PDV-a po ranije podnesenoj PDV prijavi nije okončan, odluka o povratu PDV-a se donosi i na osnovu podataka iz izmijenjene ili dopunske prijave, u skladu sa članom 52. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. (2) Ako je izmijenjena i/ili dopunska PDV prijava iz stava (1) podnesena nakon okončanja postupka povrata PDV-a po ranije podnesenoj PDV prijavi, donosi se dopunska odluka u roku od šest mjeseci od dana podnošenja PDV prijave, u skladu s članom 79. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, s tim da se prilikom donošenja odluke mora uzeti u obzir i ranije donesena odluka. (3) Ako je prethodni postupak povrata PDV-a okončan bez donošenja rješenja, povrat po izmijenjenoj i/ili dopunskoj PDV prijavi se okončava donošenjem rješenja u roku iz stava (2), pri čemu se mora uzeti u obzir i ranije donesena odluka. Član 19. (Postupak po izmijenjenim i/ili dopunskim PDV prijavama u slučaju izmjene zahtjeva za porezni kredit) (1) Ukoliko porezni obveznik podnese izmijenjenu i/ili dopunsku PDV prijavu, čime se dovodi do promjene zahtjeva u pogledu iznosa poreznog kredita, odobravanje poreznog kredita po izmijenjenoj i/ili dopunskoj PDV prijavi se vrši danom podnošenja takve PDV prijave. (2) U slučaju kada porezni obveznik nakon odobravanja poreznog kredita, izmijeni PDV prijavu u smislu zahtjeva za povrat, Grupa za obradu poreznih prijava je dužna o istom riješiti u roku od šest mjeseci od dana podnošenja izmijenjene PDV prijave, u skladu s članom 79. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja. (3) Ukoliko obveznik PDV-a, nakon što je dio poreznog kredita koristio za namirenje duga indirektnih poreza, podnese izmijenjenu PDV prijavu u kojoj zahtijeva povrat, Grupa za obradu poreznih prijava će o istom donijeti rješenje o povratu preostalog iznosa u roku iz stava (2) ovog člana. (4) Ukoliko se u toku ispitnog postupka propisanog ovim Uputstvom kod izmijenjenih/dopunskih PDV prijava trebaju utvrditi određene činjenice koje su relevantne za donošenje odluke o povratu PDV-a, Grupa za obradu poreznih prijava o tome obavještava Grupu za reviziju i kontrolu, odnosno Grupu za kontrolu velikih poreznih obveznika i zahtijeva da se izvrši kontrola poreznog obveznika. (5) Ako se povrat PDV-a za poreznog obveznika iz stava (4) ovog člana ne može izvršiti u propisanom roku, šef Grupe za obradu poreznih prijava donosi zaključak o prekidu postupka povrata PDV-a u skladu sa odredbama člana 9. ovog Uputstva. ODJELJAK D. UTVRĐIVANJE STATUSA IZVOZNIKA Član 20. (Status izvoznika) (1) Pravo povrata u roku od 30 dana od podnošenja prijave za PDV, imaju porezni obveznici sa statusom izvoznika koji su ispunili uvjete iz člana 91. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. (2) Sektor za informacione tehnologije je dužan da na dan 20.01. tekuće godine automatski izvrši označavanje obveznika izvoznika za tekuću godinu, na osnovu podataka iz PDV prijava za prethodnu godinu po formuli odnos polja 12 PDV prijave sa zbirom polja 11, 12 i 13 PDV prijave je veći od 30%. Član 21. (Utvrđivanje statusa izvoznika) (1) Porezni obveznik može nadležnoj Grupi za reviziju i kontrolu ili Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika podnijeti zahtjev za utvrđivanje statusa izvoznika, koja o istom odlučuje u postupku kontrole. (2) Ukoliko Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika i Grupa za reviziju i kontrolu u postupku kontrole utvrdi da je došlo do promjene statusa obveznika u pogledu vrijednosti izvoza, inspektor je dužan nakon izvršene kontrole u podsistemu ePorezi označiti da li obveznik ima status izvoznika. GLAVA III. OBAVJEŠTAVANJE I IZVJEŠTAVANJE Član 22. (Obavještenje Sektora za poslovne usluge o nemogućnosti izvršenja povrata PDV-a) (1) Ukoliko Sektor za poslovne usluge nije izvršio povrat PDV-a na račun poreznog obveznika, koji je prijavljen UIO kao glavni račun, informaciju o tome dostavlja Odsjeku za obradu poreznih prijava i Grupi za obradu poreznih prijava koja je donijela odluku o povratu, radi otklanjanja uzroka neizvršenja povrata PDV-a. (2) Ukoliko je neizvršeni povrat PDV-a prvobitno odobren donošenjem rješenja o odbravanju povrata PDV-a, po evidentiranju broja novog transakcijskog računa, donosi se rješenje o ispravci greške, kojim se ispravlja broj transakcijskog računa iz prvog rješenja. (3) Ukoliko je neizvršeni povrat PDV-a prvobitno odobren bez donošenja rješenja o odobravanju povrata PDV-a, shodno odredbama člana 92. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, povrat PDV-a na novi broj transakcijskog računa vrši se na osnovu Obavještenja koje nadležna Grupa za obradu poreznih prijava upućuje Sektoru za poreze u Središnjem uredu UIO. (4) Po zaprimanju Obavještenja iz stava (3) ovog člana Sektor za poreze isto dostavlja Sektoru za poslovne usluge na izvršenje. (5) U slučaju da Grupa za obradu poreznih prijava i nakon preduzetih radnji na otklanjanju uzroka neizvršavanja povrata PDV-a nije u mogućnosti iste otkloniti, dužna je o tome obavijestiti Sektor za poslovne usluge u roku od šest mjeseci od zaprimanja informacije iz stava (1) ovog člana. Član 23. (Nemogućnost uručenja rješenja o povratu PDV-a) (1) Ukoliko se rješenje o povratu PDV-a ne može uručiti poreznom obvezniku na prijavljenu adresu, koja se vodi u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, Grupa za obradu poreznih prijava je dužna odmah nakon zaprimanja ove informacije, obavijestiti i dostaviti spisak takvih poreznih obveznika nadležnoj kontrolnoj grupi, Grupi za podršku i Sektoru za provođenje propisa, radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti na pronalasku poreznog obveznika. (2) Nakon preduzimanja mjera nadležnih organizacionih jedinica iz stava 1) ovog člana i dobijanja povratnih informacija od navedenih organizacionih jedinica, Grupa za obradu poreznih prijava će cijeniti mogućnosti ponovnog uručenja rješenja poreznom obvezniku, a ukoliko se ono ne može uručiti obvezniku lično, sačinit će se obavještenje o preuzimanju rješenja, koje se stavlja na oglasnu ploču UIO ili će, ukoliko to okolnosti datog slučaja nalažu, razmotriti mogućnost da se takvo rješenje ne stavi u pravni promet. (3) U slučaju da porezni obveznik ne postupi po obavještenju odnosno ne preuzme rješenje o povratu PDV-a, nakon proteka 15 dana od dana stavljanja obavještenja na oglasnu ploču UIO, vrši se evidentiranje izvršnog rješenja u podsistemu ePorezi. Član 24. (Postupanje u slučaju fiktivnog prometa) (1) Odsjek za provođenje zakonskih propisa dužan je, ukoliko prilikom provođenja aktivnosti iz svoje nadležnosti, dođe do saznanja ili indicije da se radi o fiktivnom prometu, o tome obavijestiti Odsjek za poreze, Grupu za obradu poreznih prijava, odmah po saznanju za navedenu informaciju. (2) Grupa za reviziju i kontrolu i Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika, dužne su, ukoliko prilikom provođenja aktivnosti iz svoje nadležnosti, dođu do saznanja ili indicije da se radi o fiktivnom prometu, o tome obavijestiti Grupu za obradu poreznih prijava odmah po saznanju za navedenu informaciju. (3) Grupa za obradu poreznih prijava primljene informacije iz stava (1) i (2) ovog člana koristi u provođenju ispitnog postupka iz člana 5. ovog Uputstva. (4) Na sastanku, koji se održava u skladu sa članom 8. ovog Uputstva donosi se odluka o povratu PDV-a za porezne obveznike iz stava (1) i (2), kao i o izboru obveznika za kontrolu. Član 25. (Obavještavanje i postupanje ostalih organizacionih jedinica u regionalnom centru) (1) Ukoliko se u toku ispitnog postupka propisanog ovim Uputstvom, trebaju utvrditi određene činjenice koje su relevantne za donošenje odluke o povratu PDV-a, na zahtjev Grupe za obradu poreznih prijava da se izvrši provjera, odnosno dostave podaci, nadležna organizaciona jedinica u regionalnom centru, kojoj je upućen zahtjev, dužna je izvršiti zahtijevane provjere i dostaviti tražene podatke Grupi za obradu poreznih prijava u što kraćem roku, vodeći računa o propisanim rokovima za izvršenje povrata PDV-a. (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se na sve organizacione jedinice UIO u regionalnom centru i uključuju: Odsjek za poreze, Odsjek za provođenje propisa, Odsjek za poslovne usluge i Odsjek za carinske poslove. (3) Ukoliko se postupak provjere iz stava (1) ovog člana ne može završiti u rokovima za povrat iz člana 52. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, šef Grupe za obradu poreznih prijava donosi zaključak o prekidu postupka povrata PDV-a koji se automatski generira u podsistemu ePorezi, a u skladu sa odredbama člana 9. ovog Uputstva. Član 26. (Izvještaj o povratu PDV-a) (1) Grupa za obradu poreznih prijava iz podsistema ePorezi preuzima izvještaj o donesenim odlukama o odobrenom povratu i povratu neiskorištenog poreznog kredita (sa i bez rješenja) i donesenim zaključcima o prekidu postupka povrata. (2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana preuzima se jednom mjesečno za odluke donesene u prethodnom mjesecu i dostavlja se isključivo elektronskim putem u Odsjek za poreze u regionalnom centru i u Odsjek za obradu poreznih prijava do 20. u tekućem mjesecu, za odluke koje su donesene u prethodnom mjesecu. Član 27. (Poređenje podataka iz carinskih i PDV prijava) Odsjek za obradu poreznih prijava dužan je u roku od tri dana od dana prijema, obraditi podatke iz člana 30. stav (1) ovog Uputstva u podsistemu ePorezi i tako obrađene podatke dostaviti putem službenog e-maila Grupi za obradu poreznih prijava. Član 28. (Prijenos sredstava iz podsistema ePorezi u IS UIO - Jedinstveni račun) (1) Nakon odobravanja povrata PDV-a iz člana 11. ovog Uputstva, Sektor za poreze, Odsjek za obradu poreznih prijava, u telefonskoj konsultaciji, sa Sektorom za poslovne usluge, Odsjekom za finansijsko upravljanje, određuje banku, sa koje se ima izvršiti prijenos odobrenog povrata PDV-a na račun poreznog obveznika - izbor banke za realizaciju elektronskog fajla. (2) Prilikom izbora banke putem koje se realizuju odobreni povrati, a zbog ekonomičnosti u pogledu troškova provizije, u obzir se uzimaju sljedeći faktori: iznos fajla, broj obveznika u fajlu, struktura transakcijskih računa obveznika u fajlu na koje su povrati odobreni. (3) Po izvršenim radnjama iz stava (1) i (2) ovog člana, Odsjek za obradu poreznih prijava dužan je izvršiti elektronski transfer sredstava iz podsistema ePorezi u IS UIO (Jedinstveni račun) u Sektor za poslovne usluge, radi daljnjeg prijenosa sredstava na račun obveznika. Član 29. (Dostavljanje tabelarnog pregleda odobrenih povrata Sektoru za poslovne usluge na izvršenje) (1) Zbirni tabelarni pregled odobrenih povrata i povrata neiskorištenog poreznog kredita za sva četiri regionalna centra, koji je osnov za elektronski transfer sredstva iz podsistema ePorezi u IS UIO (Jedinstveni račun), svojeručnim potpisom ovjerava pomoćnik direktora UIO za Sektor za poreze. (2) Jedan primjerak tabelarnog pregleda iz stava (1) ovog člana, dostavlja se Sektoru za poslovne usluge radi daljnjeg dostavljanja komercijalnoj banci, koja izvršava elektronske naloge za prijenos sredstava, a isti potpisuje i pomoćnik direktora UIO za Sektor za poslovne usluge. Član 30. (Obaveze Sektora za informacione tehnologije) (1) Sektor za informacione tehnologije dužan je putem službenog e-maila, Sektoru za poreze, Odsjeku za obradu poreznih prijava, dostaviti podatke o statističkoj vrijednosti uvoza i izvoza iz JCI i vrijednost obračunatog PDV-a na uvoz, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec. (2) Sektor za informacione tehnologije je dužan podatke iz prethodnog stava sačiniti u formi "access file" koji je kompatibilan i uporediv sa podacima koji se vode u podsistemu ePorezi navodeći identifikacioni broj, naziv obveznika PDV-a i porezni period, te ih dostaviti putem službenog e-maila. (3) Sektor za informacione tehnologije dužan je narednog dana od dana isteka zakonskog roka za podnošenje redovne PDV prijave za prethodni porezni period (za obveznike za koje se provodi ubrzani postupak povrata) i svakog 15. (za ostale obveznike) dostaviti tabelu analize povrata na službeni e-mail pomoćniku direktora UIO za Sektor za poreze, šefovima odsjeka za poreze u regionalnim centrima, šefu Odsjeka za obradu poreznih prijava, šefu Odsjeka za reviziju i kontrolu, šefu Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika, šefovima Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika, šefovima Grupa za reviziju i kontrolu i šefovima Grupa za obradu poreznih prijava u regionalnim centrima. (4) Sektor za informacione tehnologije dužan je na dan 20.01. automatski izvršiti označavanje obveznika izvoznika za tekuću godinu, na osnovu podataka iz prethodne godine po formuli iz člana 20. ovog Uputstva. Član 31. (Postupanje Sektora za poslovne usluge) (1) Ukoliko je iznos dospjelog povrata PDV-a umanjen zbog prebijanja dospjelih obaveza u skladu sa članom 7. ovog Uputstva, Sektor za poslovne usluge izvršava prijenos tog dijela sredstava na odgovarajući račun obveznika i odgovarajuću grupu prihoda UIO na kojoj se vodi potraživanje UIO koje je uzeto u obzir prilikom odlučivanja po postavljenom zahtjevu. (2) Nakon prijema podataka iz člana 28. stav (3) ovog Uputstva, Odsjek za finansijsko upravljanje Sektora za poslovne usluge, rezervira potreban iznos sredstava u svrhu povrata PDV-a, a po prijemu elektronskog zapisa iz podsistema ePorezi, vrši povrat odobrenog iznosa PDV-a. (3) Ukoliko se iznos povrata PDV-a ne vrati na račun obveznika PDV-a, Odsjek za finansijsko upravljanje Sektora za poslovne usluge postupa prema odredbi člana 22. stav (1) ovog Uputstva. GLAVA IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 32. (Postupanje po zaprimljenim zahtjevima po kojima postupak nije okončan) Povrat PDV-a i odobravanje poreznog kredita po PDV prijavama koje su zaprimljene prije stupanja na snagu ovog Uputstva, a postupak nije okončan, okončat će se u skladu s odredbama ovog Uputstva. Član 33. (Prestanak važenja) Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o postupku povrata poreza na dodanu vrijednost i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja PDV prijave ("Službeni glasnik BiH", broj 96/09 i 40/10). Član 34. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", od kada se i primjenjuje. Broj 01-02-2-900/19 28. marta 2019. godine Banja Luka Direktor Dr. Miro Džakula, s. r.
Odluka o provođenju zakona o carinskoj politici u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 13/19 21.02.2019 SG BiH 06/23, SG BiH 04/22, SG BiH 49/21, SG BiH 47/21, SG BiH 21/20, SG BiH 54/19 carina,odluka
Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2019. godine Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 84/18 30.11.2018 roba,carina Број 84 - Страна 12 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 30. 11. 2018. 46 8504 31 80 00 Остали трансформатори; снаге не веће од 1 kVA; мјерни; остали 5 47 8518 29 30 00 Звучници опсега фрeквeнциjе oд 300 Hz дo 3,4 kHz, прoмjeрa нe вeћe oд 50 мм, зa упoтрeбу у тeлeкoмуникaциjaмa 5 48 8522 90 80 00 Дијелови и прибор погодни за употребу само или углавном са апаратима из тарифних бројева 8519 или 8521; остало 3 49 8534 00 11 00 Штампана кола; само са елементима проводника и контактима; вишеслојна штампана кола 0 50 8536 10 10 00 Осигурачи; за струје не веће од 10 А 3 51 8536 69 90 00 Утикачи и утичнице; остало 3 52 8536 90 10 00 Остали апарати; спојни и контактни елементи за жице и каблове 0 53 8538 90 99 00 Дијелови погодни за употребу искључиво или углавном са апаратима из тарифних бројева 8535, 8536 или 8537; остало; остало 5 54 8544 42 90 00 Остали електрични проводници, за напон не већи од 1000 V; са прикључним уређајима; остали 4 55 8546 90 90 00 Електрични изолатори од било којег материјала; остали 1,5 56 8547 20 00 00 Изолациони дијелови електричних машина, уређаја или опреме, израђени у цјелини од изолационог материјала или само са мањим компонентама од метала (нпр. чаурама са навојем) утиснутим искључиво за потребе уградње, осим изолатора из тарифног броја 8546; цијеви и њихове спојнице од простих метала, обложене изолацијским материјалом, за електричне проводнике; изолацијски дијелови од пластичних маса 3,7 57 9607 19 00 00 Патентни затварачи; остали 8 (3) Царинске стопе на робе наведене у ставу (2) овог члана, не односе се на робе које су поријеклом из земаља са којима Босна и Херцеговина има закључене споразуме о слободној трговини. (4) Ради остваривања права на увоз робе наведене у ставу (2) овог члана, уз царинску декларацију се подноси потврда Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство) да ће се роба користити у властитој производњи и потврда Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине да се роба не производи у Босни и Херцеговини или роба домаће производње не задовољава потребе привреде и тржишта. Члан 3. (Преиспитивање Одлуке) (1) Без обзира на рок примјене одређен према овој Одлуци, Савјет министара Босне и Херцеговине може два пута годишње преиспитивати примјену ове Одлуке, и на основу чињеница утврђених у том поступку, на приједлог Министарства, донијети Одлуку о престанку примјене тарифне суспензије за конкретну робу, ако више није у интересу босанскохерцеговачке привреде или због техничког развоја производа или измијењених околности или економских трендова на тржишту. (2) Министарство прати примјену ове Одлуке. (3) У сврху праћења примјене Одлуке Управа за индиректно опорезивање ће на захтјев Министарства доставити податке о увозу роба из члана 2. ове Одлуке. Члан 4. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће се од 1. јануара 2019. године. СМ број 210/18 5. новембра 2018. године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Др Денис Звиздић, с. р. Na osnovu člana 5. stav (1) Zakona o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 156. sjednici, održanoj 5. novembra 2018. godine, donijelo je ODLUKU O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2019. GODINE Član 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2019. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12), (u daljem tekstu: "tarifne suspenzije"). Član 2. (Spisak roba) (1) Robe koje će se do 31.12.2019. godine uvoziti uz korištenje tarifnih suspenzija, utvrđuju se prema kriteriju da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. (2) Robe iz stava (1) ovog člana i carinske stope po kojima će se ove robe uvoziti do 31.12.2019. godine su, kako slijedi: RB Tarifna oznaka Naziv Carinska stopa % 1 1518 00 95 00Nejestive mješavine ili dodaci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije 0 2 2002 90 91 00 Paradajz,pripremljen ili konzervisan na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini; ostali, u originalnim pakovanjima neto-mase veće od 1 kg 0 3 2901 10 00 00Aciklički ugljеnvodonici;zasićeni 0 4 3701 30 00 00Ostale ploče i filmovi, čija je jedna stranica veća od 255 mm 5 5 3901 90 80 00 Polimeri etilena, u primarnim oblicima; ostalo 3,5 6 3912 39 20 00 Celuloza i njezini hemijski derivati, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima; ostalo; hidroksipropilceluloza 5 7 3926 90 97 00 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914; ostalo 7 8 4104 41 51 00 Štavljene ili "crust" goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, bez dlake, cijepane ili necijepane, ali dalje neobrađivane; u suhom stanju (crust); goveđe; cijele kože ukupne površine veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²) 1 Петак, 30. 11. 2018. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 84 - Страна 13 9 4107 12 91 00 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; cijele kože; cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje) 1 10 4107 92 10 00 Cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje) 4 11 4205 00 90 00 Ostali proizvodi od kože ili od vještačke kože; vrsta koje se koriste u mašinama ili mehaničkim uređajima ili za drugu tehničku upotrebu; ostali 3 12 5205 14 00 00 Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju; jednonitna pređa, od nečešljanih vlakana; finoće manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52 ali ne veće od 80) 4 13 5205 23 00 00 Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju; jednonitna pređa, od češljanih vlakana; finoće manje od 232,56 deciteksa ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije veće od 43 ali ne veće od 52) 4 14 5205 24 00 00 Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jednonitna pređa, od češljanih vlakana,finoće manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52 ali ne veće od 80) 4 15 5401 10 14 00 Konac za šivanje od vještačkih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, od sintetičkih filamenata, nepripremljen u pakovanja za pojedinačnu prodaju, jezgrasta pređa ("core yarn"); ostali 4 16 5401 10 16 00 Teksturisana pređa 4 17 5402 33 00 00 Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakovanja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa, teksturisana pređa, od poliestera 4 18 5407 10 00 00 Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404; tkanine od pređe velike čvrstoće, od najlona ili drugih poliamida ili od poliestera 8 19 5407 93 00 00 Ostale tkanine; od pređa različitih boja 8 20 5408 22 90 00 Tkanine od vještačke filament pređe, ostale tkanine, masenog udjela vještačkih filamenata, traka ili sličnih proizvoda 85% ili većeg; obojene; ostale 8 21 5503 20 00 00 Sintetička vlakna rezana, nevlačena, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje; od najlona ili drugih poliamida; od poliestera 4 22 5515 11 90 00 Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana; od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežno ili samo sa rezanim vlaknima od viskoznog rajona; ostale 8 23 5603 14 10 00 Netkani materijal, uključujući impregnisan, prevučen, prekriven ili laminiran; od sintetičkih ili vještačkih filamenata; mase veće od 150 g/m²; prevučen ili prekriven 4,3 24 5804 21 00 00 Čipka mašinski rađena, od vještačkih ili sintetičkih vlakana 8 25 5903 10 10 00 Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli(vinil hloridom); impregnisani 8 26 5903 10 90 00 Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; sa poli(vinil hloridom); premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani 8 27 5903 90 91 00 Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; ostali; premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani; sa celuloznim derivatima ili drugim plastičnim masama, sa licem od tekstilnog materijala 8 28 6406 10 90 00 Gornji dijelovi obuće i njihovi dijelovi, osim umetaka za ojačanje; od ostalih materijala 3 29 6406 20 10 00 Dijelovi obuće; vanjski đonovi i pete; od gume 3 30 6406 90 50 00 Dijelovi obuće; ulošci i drugi izmjenjivi dodaci 3 31 6406 90 60 00 Dijelovi obuće; vanjski đonovi od kože ili vještačke kože 3 32 6406 90 90 00 Dijelovi obuće; ostalo 3 33 7210 49 00 00 Pljosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili prevučeni; prevučeni cinkom na drugi način; ostali 0 34 7210 70 80 00 Pljosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili prevučeni; obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom; ostali 0 35 7228 30 61 00 Ostale šipke koje su samo toplo valjane, toplo vučene ili ekstrudirane; kružnog poprečnog presjeka prečnika; 80 mm ili većeg 5 36 7403 11 00 00 Rafinisani bakar, u sirovim oblicima; katode i sekcije katoda 0 37 7408 11 00 00 Bakrena žica; od rafinisanog bakra; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm 0 38 7601 10 00 00Nelegirani aluminij 0 39 7601 20 20 00 Legure aluminija; ploče i poluge 1 40 7605 11 00 00 Žica od aluminija; od nelegiranog aluminija; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm 0 41 7605 21 00 00 Žica od aluminija; od legura aluminija; najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 7 mm 0 42 7605 29 00 00 Žica od aluminija; od legura aluminija; ostala 0 43 8308 10 00 00 Kukice, ušice, rupice; od prostih metala 3 44 8308 20 00 00 Cjevaste ili račvaste zakovice, od prostih metala 3 45 8308 90 00 00Ostalo, uključujući dijelove, od prostih metala 3 46 8504 31 80 00Ostali transformatori; snage ne veće od 1 kVA; mjerni; ostali 5 47 8518 29 30 00 Zvučnici frekvencijskog obima od 300 Hz do 3,4 kHz, prečnika ne većeg od 50 mm, za upotrebu u telekomunikacijama 5 48 8522 90 80 00 Dijelovi i pribor prikladni za upotrebu samo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnih brojeva 8519 ili 8521; ostalo 3 49 8534 00 11 00 Štampani krugovi; samo sa elementima provodnika i kontaktima; višeslojni štampani krugovi 0 50 8536 10 10 00Osigurači; za struje ne veće od 10 A 3 51 8536 69 90 00 Utikači i utičnice; ostalo 3 52 8536 90 10 00Ostali aparati; spojni i kontaktni elementi za žice i kablove 0 53 8538 90 99 00 Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnih brojeva 8535, 8536 ili 8537; ostalo; ostalo 5 54 8544 42 90 00Ostali električni provodnici, za napon ne veći od 1000 V; sa priključnim uređajima; ostali 4 55 8546 90 90 00 Električni izolatori od bilo kakvog materijala; ostali 1,5 56 8547 20 00 00 Izolacijski dijelovi električnih mašina, uređaja ili opreme, izrađeni u potpunosti od izolacijskog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr. čahurama sa navojem) utisnutim isključivo za potrebe ugradnje, osim izolatora iz tarifnog broja 8546; cijevi i njihove spojnice od prostih metala, obložene izolacijskim materijalom, za električne provodnike; izolacijski dijelovi od plastičnih masa 3,7 57 9607 19 00 00 Patentni zatvarači; ostali 8 (3) Carinske stope na robe navedene u stavu (2) ovog člana, ne odnose se na robe koje su porijeklom iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini. (4) Radi ostvarivanja prava na uvoz robe navedene u stavu (2) ovog člana, uz carinsku deklaraciju se podnosi potvrda Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) da će se roba koristiti u vlastitoj proizvodnji i potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da se roba ne proizvodi u Bosni i Hercegovini ili roba domaće proizvodnje ne zadovoljava potrebe privrede i tržišta. Број 84 - Страна 14 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Петак, 30. 11. 2018. Član 3. (Preispitivanje Odluke) (1) Bez obzira na rok primjene određen prema ovoj Odluci, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može dva puta godišnje preispitivati primjenu ove Odluke, i na osnovu činjenica utvrđenih u tom postupku, na prijedlog Ministarstva, donijeti Odluku o prestanku primjene tarifne suspenzije za konkretnu robu, ako više nije u interesu bosanskohercegovačke privrede ili zbog tehničkog razvoja proizvoda ili izmijenjenih okolnosti ili ekonomskih trendova na tržištu. (2) Ministarstvo prati primjenu ove Odluke. (3) U svrhu praćenja primjene Odluke Uprava za indirektno oporezivanje će na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke o uvozu roba iz člana 2. ove Odluke. Član 4. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 1. januara 2019. godine. VM broj 210/18 5. novembra 2018. godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Dr. Denis Zvizdić, s. r. Temeljem članka 5. stavka (1) Zakona o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 156. sjednici održanoj 5. studenog 2018. godine, donijelo je ODLUKU O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2019. GODINE Članak 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2019. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12), (u daljem tekstu: "tarifne suspenzije"). Članak 2. (Spisak roba) (1) Robe koje će se do 31.12.2019. godine uvoziti uz korištenje tarifnih suspenzija, utvrđuju se prema kriteriju da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji a koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. (2) Robe iz stavka (1) ovog članka i carinske stope po kojima će se ove robe uvoziti do 31.12.2019. godine su, kako slijedi: RB Tarifna oznaka Naziv Carinska stopa % 1 1518 00 95 00 Nejestive mješavine ili pripravci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije 0 2 2002 90 91 00 Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini; ostale, u izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg 0 3 2901 10 00 00 Aciklički ugljikovodici; zasićeni 0 4 3701 30 00 00 Ostale ploče i filmovi, čija je jedna stranica veća od 255 mm 5 5 3901 90 80 00 Polimeri etilena, u primarnim oblicima; ostalo 3,5 6 3912 39 20 00 Celuloza i njezini kemijski derivati, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima; ostalo; hidroksipropilceluloza 5 7 3926 90 97 00 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914; ostalo 7 8 4104 41 51 00 Štavljene ili "crust" goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, bez dlake, cijepane ili necijepane, ali dalje neobrađivane; u suhom stanju (crust); goveđe; cijele kože ukupne površine veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²) 1 9 4107 12 91 00 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust–obrade uključujući i pergamentno obrađivanje, bez dlake, cijepane ili necijepane, osim kože iz tarifnog broja 4114; cijele kože; cijepane kože s licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje) 1 10 4107 92 10 00 Cijepane kože sa licem (zrnaste); goveđe kože (uključujući bivolje) 4 11 4205 00 90 00 Ostali proizvodi od kože ili od umjetne kože; vrsta koje se rabe u strojevima ili mehaničkim uređajima ili za drugu tehničku uporabu; ostali 3 12 5205 14 00 00 Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju; jednonitna pređa, od nečešljanih vlakana; finoće manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52 ali ne veće od 80) 4 13 5205 23 00 00 Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakiranjima za pojedinačnu prodaju; jednonitna pređa, od češljanih vlakana; finoće manje od 232,56 deciteksa ali ne manje od 192,31 deciteksa (metričke numeracije veće od 43 ali ne veće od 52) 4 14 5205 24 00 00 Pamučna pređa (osim konca za šivanje), masenog udjela pamuka 85% ili većeg, nepripremljena u pakiranjima za pojedinačnu prodaju, jednonitna pređa, od češljanih vlakana, finoće manje od 192,31 deciteksa ali ne manje od 125 deciteksa (metričke numeracije veće od 52 ali ne veće od 80) 4 15 5401 10 14 00 Konac za šivanje od umjetnih ili sintetičkih filamenata, nepripremljen ili pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju, od sintetičkih filamenata, nepripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju, jezgrasta pređa ("core yarn"), ostali 4 16 5401 10 16 00 Teksturirana pređa 4 17 5402 33 00 00 Pređa od sintetičkih filamenata (osim konca za šivanje), nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa, teksturirana pređa, od poliestera 4 18 5407 10 00 00 Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 5404; tkanine od pređe velike čvrstoće, od najlona ili drugih poliamida ili od poliestera 8 19 5407 93 00 00 Ostale tkanine; od pređa različitih boja 8 20 5408 22 90 00 Tkanine od umjetne filament pređe, ostale tkanine, masenog udjela umjetnih filamenata, vrpci ili sličnih proizvoda 85% ili većeg; obojene; ostale 8 21 5503 20 00 00 Sintetička vlakna rezana, negrebenana, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje; od najlona ili drugih poliamida; od poliestera 4 22 5515 11 90 00 Ostale tkanine od rezanih sintetičkih vlakana; od rezanih poliesterskih vlakana; u mješavini pretežito ili samo s rezanim vlaknima od viskoznog rajona; ostale 8 23 5603 14 10 00 Netkani materijal, uključujući impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran; od sintetičkih ili umjetnih filamenata; mase veće od 150 g/m²; prevučen ili prekriven 4,3 24 5804 21 00 00 Čipka strojno rađena, od umjetnih ili sintetičkih vlakana 8 25 5903 10 10 00 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902; s poli(vinil kloridom); impregnirani 8
Odluka o jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 64/18 18.09.2018 SG BiH 22/21, SG BiH 88/18 registar računa
Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 24/18 17.04.2018 dazbine,dažbine,odluka,uvozne i izvozne dazbine Pregled Dokumenata|Broj 24/18Početna ( /) / Dokumenti ( /Docs/ ) / Službeni glasnik BiH ( /Docs/Drzavni)/ Dokumenti pregledSlužbeni glasnik BiH, broj 24/18Na osnovu člana 208. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) i člana 17. Zakona oVijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijećeministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na 131. sjednici održanoj 30.januara 2018. godine i 136. sjednici održanoj 20. marta 2018. godine, donijelo jeODLUKUO UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA UVOZNIH I IZVOZNIH DAŽBINAGLAVA I - OPĆE ODREDBEČlan 1.(Predmet)Ovom odlukom propisuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robeu slobodan promet u slučajevima propisanim članom 207. tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeniglasnik BiH", broj 58/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) i ograničenja u pogledu raspolaganja robom koja je oslobođena od plaćanjauvoznih dažbina, kao i za oslobađanja od plaćanja izvoznih dažbina pri izvozu.Član 2.(Upotreba muškog i ženskog roda)Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovoj odluci bez diskriminacije odnose se i na muškarce i nažene.Član 3.(Definicije)(1) U svrhu primjene ove odluke pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:a) "lična imovina" je svaka imovina namijenjena za ličnu upotrebu određenog lica ili za zadovoljavanje potreba njegovogdomaćinstva. Lična imovina ne smije biti takva da po svojoj prirodi ili količini ukazuje da se uvozi iz komercijalnih razloga.Ličnom imovinom naročito se smatraju:1) predmeti domaćinstva,2) bicikli i motocikli, privatna motorna vozila i njihove prikolice, kamp kućice, rekreacijska plovila i privatni avioni,3) kućne zalihe namirnica i druge potrošne robe u razumnim količinama koje odgovaraju uobičajenim potrebama jednogdomaćinstva, kućni ljubimci i životinje za jahanje, kao i prijenosna oprema primijenjenih i slobodnih zanimanja koja jeodređenom licu potrebna za obavljanje profesije ili zanimanja,Službeni List- Pregled Dokumentahttp://www.sluzbenilist.ba/page/akt/PQMVaPuNJM0=1 of 624/18/2018, 8:11 AM
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 04/18 19.01.2018 SG BiH 62/21, SG BiH 03/21, SG BiH 85/17, SG BiH 74/14, SG BiH 48/12, SG BiH 80/11, SG BiH 50/09 pravilnik,akcize,primjena Petak, 19. 1. 2018. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 4 - Strana 35 Члан 2. Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". Број 09-02-9903/17 30. октобра 2017. године Сарајево Министар Јосип Грубеша, с. р. BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE 72 Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/12), člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 11. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na sjednici održanoj 18. decembra 2017. godine, donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14 i 85/17) iza člana 6. dodaju se novi članovi 6a. i 6b., koji glase: "Član 6a. (Tečni naftni plin) Tečnim naftnim plinom u smislu člana 5. stav (1) tačke e) Zakona smatra se tečni naftni plin iz tarifnog broja 2711 koji se koristi isključivo za pogon motornih vozila. Član 6b. (Biogoriva i biotečnosti) (1) Biogorivima i biotečnostima iz člana 4. stava (2) tačke g) Zakona smatra se tekuće i plinovito gorivo proizvedeno iz biomase. (2) Biomasom za proizvodnju biogoriva i biotečnosti, smatra se biorazgradivi dio proizvoda, otpada i. poljoprivrednih ostataka (uključujući biljne i životinjske tvari), ostataka u šumarstvu i za šumarstvo vezanih industrijskih grana, kao i biorazgradivi dio industrijskog i kućnog otpada. (3) Biogorivima i biotečnostima iz stava (1) ovog člana, smatra se tekuće ili plinovito gorivo i to: a) bioetanol (etil alkohol - C2H5OH) - nedenaturirani etil alkohol s volumenskim sadržajem alkohola 80 vol. % ili većim iz tarifne oznake Carinske tarife Bosne i Hercegovine 2207 10 00 00; etil alkohol denaturirani, bilo koje jačine iz tarifne oznake 2207 20 00 00; nedenaturirani etil alkohol s volumenskim sadržajem alkohola manjim od 80 vol.%, u posudama zapremine 2 l ili manje iz tarifne oznake 2208 90 91 00 i nedenaturirani etil alkohol sa volumenskim sadržajem alkohola manjim od 80 vol. %, u posudama zapremine veće od 2 l iz tarifne oznake 2208 90 99 00; b) biodizel (mono alkil ester masnih kiselina) iz tarifnih oznaka 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00; c) etil terc butil eter (ETBE) iz tarifne oznake 2909 19 10 00; d) bioplin (mješavina plinova: metana - CH4 (više od 45% vol.), ugljikovog dioksida - CO2, u tragovima dušika-N2, vodika-H2 i vodikovog sulfida-H2S) iz tarifne oznake 2705 00 00 00; e) biodimetileter (CH3-O-CH3) iz tarifne oznake 2909 19 90 00; f) biometanol iz tarifne oznake 2905 11 00 00; g) sintetička biogoriva: sintetski ugljikovodici ili njihove mješavine proizvedene iz bio mase iz Glave 29, a koji se koriste isključivo za pogon motornih vozila; h) biovodik: vodik, proizveden iz biomase i/ili biorazgradljive frakcije otpada, kako bi se koristio kao biogorivo iz tarifne oznake 2804 10 00 00." Član 2. U članu 13. u stavu (1) tačka a) iza riječi d) veznik "i" zamjenjuje se znakom interpunkcije "zarez" a iza tačke e) dodaju se riječi "i g)". Član 3. U članu 15. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Odredbe iz stava (1) i stava (2) ovog člana primjenjuju se mutatis mutandis i na biogoriva i biotečnosti." Član 4. U članu 29. u stavu (1) iza riječi d) veznik "i" zamjenjuje se znakom interpunkcije "zarez", a iza tačke e) dodaju se riječi "i g)". Član 5. U članu 34. u stavu (1) iza riječi d) veznik "i" zamjenjuje se znakom interpunkcije "zarez", a iza tačke e) dodaju se riječi "i g)". Član 6. U članu 65. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Imaoci skladišta biogoriva i biotečnosti i skladišta tečnog naftnog plina za pogon motornih vozila, koji prema propisima koji su bili na snazi prije donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 91/17), nisu bili u obavezi registriranja istih kod UIO, dužni su stupanjem na snagu tog Zakona izvršiti registraciju skladišta biogoriva i biotečnosti i skladišta tečnog naftnog plina za pogon motornih vozila, suglasno odredbama člana 14. Pravilnika, u roku od 30 dana od dana početka primjene tog Zakona." Član 7. Iza člana 66. Pravilnika dodaju se novi članovi 66a. i 66b. koji glase: "Član 66a. (Popis zaliha naftnih derivata i biogoriva i biotečnosti) (1) Porezni obveznici i druga lica koji sa bave prometom naftnih derivata i prometom biogoriva i biotečnosti dužni su na dan početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 91/17) izvršiti popis zaliha akciznih proizvoda čijim prometom se bave, obračunati akcizu na popisane zalihe, te u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO popisne liste sa obračunom razlike akcize za uplatu. (2) Popisna lista iz stava (1) ovog člana treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: a) vrsta akciznog proizvoda; b) jedinica mjere; c) količina; d) akciza obračunata prema ranije važećim propisima; e) akciza obračunata u skladu sa Zakonom iz stava (1) ovog člana; f) razlika akcize za uplatu (e-d); g) cestarina za ceste od 0,15 KM po litru obračunata prema ranije važećim propisima; h) cestarina za ceste od 0,15 KM po litru proizvoda, odnosno kilogramu tečnog naftnog plina obračunata u skladu sa Zakonom iz stava (1) ovog člana; i) razlika cestarine za ceste za uplatu (h-g); Broj 4 - Strana 36 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 19. 1. 2018. j) cestarina za izgradnju autocesta od 0,10 KM po litru obračunata prema ranije važećim propisima; k) cestarina za izgradnju autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta od 0,25 KM po litru proizvoda, odnosno kilogramu tečnog naftnog plina obračunata u skladu sa Zakonom iz stava (1) ovog člana i l) razlika cestarine za izgradnju autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta za uplatu (k-j). Član 66b. (Obračun i plaćanje akcize i cestarine iz člana 66a.) (1) Porezni obveznici i druga lica iz člana 66a. Pravilnika, dužni su uplatiti obračunatu razliku: a) akcize iz člana 66a. stav (2) tačka f); b) cestarine za ceste iz člana 66a. stav (2) tačka i) i c) cestarine za izgradnju autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta iz člana 66a. stav (2) tačka 1). (2) Plaćanje razlike iz stava (1) ovog člana vrši se u roku od deset dana od dana izvršenog popisa, a na način i u skladu s propisima kojim je uređeno plaćanje indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO." Član 8. Sastavni dio ovog Pravilnika je i izmijenjeni obrazac PDA kojim se mijenja oblik i sadržaj obrasca PDA iz člana 34. Pravilnika, kao i izmijenjeno Uputstvo za popunjavanje prijave akcize. Član 9. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se sa danom početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 91/17). Broj 02-17-122-1/17 03. januara 2018. godine Sarajevo Predsjedavajući Upravnog odbora UIO Vjekoslav Bevanda, s. r. Petak, 19. 1. 2018. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 4 - Strana 37 Broj 4 - Strana 38 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 19. 1. 2018. Uputstvo za popunjavanje prijave akcize-obrazac PDA - U polje 1 upisati naziv obveznika akcize (naveden u Uvjerenju o registraciji od UIO); - U polje 2 upisati adresu obveznika akcize (adresu navedenu u Uvjerenju o registraciji od UIO); - U polje 3 upisati poštanski broj i mjesto gdje posluje porezni obveznik (naveden u Uvjerenju o registraciji od UIO); - U polje 4 upisati identifikacioni broj obveznika akcize (naveden u Uvjerenju o registraciji za obveznika akcize); - U polje 5 upisati porezni period u skladu sa Zakonom o akcizama u BiH (jedan kalendarski mjesec); - U koloni I (Porezna osnovica, količina/MPC) upisati količinu u litrama za biogoriva i biotečnosti, derivate nafte, za alkohol, alkoholna pića i voćnu prirodnu rakiju upisati količinu izraženu u litrama apsolutnog alkohola, za bezalkoholna pića, pivo i vino upisati količinu u litrama, a za duhanske prerađevine upisati maloprodajnu cijenu i količinu po jedinici mjere. U ovu kolonu se ne upisuju količine koje su prodate odnosno isporučene, a za koje je članom 30. Zakona o akcizama u BiH propisano oslobađanje od plaćanja akcize. - U koloni II (Stopa/iznos po jedinici) na prijavi su upisane propisane stope/propisani iznosi po jedinici mjere. - U koloni III (Obračunata akciza) upisuje se iznos obaveze nastale po osnovu akcize, tj. iznos obračunate akcize u poreznom periodu za koji se prijava podnosi. Iznos obračunate akcize, koji se upisuje u prijavu je: 1. Za biogoriva i biotečnosti iznos obračunate akcize na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu za svaki proizvod posebno. U red 1 akciza na biogoriva i biotečnosti upisuje se ukupno obračunata akciza u obračunskom periodu za koji se podnosi prijava akcize. 2. Za derivate nafte iznos obračunate akcize na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu za svaki proizvod posebno. U red 2 akciza na biogoriva i biotečnosti upisuje se ukupno obračunata akciza u obračunskom periodu za koji se podnosi prijava akcize. 3. Za duhanske prerađevine obaveza obračunavanja akcize nastaje podnošenjem zahtjeva za štampanje akciznih markica. Obračunavanje akcize za cigarete vrši se na način što se maloprodajna cijena cigareta u koju je uključen PDV množi sa stopom od 42% i obračunati iznos upisuje u red 3.1 prijave, dok se u red 3.2 prijave upisuje iznos obračunate posebne akcize, koja se obračunava na način da se iznos propisane posebne akcize po paklici cigareta množi sa količinom paklica cigareta od 20 komada, dok se za pakiranja koja sadrže više ili manje od 20 komada po paklici, akciza obračunava srazmjerno broju komada u pakiranju. U red ukupno 3.1 + 3.2 upisuje se ukupno obračunata akciza, koja predstavlja zbir obračunate akcize na maloprodajnu cijenu i posebne akcize. Ako je ukupna akciza na cigarete, koja je obračunata na način propisan u članu 21. stav (1) tačke a) i b) Zakona o akcizama u BiH manja od minimalne akcize, koju je propisao Upravni odbor UIO, plaća se iznos minimalne akcize. Iznos minimalne akcize upisuje se u red iznos minimalne akcize za uplatu, s tim da se u red 3.3 upisuje iznos akcize obračunat po stopi od 42% na maloprodajnu cijenu u koju je uključen PDV, a u red 3.4 upisuje se iznos obračunate posebne akcize, pa u slučaju da je ukupno obračunata akciza, koja predstavlja zbir obračunate akcize iz reda 3.3 i 3.4 manja od minimalne, u red iznos minimalne akcize za uplatu upisuje se iznos minimalne akcize, koju je utvrdio Upravni odbor UIO. U red 3.5 prijave upisuje se obračunata akciza na ostale duhanske proizvode, koja je obračunata na način da se maloprodajna cijena duhanskih proizvoda u koju je uključen PDV množi sa stopom od 42%. U red 3.6 prijave upisuje se akciza obračunata na prodate odnosno isporučene količine duhana za pušenje u obračunskom periodu. U red 3 akciza na duhanske prerađevine upisuje se ukupno obračunata akciza u obračunskom periodu za koji se podnosi prijava akcize. 4. Za alkohol, alkoholna pića, voćnu prirodnu rakiju upisuje se akciza obračunata na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu za svaki proizvod posebno. U red 4 akciza na alkohol, alkoholna pića i voćnu prirodnu rakiju upisuje se ukupno obračunata akciza na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu za koji se podnosi prijava akcize. 5. Za bezalkoholna pića iznos obračunate akcize na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu. U red 5 akciza na bezalkoholna pića, upisuje se ukupno obračunata akciza u obračunskom periodu za koji se podnosi prijava akcize. 6. Za pivo, iznos obračunate akcize na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu. U red 6 akciza na pivo, upisuje se ukupno obračunata akciza u obračunskom periodu za koji se podnosi prijava akcize. Petak, 19. 1. 2018. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 4 - Strana 39 7. Za vino, iznos akcize obračunate u poreznom periodu na prodate odnosno isporučene količine vina u obračunskom periodu za koji se podnosi prijava akcize. U red 7 akciza na domaće vino, upisuje se ukupno obračunata akciza u obračunskom periodu za koji se podnosi prijava akcize. 8. CESTARINA - U koloni I (Porezna osnovica, količina/MPC) upisati količinu u litrama za biogoriva i biotečnosti, derivate nafte i to za motorni benzin, uključujući i bezolovni, neovisno od oktanske vrijednosti i komercijalnog naziva i dizel gorivo i ostala plinska ulja, tečni naftni plin za pogon motornih vozila (član 5. stav (1) tačka a), b) i e) Zakona o akcizama u BiH). U ovu kolonu se ne upisuju količine koje su prodate odnosno isporučene, a za koje je članom 36. Zakona o akcizama u BiH propisano oslobađanje od plaćanja cestarine. - U koloni II (Stopa/iznos po jedinici) na prijavi su upisani propisani iznosi po jedinici mjere. - U koloni III (Obračunata akciza) upisati iznos obaveze nastale po osnovu cestarine, tj. iznos obračunate cestarine u poreznom periodu za koji se prijava podnosi za svaki proizvod posebno. Iznos obračunate cestarine koji se upisuje u prijavi je: 8.4 Za derivate nafte iz člana 5. stav (1) tačke a), b) i e) iznos obračunate naknade za izgradnju cesta iz cijene domaće nafte i naftnih derivata na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu; 8.8 Za derivate nafte iz člana 5. stav (1) tačke a), b) i e) iznos obračunate naknade za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva iz cijene domaće nafte i naftnih derivata na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu; 8.17 Za biogoriva i biotečnosti iz člana 4. stav (2) tačka (g) iznos obračunate naknade za izgradnju cesta iz cijene domaćih biogoriva i biotečnosti na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu; 8.26 Za biogoriva i biotečnosti iz člana 4. stav (2) tačka (g) iznos obračunate naknade za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta iz cijene domaćih biogoriva i biotečnosti na prodate odnosno isporučene količine u obračunskom periodu. Prijava akcize - obrazac PDA mora biti datiran, potpisan od odgovornog lica - podnosioca prijave i ovjeren poslovnim pečatom. Temeljem članka 14. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/12), članka 15. stavak (1) Zakona o Upravi za neizravno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i članka 11. Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17), Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2017. godine, donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA U BOSNI I HERCEGOVINI Članak 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14 i 85/17) iza članka 6. dodaju se novi članci 6a. i 6b., koji glase: "Članak 6a. (Tečni naftni plin) Tečnim naftnim plinom u smislu članka 5. stavak (1) točke e) Zakona smatra se tečni naftni plin iz tarifnog broja 2711 koji se koristi isključivo za pogon motornih vozila. Članak 6b. (Biogoriva i biotekućine) (1) Biogorivima i biotekućinama iz članka 4. stavka (2) točke g) Zakona smatra se tekuće i plinovito gorivo proizvedeno iz biomase. (2) Biomasom za proizvodnju biogoriva i biotekućine, smatra se biorazgradivi dio proizvoda, otpada i poljoprivrednih ostataka (uključujući biljne i životinjske tvari), ostataka u šumarstvu i za šumarstvo vezanih industrijskih grana, kao i biorazgradivi dio industrijskog i kućnog otpada. (3) Biogorivima i biotekućinama iz stavka (1) ovoga članka, smatra se tekuće ili plinovito gorivo i to: a) bioetanol (etil alkohol - C2H5OH) - nedenaturirani etil alkohol s volumenskim sadržajem alkohola 80 vol. % ili većim iz tarifne oznake Carinske tarife Bosne i Hercegovine 2207 10 00 00; etil alkohol denaturirani, bilo koje jačine iz tarifne oznake 2207 20 00 00; nedenaturirani etil alkohol s volumenskim sadržajem alkohola manjim od 80 vol. %, u posudama zapremine 2 l ili manje iz tarifne oznake 2208 90 91 00 i nedenaturirani etil alkohol sa volumenskim sadržajem alkohola manjim od 80 vol. %, u posudama zapremine veće od 2 l iz tarifne oznake 2208 90 99 00; b) biodizel (mono alkil ester masnih kiselina) iz tarifnih oznaka 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00; c) etil terc butil eter (ETBE) iz tarifne oznake 2909 19 10 00; d) bioplin (mješavina plinova: metana - CH4 (više od 45% vol.), ugljikovog dioksida - CO2, u tragovima dušika-N2, vodika-H2 i vodikovog sulfida-H2S) iz tarifne oznake 2705 00 00 00; e) biodimetileter (CH3-O-CH3) iz tarifne oznake 2909 19 90 00; f) biometanol iz tarifne oznake 2905 11 00 00; g) sintetička biogoriva: sintetski ugljikovodici ili njihove mješavine proizvedene iz bio mase iz Glave 29, a koji se koriste isključivo za pogon motornih vozila; h) biovodik: vodik, proizveden iz biomase i/ili biorazgradljive frakcije otpada, kako bi se koristio kao biogorivo iz tarifne oznake 2804 10 00 00." Članak 2. U članku 13. u stavku (1) točka a) iza riječi d) veznik "i" zamjenjuje se znakom interpunkcije "zarez", a iza točke e) dodaju se riječi "i g)". Članak 3. U članku 15. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi: "(3) Odredbe iz stavka (1) i stavka (2) ovoga članka primjenjuju se mutatis mutandis i na biogoriva i biotekućine." Članak 4. U članku 29. u stavku (1) iza riječi d) veznik "i" zamjenjuje se znakom interpunkcije "zarez", a iza točke e) dodaju se riječi "i g)". Članak 5. U članku 34. u stavku (1) iza riječi d) veznik "i" zamjenjuje se znakom interpunkcije "zarez", a iza točke e) dodaju se riječi "i g)".
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 85/17 01.12.2017 SG BiH 62/23, SG BiH 87/22, SG BiH 47/22, SG BiH 44/20, SG BiH 65/10, SG BiH 35/08, SG BiH 100/07, SG BiH 06/07, SG BiH 60/06, SG BiH 21/06, SG BiH 93/05 pdv,porez Petak, 1. 12. 2017. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 85 - Strana 15 Члан 4. (Ступање на снагу) Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број 01-50-2-2929-1/17 20. новембра 2017. године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Др Денис Звиздић, с. р. BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE 1216 Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/12), člana 15. stav (1) Zakona o upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 70. stav (2) Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05 i 100/08), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na 25. sjednici, održanoj dana 06.11.2017. godine, donio je PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 65/10, 100/07, 35/08 i 65/10) član 78. mijenja se i glasi: "Član 78. (Podnošenje PDV prijave) (1) Porezni obveznik, odnosno porezni zastupnik lica koje nema sjedište u BiH, dužan izvršiti mjesečni obračun PDV i isti dostaviti u PDV prijavi, do 10-og dana u narednom mjesecu po isteku poreznog perioda. (2) Prijava iz stava (1) ovog člana podnosi se na jedinstvenom obrascu prijave za PDV (Obrazac P PDV) koji je, zajedno sa Uputstvom za popunjavanje PDV prijave sastavni dio ovog pravilnika. (3) Iznosi u PDV prijavi se upisuju u cijelim brojevima, a ukoliko obračun porezne obaveze nakon samooporezivanja daje decimalni broj, primjenjuje se zaokruživanje na najbliži manji cijeli broj. (4) Porezni obveznik PDV prijavu iz stava (1) ovog člana podnosi u papirnom obliku regionalnom centru UIO prema sjedištu obveznika. (5) Porezni obveznici su dužni PDV prijavu iz stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem od poreznog perioda januar 2019. godine. (6) Izuzetno od odredbe stava (4) ovog člana, porezni obveznik može i prije poreznog perioda januar 2019. godine, umjesto u papirnom obliku, dostavljati PDV prijavu elektronskim putem. Da bi porezni obveznik dostavio PDV prijavu elektronskim putem uvjet je da se registrira kod UIO za elektronske usluge. (7) Elektronsko dostavljanje PDV prijave vrši se u skladu sa propisima UIO." Član 2. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.01.2018. godine. Broj 02-17-86-2/17 22. novembra 2017. godine Predsjedavajući Upravnog odbora UIO Vjekoslav Bevanda, s. r. Temeljem članka 14. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/12), članka 15. stavak (1) Zakona o upravi za neizravno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i članka 70. stavak (2) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05 i 100/08), Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje na 25. sjednici, održanoj dana 06.11.2017. godine, donio je PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST Članak 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 65/10, 100/07, 35/08 i 65/10) članak 78. mijenja se i glasi: "Članak 78. (Podnošenje PDV prijave) (1) Porezni obveznik, odnosno porezni zastupnik osobe koja nema sjedište u BiH, dužan izvršiti mjesečni obračun PDV i isti dostaviti u PDV prijavi, do 10-og dana u idućem mjesecu po isteku poreznog razdoblja. (2) Prijava iz stavka (1) ovoga članka podnosi se na jedinstvenom obrascu prijave za PDV (Obrazac P PDV) koji je, zajedno sa Uputom za popunjavanje PDV prijave sastavni dio ovoga pravilnika. (3) Iznosi u PDV prijavi se upisuju u cijelim brojevima, a ukoliko obračun porezne obveze nakon samooporezivanja daje decimalni broj, primjenjuje se zaokruživanje na najbliži manji cijeli broj. (4) Porezni obveznik PDV prijavu iz stavka (1) ovoga članka podnosi u papirnom obliku regionalnom centru UNO prema sjedištu obveznika. (5) Porezni obveznici su dužni PDV prijavu iz stavka (1) ovoga članka dostavljati UNO elektronskim putem od poreznog razdoblja siječanj 2019. godine. (6) Izuzetno od odredbe stavka (4) ovoga članka, porezni obveznik može i prije poreznog razdoblja siječanj 2019. godine, umjesto u papirnom obliku, dostavljati PDV prijavu elektronskim putem. Da bi porezni obveznik dostavio PDV prijavu elektronskim putem uvjet je da se registrira kod UNO za elektronske usluge. (7) Elektronsko dostavljanje PDV prijave vrši se sukladno propisima UNO." Članak 2. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.01.2018. godine. Broj 02-17-86-2/17 22. studenoga 2017. godine Predsjedatelj Upravnog odbora UNO Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана 14. Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 и 32/12), члана 15. став (1) Закона о управи за индиректно опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05) и члана 70. став (2) Закона о порезу на додату вриједност ("Службени гласник БиХ", бр. 9/05, 35/05 и 100/08), Управни одбор Управе за индиректно опорезивање на 25. сједници, одржаној дана 06.11.2017. године, донио је
Pravilnik o dopuni Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 69/17 13.09.2017 SG BiH 38/16, SG BiH 31/11, SG BiH 54/03, SG BiH 50/02 naplata poreza,porez,prisila PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROCEDURAMA PRINUDNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA Član 1. U Pravilniku o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/02, 54/03, 31/11 i 38/16) u članu 17. dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Rješenje o pokretanju postupka prinudne naplate donosi kantonalni ured prema mjestu prebivališta odnosno sjedištu poreznog obveznika."
Odluka o izmjeni i dopuni tarife administrativnih taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 62/17 29.08.2017 SG BiH 83/22, SG BiH 30/22, SG BiH 18/20, SG BiH 68/19, SG BiH 53/17, SG BiH 32/17, SG BiH 78/14, SG BiH 15/14, SG BiH 98/12, SG BiH 03/10, SG BiH 42/08, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 administrativne takse,takse,tarife ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI Član 1. U Tarifi administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14 i 32/17), u poglavlju X. TAKSE ZA IZDAVANJE OBRAZACA I RADNJE U POSTUPCIMA SA STRANCIMA, u TAR. broj 106. stav (1) tač. a) i i) mijenjaju se i glase: "a) Za prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima ili policiji koju lično vrše stranac ili fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti 10,00 KM, i) Za izdavanje potvrde o prijavi rada za stranca iz člana 77. stav (1) tač. a), b), e), f), g), h), i), j), k) i m) i stav (2) Zakona o strancima 100,00 KM". Iza tačke i) dodaje se nova tačka j) koja glasi: "j) Za izdavanje potvrde o prijavi rada za stranca iz člana 77. stav (1) tač. c) i d) Zakona o strancima 5,00 KM,". Dosadašnje tač. j), k), 1), i m) Odluke postaju tač. k), 1), m) i n). Član 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
Odluka o dopuni tarife administrativnih taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 53/17 25.07.2017 SG BiH 83/22, SG BiH 30/22, SG BiH 18/20, SG BiH 68/19, SG BiH 62/17, SG BiH 32/17, SG BiH 78/14, SG BiH 15/14, SG BiH 98/12, SG BiH 03/10, SG BiH 42/08, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 administrativne takse,takse,tarife ODLUKU O DOPUNI TARIFE ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI Članak 1. U Tarifi administrativnih pristojbi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14 i 78/14) iza poglavlja X. dodaje se novo poglavlje XI., koje glasi: "XI. PRISTOJBE ZA RADNJE U POSTUPKU PRED UREDOM ZA NADZOR I AKREDITACIJU: TAR. broj 107. Za upis u evidenciju ovjeritelja kod Ureda za nadzor i akreditaciju, 500 KM."
Odluka o izmjeni tarife administrativnih taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 32/17 05.05.2017 SG BiH 83/22, SG BiH 30/22, SG BiH 18/20, SG BiH 68/19, SG BiH 62/17, SG BiH 53/17, SG BiH 78/14, SG BiH 15/14, SG BiH 98/12, SG BiH 03/10, SG BiH 42/08, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 administrativne takse,tarifa,odluka ODLUKU O IZMJENI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI Član 1. U Tarifi administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14 i 78/14), u poglavlju X. TAKSE ZA IZDAVANJE OBRAZACA I RADNJE U POSTUPCIMA SA STRANCIMA, TAR. broj 106. mijenja se i glasi: TAR. broj 106. (1) U postupcima sa strancima utvrđuju se sljedeće takse: a) Za prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima i policiji 10,00 KM, b) Za ovjeru knjige stranih gostiju 50,00 KM, c) Za ovjeru pozivnog pisma kada je pozivalac pravno lice 50,00 KM, d) Za ovjeru pozivnog pisma kada je pozivalac fizičko lice 20,00 KM, e) Za produženje vize u zemlji 100,00 KM, f) Za izdavanje odobrenja/produženja privremenog boravka 150,00 KM, g) Za izdavanje odobrenja stalnog boravka 200,00 KM, h) Za izmjenu rješenja o privremenom i stalnom boravku 20,00 KM, i) Za izdavanje potvrde o prijavi rada 100,00 KM, j) Za ukidanje/skraćenje perioda zabrane ulaska i boravka u BiH 200,00 KM, k) Za izdavanje lične karte za stranca 50,00 KM, l) Za izdavanje potvrde o gubitku putne isprave 20,00 KM, m) Za izdavanje putnog lista za stranca 50,00 KM (2) Od takse po ovom tarifnom broju za izdavanje odobrenja privremenog boravka i/ili za izdavanje putnog lista za stranca oslobođeni su stranci: žrtve organizovanog kriminala, odnosno trgovine ljudima koji imaju odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga u Bosni i Hercegovini ili stranci kojima je odobren izbjeglički status ili humanitarni boravak zbog primjene principa zabrane vraćanja ili privremeni prihvat u slučajevima masovnog priliva ili stranci koji su odustali od zahtjeva za azil u Bosni i Hercegovim ili stranci koji su u postupku izvršenja mjere prisilnog udaljenja iz Bosne i Hercegovine ukoliko njihove troškove snosi Bosna i Hercegovina." Član 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 85/17 12.01.2017 SG BiH 62/21, SG BiH 03/21, SG BiH 04/18, SG BiH 74/14, SG BiH 48/12, SG BiH 80/11, SG BiH 50/09 akcize,pravilnik PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09, 80/11, 48/12 i 74/14) član 34. mijenja se i glasi: "Član 34. (Prijava akcize) (1) Porezni obveznik proizvođač, kao i pravno lice ili preduzetnik za kojeg se od strane drugog lica vrši usluga proizvodnje akciznih proizvoda iz člana 4. stav (2) tačka a), b), c), d) i e) Zakona sa sjedištem u BiH je dužan izvršiti mjesečni obračun akcize i isti dostaviti u Prijavi akcize na obrascu PDA, koji je zajedno sa Uputstvom za popunjavanje prijave akcize sastavni dio ovog Pravilnika, u roku propisanom članom 27. Zakona. (2) Obrazac iz stava (1) ovog člana sadrži i podatke o količini/poreznoj osnovici, stopi/iznos po jedinici mjere i obračunatoj akcizi po vrstama proizvoda. (3) Iznosi navedeni u poljima na PDA prijavi zaokružuju se na najbliži cijeli broj u KM. (4) Do poreznog perioda januar 2019. godine, porezni obveznik PDA prijavu iz stava (1) ovog člana dostavlja u papirnom obliku regionalnom centru UIO prema sjedištu obveznika. (5) Porezni obveznici su dužni PDA prijavu iz stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem od poreznog perioda januar 2019. godine. (6) Izuzetno od odredbe stava (4) ovog člana, porezni obveznik može dostaviti UIO PDA prijavu elektronskim putem, umjesto papirnog oblika, i prije poreznog perioda januar 2019. godine. Da bi porezni obveznik dostavio PDA prijavu elektronskim putem uvjet je da se registrira kod UIO za elektronske usluge. (7) Elektronsko dostavljanje PDA prijave vrši se u skladu s propisima UIO." Član 2. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i upisu u jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 68/16 13.09.2016 SG BiH 51/12 registar,registracija Utorak, 13. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 68 - Stranica 39 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA Član 1. U Pravilniku o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 51/12), u članu 10. stav (3), članu 25. stav (2), članu 36. stav (2), članu 39. stav (1), stav (2), stav (5) i stav (6), članu 40. stav (1), članu 41. stav (1), članu 42. stav (1) i članu 43. stav (1) riječi "Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima" zamjenjuju se riječima "Odsjek za podršku". Član 2. U članu 2. iza riječi "oporezivanje" briše se interpunkcijski znak tačka i dodaje se sljedeći tekst koji glasi: " "povezano lice" je - bračni drug, dijete, roditelj, usvojilac, usvojenik podnosioca zahtjeva, odgovornog lica i/ili vlasnika istog; - lica koja sa podnosiocem zahtjeva, odgovornim licem i/ili vlasnikom istog žive u zajedničkom domaćinstvu; - lice (pravno ili fizičko) koje ima kontrolni uticaj ili ima ekonomski interes sa podnosiocem zahtjeva, odgovornim licem i/ili vlasnikom u pravnom poslu ili radnji." Član 3. U članu 4. stav (1) tačka d) iza riječi "Hercegovini" brišu se riječi "("Službeni glasnik BiH", br. 50/09 i 80/11)". Član 4. Član 5. mijenja se i glasi: "(Registracija za PDV obavezna i dobrovoljna) (1) Svako lice koje u kalendarskoj godini ostvari promet propisan članom 57. stav (1) Zakona o PDV-u, ili je ostvarilo promet manji od zakonom propisanog iznosa, a dokumentacija koju priloži nedvosmisleno ukazuje da će preći prag propisan članom 57. stav (1) Zakona, dužno je podnijeti zahtjev za registraciju najkasnije do 20-og u kalendarskom mjesecu po isteku mjeseca u kojem je ostvaren ili je vjerovatno da će biti ostvaren navedeni promet. (2) Lice, koje nije obavezno da se registrira za PDV u skladu sa stavom (1) ovog člana, može podnijeti zahtjev za dobrovoljnu registraciju prema odredbama člana 44. Zakona o PDV-u. (3) Dobrovoljna registracija se može odobriti i u slučajevima koji su definirani članom 61. Zakona o PDV. (4) Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu Uprava) licima iz ovog člana dodjeljuje identifikacioni broj i donosi riješenje o registraciji za PDV i upis u Registar, kojim se utvrđuju prava i obaveze po osnovu registracije za PDV." Član 5. U članu 12. stav (1) tačka a) alineja 2) iza riječi "BiH" dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar". Alineja 4) mijenja se i glasi: "4) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u BiH, za odgovorno lice stranog državljanina;". U alineji 6) iza riječi "pasoš" dodaju se riječi "ili drugi identifikacioni dokument". U alineji 7) iza zagrade briše se interpunkcijski znak tačka i dodaju se riječi "i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu." U stavu (1) tačka b) u alineji 1) iza riječi "koji" brišu se riječi "želi dobrovoljno da", a iza broja "57." dodaju se riječi "stav (1) i". U alineji 3) iza riječi "koji" brišu se riječi "želi dobrovoljno da", a iza broja "57." dodaju se riječi "stav (1) i". U alineji 4) iza zagrade dodaju se riječi "ili drugi dokaz o otvorenom transakcijskom računu za fizičko lice građanina koji obavlja oporezivu djelatnost i obavijest o glavnom računu, određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu.". Alineja 5) mijenja se i glasi: "5) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u BiH i pasoš ili drugi identifikacioni dokument za fizičko lice - preduzetnika, stranog državljanina i" Iza alineje 5) dodaje se nova alineja 6) koja glasi: "6) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva fizičkog lica - preduzetnika, stranog državljanina." U tački c) alineja 3) iza riječi "lica" dodaju se riječi "koje iznajmljuje prostorije (osim za stanovanje)", a iza riječi "prema" dodaju se riječi "članu 57. stav (1) i". Alineja 4) mijenja se i glasi: "4) posjedovni list za posjede izdat od nadležnog organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH, za registraciju lica koje se bavi poljoprivrednom obradom posjeda prema članu 57. stav (6) i članu 61. stav (1) Zakona o PDVu, te za registraciju lica prema članu 61. stav (4) Zakona o PDV-u; ". U alineji 5) iza riječi "prema" dodaju se riječi "članu 57. stav (1) i". Iza alineje 8) briše se interpunkcijski znak tačka, dodaje se interpunkcijski znak tačka - zarez i dodaje nova alineja 9) koja glasi: "9) ugovor o kupoprodaji objekta i ugovor o izgradnji objekta za lice koje vrši prijenos prava raspolaganja na novosagrađenim građevinskim objektima ili ekonomski djeljivim cjelinama, shodno članu 4. stav (3) tačka 4) Zakona o PDV-u, a za registraciju prema članu 57. stav (1) i članu 44. stav (6) Zakona o PDVu." U tački d) alineje 4), 5) i 6) se brišu. Dodaje se nova alineja 4) koja glasi: "4) pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice podnosioca zahtjeva - strane državljane i". Dosadašnja alineja 7) postaje alineja 5). U alineji 5) iza zagrade briše se interpunkcijski znak tačka i dodaju se riječi "i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu." Član 6. U članu 13. stav (1) tačka b) iza riječi "BiH" dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar". U tački c) iza zagrade briše se interpunkcijski znak tačkazarez i dodaju se riječi " i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu;". Broj 68 - Stranica 40 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 13. 9. 2016. Tačka e) mijenja se i glasi: "e) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u BiH, za odgovorno lice stranog državljanina". U tački f) iza riječi "pasoš" dodaju se riječi "ili drugi identifikacioni dokument". Član 7. U članu 14. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Izuzetno, od stava (2) ovog člana, u postupku registracije po osnovu obavljanja djelatnosti međunarodne špedicije lica koje u svoje ime i za svoj račun obavlja navedene poslove, cijenit će se drugi dokazi (rješenje nadležnog suda za obavljanje djelatnosti međunarodne špedicije, certifikat ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjenosti uvjeta za obavljanje špediterskih poslova za lica uposlena kod podnosioca zahtjeva na tim poslovima), u skladu sa propisima nadležnih organa entiteta i Brčko Distrikta BiH." Dosadašnji stav (3) postaje stav (4). Član 8. U članu 15. stav (1) tački a) alineji 2) iza riječi "BiH" dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar". U tački c) alineji 2) iza riječi "BiH" dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar za pravno lice". U tački d) alineji 2) briše se veznik "i", dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar za pravno lice;". Iza alineje 3) briše se interpunkcijski znak tačka, dodaje se interpunkcijski znak tačka - zarez i dodaju se nove alineje 4) i 5) koje glase: "4) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, odnosno ličnu kartu fizičkog lica - preduzetnika i 5) prijavu skladišta akciznih proizvoda." U tački e) alineja 1) iza zagrade briše se interpunkcijski znak tačka - zarez i dodaju se riječi "i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutarnjem platnom prometu;". Alineja 2) mijenja se i glasi: "2) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulirana oblast rada i boravka stranaca u BiH za odgovorno lice stranog državljanina i pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice - strane državljane;" U tački f) alineja 2) iza riječi "BiH" dodaje se interpunkcijski znak zarez i dodaju se riječi "ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar". Član 9. U članu 18. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Okolnosti navedene u stavu (1) ovog člana su saznanja: a) da povezano lice sa podnosiocem zahtjeva ima neizmirene porezne obaveze ili nije podnosilo PDV prijave; ili b) da povezano lice sa podnosiocem zahtjeva je bilo osuđivano za utaju poreza ili je podlijegalo novčanoj kazni ili drugim kaznenim konsekvencama po zakonodavstvu vezanom za ostala krivična djela i prekršaje kod indirektnih poreza; ili c) da je uvidom u službene evidencije UIO utvrđeno da je bilo kojem povezanom licu sa podnosiocem zahtjeva prethodno odbijen zahtjev za registraciju, iz razloga što je prilikom podnošenja istog dao netačne podatke; ili d) da vlasnici i/ili odgovorna lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnici nemaju stalno prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine; ili e) da porezni punomoćnik stranog lica koje ostvaruje oporezivi promet u Bosni i Hercegovini, kao i s njim povezani porezni obveznici imaju neizmirene porezne obaveze, ili su bili osuđivani za utaju poreza ili su podlijegali novčanoj kazni ili drugim kaznenim konsekvencama vezanim za ostala krivična djela i prekršaje kod indirektnih poreza, kao i u slučajevima gdje je zatraženo sudsko odlučivanje, a nije okončan postupak; ili f) da podnosilac zahtjeva ima blokirane bankovne račune zbog neplaćanja poreznih obaveza." Član 10. Član 24. mijenja se i glasi: "Član 24. (Dodjela identifikacionog broja kod ponovne registracije i registracije kad se nastavlja djelatnost) (1) Licu kojem je po svim osnovama upisa iz člana 3. ovog Pravilnika prestala registracija, a naknadno je ponovo upisano u Registar, dodjeljuje se identifikacioni broj u skladu sa čl. 21, 22. i 23. ovog Pravilnika. (2) Licu koje nastavlja obavljati istu djelatnost kao prethodni obveznik na osnovu akta nadležnog organa u istom poslovnom prostoru i kojem je nadležna porezna uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH dodijelila isti PIB/JIB, UIO dodjeljuje identifikacioni broj prethodnog obveznika." Član 11. U članu 25. stav (3) iza riječi "uvjeti" dodaju se riječi "iz člana 57. stav (1) Zakona o PDV-u". Član 12. Član 28. mijenja se i glasi: "Član 28. (Registracija za PDV fizičkog lica kojem je dodijeljen isti PIB/ JIB) U slučaju kada jedno fizičko lice - preduzetnik, registrirani obveznik PDV-a, prestane sa obavljanjem djelatnosti po rješenju nadležnog organa, a u istom poslovnom prostoru nastavlja da obavlja istu djelatnost drugi preduzetnik koji će podnijeti zahtjev za registraciju po osnovu PDV-a, i istom je nadležna porezna uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH dodijelila PIB/JIB prethodnog obveznika, početak registracije kod novog PDV obveznika utvrđuje se narednog dana u odnosu na dan prestanka registracije prethodnog obveznika. Obveznik koji prestaje sa obavljanjem djelatnosti, kao i preduzetnik koji nastavlja sa obavljanjem iste dužni su Upravi istovremeno podnijeti zahtjev za prestanak registracije, odnosno zahtjev za registraciju po osnovu PDV-a." Utorak, 13. 9. 2016. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 68 - Stranica 41 Član 13. Član 29. mijenja se i glasi: "Član 29. (Utvrđivanje prava i obaveza po osnovu registracije za PDV) (1) Lice koje u prethodnoj kalendarskoj godini ili u tekućoj kalendarskoj godini ostvari oporezivi promet u iznosu većem od praga PDV-a, dužno je da podnese zahtjev s prilozima do 20-og u tekućem mjesecu po isteku mjeseca u kojem je ostvaren oporezivi promet veći od praga PDVa. (2) Licu iz stava (1) ovog člana, prava i obaveze po osnovu registracije za PDV utvrđuju se od narednog dana u odnosu na dan kad je ostvaren oporezivi promet veći od zakonom propisanog praga. (3) Za lice koje do momenta podnošenja zahtjeva nije ostvarilo oporezivi promet u iznosu većem od zakonom propisanog praga, prava i obaveze po osnovu registracije za PDV se utvrđuju od dana donošenja rješenja o registraciji i upisu u Registar, osim slučajeva iz člana 61. stav (6) Zakona o PDV-u, kojima vrijeme registracije počinje teći od početka prvog zakupa." Član 14. U članu 32. stav (3) iza riječi "Registru" dodaju se riječi "u roku od 30 dana od dana prijave promjene". Član 15. U članu 34. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Na osnovu zahtjeva registriranog obveznika za PDV Središnji ured UlO - Sektor za poreze, Odsjek za podršku, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, može donijeti rješenje o prestanku registracije za PDV, ako registrirani obveznik PDV-a u prethodnoj kalendarskoj godini nije prešao prag propisan članom 57. stav (1) Zakona o PDV, osim lica iz člana 44. stav (7) i lica iz člana 61. stav (5) Zakona o PDV-u kojima u vrijeme podnošenja zahtjeva nije protekao period za koji imaju obavezu plaćanja PDVa." U stavu (2) tačka c) se briše. Dosadašnja tačka d) postaje tačka c). Član 16. U članu 36. stav (1) iza riječi "dužnosti" briše se riječ "pokreće", a dodaju se riječi "može pokrenuti". Iza tačke e) briše se interpunkcijski znak tačka, dodaje se interpunkcijski znak tačka - zarez i dodaju se nove tačke f), g) i h) koje glase: "f) da obveznik za PDV nije ostvario oporezivi promet koji prelazi iznos koji je utvrđen odredbom člana 57. stav (1) Zakona o PDV, u prethodnoj kalendarskoj godini, osim za lica iz člana 44. stav (7) i lica iz člana 61. stav (5) Zakona o PDV-u kojima nije protekao period za koji imaju obavezu plaćanja PDV-a; g) da je obveznik za PDV prestao sa poslovanjem, ako je prodao, ustupio ili je izvršio prijenos registrirane firme, odnosno poslovnog subjekta, ili nakon završetka postupka stečaja ili postupka likvidacije registriranog PDV obveznika i h) da je obveznik PDV-a promijenio područje poslovanja, odnosno prestao vršiti promet dobara i usluga koji podliježe oporezivanju PDV-om, a otpočeo obavljati isporuke dobara i usluga oslobođene od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak, shodno Zakonu o PDV-u." Član 17. Član 37. se briše. Član 18. U članu 38. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Registrirani obveznik za PDV za kojeg je pokrenut postupak prestanka registracije, obavezan je da izvrši ispravku odbitka ulaznog PDV-a na sva kapitalna dobra u skladu sa članom 36. Zakona o PDV-u do dana kada je Upravu obavijestio o prestanku obavljanja djelatnosti, odnosno do dana kada je Uprava po službenoj dužnosti pokrenula postupak za prestanak registracije za PDV." Stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Obveznik iz stava (1) ovog člana dužan je da obračuna i plati PDV na sva dobra koja će zadržati nakon prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno podnošenja zahtjeva za prestanak registracije za PDV ili pokretanja postupka za prestanak registracije po službenoj dužnosti, a za koja je ulazni porez djelimično ili u potpunosti odbijen." Stav (4) mijenja se i glasi: "(4) Registrirani obveznik PDV-a je obavezan da izmiri sve obaveze indirektnih poreza i da podnese dokaz Upravi o obračunu PDV-a, popisne liste dobara na zalihama i kapitalnih dobara sa danom podnošenja zahtjeva za prestanak registracije za PDV, odnosno u roku od petnaest dana od dana kada je isti obaviješten o pokretanju postupka prestanka registracije za PDV po službenoj dužnosti." Stav (6) mijenja se i glasi: "(6) Registracija obveznika koji nije u mogućnosti da izmiri sve obaveze indirektnih poreza će prestati i u slučajevima kad je UIO otpisala dug nakon iscrpljivanja svih mogućnosti u postupku prinudne naplate da bi naplatila neplaćene obaveze." Član 19. U članu 39. stav (1) iza broja "33" dodaje se broj "34," a iza broja "35," dodaje se broj "36,". U stavu (2) iza riječi "stečaja" dodaju se riječi "ili izvršena statusna promjena kojom je društvo prestalo da postoji". Stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Odsjek za podršku može bez ponovnog vršenja revizione kontrole, provesti postupak utvrđenja ispunjenosti uvjeta za prestanak registracije, ukoliko je obveznik iz stava (2) ovog člana: a) bio predmet revizione kontrole nakon otvaranja likvidacije, odnosno stečaja ili b) bio predmet revizione kontrole prije izvršene statusne promjene ili c) pravni sljedbenik istog bio predmet revizione kontrole nakon izvršene statusne promjene." U stavu (7) iza riječi "kontrolom" dodaju se riječi "ili posljednjim poreznim periodom za koji je podnesena PDV prijava". Član 20. U naslovu člana 41. riječi "lica koja" zamjenjuje se riječima "obveznika koji", a riječi " po službenoj dužnosti" brišu se. U stavu (1) iza riječi "registracije" dodaju se riječi "po zahtjevu obveznika ili", a riječ "odmah" briše se. U stavu (2) riječi "lica koja" zamjenjuje se riječima "obveznika koji". Član 21. U članu 42. stav (3) iza interpunkcijskog znaka zatvaranje navodnika brišu se riječi "i dodjeljuje se opet istom licu nakon ponovne registracije". Broj 68 - Stranica 42 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 13. 9. 2016. Član 22. U članu 43. stav (1) iza riječi "Sektora za poreze UIO," brišu se riječi "po službenoj dužnosti, donosi rješenje o oduzimanju identifikacionog broja," a dodaju se riječi "oduzima identifikacioni broj,". Iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2), (3) i (4) koji glase: "(2) Odsjek za podršku će oduzeti identifikacioni broj i u slučaju kada je pokrenut postupak prestanka registracije obveznika koji je prestao sa radom (po rješenju nadležnog organa, brisan iz registra nadležnog suda entiteta i Brčko Distrikta BiH ili po nekom drugom osnovu), a koji se ne može okončati iz razloga što obveznik ima neizmirene obaveze po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi. (3) U postupku prestanka registracije obveznika kod kojeg nije izvršena reviziona kontrola, Odsjek za podršku može oduzeti identifikacioni broj za obveznika koji je registriran po članu 57. stav (1) Zakona o PDV-u, a koji u prethodnoj kalendarskoj godini nije ostvario ukupan promet veći od 50.000,00 KM. (4) Obveznik kojem je oduzet identifikacioni broj po osnovu PDV-a iz razloga navedenog u stavu (3) ovog člana, dužan je Odsjeku za podršku podnijeti zahtjev za vraćanje oduzetog identifikacionog broja, ukoliko ostvari oporezivi promet, u kalendarskoj godini, veći od 50.000,00 KM, uz koji dostavlja dokaz o pređenom pragu oporezivanja." Dosadašnji stavovi (2), (3), (4) i (5) postaju stavovi (5), (6), (7) i (8). Iza stava (8) dodaje se novi stav (9) koji glasi: "(9) Odsjek za podršku će okončati postupak prestanka registracije ukoliko prestanu okolnosti za oduzimanje identifikacionog broja obveznika iz stava (1), (2) i (3) ovog člana, a pod uvjetom da su prethodno ispunjeni uvjeti za prestanak registracije istih." Član 23. Postupci registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, postupci prestanka registracije i postupci promjene podataka u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, koji nisu okončani prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, okončat će se u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. Član 24. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj UO 02-02-99-2/16 02. septembra 2016. godine Predsjednik Upravnog odbora Vjekoslav Bevanda, s. r. UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA 1025 Na temelju članka 35. stavak (4) i članka 86. stavak (2) Zakona o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03) i članka 61. stavak (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u suradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O FORMI I SADRŽAJU FITOSANITARNOG CERTIFIKATA I FITOSANITARNOG CERTIFIKATA ZA REEKSPORT Članak 1. U Pravilniku o formi i sadržaju fitosanitarnog certifikata i fitosanitarnog certifikata za reeksport ("Službeni glasnik BiH", broj 12/13) članak 2. stavak (6) mijenja se i glasi: "(6) Obrasci iz stavka (2) i (3) ovog članka tiskaju se i popunjavaju u kompletima od po tri primjerka. Prvi primjerak je original, drugi i treći primjerak su kopije originala. Original se daje izvozniku, jednu kopiju originala zadržava fitosanitarni inspektor a druga kopija originala se dostavlja Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja." Članak 2. Članak 5. mijenja se i glasi: "Članak 5. (Tiskanje i distribucija) (1) Certifikate tiska Uprava i distribuira nadležnim inspektoratima.Nadležni inspektorati su obvezni voditi evidenciju o izdatim certifikatima i na zahtjev Uprave, u roku ne dužem od tri dana, dostaviti stanje zaliha. (2) Nadležni inspektorati dostavljaju Upravi zahtjev za tiskanje certifikata prije pravljenja budžeta Uprave za narednu budžetsku godinu, a najkasnije do 01. srpnja tekuće godine. U zahtjevu se navode potrebne količine za jednu godinu, odnosno za dvanaest mjeseci. (3) Nadležni inspektorati, uz zahtjev za tiskanje certifikata, obavezno dostavljaju zbirni godišnji izvještaj o izdatim certifikatima za izvoz i za reeksport, kao i o poništenim certifikatima i stanju zaliha po serijskim brojevima. Zbirni godišnji izvještaj obvezno sadrži podatke o izvozniku, vrsti bilja, količini bilja, broju izdatih certifikata i zemlji uvoznici. (4) Nakon dobivanja pismenog zahtjeva iz stavka (2) ovog članka, Uprava će u najkraćem roku, sukladno važećim propisima o javnim nabavkama, nabaviti tražene količine certifikata i dostaviti iste nadležnim inspektoratima. Dostavljanje certifikata vršit će se svakih šest mjeseci, odnosno dva puta godišnje. (5) Nadležni inspektorati su obvezni, radi racionalnog trošenja, vršiti redovitu preraspodjelu certifikata u okviru svoje institucije. Ukoliko neki od nadležnih inspektorata u toku godine bude imao izvanrednu potrebu za dodatnim certifikatima, podnijet će pismeni zahtjev Upravi. Na zahtjev Uprave, nadležni inspektorati koji imaju na zalihama certifikate, obvezni su kod Uprave razdužiti certifikate. Razduživanje i zaduživanje certifikata može se obavljati isključivo putem Uprave. (6) Nadležni inspektorati su obvezni osigurati da se certifikati izdaju na propisan način i čuvaju tako da nisu dostupni trećim osobama. Nadležni inspektorati su obvezni donijeti interni propis kojim će detaljno propisati čuvanje certifikata, pečata i druga pitanja vezano za izdavanje certifikata i Upravi dostaviti obavještenje o tome sa kopijom donesenog akta. (7) Fitosanitarni inspektor je dužan skeniranu kopiju popunjenog, potpisanog i faksimilom i pečatom ovjerenog originalnog primjerka certifikata, prije nego original preda izvozniku, bez odlaganja dostaviti putem e-maila: fitocertifikati@uzzb.gov.ba Upravi. Na isti način se dostavljaju i poništeni certifikati. Izuzetno, ako ne postoje uslovi za skeniranje, fitosanitarni inspektori će na drugi adekvatan način napraviti kopiju originalnog primjerka certifikata, konvertirati u PDF format, imenovati
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 38/16 18.05.2016 SG BiH 69/17, SG BiH 31/11, SG BiH 54/03, SG BiH 50/02 porez,naplata PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROCEDURAMA PRINUDNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA Član 1. U Pravilniku o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/02, 54/03 i 31/11) u članu 47.-u stavu 1. riječi: "ne duži od 3 (tri) godine za odgođeno plaćanje i 5 (pet) godina za plaćanje u ratama" zamjenjuju se riječima "ne duži od 10 (deset) godina za odgođeno plaćanje odnosno za plaćanje u ratama". Član 2. U članu 50. u stavu 4. riječ "od 3 (tri) godine" zamjenjuje se riječima "od 5 (pet) godina". Član 3. U članu 52. u stavu 5. dodaje se nova tačka 2. koja glasi: "2. rate se izmiruju u skladu sa članom 39. Zakona". Dosadašnje tač. 2. do 4. postaju tač. 3. do 5.
Odluka o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 83/16 11.04.2016 SG BiH 54/19 tretman domaćeg,odluka Broj 83 - Stranica 38 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Petak, 4. 11. 2016. Može stvarati eksplozivne perokside EUH019 Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru EUH044 Pri tome, države članice mogu označiti otpad kao opasan oznakom HP 15 na osnovu drugih primjenjivih kriterija, poput ocjenjivanja eluata. Prilog II. POSTUPCI ZBRINJAVANJA D 1 Odlaganje otpada u ili na tlo (npr. odlagalište itd.) D 2 Obrada otpada na ili u tlu (na primjer, biološka razgradnja tekućeg ili muljevitog otpada u tlu itd.), D 3 Duboko utiskivanje otpada (na primjer, utiskivanje otpada pumpama u bušotine, iscrpljena ležišta soli, prirodne šupljine itd.), D 4 Odlaganje otpada u površinske bazene (na primjer, odlaganje tekućeg ili muljevitog otpada u jame, bazene, lagune itd.), D 5 Odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište (odlaganje u povezane komore koje su zatvorene i izolirane jedna od druge i od okoliša itd.), D 6 Ispuštanje otpada u kopnene vode isključujući mora/okeane, D 7 Ispuštanje otpada u mora/okeane uključujući i ukapanje u morsko dno D 8 Biološka obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom D 1 - D 12 D 9 Fizikalno-hemijska obrada otpada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom D 1 - D 12 (na primjer isparavanje, sušenje, kalciniranje itd.), D 10 Spaljivanje otpada na kopnu D 11 Spaljivanje otpada na moru (*) D 12 Trajno skladištenje otpada (npr. smještanje spremnika u rudnike itd.) D 13 Spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka D 1 - D 12 (**), D 14 Ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka D 1 - D 13 D 15 Skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja D 1 - D 14 (osim privremenog skladištenja otpada na lokaciji na kojoj je nastao, prije skupljanja). 1177 Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 67. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za javne nabave, uz prethodnu suglasnost Odbora Agencije za javne nabave, na 76. sjednici održanoj 04.10.2016. godine, donijelo je ODLUKU O OBVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG Članak 1. (Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg) (1) U cilju zaštite, razvoja i obnove gospodarstva Bosne i Hercegovine, i to samo u razdoblju koje je navedeno u točki b) ovog stavka, ugovorna tijelo je obvezno, u skladu sa člankom 67. Zakona o javnim nabavama: a) primijeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda; b) prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od: 1) 15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2015. i 2016. godini, 2) 10% za ugovore koji se dodjeljuju od 2017. do 2018. godine, 3) 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini. c) U svrhu ovog stavka, domaće ponude su ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koje su registrirane u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju podrijetlo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine. (2) Preferencijalni tretman iz stavka (1) za ponuditelje iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Srednjeeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivaće se skladu sa odredbama tog sporazuma. (3) U svrhu stavka (2), primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koje su registrirane u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju podrijetlo iz država potpisnica CEFTE, a u slučaju ugovora o uslugama radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz država potpisnica CEFTE. (4) U svrhu stavka (1), domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuditelja koju čine pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koje su registrirane u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje je registrirano u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju podrijetlo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine. (5) Svako korištenje preferencijalnog tretmana domaćeg mora biti navedeno u tenderskoj dokumentaciji, kao i dokazi kojima ponuditelji dokazuju da podliježu primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Članak 2. (Ograničavajuće odredbe) Ova Odluka prestaje važiti 1.1.2020. godine. Članak 3. (Prestanak važenja) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14). Članak 4. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 232/2016 04. listopada 2016. godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Dr. Denis Zvizdić, v. r.
Odluka o izmjenama tarife administrativnih taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 78/14 30.09.2014 SG BiH 83/22, SG BiH 30/22, SG BiH 18/20, SG BiH 68/19, SG BiH 62/17, SG BiH 53/17, SG BiH 32/17, SG BiH 15/14, SG BiH 98/12, SG BiH 03/10, SG BiH 42/08, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 administrativne takse,takse,tarife ODLUKU O IZMJENAMA TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI Član 1. U Tarifi administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12 i 15/14) u Poglavlju I - TAKSA ZA SPISE I RADNJE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE, u Odjeljku 6. Oblast međunarodnog cestovnog i vodnog prometa, TAR. br. 10. i 13. mijenjaju se i glase: "TAR. broj 10. Za dozvolu obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, i to: 1) Za prvu dozvolu poduzeću ili drugom pravnom licu da, na redovnoj liniji u međunarodnom cestovnom transportu, može obavljati prijevoz putnika ili vršiti tranzit motornim vozilima 300 KM. 2) Za drugu i svaku narednu dozvolu poduzeću ili drugom pravnom licu da, na redovnoj liniji u međunarodnom cestovnom prometu, može obavljati prijevoz putnika ili vršiti tranzit motornim vozilima 40 KM. Napomena: 1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređena. 2. Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se obaveze plaćanja takse po ovom tarifnom broju, pod uvjetima reciprociteta. TAR. broj 13. Za dozvolu obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza stvari, i to: 1) za fizičko ili pravno lice, po svakoj bilateralnoj pojedinačnoj dozvoli 10 KM 2) za fizičko ili pravno lice, po svakoj dozvoli s višekratnom upotrebom, i to za: a) CEMT dozvolu 500 KM b) godišnju bilateralnu dozvolu 250 KM Napomena: 1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno. 2. Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se obaveze plaćanja takse po ovom tarifnom broju pod uvjetima reciprociteta." Član 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 74/14 16.09.2014 SG BiH 62/21, SG BiH 03/21, SG BiH 04/18, SG BiH 85/17, SG BiH 48/12, SG BiH 80/11, SG BiH 50/09 akcize,pravilnik PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/09, 80/11 i 48/12), član 7. mijenja se i glasi: "Član 7. (Duhanske prerađevine) Duhanskim prerađevinama, u smislu odredbe člana 6. Zakona, smatraju se: a) Cigarete koje sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifnih oznaka 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00 CT BiH, b) Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 2402 10 00 00 CT BiH, c) Duhan za pušenje koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2403 19 10 00 i duhan za pušenje iz tarifne oznake 2403 19 90 00 CT BiH pod uslovom da je priređen za maloprodaju, uključujući i duhan za vodenu lulu koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 11 00 00 CT BiH d) Ostali proizvodi pod uslovima da sadrže duhan i da su priređeni za maloprodaju, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 2403 99 90 00 CT BiH, e) Homogenizirani ili rekonstituisani duhan koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 91 00 00 CT BiH pod uvjetom da je priređen za maloprodaju." Član 2. U članu 14. stav (2) i stav (4) Pravilnika iza riječi "pravnog lica," stavlja se zarez i dodaju se riječi "fizičkog lica". Član 3. Član 19. mijenja se i glasi: "Član 19. (Obračunavanje akcize na duhanske prerađevine) (1) Obaveza obračunavanja akcize na duhanske prerađevine nastaje podnošenjem zahtjeva za štampanje akciznih markica za duhanske prerađevine. Prilikom podnošenja zahtjeva za štampanje obveznik je dužan dostaviti kalkulaciju maloprodajne cijene. (2) Obračunavanje akcize na cigarete, u smislu odredbi člana 21a. stav (1) tačka a) Zakona, se vrši tako što se maloprodajna cijena cigareta u koju je uključen i PDV množi sa stopom od 42%. Уторак, 16. 9. 2014. С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 74 - Страна 103 (3) Na proizvode iz stava (2) ovog člana obračunava se i specifična akciza na način da se iznos propisane specifične akcize množi sa brojem komada cigareta u pakovanju i dijeli sa 1000. (4) Obračunavanje akcize na cigare i cigarilose vrši se na način da se maloprodajna cijena istih u koju je uključen i PDV množi sa stopom akcize od 42%. (5) Obračunavanje akcize na duhan za pušenje utvrđuje se u iznosu od najmanje 80% minimalne akcize na cigarete iz člana 21b. Zakona o akcizama i istu utvrđuje Upravni odbor UIO. (6) Ako je ukupna obračunata akciza na cigarete, koja je obračunata na način propisan u članu 21a. stav (1) tačka a) i b) Zakona, manja od minimalne akcize koju je propisao Upravni odbor UIO, obračunava se iznos minimalne akcize." Član 4. Iza člana 22. dodaje se novi član 22a. koji glasi: "Član 22a. (Obračunavanje akcize na pivo) (1) Pravo obračuna akcize u iznosu od 0,20 KM/1, ima proizvođač piva koji je u svojim evidencijama iskazao prosječnu godišnju proizvodnju na nivou prethodne tri kalendarske godine, manju od 400.000 hl. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, proizvođač piva za kojeg nisu protekle tri godine od početka proizvodnje piva, prosječnu proizvodnju na godišnjem nivou utvrđuje na osnovu broja kalendarskih godina u kojima je vršio proizvodnju. (3) Ukoliko se kontrolom iskazanih podataka utvrdi da proizvođač iz stava (1) ovog člana nije imao pravo na manju stopu akcize, isti je dužan platiti razliku akcize od 0,05 KM/l na količinu piva oporezovanu akcizom za koju je korištena niža stopa, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom." Član 5. U članu 23. dodaje se novi st. (4), (5), (6) i (7) koji glase: "(4) Uvoznik piva ostvaruje pravo na primjenu niže stope akcize propisane članom 18. stav (2) i (3) Zakona o akcizama u BiH u iznosu od 0,20 KM/l pod uslovom da u carinskom postupku priloži izjavu proizvođača ovjerenu od strane nadležnog poreznog organa ili drugog organa nadležnog za obračun i naplatu akcize zemlje izvoznika, ili drugi dokument izdat od strane nadležnog poreznog organa, odnosno drugog organa nadležnog za obračun i naplatu akcize zemlje izvoznika, o proizvedenim količinama piva u hektolitrima u prethodne tri kalendarske godine. (5) Na osnovu podataka navedenih u dokumentu iz stava (4) ovog člana, carinska ispostava kod koje je prvi put podnijet original tog dokumenta, cijeni ispunjenost uslova za primjenu niže stope akcize. Carinska ispostava prihvaćeni dokument evidentira u posebnu evidenciju i prihvatanje ovjerava na dokumentu uz označenje i kalendarske godine za koju važi, nakon čega isti zadržava uz carinsku prijavu uz koju je prvi put priložen, a njegovu ovjerenu kopiju uručuje uvozniku, koju uvoznik prilaže na uvid u svim sljedećim uvozima piva od tog proizvođača. (6) Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi netačnost podataka u izjavi proizvođača iz stava (4) ovog člana po osnovu kojeg je ostvareno pravo na manju stopu akcize, uvoznik je dužan platiti razliku akcize od 0,05 KM/l na količinu piva uvezenog uz plaćanje manje stope akcize za kojeg su dati netačni podaci. (7) U slučaju iz stava (6), kontrolni organ UIO provodi postupak obračuna razlike akcize kod svih uvoznika za nabavke od istog proizvođača, uz obračun i pripadajuće zakonske zatezne kamate." Član 6. Član 67. mijenja se i glasi: "Član 67. (Popis zaliha duhanskih prerađevina) (1) Izuzetno od člana 66. stav (2) ovog pravilnika, porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina, dostavljaju popisne liste koje sadržavaju sljedeće podatke: a) za cigarete: 1) vrsta duhanske prerađevine; 2) količina; 3) stara maloprodajna cijena; 4) stara maloprodajna vrijednost {2) x 3)}; 5) iznos specifične akcize propisane ranije važećim propisima; 6) iznos proporcionalne akcize {4) x 42%}; 7) ukupna akciza obračunata prema ranije važećim propisima {5)+6)}; 8) nova maloprodajna cijena; 9) nova maloprodajna vrijednost {2)x 8)}; 10) specifična akciza po važećem propisu; 11) proporcionalna akciza {9) x 42%}; 12) ukupni iznos akcize {10)+ 11)}; 13) razlika akcize za uplatu {12)- 7)}. b) za cigare i cigarilose: 1) vrsta cigara i cigarilosa; 2) količina; 3) stara maloprodajna cijena; 4) stara maloprodajna vrijednost {2) x 3)}; 5) iznos proporcionalne akcize {4) x 42%}; 6) nova maloprodajna cijena; 7) nova maloprodajna vrijednost {2) x 6)}; 8) proporcionalna akciza {7) x 42%}; 9) razlika akcize za uplatu {8) - 5)}. c) za duhan za pušenje: 1) vrsta duhana za pušenje; 2) količina; 3) veličina pakovanja izražena u gramima; 4) količina u kilogramima {2)x3)/1000} 5) stara maloprodajna cijena; 6) iznos akcize propisane ranije važećim propisima; 7) nova maloprodajna cijena; 8) iznos akcize po važećem propisu; 9) razlika akcize za uplatu {8) - 6)} (2) Količina iz stava (1) tačka a) alineja 2) ovog člana upisuje se kao broj pakovanja cigareta od 20 komada. (3) Za pakovanja različita iz stava (2) ovog člana, količina se utvrđuje srazmjemo broju komada u pakovanju. (4) Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina dužna su izvršiti popis prilikom svakog povećanja visine akcize i/ili povećanja maloprodajne cijene za sve duhanske prerađevine koje se nalaze kod istih na stanju u trenutku povećanja visine akcize i/ili povećanja maloprodajne cijene, sačiniti popisne liste kako je regulisano stavom (1) ovog člana i iste dostaviti UIO u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa,te izvršiti obračun razlike akcize na utvrđene zalihe i istu platiti u roku od 10 dana od dana dostave popisnih lista. (5) Proizvođač, odnosno uvoznik koji vrše povećanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina dužan je svakog kupca koji vrši daljni promet istih obavjestiti o promjeni cijena. Број 74 - Страна 104 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Уторак, 16. 9. 2014. (6) Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize prodavat će se po novim maloprodajnim cijenama koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta."
Odluka o izmjenama tarife administrativnih taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 15/14 25.02.2014 SG BiH 83/22, SG BiH 30/22, SG BiH 18/20, SG BiH 68/19, SG BiH 62/17, SG BiH 53/17, SG BiH 32/17, SG BiH 78/14, SG BiH 98/12, SG BiH 03/10, SG BiH 42/08, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 administrativne takse,takse,tarife Godina XVIII Utorak, 25. februara/veljače 2014. godine Broj/Број 15 Година XVIII Уторак, 25. фебруара 2014. годинe ISSN 1512-7486 - bosanski jezik ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSN 1512-7508 - srpski jezik VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 224 Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 3a. Zakona o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12), a u vezi sa članom 15. stav (1) Zakona o patentu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), članom 14. Zakona o žigu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), članom 16. Zakona o industrijskom dizajnu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), članom 16. Zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), članom 9. stav (4) Zakona o zaštiti topografije integriranog kola ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 79. sjednici održanoj 15. januara 2014. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI Član 1. U Tarifi administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10 i 98/12) u Poglavlju III - TAKSE NA SPISE I RADNJE ZA STICANJE I ODRŽAVANJE PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA, TAR. br. 40. do 76. mijenjaju se i glase: Administrativne takse za spise i radnje pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut) iznose u KM, i to: 1. Patenti Tar. broj 40. (UKLJUČUJE OBJAVLJIVANJE I PRVE DVIJE GODINE ODRŽAVANJA) a) Za prijavu patenta 10 KM b) Za svaku stranicu sadržaja prijave više od trideset stranica 1 KM c) Za svaki patentni zahtjev više od desetog 1 KM Napomena: a) Fizička lica - podnosioci prijave koji su ujedno pronalazači, plaćaju administrativnu taksu (u daljem tekstu: taksa) iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 50%. b) Članovi registriranih udruženja inovatora s teritorije BiH plaćaju taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 90% Tar. broj 41. a) Za zahtjev za priznanje patenta provođenjem postupka potpunog ispitivanja prijave patenta 60 KM b) Za zahtjev za priznanje patenta na osnovi prihvaćenih podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta 50 KM c) Za zahtjev za odgodu provođenja postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta 10 KM d) Za prigovor na zahtjev za dodjelu konsenzualnog patenta 100 KM e) Za zahtjev za priznanje patenta provođenjem postupka potpunog ispitivanja prijave patenta ako je zahtjev podnesen povodom prigovora na zahtjev za dodjelu konsenzualnog patenta 40 KM Tar. broj 42. Za objavljivanje zahtjeva za odgodu provođenja postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta 10 KM Tar. broj 43. Za održavanje patenta: a) I godina 5 KM* ova tarifa se odnosi samo na prijave podnesene do 31.12.2010. godine Broj 15 - Strana 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 2. 2014. b) II godina 5 KM ** ova tarifa se odnosi samo na prijave podnesene do 31.12.2010. godine c) III godina 10 KM d) IV godina 20 KM e) V godina 30 KM f) VI godina 40 KM g) VII godina 50 KM h) VIII godina 60 KM i) IX godina 70 KM j) X godina 80 KM k) XI godina 100 KM l) XII godina 120 KM m) XIII godina 140 KM n) XIV godina 160 KM o) XV godina 180 KM p) XVI godina 200 KM r) XVII godina 220 KM s) XVIII godina 240 KM t) XIX godina 260 KM u) XX godina 280 KM Za održavanje patenta ako je izdata svjedodžba o dodatnoj zaštiti: a) XXI godina 800 KM b) XXII godina 1.000 KM c) XXIII godina 1.200 KM d) XXIV godina 1.400 KM e) XXV godina 1.600 KM Napomena: a) Fizička lica - podnosioci prijave koji su ujedno i pronalazači, plaćaju taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 50% b) Takse za održavanje prava iz proširenog evropskog patenta, odnosno evropskog patenta plaćaju se Institutu za godine koje slijede poslije godine u kojoj je podatak o priznanju evropskog patenta objavljen c) Ako godišnja taksa iz ovog tar. broja nije plaćena u roku, može se platiti u naknadnom 6-mjesečnom roku, i to u iznosu redovne takse uvećane za 50% Tar. broj 44. 1. Za rješenje po zahtjevu: a) za upisivanje u registar prenosa prava 30 KM b) za upisivanje u registar i prestanak važenja licence 60 KM c) za upisivanje ostalih promjena u registre, izuzev za predstavnike 30 KM 2. Za prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju patenta. 150 KM 3. Za zahtjev za ponovno uspostavljanje prava 100 KM 4. Za zahtjev za nastavak postupka 200 KM 5. Za uvjerenje o pravu prvenstva 20 KM Napomena: Fizička lica - podnosioci prijave koji su ujedno i pronalazači, plaćaju taksu iz tačke 5. ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 50% ako je svrha podnošenje prijave PCT. Tar. broj 45. Za izvod iz registra 20 KM Tar. broj 46. Za zahtjev za prijevremeno objavljivanje 50 KM Napomena: Fizička lica - podnosioci prijave koji su ujedno i pronalazači, plaćaju taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 50% Tar. broj 47. Za zahtjev za upisivanje proširenog evropskog patenta, odnosno evropskog patenta u registar patenata 50 KM Tar. broj 48. 1. Za prosljeđivanje međunarodne prijave patenta (član 14. Pravilnika PCT) 10 KM 2. Za određivanje broja MKP (Međunarodna klasifikacija patenata) 10 KM 3. Za podnošenje zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti 200 KM 4. Za zahtjev za ispravak ili dopunu zahtjeva za priznanje prava prvenstva 10 KM Tar. broj 49. 1. Za dodjelu patenta prema članu 41. Zakona o industrijskom vlasništvu (patent sa skraćenim trajanjem) 20 KM 2. Za dodjelu patenta prema članu 44. Zakona o industrijskom vlasništvu 30 KM Napomena: Ovaj tar. broj se odnosi samo na prijave podnesene do 31.12.2010. godine. Tar. broj 50. 1. Za prijedlog za utvrđivanje da je dopunska prijava postala osnovna prijava patenta 30 KM 2. Za prijedlog za utvrđivanje da je dopunski patent postao osnovni patent 30 KM Napomena: Ovaj tar. broj se odnosi samo na prijave podnesene do 31. 12. 2010. godine. Tar. broj 51. Za zahtjev za pretvaranje prijave patenta u prijavu industrijskog dizajna 10 KM Napomena: Ovaj tar. broj se odnosi samo na prijave podnesene do 31.12.2010. godine. Tar. broj 52. Za zahtjev za prekoredno ispitivanje 50 KM Napomena: a) Ovaj tar. broj se odnosi samo na prijave podnesene do 31.12.2010. godine. b) Fizička lica - podnosioci prijave koji su ujedno i pronalazači, plaćaju taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 50% 2. Žigovi Tar. broj 53. 1. Za prijavu žiga i objavljivanje podataka o žigu u "Službenom glasniku Instituta": a) Osnovna taksa 50 KM b) Dodatna taksa za svaku klasu robe i usluga više od tri klase međunarodne klasifikacije robe i usluga ustanovljene Ničanskim aranžmanom (Ničanska klasifikacija) 5 KM 2. Za zahtjev za međunarodnu registraciju žiga 50 KM 3. Za zahtjev za teritorijalno proširenje međunarodnog žiga 10 KM, po državi. 4. Za zahtjev za sve ostale radnje prema Međunarodnom uredu za intelektualno vlasništvo - WIPO 100 KM 5. Za zahtjev za pretvaranje međunarodne registracije u nacionalnu i obratno 50 KM Utorak, 25. 2. 2014. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 15 - Strana 3 Napomena: Za prijavu kolektivnog žiga i žiga garancije takse iz ovog tar. broja plaćaju se u dvostrukom iznosu. Tar. broj 54. Za uređenje prijave žiga ako roba i usluge nisu klasificirane prema Ničanskoj klasifikaciji: a) po klasi 20 KM b) po naznaci robe i usluge 10 KM Tar. broj 55. 1. Za zahtjev za razdvajanje prijave žiga 50 KM 2. Za zahtjev za razdvajanje žiga 50 KM 3. Za izdvojenu prijavu 50 KM 4. Za izdvojeni žig 50 KM 5. Za prigovor na objavljenu prijavu žiga 200 KM 6. Za mišljenje zainteresiranog lica 50 KM Tar. broj 56. Za održavanje prava na žig za period od 10 godina: a) osnovna taksa 50 KM b) dodatna taksa za svaku klasu robe i usluga više od tri klase Ničanske klasifikacije 10 KM Napomena: a) Za održavanje prava na kolektivni žig i žig garancije taksa iz ovog tar. broja plaća se u dvostrukom iznosu. b) Ako taksa iz ovog tar. broja nije plaćena u zakonskom roku, može se platiti u roku od šest mjeseci nakon isteka datuma važenja žiga, i to u iznosu redovne takse uvećane za 50% Tar. broj 57. Za rješenje po zahtjevu za upisivanje promjena u registar, i to: a) promjene imena i/ili adrese 20 KM b) prijenos žiga, odnosno prava iz prijave 30 KM c) upisivanje i prestanak važenja licence, podlicence, franšize, zaloga 60 KM d) za zahtjev za ograničenje popisa robe i/ili usluga 20 KM Tar. broj 58. Za rješenje po zahtjevu: a) za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga 200 KM b) za prestanak žiga zbog nekorištenja 200 KM Za zahtjev za ponovno upisivanje žiga u registar 200 KM Tar. broj 59. Za uvjerenje o pravu prvenstva 20 KM Za izvod iz registra 10 KM Tar. broj 60. Za zahtjev da se u slučaju spora u vezi sa povredom prava prijava žiga ispita po hitnom postupku, i to za: a) u slučaju sudskog spora ili pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka 100 KM b) ako je, saglasno drugim propisima, neophodno da se izvrši hitna registracija u određenom roku 100 KM 3. Industrijski dizajn Tar. broj 61. Za prijavu industrijskog dizajna i objavljivanje podataka iz prijave u "Službenom glasniku Instituta": a) osnovna taksa 30 KM b) dodatna taksa za svaki industrijski dizajn kod višestruke prijave 20 KM Napomena: Podnosilac prijave, koji je ujedno i autor, plaća taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 50%. Tar. broj 62. Za zahtjev za međunarodno registriranje industrijskog dizajna 50 KM Tar. broj 63. Za održavanje industrijskog dizajna u važnosti za prvih pet godina: a) osnovna taksa za jedan industrijski dizajn 50 KM b) dodatna taksa za svaki sljedeći industrijski dizajn kod višestruke prijave 20 KM Napomena: Podnosilac prijave, koji je ujedno i autor, plaća taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 50%. Tar. broj 64. Za zahtjev za produženje važenja industrijskog dizajna za period od pet godina: a) osnovna taksa za jedan industrijski dizajn 100 KM b) dodatna taksa za svaki sljedeći industrijski dizajn kod višestruke prijave 30 KM Napomena: Podnosilac prijave, koji je ujedno i autor, plaća taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 50%. Tar. broj 65. 1. Za zahtjev za razdvajanje višestruke prijave industrijskog dizajna 40 KM 2. Za izdvojenu prijavu industrijskog dizajna 60 KM 3. Za zahtjev za razdvajanje registriranog industrijskog dizajna 50 KM 4. Za izdvojenu registraciju industrijskog dizajna 70 KM Tar. broj 66. 1. Za prigovor na objavljenu prijavu industrijskog dizajna 200 KM 2. Za mišljenje zainteresiranog lica 100 KM Tar. broj 67. Za rješenje po zahtjevu za upisivanje promjena u registar, i to: a) promjene imena i/ili adrese 10 KM b) prijenos industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave 30 KM c) upisivanje i prestanak važenja licence, podlicence, franšize 60 KM d) upisivanje i prestanak zaloga 80 KM Tar. broj 68. 1. Za prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju industrijskog dizajna priznatog na osnovi nacionalne prijave 200 KM 2. Za prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju industrijskog dizajna na osnovi međunarodne registracije sa učinkom u BiH 300 KM Napomena: Predlagač plaća taksu iz tačke 2. ovog tar. broja, zbog dodatnih troškova u vezi sa obavijesti Međunarodnom uredu o poništenju ako je učinak međunarodne registracije poništen u BiH. Tar. broj 69. 1. Za zahtjev za pretvaranje prijave industrijskog dizajna u prijavu patenta, odnosno konsenzualnog patenta 10 KM 2. Za izdavanje uvjerenja o pravu prvenstva: a) za jedan primjerak uvjerenja 20 KM b) za svaki dodatni primjerak uvjerenja 10 KM 3. Za izdavanje izvoda iz registra: a) za jedan primjerak izvoda 20 KM b) za svaki dodatni primjerak izvoda 10 KM Broj 15 - Strana 4 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 25. 2. 2014. 4. Za zahtjev stranke u postupku, odnosno podnosioca prijave za rješavanje prijave u hitnom postupku u slučaju sudskog spora, pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka 50 KM 4. Geografska oznaka i ime porijekla Tar. broj 70. 1. Za zahtjev za registriranje geografske oznake ili imena porijekla 100 KM 2. Za zahtjev za upisivanje promjene imena i/ili adrese podnosioca ili nosioca prijave prava geografske oznake ili imena porijekla, ovlaštenog korisnika geografske oznake ili imena porijekla 20 KM 3. Za prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o registriranju geografske oznake ili imena porijekla, odnosno rješenja o priznanju statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake ili imena porijekla 200 KM 4. Za zahtjev za priznanje statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake ili imena porijekla* (samo za ovlaštene korisnike koji su pravna lica) 10 KM 5. Za izvod iz registra geografskih oznaka ili imena porijekla 10 KM 6. Za zahtjev za produženje važenja statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake ili imena porijekla 10 KM 7. Za zahtjev za pretvaranje imena porijekla u prijavu geografske oznake, statusa ovlaštenog korisnika i obratno 50 KM 8. Za prigovor zainteresiranog lica na objavu prijave imena porijekla odnosno geografske oznake 200 KM 9. Za zahtjev za hitno ispitivanje prijave za priznanje statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake ako je podnesen zahtjev za međunarodnu registraciju i ako je saglasno drugim propisima neophodno u određenom roku izvršiti registraciju geografske oznake 50 KM 10. Za zahtjev za ukidanje rješenja o priznanju statusa ovlaštenog korisnika geografske oznake 100 KM 5. Topografija integriranih kola Tar. broj 71. 1. Za zahtjev za priznanje prava zaštite topografije 100 KM 2. Za rješenje po zahtjevu za upisivanje promjena u registar, i to: a) promjene imena i/ili adrese 10 KM b) prijenos registriranog prava, odnosno prava iz prijave 30 KM c) upisivanje licence i zaloga 50 KM 3. Za prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju prava zaštite topografije. 150 KM 4. Za izvod iz registra topografije integriranog kola 20 KM 6. Žalba Tar. broj 72. Za žalbu Komisiji za žalbe Instituta 100 KM Napomena: Za rješenje doneseno po žalbi taksa se ne plaća. 7. Objavljivanje u "Službenom glasniku Instituta" Tar. broj 73. 1. Za objavljivanje prijave patenta u "Službenom glasniku Instituta" 15 KM *Ovaj tar. broj se odnosi samo na prijave podnesene do 31.12.2010. 2. Za objavljivanje podataka o priznatom patentu, odnosno konsenzualnom patentu u "Službenom glasniku Instituta" 20 KM 3. Za objavljivanje izmijenjenih patentnih zahtjeva nakon prigovora 10 KM 4. Za objavljivanje žiga i objavljivanje produženja važenja žiga u "Službenom glasniku Instituta" 10 KM 5. Za objavljivanje registriranog industrijskog dizajna u "Službenom glasniku Instituta": a) do tri prikaza jednog industrijskog dizajna 10 KM b) za svaki sljedeći prikaz jednog industrijskog dizajna 5 KM c) za eventualno objavljivanje opisa karakterističnih osobenosti i obilježja industrijskog dizajna 10 KM 6. Za objavljivanje registrirane geografske oznake ili imena porijekla 10 KM 7. Za objavljivanje podataka o promjenama u registrima prijava i priznatih prava koje vodi Institut * 10 KM *Napomena: Podaci o promjeni predstavnika u registru prava se ne objavljuju. 8. Predstavnici za zaštitu industrijskog vlasništva Tar. broj 74. a) Stručni ispit za predstavnika 200 KM b) Popravni ispit za predstavnika 250 KM c) Upisivanje u registar predstavnika 300 KM d) Upisivanje promjena podataka u registru predstavnika 15 KM e) Obnavljanje upisivanja u registar predstavnika za svaku godinu 50 KM 9. Pretraživanje baza podataka Tar. broj 75. 1. Pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova za verbalni znak prema kriteriju identičnosti - po jednom upitu 10 KM 2. Pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova za verbalni znak prema kriteriju sličnosti - po jednom upitu: a) ako su klase robe i usluga naznačene prema Ničanskoj klasifikaciji. 20 KM b) ako klase robe i usluga nisu naznačene 100 KM 3. Pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova za figurativni znak - po jednom upitu: a) ako su klase robe i usluga naznačene prema Ničanskoj klasifikaciji 20 KM b) ako klase robe i usluga nisu naznačene 100 KM c) pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova po podnosiocu/nosiocu - po jednom upitu 20 KM d) pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova prema posebno definiranom upitu 50 KM 4. Pretraživanje baza podataka prijava i priznatih patenata - prema jednom kriteriju (svaki upit sa separatorom "or" smatra se dodatnim kriterijem) 10 KM 5. Za zahtjev za izradu izvještaja o stanju tehnike 50 KM 6. Pretraživanje prijavljenih i registriranih industrijskih dizajna u BiH prema kriterijima: a) izgled industrijskog dizajna 50 KM b) naziv predmeta zaštite (dizajn) 30 KM Utorak, 25. 2. 2014. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 15 - Strana 5 c) bibliografski podaci o podnosiocu/nosiocu prava ili autoru 10 KM 7. Pretraživanje međunarodno registriranih industrijskih dizajna sa učinkom u BiH prema kriterijima: a) izgled industrijskog dizajna 80 KM b) naziv predmeta zaštite (dizajna) 50 KM c) bibliografski podaci o nosiocu prava ili autoru 10 KM 10. Štampanje patentnog spisa, isprave o priznatom pravu i ostale radnje i spisi Tar. broj 76. 1. Štampanje patentnog spisa 20 KM 2. Štampanje isprave o patentu 20 KM 3. Štampanje isprave o žigu 20 KM 4. Štampanje isprave o geografskoj oznaci ili imenu porijekla 20 KM 5. Štampanje isprave o industrijskom dizajnu 20 KM 6. Štampanje isprave o topografiji integriranog kola 20 KM 7. Za zaključak po prijedlogu za povrat u prijašnje stanje 30 KM 8. Za zahtjev za produženje roka koji se određuje u toku postupka 15 KM 9. Za upisivanje promjene predstavnika u registru prijava i priznatih prava ili upis novog predstavnika za određenu radnju 20 KM 10. Za potvrde, duplikate dokumenata i uvjerenja o podacima u vezi sa prijavljenim i priznatim pravima 10 KM 11. Na molbe, prijedloge i druge zahtjeve ako ovom tarifom nisu propisane druge takse 10 KM 12. Fotokopiranje dokumenata koji su vezani za prijavljena i priznata prava industrijskog vlasništva (jedna stranica) 1 KM Član 2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 17/14 15. januara 2014. godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r. Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), članka 3a. Zakona o administrativnim pristojbama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12), a u vezi s člankom 15. stavak (1) Zakona o patentu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), člankom 14. Zakona o žigu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), člankom 16. Zakona o industrijskom dizajnu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), člankom 16. Zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), člankom 9. stavak (4) Zakona o zaštiti topografije integriranog kruga ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 79. sjednici održanoj 15. siječnja 2014. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA TARIFE ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI Članak 1. U Tarifi administrativnih pristojbi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10 i 98/12) u Poglavlju III – PRISTOJBE NA SPISE I RADNJE ZA STJECANJE I ODRŽAVANJE PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA, TAR. br. 40. do 76. mijenjaju se i glase: Administrativne pristojbe za spise i radnje pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut) iznose u KM, i to: 1. Patenti Tar. broj 40. (UKLJUČUJE OBJAVU I PRVE DVIJE GODINE ODRŽAVANJA) a) Za prijavu patenta 10 KM b) Za svaku stranicu sadržaja prijave više od trideset stranica 1 KM c) Za svaki patentni zahtjev više od desetog 1 KM Napomena: a) Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno izumitelji, plaćaju administrativnu pristojbu (u daljnjem tekstu: pristojba) iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 50%. b) Članovi registriranih udruga inovatora s teritorija BiH plaćaju pristojbu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 90% Tar. broj 41. a) Za zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta 60 KM b) Za zahtjev za priznanje patenta na temelju prihvaćenih podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta 50 KM c) Za zahtjev za odgodu provedbe postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta 10 KM d) Za prigovor na zahtjev za dodjelu konsenzualnog patenta 100 KM e) Za zahtjev za priznanje patenta provedbom postupka potpunog ispitivanja prijave patenta ako je zahtjev podnesen povodom prigovora na zahtjev za dodjelu konsenzualnog patenta 40 KM Tar. broj 42. Za objavu zahtjeva za odgodu provedbe postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta 10 KM Tar. broj 43. Za održavanje patenta: a) I godina 5 KM* ova tarifa se odnosi samo na prijave podnesene do 31.12.2010. godine b) II godina 5 KM ** ova tarifa se odnosi samo na prijave podnesene do 31.12.2010. godine c) III godina 10 KM d) IV godina 20 KM e) V godina 30 KM f) VI godina 40 KM g) VII godina 50 KM h) VIII godina 60 KM i) IX godina 70 KM j) X godina 80 KM k) XI godina 100 KM l) XII godina 120 KM m) XIII godina 140 KM n) XIV godina 160 KM o) XV godina 180 KM p) XVI godina 200 KM r) XVII godina 220 KM
Uputstvo za korištenje bankovnih garancija u carinskom postupku BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 89/13 18.11.2013 SG BiH 72/19 bankovne garancije,carinski postupak Ponedjeljak, 18. 11. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 89 - Strana 259 BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE 1188 Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE BANKOVNIH GARANCIJA U CARINSKOM POSTUPKU GLAVA I - OPŠTE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovim Uputstvom bliže se uređuje vrsta, sadržaj i izgled bankovne garancije za osiguranje indirektnih poreza u carinskom postupku (u daljem tekstu: garancija) i kamate, uslovi i postupak prihvatanja garancije, način korištenja prihvaćene garancije i druga pitanja u vezi garancije. Član 2. (Definicje) U smislu ovog Uputstva sledeći pojmovi imaju značenje: a) "garancija" znači instrument osiguranja plaćanja indirektnih poreza u carinskom postupku uvećanih za kamatu (zatezna i kompenzatorna) izdat od banke koja ima dozvolu za rad nadležnih Agencija za bankarstvo u Bosni i Hercegovini, b) "indirektni porezi" znači uvozne i izvozne dažbine, akcize, porez na dodatu vrijednost, i sve druge poreze zaračunate na robu i usluge koja se stavlja u carinski postupak, uključujući i poreze na promet i putarine, c) "carinski postupak" znači: stavljanje robe u slobodan promet, provoz, carinsko skladištenje, unutrašnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom, privremeni uvoz, vanjska obrada, izvoz (ako postoje propisane izvozne dažbine) i privremeni smještaj robe, d) "garantni ured" znači svaki ured Uprave za indirektno oporezivanje koji odlučuje o prihvatanju garancije. Član 3. (Obaveza banke) Izdavanjem bankovne garancije banka se obavezuje da će platiti dug po osnovu indirektnih poreza, uvećan za kamatu kojeg korisnik garancije do njihove dospjelosti nije platio. GLAVA II - OBLIK I VRSTE GARANCIJA Član 4. (Oblik garancija) (1) Garancija se može položiti u obliku: a) gotovinskog depozita i b) pomoću jamca. (2) Gotovinski depozit se daje u valuti BiH ili odgovarajućem iznosu strane valute prema važećem kursu koji objavljuje Centralna banka BiH. Član 5. (Vrste garancija) Garancija za osiguranje indirektnih poreza u carinskom postupku, osim garancija za postupak provoza iz člana 8. ovog Uputstva, može biti: a) pojedinačna garancija koju korisnik garancije podnosi kao instrument osiguranja za plaćanje pojedinačnog duga po osnovu indirektnih poreza, uvećan za kamatu b) sveobuhvatna garancija kojom se osiguravaju dugovi po osnovu indirektnih poreza, uvećani za kamate, koji su nastali ili bi mogli nastati u roku važenja garancije u carinskim postupcima za koje je garancija položena. Član 6. (Korištenje sveobuhvatne garancije) (1) Indirektni porezi u carinskim postupcima: stavljanje u slobodan promet, unutrašnja obrada, obrada pod carinskom kontrolom, privremeni uvoz, carinsko skladištenje, privremeni smještaj, vanjska obrada, izvoz i u pojednostavljenim postupcima se mogu osigurati sveobuhvatnom garancijom za pojedine postupke ili jednom sveobuhvatnom garancijom za više carinskih postupaka, osim ukoliko za pojedine carinske postupke nije drugačije propisano. (2) Ukoliko se jednom sveobuhvatnom garancijom osiguravaju indirektni porezi za više carinskih postupaka u carinskoj ispostavi ili carinskom referatu na graničnom prelazu ili za carinske postupke u više carinskih ispostava ili carinskih referata na graničnim prelazima u okviru jednog regionalnog centra, podnosilac zahtjeva za prihvatanje sveobuhvatne garancije navodi na specifikaciji o rasporedu sredstava po garanciji, koji iznos sredstava iz te garancije namjerava koristiti u navedenoj carinskoj ispostavi odnosno carinskom referatu na graničnom prelazu, za koji postupak i po potrebi podatke o zastupanom licu. (3) Ukoliko postoji potreba za izmjenom rasporeda raspoloživih sredstava po specifikaciji, podnosilac zahtjeva iz stava (2) ovog člana, podnosi nadležnom garantnom uredu uz zahtjev i novu specifikaciju o rasporedu sredstava po garanciji. Garantni ured, nakon provjere ispunjenosti uslova za novi raspored sredstava po garanciji, postupa u skladu sa odredbama stava (3) člana 13. ovog Uputstva. Član 7. (Sadržaj i izgled garancije) (1) Garancija sadrži slijedeće podatke: - broj i vrsta (pojedinačna ili sveobuhvatna) garancije, - iznos garancije, - rok važenja garancije, - podatke o izdavaocu garancije, naziv banke, identifikacioni broj dodijeljen od strane UIO, sjedište, adresa, broj transakcijkog računa banke i gdje se vodi, ovlašteno lice za ovjeru i potpis te osobe, otisak službenog pečata banke, - podatke o korisniku garancije: naziv korisnika, identifikacioni broj dodijeljen od strane UIO, sjedište i adresa, broj transakcijskog računa i gdje se vodi, osoba ovlaštena za zastupanje, - odredbu o naplati iz garancije "na prvi poziv i bez prigovora" na način da će garant platiti indirektne poreze i kamatu (zateznu i kompenzatornu) koje korisnik garancije do njihove dospjelosti nije izmirio, - odredbu o preuzimanju garancijskih obaveza iz prethodne garancije, - mjesto i datum izdavanja garancije, - odredbu o prihvatanju garancije od strane garantnog ureda (broj, datum, potpis ovlaštenog službenika i otisak službenog pečata). (2) Izgled garancije sa sadržajem dat je u prilozima kako slijedi: a) pojedinačna garancija - Prilog 1., Broj 89 - Strana 260 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 18. 11. 2013. b) sveobuhvatna garancija - Prilog 2. Član 8. (Vrste garancija u postupku provoza) U postupku provoza indirektni porezi mogu biti osigurani pojedinačnom garancijom za postupak provoza i sveobuhvatnom garancijom za postupak provoza. Član 9. (Pojedinačna garancija za postupak provoza) Pojedinačnom garancijom za postupak provoza osigurava se dug po osnovu indirektnih poreza, uvećan za kamatu za jednu radnju provoza. Pojedinačna garancija se podnosi na obrascu iz Priloga 27. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08), (u daljem tekstu: Odluka) - Prilog 3. Uputstva. Član 10. (Sveobuhvatna garancija za postupak provoza) Sveobuhvatnom garancijom za postupak provoza osigurava se dug po osnovu indirektnih poreza, uvećan za kamatu za više radnji provoza u okviru jednog regionalnog centra. Sveobuhvatna garancija se podnosi na obrascu iz Priloga 36. Odluke - Prilog 4. ovog Uputstva. GLAVA III - PRIHVATANJE I OVJERA GARANCIJA Član 11. (Uslovi za prihvatanje) (1) Garancija može biti prihvaćena od strane garantnog ureda ukoliko je izdata od banke koja ima dozvolu za rad od nadležne Agencije za bankarstvo u Bosni i Hercegovini i sadrži elemente iz člana 7. ovog Uputstva odnosno ukoliko se radi o garanciji za postupak provoza sadrži elemente garancije propisane obrascima iz člana 9. i 10. ovog Uputstva. (2) Garancija koja je izdata od banke koja se nalazi u postupku privremene uprave, stečaja ili likvidacije ne može se prihvatiti. Član 12. (Podnošenje zahtjeva za prihvatanje garancije) (1) Zahtjev za prihvatanje garancije korisnik garancije podnosi Odsjeku za poslovne usluge pri Regionalnom centru, kod kojeg se kao instrument osiguranja namjerava koristiti garancija. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže se garancija u tri originalna primjerka i specifikacija o rasporedu sredstava po garanciji iz Priloga 5., ako je potrebno rasporediti sredstva. Član 13. (Postupanje garantnog ureda) (1) Garantni ured nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 11. ovog Uputstva odlučuje o prihvatanju garancije. Podatke o prihvatanju garancije garantni ured upisuje na sva tri primjerka prihvaćene garancije u tekstu koji se odnosi na prihvatanje. (2) Jedan primjerak prihvaćene garancije zadržava garantni ured, a dva primjerka prihvaćene garancije vraća korisniku garancije, od kojih jedan primjerak korisnik garancije dostavlja izdavaocu iste. (3) Garantni ured kopiju prihvaćene garancije i specifikaciju o rasporedu sredstava dostavlja Središnjem uredu UIOSektoru za poslovne usluge, carinskim ispostavama i carinskim referatima na koje se odnosi garancija, te drugim organizacionim jedinicama Sektora za carine, ukoliko je to propisano drugim podzakonskim aktom. (4) U slučaju kada je garantni ured prihvatio pojedinačnu garanciju za postupak provoza, isti zadržava kopiju prihvaćene garancije i o istom pismenim putem obavještava polazni carinski ured. Korisnik postupka tri originalna primjerka garancije prihvaćene od garantnog ureda podnosi polaznom carinskom uredu, koji na iste upisuje broj i datum provozne prijave i ovjerava potpisom i pečatom, a jedan originalni primjerak garancije zadržava u skladu sa odredbama člana 220. Odluke. Preostala dva primjerka polazni carinski ured vraća korisniku postupka koji jedan primjerak dostavlja izdavaocu garancije. (5) Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za prihvatanje garancije garantni ured o tome donosi odluku po pravilima upravnog postupka. GLAVA IV - VAŽENJE GARANCIJE, NAPLATA, PRAĆENJE I POVLAČENJE GARANCIJE U CARINSKOM POSTUPKU Član 14. (Važenje garancije) Rok važenja sveobuhvatne garancije ne može biti kraći od šest mjeseci, odnosno kraći od roka u kojem dug može nastati. Član 15. (Nalog za naplatu) (1) Nadležni carinski ured, u slučaju neplaćanja indirektnih poreza u propisanom roku, Odsjeku za poslovne usluge podnosi zahtjev za naplatu indirektnih poreza i kamata iz garancije uz koji prilaže dokaz o dugu. Odsjek za poslovne usluge podnosi nalog za naplatu indirektnih poreza i kamata iz garancije nastalih u roku važenja garancije izdavaocu garancije na obrascu iz Priloga 6. ovog Uputstva. Nalog za naplatu se podnosi najkasnije u roku od 90 dana od dana isteka roka važenja garancije. (2) Ukoliko se radi o naplati indirektnih poreza osiguranih pojedinačnom garancijom za postupak provoza, polazni carinski ured podnosi Odsjeku za poslovne usluge Regionalnog centra zahtjev za naplatu indirektnih poreza i kamata iz garancije uz koji prilaže i originalni primjerak pojedinačne garancije za postupak provoza na koju se zahtjev odnosi. Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odsjek za poslovne usluge podnosi nalog za naplatu izdavaocu garancije. (3) Odsjek za poslovne usluge nadležnog Regionalnog centra, uz nalog za naplatu prilaže i dokaz o dugu u zavisnosti od situacije (npr. carinska prijava, rješenje ili drugi odgovarajući carinski dokument). Jedan primjerak naloga istovremeno se dostavlja i korisniku garancije. Član 16. (Povrat garancije) (1) Na pisani zahtjev korisnika garancije, garantni ured vraća položenu garanciju kada utvrdi da su plaćeni svi indirektni porezi koji su osigurani tom garancijom ili da dug ne može više nastati, ili da je naplata duga osigurana drugim odgovarajućim instrumentom. (2) Banka garant može povući jamstvo u svako doba bez navođenja razloga. U tom slučaju pisani zahtjev se dostavlja garantnom uredu i garancija se otkazuje 30-tog dana, odnosno 16-tog dana kod postupka provoza od dana zaprimanja zahtjeva, s tim da banka može odrediti duži rok za otkazivanje garancije. U takvim okolnostima garancija vrijedi za sve dugove koji su do dana povlačenja garancije bili osigurani otkazanom garancijom. (3) Ako korisnik garancije podnese zahtjev za vraćanje garancije kojoj nije istekao rok važenja, istu više ne može koristiti u carinskom postupku za koji je položena, u kojem slučaju garantni ured provodi postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava (1) ovog člana za vraćanje garancije. Garantni ured dužan je, u cilju Ponedjeljak, 18. 11. 2013. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 89 - Strana 261 onemogućavanja daljeg korištenja garancije obavijestiti carinske urede na koje se garancija odnosi. Član 17. (Podnošenje nove garancije) Ako korisnik garancije, u carinskim postupcima u kojima su nastale ili bi mogle nastati obaveze po osnovu indirektnih poreza i kamata, umjesto već položene garancije podnosi novu garanciju, nova garancija mora sadržavati i odredbu da se iz nje mogu naplatiti indirektni porezi i kamate osigurani prethodnom garancijom, sa navođenjem podataka o toj garanciji (broj i datum garancije, izdavalac garancije). Član 18. (Evidencija) Carinske ispostave odnosno carinski referati su u obavezi voditi evidenciju o garancijama koje se na njih odnose i kontinuirano pratiti njihovo zaduženje i razduženje, na obrascu Prilog 7. ovog Uputstva, osim za garancije čije zaduženje/razduženje se prati automatski u informacionom sistemu UIO. GLAVA V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 19. (Korištenje garancija) (1) Za sve što nije regulisano ovim Uputstvom, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o carinskoj politici BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11) i Odluka o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH. (2) Garancije koje su do dana stupanja na snagu ovog Uputstva prihvaćene od garantnog ureda u skladu sa Uputstvom za korištenje bankovnih garancija u carinskom postupku, broj 16-5144/05 od 30.05.2005. godine, mogu se koristiti do isteka roka važenja istih. (3) Pojednostavljenja u carinskom postupku provoza, koja se odnose na korištenje bankovnih garancija, propisana odredbama člana 243. do 255. Odluke neće se primjenjivati u carinskim postupcima do stvaranja uslova za njihovu primjenu. Član 20. (Prestanak važenja ranijih propisa) Danom stupanja na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo za korištenje bankovnih garancija u carinskom postupku, broj 16-5144/05 od 30.05.2005. godine. Član 21. (Sastavni dio Uputstva) Sastavni dio Uputstva čine: Prilog 1. i 2. iz člana 7., Prilog 3. iz člana 9., Prilog 4. iz člana 10., Prilog 5. iz člana 12., Prilog 6. iz člana 15. i Prilog 7. iz člana 18. ovog Uputstva. Član 22. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 02-2-2190/13 15. oktobra 2013. godine Direktor Dr. Miro Džakula, s. r.
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o administrativnim taksama BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 98/12 10.12.2012 SG BiH 30/22, SG BiH 18/20, SG BiH 68/19, SG BiH 62/17, SG BiH 53/17, SG BiH 32/17, SG BiH 78/14, SG BiH 15/14, SG BiH 03/10, SG BiH 42/08, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 administrativne takse,takse ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07) u članu 13. iza stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi: "6. Vize za strane državljane za učešće na sportskim manifestacijama, kulturnim i drugim događajima pod uslovom reciprociteta, o čemu Vijeće ministara na prijedlog resornog ministarstva ili drugog organa uprave Bosne i Hercegovine donosi posebnu odluku." Број 98 - Страна 4 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Понедјељак, 10. 12. 2012. Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", bit će objavljen i u službenim glasilima enititeta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a primjenjuje se od 1.1.2013. godine. IZMJENE TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI U Tarifi administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08 i 42/08) u Poglavlju VII. TAKSE NA SPISE I RADNJE U POSTUPKU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA U Tar. broju 83. iznos "5,00 KM" zamjenjuje se iznosom od "10,00 KM". U Tar. broju 86. iznos "5,00 KM" zamjenjuje se iznosom od "20,00 KM". U Tar. broju 87. iznos "5,00 KM" zamjenjuje se iznosom od "10,00 KM". U Tar. broju 96. iznos "10,00 KM" zamjenjuje se iznosom od "20,00 KM". Broj 01,02-02-1-45/12 6. decembra 2012. godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Dr. Božo Ljubić, s. r. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Sulejman Tihić, s. r. Temeljem članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 36. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 22. studenoga 2012. godine, i na 23. sjednici Doma naroda, održanoj 4. i 6. prosinca 2012. godine, usvojila je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM PRISTOJBAMA Članak 1. U Zakonu o administrativnim pristojbama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07) u članku 13. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: "6. Vize za strane državljane za sudjelovanje na sportskim manifestacijama, kulturnim i drugim događajima pod uvjetom reciprociteta, o čemu Vijeće ministara donosi posebnu odluku na prijedlog resornog ministarstva ili drugog tijela uprave Bosne i Hercegovine." Članak 2. Ovaj Zakon stupa na snagu idućega dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", objavljuje se i u službenim glasilima eniteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a primjenjuje se od 1. 1. 2013. godine. IZMJENE TARIFE ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI U Tarifi administrativnih pristojbi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08 i 42/08) u Poglavlju VII. PRISTOJBE NA SPISE I RADNJE U POSTUPKU NEIZRAVNOG OPOREZIVANJA: U Tar. broju 83. iznos od "5,00 KM" zamjenjuje se iznosom od "10,00 KM". U Tar. broju 86. iznos od "5,00 KM" zamjenjuje se iznosom od "20,00 KM". U Tar. broju 87. iznos od "5,00 KM" zamjenjuje se iznosom od "10,00 KM". U Tar. broju 96. iznos od "10,00 KM" zamjenjuje se iznosom od "20,00 KM". Broj 01,02-02-1-45/12 6. prosinca 2012. godine Sarajevo Predsjedatelj Zastupničkog doma
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 48/12 25.06.2012 SG BiH 62/21, SG BiH 03/21, SG BiH 04/18, SG BiH 85/17, SG BiH 74/14, SG BiH 80/11, SG BiH 50/09 pravilnik,akcize PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI Član 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09 i 80/11), u članu 2. stav (1) mijenja se definicija pojma "držalac skladišta ulja za za loženje" i glasi: "držalac skladišta ulja za loženje" - označava pravno lice koje, uz ispunjenje uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine uljem za loženje EL i LS propisanih entitetskim propisima o trgovini, izvrši registraciju kod UIO", dodaje se pojam: "Carinska tarifa Bosne i Hercegovine koja je sastavni dio Odluke o usuglašavanju i utvrđivanju Carinske tarife BiH - u daljnjem tekstu CT BiH". Član 2. Član 3. mijenja se i glasi: "Član 3. (Motorni benzin) (1) Motornim benzinom, u smislu člana 5. tačka a) Zakona smatra se: a) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) manjim od 98 koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 51 00 CT BiH, b) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) od 98 ili većim koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 59 00 CT BiH, Broj 48 - Strana 8 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 25. 6. 2012. c) motorni benzin za avione koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 31 00 CT BiH, d) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/1, neovisno od oktanske vrijednosti, namijenjen za upotrebu u specifičnim procesima, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 11 00 CT BiH, e) motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0.013 g/1, neovisno od oktanske vrijednosti, namijenjen za hemijsku preradu, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 15 00 CT BiH. (2) Bezolovnim motornim benzinom, u smislu člana 5. tačka a) Zakona smatra se: a) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) manjim od 95, koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 41 00 CT BiH, b) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) 95 ili većim, ali sa manjim od 98, koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 45 00 CT BiH, c) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1 sa oktanskim brojem (RON) 98 ili većim, koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 49 00 CT BiH, d) motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0.013 g/1, neovisno od oktanske vrijednosti, namijenjen za upotrebu u specifičnim procesima, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 11 00 CT BiH, e) motorni benzin sa sadržajem olova ne veći od od 0.013 g/1, neovisno od oktanske vrijednosti, namijenjen za hemijsku preradu, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 12 15 00 CT BiH". Član 3. Član 4. mijenja se i glasi: "Član 4. (Dizel gorivo i ostala gasna ulja) Dizel gorivom i ostalim gasnim uljima, u smislu člana 5. tačka b) Zakona smatra se: a) Dizel gorivo koje se, u skladu s propisima o kvalitetu i drugim zahtjevima, stavlja u promet kao takva vrsta proizvoda, a ovisno od sadržaja sumpora svrstava se u okviru tarifnih oznaka 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00 i 2710 19 48 00 CT BiH, b) Gasna ulja koja sadrže biodizel, a koja se ovisno od sadržaja sumpora, svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00 CT BiH, c) Ostala gasna ulja, osim ulja lož ulja ekstra lakog, koja se svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00 i 2710 19 48 00 CT BiH, d) Gasna ulja koja su namijenjena za upotrebu u specifičnim procesima, a koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2710 19 31 00 CT BiH, e) Gasna ulja koja su namijenjena za hemijsku preradu, a koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2710 19 35 00 CT BiH.". Član 4. Član 5. mijenja se i glasi: "Član 5. Kerozin (petrolej) Kerozinom, u smislu člana 5. tačka c) Zakona smatra se: a) Kerozin koji se koristi kao gorivo za mlazne avione, a svrstava se u okviru tarifne oznake 2710 19 21 00 CT BiH, b) Ostali kerozini koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 271019 25 00 CT BiH, c) Kerozin koji namijenjen za upotrebu u specifičnim procesima, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 11 00 CT BiH, d) Kerozin koji namijenjen za hemijsku preradu, a koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 15 00 CT BiH". Član 5. Član 6. mijenja se i glasi: "Član 6. (Lož ulje ekstra lako i lako specijalno) (1) Lož uljem ekstra lakim (EL), u smislu člana 5. tačka d) Zakona smatra se: a) Proizvod koji se, u skladu s propisima o kvalitetu i drugim zahtjevima, stavlja u promet kao lož ulje ekstra lako, a ovisno od sadržaja sumpora svrstava se u okviru tarifnih oznaka ex 2710 19 43 10, 2710 19 46 10, 2710 19 47 10 i 2710 19 48 10 CT BiH, b) Lož ulje ekstra lako koje je namijenjeno za upotrebu u specifičnim procesima, a koje se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 31 00 CT BiH, c) Lož ulje ekstra lako koje je namijenjeno za hemijsku preradu, a koje se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 35 00 CT BiH. (2) Lož uljem lakim specijalnim (LS), u smislu člana 5. tačka d) Zakona smatra se: a) Proizvod koji se, u skladu s propisima o kvalitetu i drugim zahtjevima, stavlja u promet kao lož ulje lako specijalno, a svrstava u okviru tarifne oznake ex 2710 19 62 10 CT BiH, b) Lož ulje lako specijalno koje je namijenjeno za upotrebu u specifičnim procesima, a koje se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 51 00 CT BiH, c) Lož ulje lako specijalno koje je namijenjeno za hemijsku preradu, a koje se svrstava u okviru tarifne oznake 2710 19 55 00 CT BiH.". Član 6. Član 7. mijenja se i glasi: "Član 7. (Duhanske prerađevine) Duhanskim prerađevinama, u smislu odredbe člana 6. Zakona, smatraju se: a) Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 2402 10 00 00 CT BiH, b) Cigarete koje sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifnih oznaka 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00 CT BiH, c) Duhan za vodenu lulu koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 11 00 00 CT BiH, d) Duhan za pušenje koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2403 19 10 00 i duhan za pušenje iz tarifne oznake 2403 19 90 00 CT BiH pod uslovom da je priređen za maloprodaju, e) Duhan za žvakanje i šmrkanje koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 99 10 00 CT BiH, f) Ostali proizvodi pod uvjetom da sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 2403 99 90 00 CT BiH, g) Homogenizirani ili rekonstituisani duhan koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 91 00 00 CT BiH pod uvjetom da je priređen za maloprodaju. Ponedjeljak, 25. 6. 2012. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 48 - Strana 9 Član 7. Član 8. mijenja se i glasi: "Član 8. (Bezalkoholna pića) Bezalkoholnim pićima u smislu člana 7. stav (1) Zakona, smatraju se: a) Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćnih baza i biljnih ekstrakata, energetska pića i aromatizirana osvježavajuća bezalkoholna pića koja se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2202 10 00 CT BiH, b) Osvježavajuća bezalkoholna pića od surutke koja se svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2202 90 91 00, 2202 90 95 00 i 2202 90 99 00 CT BiH, c) Voćni nektari koji sadrže manje od 50% soka u prirodnom stanju koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2202 90 10 00 CT BiH". Član 8. Član 9. mijenja se i glasi: "Član 9. (Alkohol, alkoholna pića i voćne prirodne rakije) (1) Alkoholom u smislu člana 8. stava (1) Zakona, smatra se: a) Nedenaturirani etil alkohol koji se svrstava u okviru tarifnih oznaka 2207 10 00 00, 2208 90 91 00 i 2208 90 99 00 CT BiH, b) Denaturirani etil alkohol koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2207 20 00 00 CT BiH, c) Sirovi destilat koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2208 20 40 00 CT BiH pod uvjetom da je dobiven destilacijom vina od grožđa. (2) Alkoholnim pićima u smislu člana 8. stava (2) Zakona, smatraju se alkoholna pića koja sadrže više od 2% etil alkohola i koja se kao takva stavljaju u promet u skladu sa propisima o kvalitetu i drugim zahtjevima za ovu vrstu proizvoda, a svrstavaju se u okviru tarifnih brojeva 2206 i 2208 CT BiH, osim piva, vina i voćne prirodne rakije. (3) Voćnom prirodnom rakijom u smislu člana 8. stava (3) Zakona, smatraju se: a) Proizvodi koji se ovisno od sirovine od koje se proizvodi, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu s propisima o kvalitetu i drugim zahtjevima za ovu vrstu proizvoda, a svrstavaju se u okviru tarifnih oznaka ex 2208 20 29 10, ex 2208 20 89 10, 2208 90 33 00, ex 2208 90 33 10, 2208 90 38 00, ex 2208 90 38 10?2208 90 45 00, 2208 90 48 00 i 2208 90 71 00 CT BiH, b) Sirovi destilati koji se svrstavaju u okviru tarifne ex 2208 90 38 20 CT BiH, c) Sirovi destilat koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2208 20 40 00 CT BiH pod uvjetom da je dobiven destilacijom komine od grožđa.". Član 9. Član 10. mijenja se i glasi: "Član 10. (Pivo) Pivom, u smislu člana 9. stav (1) Zakona, smatra se: a) Bezalkoholno pivo čije zapreminsko učešće alkohola nije veće od 0.5%, a koje se svrstava u tarifnu oznaku 2202 90 10 00 CT BiH. b) Pivo dobiveno od slada koje se svrstava u okviru tarifnog broja 2203 CT BiH. c) Pivo sa dodacima (mješavine piva s voćnim prerađevinama, voćnim sokovima, alkoholnim i osvježavajućim bezalkoholnih pićima) sa zapreminskim učešćem alkohola većim od 0.5%, a svrstavaju se u okviru tarifnih oznaka 2206 00 39 00, 2206 00 59 00 i 2206 00 89 00 CT BiH". Član 10. Član 11. mijenja se i glasi: "Član 11. (Vino) Vinom, u smislu člana 9. stava (2) Zakona, smatra se: a) Vina od grožđa, uključujući i pojačana vina, koja se svrstavaju u tarifni broj 2204 CT BiH b) Vermut i ostala vina od grožđa, aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima koja se svrstavaju u tarifni broj 2205 CT BiH". Član 11. Član 12. mijenja se i glasi: "Član 12. (Kahva) (1) Sirovom kahvom, u smislu člana 10. tačka a) Zakona smatra se nepržena kahva, sa ili bez kofeina, koja se svrstava u okviru tarifnih oznaka 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00 CT BiH (2) Prženom kahvom, u smislu člana 10. tačka b) Zakona smatra se pržena kahva, sa ili bez kofeina, u zrnu ili mljevena, a koja se svrstava u okviru tarifnih oznaka 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00 CT BiH (3) Ljuskama i opnama pržene kahve se, u smislu člana 10. tačka c) Zakona, smatraju se proizvodi koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 0901 90 10 00 CT BiH (4) Ostalim proizvodima od kahve koji u sebi sadrže 50% ili više kahve, u smislu odredbe člana 10. tačka d) Zakona, smatraju se: a) Zamjene kahve koje sadrže 50% ili više kahve, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 0901 90 90 00 CT BiH b) Ekstrakti, esencije i koncentrati kahve, koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2101 11 00 00 CT BiH. c) Preparati dobiveni na osnovu ekstrakata, esencija ili koncentrata kahve, ili na osnovu kahve, pod uvjetom da sadrže 50% ili više ekstrakata, esencija, ili koncentrata kahve, odnosno kahve, koji se svrstavaju u okviru tarifnih oznaka 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 CT BiH". Član 12. U članu 49. u stavu (3) tačka a) riječi "stava (2) Pravilnika" zamjenjuju se riječima "stava (1) tačka c) Pravilnika "", Stav (4) se mijenja i glasi: "(4) Nadležni organ UIO je dužan da u roku od 15 dana odluči o zahtjevu iz stava (1) ovog člana, a u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva da izvrši povrat uplaćene akcize". Član 13. U članu 50. stavu (3) tački b) riječ "strane" briše se, a u tački c) iza riječi "iznosu" interpunkcijski znak "." zamjenjuje se interpunkcijskim znakom "," i dodaju riječi "a u slučaju uvoza, uvoznu carinsku prijavu za puštanje u slobodan promet robe za koju je plaćena akciza". Član 14. U članu 51. stavu (2) tački a) briše se oznaka "EX 1". Član 15. Član 55. mijenja se i glasi: Broj 48 - Strana 10 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 25. 6. 2012. "Član 55. (Skladište ulja za loženje) (1) Pod skladištem ulja za loženje u smislu člana 33. Zakona podrazumijeva se prostor koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine uljem za loženje propisanih entitetskim propisima o trgovini. (2) Odredba stava (1) ovog člana odnosi se i na benzisku pumpnu stanicu kao maloprodajni objekat u kojem se promet na malo ulja za loženje EL i LS obavlja preko verifikovanih uređaja za istakanje." Član 16. U članu 56. stav (3) mijenja se i glasi: "(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana obavezno se prilaže rješenje nadležnog organa o odobravanju obavljanja djelatnosti trgovine uljem za loženje." Član 17. (1) U članu 57. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Porezni obveznici koji vrše prodaju ulja za loženje EL i LS iz samostalnih posebnih skladišta ili direktnom isporukom potrošaču - dostavom na adresu kupca, dužni su voditi evidenciju o kupcima koji vrše nabavku ulja za loženje." (2) U istom članu u stavu (3) iza riječi: "Porezni obveznici" dodaju se riječi "iz stava (1) ovog člana". (3) U istom članu iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: "(4) Porezni obveznici koji promet ulja za loženje EL i LS obavljaju na benzinskim pumpnim stanicama preko verifikovanih uređaja za istakanje dužni su evidenciju o prometu ulja za loženje voditi u skladu sa entitetskim propisima. " Član 18. U članu 59. stavu (1) riječi "tačka a) i c)" se brišu. Član 19. Član 61. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Postupak oslobađanja od plaćanja putarine pri uvozu dizel goriva po odlukama iz člana 60. ovog Pravilnika provodi UIO u skladu sa propisima o indirektnim porezima kojim je reguliran predmetni postupak.'''' Član 20. Iza člana 71. dodaje se član 71a. koji glasi: "UIO se zadužuje da vrši usklađivanje tarifnih oznaka proizvoda koji se oporezuju akcizom i koji su bliže određeni u ovom Pravilniku u skladu sa Odlukom o usuglašavanju i utvrđivanju Carinske tarife BiH''''. Član 21. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH"
Pravilnik o registraciji i upisu u jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 51/12 07.03.2012 SG BiH 68/16 registracija Broj 51 - Strana 64 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 3. 7. 2012. 587 Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04 i 49/09), čl. 15. stav (1) i 18. stav (2) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), a u skladu sa članom 44. i čl. 57.-61. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05 i 100/08), članom 5. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11), i člana 13. stav (3) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09) Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na sjednici održanoj dana 05.06.2012. godine, donio je PRAVILNIK O REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR OBVEZNIKA INDIREKTNIH POREZA GLAVA I ODJELJAK A. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet Pravilnika) Pravilnikom o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuje se sadržaj Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza (u daljnjem tekstu: Registar), određuju se lica koja se registruju i upisuju u Registar, osnov registracije, nadležnost, postupak registracije, dodjela identifikacionog broja obveznika indirektnih poreza (u daljnjem tekstu: identifikacioni broj) i prestanak registracije obveznika indirektnih poreza. Član 2. (Definicije) U smislu ovog Pravilnika sljedeći pojmovi znače: "obveznik indirektnih poreza" - lice registrovano po jednom ili više osnova registracije i upisano u Registar; "identifikacioni broj obveznika indirektnih poreza" – broj koji dodjeljuje Uprava za indirektno oporezivanje i koji je jedinstven za svakog obveznika indirektnih poreza; "UIO"- Uprava za indirektno oporezivanje. Član 3. (Osnov za registraciju i upis u Registar) Registracija i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza može se vršiti po sljedećim osnovama: a) registracija za PDV i/ili; b) obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja i/ili; c) obavljanje djelatnosti međunarodne špedicije i/ili; d) registracija za akcizu. GLAVA II ODJELJAK A. VRSTE I OBLIK REGISTRACIJE Član 4. (Lice koje se registruje i upisuje u Registar) Lice koje se registruje i upisuje u Registar je: a) Lice koje podliježe obavezi registracije za PDV u skladu sa članom 57. Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kao i lice koje podnosi zahtjev za registraciju shodno članu 44. i čl.58.-61. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u); b) lice koje je registrovano u registracijskom sudu ili kod drugog nadležnog organa (dalje u tekstu: registrovano lice) i koje vrši vanjskotrgovinsko poslovanje; c) registrovano lice koje obavlja djelatnosti međunarodne špedicije; d) lice - porezni obveznik iz člana 12. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakona o akcizama) i člana 13. Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09 i 80/11). Član 5. (Lice koje se može dobrovoljno registrovati za PDV) (1) Lice koje nije obavezno, prema odredbama člana 44. stava (1) Zakona o PDV-u, da se registruje za PDV može podnijeti zahtjev za dobrovoljnu registraciju za PDV. (2) Registracija se odobrava ako podnosilac zahtjeva može dokazati sljedeće: a) da je izvršeno ulaganje u svrhu obavljanja oporezive djelatnosti; b) da je podnosilac zahtjeva više od 50% oporezivog prometa ostvario sa drugim obveznikom PDV; ili c) postojanje drugih okolnosti koje opravdavaju zahtjev. (3) Registracija se može odobriti i u ostalim slučajevima dobrovoljne registracije koji su definirani članom 61. Zakona o PDV. (4) Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: Uprava) licima iz ovog člana dodjeljuje identifikacioni broj i donosi rješenje o registraciji za PDV i upis u Registar, kojim se utvrđuju prava i obaveze po osnovu registracije za PDV od dana donošenja rješenja o registraciji i upisu u Registar, osim slučajeva iz člana 61. stav (6) Zakona o PDV-u, kojima vrijeme registracije počinje teći od početka prvog zakupa. Član 6. (Registracija zasebnih poslovnih subjekata) (1) Lice koje ima više od jednog poslovnog subjekta u Bosni i Hercegovini i ostvaruje oporezivi promet ili je vjerovatno da će ga ostvariti u iznosu većem od iznosa određenog kao prag PDV-a može podnijeti zahtjev za registraciju za PDV za svaki zasebni poslovni subjekt, pod uvjetom da se knjigovodstvo vodi odvojeno za svaki poslovni subjekt, tako da omogućava jasan pregled poslovanja poslovnog subjekta, što obezbjeđuje ispunjavanje poreznih obaveza. (2) Lice iz stava (1) ovog člana zahtjev za registraciju zasebnog poslovnog subjekta podnosi samo na osnovu procijenjenog prometa za tekuću kalendarsku godinu poslovnog subjekta za koji podnosi zahtjev. Član 7. (Zajednička registracija) (1) Zahtjev za zajedničku registraciju za PDV se podnosi od strane obveznika, pravnog lica ili "matične" firme, prilažući popunjene zahtjeve lica uključenih u zajedničku registraciju i navodeći ukupni promet tih lica u svom zahtjevu. (2) Da bi Uprava odobrila zajedničku registraciju lica iz stava (1) ovog člana, isti treba da ispunjavaju uvjete iz člana 59. stav (3) Zakona o PDV-u, o čemu treba da dostave dokaze kao priloge. (3) Nakon provedenog postupka registracije Uprava dodjeljuje identifikacioni broj i donosi rješenje o registraciji za PDV "matičnoj" firmi. Član 8. (Registracija lica koje nema sjedište u Bosni i Hercegovini) (1) Lice koje nema sjedište u Bosni i Hercegovini, a ostvaruje oporezivi promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini u smislu člana 60. Zakona o PDV-u registruje se kod UIO i imenuje poreznog punomoćnika koji ima sjedište u Bosni i Hercegovini. (2) Punomoćnik je obveznik PDV-a, koji u ime registrovanog lica iz stava (1) ovog člana, nakon registracije za PDV navedenog lica i pozivajući se na identifikacioni broj Utorak, 3. 7. 2012. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 51 - Strana 65 istog, Upravi dostavlja sve prijave, naloge, zahtjeve i druga akta u skladu sa propisima. ODJELJAK B: SADRŽAJ REGISTRA, NADLEŽNOST ZA FORMIRANJE I VOĐENJE REGISTRA Član 9. (Sadržaj Registra) (1) Registar sadrži sljedeće obavezne zajedničke podatke: a) opći podaci: naziv lica, porezni identifikacioni broj (u daljnjem tekstu: PIB) ili jedinstveni identifikacioni broj (u daljnjem tekstu: JIB), adresa, sjedište ili mjesto obveznika, telefon, telefax i e-mail (ukoliko postoji), kao i druge podatke za potrebe Uprave; b) oblik organiziranja; c) vrste i opis oporezive poslovne aktivnosti uključujući informacije o mogućem sudjelovanju u maloprodaji; d) brojevi transakcijskih računa otvorenih kod poslovnih banaka; e) podaci o odgovornim licima; f) jezik kojim obveznik želi da komunicira sa Upravom; g) datum podnošenja zahtjeva i datum upisa u Registar; h) identifikacioni broj. (2) Posebni podaci u Registru za lice koje podliježe obavezi registracije za PDV su: a) podaci o licu ovlaštenom za zastupanje podnosioca zahtjeva za PDV; b) podaci o većinskom vlasniku u pravnom licu; c) podaci o vlasništvu svojih kompanija, partnerstva ili kapitala u drugom subjektu; d) podaci o računovođi podnosioca zahtjeva izvan kompanije podnosioca; e) podaci o prethodnom poslovanju koji se odnose na podatke o preuzetim privrednim subjekatima ili promjeni pravnog oblika; f) nadležna organizaciona jedinica UIO; g) datum utvrđivanja prava i obaveza po osnovu registracije za PDV i h) drugi podaci za potrebe Uprave. (3) Posebni podaci u Registru za lice koje obavlja vanjskotrgovinsko poslovanje su: a) podatak o registraciji djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja; i b) drugi podaci za potrebe Uprave. (4) Posebni podaci u Registru za lice registrovano za obavljanje djelatnosti međunarodne špedicije su: a) podatak o registraciji djelatnosti međunarodne špedicije; b) podaci o lokaciji za podnošenje carinskih prijava, carinska ispostava/carinski referat na graničnom prijelazu (CI/CRGP); c) podaci o licima koji će podnositi carinske prijave; d) podaci o roku važenja certifikata/licence za lica koja će podnositi carinske prijave, ako je isti ograničenog roka važenja; e) podaci o roku važenju certifikata/licence za lokaciju za podnošenje carinskih prijava, ako je isti ograničenog roka važenja; i f) drugi podaci za potrebe Uprave. (5) Posebni podaci u Registru za obveznika akcize su: a) vrsta akcize; b) datum početka uvoza, proizvodnje i/ili nabavke akciznih proizvoda; c) podaci o proizvodnom pogonu i/ili skladištu akciznih proizvoda i sirovina i d) drugi podaci za potrebe Uprave. Član 10. (Nadležnost za formiranje i vođenje Registra i dostupnost podataka iz Registra) (1) Registraciju obveznika indirektnih poreza vrši Uprava za indirektno oporezivanje, Sektor za poreze. (2) Zahtjev za registraciju podnosi se Odsjeku za poreze u nadležnom regionalnom centru UIO prema sjedištu/prebivalištu podnosioca zahtjeva, gdje se vrši kontrola njegove usaglašenosti sa priloženim dokumentima i unosi u informacioni sistem Uprave. (3) Rješenje o registraciji donosi Središnji ured UIO - Sektor za poreze, Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima, a uvjerenje o registraciji Središnji ured UIO - Sektor za poreze. (4) Registar se formira i vodi u elektronskom obliku, a određeni podaci iz istog mogu se dokumentovati i u štampanom obliku. (5) Podaci iz Registra dostupni su svim organizacionim jedinicama Uprave, u skladu sa ovlaštenjima pristupa. (6) Opći podaci iz Registra, propisani članom 9. stav (1) ovog Pravilnika (naziv lica, adresa, sjedište, identifikacioni broj) i osnov registracije i upisa u Registar dostupni su javnosti na web stranici Uprave. ODJELJAK C. POSTUPAK REGISTRACIJE I UPISA Član 11. (Podnošenje zahtjeva za registraciju i upis u Registar) (1) Zahtjev za registraciju i upis u Registar podnosi se na obrascu ZR1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. (2) Zahtjev za registraciju se podnosi mjesno nadležnom regionalnom centru. Spisak općina po mjesnoj nadležnosti regionalnog centra je sastavni dio ovog Pravilnika. (3) Zahtjevom se može zatražiti registracija i upis po jednom ili više osnova iz člana 2. ovog Pravilnika. (4) Podnosilac zahtjeva je dužan da podatke na kojima zasniva zahtjev iznese tačno i istinito. Član 12. (Dokumentacija koja se podnosi za registraciju za PDV) (1) Lice koje podliježe obavezi registracije za PDV u skladu sa članom 57. Zakona o PDV-u, kao i lice koje podnosi zahtjev za dobrovoljnu registraciju shodno članu 44. i članu 61. Zakona o PDV-u, uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju: a) pravno lice: 1) rješenje o upisu u sudski registar kod svih vrsta registracija za PDV; 2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH; 3) lična karta vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva; 4) dozvola za rad i prijava boravišta, izdate od nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za odgovorno lice-stranog državljanina; 5) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog licastranog državljanina; 6) pasoš za vlasnika i odgovorno lice-stranog državljanina i 7) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune). Broj 51 - Strana 66 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 3. 7. 2012. b) fizičko lice – preduzetnik i fizičko lice građanin: 1) rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti, osim fizičkog lica – građanina koji želi dobrovoljno da se registruje za PDV u smislu odredbi člana 44. stav (6), člana 61. i člana 57. stav (12) Zakona o PDVu; 2) lična karta podnosioca zahtjeva; 3) uvjerenje/potvrdu o registraciji od nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, (osim fizičkog lica – građanina koji želi dobrovoljno da se registruje za PDV u smislu odredbi člana 44. stav (6), člana 61. i člana 57. stav (12) Zakona o PDV-u); 4) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune); 5) dozvola za rad i prijava boravišta, izdate od nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH i pasoš za fizičko lice-preduzetnika, stranog državljanina. c) ovisno od vrste registracije, uz zahtjev za registraciju za PDV, lice je dužno dostaviti i: 1) dokaz o sticanju prava na raspolaganje dobrima, za slučajeve registracije lica (član 57. stav (12) Zakona o PDV-u); 2) posljednji bilans uspjeha povezanih lica ili konsolidovani bilans uspjeha za slučajeve zajedničke registracije lica (član 59. Zakona o PDV-u); 3) ugovor o zakupu, za registraciju lica prema članu 61. stavovi (1), (2), (3) i (6) Zakona o PDV-u; 4) posjedovni list za posjede izdat od nadležnog organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH, za registraciju prema članu 61. stav (1) i (4) Zakona o PDV-u; 5) uvjerenje nadležnog organa da se podnosilac zahtjeva bavi poljoprivrednom obradom posjeda, za registraciju lica prema članu 61. stav (1) Zakona o PDV-u; 6) pismenu suglasnost zakupca, za dobrovoljnu registraciju za PDV na već ustanovljene zakupe, za registraciju lica prema članu 61. stav (3) Zakona o PDV-u; 7) ugovor o kupoprodaji objekta, za registraciju lica prema članu 61. stav (4) Zakona o PDV-u; 8) ugovor o izgradnji objekta, a za registraciju lica prema članu 61. stav (4) i (6) Zakona o PDV-u. d) Za registraciju prema članu 60. Zakona o PDV-u: 1) ugovor o zastupanju sa poreznim punomoćnikom i punomoć sa podacima o nazivu, identifikacionom broju i mjestu prebivališta, odnosno mjestu obavljanja djelatnosti poreznog punomoćnika koji ima stalno sjedište u BiH; 2) ugovor ili drugi dokumenat kao dokaz da obavlja oporezivi promet na teritoriji BiH; 3) dokumenta o upisu u registar domicilnog nadležnog organa, zvanično prevedena na jedan od službenih jezika u BiH; 4) lična karta vlasnika i odgovornih lica poreznog punomoćnika; 5) dozvola za rad i prijava boravišta, izdate od nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za odgovorno lice poreznog punomoćnika - stranog državljanina; 6) pasoš za vlasnika i odgovorno lice poreznog punomoćnika - strane državljane i 7) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je otvoren poseban transakcijski račun za poreznog punomoćnika lica koje nema sjedište u BiH, a preko kojega će se vršiti prometi vezani za poslovne transakcije tržišta BiH (za sve otvorene transakcijske račune). Član 13. (Dokumentacija koja se podnosi za registraciju za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja) Registrovano lice u BiH koje obavlja vanjskotrgovinsko poslovanje, uz zahtjev za registraciju podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji sljedeću dokumentaciju: a) za pravna lica - rješenje nadležnog suda, a za ostala lica rješenje drugog nadležnog organa, za obavljanje djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja; b) uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH; c) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune); d) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva; e) dozvolu za rad i prijavu boravišta, izdate od nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za odgovorno lice-stranog državljanina; f) pasoš za vlasnika i odgovorno lice-stranog državljanina; g) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog državljanina. Član 14. (Dokumentacija koja se podnosi za registraciju za međunarodnu špediciju) (1) Registrovano lice u BiH koje obavlja vanjskotrgovinsko poslovanje i međunarodnu špediciju, radi obavljanja poslova zastupanja pred carinskim organima za poduzimanje radnji i postupaka predviđenih carinskim propisima, uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju: a) certifikat/licenca o ispunjenosti uvjeta za obavljanje poslova međunarodne špedicije izdato od nadležnog organa, u skladu sa propisima koji reguliraju tu oblast; b) certifikat ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjenosti uvjeta za obavljanje špediterskih poslova za lica uposlena kod podnosioca zahtjeva na tim poslovima. (2) Ukoliko se registracija i upis u Registar traži za poslovnu jedinicu, podnosi se i certifikat/licenca o ispunjenosti uvjetaa za obavljanje poslova međunarodne špedicije za tu poslovnu jedinicu i certifikat ili odgovarajući dokaz o ispunjenosti uvjeta za obavljanje špediterskih poslova za lica uposlena u poslovnoj jedinici na tim poslovima. (3) Da bi lice iz ovog člana moglo biti registrovano za obavljanje međunarodne špedicije, mora ispuniti uvjete i za registraciju po osnovu obavljanja poslova vanjskotrgovinskog prometa. Utorak, 3. 7. 2012. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 51 - Strana 67 Član 15. (Dokumentacija koja se podnosi za registraciju obveznika akcize) (1) Obveznik akcize uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju: a) pravno lice - proizvođač i/ili uvoznik 1) rješenje o upisu u sudski registar; 2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH; 3) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica; 4) prijavu skladišta akciznih proizvoda i/ili sirovina i 5) prijavu proizvodnog pogona za pravno lice – proizvođača akciznih proizvoda. b) fizičko lice-preduzetnik 1) rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti; 2) uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH; 3) ličnu kartu fizičkog lica-preduzetnika i 4) prijavu proizvodnog pogona i skladišta akciznih proizvoda i sirovina. c) Pravno lice ili preduzetnik za kojeg se od strane drugog lica vrši usluga proizvodnje akciznih proizvoda uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju: 1) rješenje o upisu u sudski registar ili rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti; 2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH; 3) ugovor o vršenju usluge proizvodnje akciznih proizvoda; 4) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica; 5) prijavu skladišta akciznih proizvoda i/ili sirovina; 6) prijavu proizvodnog pogona za proizvođača akciznih proizvoda koji vrši uslugu proizvodnje. d) Pravno lice ili preduzetnik koji nabavi alkoholna pića, voćne prirodne rakije i vina neposredno od građanina-proizvođača koji nije obveznik akcize, uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju: 1) rješenje nadležnog organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za obavljanje djelatnosti; 2) uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH i 3) izjavu o namjeri nabavke akciznih proizvoda od građanina-proizvođača koji nije obveznik akcize. e) pored gore navedenih dokumenata, lice iz tačke a) do d) je dužno uz zahtjev dostaviti u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji i sljedeće: 1) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune); 2) dozvolu za rad i prijavu boravišta, izdate od nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za odgovorno lice-stranog državljanina i pasoš za vlasnika i odgovorno lice-strane državljane; 3) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog licastranog državljanina. f) preuzete firme 1) ako je firma preuzeta od fizičkog lica, uz zahtjev je neophodno priložiti ovjerenu fotokopiju lične karte prethodnog vlasnika; 2) ako je firma preuzeta od pravnog lica, uz zahtjev je neophodno priložiti rješenje o upisu u sudski registar prethodnog vlasnika i uvjerenje/potvrdu o registraciji kod nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, prethodnog vlasnika. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) tačka a) alineja 4) ovog člana, pravno lice koje vrši promet akciznih proizvoda za poznatog kupca bez prethodnog uskladištenja, uz zahtjev za registraciju akcize podnosi dokaz da vrši navedenu vrstu prometa, odnosno dokaz o ugovorenom poslu. Član 16. (Validnost dokumentacije) (1) Podnosilac zahtjeva dužan je priložiti propisanu dokumentaciju iz ovog Pravilnika u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji. (2) Ovjera fotokopije dokumentacije iz stava (1) ovog člana ne može biti starija od 60 dana. (3) Ukoliko se traži registracija i upis u Registar po više osnova iz člana 3. ovog Pravilnika, dokumentacija koja je zajednička, podnosi se samo u jednom primjerku. Član 17. (Postupak registracije) (1) Po prijemu zahtjeva sa prilozima, Uprava pokreće postupak registracije lica iz člana 4. ovog Pravilnika. (2) U postupku registracije Uprava može ispitivati dokaze i činjenice, te provjeravati tačnost i istinitost podataka navedenih u zahtjevu. (3) Provjera iz stava (2) ovog člana može se vršiti i neposrednim uvidom na terenu. Član 18. (Određivanje uvjeta za registraciju) (1) Ukoliko to nalažu okolnosti, UIO može, na osnovu člana 46. stav (4) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, preduzeti odgovarajuće mjere osiguranja u smislu uvjeta za dozvoljavanje registracije ili dozvoljavanje ponovne registracije. (2) Okolnosti navedene u stavu (1) ovog člana su: a) sam poslovni subjekt, lica koja imaju upravljačku odgovornost u okviru poslovnog subjekta ili lica koja imaju ekonomski interes u smislu djelimičnog ili potpunog, direktnog ili indirektnog vlasništva u poslovnom subjektu imaju neizmirene porezne obaveze ili nisu podnosili PDV prijave; ili b) ukoliko je bilo koje lice navedeno u tački a) ovog stava bilo osuđivano za utaju poreza ili je podlijegalo novčanoj kazni ili drugim kaznenim konsekvencama po zakonodavstvu vezanom za ostala krivična djela i prekršaje kod indirektnih poreza; ili c) ukoliko je uvidom u službene evidencije UIO utvrđeno da je bilo kojem licu navedenom u tački a) ovog stava prethodno odbijen zahtjev za registraciju, Broj 51 - Strana 68 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 3. 7. 2012. iz razloga što je prilikom podnošenja istog dao netačne podatke; ili d) ukoliko povezani porezni obveznik podnosioca zahtjeva ima neizmirene porezne obaveze ili nije podnosio PDV prijave ili je nad istim otvoren stečajni postupak; ili e) ukoliko vlasnici i/ili odgovorna lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnici nemaju stalno prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine. (3) Kao mjeru osiguranja iz stava (1) ovog člana UIO traži garanciju kao uvjet za dozvoljavanje registracije ili ponovne registracije. (4) Pod garancijom iz prethodnog stava podrazumijeva se bankovna garancija i gotovinski depozit. (5) UIO prihvata polog gotovinskog depozita kao mjeru osiguranja samo ukoliko podnosilac zahtjeva za registraciju, iz opravdanih razloga, nije u mogućnosti obezbijediti bankovnu garanciju. (6) Garancijom se obezbjeđuje plaćanje obaveza indirektnih poreza, odnosno dug indirektnih poreza nastao nakon registracije obveznika i u roku važenja garancije, koji ne može biti duži od šest mjeseci. (7) UIO će posebnim Uputstvom bliže propisati način i postupak preduzimanja mjera osiguranja, kao i iznos garancije koja se podnosi u postupku registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza. (8) Zaključak kod poduzimanja mjera osiguranja dostavlja se podnosiocu. U zaključku se jasno navodi da se registracija odnosno ponovna registracija ne dozvoljava do ispunjavanja uvjeta. Član 19. (Dodjela identifikacionog broja) (1) Nakon izvršene kontrole ispunjenosti uvjeta, ukoliko su traženi uvjeti ispunjeni, Uprava licu dodjeljuje identifikacioni broj koji je jedinstven za svakog obveznika indirektnih poreza. (2) Identifikacioni broj sastoji se od 12 cifara. Član 20. (Osnov za formiranje identifikacionog broja licima koja u porezne svrhe koriste PIB/JIB, odnosno kreirani broj od strane Uprave) (1) Osnov za formiranje identifikacionog broja je trinaestocifreni PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH ili trinaestocifreni broj koji kreira Uprava (kreirani broj počinje sa početne dvije cifre "41"). (2) Broj PIB/JIB koji nije izdat od nadležnih organa, ne može biti osnova za dodjelu identifikacionog broja. Član 21. (Način formiranja i dodjela identifikacionog broja licu koje u porezne svrhe koristi PIB/JIB) (1) Identifikacioni broj se formira na način da se od postojećeg PIB/JIB od 13 cifara, programski oduzme zajednička početna cifra "4", tako da se dobije broj od 12 (dvanaest) cifara. (2) Identifikacioni broj od 12 cifara formiran na način iz stava (1) ovog člana, dodjeljuje se obvezniku indirektnih poreza. Član 22. (Način formiranja i dodjele identifikacionog broja licu koje u porezne svrhe koristi jedinstveni matični broj građana) (1) Fizičko lice – građanin i porezni obveznik kod kojeg je osnovica za plaćanje poreza i doprinosa prihod od poljoprivrede i šumarstva, u porezne svrhe koriste jedinstveni matični broj građana (u daljnjem tekstu: JMBG), koji ima 13 cifara. (2) Ukoliko lice iz stava (1) ovog člana podnese zahtjev za registraciju i upis u Registar, u zahtjevu navodi JMBG i istom Uprava formira i dodjeljuje broj od 13 cifara, koji počinje sa početne dvije cifre "41". Ovako fomiran broj od 13 cifara upisuje se u Registar. (3) Kada je upis završen i registracija odobrena, identifikacioni broj od 13 cifara se sistemski pretvara, oduzimanjem početne cifre "4", u identifikacioni broj od 12 cifara, koji sada počinje sa "1". Član 23. (Način formiranja i dodjele identifikacionog broja licu iz člana 8. stav (1) ovog Pravilnika) (1) Lice koje nema sjedište u Bosni i Hercegovini, a vrši oporezivi promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini (član 60. Zakona o PDV), u svom zahtjevu navodi broj dodijeljen u porezne svrhe od strane nadležnog organa zemlje gdje je isti registrovan. (2) Licu iz stava (1) ovog člana Uprava formira i dodjeljuje broj od 13 cifara, koji počinje sa početne dvije cifre "41". Ovako fomiran broj od 13 (trinaest) cifara upisuje se u Registar. (3) Kada je upis završen i registracija odobrena, identifikacioni broj od 13 cifara se sistemski pretvara, oduzimanjem početne cifre "4", u identifikacioni broj od 12 cifara, koji sada počinje sa "1". Na ovaj identifikacioni broj porezni punomoćnik, nakon registracije za PDV lica iz stava (1) ovog člana, poziva se u budućem komuniciranju sa Upravom, kada postupa u ime istog. Član 24. (Dodjela identifikacionog broja kod ponovne registracije) Licu kojem je po svim osnovama upisa iz člana 3. ovog Pravilnika prestala registracija, a naknadno je ponovo upisano u Registar, dodjeljuje se odjavljeni/oduzeti identifikacioni broj koji mu je ranije dodijeljen. Član 25. (Donošenje odluke o registraciji i upisu u Registar) (1) Ukoliko neki od uvjeta za registraciju i upis u Registar nije ispunjen, Uprava poziva podnosioca zahtjeva da otkloni utvrđene nedostatke i određuje mu rok za postupanje, uz upozorenje da ukoliko se isti ne otklone, zahtjev će se riješiti prema stanju spisa. (2) Središnji ured UIO - Sektor za poreze, Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za registraciju i u slučaju kada se provjerom, na način propisan stavom (3) člana 17. ovog Pravilnika, utvrdi da su podaci navedeni u zahtjevu netačni. (3) Ukoliko su uvjeti za registraciju i upis u Registar ispunjeni, Odsjek iz stava (2) ovog člana donosi rješenje o registraciji i upisu obveznika u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. (4) Rješenje iz stava (3) ovog člana, pored elemenata propisanih zakonom treba da sadrži i identifikacioni broj dodijeljen od ove Uprave, datum i osnov za registraciju obveznika, te druge neophodne podatke koji se odnose na registraciju. Član 26. (Izdavanje uvjerenja) (1) Nakon izvršene registracije i upisa u Registar, Središnji ured - Sektor za poreze izdaje uvjerenje o izvršenom upisu u Registar. (2) Uvjerenje se izdaje na jeziku i pismu navedenom u zahtjevu. Utorak, 3. 7. 2012. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 51 - Strana 69 (3) Kada se uvjerenje o upisu uništi, izgubi ili ošteti, obveznik može tražiti izdavanje novog uvjerenja, podnošenjem pismenog zahtjeva sa obrazloženim razlozima i dokazom o objavi proglašavanja uvjerenja nevažećim u "Službenom glasniku BiH". (4) Uvjerenje o upisu u Registar se postavlja na vidno mjesto u poslovnim prostorijama obveznika. (5) Ako registrovani obveznik radi na više lokacija, uvjerenje se postavlja u poslovnim prostorijama sjedišta registrovanog obveznika. Član 27. (Izgled i sadržaj uvjerenja) (1) Uvjerenje se izdaje na memorandumu Uprave u formatu A4. (2) Obavezni dijelovi uvjerenja o registraciji/upisu u Registar su: a) broj i datum izdavanja uvjerenja; b) pravni osnov izdavanja uvjerenja; c) naziv uvjerenja; d) broj i datum rješenja o registraciji; e) naziv, adresa (ulica, broj, poštanski broj, mjesto ili sjedište) obveznika; f) identifikacioni broj; g) osnov za registraciju po kojem je izvršen upis u Registar; h) datum utvrđivanja prava i obaveza po osnovu registracije za PDV i i) potpis i pečat izdavaoca uvjerenja. (3) Obrazac uvjerenja o registraciji je sastavni dio ovog Pravilnika. Član 28. (Registracija za PDV novoosnovanog lica) (1) Ako novoosnovano lice (lice koje je osnovano u godini u kojoj podnosi zahtjev za registraciju) procijeni da će u tekućoj kalendarskoj godini ostvariti oporezivi promet koji će preći prag PDV-a, to lice je obavezno, ne kasnije od osam dana prije započinjanja oporezivog poslovanja, podnijeti zahtjev za registraciju s prilozima. (2) Licu iz stava (1) ovog člana Uprava dodjeljuje identifikacioni broj i donosi rješenje o registraciji za PDV i upisu u Registar kojim se utvrđuju prava i obaveze po osnovu registracije za PDV od dana donošenja rješenja o registraciji i upisu u Registar. Član 29. (Postojeće lice koje prvi put postaje ili može postati obveznik PDV-a) (1) Lice koje u prethodnoj kalendarskoj godini ili u tekućoj kalendarskoj godini ostvari oporezivi promet u iznosu većem od praga PDV-a, podnosi zahtjev s prilozima do 20-og u tekućem mjesecu po isteku mjeseca u kojem je ostvaren oporezivi promet veći od praga PDV-a. (2) Licu iz stava (1) koje u prethodnoj kalendarskoj godini ili u tekućoj godini ostvari oporezivi promet u iznosu većem od praga PDV-a, prava i obaveze po osnovu registracije za PDV utvrđuju se od prvog dana u narednom mjesecu u odnosu na mjesec u kojem je ostvaren oporezivi promet. (3) Za lice koje do momenta podnošenja zahtjeva nije ostvarilo oporezivi promet u iznosu većem od zakonom propisanog praga, a procjenjuje da će, tokom tekuće kalendarske godine ostvariti oporezivi promet u iznosu većem od praga oporezivanja, prava i obaveze po osnovu registracije za PDV se utvrđuju od dana donošenja rješenja o registraciji i upisu u Registar. (4) Lice iz stava (1) i (3) ovog člana dužno je postupati u skladu s članom 37. Zakona o PDV-u. Član 30. (Registrovani obveznik PDV-a koji podnosi zahtjev za registraciju zasebnih poslovnih subjekata) (1) Registrovani obveznik PDV-a koji ima više od jednog poslovnog subjekta u Bosni i Hercegovini može podnijeti zahtjev za registraciju za PDV za svaki zasebni poslovni subjekt pod uvjetima propisanim članom 6. ovog Pravilnika. (2) Po zahtjevu iz stava (1) ovog člana, Uprava dodjeljuje identifikacioni broj za zasebni poslovni subjekt i donosi rješenje o registraciji za PDV i upisu u Registar zasebnog poslovnog subjekta, kojim se utvrđuju prava i obaveze po osnovu registracije za PDV od dana donošenja rješenja o registraciji i upisu u Registar. Član 31. (Registracija po službenoj dužnosti za PDV i za akcizu) (1) Ako lice koje ima obavezu da se registruje za PDV i za akcizu to ne uradi, Uprava će izvršiti registraciju i upis u Registar po službenoj dužnosti, istom dodijeliti identifikacioni broj, donijeti rješenje o registraciji i upisu, te izdati uvjerenje o izvršenoj registraciji/upisu. (2) Obveznik indirektnih poreza iz stava (1) ovog člana nije oslobođen bilo kakvih obaveza ili odgovornosti u skladu s propisima koji reguliraju oblast indirektnog oporezivanja. Član 32. (Promjena podataka) (1) Registrovani obveznik indirektnih poreza je dužan Upravi prijaviti svaku promjenu podataka iz Registra u roku od osam dana po nastupanju promjene. (2) Uprava, po zahtjevu obveznika ili po službenoj dužnosti, a na osnovu dokumentovanih činjenica o promjeni podataka i nakon provedenog postupka vrši promjene u Registru. (3) Ako se radi o promjeni podataka koji su sadržani u ranije izdatom rješenju i uvjerenju donosi se rješenje o upisu promjene podataka u Registru i izdaje novo uvjerenje. GLAVA III ODJELJAK A. PRESTANAK REGISTRACIJE Član 33. (Prestanak registracije po zahtjevu obveznika) (1) Obveznik može podnijeti Upravi zahtjev za prestanak registracije po jednom, više ili svim osnovama registracije navedenim u članu 3. ovog Pravilnika. (2) Zahtjev za prestanak registracije je akt slobodne forme uz koji podnosilac upisuje i prilaže: a) originalno uvjerenje o registraciji/upisu u Registar; b) pun naziv obveznika; c) tačnu adresu obveznika; d) detaljno objašnjenje razloga prestanka registracije s potrebnim prilozima. (3) Porezni obveznik nad kojim je otvoren stečajni postupak zahtjev za prestanak registracije može podnijeti najkasnije sa danom objavljivanja poziva za ročište za glavnu diobu, uz koji prilaže dokumentaciju propisanu članom 38. stav (1) do (4) ovog Pravilnika. Član 34. (Zahtjev za prestanak registracije za PDV) (1) Na osnovu zahtjeva registrovanog obveznika za PDV Središnji ured UIO-Sektor za poreze, Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima može donijeti rješenje o prestanku registracije za PDV, ako registrovani obveznik PDV u prethodnoj kalendarskoj godini nije prešao prag određen odredbama člana 44. stav (1) do (3) i člana 57. stav (1) Zakona o PDV, osim lica iz člana 44. stav (6) i (7) te lica iz člana 61. Zakona o PDV-u koji su pod obavezom Broj 51 - Strana 70 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 3. 7. 2012. plaćanja PDV-a, u vrijeme podnošenja zahtjeva, do isteka same obaveze. (2) Odsjek iz stava (1) ovog člana može donijeti rješenje o prestanku registracije za PDV na osnovu zahtjeva registrovanog obveznika i u slučajevima kada je: a) obveznik za PDV prestao sa poslovanjem, ako je prodao, ustupio ili je izvršio prijenos registrovane firme odnosno poslovnog subjekta, ili nakon završetka postupka stečaja ili postupka likvidacije registrovanog PDV obveznika; b) obveznik PDV-a promijenio područje poslovanja, odnosno prestao vršiti promet dobara i usluga koji podliježe oporezivanju PDV-om, a otpočeo obavljati isporuke dobara i usluga oslobođene od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak, shodno Zakonu o PDV-u; c) obvezniku dobrovoljne registracije istekla obaveza plaćanja PDV-a propisana članom 44. stav (7) i članom 61. stav (5) Zakona o PDV-u; d) obveznik prestao ispunjavati uvjete za registraciju zasebnog poslovnog subjekta propisane članom 58. stav (2) Zakona o PDV-u i članom 6. ovog Pravilnika. Član 35. (Zahtjev za prestanak registracije po osnovu akcize) (1) Obveznik akcize dužan je podnijeti Upravi zahtjev za prestanak registracije u slučaju prestanka obavljanja prometa akciznih proizvoda koji su predmet oporezivanja prema Zakonu o akcizama Bosne i Hercegovine. (2) Registrovani obveznik koji prema odredbama Zakona o akcizama Bosne i Hercegovine prestaje biti obveznik akcize, dužan je podnijeti Upravi zahtjev za prestanak registracije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu istog zakona. (3) Obveznik iz stava (1) i (2) ovog člana uz zahtjev dostavlja popis akciznih proizvoda na zalihi i dokaz o izmirenju obaveza po osnovu indirektnih poreza. Član 36. (Pokretanje i provođenje postupka prestanka registracije obveznika po službenoj dužnosti) (1) Uprava po službenoj dužnosti pokreće postupak prestanka registracije, odmah po saznanju: a) da podaci koji su dati u postupku registracije nisu tačni; b) da obveznik nije na vrijeme prijavio promjene podataka u skladu sa članom 32. ovog Pravilnika; c) da su nerezidentni računi otvoreni u poslovnim bankama korišteni u svrhu izbjegavanja plaćanja poreza; d) da je Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika ili Grupa za reviziju i kontrolu u nadležnom regionalnom centru u postupku revizione kontrole utvrdila da su ispunjeni propisani uvjeti za prestanak registracije obveznika indirektnih poreza; e) da su nastale i druge okolnosti zbog kojih obveznik ne ispunjava uvjete za registraciju. (2) Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima Sektora za poreze UIO pokreće postupak prestanka registracije, obavještava obveznika o pokrenutom postupku i poziva istog da se u određenom roku izjasni i otkloni evenutalne nedostatke. (3) Nakon provedenog postupka, Odsjek iz stava (2) ovog člana donosi odluku prema stanju spisa. Član 37. (Prestanak registracije za PDV po službenoj dužnosti) (1) Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima Sektora za poreze UIO može po službenoj dužnosti donijeti rješenje o prestanku registracije za PDV u slučaju kada obveznik za PDV nije ostvario oporezivi promet koji prelazi iznos koji je utvrđen odredbom člana 44. stav (1) do (3) i člana 57. stav (1) Zakona o PDV, u prethodnoj kalendarskoj godini. (2) Odsjek iz stava (1) ovog člana može po službenoj dužnosti donijeti rješenje o prestanku registracije za PDV kada se ustanovi da je obveznik za PDV prestao sa poslovanjem, ako je prodao, ustupio ili je izvršio prijenos registrovane firme, odnosno poslovnog subjekta, ili nakon završetka postupka stečaja ili postupka likvidacije registrovanog PDV obveznika. (3) Odsjek može po službenoj dužnosti donijeti rješenje o prestanku registracije kada se ustanovi da je obveznik PDV-a promijenio područje poslovanja, odnosno prestao vršiti promet dobara i usluga koji podliježe oporezivanju PDV-om, a otpočeo obavljati isporuke dobara i usluga oslobođene od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak, shodno Zakonu o PDV-u. (4) Odsjek može po službenoj dužnosti donijeti rješenje o prestanku registracije za PDV kada se ustanovi da je obaveza dobrovoljne registracije prestala i da je rok istekao. Član 38. (Obaveze registrovanog obveznika za PDV u postupku prestanka registracije) (1) Registrovani obveznik za PDV iz čl. 33., 34. i 37. ovog Pravilnika obavezan je da obračuna i plati obaveze PDV-a na sve nabavke izvršene do dana kada Upravu obavijesti o prestanku obavljanja djelatnosti, odnosno do dana kada Uprava po službenoj dužnosti pokrene postupak za prestanak registracije za PDV. (2) Obveznik PDV-a naveden u stavu (1) ovog člana uključuje u ove isporuke sva preostala dobra koja će zadržati nakon prekida djelatnosti ili podnošenja zahtjeva za prestanak registracije za PDV, ili pokretanja postupka za prestanak registracije po službenoj dužnosti, a za šta je ulazni porez djelimično ili u potpunosti odbijen. (3) Obveznik PDV-a naveden u stavu (1) ovog člana je obavezan da izvrši popis svih dobara na zalihama te da obračuna PDV na dobra na zalihama kao da se radi o nabavci dobara za vlastite potrebe i da dostavi posljednju prijavu za PDV. (4) Registrovani obveznik za PDV je obavezan da izmiri sve obaveze indirektnih poreza i da podnese dokaz Upravi o obračunu PDV-a, popisne liste dobara na zalihama i dokaz o izmirenju svih obaveza indirektnih poreza u roku od osam dana od dostavljanja zahtjeva za prestanak registracije za PDV, odnosno od dana kada je isti obaviješten o pokretanju postupka prestanka registracije za PDV po službenoj dužnosti. (5) Nakon zaključenja postupka stečaja obveznik je dužan dostaviti Upravi pravosnažno rješenje o zaključenju stečajnog postupka i vratiti originalno uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar. (6) Registracija obveznika koji nije u mogućnosti da izmiri sve obaveze indirektnih poreza će također prestati u slučajevima kad: a) obveznik ne vrši aktivnosti koje su oporezive po Zakonu o PDV-u i Utorak, 3. 7. 2012. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 51 - Strana 71 b) UIO je otpisala dug nakon iscrpljivanja svih mogućnosti po postupku prinudne naplate da bi naplatila neplaćene obaveze. Član 39. (Obaveze Uprave u postupku prestanka registracije za PDV i/ili akcizu) (1) Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima Sektora za poreze UIO, po prijemu dokaza navedenih u čl. 33, 35., 38. i 40. ovog Pravilnika, upućuje zahtjev za revizionu kontrolu nadležnom odsjeku Sektora za poreze. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, zahtjev za revizionu kontrolu neće biti upućen nadležnom odsjeku za obveznika nad kojim je zaključen postupak likvidacije ili stečaja, a Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima će postupiti na način propisan članom 43. ovog Pravilnika. (3) Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima će u postupku utvrđivati da li su ispunjeni uvjeti za prestanak registracije obveznika iz stava (2) ovog člana, ukoliko je isti bio predmet revizione kontrole nakon otvaranja likvidacije, odnosno stečaja. (4) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, zahtjev za revizionu kontrolu neće biti upućen nadležnom odsjeku u postupku prestanka registracije, pokrenutom po službenoj dužnosti, za obveznika PDV-a koji je od početka registracije u svim prijavama samooporezivanja, u svim poljima prijave iskazao nule (0). (5) Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima donosi rješenje o prestanku registracije za obveznika iz stava (4) ovog člana nakon provedenog postupka provjera, ukoliko su ispunjeni uvjeti za donošenje istog. (6) Nakon izvršene revizione kontrole i prijema zapisnika o kontroli, Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima donosi rješenje o prestanku registracije ukoliko su ispunjeni uvjeti za donošenje istog. (7) Prestanak registracije obveznika po osnovu PDV-a i/ili akcize utvrđuje se sa posljednjim poreznim periodom koji je obuhvaćen revizionom kontrolom, osim u slučajevima iz stava (3), (4) i (5) ovog člana, kada se prestanak registracije utvrđuje sa danom donošenja rješenja. (8) Ukoliko uvjeti za prestanak registracije nisu ispunjeni Odsjek iz stava (1) ovog člana donosi odluku prema stanju spisa. Član 40. (Prestanak registracije obveznika akcize po službenoj dužnosti) (1) Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima Sektora za poreze UIO može po službenoj dužnosti donijeti rješenje o prestanku registracije obveznika akcize kada isti prestane ispunjavati uvjete shodno propisima kojima se regulira oporezivanje akcizom. (2) Ukoliko obveznik akcize prestane obavljati djelatnost koja je bila osnov registracije Odsjek iz stava (1) ovog člana donosi rješenje o prestanku registracije. Član 41. (Prestanak registracije lica koja obavljaju vanjskotrgovinsko poslovanje i poslove međunarodne špedicije po službenoj dužnosti) (1) Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima Sektora za poreze UIO pokreće postupak prestanka registracije odmah po saznanju o nastupanju okolnosti zbog kojih obveznik ne ispunjava uvjete za registraciju po osnovu obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja i/ili međunarodne špedicije. (2) Rješenje o prestanku registracije lica koje obavlja vanjskotrgovinsko poslovanje i poslove međunarodne špedicije donosi Odsjek iz stava (1) ovog člana. (3) Prestanak registracije po navedenim osnovama utvrđuje se sa danom donošenja rješenja o prestanku registracije. Član 42. (Prestanak registracije po svim osnovama) (1) Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima Sektora za poreze UIO pokreće postupak prestanka registracije po službenoj dužnosti ili na zahtjev obveznika, u slučaju prestanka registracije po svim osnovama po kojima je isti upisan u Registar. (2) Odsjek nakon provedenog postupka iz stava (1) ovog člana i utvrđivanja ispunjenosti uvjeta donosi rješenje o prestanku registracije obveznika i odjavljivanju ili oduzimanju identifikacionog broja. (3) Jednom kada se odjavi ili oduzme identifikacioni broj ostaje evidentiran u Registru s oznakom "odjavljen/oduzet identifikacioni broj" i dodjeljuje se opet istom licu nakon ponovne registracije. Član 43. (Oduzimanje identifikacionog broja) (1) Nakon pokretanja postupka prestanka registracije, a koji se ne može okončati iz razloga što je porezni obveznik nedostupan za kontrolne organe UIO, te iz razloga što je porezni obveznik brisan iz registra nadležnog suda ili registra drugog nadležnog organa entiteta i Brčko Distrikta BiH, kao i u slučaju kada se utvrdi da porezni obveznik obavlja poslovnu djelatnost kao "fiktivni promet" s ciljem da se prijevarom izbjegne plaćanje PDVa, Odsjek za pružanje usluga poreznim obveznicima Sektora za poreze UIO, po službenoj dužnosti, donosi rješenje o oduzimanju identifikacionog broja, o čemu obavještava poreznog obveznika. (2) Oduzeti identifikacioni broj ostaje evidentiran u Registru kao takav. (3) Uprava po konačnosti rješenja o oduzimanju identifikacionog broja dostavlja obavještenje o istom organu koji je obvezniku izdao rješenje za obavljanje djelatnosti i nadležnoj poreznoj upravi entiteta, odnosno Brčko Distrikta BiH. (4) Uprava vrši objavljivanje spiska oduzetih identifikacionih brojeva na zvaničnoj internet stranici Uprave. (5) Ukoliko prestanu okolnosti iz stava (1) ovog člana, Odsjek može poreznom obvezniku ponovo dodijeliti oduzeti identifikacini broj. Član 44. (Pravna sredstva) Rješenja donesena u skladu sa odredbama ovog Pravilnika koja imaju uticaj na registraciju bilo kojeg lica, mogu biti predmet žalbe u skladu sa odredbama i uvjetima uspostavljenim zakonima koji reguliraju indirektno oporezivanje. GLAVA IV ODJELJAK A. ZAVRŠNE ODREDBE Član 45. (Prestanak primjene propisa) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", br. 28/07 i 54/10). Broj 51 - Strana 72 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 3. 7. 2012. Član 46. (Stupanje na snagu) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 02-02-39-2/12 05. juna 2012. godine Predsjednik Upravnog odbora Nikola Špirić, s. r. UPUTSTVO za popunjavanje zahtjeva za registraciju i upis u jedinistveni registar obveznika indirektnih poreza ''Obrazac ZR1'' – se popunjava čitko štampanim slovima. Poglavlje I. Osnovni podaci podnosioca zahtjeva Redni broj 1. Upisati naziv podnosioca zahtjeva kako je navedeno u dokumentu za registraciju izdatog od suda ili naziv podnosioca fizičkog lica koje vodi posao kao samostalni privrednik kako je navedeno u dokumentu nadležnog organa ili prezime i ime fizičkog lica – građana. Redni broj 2. Upisati postojeći identifikacioni broj podnosioca zahtjeva dodijeljen od strane poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, JMBG ako je podnosilac fizičko lice-građanin, identifikacioni broj lica koji posjeduje u svojoj zemlji (koje u skladu sa članom 60. Zakona o PDV-u nema sjedište u BiH), odnosno identifikacioni broj obveznika indirektnih poreza od 12 (dvanaest) cifara, ako je podnosilac već registriran po jednom od osnova kod UIO. Redni broj 3. Upisati punu adresu, ulicu, broj i poštanski broj, mjesto, općinu/grad. Naziv države je potrebno da ispune samo podnosioci stranci, odnosno lica koja nemaju sjedište u Bosni i Hercegovini, a vrše promet dobara ili usluga ili uvoz istih u Bosnu i Hercegovinu. E-mail (ako podnosilac zahtjeva ima e-mail), broj telefona fiksne mreže podnosioca zahtjeva (ukoliko podnosilac zahtjeva nema broj telefona fiksne mreže upisuje broj telefona mobilne mreže preduzetnika/odgovornog lica u pravnom licu) i broj fax-a. (NAPOMENA: u ovo polje ne treba upisivati broj telefona računovođe). Redni broj 4. Popunjava UIO za vrijeme postupka registracije upisujući šifru općine, entitet i nadležnu organizacionu jedinicu za podnosioca zahtjeva. Poglavlje II Oblik organiziranja podnosioca zahtjeva Redni broj 5. Označiti oznakom "X" oblik organiziranja podnosioca zahtjeva. Obratite pažnju da samo jedno polje može biti označeno! Podnosioci kojima ne odgovara ova klasifikacija mogu označiti polje: Ostalo. Poglavlje III Poslovne djelatnosti podnosioca zahtjeva Redni broj 6.1. Označiti sa "DA" ili "NE" da li će se podnosilac zahtjeva za registraciju baviti uvozom. Redni broj 6.2. Popunjava UIO nakon provedenog postupka registracije označavajući odgovarajuće polje vezano za promet koji se odnosi na izvoz, a na osnovu podataka iz službene evidencije UIO. Redni broj 7.1. Upisati opis oporezivih poslovnih djelatnosti podnosioca zahtjeva po osnovu kojih se prvi put upisuje u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza po osnovu PDV-a. Redni broj 7.2. Upisati opis drugih poslovnih djelatnosti podnosioca zahtjeva koje su osnov upisa po drugim osnovama za registraciju. Redni broj 7.3. Označiti da li će se podnosilac zahtjeva baviti maloprodajom. Redni broj 7.4. Popunjava UIO upisujući šifru djelatnosti iz standardne klasifikacije djelatnosti, koja je data u sistemu. Redni broj 8. Ukoliko se podnosilac zahtjeva prijavljuje za bilo koju vrstu dobrovoljne registracije za PDV upisuje oznaku "X" u prazno polje kod oznake "DA". Redni broj 9.1. Popunjavaju podnosioci zahtjeva za registraciju upisivanjem brojčanog iznosa ostvarenog prometa za prethodnu kalendarsku godinu. Podnosioci zahtjeva za registraciju po osnovu PDV-a upisuju iznos prometa za prethodnu kalendarsku godinu, ukoliko je u toj godini pređen prag oporezivanja. Ukoliko promet ostvaren u prethodnoj godini ne prelazi oporezivi prag u polje 9.1. upisati iznos ostvarenog prometa u tekućoj godini do dana podnošenja zahtjeva. Redni broj 9.2. Popunjavaju podnosioci zahtjeva za registraciju upisivanjem brojčanog iznosa prometa procijenjenog za tekuću kalendarsku godinu u kojoj se podnosi zahtjev. Redni broj 10. Upisati broj transakcijskog računa u banci podnosioca zahtjeva, s kojeg može plaćati obavezu indirektnih poreza. Prvi račun koji navedete koristit će se u slučaju povrata indirektnih poreza od strane UIO ukoliko su isti plaćeni. Poglavlje IV Odgovorna lica podnosioca zahtjeva Redni broj 11. Upisati prezime i ime, JMB, ulicu, broj, poštanski broj, mjesto i grad direktora pravnog lica, odnosno podatke vlasnika fizičkog lica - preduzetnika, odnosno fizičkog lica-građana i broj kućnog telefona fiksne mreže. U slučaju da isti ne posjeduju broj telefona fiksne mreže upisati broj telefona mobilne mreže. Ukoliko je odgovorno lice podnosioca strani državljanin u polje JMB, umjesto JMB, upisuje se broj pasoša i država koja je isti izdala. Redni broj 12. Upisati prezime i ime, JMB, ulicu, broj, poštanski broj, mjesto i grad drugih predstavnika pravnog lica ovlaštenih da zastupaju firmu, predstavljaju, potpisuju ugovore u ime firme, itd. Ukoliko je drugi predstavnik podnosioca strani državljanin u polje JMB, umjesto JMB, upisuje se broj pasoša i država koja je isti izdala. Redni broj 13. Popunjavaju podnosioci zahtjeva u smislu člana 60. Zakona o PDV, podatke o ovlaštenom poreznom punomoćniku podnosioca zahtjeva, upisujući naziv firme, IB (identifkacioni broj obveznika indirektnih poreza, jer je porezni punomoćnik obveznik PDV), prezime i ime i JMB odgovornog lica iz firme, te ulicu i broj, poštanski broj, mjesto i grad poreznog punomoćnika. Poglavlje V Ostali podaci Redni broj 14. Upisati podatke o vlasnicima samo za podnosioca zahtjeva za registraciju-pravna lica, koji mogu biti pravna ili fizička lica. U polje "Naziv/ime i prezime" upisati naziv/ime i prezime, adresu i državu vlasnika. U polje "PIB/JMB/IB" - ako je vlasnik strano lice upisati identifikacioni broj koji mu je izdao nadležni organ zemlje gdje je isti registriran, odnosno broj pasoša ako je vlasnik fizičko lice-građanin. Ako podnosilac zahtjeva ima više od tri (3) vlasnika obavezan je da priloži listu ovom zahtjevu sa istim podacima kao u ovoj tabeli o svim vlasnicima (podatke o vlasnicima navoditi za minimalni udio u vlasništvu 10% dionica). Redni broj 15. Upisati PIB/JMB/IB o većinskom vlasniku podnosioca zahtjeva, kompanije - majke, ako je podnosilac zahtjeva kompanija-kćerka, podnosilac zahtjeva treba da navede koje od pravnih lica navedenih pod tačkom 14. je kompanija majka, tj. ako je podnosilac pravno lice i ima jedno pravno lice koje posjeduje više od 50% kapitala podnosioca zahtjeva. Utorak, 3. 7. 2012. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 51 - Strana 73 Redni broj 16. Podnosilac zahtjeva-pravno lice, preduzetnik, građaninupisuje podatke o učećšu u kapitalu u drugim poslovnim subjektima, navodeći podatke o nazivu, PIB/IB i udjelu kapitala koji ima u njima. Ako je podnosilac zahtjeva za registraciju fizičko licepreduzetnik u ovo polje upisuje i sve poslovne subjekte i izdvojene poslovne prostorije koje ima u svom vlasništvu. Ako podnosilac zahtjeva ima učešće u kapitalu u više od tri (3) poslovna subjekta, obavezan je priložiti listu ovom zahtjevu sa istim podacima kao u tabeli. Redni broj 17. Upisati podatke podnosioca zahtjeva o korištenju usluge za računovodstvo izvan kompanije. Podatke upisati ovisno od toga da li usluge računovodstva vrši pravno lice/fizičko lice-preduzetnik ili fizičko lice koje je ovlašteno da samostalno pruža usluge računovodstva (certificirani računovođa). Navesti ime, PIB/IB i adresu za pravno lice/fizičko lice –preduzetnika, odnosno ime i prezime računovođe građanina, JMB i adresu ako je računovođa fizičko lice (certificirani računovođa). Upisati i broj telefona fiksne mreže za računovođu. Ukoliko je u pravnom licu/fizičkom licu-preduzetniku određeno posebno lice za obavljanje poslova računovodstva upisuje se njegovo ime i prezime i JMB. Redni broj 18. Upisati oznaku "X" kao odgovor na pitanje u tabeli, ako je podnosilac zahtjeva u prethodnom periodu preuzeo drugi poslovni subjekt ili promijenio pravni status samog poslovnog subjekta. Redni broj 19.1. Upisati podatke o preuzetom subjektu. Ako je odgovor "DA" na pitanje iz rednog broja 18. navesti podatke o preuzetom subjektu navodeći datum preuzimanja, naziv preuzetog poslovnog subjekta, PIB/IB preuzetog subjekta, naziv firme ili ime i prezime vlasnika preuzetog poslovnog subjekta, JMB/PIB/IB vlasnika preuzetog subjekta. Redni broj 19.2. Upisati podatke o promjeni pravnog oblika podnosioca zahtjeva. Ako je odgovor "DA" na pitanje iz rednog broja 18. upisati podatke o datumu promjene pravnog oblika, prethodni naziv pravnog lica, prethodni PIB/IB pravnog lica. Redni broj 20. Popunjava podnosilac zahtjeva koji traži upis po osnovu vanjskotrgovinskog poslovanja i međunarodne špedicije. Ako je zaokruženo "DA" upisati broj i datum rješenja izdatog od nadležnog organa o registriranoj djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja. Redni broj 21. Popunjava podnosilac zahtjeva koji traži upis po osnovu obavljanja djelatnosti međunarodne špedicije. Ako je zaokruženo "DA" upisati broj i datum rješenja o registriranoj djelatnosti međunarodne špedicije. Redni broj 22. Popunjava podnosilac zahtjeva koji traži upis po osnovu obavljanja djelatnosti međunarodne špedicije. Upisati podatke o nazivu lokacije za podnošenje çarinskih prijava kod Carinskih ispostava/Carinskih referata na graničnim prijelazima (CI/CRGP) i podatke o licu koje će podnositi carinske prijave (prezime i ime i JMB). Ako podnosilac zahtjeva ima više od pet (5) lokacija/lica, obavezan je da priloži listu ovom zahtjevu sa istim podacima kao u ovoj tabeli o svim lokacijama/licima. Redni broj 23. Popunjava samo podnosilac zahtjevaobveznik akcize, upisujući oznaku "x" pored vrste prihoda odnosno naziva akcize i datum početka obavljanja djelatnosti iste. Redni broj 24.1. Popunjava UIO upisujući datum početka uvoza akciznih proizvoda koji ne može biti raniji od 01.07.2009. godine. Redni broj 24.2. Popunjava UIO upisujući datum početka obavljanja djelatnosti proizvodnje akciznih proizvoda. Redni broj 25. Upisati oznaku "X" u polje odabranog zvaničnog jezika u BiH, kojim podnosilac zahtjeva želi da ubuduće komunicira sa UIO. Redni broj 26. Upisati broj i naziv priloga koji su priloženi uz zahtjev. Zahtjev treba biti datiran, potpisan i ovjeren zvaničnim poslovnim pečatom. Ako je podnosilac jedini vlasnik onda samo od strane podnosioca, a ako je podnosilac pravno lice onda od strane odgovornog lica odnosno ovlaštenog lica, te od strane fizičkog lica-građanina ako je isti podnosilac zahtjeva. Ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice-građanin pečat nije obavezan. Broj 51 - Strana 74 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 3. 7. 2012. Utorak, 3. 7. 2012. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 51 - Strana 75 Broj 51 - Strana 76 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 3. 7. 2012. Utorak, 3. 7. 2012. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 51 - Strana 77 Broj 51 - Strana 78 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 3. 7. 2012. Utorak, 3. 7. 2012. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 51 - Strana 79 Broj 51 - Strana 80 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 3. 7. 2012. Utorak, 3. 7. 2012. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 51 - Strana 81 Broj 51 - Strana 82 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Utorak, 3. 7. 2012. Utorak, 3. 7. 2012. S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 51 - Strana 83 Temeljem članka 14. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04 i 49/09), čl. 15. stavak (1) i 18. stavak (2) Zakona o Upravi za neizravno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), a sukladno članku 44. i čl. 57.-61. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05 i 100/08), člankom 5. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11) i članka 13. stavak (3) Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09), Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, na sjednici održanoj dana 05.06.2012. godine, donio je PRAVILNIK O REGISTRACIJI I UPISU U JEDINSTVENI REGISTAR OBVEZNIKA NEIZRAVNIH POREZA GLAVA I ODJELJAK A. OPĆE ODREDBE Članak 1. (Predmet Pravilnika) Pravilnikom o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuje se sadržaj Jedinstvenog registra obveznika neizravnih poreza (u daljnjem tekstu: Registar), određuju se osobe koje se registriraju i upisuju u Registar, osnova registracije, nadležnost, postupak registracije, dodjela identifikacijskog broja obveznika neizravnih poreza (u daljnjem tekstu: identifikacijski broj) i prestanak registracije obveznika neizravnih poreza. Članak 2. (Definicije) U smislu ovoga Pravilnika sljedeći pojmovi znače: "obveznik neizravnih poreza" - osoba registrirana po jednoj ili više osnova registracije i upisana u Registar; "identifikacijski broj obveznika neizravnih poreza" – broj koji dodjeljuje Uprava za neizravno oporezivanje i koji je jedinstven za svakog obveznika neizravnih poreza; "UNO"- Uprava za neizravno oporezivanje. Članak 3. (Osnova za registraciju i upis u Registar) Registracija i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza može se vršiti po sljedećim osnovama: a) registracija za PDV i/ili; b) obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja i/ili; c) obavljanje djelatnosti međunarodnog otpremništva i/ili; d) registracija za trošarinu. GLAVA II ODJELJAK A. VRSTE I OBLIK REGISTRACIJE Članak 4. (Osoba koja se registrira i upisuje u Registar) Osoba koja se registrira i upisuje u Registar je: a) Osoba koje podliježe obvezi registracije za PDV sukladno članku 57. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kao i osoba koja podnosi zahtjev za registraciju sukladno članku 44. i čl.58.-61. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u); b) osoba koja je registrirana u registracijskom sudu ili kod drugog nadležnog organa (dalje u tekstu: registrirana osoba) i koja vrši vanjskotrgovinsko poslovanje; c) registrirana osoba koja obavlja djelatnosti međunarodnog otpremništva; d) osoba - porezni obveznik iz članka 12. Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakona o trošarinama) i članka 13. Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09 i 80/11). Članak 5. (Osoba koja se može dragovoljno registrirati za PDV) (1) Osoba koja nije obvezna, prema odredbama članka 44. stavka (1) Zakona o PDV-u, da se registrira za PDV može podnijeti zahtjev za dragovoljnu registraciju za PDV. (2) Registracija se odobrava ako podnositelj zahtjeva može dokazati sljedeće: a) da je izvršeno ulaganje u svrhu obavljanja oporezive djelatnosti; b) da je podnositelj zahtjeva više od 50% oporezivog prometa ostvario sa drugim obveznikom PDV; ili c) postojanje drugih okolnosti koje opravdavaju zahtjev. (3) Registracija se može odobriti i u ostalim slučajevima dragovoljne registracije koji su definirani člankom 61. Zakona o PDV. (4) Uprava za neizravno oporezivanje (u daljnjem tekstu: Uprava) osobama iz ovoga članka dodjeljuje identifikacijski broj i donosi rješenje o registraciji za PDV i upis u Registar, kojim se utvrđuju prava i obveze po osnovi registracije za PDV od dana donošenja rješenja o registraciji i upisu u Registar, osim slučajeva iz članka 61. stavak (6) Zakona o PDV-u, kojima vrijeme registracije počinje teći od početka prvog zakupa. Članak 6. (Registracija zasebnih poslovnih subjekata) (1) Osoba koja ima više od jednog poslovnog subjekta u Bosni i Hercegovini i ostvaruje oporezivi promet ili je vjerojatno da će ga ostvariti u iznosu većem od iznosa određenog kao prag PDV-a može podnijeti zahtjev za registraciju za PDV za svaki zasebni poslovni subjekt, pod uvjetom da se knjigovodstvo vodi odvojeno za svaki poslovni subjekt, tako da omogućava jasan pregled poslovanja poslovnog subjekta, što osigurava ispunjavanje poreznih obveza. (2) Osoba iz stavka (1) ovoga članka zahtjev za registraciju zasebnog poslovnog subjekta podnosi samo na temelju procijenjenog prometa za tekuću kalendarsku godinu poslovnog subjekta za koji podnosi zahtjev. Članak 7. (Zajednička registracija) (1) Zahtjev za zajedničku registraciju za PDV se podnosi od strane obveznika, pravne osobe ili "matične" tvrtke, prilažući popunjene zahtjeve osoba uključenih u zajedničku registraciju i navodeći ukupni promet tih osoba u svom zahtjevu. (2) Da bi Uprava odobrila zajedničku registraciju osobа iz stavka (1) ovoga članka, istе treba da ispunjavaju uvjete iz članka 59. stavak (3) Zakona o PDV-u, o čemu treba da dostave dokaze kao priloge. (3) Nakon provedenog postupka registracije Uprava dodjeljuje identifikacijski broj i donosi rješenje o registraciji za PDV "matičnoj" tvrtki. Članak 8. (Registracija osobe koja nema sjedište u Bosni i Hercegovini) (1) Osoba koja nema sjedište u Bosni i Hercegovini, a ostvaruje oporezivi promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini u smislu članka 60. Zakona o PDV-u
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 80/11 10.10.2011 SG BiH 62/21, SG BiH 03/21, SG BiH 04/18, SG BiH 85/17, SG BiH 74/14, SG BiH 48/12, SG BiH 50/09 pravilnik,akcize PRAVILNIKO IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA OAKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI^lan 1.U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni iHercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/09), ~lan 62.mijenja se i glasi:"^lan 62.(Osloba|anje putarine pri nabavkama u doma}em prometu)(1) Osloba|anje od pla}anja putarine u doma}em prometu dizelgoriva po odlukama iz ~lana 60. ovog Pravilnika, mo`e seostvariti ako se nabavka vr{i od poreznog obveznika iz ~lana12. Zakona i ~lana 13. Pravilnika i/ili dobavlja~a.(2) Poddobavlja~emusmislustava(1)ovog~lanapodrazumijeva se pravno lice registrirano za promet nafte inaftnih derivata koje je izvr{ilo nabavku dizel goriva odporeznog obveznika za korisnika iz ~lana 36. Zakona a poodluci iz ~lana 60. ovog Pravilnika.(3) Porezni obveznik koji vr{i isporuku dizel goriva korisnikupo odluci iz ~lana 60. Pravilnika ne vr{i obra~un putarine,ve} na fakturi navodi ~lan Zakona po kojem se vr{iosloba|anje i broj Odluke.(4) Porezni obveznik koji vr{i isporuku dizel goriva dobavlja~ukoji ima zaklju~en ugovor o isporuci korisniku iz ~lana 60.Pravilnika, ne vr{i obra~un putarine ve} na fakturi navodi~lan Zakona po kojem se vr{i osloba|anje, broj Odluke i brojugovora o isporuci dizel goriva zaklju~enog izme|udobavlja~a i korisnika.(5) Dobavlja~ koji vr{i isporuku dizel goriva korisniku, nafakturi navodi ~lan Zakona po kojem se vr{i osloba|anje,broj ugovora o isporuci dizel goriva zaklju~enog izme|udobavlja~a i korisnika i broj i datum fakture poreznogobveznika-proizvo|a~a po kojoj je izvr{ena nabavka gorivakoje se isporu~uje korisniku.(6) O osloba|anjima iz stava (1) ovog ~lana porezni obveznikdu`an je Sektoru za poreze do 10. u mjesecu za prethodnimjesec dostaviti izvje{taj o tim isporukama na obrascu"PUT-III", koji ~ini sastavni dio ovog Pravilnika.(7) O osloba|anjima iz stava (1) ovog ~lana dobavlja~ je du`anSektoru za poreze do 10. u mjesecu za prethodni mjesecdostaviti izvje{taj o tim isporukama na obrascu "PUT-V",koji ~ini sastavni dio ovog Pravilnika."^lan 2.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od danaobjavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH"
Pravilnik o dopunama Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 31/11 30.05.2011 SG BiH 69/17, SG BiH 38/16, SG BiH 54/03, SG BiH 50/02 naplata poreznih obaveza,obaveza,porez Ponedjeqak, 30. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 31 – Strana 3 PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROCEDURAMA PRINUDNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA ^lan 1. U Pravilniku o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 50/02 i 54/03) iza ~lana 53. dodaje se novi ~lan 53a. koji glasi: "^lan 53a. Izuzetno od odredbi ~l. 47. do 53., u slu~ajevima iz ~lana 50. stav 1. ovog Pravilnika, direktor Porezne uprave ili lice koje on ovlasti mo`e, pod posebnim uslovima propisanim u ovom ~lanu, sa poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, {umarstva, proizvodne djelatnosti, gra|evinarstva i rudarstva zaklju~iti sporazum o na~inu izmirenja neizmirenih poreznih i drugih obaveza, radi u~estvovanja tih pravnih lica na tenderima po osnovu javnih nabavki. Porezni obveznici iz stava 1. ovog ~lana, mogu podnijeti molbu za odgo|eno pla}anje uz prilaganje sljede}ih dokaza: 1) dokaza o prijavi na javno nadmetanje/tender koji je u toku (npr. potvrda o izuzimanju tenderske dokumentacije radi u~e{}a u postupku) 2) ovjerene izjave odgovornog lica date pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u, da }e u slu~aju ako bude izabran na tenderu kao najuspje{niji ponu|a~ od sredstava napla}enih od strane investitora po ispostavljenim situacijama, najprije uplatiti 10% na ime izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda koje su obuhva}ene sporazumom o odgo|enom pla}anju, a ostatak usmjeriti za ostale tro{kove poslovanja. Nakon {to direktor Porezne uprave ili lice koje on ovlasti eventualno zaklju~i sporazum o na~inu izmirenja neizmirenih poreznih i drugih obaveza sa poreznim obveznicima iz stava 1. ovog ~lana, Porezna uprava izdaje uvjerenje o regulisanju na~ina izmirenja poreznih i drugih obaveza, radi u~estvovanja tih poreznih obveznika na tenderima po osnovu javnih nabavki. Sporazum iz stava 3., stu pa na snagu danom potpisivanja ugovora izme|u poreznog obveznika i investitora za posao povjeren na tenderu iz stava 2. ta~ka 1. ovog ~lana, a mo`e se zaklju~iti samo za pe riod do okon~anja poslova iz ugovora, a najdu`e 6 ({est) mjeseci nakon okon~anja tih poslova. Porezni obveznik iz stava 1. ovog ~lana je du`an u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja ugovora sa investitorom kopiju istog dostaviti Poreznoj upravi. Ukoliko porezni obveznik ne dobije posao na tenderu iz stava 2. ta~ka 1. ovog ~lana smatra se da sporazum nije ni zaklju~en. ^lan 2. Ovaj Pravilnik stu pa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-3816/11 Maj 2011. godine Sarajevo Ministar Ante Krajina, s. r. Na temelju ~lanka 43. stavak 1. i ~lanka 95. stavak 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROCEDURAMA PRINUDNE NAPLATE POREZNIH OBVEZA ^lanak 1. U Pravilniku o procedurama prinudne naplate poreznih obveza ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 50/02 i 54/03) iza ~lanka 53. dodaje se novi ~lanak 53a. koji glasi: "^lanak 53a. Iznimno od odredbi ~l. 47. do 53., u slu~ajevima iz ~lanka 50. stavak 1. ovoga Pravilnika, direktor Porezne uprave ili osoba koju on ovlasti mo`e, pod posebnim uvjetima propisanim u ovome ~lanku, s poreznim obveznicima koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, {umarstva, proizvodne djelatnosti, gra|evinarstva i rudarstva zaklju~iti sporazum o na~inu izmirenja neizmirenih poreznih i drugih obveza, radi sudjelovanja tih pravnih osoba na tenderima po osnovi javnih nabava. Porezni obveznici iz stavka 1. ovoga ~lanka, mogu podnijeti molbu za odgo|eno pla}anje uz prilaganje sljede}ih dokaza: 1) dokaza o prijavi na javno nadmetanje/tender koji je u tijeku (npr. potvrda o izuzimanju tenderske dokumentacije radi sudjelovanja u postupku) 2) ovjerene izjave odgovorne osobe dane pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u, da }e u slu~aju ako bude izabran na tenderu kao najuspje{niji ponu|a~ od sredstava napla}enih od strane investitora po ispostavljenim situacijama, najprije uplatiti 10% na ime izmirenja obveza po osnovi javnih prihoda koje su obuhva}ene sporazumom o odgo|enom pla}anju, a ostatak usmjeriti za ostale tro{kove poslovanja. Nakon {to direktor Porezne uprave ili osoba koju on ovlasti eventualno zaklju~i sporazum o na~inu izmirenja neizmirenih poreznih i drugih obveza s poreznim obveznicima iz stavka 1. ovoga ~lana, Porezna uprava izdaje uvjerenje o reguliranju na~ina izmirenja poreznih i drugih obveza, radi sudjelovanja tih poreznih obveznika na tenderima po osnovi javnih nabava. Sporazum iz stavka 3., stu pa na snagu danom potpisivanja ugovora izme|u poreznog obveznika i investitora za posao povjeren na tenderu iz stavka 2. to~ka 1. ovoga ~lanka, a mo`e se zaklju~iti samo za razdoblje do okon~anja poslova iz ugovora, a najdulje 6 ({est) mjeseci nakon okon~anja tih poslova. Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga ~lanka je du`an u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja ugovora s investitorom presliku istog dostaviti Poreznoj upravi. Ukoliko porezni obveznik ne dobije posao na tenderu iz stavka 2. to~ka 1. ovog ~lanka smatra se da sporazum nije ni zaklju~en. ^lanak 2. Ovaj Pravilnik stu pa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-3816/11 Svibanj 2011. godine Sarajevo Ministar Ante Krajina, v. r. FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE 712 Na temelju ~lanka 56. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 33. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog ministarstva pravde broj 01-02-3-2771/10 od 15. srpnja 2010. godine, federalni ministar pravde donosi RJE[ENJE O IMENOVANJU RADNE SKUPINE I. Imenuje se Radna skupina za pra}enje i primjenu Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i Pravilnika o tehni~koj upotrebi glavne knjige registra u elektronskom obliku za registraciju poslovnih subjekata u Federaciji BiH (u daljnjem tekstu: Radna skupina) u sljede}em sastavu: 1. HALISA BA[AGI], sudac OS Travnik, 2. ASAF DAUPOVI], sudac OS Sarajevo, 3. ALADIN BAJRI], sudac OS Biha}, 4. BRANKA VIDOVI], sudac OS Tuzla,
Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 65/10 08.10.2010 SG BiH 62/23, SG BiH 87/22, SG BiH 47/22, SG BiH 44/20, SG BiH 85/17, SG BiH 35/08, SG BiH 100/07, SG BiH 06/07, SG BiH 60/06, SG BiH 21/06, SG BiH 93/05 pdv,porez PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ^lan 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07 i 35/08) u ~lanu 44. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, obveznik koji vr{i prijevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi s izvozom dobara koja se transportiraju brodovima, `eljeznicom, avio i drumskim prijevozom, mo`e ostvariti porezno osloba|anje na pru`ene usluge iz ~lana 27. stav 1. ta~ka 2. Zakona, ako ta dobra budu izvezena u roku od 6 mjeseci po isteku poreznog perioda u kojem je usluga izvr{ena, te ako ne postoji mogu}nost da se u istom poreznom periodu izvr{e i predmetne usluge i izvoz dobara."
Odluka o izmjenama tarife administrativnih taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 03/10 18.01.2010 SG BiH 83/22, SG BiH 30/22, SG BiH 18/20, SG BiH 68/19, SG BiH 62/17, SG BiH 53/17, SG BiH 32/17, SG BiH 78/14, SG BiH 15/14, SG BiH 98/12, SG BiH 42/08, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 asministrativne takse,takse,tarife ODLUKU O IZMJENAMA TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI ^lan 1. U Tarifi administrativnih taksi ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07) TAR. broj 13 ta~. 1) i 3) mijenjaju se i glase: "1) za doma}e fizi~ko ili pravno lice, po svakoj bilateralnoj pojedina~noj dozvoli 10 KM" "3) za doma}e fizi~ko ili pravno lice po svakoj dozvoli s vi{ekratnom upotrebom: – dozvola I kategorije 1000KM – dozvola II kategorije 500KM – dozvola III kategorije 250 KM". ^lan 2. OvaOdluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH".
Instrukciju o privremenom iznošenju akciznih markica i njihovog razduživanja pri uvozu akciznih proizvoda Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 68/09 31.08.2009 SG BiH 5/09 akcize,instrukcija Bosna i Hercegovina Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje БоснаиХерцеговинаУправазаиндиректно oпорезивање___________________________________________________________________________________________________ Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, tel: 051/335-100, fax: 051/335-101 Ул. БанаЛазаревићабб, 78000 БањаЛука, тел: 051/335-100, фaкс: 051/335-101Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (''Službeni glasnik BiH'', broj 89/05), člana 61. stav 2. Zakona o upravi (''Službeni glasnik BiH'', broj 32/02) i člana 21. stav (3) Pravilnika o akciznim markicama za duhanske prerađevine, alkoholna pića, voćnu prirodnu rakiju, kahvu i vino ("Službeni glasnik BiH'', broj 50/09), direktor Uprave za indirektno oporezivanje d o n o s i I N S T R U K C I J U O PRIVREMENOM IZNOŠENJU AKCIZNIH MARKICA I NJIHOVOG RAZDUŽIVANJA PRI UVOZU AKCIZNIH PROIZVODA GLAVA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) Ovom Instrukcijom bliže se propisuje pojednostavljeni postupak prijavljivanja privremenog iznošenja iz carinskog područja Bosne i Hercegovine preuzetih akciznih markica namijenjenih obilježavanju akciznih proizvoda koji se stavljaju u slobodan promet na području Bosne i Hercegovine, način razduživanja privremeno iznijetih akciznih markica pri uvozu i stavljanju u slobodan promet akciznih proizvoda obilježenih istima i druga pitanja u vezi privremenog iznošenja akciznih markica. Član 2. (Mjesto iznošenja akciznih markica) (1) Akcizne markice namijenjene za obilježavanje akciznih proizvoda, čiji je sadržaj i izdavanje propisan odredbama Pravilnika o akciznim markicama za duhanske prerađevine, alkoholna pića, voćnu prirodnu rakiju, kahvu i vino, mogu se privremeno iznositi preko carinskih referata na graničnim prijelazima u drumskom, vazdušnom i poštanskom saobraćaju, kao i DHL-om i drugim brzim pošiljkama (u daljnjem tekstu: izlazni carinski ured). (2) U slučajevima iznošenja akciznih markica DHL-om i drugim brzim pošiljkama iste prethodno, radi kontrole u smislu člana 3. ove Instrukcije, moraju biti predočene carinskom uredu preko kojeg se pošiljka s akciznim markicama otprema za privremeno iznošenje. 2GLAVA II. POSTUPAK PRIVREMENOG IZNOŠENJA AKCIZNIH MARKICA Član 3. (Postupanje izlaznog carinskog ureda) (1) Prilikom privremenog iznošenja akciznih markica, ovlašteni predstavnik poreznog obveznika (u daljnjem tekstu: ovlašteni predstavnik) izlaznom carinskom uredu usmeno prijavljuje privremeno iznošenje akciznih markica, uz predaju četiri primjerka otpremnice o izdatim akciznim markicama (u daljnjem tekstu: otpremnica), koju je poreznom obvezniku izdao pomoćni trezor nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, te punomoć za privremeno iznošenje akciznih markica ovjerenu od poreznog obveznika i predočava akcizne markice koje privremeno iznosi. Usmena prijava smatra se zahtjevom za privremeno iznošenje akciznih markica. (2) Carinski službenik izlaznog carinskog ureda provjerava da li su podaci navedeni u otpremnici istovjetni s podacima navedenim na akciznim markicama koje se privremeno iznose, nakon čega, u evidenciju iz člana 8. ove Instrukcije, unosi potrebne podatke, te ovjerava sva četiri primjerka otpremnice na način da na poleđini iste, odvojeno kosim crtama, čitko unosi: naznaku ''privremeno iznošenje akciznih markica'', redni broj iz evidencije, datum i vrijeme privremenog iznošenja, službenu šifru i potpis, što ovjerava službenim pečatom. Ovjera otpremnice smatra se prihvatanjem zahtjeva iz stava (1) ovog člana, odnosno odobravanje privremenog iznošenja akciznih markica. (3) Jedan primjerak otpremnice ovjerene na način kao u stavu (2) ovog člana, zajedno s punomoći iz stava (1) ovog člana, zadržava izlazni carinski ured i odlaže u poseban registrator po redoslijedu datuma ovjere, a ostala tri primjerka vraća ovlaštenom predstavniku. Član 4. (Postupanje izlaznog carinskog uredu kod sukcesivnog privremenog iznošenja akciznih markica) Ako se akcizne markice izdate po istoj otpremnici privremeno iznose sukcesivno (u više navrata), ovlašteni predstavnik i izlazni carinski ured kod drugog i sljedećeg privremenog iznošenja akciznih markica postupat će na način određen kao u članu 3. ove Instrukcije, s tim da: a)ovlašteni predstavnik predaje izlaznom carinskom uredu tri primjerka otpremnice koja su mu vraćena od tog ureda pri prvom i svakom sljedećem privremenom iznošenju akciznih markica po istoj otpremnici, b)privremeno iznošenje akciznih markica izlazni carinski ured ovjerava na sva tri primjerka otpremice iz tačke a) ovog člana, uz naznačenje i podataka o akciznim markicama koje se privremeno iznose (boja, količina, slovna oznaka serije i serijski broj), nakon čega iste vraća ovlaštenom predstavniku. Privremeno iznošenje akciznih markica izlazni carinski ured ovjerava i na primjerku otpremnice kojeg je zadržao pri prvom privremenom iznošenju akciznih markica po toj otpremnici. Član 5.
Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 50/09 29.06.2009 SG BiH 62/21, SG BiH 03/21, SG BiH 04/18, SG BiH 85/17, SG BiH 74/14, SG BiH 48/12, SG BiH 80/11 akcize,pravilnik Broj 50 - Strana 36S L U @ B E N I G L A S N I K B i HPonedjeqak, 29. 6. 2009.(tarifna oznaka 2710 19 55 00), ukoliko navedeni proizvodipredstavljaju ulje za lo`enje lako specijalno iz stava (1) ovog ~lana.^lan 7.(Duhanske prera|evine)(1)Duhanske prera|evine u smislu odredbe ~lana 6. Zakona,uklju~uju cigarete i ostale duhanske proizvode iz:a)tarifnog broja 2402 Carinske tarife Bosne i Hercegovine,osim proizvoda od zamjene duhana u okviru tarifneoznake 2402 90 00 00, ib)tarifnog broja 2403 Carinske tarife Bosne i Hercegovine,osim dijela proizvoda u okviru tarifne oznake 2403 10 9000, tj. onih proizvoda iz te tarifne oznake koji nisuprire|eni za maloprodaju.(2)Cigare i cigarilosi, u smislu ~lana 6 stav (3) ta~ka a) Zakona, smatraju se duhanski listi}i prikladni za pu{enje koji suomotani za{titnim listom ili za{titnim omotnim listom, aa)u potpunosti su od prirodnog duhana ilib)su omotani za{titnim listom od prirodnog duhana ilic)su omotani za{titnim listom boje cigare i omotnim listom,koji je od homogeniziranog duhana ili duhana sapromijenjenim sastavom ilid)su omotani za{titnim listom boje cigara odhomogeniziranog duhana ili duhana s promijenjenimsastavom ako te`ina po komadu iznosi 2,3 g ili vi{e.(3)Duhanom za pu{enje (sitno rezani duhan i duhan za lule), usmislu ~lana 6. stav (3) ta~ka b) Zakona, smatra se rezaniduhan ili na drugi na~in usitnjen ili zategnut ili u folijipresovani duhan, prikladan za pu{enje bez daljnjeindustrijske obrade.(4)Duhanom za {mrkanje, u smislu ~lana 6. stav (3) ta~ka c)Zakona, smatra se duhan u pra{ini ili u obliku zrnca koji nije prikladan za pu{enje, ve} jedino za {mrkanje.(5)Duhanom za `vakanje, u smislu ~lana 6. stav (3) ta~ka c)Zakona, smatra se duhan u kolutima, {tapi}ima, vrpcama,kockama ili folijama i drugi duhanski proizvodi pripremljeni tako da nisu prikladni za pu{enje, ve} za `vakanje ili drugina~in upotrebe.(6)Pod drugim duhanskim proizvodima, u smislu ~lana 6. stav(3) ta~ka c) Zakona, smatraju se duhanski proizvodi koji suprikladni za pu{enje i prire|eni za prodaju, a nisu ni cigare ni cigarilosi, prema stavu (2) ovog ~lana, ni cigarete prema~lanu 6. stav (2) Zakona.^lan 8.(Bezalkoholna pi}a)(1)Proizvodima u smislu odredbe ~lana 7. stav (1) Zakona,smatraju se vode sa dodatim {e}erom i drugih sladila i/iliaromama, koje se (svrstavaju) ozna~avaju u okviru tarifneoznake 2202 10 00 00 Carinske tarife Bosne i Hercegovine.(2)Bezalkoholnim pi}ima u smislu odredbe ~lana 7. stav (1)Zakona, smatraju se i ostala bezalkoholna pi}a koja se(svrstavaju) ozna~avaju u okviru tarifne oznake 2202 90 1000 Carinske tarife Bosne i Hercegovine, ukoliko mje{avineovih sokova s dodatim {e}erom i vodom, sadr`e manje od50% po masi soka u svom prirodnom stanju, te bezalkoholna osvje`avaju}a pi}a koja se svrstavaju u okviru tarifnihoznaka 2202 90 91 00, 2202 90 95 00 i 2202 90 99 00, poduvjetom da sadr`e surutku.^lan 9.(Alkohol, alkoholna pi}a i vo}ne prirodne rakije)(1)Alkoholom u smislu ~lana 8. stava (1) Zakona, smatraju sesve vrste etilnog alkohola u okviru tarifne oznake 2207 1000 00 i u okviru tarifne oznake 2207 20 00 00 (osimproizvoda iz ove tarifne oznake koji ne predstavljaju etilnialkohol), kao i etilni alkohol u okviru tarifne oznake 2208 90 91 00 i 2208 90 99 00.(2)Pod alkoholom u smislu stava (1) ovog ~lana, podrazumijeva se i sirovi destilat dobiven destilacijom vina od gro`|a iztarifne oznake 2208 20 40 00.(3)Alkoholnim pi}ima u smislu ~lana 8. stav (2) Zakonasmatraju se pi}a koja sadr`e vi{e od 2% etilnog alkohola,koja se, ovisno od sirovina od kojih se proizvode i sadr`ajaalkohola, stavljaju u promet kao odre|ena vrsta alkoholnihpi}a u skladu s propisima o kvaliteti i drugim zahtjevima zaovu vrstu proizvoda. Alkoholna pi}a iz ovog stava svrstavaju se u okviru tarifnih brojeva 2206 i 2208 (osim tarifnihoznaka 2208 90 91 00 i 2208 90 99 00, te proizvoda koji sudefinirani tarifnim oznakama u stavu (2) i (4) ovog ~lana),osim proizvoda iz tih tarifnih brojeva koji sadr`e 2% ilimanje alkohola.(4)Vo}na prirodna rakija u smislu ~lana 8. stav (3) Zakona,podrazumijeva proizvode dobivene isklju~ivo destilacijomprevrelog soka, masulja vo}a (sa ili bez ko{tice) ili kominegro`|a ili mo{ta od vo}a ili soka od vo}a, destiliranog namanje od 86% vol. alkohola tako da ima miris i okusdestiliranog vo}a. Proizvodi iz ovog stava se svrstavaju uokviru sljede}ih tarifnih oznaka: ex 2208 20 29 10, 2208 2040 00 (pod uvjetom da proizvodi iz ove tarifne oznakepredstavljaju sirovi destilat od koma gro`|a), ex 2208 20 8910, 2208 90 33 00, ex 2208 90 33 10, 2208 90 38 00, ex2208 90 38 10, ex 2208 90 38 20, 2208 90 45 00, 2208 9048 00 i 2208 90 71 00.^lan 10.(Pivo)(1)Pivom se, u smislu ~lana 9. stav (1) Zakona,podrazumijevaju proizvodi koji se svrstavaju u okvirutarifnog broja 2203 Carinske tarife Bosne i Hercegovine, kao i i bezalkoholno pivo, koje se svrstavaju u okviru tarifneoznake 2202 90 10 00 Carinske tarife Bosne i Hercegovine.(2)Bezalkoholnim pivom, u smislu odredbe stava (1) ovog~lana, smatra se pivo koje sadr`i ispod 0,5% (vol/vol)alkohola.^lan 11.(Vino)Vino koje se oporezuje akcizom u smislu odredbe ~lana 9.stava (2) Zakona, obuhvata:a)vina od gro`|a, uklju~uju}i i poja~ana vina, koji sesvrstavaju u tarifni broj 2204 Carinske tarife Bosne iHercegovine;b)vermut i ostala vina od gro`|a, aromatizovana biljem iliaromatskim tvarima koji se svrstavaju u tarifni broj 2205Carinske tarife Bosne i Hercegovine.^lan 12.(Kahva)(1)Kahva koja se oporezuje akcizom u smislu odredbe ~lana 10. ta~ka a), b) i c) Zakona, uklju~uje proizvode koji sesvrstavaju u okviru tarifnog broja 0901 Carinske tarifeBosne i Hercegovine, osim zamjena kahve iz tarifne oznake0901 90 90 00.(2)Ostali proizvodi od kahve koji u sebi sadr`e 50% i vi{ekahve, u smislu ~lana 10.stav (1) ta~ka d) Zakona, uklju~ujusljede}e proizvode:a)Proizvodi koji predstavljaju zamjene kahve, koji sesvrstavaju u okviru tarifne oznake 0901 90 90 00, poduvjetom da u sebi sadr`e 50% i vi{e kahve;b)Ekstrakti, esencije i koncentrati kahve, koji se svrstavaju u okviru tarifne oznake 2101 11 00 00;c)Preparati dobijeni na osnovu ekstrakata, esencija ilikoncentrata kahve, ili na osnovu kahve, pod uvjetom dasadr`e u sebi 50% ili vi{e ekstrakata, esencija, ilikoncentrata kahve, odnosno kahve, koji se svrstavaju uokviru tarifnih oznaka 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00.III. POREZNI OBVEZNIK I PRIJAVA PROIZVODNIHPOGONA I SKLADI[TA^lan 13.(Porezni obveznik)Poreznim obveznikom, u smislu ~lana 12. Zakona, smatra se i:a)pravno lice ili preduzetnik za kojeg se od strane drugog licavr{i usluga proizvodnje akciznih proizvoda iz ~lana 4. stav(2) ta~ka a), b), c), d) i e) Zakona;b)deklarant (uvoznik) pri uvozu akciznih proizvoda, a uslu~aju neposrednog zastupanja porezni obveznik je i liceza ~iji ra~un se podnosi carinska prijava. ^lan 14.(Prijava proizvodnih pogona i skladi{ta)(1)Prijavu proizvodnog pogona u smislu odredbe ~lana 14. stav(1) Zakona, porezni obveznik je du`an izvr{iti regionalnomcentru UIO prema sjedi{tu poreznog obveznika, najmanje 15dana prije po~etka kori{tenja istog.(2)Prijava proizvodnog pogona mora sadr`avati naziv i sjedi{tepravnog lica ili preduzetnika, indentifikacioni broj/poreznibroj, mjesto, adresa, vrstu akciznih proizvoda i sirovina kojase proizvode, adresa proizvodnog pogona, kao i sve drugepodatke (odgovornu osobu, vrijeme rada i dr.) koji su oduticaja na mogu}nost pronala`enja predmetnog mjesta imogu}nosti ulaska ovla{tenih slu`benih lica u navedeniprostor.(3)Prijavu skladi{ta u smislu odredbe ~lana 14. stav (2) Zakona,porezni obveznik je du`an izvr{iti regionalnom centru UIOprema sjedi{tu poreznog obveznika, najmanje 15 dana prijepo~etka kori{tenja istog. Posjedovanje odobrenja za dr`anjecarinskog skladi{ta ne isklju~uje obavezu prijave skladi{ta usmislu ovog stava, ukoliko se carinsko skladi{te koristi i zaskladi{tenje akciznih proizvoda.(4)U prijavi iz stava (3) ovog ~lana, mora se navesti naziv isjedi{te pravnog lica ili preduzetnika, indentifikacionibroj/porezni broj, mjesto, adresa, vrstu akciznih proizvoda isirovina koja se skladi{te, adresa skladi{ta, kao i sve drugepodatke (odgovornu osobu, vrijeme rada i dr.) koji su oduticaja na mogu}nost pronala`enja predmetnog mjesta imogu}nosti ulaska ovla{tenih slu`benih lica u navedeniprostor.(5)Ukoliko lice iz stava (1) i (3) ovog ~lana, nije ranijeregistrirano kao porezni obveznik u smislu ~lanka 13. Zakona, prijava proizvodnog pogona i/ili skladi{ta podnosi se uzzahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznikaindirektnih poreza.(6)Sve izmjene podataka o pogonima i/ili skladi{tima akciznihproizvoda, navedenih u prijavi iz stava (2) i (4) ovog ~lana,obveznici su du`ni prijaviti UIO u roku od osam dana ponastupanju promjene podataka.(7)O podnesenim prijavama iz stava (1) i (3) ovog ~lana,nadle`ni regionalni centar UIO vodi zasebne evidencije sapodacima o mjestu, adresi, vrsti akciznih proizvoda i sirovinakoji se proizvode, odnosno skladi{te, te svim izmjenamapodataka iz stava (6) ovog ~lana.(8)Prijava proizvodnog pogona iz stava (1) ovog ~lana podnosise na obrascu PPPA, a prijava skladi{ta iz stava (3) ovog ~lana podnosi se na obrascu PSA, koji su sastavni dio ovogPravilnika.IV. OSNOVICA AKCIZE^lan 15.(Osnovica akcize na deri vate nafte)(1)Porezna osnovica za obra~un akcize na deri vate nafte jeodre|ena u apsolutnom iznosu i pla}a se po litri derivata nakoli~inu utvr|enu pri temperaturi +15 stepeni celzijusa.(2)Pri prera~unu naftnih derivata iz kilograma u litre uzima seprosje~na specifi~na te`ina utvr|ena Odlukom o kvalitetute~nih naftnih goriva ("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/02,27/04, 16/05, 14/06 i 22/07).^lan 16.(Osnovica za obra~un akcize u slu~aju manjka)(1)U slu~aju utvr|ivanja manjka u skladu sa odredbom ~lana 15.stav (2) Zakona, osnovica akcize je odre|ena koli~inommanjka koja se ne mo`e pravdati vi{om silom.(2)Pod pojmom vi{a sila u smislu stava (1) ovog ~lana smatra seelementarna nepogoda (poplava, po`ar, zemljotres).(3)Manjak iz stava (2) ovog ~lana, mora biti dokazan i potvr|enaktom nadle`nom organa.^lan 17.(Osnovica za obra~un akcize u slu~aju rashoda)(1)U slu~aju utvr|ivanja rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se pla}a akciza, u smislu odredbe ~lana 15. stav (2) Zakona,osnovica akcize odre|ena je koli~inom rashoda iznad koli~inerashoda odre|enog u ~lanu 24. stav (2) ovog Pravilnika.(2)Rashodom u smislu stava (1) ovog ~lana smatraju se i gubicikoji nastaju pri manipulaciji s proizvodima, a koji sunesumnjivo posljedica tehnolo{kog procesa, odnosnoneophodnih radnji u postupanju s proizvodima u skladi{tu.(3)Obveznik akcize utvr|uje rashod neposredno po{to je istinastao popisom robe.(4)Utvr|ivanje rashoda vr{i popisna komisija poreznogobveznika, a o izvr{enom popisu obvezno se sastavljazapisnik i popisna lista.^lan 18.(Osnovica akcize na alkohol i alkoholna pi}a i vo}nu prirodnurakiju)(1)Porezna osnovica akcize na alkohol, alkoholna pi}a i vo}nuprirodnu rakiju, u smislu odredbe ~lana 15. stav (5) Zakona jelitra apsolutnog alkohola sadr`anog u etilnom alkoholu,alkoholnim pi}ima i vo}noj prirodnoj rakiji koji se izra`ava uvolumnim postocima mjereno pri temperaturi od 20 stepenicelzijusa.(2)Koli~ina apsolutnog alkohola u alkoholu, alkoholnim pi}ima i vo}noj prirodnoj rakiji utvr|uje se tako da se koli~inaalkohola ili alkoholnih pi}a i vo}ne prirodne rakije pomno`i spostotkom alkohola i podijeli sa 100.^lan 19.(Obra~unavanje akcize na duhanske prera|evine)(1)Obaveza obra~unavanja akcize na duhanske prera|evinenastaje podno{enjem zahtjeva za {tampanje akciznih markicaza duhanske prera|evine. Prilikom podno{enja zahtjeva za{tampanje obveznik je du`an dostaviti kalkulacijumaloprodajne cijene.(2)Obra~unavanje akcize na cigarete, u smislu odredbi ~lana 21.stav (1) ta~ka a) Zakona, se vr{i tako {to se maloprodajnacijena cigareta u koju je uklju~en i PDV mno`i sa stopom od42%.(3)Na proizvode iz stava (2) ovog ~lana obra~unava se i posebnaakciza na na~in da se iznos propisane posebne akcize mno`isa brojem komada cigareta u pakovanju i dijeli sa 1000.(4)Obra~unavanje akcize na ostale duhanske proizvode vr{i se na na~in da se maloprodajna cijena ostalih duhanskih prera|evina u koju je uklju~en i PDV mno`i sa stopom akcize od 42%.(5)Ako je ukupna akciza na cigarete, koja je obra~unata na na~inpropisan u ~lanu 21. stav (1) ta~ka a) i b) Zakona, manja odminimalne akcize koju je propisao Upravni odbor UIO,obra~unava se iznos minimalne akcize.^lan 20.(Osnovica akcize na kahvu)(1)Porezna osnovica akcize na kahvu u smislu ~lana 15. stav (4)Zakona jeste iznos akcize propisan ~lanom 20. Zakona koji se pla}a za 1 kg neto te`ine kahve.(2)Ukoliko je kahva pripremljena u pakovanjima ve}im ilimanjim od 1 kg osnovica se utvr|uje proporcionalno koli~inipakovanja.V. NASTANAK OBAVEZE OBRA^UNAVANJA IPLA]ANJA AKCIZE^lan 21.(Obra~unavanje akcize na proizvode koji su proizvedeni u BiH)(1)Obaveza obra~unavanja akcize koja, u skladu sa ~lanom 22.stav (1) ta~ka a) Zakona nastaje u trenutku izdavanja ra~unapri prvoj prodaji od strane poreznog obveznika vr{i se tako {to porezni obveznik, u momentu prvog prometovanja akciznogprozvoda u ra~unu, pored ostalih propisanih podataka unosi ipodatke o osnovici za obra~un akcize i stopu, odnosno iznosobra~unate akcize.(2)Obaveza obra~unavanja akcize koja nastaje u trenutkuisporuke proizvoda drugim licima prije izdavanja ra~una vr{ise tako {to porezni obveznik u dokumentu koji pratiproizvode u isporuci i transportu (otpremnica, dostavnica,tovarni list, konosman, odnosno drugi dokument koji slu`ikao osnov za knji`enje), unosi podatke o vrsti koli~ini,pojedina~noj cijeni proizvoda i iznosu obra~unate akcize.(3)Obra~unavanje akcize po odredbama ovog ~lana vr{i se na tajna~in {to se koli~ina proizvoda mno`i propisanim iznosomakcize po jedinici mjere.Ponedjeqak, 29. 6. 2009.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 50 - Strana 37 Broj 50 - Strana 38S L U @ B E N I G L A S N I K B i HPonedjeqak, 29. 6. 2009.^lan 22.(Obra~unavanje akcize na alkoholna pi}a, vo}nu prirodnu rakiju i vina)(1)Obra~unavanje akcize za alkoholna pi}a i vo}nu prirodnurakiju u smislu odredbe ~lana 22. stav (1) ta~ka d) Zakona vr{i se tako {to obveznik akcize izra|uje dokument, u kojemiskazuje podatke o vrsti, jedinici mjere i koli~ini alkoholnihpi}a i vo}ne prirodne rakije u pakovanju ve}em ili manjem od jednog litra, postotku apsolutnog alkohola sadr`anog ualkoholnom pi}u i vo}noj prirodnoj rakiji, iznosu akcize pojedinici mjere alkoholnih pi}a i vo}ne prirodne rakije iukupno obra~unatom iznosu akcize po dokumentu.(2)Obaveza obra~unavanja akcize za proizvode iz stava (1) ovog~lana nastaje u trenutku preuzimanja akciznih markica zaalkoholna pi}a i vo}ne prirodne rakije.(3)Obra~unavanje akcize za vino u smislu odredbe ~lana 22. stav (1) ta~ka d) Zakona vr{i se tako {to obveznik akcize izra|ujedokument, u kojem iskazuje podatke o vrsti, jedinici mjere ikoli~ini vina u pakovanju ve}em ili manjem od jednog litra,iznosu akcize po jedinici mjere i ukupno obra~unatom iznosuakcize po dokumentu.(4)Obaveza obra~unavanja akcize za proizvode iz stava (3) ovog~lana nastaje u trenutku preuzimanja akciznih markica zavino.(5)Prilikom preuzimanja akciznih markica za alkoholna pi}a,vo}ne prirodne rakije i vina obveznik akcize du`an jenadle`noj organizacionoj jedinici UIO dostaviti dokumente izstava (1) i (3) ovog ~lana.^lan 23.(Obra~unavanje akcize na proizvode koji se uvoze)(1)Obaveza obra~unavanja akcize pri uvozu u skladu sodredbama ~lana 22. stav (1) ta~ka b) Zakona nastaje u skladu sa carinskim propisima, osim za duhanske prera|evine,alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina koja podlije`uobavezi obilje`avanja akciznim markicama.(2)Obra~un i naplatu akcize pri uvozu vr{i nadle`ni carinski or -gan koja provodi carinski postupak zajedno sa obra~unom inaplatom carinskog duga.(3)Kod uvoza alkoholnih pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina kojapodlije`u obavezi obilje`avanja akciznim markicama, porezniobveznik du`an je uz carinsku prijavu prilo`iti otpremnicu ilidrugi odgovaraju}i dokument o preuzimanju akciznihmarkica.^lan 24.(Posebni slu~ajevi obra~unavanja akcize)(1)Akciza se obra~unava u skladu sa ~lanom 22. stav (1) ta~kee), f) i g) Zakona, u trenutku:a)utvr|ivanja manjka proizvoda koji se ne mo`e pravdativi{om silom;b)rashodovanja (kala, rastura, kvara i loma) iznad koli~ineodre|ene u stavu (2) ovog ~lana;c)kori{tenja akciznih proizvoda za vlastitu potro{nju odstrane poreznog obveznika;(2)Visina dopu{tenog rashoda po osnovu kala, kvara, rastura iloma u smislu stava (1) ta~ka b) ovog ~lana iznosi:1.Alkoholna pi}a, vo}na prirodna rakija, uklju~uju}i pivo i vino0,50%2.Bezalkoholna pi}a0,50%3.Duhanske prera|evine osim cigareta0,50%Cigarete0,00%4.Pivo-gubitak od hladne sladovine do ote~enog piva u ambala`u8,00%5.Naftni derivati:Petrolej0,15%Dizel gorivo0,325%Ulje za lo`enje El i LS0,325%Motorni benzini0,425%6.Kahva svih vrstaU pakovanju0,80%U pr`enju20,00%^lan 25.(Pla}anje akcize)(1)Obra~unatu akcizu kod uvoza akciznih proizvoda iz ~lana23. ovog Pravilnika, kao i kod uvoza alkoholnih pi}a, vo}neprirodne rakije i vina, porezni obveznik du`an je uplatiti uroku propisanom za pla}anje uvoznih da`bina.(2)Obra~unatu akcizu u skladu sa ~lanom 21. ovog Pravilnika,porezni obveznik je du`an uplatiti u roku od deset dana poisteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obra~unavanjaakcize, tj. po isteku mjeseca u kojem je izdan ra~un o prvojprodaji ili izvr{ena isporuka prije izdavanja ra~una.(3)Obra~unatu akcizu u slu~ajevima utvr|enog manjka koji sene mo`e pravdati vi{om silom, rashodovanja iznad koli~inepropisane ~lanom 24. ovog Pravilnika, kao i kori{tenjaakciznih proizvoda za vlastitu potro{nju proizvo|a~a,porezni obveznik je du`an platiti u roku od deset dana poisteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obra~unavanjaakcize.(4)Za duhanske prera|evine, porezni obveznik je du`an daakcizu obra~unatu u skladu sa ~lanom 19. ovog Pravilnikaplatiti u trenutku preuzimanja akciznih markica.^lan 26.(Obilje`avanje akciznih proizvoda i uvjeti prometovanja)(1)Akcizni proizvodi, bilo uvezeni ili proizvedeni u Bosni iHercegovini, mogu se stavljati u promet samo u pakovanjuna kojem mora biti deklaracija ili drugi dokument koji pratiakcizne proizvode na kojem je istaknut proizvo|a~ iliuvoznik, sirovinski sastav, neto masa, vrsta, kvalitet i drugasvojstva bitna za utvr|ivanje porezne obaveze.(2)Deklaracija ili drugi dokument iz stava (1) ovog ~lana morapratiti i akcizne proizvode koji se prometuju u rinfuzi.(3)Duhanske prera|evine, alkoholna pi}a, vo}na prirodnarakija, kahva i vino, koji se uvoze u carinsko podru~je BiH,proizvode i/ili stavljaju u promet na teritoriji BiH, upakovanjima predvi|enim za prodaju na malo, osimproizvoda iz ~lana 25. stav (2) Zakona, moraju bitiobilje`ene akciznim markicama.(4)Uvozom, u smislu stava (3) ovog ~lana, podrazumijeva sestavljanje robe u slobodan promet.(5)Akcizni proizvodi iz stava (3) ovog ~lana koji se prodaju ubescarinskim prodavnicama ne moraju biti obilje`eniakciznim markicama, ali na ambala`i ili na posebnoj markici moraju imati utisnute rije~i "samo za izvoz" ("for ex portonly").(6)Obilje`avanju u smislu odredbe stava (3) ovog ~lana, nepodlije`u ni akcizni proizvodi koji se u nepromijenjenomstanju vra}aju iz inostranstva po{iljaocu.^lan 27.(Obilje`avanje kahve akciznim markicama)(1)Kahva koje se stavlja u promet u pakovanjima predvi|enimza prodaju na malo u Bosni i Hercegovini, mora bitiobilje`ena akciznom markicom.(2)Kahvom pakovanom za prodaju na malo, u smislu stava (1)ovog ~lana, smatraju se pojedina~na pakovanja kahve iproizvoda od kahve iz ~lana 4. stav (2) ta~ka f) Zakona netote`ine od 0,021 kg do 10,00 kg.(3)Kahva koja se stavlja u promet (prodaja na malo) umaloprodajnom objektu na teritoriji Bosni i Hercegovini urasutom stanju (rinfuza), obilje`ava se akciznom markicomkoja se pri~vr{}uje na gornji desni ugao na prednju stranupakovanja (vre}e ili druga pakovanja).(4)Akcizna markica iz stava (3) ovog ~lana mora biti vidljiva ineo{te}ena sve dok se proizvod u cjelosti ne prometuje.(5)Ako se kahva stavlja u promet u skupnom pakovanju,akcizne markice lijepe se na vidljivo mjesto na skupnompakovanju i moraju se nalaziti na pakovanju sve dok seproizvod u cjelosti ne prometuje.(6)Pod skupnim pakovanjem u smislu stava (5) ovog ~lanasmatra se samo ono pakovanje koje sadr`i pojedina~napakovanja od 0,020 kg i manje.(7)Obavezu obilje`avanja kahve, iz stava (1), (3) i (5) ovog~lana, akciznim markicama, imaju lica koja kahvu uvoze i/ili stavljaju u promet. (8)Pored lica iz stava (7) ovog ~lana, obavezu obilje`avanjakahve akciznim markicama imaju i lica koja ve} obilje`enukahvu pakuju u manja ili ve}a pakovanja.^lan 28.(Obilje`avanje akciznim markicama duhanskih prera|evina,alkoholnih pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina)(1)Prilikom stavljanja u promet u pakovanjima predvi|enim zaprodaju na malo u BiH duhanske prera|evine, alkoholnapi}a, vo}na prirodna rakija i vino moraju biti obilje`eniakciznim markicama, osim proizvoda iz ~lana 25. stav (2)Zakona.(2)Akcizna markica mora biti nalijepljena na pakovanjapredvi|ena za prodaju na malo na mjestu otvaranja tako dase prilikom otvaranja ista o{teti.VI. POREZNE EVIDENCIJE I POREZNA PRIJAVA^lan 29.(Evidencija)(1)Porezni obveznik za akcizne proizvode iz ~lana 4. stav (2)ta~ke a), b), c), d) i e) Zakona (derivati nafte, duhanskeprera|evine, bezalkoholna pi}a, alkohol i alkoholnapi}a,vo}na prirodna rakija, pivo i vino) du`an je da vodiposebnu evidencije, suglasno ~lanu 26. Zakona, u kojoj jedu`an da obezbijedi sljede}e podatke o:a)koli~ini primarne sirovine za proizvodnju navedenihproizvoda;b)zalihama, koli~inama proizvedenih, odnosno nabavljenihi uvezenih proizvoda;c)koli~inama prodatih ili na drugi na~in otu|enih iliiskori{tenih proizvoda za vlastite potrebe;d)obra~unatoj akcizi ie)upla}enoj akcizi.(2)Dr`alac posebnih skladi{ta za prodaju ulja za lo`enje (EL iLS), du`an je da vodi evidenciju propisanu ~lanom 57. ovogPravilnika.^lan 30.(Evidencija o isporu~enim, odnosno upotrijebljenimneoporezivim koli~inama)(1)U okviru podataka o prodatim ili na drugi na~in otu|enim, te iskori{tenim koli~inama proizvoda za vlastite potrebe iz~lana 24. stava (1) ta~ka c) ovog Pravilnika, obveznici akcize moraju obezbijediti podatke o isporu~enim, odnosnoupotrijebljenim neoporezivim koli~inama, kako slijedi:a)koli~ine proizvoda oslobo|enih od pla}anja akcize uskladu sa ~lanom 30. stav (1) Zakona,b)upotreba proizvoda za vlastitu proizvodnju,c)isporuka proizvoda naru~iocu radi daljnje proizvodnje iprerade,d)isporuka proizvoda za reprodukciju,e)manjak usljed vi{e sile,f)skladi{ni i transportni kalo, rastur, kvar i lom kodproizvo|a~a ve}i od normativa utvr|enog u ~lanu 24.ovog Pravilnika.(2)Za alkohol i alkoholna pi}a, podaci se iskazuju u litrimaapsolutnog alkohola.^lan 31.(Knjigovodstvena i vanknjigovodstvena evidencija)(1)Porezni obveznik koji vr{i promet akciznih proizvoda du`anje da u evidenciji koju vodi iskazuje podatke o osnovicama istopama na osnovu kojih se obra~unava akciza.(2)U svrhu osiguravanja podataka iz stava (1) ovog ~lanaporezni obveznici su du`ni da vode knjigovodstvenu ivanknjigovodstvenu evidenciju i da na osnovu tih evidencija sa~injavaju mjese~nu prijavu akcize.(3)Knjigovodstvene i vanknjigovodstvene evidencije obveznikje du`an da vodi u skladu s propisima o knjigovodstvu.^lan 32.(Evidencija kahve)(1)Porezni obveznik za uvoz proizvoda iz ~lana 4. stav (2)ta~ka f) Zakona du`an je voditi evidenciju o koli~ini zaliha,uvozu, izvozu, proizvodnji, preradi, prometu i prodaji kahvepo vrsti i te`ini proizvoda, te obra~unatoj i pla}enoj akcizi na kahvu.(2)Podaci iz evidencije o uvozu ili izvozu moraju odgovaratipodacima iz uvoznih, odnosno izvoznih carinskih prijava iostaloj dokumentaciji.^lan 33.(Evidencija repromaterijala)Preduzetnik i pravno lice koji u proizvodnji koristi alkoholi etil alkohol kao repromaterijal, du`an je da u svomknjigovodstvu vodi evidenciju sa podacima o stanju zaliha,nabavci i utro{ku tog materijala po vrsti, koli~ini, vrijednosti iiznosu pla}ene akcize iz fakture ili drugog knjigovodstvenogdokumenta o izvr{enoj nabavci.^lan 34.(Prijava akcize)(1)Porezni obveznik proizvo|a~, kao i pravno lice ilipreduzetnik za kojeg se od strane drugog lica vr{i uslugaproizvodnje akciznih proizvoda iz ~lana 4. stav (2) ta~ka a),b), c), d) i e) Zakona sa sjedi{tem u BiH je du`an izvr{itimjese~ni obra~un akcize i isti dostaviti u Prijavi akcize naobrascu PDA, koji je zajedno sa Uputstvom o popunjavanjuPDA prijave sastavni dio ovog pravilnika, u rokupropisanom ~lanom 23. Zakona.(2)Obrazac iz stava (1) ovog ~lana sadr`i i podatke okoli~ini/poreznoj osnovici, stopi/iznos po jedinici mjere iobra~unatoj akcizi po vrstama proizvoda.(3)Prijava o obra~unatoj doma}oj akcizi (obrazac PDA) iz stava (1) ovog ~lana, podnosi se regionalnom centru UIO premasjedi{tu obveznika.(4)Iznosi navedeni u poljima na prijavi zaokru`uju se nanajbli`i cijeli broj u KM.VII. OSLOBA\ANJE I POVRAT AKCIZE^lan 35.(Akcizni proizvodi koji se izvoze)(1)Osloba|anje od pla}anja akcize iz ~lana 30. stav (1) ta~ka a)Zakona, odnosi se na akcizne proizvode koji se izvoze.(2)Osloba|anje iz stava (1) ovog ~lana ostvaruje se na osnovucarinske isprave kojom se dokazuje da su proizvodi izvezeniiz BiH na propisan na~in.(3)Ako je u skladu s carinskim propisima odobreno periodi~nocarinjenje akciznih proizvoda koji se izvoze poreznoosloba|anje iz stava (1) ovog ~lana, a do izdavanja carinskeisprave, porezni obveznik mo`e da ostvari ako posjedujera~une i otpremnice, ovjerene od strane nadle`nog carinskogorgana.^lan 36.(Akcizni proizvodi koji se isporu~uju u bescarinske prodavnice)(1)Osloba|anje od pla}anja akcize iz ~lana 30. stav (1) ta~ka b)Zakona, odnosi se na akcizne proizvode koji se otpremaju ubescarinske prodavnice radi prodaje putnicima koji odlaze uinostranstvo.(2)Postupak osloba|anja iz stava (1) ovog ~lana odvija se uskladu s carinskim propisima.(3)Kod prodaje proizvoda u bescarinskoj prodavnici, prodavacmora voditi evidenciju u kojoj se unosi ime i prezimeputnika, broj leta i broj fakture.^lan 37.(Proizvodi koji se uvoze, unose ili primaju iz inostranstva)(1)Porezno osloba|anje iz ~lana 30. stav (1) ta~ka c) Zakona,odnosi se na akcizne proizvode koji se uvoze, unose iliprimaju iz inostranstva, a koji su oslobo|eni od pla}anja ca -rine u skladu sa odredbama Zakona o carinskoj politiciBosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 57/04,51/06 i 93/08).(2)Osloba|anje iz stava (1) ovog ~lana odnosi se i na akcizneproizvode koji se uvoze za potrebe diplomatskih ikonzularnih predstavni{tava i njihovog osoblja, po principureciprociteta, ako je to regulirano me|unarodnim ugovorima~iji je potpisnik Bosna i Hercegovina.(3)Osloba|anje od pla}anja akcize iz stava (1) ovog ~lanaodnosi se i na akcizne proizvode koji se uvoze za potrebelica koja su po osnovu Op}eg okvirnog mirovnog sporazuma Ponedjeqak, 29. 6. 2009.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 50 - Strana 39 Broj 50 - Strana 40S L U @ B E N I G L A S N I K B i HPonedjeqak, 29. 6. 2009.za mir u Bosni i Hercegovini i Aneksa uz taj sporazum(ta~ka 16. Dodatka "B" aneksa 1-A Sporazuma izme|uRepublike Bosne i Hercegovine i OrganizacijeSjevernoatlanskog pakta - NATO - o statusu NATO injegovog osoblja), te ratifikovanih me|unarodnih ugovora ikonvencija, pod uvjetom da je Bosna i Hercegovinaobavezana da obezbijedi da takvi proizvodu ne buduoptere}eni indirektnim porezima.(4)Postupak osloba|anja iz ovog ~lana provodi se u skladu scarinskim propisima.^lan 38.(Proizvodi koji se isporu~uju u BiH za slu`bene potrebediplomatskih i konzularnih predstavni{tava)(1)Osloba|anje od pla}anja akcize iz ~lana 30. stav (1) ta~ka d)Zakona odnosi se na akcizne proizvode koje porezniobveznik isporu~uje za slu`bene potrebe diplomatskih ikonzularnih predstavni{tava i za li~ne potrebe stranogosoblja diplomatskih i konzularnih predstavni{tavaakreditovanih u Bosni i Hercegovini.(2)Osloba|anje od pla}anja akcize iz stava (1) ovog ostvarujese pod uvjetom reciprociteta, osim ako druga~ije nijeregulirano me|unarodnim ugovorom, a {to potvr|ujeMinistarstvo vanjskih poslova.(3)Osloba|anje od pla}anja akcize iz stava (1) ovog ~lana mo`e se ostvariti samo ako je nabavka akciznih proizvoda izvr{ena kod poreznog obveznika.(4)Porezni obveznik koji vr{i isporuku akciznih proizvoda kojisu oslobo|eni pla}anja akcize, ne vr{i obra~un, s tim {to jedu`an na fakturi navesti ~lan Zakona po kojem je ta isporuka oslobo|ena od pla}anja akcize, serijski broj i da tumslu`benog naloga.^lan 39.(Dokazi za osloba|anje od pla}anja akcize)(1)Porezni obveznik mo`e izvr{iti isporuku akciznih proizvodaiz ~lana 38. ovog Pravilnika, bez obra~unavanja akcize zaslu`bene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavni{tavasamo ako posjeduje potvrdu o reciprocitetu, odnosno akoprije isporuke proizvoda posjeduje dokument kojim sepotvr|uje da je osloba|anje od pla}anja akcize predvi|enome|unarodnim ugovorom, izdatim od nadle`nogministarstva i orig i nal slu`benog naloga za nabavku akciznih proizvoda bez pla}anja akcize za slu`bene potrebe kojeizdaje ovla{teno lice diplomatskog i konzularnogpredstavni{tva.(2)Porezni obveznik mo`e izvr{iti isporuku akciznih proizvodaiz ~lana 38. ovog Pravilnika, bez obra~unavanja akcize zali~ne potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnihpredstavni{tava, akreditovanih u Bosni i Hercegovini, samoako posjeduje potvrdu o reciprocitetu, odnosno ako prijeisporuke proizvoda posjeduje dokument kojim se potvr|ujeda je osloba|anje od pla}anja akcize predvi|enome|unarodnim ugovorom, izdatim od nadle`nogministarstva i orig i nal slu`benog naloga za nabavku akciznih proizvoda bez pla}anja akcize za slu`bene potrebe kojeizdaje ovla{teno lice diplomatskog i konzularnogpredstavni{tva.^lan 40.(Sadr`aj slu`benog naloga)(1)Slu`beni nalog iz ~lana 39. stav (1) ovog Pravilnika izdaje se na obrascu SNA (slu`beni nalog za nabavku proizvoda bezpla}anja akcize), i ~ini sastavni dio ovog Pravilnika.(2)Slu`beni nalog iz ~lana 39. stav (2) ovog Pravilnika izdaje se na obrascu LNA (slu`beni nalog za nabavku proizvoda bezpla}anja akcize), i ~ini njegov sastavni dio.(3)Diplomatska i konzularna predstavni{tva nalog iz stava (1) i(2) ovog ~lana sa~injavaju u dva istovjetna primjerka odkojih se jedan daje prodavcu, a drugi zadr`ava za svojepotrebe.(4)Diplomatska i konzularna predstavni{tva du`na su, prijeizdavanja prvog slu`benog naloga iz ~lana 39. ovogPravilnika, UIO dostaviti podatke o licima ovla{tenim zaizdavanje naloga sa deponovanim potpisima tih lica, kao i da obavijeste UIO o promjenama lica kojima je dato ovla{tenjeu roku od osam dana od dana nastanka promjene.^lan 41.(Proizvodi isporu~eni u Bosni i Hercegovini za potrebe lica koja su po osnovu Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni iHercegovini)(1)Osloba|anje od pla}anja akcize iz ~lana 30. stav (1) ta~ka e)Zakona, odnosi se na akcizne proizvode koje porezniobveznik isporu~uje za potrebe licima koja su u okviruOp}eg okvirnog mirovnog sporazuma za mir u Bosni iHercegovini (ta~ka 16. Dodatka "B" aneksa 1-A Sporazumaizme|u Republike Bosne i Hercegovine i OrganizacijeSjevernoatlanskog pakta - NATO - o statusu NATO injegovog osoblja).(2)Osloba|anje od pla}anja akcize iz stava (1) ovog ~lana mo`e se ostvariti samo ako je nabavka akciznih proizvoda izvr{ena kod poreznog obveznika.(3)Porezni obveznik koji vr{i isporuku akciznih proizvoda zapotrebe lica iz stava (1) ovog ~lana, a koji su oslobo|enipla}anja akcize, ne vr{i obra~un akcize, ve} je du`an da nafakturi, pored ostalih elemenata, navede ~lan Zakona pokojem je ta isporuka oslobo|ena od pla}anja akcize ijedinstveni kontrolni broj iz TEF obrasca (obrazac zaosloba|anje NATO/EUFOR od poreza pri nabavljanju roba i usluga) koji ~ini sastavni dio ovog Pravilnika.^lan 42.(Sadr`aj TEF obrasca za nabavku akciznih proizvoda)(1)TEF obrazac iz ~lana 41. stav (3) ovog Pravilnika sadr`isljede}e podatke:a)ured koji izdaje formular/broj ugovora ili fakture;b)serijski broj;c)naziv prodava~a, indentifikacioni broj, adresa i telefon;d)opis roba ili usluga, koli~ina, cijena sa porezom, cijenabez poreza.(2)TEF obrazac popunjava se u tri istovjetna primjerka od kojih se jedan primjerak daje dobavlja~u, drugi primjerak UIO, atre}i zadr`ava za svoje potrebe EUFOR Odjel za ca rine.(3)Prije izdavanja prvog TEF obrasca, EUFOR }e UIOdostaviti podatke o licima ovla{tenim za izdavanje TEFobrasca sa deponovanim potpisima tih lica, kao obavijestitiUIO o promjenama lica kojima je dato ovla{tenje u roku odosam dana od dana nastanka promjene.^lan 43.(Proizvodi koji se isporu~uju po me|unarodnim ugovorima ikonvencijama ratifikovanim od strane Bosne i Hercegovine)(1)Osloba|anje od pla}anja akcize iz ~lana 30. stav (1) ta~ka e)Zakona, odnosi se i na akcizne proizvode koje porezniobveznik isporu~uje u okviru realizacije me|unarodnihugovora i konvencija, kojima se Bosna i Hercegovinaobavezala da takvi proizvodi ne}e biti optere}eni indirektnim porezima.(2)Osloba|anje od pla}anja akcize iz stava (1) ovog ~lana mo`e se ostvariti samo ako je nabavka akciznih proizvoda izvr{ena kod poreznog obveznika.(3)Porezni obveznik koji vr{i isporuku akciznih proizvoda zasvrhe iz stava (1) ovog ~lana ne vr{i obra~un akcize, ve} jedu`an da na fakturi, pored ostalih elemenata, navede ~lanZakona po kojem je ta isporuka oslobo|ena od pla}anjaakcize i broj potvrde da se radi o me|unarodnom ugovoru ikonvenciji po kojem je predvi|eno osloba|anje.(4)Porezni obveznik mo`e izvr{iti isporuku akciznih proizvodaza svrhe iz stava (1) ovog ~lana bez obra~unavanja akcizepod uvjetom da prije isporuke posjeduje potvrdu nadle`nogministarstva.^lan 44.(Gorivo za avione i brodove u me|unarodnom saobra}aju)(1)Osloba|anje od pla}anja akcize iz ~lana 30. stav (1) ta~ka f)Zakona, odnosi se na gorivo za avione na mlazne motorekoje porezni obveznik prodaje neposredno krajnjemkorisniku (vlasniku) za avio svrhe u me|unarodnomsaobra}aju, odnosno uvoznik uvozi za sebe radi neposrednog kori{tenja u avio svrhe ili za korisnika (vlasnika) koji to gorivo neposredno koristi u avio svrhe u me|unarodnomsaobra}aju, kao i snabdijevanjem brodova gorivom koji sekoriste za plovidbu u me|unarodnom saobra}aju.(2)Osloba|anje iz stava (1) ovog ~lana porezni obveznik mo`eostvariti ako posjeduje:a)dokument o izvr{enom prometu (ugovor, ra~un i drugo);b)izjavu vlasnika-korisnika aviona i broda da }e se kupljenogorivo koristiti u me|unarodnom saobra}aju.(3)Postupak osloba|anja iz ovog ~lana provodi se u skladu scarinskim propisima.^lan 45.(Uvoz i doma}i promet alkohola kao repromaterijala)(1)Osloba|anje od pla}anja akcize iz ~lana 30. stav (1) ta~ka g)Zakona, odnosi se na alkohol koji se koristi kaorepromaterijal za proizvodnju alkoholnih pi}a koji uvoznikuvozi za sebe radi neposrednog kori{tenja u proizvodnjialkoholnih pi}a ili za korisnika koji taj alkohol neposrednokoristi u proizvodnji alkoholnih pi}a, odnosno proizvo|a~prodaje neposredno korisniku u svrhu proizvodnjealkoholnih pi}a. U smislu ovog stava pod pojmomalkoholnih pi}a podrazumijeva se i vo}na prirodna rakija.U smislu ovog stava pod pojmom alkohol podrazumijeva sei sirovi destilat dobijen destilacijom prevrelog soka, masuljaili komine gro`|a ili drugog vo}a, kao i sirovi destilatdobijen destilacijom vina, pod uvjetom da se ovi proizvodikoriste za proizvodnju vo}nih prirodnih rakija, odnosnoalkoholnih pi}a.(2)Osloba|anje iz stava (1) ovog ~lana porezni obveznik mo`eostvariti u postupku uvoznog carinjenja, odnosno prijeisporuke predmetnog repromaterijala ako:a)posjeduje uvjerenje i/ili rje{enje kojim se potvr|uje da jekupac - proizvo|a~ alkoholnih pi}a registrovan i upisan uJedinstveni registar obveznika indirektnih poreza - proiz -vo |a~ alkoholnih pi}a koji vodi UIO;b)posjeduje izjavu kupca da je prijavio mjesto proizvodnje iskladi{ta u skladu sa ~lanom 14. ovog Pravilnika, te da }enabavljeni alkohol koristiti kao repromaterijal uproizvodnji alkoholnih pi}a.(3)Porezni obveznik koji vr{i isporuku akciznih proizvoda kojislu`e kao repromaterijal za potrebe kupca proizvo|a~aalkoholnih pi}a koji su oslobo|eni pla}anja akcize, ne vr{iobra~un akcize, ve} je du`an na fakturi da navede ~lanZakona po kojem je ta isporuka oslobo|ena.(4)Postupak osloba|anja kod uvoza repromaterijala zaproizvodnju alkoholnih pi}a provodi se u skladu s carinskimpropisima.^lan 46.(Povrat akciza pla}ene na ulje za lo`enje)Fizi~ka i pravna lica iz ~lana 31. stav (1) Zakona, kojaderi vate nafte iz ~lana 5. stav (1) ta~ka d) istog zakona, nabavei koriste za zagrijavanje stambenih i poslovnih objekata, te zazagrijavanje staklenika i plastenika u kojima vr{e proizvodnjupoljoprivrednih proizvoda, mogu ostvariti pravo na povratpla}ene akcize na te derivate nafte, pod uvjetom:a)da je ulje za lo`enje za koje se tra`i povrat akcize, prijeizv{enog prometa, odnosno uvoza, obojeno crvenombojom, suglasno ~lanu 32. stav (1) Zakona;b)da je lice od kojeg je nabavljeno ulje za lo`enje imaregistrirano skladi{te za prodaju ulja za lo`enje u skladu sa ~lanom 56. Pravilnika;c)da je za prodato ulje za lo`enje izdata faktura o prodatojkoli~ini, koja pored ostalih elemenata sadr`i i klauzulu daje u vrijednosti prodatog ulja za lo`enje sadr`anapripadaju}a akciza i u kom iznosu. Faktura koja ne sadr`inavedenu klauzulu ne mo`e se upotrijebiti u postupkupovrata pla}ene akcize po ovom osnovu;d)da posjeduje stambeni i/ili poslovni prostor, odnosno, davr{i poljoprivrednu proizvodnju u staklenicima i /iliplastenicima.^lan 47.(Normativi potrebnih koli~ina ulja za lo`enje)(1)Fizi~ka i pravna lica iz ~lana 46. ovog Pravilnika, moguostvariti pravo na povrat pla}ene akcize na nabavljene deri -vate nafte iz ~lana 5. stav (1) ta~ka d) Zakona za kalendarsku godinu i to u koli~ini od:a)17 litara po m² korisne povr{ine za zagrijavanje stambenih prostorija;b)9 litara po m² za zagrijavanje poslovnih prostorija;c)6 litara po m² za zagrijavanje staklenika i plastenika.(2)Koli~ina potro{nje iz stava (1) ovog ~lana utvr|ena je uskladu sa standardima koji reguliraju navedenu oblast.^lan 48.(Ostvarivanje prava na povrat)(1)Za ostvarivanje prava na povrat akcize, lica iz ~lana 46. ovog Pravilnika, prvo podnose zahtjev na obrascu PPLO zapriznavanje prava na utvr|ivanje ukupne koli~ine za koju semo`e ostvariti pravo na povrat akcize na ulje za lo`enje, utoku jedne kalendarske godine, nadle`noj organizacionojjedinici regionalnog centra UIO prema prebivali{tu/sjedi{tupodnosioca zahtjeva.(2)Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana sadr`i sljede}e podatke:a)o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime/ naziv, adresustanovanja/sjedi{te, JIB/PIB, odgovorno lice kod pravnog lica);b)o korisnoj povr{ina objekta koja se zagrijava na ulje zalo`enje;c)o koli~ini ulja za lo`enje prema normativu iz ~lana 47.ovog pravilnika;d)datum podno{enja zahtjeva.(3)Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana fizi~ko i pravno licepodnosi:a)dokaz o posjedovanju stambenog i/ili poslovnog prostora, odnosno, dokaz o vr{enju poljoprivredne proizvodnje ustaklenicima i /ili plastenicima;b)izjavu fizi~kog ili pravnog lica da se predmetni prostorzagrijava kori{tenjem lo` ulja, te da }e nabavljenekoli~ine koristiti isklju~ivo za grijanje tog prostora;c)fotokopiju potvrde o prebivali{tu za fizi~ka lica, a zapravna lica fotokopiju uvjerenja o registraciji kod Porezne uprave entiteta ili Br~ko Distrikta BiH.(4)Nadle`ni or gan UIO je du`an da zahtjev iz stava (1) ovog~lana rije{i u roku 30 dana od dana podno{enja istog.(5)Ukoliko nije bilo promjena podataka koje se odnose napodatke navedene u zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana, odlukao utvr|ivanju ukupne koli~ine za koju se mo`e ostvaritipravo na povrat akcize na ulje za lo`enje iz stava (4) ovog~lana, primjenjuje se kao osnov za povrate akcize iz ~lana49. ovog Pravilnika, za svaku narednu kalendarsku godinu,sve dok ne nastupi promjena okolnosti.(6)Sve izmjene podataka koje se odnose na podatke navedene u zahtjevu iz stava (1) ovog ~lana, lica iz ~lana 46. ovogPravilnika su du`na prijaviti UIO u roku od osam dana ponastupanju promjene tih podataka.^lan 49.(Na~in i postupak povrata pla}ene akcize na ulje za lo`enje)(1)Povrat pla}ene akcize na ulje za lo`enje vr{i se na osnovupismenog zahtjeva fizi~kog i/ili pravnog lica koji se mo`epodnijeti nadle`noj organizacionoj jedinici nakon dobijanjaodluke iz ~lana 48. ovog Pravilnika, na obrascu ZPLO, akoji se podnosi u periodu od 01.10. prethodne godine do01.03. godine za koju se tra`i povrat akcize.(2)Zahtjev iz stava (1) ovog ~lana mora da sadr`i:a)podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime/ naziv,adresu stanovanja/sjedi{te, JIB/PIB, odgovorno lice kodpravnog lica);b)oznaku odluke iz ~lana 48. ovog Pravilnika;c)koli~ina ulja za lo`enje za koji se tra`i povrat;d)iznos akcize za koji se tra`i povrat;e)broj ra~una kod banke na koji se treba izvr{iti prijenossredstava;f)datum podno{enja zahtjeva.(3)Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana, podnosilac zahtjevaprila`e:a)kopiju fakture propisane ~lanom 46. stava (2) pravilnika ib)dokaz o pla}enom iznosu fakture iz ta~ke a) ovog stava.Ponedjeqak, 29. 6. 2009.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 50 - Strana 41 Broj 50 - Strana 42S L U @ B E N I G L A S N I K B i HPonedjeqak, 29. 6. 2009.(4)Nadle`ni or gan UIO je du`an da zahtjev iz stava (1) ovog~lana rije{i u roku 30 dana od dana podno{enja istog.^lan 50.(Povrat akcize na pla}eni alkohol i etil alkohol koji se koristi uproizvodnji proizvoda na koje se ne pla}a akciza)(1)Preduzetnik i pravno lice imaju pravo na povrat akcize uvisini iznosa pla}ene akcize na nabavljeni alkohol kojikoriste za proizvodnju lijekova i/ili u medicinske svrhe.(2)Preduzetnik i pravno lice imaju pravo na povrat akcize uvisini iznosa pla}ene akcize na etil alkohol koji u procesuproizvodnje sredstava za ~i{}enje i pranje, kozmeti~kihproizvoda i ostalih proizvoda na koje se ne pla}a akciza,koriste kao repromaterijal.(3)Povrat pla}ene akcize iz stava (1) i (2) ovog ~lana vr{i se naosnovu pismenog zahtjeva preduzetnika i/ili pravnog lica, iuz isti se prila`u sljede}i dokazi:a)kopiju rje{enja nadle`nog organa kojim se potvr|uje da jepreduzetnik i pravno lice registrirano za obavljanjedjelatnosti iz stava (1) i/ili (2) ovog ~lana;b)da je nabavka izvr{ena od strane poreznog obveznika iz~lana 13. Zakona;c)kopiju fakture koja }e sadr`avati i klauzulu da je uvrijednost prodatog alkohola i etil alkohola sadr`anapripadaju}a akciza i u kom iznosu. Faktura koja ne sadr`inavedenu klauzulu ne mo`e se upotrijebiti u postupkupovrata pla}ene akcize po ovom osnovu;d)dokaz kupca o izvr{enom pla}anju.(4)Zahtjev za povrat pla}ene akcize iz stava (1) i (2) ovog ~lana podnosi se nadle`noj organizacionoj jedinici UIO premasjedi{tu podnosioca zahtjeva i isti mora da sadr`i:a)ime i prezime, adresu stanovanja i PIB za preduzetnika,odnosno, naziv, adresu i mjesto sjedi{ta i PIB za pravnalica;b)datum podno{enja zahtjeva;c)koli~ina nabavljenog repromaterijala za koji se tra`ipovrat akcize;d)broj ra~una kod banke.^lan 51.(Povrat akcize pla}ene na proizvode koji su izvezeni)(1)Pravno lice koje je trajno izvezlo akcizne proizvode na kojeje pla}ena akciza, ima pravo na povrat prethodno pla}eneakcize.(2)Povrat pla}ene akcize iz stava (1) ovog ~lana vr{i se naosnovu pismenog zahtjeva pravnog lica i uz isti se prila`usljede}i dokazi:a)kopija izvozne carinske prijave-EX 1 s ovjerenim istupom akciznih proizvoda sa carinskog podru~ja Bosne iHercegovine;b)dokaz o pla}enoj akcizi na proizvode koji se izvoze.(3)Zahtjev za povrat pla}ene akcize iz stava (1) ovog ~lanapodnosi se nadle`nom regionalnom centru UIO premasjedi{tu podnosioca zahtjeva.^lan 52.(Rok za povrat akcize)Nakon poravnanja drugih obaveza obveznika indirektnihporeza, UIO }e izvr{iti povrat akcize iz ~lana 46., 50. i 51.Pravilnika, u roku iz ~lana 31. stav (5) Zakona, ra~unaju}i odkada je nadle`na organizaciona jedinica UIO zaprimila zahtjev.VIII. OGRANI^ENJA U PROMETU ODRE\ENIHPROIZVODA^lan 53.(Obilje`avanje ulja za lo`enje)(1)Porezni obveznik, u skladu sa ~lanom 32. stav (1) Zakona,du`an je prije pu{tanja u promet ili uvoza, ulje za lo`enjeobojiti crvenom bojom, na na~in {to }e u navedeni proizvoddodati indikator.(2)Ulje za lo`enje mora biti obojeno crvenom bojom C.I. Sol -vent Red 19, te mora sadr`avati indikator C.I. Sol vent Yel -low 124 (N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi) etil - 4(fenilazo)analin) u koli~ini ne manjoj od 6,0 mg/1. Koli~ina indikatora odre|uje se prema standardu 1110:2002.^lan 54.(Obra~unavanje i pla}anje akcize i putarine u slu~aju kada uljeza lo`enje nije obilje`eno i kada se koristi suprotno njegovojosnovnoj namjeni)(1)Ako nadle`ni organi utvrde da je ulje za lo`enje stavljeno upromet, koje prethodno nije obojeno u skladu sa ~lanom 53.ovog Pravilnika, na utvr|enu koli~inu tako prometovanogulja za lo`enje naplatit }e se od poreznog obveznika akciza u iznosu od 0,30 KM po litru i putarina u iznosu od 0,15 KMpo litru za puteve i 0,10 KM za izgradnju autoputeva, afizi~ka i pravna lica koja izvr{e nabavku istog ne moguostvariti pravo na povrat akcize, u skladu sa ~lanom 31.Zakona.(2)Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da se ulje za lo`enjekoristi suprotno njegovoj osnovnoj namjeni, odnosno, da seisto koristi kao pogonsko gorivo za vozila na motorni pogon, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih transportnihsredstava na motorni pogon, odnosno za pogon drugihmotora, u tom slu~aju izvr{i}e se obra~unavanje akcize uiznosu od 0,30 KM po litru, na koli~inu koja se dobije kadase utvr|ena zapremina rezervoara uve}a za deset puta, anaplata tako obra~unate akcize izvr{it }e se od vlasnikapredmetnog prijevoznog sredstva. Pored akcize na takoutvr|ene koli~ine ulja za lo`enje obra~unat }e se i naplatitiputarina u iznosu od 0,15 KM po litru za puteve i 0,10 KMza izgradnju autoputeva.^lan 55.(Skladi{te ulja za lo`enje)Skladi{te ulja za lo`enje je zatvoreni prostor u komeobveznik-dr`alac skladi{ta ulja za lo`enje prima ili otpremaulje za lo`enje EL i LS (ekstra lako i lako specijalno), kojimora biti vidljivo ozna~en i odvojen od drugih prostora.^lan 56.(Registracija skladi{ta ulja za lo`enje kod UIO)(1)Dr`alac skladi{ta du`an je najmanje 15 dana prije po~etkakori{tenja skladi{ta za promet ulja za lo`enje, podnijetizahtjev za registraciju na obrascu RSUL nadle`nomregionalnom centru prema svom sjedi{tu, neovisno odposjedovanja odobrenja za dr`anje carinskog skladi{ta.(2)Zahtjev za registraciju skladi{ta iz stava (1) ovog ~lanasadr`i sljede}e podatke:a)naziv, sjedi{te dr`aoca skladi{ta, PIB/JIB i/ili ID broj;b)adresa skladi{ta;c)kapacitet skladi{ta.(3)Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana obavezno se prila`e:a)rje{enje nadle`nog organa o ispunjavanju tehni~kih uvjetaza skladi{tenje i prodaju ulja za lo`enje;b)izjava da je skladi{te izdvojeno iz mjesta predvi|enog zasnabdjevanje pogonskim gorivom motornih vozila ivozila na motorni pogon.(4)Po okon~anju postupka registracije skladi{ta, nadle`niregionalni centar UIO izdaje uvjerenje o registraciji.^lan 57.(Evidencije o prometu ulja za lo`enje)(1)Porezni obveznici koji vr{e prodaju ulja za lo`enje EL i LSiz skladi{ta prema ~lanu 32. Zakona, du`ni su voditievidencije o kupcima koji vr{e nabavku ulja za lo`enje.(2)Evidencija iz stava (1) ovog ~lana sadr`i sljede}e podatke:a)ime i prezime ili naziv kupca;b)JMB ili ID broj kupca;c)adresa kupca ili sjedi{te;d)broj fakture;e)datum isporuke ulja za lo`enje;f)prodata koli~ina i vrijednost ulja za lo`enje;g)iznos obra~unate akcize.(3)Porezni obveznici, du`ni su do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti UIO evidencije propisane ovim ~lanom naobrascu IKUL (isporu~ene koli~ine ulja za lo`enje) koji jesastavni dio ovog Pravilnika, i u svakom momentu, radikontrole, ovla{tenim licima UIO omogu}iti nesmetan pristup tim evidencijama. Evidencije se moraju voditi i dr`ati uskladi{tu. Ponedjeqak, 29. 6. 2009.S L U @ B E N I G L A S N I K B i HBroj 50 - Strana 43^lan 58.(Kontrola prometa ulja za lo`enje)(1)Kontrolu na~ina obilje`avanja, prometa i kori{tenja ulja zalo`enje u svrhe za koje je namijenjeno, te ispravno vo|enjepropisanih evidencija, vr{e inspektori UIO, kao i ovla{tenaslu`bena lica nadle`nih organa entiteta i Br~ko DistriktaBiH.(2)Kada organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH u postupkukontrole utvrde nepravilnosti koje imaju za posljedicuobra~unavanje i naplatu akcize, u tom slu~aju, zapisnik skonstatovanim nepravilnostima dostavit }e UIO, radipreduzimanja radnji iz ~lana 34. stav (2) Zakona.IX. PUTARINA^lan 59.(Derivati nafte na koje se pla}a putarina)(1)Putarina kao vrsta indirektnog poreza, pla}a se na deri vatenafte iz ~lana 3. i ~lana 4. ta~ka a) i c) ovog Pravilnika.(2)Na deri vate nafte iz stava (1) ovog ~lana putarina seobra~unava i pla}a i to:a)putarina za puteve u iznosu od 0,15 KM po jednom litru ib)putarina za izgradnju autoputeva u iznosu od 0,10 KM pojednom litru.(3)Putarina iz stava (2) ovog ~lana, obra~unava se i pla}a politri derivata nafte na koli~inu utvr|enu pri temperaturi od +15 stepeni celzijusa.(4)Pri prera~unu naftnih derivata iz kilograma u litre koristi seprosje~na specifi~na te`ina u skladu sa ~lanom 15. stav (2)ovog Pravilnika.^lan 60.(Osloba|anje od pla}anja putarine)(1)Osloba|anje od pla}anja putarine iz ~lana 36. stav (1)Zakona, odnosi se na dizel gorivo koje koriste rudnici itermoelektrane u procesu proizvodnje i `eljeznice za pogon{inskih vozila (u daljnjem tekstu: korisnici), i to na odre|enu koli~inu koju odobri Upravni odbor UIO na prijedlog vladaentiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.(2)Odobravanje koli~ina iz stava (1) ovog ~lana Upravni odborUIO }e vr{iti za svaku godinu najkasnije do 31.10. teku}egodine koja prethodi godini za koju se vr{i odobravanje.^lan 61.(Osloba|anje putarine pri uvozu dizel goriva)(1)Osloba|anje od pla}anja putarine pri uvozu dizel goriva poodlukama iz ~lana 60. ovog Pravilnika, vr{i nadle`ni carinski or gan u skladu s carinskim propisima.(2)Osloba|anje iz stava (1) ovog ~lana uvoznik, mo`e ostvaritiako u postupku uvoznog carinjenja posjeduje:a)ugovor zaklju~en sa korisnikom o uvozu dizel goriva izstava (1) ovog ~lana;b)izjavu korisnika da se po{iljka, koja je predmet carinjenja,odnosi na uvoz dizel goriva po odluci iz ~lana 60. ovogPravilnika.(3)Nadle`ni carinski or gan du`an je Sektoru za poreze do10-tog u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti izvje{taj naObrascu "PUT - II",koji ~ini sastavni dio ovog pravilnika.^lan 62.(Osloba|anje putarine pri nabavkama u doma}em prometu)(1)Osloba|anje od pla}anja putarine u doma}em prometu dizelgoriva po odlukama iz ~lana 60. ovog Pravilnika, mo`e seostvariti samo ako se nabavka vr{i kod poreznog obveznika.(2)Porezni obveznik koji vr{i isporuku dizel goriva po odluci izstava (1) ovog ~lana ne vr{i obra~un putarine, ve} na fakturinavodi ~lan Zakona po kojem se vr{i osloba|anje i brojodluke.(3)O osloba|anjima iz stava (1) ovog ~lana porezni obveznikdu`an je Sektoru za poreze do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti izvje{taj o tim isporukama na Obrascu"PUT - III", koji ~ini sastavni dio ovog Pravilnika.^lan 63.(Na~in obavje{tavanja o nabavkama od strane korisnika)Korisnik je du`an da a`urno vodi evidenciju nabavke iprati upotrebu dizel goriva po odlukama iz ~lana 60. ovogPravilnika, te najkasnije do 10-tog u teku}em mjesecu zaprethodni mjesec dostaviti Sektoru za poreze mjese~neizvje{taje o nabavkama dizel goriva na Obrascu "PUT - IV",koji ~ini sastavni dio ovog Pravilnika.^lan 64.(Kontrola i naknadna naplata)(1)Ukoliko su u toku jednog mjeseca nabavljene koli~ine manjeod mjese~no odobrenih koli~ina razlika se mo`e prenositi nadruge mjesece, s tim da ukupne nabavke za kalendarskugodinu ne mogu biti ve}e od zbira 12 mjese~nih odobrenihkoli~ina.(2)Na nabavljene koli~ine reprodukcionog materijala ve}e ododobrenih kao i na nabavljene koli~ine dizel goriva koje suiskori{tene suprotno namjeni iz ~lana 60. ovog Pravilnika,obra~una}e se i naplatiti putarina u skladu sa ~lanom 35. stav (2) Zakona.(3)Kontrolu koli~ina i namjenskog utro{ka dizel goriva u skladu sa odlukama iz ~lana 60. ovog pravilnika vr{e ovla{tena licaUIO.X. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE^lan 65.(Prijava proizvodnih pogona i skladi{ta registriranih poreznihobveznika)(1)Prijava postoje}ih proizvodnih pogona i skladi{nog prostoraregistriranih poreznih obveznika vr{i se na obrascima iz~lana 14. ovog Pravilnika koji se podnose regionalnomcentru UIO Odsjek za poreze Grupa za pru`anje uslugaporeznim obveznicima prema sjedi{tu obveznika.(2)Imaoci skladi{ta ulja za lo`enje, koji prema propisima koji su bili na snazi prije dono{enja Zakona, nisu bili u obaveziregistrovanja istih kod UIO, du`ni su stupanjem na snaguistog izvr{iti registraciju skladi{ta ulja za lo`enje, suglasnoodredbama ~lana 56. ovog Pravilnika, u roku od 30 dana oddana po~etka primjene Zakona.^lan 66.(Popis zaliha akciznih proizvoda)(1)Porezni obveznici i druga lica koji sa bave prometomakciznih proizvoda, du`ni su na dan po~etka primjeneZakona izvr{iti popis zaliha akciznih proizvoda, obra~unatiakcizu po novim stopama, te u roku od sedam dana od danaizvr{enog popisa dostaviti UIO popisne liste.(2)Popisna lista iz stava (1) ovog ~lana najmanje trebasadr`avati sljede}e podatke:a)vrsta akciznog proizvoda;b)koli~ina;c)akciza obra~unata prema ranije va`e}im propisima;d)akciza obra~unata u skladu sa Zakonom;e)razlika akcize za uplatu (d-c).(3)Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometomderivata nafte du`ni su dostaviti popisnu listu iz stava (2)ovog ~lana i sa obra~unatom putarinom za izgradnjuautoputeva od 0,10 KM po jednom litru proizvoda.^lan 67.(Popis zaliha duhanskih prera|evina)(1)Izuzetno od ~lana 66. stav (2) ovog pravilnika, porezniobveznici i druga lica koji se bave prometom duhanskihprera|evina, dostavljaju popisne liste koje sadr`avajusljede}e podatke:a)vrsta duhanske prera|evine;b)koli~ina;c)stara maloprodajna cijena;d)stara maloprodajna vrijednost (b x c);e)PDV sadr`an u maloprodajnoj vrijednosti;f)vrijednost bez PDV-a (d-e);g)akciza obra~unata prema ranije va`e}im propisima;h)nova maloprodajna cijena;i)nova maloprodajna vrijednost (b x h);j)proporcionalna akciza (42%);k)posebna akciza (b x 0,15 KM);l)ukupni iznos akcize (j + k);m)razlika akcize za uplatu (l - g)
Instrukcija o provedbi postupka povrata akcize i putarine po osnovu međunarodnih sporazuma Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 5/09 26.01.2009 SG BiH 68/09 instrukcija,akciza,akcize,putarina,povrat Bosna i Hercegovina Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje БоснаиХерцеговинаУправазаиндиректно oпорезивање___________________________________________________________________________________________________ Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, tel: 051/335-100, fax: 051/335-101 Ул. БанаЛазаревићабб, 78000 БањаЛука, тел: 051/335-100, фaкс: 051/335-101 Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH“ broj: 89/05), a u vezi s članom 12. Odluke o postupku oslobađanja i povrata akcize i putarine po osnovu primjene međunarodnih ugovora („Službeni glasnik BiH“ br: 26/08 i 92/08), direktor Uprave za indirektno oporezivanje, d o n o s i INSTRUKCIJU O PROVEDBI POSTUPKA POVRATA AKCIZE I PUTARINE PO OSNOVU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA Član 1. (Predmet) Ovom Instrukcijom propisuje se nadležnost za vođenje postupka po zahtjevima za povrat akcize i putarine po osnovu međunarodnih sporazuma, nadležnost za donošenje rješenja, nadležnost za donošenje rješenja po žalbi na prvostepeno rješenje, nadležnost za izvršenje rješenja kojim je odobren povrat i obaveza vođenja evidencije i izrade softverske aplikacije. Član 2. (Nadležnost za vođenje postupka povrata) Za vođenje postupka po zahtjevima za povrat akcize i putarine po osnovu međunarodnih sporazuma, nadležna je Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima Odsjeka za poreze u Regionalnom centru Sarajevo. Član 3. (Nadležnost za donošenje rješenja o povratu) Šef Grupe za pružanje usluga poreznim obveznicima, u skladu s odredbama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“ broj: 89/05), donosi rješenje o povratu, ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani Odlukom o postupku oslobađanja i povrata akcize i putarine po osnovu međunarodnih sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br. 26/08 i 92/08). Član 4. (Nadležnost za rješavanje po žalbama izjavljenim na prvostepena rješenja o povratu) Prvostepenu odluku po žalbi izjavljenoj na rješenje iz člana 3. ove Instrukcije, donosi šef Odsjeka za poreze u Regionalnom centru Sarajevo. 2Član 5. (Nadležnost za izvršenje rješenja) Povrat akcize i putarine na osnovu izvršnih rješenja Odsjeka za poreze u Regionalnom centru Sarajevo - Grupe za pružanje usluga poreznim obveznicima, vrši Sektor za poslovne usluge - Odsjek za finansijsko upravljanje. Troškove transakcije sredstava snosi Uprava za indirektno oporezivanje. Član 6. (Vođenje evidencije i izrada aplikacije) Evidencija o korisnicima prava na povrat akcize i putarine i iznosu akcize i putarine za koji je odobren povrat se vodi elektronski od strane Grupe za pružanje usluga poreznim obveznicima Odsjeka za poreze u Regionalnom centru Sarajevo, a evidenciju o oslobađanju od plaćanja akcize i putarine prilikom uvoza vodi nadležna organizaciona jedinica Sektora za carine. Sektor za informacione tehnologije je dužan da sačini softversku aplikaciju za vođenje evidencije. Član 7. (Stupanje na snagu) Ova Instrukcija stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Broj: 02-3462/08 DIREKTOR Datum: 24.12.2008. godine Kemal Čaušević
Odluka o izmjeni tarife administrativnih taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 42/08 26.05.2008 SG BiH 83/22, SG BiH 30/22, SG BiH 18/20, SG BiH 68/19, SG BiH 62/17, SG BiH 53/17, SG BiH 32/17, SG BiH 78/14, SG BiH 15/14, SG BiH 98/12, SG BiH 03/10, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 administrativne takse,takse,bih,odluka ODLUKU O IZMJENI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI ^lan 1. U Tarifi administrativnih taksi ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06 i 3/08), u poglavlju X. u TAR. broj 106. ta~ka g) se bri{e. ^lan 2. Ova Odluka stu pa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH".
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 35/08 05.05.2008 SG BiH 62/23, SG BiH 87/22, SG BiH 47/22, SG BiH 44/20, SG BiH 85/17, SG BiH 65/10, SG BiH 100/07, SG BiH 06/07, SG BiH 60/06, SG BiH 21/06, SG BiH 93/05 pdv,porez PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ^lan 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07 i 100/07) iza ~lana 2. dodaje se novi ~lan 2a koji glasi: "^lan 2a (Glavni i sporedni prometi) (1) U skladu s Zakonom o PDV-u primjenjivat }e se princip koji se odnosi na glavne i sporedne promete. Sporedni prometi imaju isti PDV tretman kao i osnovni promet koji vr{i isti porezni obveznik. Promet se smatra sporednim u odnosu na osnovni promet ako on za klijenta ne predstavlja cilj sam po sebi, nego preduvjet za kori{tenje ili sredstvo za bolje kori{tenje osnovnog prometa." ^lan 2. ^lan 7. mijenja se i glasi: "^lan 7. Iznajmljivanje (1) Kod zaklju~enih ugovora o lizingu ili iznajmljivanju, razgrani~enje da li se radi o prometu dobara ili prometu usluga vr{i se u skladu s Aneksom 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Aneks 1 se primjenjuje na ugovore koji su zaklju~eni na odre|eni pe riod, za pokretnu i/ili nepokretnu imovinu, kada niti jedna od ugovornih strana ne mo`e raskinuti ugovor ukoliko se strane pridr`avaju ugovornih obaveza. (2) Ukoliko se, prema ugovoru zaklju~enom saglasno Aneksu 1 ovog Pravilnika, promet klasifikuje kao promet dobara, u vezi s obra~unom porezne osnovice primjenjuju se sljede}a pravila: a) ugovor bez opcije kupovine ili produ`enja - porezna osnovica se obra~unava kao ukupan iznos svih uplata koje porezni obveznik, u skladu s ugovorom, prima u toku ugovorenog perioda; b) ugovor s opcijom za kupovinu - porezna osnovica se obra~unava kao ukupan iznos svih uplata koje porezni obveznik, u skladu s ugovorom, prima u toku ugovorenog perioda, uklju~uju}i iznos koji porezni obveznik prima ukoliko je opcija iskori{tena; c) ugovor s opcijom za produ`enje - porezna osnovica se obra~unava kao ukupan iznos svih uplata koje porezni obveznik, u skladu s ugovorom, prima u toku ugovorenog perioda, uklju~uju}i iznose koji proizilaze iz eventualnog produ`enog perioda. Uplate koje se odnose na eventualni pe riod produ`enja, a nakon isteka perioda amortizacije predmeta ugovora, saglasno Aneksu 1 ovog Pravilnika, ne uklju~uju se u poreznu osnovicu prije nego {to se te uplate izvr{e ili izda porezna faktura koja se odnosi na te uplate, koja god radnja da bude ranija; d) ugovor s opcijom za kupovinu i opcijom za produ`enje - porezna osnovica jeste ni`i iznos od iznosa obra~unatih u skladu s ta~kom b) i ta~kom c) ovog stava. Ukoliko je uplata ili dio uplate obra~unat na osnovu faktora koji su promjenjivi (npr. visine kamatne stope) i bit }e kona~no obra~unata u toku ugovorenog perioda, u poreznu osnovicu se uklju~uju iznosi uplata obra~unatih po osnovu nivoa promjenjivih faktora u trenutku nastanka porezne obaveze." ^lan 3. ^lan 8. mijenja se i glasi: "^lan 8. (Pojam novosagra|enih gra|evinskih objekata) (1) Novosagra|enom nepokretnom imovinom smatraju se objekti koji jo{ nisu upotrebljavani. (2) Ekonomski djeljivim cjelinama (stan, poslovni prostor, gara`a, itd.) smatraju se dijelovi novosagra|enih gra|evinskih objekata iz stava 1. ovog ~lana, kojima se prometuje kao posebnim cjelinama i za koje se pla}a posebna naknada." ^lan 4. U ~lanu 15. iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2) i (3) koji glase: "(2) Pod zasebnim poslovnim subjektom iz ~lana 7. stav (2) Zakona podrazumijeva se imovina ili dio imovine koja samostalno mo`e funkcionirati i koja je kao takva evidentirana u poslovnim knjigama poreznog obveznika. (3) Kod prijenosa cjelokupne ili dijela imovine iz stava (1) ovog ~lana smatra se da sticalac iste je nasljednik (stu pa na mjesto prenosioca)." ^lan 5. Iza ~lana 19. dodaje se novi ~lan 19a koji glasi: "^lan 19a (Kori{tenje usluga u vanposlovne svrhe kod gra|evinskih radova) ^lan 9. stav (1) ta~ka 3. Zakona primjenjuje se na gra|evinske radove i bilo koje vrste renoviranja ili adaptacije nepokretne imovine ~ija vrijednost po nepokretnoj imovini prelazi 10.000 KM u jednoj kalendarskoj godini, a koje sam porezni obveznik ili njegovi uposleni izvode na nepokretnoj imovini ~iji je vlasnik porezni obveznik ili koju on iznajmljuje." ^lan 6. U ~lanu 21. iza stava (6) dodaju se novi stavovi (7) i (8) koji glase: "(7) Radi izbjegavanja duplog oporezivanja ili neoporezivanja iz ~lana 16. Zakona, mjesto prometa za usluge iz ~lana 15. stav (2) ta~ka 4. Zakona i usluge iznajmljivanja prijevoznih sredstava jeste mjesto gdje se usluga fakti~ki koristi ili u`iva kada isporu~ilac i/ili primalac ima sjedi{te poduze}a ili prebivali{te izvan BiH. (8) Ukoliko se usluga na koju se odnosi stav (7) koristi ili u`iva i unutar i izvan BiH, mjesto prometa je mjesto gdje se usluga prete`no koristi ili u`iva." Dosada{nji stav (7) postaje novi stav (9). ^lan 7. ^lan 22. mijenja se i glasi: Ponedjeljak, 5. 5. 2008. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 35 - Stranica 17 Broj 35 - Stranica 18 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 5. 5. 2008. "^lan 22 (Utvr|ivanje osnovice) (1) Porezna osnovica za promete iz ~lana 5. stav (1) Zakona jeste nabavna cijena tih ili sli~nih dobara u trenutku prometa, bez PDV-a. Za pokretnu imovinu koja podlije`e umanjenju vrijednosti obi~no se mo`e smatrati da je to nabavna cijena, koja ne uklju~uje PDV, umanjena za 20 odsto za svaku zapo~etu kalendarsku godinu nakon kalendarske godine u kojoj je do{lo do stjecanja tih dobara ili njihovih dijelova, osim ako je iz okolnosti slu~aja jasno da se rezultat obra~una znatno razlikuje od nabavne cijene sli~nih dobara bez PDV-a u trenutku kori{tenja predmetnih dobara. (2) Poreznu osnovicu za promet usluga iz ~lana 9. Zakona ~ine ukupni tro{kovi poreznog obveznika za pru`ene usluge. (3) ^lan 20. stav (8) Zakona odnosi se samo na promet dobara ili usluga koji uklju~uje postojanje porodi~nih ili drugih bliskih li~nih veza, te odnosa upravljanja, vlasni{tva, ~lanstva, finansijskih ili pravnih odnosa izme|u dobavlja~a i kupca i to samo kada je ta veza ili odnos, a ne neki dokazivi komercijalni razlozi, dovela do vrijednosti ni`e od one tr`i{ne. Pravni odnosi iz ovog stava obuhvataju odnos izme|u poslodavca i uposlenog ili porodice uposlenog, ili drugih blisko povezanih lica. (4) Tr`i{na vrijednost se definira kao ukupan iznos koji bi kupac, da bi stekao predmetna dobra ili usluge u tom trenutku, morao, u istoj fazi trgovanja u kojoj dolazi do prometa dobara ili usluga i u uvjetima lojalne konkurencije, platiti isporu~iocu dobara/pru`aocu usluga s kojim je u poslovnom odnosu na teritoriji BiH. Kada se ne mo`e utvrditi neki sli~an promet dobara ili usluga, tr`i{na vrijednost podrazumijeva sljede}e: a) za dobra, iznos koji nije ni`i od nabavne cijene tih ili sli~nih dobara ili, u nedostatku nabavne cijene, cijena ko{tanja odre|ena u trenutku vr{enja prometa; b) za usluge, iznos koji nije ni`i od ukupnih tro{kova poreznog obveznika za pru`ene usluge. (5) U smislu ~lana 20. stav (10) ta~ka 3. Zakona, smatra se da kamate uklju~uju iznos kamate obra~unate za pe riod nakon prometa predmetnih dobara ili usluga. (6) Zavisni tro{kovi koji su, prema ~lanu 21. stav (2) ta~ka 2. Zakona, uklju~eni u poreznu osnovicu za PDV na uvoz dobara, pored vrste tro{kova navedenih u ovoj odredbi, obuhvataju i npr. tro{kove {peditera, terminala, smje{taja, naknade za carinjenje i sli~no. Administrativne takse i naknade inspekcijama i drugim javnim organima izvr{ne vlasti nisu uklju~ene u poreznu osnovicu za PDV kod uvoza." ^lan 8. ^lan 32. mijenja se i glasi: "^lan 32. (Usluge osiguranja i reosiguranja) (1) Osloba|anje pla}anja poreza iz ~lana 25. stav (1) ta~ka 1. Zakona u vezi s osiguranjem odnosi se na transakcije gdje se davalac osiguranja, u zamjenu za raniju uplatu ili ranije uplate premije, obavezuje da, u slu~aju materijalizacije osiguranog rizika, osiguraniku pru`i pokri}e dogovoreno pri zaklju~enju ugovora. Osloba|anje pla}anja poreza iz ~lana 25. stav (1) ta~ka 1. Zakona u vezi s reosiguranjem odnosi se na transakcije gdje davalac osiguranja, u zamjenu za raniju uplatu ili ranije uplate premije, preuzima ukupan ili dio rizika davaoca osiguranja. Usluga osiguranja ili reosiguranja koja je oslobo|ena pla}anja poreza podrazumijeva postojanje ugovornog odnosa izme|u davaoca usluge osiguranja i lica ~iji su rizici pokriveni osiguranjem, odnosno osiguranika. (2) Osloba|anje pla}anja poreza za brokere i agente osiguranja (zastupnici) odnosi se samo na usluge koje pru`aju lica koja imaju ugovorni odnos i s davaocem osiguranja i s osiguranom stranom, a u svojstvu posrednika." ^lan 9. ^lan 33. mijenja se i glasi: "^lan 33. (Promet nepokretne imovine) (1) Osloba|anje pla}anja poreza iz ~lana 25. stav (1) ta~ka 2. Zakona odnosi se na svaki promet nepokretne imovine izuzev prvog prijenosa prava vlasni{tva nad novosagra - |enom nepokretnom imovinom ili ekonomski djeljivim cjelinama u sklopu novosagra|ene nepokretne imovine. (2) Osloba|anje pla}anja poreza iz ~lana 25. stav (1) ta~ka 2. Zakona odnosi se na svaki promet zemlji{tem, osim zemlji{ta na kome se nalazi sagra|eni nepokretni objekat i zemlji{ta koje pripada objektu i slu`i njegovoj funkciji, osim poljoprivrednog i {umskog zemlji{ta. Promet takvim zemlji{tem oslobo|en je pla}anja poreza samo ukoliko je promet tog objekta oslobo|en." ^lan 10. ^lan 34. mijenja se i glasi: "^lan 34. (Usluge izdavanja u zakup i podzakup nepokretne imovine) (1) Osloba|anje pla}anja poreza iz ~lana 25. stav (1) ta~ka 3. Zakona odnosi se samo na izdavanje u zakup nepokretne imovine i dijelova nepokretne imovine za stanovanje i na izdavanje u zakup poljoprivrednog i {umskog zemlji{ta. (2) Smje{taj u hotelima ili objektima sli~ne funkcije ne smatra se stanovanjem." ^lan 11. ^lan 35. mijenja se i glasi: "^lan 35. (Finansijske usluge) (1) Osloba|anje pla}anja poreza iz ~lana 25. stav (1) ta~ka 4. pod a) Zakona u vezi s odobravanjem i upravljanjem kreditima odnosi se na sve vrste datih zajmova. Osloba|anje se primjenjuje samo na poreznog obveznika koji je dao zajam. (2) Finansijske usluge iz ~lana 25. stav (1) ta~ka 4. Zakona obuhvataju i prate}e usluge posrednika, ali samo ukoliko te usluge imaju karakteristike finansijske usluge u korist krajnjeg primaoca finansijske usluge. (3) Porezno osloba|anje iz ~lana 25. ta~ka 4. pod d) Zakona odnosi se i na sve usluge koje pru`aju registri hartija od vrijednosti u skladu s propisima o hartijama od vrijednosti. Pod uvjetima ~uvanja vrijednosnih papira iz ~lana 25. ta~ka 4. pod d) Zakona podrazumijevaju se kastodi, odnosno skrbni~ki poslovi s hartijama od vrijednosti, koje pru`aju ovla{tena lica u skladu s propisima o hartijama od vrijednosti. (4) Porezno osloba|anje iz ~lana 25. ta~ka 4. pod e) Zakona odnosi se i na poslove depozitara investicionog fonda". ^lan 12. ^lan 60. mijenja se i glasi: "^lan 60. (Slobodne zone) (1) Osloba|anje pla}anja iz ~lana 30. stav (1) ta~ka 2. Zakona, a u vezi s isporukama u slobodne zone i carinska skladi{ta, primjenjuje se samo na dobra koja nisu u slobodnom prometu (dobra koja nemaju carinski sta tus dobara iz BiH). Me|utim, ovo osloba|anje se ne primjenjuje na dobra koja su namijenjena krajnjoj upotrebi ili potro{nji u slobodnoj zoni ili carinskom skladi{tu. (2) Osloba|anje pla}anja iz ~lana 30. stav (1) ta~ka 3. Zakona primjenjuje se samo na usluge koje, prema ~lanu 21. stav (2) ta~ka 2. Zakona, ~ine dio porezne osnovice kod uvoza dobara. (3) Porezni obveznik mo`e da ostvari osloba|anje pla}anja poreza iz ~lana 30. Zakona samo ukoliko posjeduje: a) dokument poduze}a koje upravlja slobodnom zonom ili carinskim skladi{tem (u daljnjem tekstu: poduze}e) kojim se potvr|uje da izme|u poduze}a i poreznog obveznika postoji va`e}i ugovor o kori{tenju slobodne zone ili carinskog skladi{ta; b) kopiju jedinstvene carinske isprave kojom se dokazuje da su dobra koja su unesena u slobodnu zonu ili carinsko skladi{te u skladu s carinskim propisima." ^lan 13. ^lan 61. mijenja se i glasi: "^lan 61. (Odbitak ulaznog poreza kod prometa u slobodnim zonama) (1) Zakon ne propisuje pravo na odbitak ulaznog PDV-a koje je povezano s prometima oslobo|enim pla}anja prema ~lanu 30. Zakona. Kod prometa iz ~lana 60. stav (1) ovog Pravilnika, PDV se ne obra~unava na nabavku tih dobara te stoga nije od zna~aja razmatrati bilo kakvo pravo na odbitak PDV-a povodom takvih isporuka. (2) Ulazni PDV koji je povezan s pru`anjem usluga koje su prema ~lanu 30. stav (1) ta~ka 3. Zakona oslobo|ene pla}anja mo`e se odbiti samo ukoliko }e promet istovremeno biti oslobo|en pla}anja prema ~lanu 26. stav (1) ta~ka 7. Zakona. Osloba|anje pla}anja iz ~lana 26. stav (1) ta~ka 7. Zakona primjenjuje se samo na usluge koje, prema ~lanu 21. stav (2) ta~ka 2. Zakona, ~ine dio porezne osnovice kod uvoza dobara." ^lan 14. ^lan 69. stav (2) mijenja se i glasi: "(2) Ispravku kupac mora obaviti u poreznom razdoblju u kojem je promijenjena porezna osnovica. Ukoliko UIO izda rje{enje, ispravka se mora izvr{iti u poreznom razdoblju u kojem rje{enje postaje izvr{no." ^lan 15. ^lan 73. se bri{e. ^lan 16. ^lan 74. mijenja se i glasi: "^lan 74. (Utvr|ivanje srazmjernog dijela ulaznog poreza) (1) U slu~aju dobara i usluga koje porezni obveznik koristi i za promete za koje se PDV mo`e odbiti u skladu s ~lanom 32. stav (2), (3) i (5) i za promete za koje se PDV ne mo`e odbiti, odbija se samo srazmjerni dio PDV-a koji se odnosi na prve pomenute promete. (2) Srazmjerni iznos ulaznog poreza koji se mo`e odbiti privremeno se utvr|uje na osnovu prometa iz prethodne godine i, ukoliko nema podataka o prometu u prethodnoj godini ili ukoliko se radi o zanemarivom iznosu (de minimis), dio koji se mo`e odbiti utvr|uje UIO na osnovu izjave poreznog obveznika. (3) Procenat srazmjernog odbitka sastoji se od razlomka koga ~ine sljede}i iznosi, sem iznosa iz ~lana 33. stav (4) Zakona: a) brojnik se sastoji od ukupnog iznosa godi{njeg prometa, bez PDV-a, koji se odnosi na promete kod kojih se PDV mo`e odbiti u skladu s ~lanom 32. stav (2), (3) i (5); b) nazivnik se sastoji od ukupnog iznosa godi{njeg prometa, bez PDV-a, Procenat srazmjernog odbitka = Godi{nji promet definiran u ta~ki a) ovoga stava x 100 Godi{nji promet definiran u ta~ki b) ovoga stava (4) Srazmjerni porezni odbitak izra~unava se primjenom procenta srazmjernog odbitka na iznos ulaznog poreza umanjenog za iznos koji porezni obveznik nema pravo da odbije i umanjen za iznos koji porezni obveznik ima pravo da u potpunosti odbije. Razmjerni porezni = odbitak [ Iznos ulaznog poreza u poreznom razdoblju - (Iznos ulaznog poreza koji se ne mo`e odbiti + Iznos ulaznog poreza koji se u potpunosti mo`e odbiti) ] procenat X razmjernog odbitka (5) Odbici izvr{eni na osnovu privremenog srazmjernog dijela mijenjaju se na osnovu iznosa stvarnog prometa. Ova se izmjena za prethodnu godinu vr{i najkasnije putem porezne prijave za mjesec mart teku}e godine." ^lan 17. ^lan 76. mijenja se i glasi: "^lan 76. (Ispravka odbitka ulaznog poreza) (1) Periodom za ispravku iz ~lana 36. stav (2) Zakona smatra se pe riod od pet kalendarskih godina, uklju~uju}i godinu po~etka upotrebe opreme. U slu~aju nepokretne imovine, radi se o periodu od deset kalendarskih godina, uklju~uju}i godinu po~etka upotrebe objekta. (2) Ispravka iz ~lana 36. stav (1) ta~ka 1. Zakona primjenjuje se na na~in opisan u stavu (3) i (4) ovog ~lana. (3) Ispravka prvobitnog odbitka ulaznog poreza vr{i se kada do|e do naknadne promjene upotrebe kapitalnih dobara ~ija je posljedica pravo poreznog obveznika da odbije ni`i ili vi{i iznos. Pod kapitalnim dobrima podrazumijeva se oprema i nepokretna imovina. Ispravka na godi{njem nivou PDV-a obra~unatog na kapitalna dobra vr{i se samo na jednoj desetini za nepokretnu imovinu i na jednoj petini za druge vrste kapitalnih dobara. Ispravka se vr{i na osnovu promjena u pravu na odbitak u narednim godinama u odnosu na pravo na odbitak u godini kada su kapitalna dobra ste~ena. Nije potrebno da porezni obveznik izvr{i ispravku odbitka ukoliko se srazmjerni dio PDV-a koji se Ponedjeljak, 5. 5. 2008. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 35 - Stranica 19 Broj 35 - Stranica 20 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 5. 5. 2008. mo`e odbiti promijenio za manje od 5 % u odnosu na pravo na odbitak u trenutku kada su ta kapitalna dobra ste~ena. Ispravka za svaku kalendarsku godinu vr{i se najkasnije putem porezne prijave za mjesec mart u narednoj kalendarskoj godini. (4) Ukoliko do prometa kapitalnim dobrima do|e u toku perioda za ispravku, primjenjuje se sljede}e: a) Ukoliko je taj promet oporeziv, smatra se da se kapitalna dobra upotrebljavaju za potpuno oporezive svrhe tokom preostalog perioda za ispravku. Ukoliko porezni obveznik nije imao pravo da u potpunosti izvr{i odbitak ulaznog poreza, ispravka za preostali pe riod za ispravku se mo`e izvr{iti u poreznom periodu u toku kog je do{lo do prometa kapitalnim dobrima. Ispravka ne smije prelaziti 17% prodajne cijene, bez PDV-a. b) Ukoliko taj promet nije oporeziv, smatra se da se kapitalna dobra upotrebljavaju za neopoorezive svrhe tokom preostalog perioda za ispravku. Ukoliko je porezni obveznik imao pravo da u potpunosti ili djelimi~no odbije ulazni porez, ispravka se za preostali pe riod za ispravku vr{i u poreznom periodu u toku kog je do{lo do prometa kapitalnim dobrima. c) Ukoliko se taj promet, saglasno ~lanu 7. Zakona, ne smatra prometom dobara uz naknadu, smatra se da se predmetna kapitalna dobra upotrebljavaju za neoporezive svrhe tokom preostalog perioda za ispravke. Me|utim, porezni obveznik se mo`e osloboditi obaveze vr{enja ispravke ukoliko primalac prihvati da preuzme obavezu vr{enja ispravke ulaznog PDV-a koji je isporu~ilac odbio na tu imovinu. Uvjet je da primalac ima ili stekne najmanje istu stopu odbitka ulaznog poreza koju je isporu~ilac imao u trenutku nabavke tih kapitalnih dobara. Tako|er, uvjet je da se obaveza isporu~ioca da izvr{i ispravku obra~una za svako kapitalno dobro prenese na primaoca i da primalac izjavi da }e preuzeti obavezu vr{enja ispravke za preostali pe riod za ispravku. Isporu~ilac se osloba|a obaveze vr{enja ispravke kada se izjava, sa konkretno navedenim obavezama vr{enja ispravke i s potpisom primaoca da on preuzima obaveze vr{enja ispravke, dostavi UIO. UIO mo`e odlu~iti da se u tu svrhu koristi poseban obrazac. d) Pored uvjeta navedenih u stavu (4) ta~ka c) ovog ~lana prenosilac cjelokupne ili dijela imovine iz ~lana 7. stav (2) Zakona je du`an sticaocu dostaviti: – podatak o vrijednosti nabavljenog dobra bez PDV-a: – podatak o iznosu ostvarenog odbitka ulaznog poreza po osnovu nabavke dobara: – podatak o po~etku prve upotrebe dobara. (5) Ukoliko gra|evinski objekt ili oprema postane neupotrebljiv prije isteka perioda za ispravku ulaznog poreza, prestaju razlozi za ispravku ulaznog poreza. (6) Ukoliko naknadno ulaganje ne mijenja u zna~ajnoj mjeri vijek upotrebe objekta ili opreme, tada se ispravka ulaznog poreza za to ulaganje vr{i u periodu vr{enja ispravke ulaznog poreza za predmetna privredna dobra. (7) Ukoliko je u pitanju naknadno ulaganje koje u zna~ajnoj mjeri mijenja vijek upotrebe ili predstavlja posebnu cjelinu kao {to je npr. aneks ve} postoje}eg objekta, za to ulaganje se odre|uje novi (zasebni) pe riod za vr{enje ispravke ulaznog poreza." ^lan 18. Iza ~lana 88. dodaje se novi ~lan 88a koji glasi: "^lan 88a (Dobrovoljna registracija za promet nepokretnom imovinom) (1) Lica koja prodaju nepokretnu imovinu registriranom poreznom obvezniku mogu podnijeti zahtjev za dobrovoljnu registraciju za PDV. Zahtjev se predaje posebno za svaki komad gra|evinskog zemlji{ta, objekat ili ekonomski djeljivu cjelinu definiranu ~lanom 8. stav (2) ovog Pravilnika. ^lan 3. Pravilnika o registraciji i upisu obveznika indirektnih poreza u Jedinstveni registar ne primjenjuje se na zahtjev za dobrovoljnu registraciju u svrhe navedene u ovom stavu. Zahtjev se podnosi najkasnije 30 dana prije nastanka porezne obaveze. (2) Na osnovu ~lana 61. stav (4) i (7) Zakona, odredbe iz Glave XI Zakona se ne primjenjuju. Umjesto toga, porezni pe riod se odre|uje kao pe riod od dana kada se gra|evinsko zemlji{te ili objekat kupi ili od dana kad zapo~ne sa gradnjom do 30 dana po nastanku porezne obaveze. (3) Dobrovoljna registracija se mo`e poni{titi na zahtjev dobrovoljno registriranog lica ukoliko je do takvog zahtjeva do{lo prije nastanka porezne obaveze. (4) U smislu ovog ~lana "gra|evinski objekat" je svaka gra|evina pri~vr{}ena za tlo ili u tlu. (5) U smislu ovog ~lana "gra|evinsko zemlji{te" je zemlji{te namijenjeno za izgradnju gra|evinskog objekta." ^lan 19. U ~lanu 92. Pravilnika iza stava (2) dodaju se stavovi (3) i (4) koji glase: "(3) Rje{enje o povratu sredstava iz stava (1) ovog ~lana, UIO donosi po zahtjevu iz ~lana 90. stav (2) ovog Pravilnika samo u slu~aju kada UIO ne odobri zahtijevani povrat. (4) Rje{enje o povratu sredstava iz ~lana 52. stav (3) Zakona, UIO donosi samo u slu~aju kada ne odobri dospjeli povrat neiskori{tenog poreznog kredita." Dosada{nji stav (3) postaje stav (5). ^lan 20. U ~lanu 94. stav (1) ta~ka c) mijenja se i glasi: "c) orig i nal ili ovjerene fotokopije faktura koje se prila`u uz zahtjev moraju glasiti na podnosioca zahtjeva." ^lan 21. U ~lanu 95. dodaje se novi stav (1) koji glasi: "(1) Podnosiocu zahtjeva iz ~lana 53. Zakona UIO }e izvr{iti povrat pla}enog PDV-a ako isti u roku od 14 mjeseci od dana izdavanja ra~una od strane prodavca kod koga je kupljeno dobro ili izvr{ena usluga dostavi UIO ovjeren orig i nal obrasca "PDV-SL-1", pod uvjetima navedenim u ~lanu 94. Pravilnika. Zahtjev se podnosi za pe riod koji obuhvata najmanje 3 mjeseca, a najvi{e 12 mjeseci. Za svako razdoblje podnosi se samo jedan zahtjev." Dosada{nji stavovi (1),(2) i (3) postaju stavovi (2),(3) i (4). ^lan 22. U ~lanu 109. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Za usluge iz ~lana 9. stav (1) ta~ka 3. Zakona izdaje se interna faktura." Dosada{nji stav (3) postaje novi stav (4). ^lan 23. U ~lanu 110. iza stava (6) dodaju se novi stavovi (7) i (8) koji glase: "(7) PDV se ne obra~unava i ne pla}a u slu~aju avansnog pla}anja za promet dobara i usluga koji ne podlije`e pla}anju PDV-a. (8) Primalac avansa izdaje ra~un sa pozivom na odredbu Zakona o PDV-u kojim je propisano da taj promet dobara i usluga ne podlije`e oporezivanju. Ovo se ne odnosi na promete koji su oslobo|eni obra~una i pla}anja PDV-a, u skladu sa odredbama ~lana 24. i 25. Zakona." ^lan 24. U ~lanu 123. iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2),(3) i (4) koji glase: "(2) U knjizi ulaznih faktura u kolonu "iznos fakture bez poreza" u slu~aju uvoza vr{i se evidentiranje samo osnovice za obra~un PDV-a utvr|ene u skladu s ~lanom 21. Zakona, {to zna~i da se u knjizi ulaznih faktura ne}e evidentirati fakture koje su obuhva}ene u formiranju osnovice za obra~un PDV-a u carinskom postupku (fakture dobavlja~a i ovisni tro{kovi iz ~lana 22. stav (6) Pravilnika). (3) U knjizi ulaznih faktura u kolonu "ukupni iznos fakture s porezom" u slu~aju uvoza vr{i se evidentiranje porezne osnovice iz ~lana 21. Zakona s porezom. (4) U slu~aju iz stava (2) i (3) ovog ~lana porezni obveznik je du`an da uz carinsku ispravu u poslovnoj dokumentaciji ima i fakturu dobavlja~a kao i fakture koje se odnose na ovisne tro{kove." Dosada{nji stav (2) postaje stav (5), a stav (3) postaje stav (6). ^lan 25. Ovaj Pravilnik stu pa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 18-12-24/08 17. aprila 2008. godine Predsjednik Upravnog odbora Pe ter Nicholl, s. r. ANEKS 1 POSTUPANJE U POREZNOM ODRE\ENJU PROMETA PREMA UGOVORIMA O LIZINGU POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE ^lan 1. (Predmet) Ovim aneksom bli`e se propisuje na~in postupanja u vezi s poreznim odre|enjem prometa prema ugovorima o lizingu, a za svrhe obra~una i pla}anja PDV-a. ^lan 2. (Definicije) U smislu ovog Aneksa, sljede}i pojmovi imaju sljede}e zna~enje: a) "Ugovor o lizingu" podrazumijeva ugovor zaklju~en na odre|eni vremenski pe riod, za pokretnu i/ili nepokretnu imovinu, tokom kojeg nijedna ugovorna strana ne mo`e raskinuti ugovor o lizingu ukoliko obje strane postupaju u skladu sa svojim ugovornim obavezama. b) "Osnovno trajanje ugovora" podrazumijeva pe riod tokom kojeg nijedna ugovorna strana ne mo`e raskinuti ugovor ukoliko obje strane postupaju u skladu sa svojim ugovornim obavezama. c) "Ugovor o lizingu s potpunom isplatom (Full-Pay- Out)" podrazumijeva ugovor gdje primalac lizinga tokom vremena osnovnog trajanja ugovora svojim kontinuiranim uplatama pokriva najmanje sve teku}e tro{kove davaoca lizinga koji predstavljaju cijenu ko{tanja predmeta lizinga, uklju~uju}i sporedne tro{kove (osiguranje, tro{kovi prijevoza, itd.) i finansijske tro{kove. d) "Ugovor o lizingu s djelimi~nom isplatom (Non-Full- Pay-Out)" podrazumijeva sve ostale ugovore koji se ne mogu svrstati u ugovore definirane ~lanom 2. stav 1. ta~ka c. ovog ~lana. e) "Ugovor o lizingu bez mogu}nosti otkupa ili bez mogu}nosti produ`enja ugovornog perioda nakon isteka osnovnog trajanja ugovora" podrazumijeva ugovor kod kojeg primalac lizinga nema mogu}nosti da stekne pravo vlasni{tva nad predmetom lizinga nakon isteka osnovnog trajanja ugovora, niti ima mogu}nost da produ`i ugovor o lizingu. f) "Ugovor o lizingu s mogu}no{}u otkupa" podrazu - mijeva ugovor kod kojeg primalac lizinga ima mogu}nost da stekne pravo vlasni{tva nad predmetom lizinga nakon isteka osnovnog trajanja ugovora. g) "Ugovor o lizingu s mogu}no{}u produ`enja trajanja ugovora" podrazumijeva ugovor kod kojeg primalac lizinga ima mogu}nost da nakon isteka osnovnog trajanja ugovora produ`i trajanje ugovora do odre|enog vremena ili na neograni~eno vrijeme. h) "Ugovor o posebnom lizingu" podrazumijeva ugovor koji je konkretno izra|en tako da odgovara zahtjevima primaoca lizinga i gdje, nakon isteka osnovnog trajanja ugovora, primalac lizinga mo`e koristiti predmet lizinga jedino u ekonomskom i fakti~kom smislu, a ova vrsta ugovora mo`e biti sa ili bez klauzule o mogu}nosti otkupa i/ili produ`enja. i) "Rizik propasti predmeta lizinga" podrazumijeva rizik od o{te}enja ili uni{tenja predmeta lizinga. j) "Gra|evinski objekat" podrazumijeva svaki objekat pri~vr{}en za tlo ili u tlu. k) "Zakon" podrazumijeva Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/05 i 35/05). l) "PDV" podrazumijeva porez na dodatu vrijednost. POGLAVLJE II. POREZNO ODRE\ENJE PROMETA, KLASIFIKACIJA UGOVORA O LIZINGU ZA SVRHE PDV-a I AMORTIZACIJA ^lan 3. (Op}a pravila) (1) Porezni tretman lizing transakcija u sistemu PDV-a ovisi od uvjeta predvi|enih u ugovoru zaklju~enom izme|u davaoca i primaoca lizinga. Da bi se u svakom pojedina~nom slu~aju donijela odluka o tome da li se radi o prometu dobara ili pru`anju usluga, u obzir se moraju uzeti svi elementi transakcije i okolnosti pod kojima je do doti~nog prometa Ponedjeljak, 5. 5. 2008. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 35 - Stranica 21 Broj 35 - Stranica 22 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 5. 5. 2008. do{lo, gdje je objektivni sadr`aj istog odlu~uju}i, bez obzira na to kako su ga strane okarakterizirale. (2) U slu~aju da do|e do izmjene ugovora o lizingu tokom perioda trajanja istog, te ukoliko izmjena uti~e na PDV odre|enje prometa, PDV tretman uskla|uje se saglasno ovom Aneksu. ^lan 4. (Odre|ivanje prometa za svrhe PDV-a) (1) Promet koji proizilazi iz zaklju~enog ugovora o lizingu se, u skladu s ~lanom 4. stav 1. ili stav 3. ta~ka 3. Zakona, odre|uje kao promet dobara ukoliko ugovor na po~etku svog trajanja ispunjava jedan ili vi{e uvjeta iz ~l. 5. do 9. ovog Aneksa ako se pravo vlasni{tva nad predmetom lizinga prenosi najkasnije uplatom posljednje rate, ili ako se radi o ugovoru o posebnom lizingu. (2) Ukoliko se promet koji proizilazi iz zaklju~enog ugovora o lizingu ne tretira kao promet dobara u skladu sa stavom 1. ovog ~lana, taj se promet tretira kao promet usluga. ^lan 5. (Ugovori o lizingu koji se odnose na pokretne stvari s potpunom isplatom - "Full-Pay Out") Ugovori o lizingu koji se odnose na pokretne stvari s potpunom isplatom odre|uju se kao promet dobara. ^lan 6. (Ugovori o lizingu koji se odnose na pokretne stvari s djelimi~nom isplatom - "Non Full-Pay Out") (1) Promet nastao kao posljedica zaklju~enog ugovora o lizingu odre|uje se kao promet dobara ukoliko ugovor na po~etku svog trajanja ispunjava najmanje jedan od sljede}ih uvjeta: a) Ako primalac lizinga ima mogu}nost da otkupi predmet lizinga, a osnovni pe riod trajanja ugovora je du`i od 90% od uobi~ajenog vijeka trajanja predmeta lizinga datog u ovom Aneksu; b) Ako je osnovni pe riod trajanja ugovora jednak ili manji od 90% od uobi~ajenog vijeka trajanja predmeta lizinga, a primalac lizinga ima mogu}nost da otkupi predmet lizinga po cijeni ni`oj od vrijednosti neotpisanog dijela, u skladu s ~lanom 10. ovog Aneksa; c) Ako primalac lizinga ima pravo da produ`i ugovorni pe riod, a osnovni pe riod trajanja ugovora je du`i od 90% od uobi~ajenog vijeka trajanja predmeta lizinga datog u ovom Aneksu. ^lan 7. (Ugovori o lizingu koji se odnose na gra|evinske objekte s potpunom isplatom - "Full-Pay Out") (1) Ugovori o lizingu koji se odnose na gra|evinske objekte s potpunom isplatom odre|uju se kao promet dobara. (2) Zemlji{te na kojem se nalazi gra|evinski objekat i zemlji{te koje pripada objektu i slu`i njegovoj funkciji, osim poljoprivrednog i {umskog zemlji{ta, ima isti porezni tretman kao gra|evinski objekat. ^lan 8. (Ugovori o lizingu koji se odnose na zemlji{te s potpunom isplatom - "Full-Pay Out") (1) Ukoliko ugovor o lizingu precizira da primalac lizinga ima mogu}nost kupovine zemlji{ta po cijeni ni`oj od tr`i{ne vrijednosti, isti se odre|uje kao promet dobara. (2) Zemlji{te na kome se nalazi gra|evinski objekat i zemlji{te koje pripada objektu i slu`i njegovoj funkciji, osim poljoprivrednog i {umskog zemlji{ta, ima isti porezni tretman kao gra|evinski objekat. ^lan 9. (Ugovori o lizingu koji se odnose na nepokretnu imovinu s djelimi~nom isplatom - "Non Full-Pay Out") (1) Promet nastao kao posljedica zaklju~enog ugovora o lizingu odre|uje se kao promet dobara ukoliko ugovor na po~etku svog trajanja ispunjava najmanje jedan od sljede}ih uvjeta: a) Ako primalac lizinga ima mogu}nost kupovine, a osnovno trajanje ugovora je vi{e od 90% od uobi~ajenog vijeka trajanja predmeta lizinga datog u ovom Aneksu; b) Ako primalac lizinga ima mogu}nost kupovine, a ponu|ena cijena je ni`a od vrijednosti neotpisanog dijela predmeta lizinga, u skladu s ~lanom 10. ovog Aneksa; c) Ako primalac lizinga ima pravo da produ`i ugovor, a osnovno trajanje ugovora je vi{e od 90% od uobi~ajenog vijeka trajanja predmeta lizinga datog u ovom Aneksu; d) Ako primalac lizinga ima pravo da produ`i ugovor, a osnovno trajanje ugovora je jednako ili manje od 90 % od uobi~ajenog vijeka trajanja predmeta lizinga datog u ovom Aneksu, a iznos naknade za produ`enje ugovornog perioda je manji od 75% od vrijednosti za koju se mo`e o~ekivati da }e biti dogovorena izme|u strana koje nisu me|usobno povezane; e) Ako primalac lizinga, u skladu s ugovorom o lizingu, ima mogu}nost kupovine predmeta lizinga ili produ`enja trajanja ugovora, i ako je ispunjen jedan ili vi{e od sljede}ih uvjeta: 1. Rizik od propasti predmeta lizinga se prenosi na primaoca lizinga, a u slu~aju propasti predmeta lizinga, primalac lizinga }e nastaviti s pla}anjem u skladu s ugovorom o lizingu, 2. Rizik od propasti predmeta lizinga i obaveza za dovo|enje predmeta lizinga u prija{nje stanje o vlastitom tro{ku, ukoliko do|e do propasti istog, prenosi se na primaoca lizinga, a isti u tom slu~aju ima obavezu nastavljanja izmirenja obaveza u skladu s ugovorom o lizingu, 3. Primalac lizinga mora nastaviti s pla}anjem u skladu s ugovorom o lizingu ukoliko predmet lizinga ne mo`e da se koristi, bez obzira da li je primalac lizinga odgovoran za to, 4. Ukoliko do|e do prekida ugovora o lizingu prije isteka perioda na koji je isti zaklju~en, a za koji primalac lizinga nije odgovoran, isti mora izmiriti do tada nepokrivene tro{kove davaoca lizinga; 5. Primalac lizinga pokriva potra`ivanja tre}ih lica prema davaocu lizinga. (2) Ukoliko je predmet ugovora o lizingu gra|evinski objekat, zemlji{te na kojem se taj objekat nalazi i zemlji{te koje pripada objektu i slu`i njegovoj funkciji, osim poljoprivrednog i {umskog zemlji{ta, ima isti tretman kao i gra|evinski objekat. (3) Izdavanje u zakup zemlji{ta, izuzev zemlji{ta navedenog u stavu 2. ovog ~lana, odre|uje se kao pru`anje usluga. ^lan 10. (Amortizacija ) (1) U smislu primjene ovog Aneksa, neotpisani dio predmeta lizinga obra~unava se u skladu s ovim ~lanom. (2) Vrijednost koja treba da se koristi za obra~unavanje neotpisanog dijela predmeta lizinga ~ine tro{kovi nabavke ili proizvodnje i svi sporedni tro{kovi (npr. akciza, ca rina, tro{kovi prijevoza). (3) U smislu primjene ovog Aneksa, koristi se linearni metod amortizacije. (4) Primjenjuju se sljede}i uobi~ajeni vijekovi trajanja: (a) kancelarijske zgrade 50 godina (b) stambene zgrade 50 godina (c) zgrade hotela 40 godina (d) drugi objekti (npr. fabrike, gara`e, trgovine) 25 godina (e) kamioni i putni~ki automobili 5 godina (f) druga vozila (npr. traktori, kombajni, `etelice) 6 godina (g) kompjuteri, televizori i sli~na elektronska oprema 4 godine (h) druga oprema, uklju~uju}i proizvodne ma{ine 5 godina. (5) Ukoliko se gra|evinski objekat koristi u razli~ite svrhe, tada se objekat odre|uje prema svrsi kori{tenja ve}inskog dijela kvadratnih metara gra|evinskog objekta. 268 Temeljem ~lanka 15. stavak (1) Zakona o Upravi za neiz - rav no oporezivanje ("Slu`beni glasnik BiH", broj 89/05) i ~lanka 66. stavak (6) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", br. 9/05 i 35/05), ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje donosi INSTRUKCIJU O POSTUPKU UVO\ENJA POSEBNE SHEME DU@NIKA GLAVA I. TEMELJNE ODREDBE ^lanak 1. (Predmet) (1) Ovom Instrukcijom odre|uje se postupak uvo|enja posebne sheme du`nika, uspostavljene radi osiguravanja naplate poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), od strane organizacijskih jedinica Uprave za neizravno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UNO). ^lanak 2. (Pravni okvir i definicija) (1) Uvo|enje posebne sheme du`nika regulirano je: a) ~lankom 66. Zakona o porezu na dodanu vrijednost b) ~lancima 127.-130. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", br. 93/05, 21/06, 60/06 i 6/07). (2) Pod pojmom "posebna shema du`nika" podrazumijeva se ovla{tenje UNO da nalo`i za odre|ene registrirane porezne obveznike koji su u dugu - du`nike, da se PDV na isporuke registriranim obveznicima PDV-a, plati od strane primatelja isporuke. GLAVA II. POSTUPAK UVO\ENJA POSEBNE SHEME DU@NIKA ^lanak 3. (Pokretanje postupka) (1) Postupak za uvo|enje posebne sheme du`nika pokre}e po slu`benoj du`nosti u Regionalnom centru na ~ijem podru~ju porezni obveznik ima sjedi{te, Odsjek za pru`anje usluga - Grupa za prisilnu naplatu ili Odsjek za poreze - Grupa za obradu poreznih prijava, ovisno koja organizacijska jedinica ima indicije da bi pokretanje postupka uvo|enja posebne sheme du`nika za{titilo zna~ajan iznos poreznih prihoda ili je najprikladnije za sprje~avanje akumuliranja dugova (npr. konstantno uve}anje duga, nemogu}nost izmirenja obveza prisilnim putem, podatci iz poreznih prijava koji ukazuju da obveznik vr{i oporezivi promet a da ne izmiruje obveze po osnovi PDV-a i sl.). (2) Ukoliko druge organizacijske jedinice UNO imaju saznanja koja ukazuju da bi se trebao pokrenuti postupak za uvo|enje posebne sheme du`nika, o tim saznanjima bez odga|anja obavje{tavaju Odsjek za pru`anje usluga - Grupu za prisilnu naplatu ili Odsjek za poreze - Grupu za obradu poreznih prijava Regionalnog centra na ~ijem podru~ju porezni obveznik ima sjedi{te, koji }e po primitku informacije, sagledati situaciju i odlu~iti o pokretanju postupka u smislu stavka (1) ovoga ~lanka. (3) Postupak iz stavka (1) ovoga ~lanka, smatra se da je pokrenut dostavljanjem od strane pokreta~a postupka, inicijative za kontrolu obveznika s aspekta procjene kategorija iz ~lanka 5. ove Instrukcije, Grupi za reviziju i kontrolu ili Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika, ovisno o kojem se obvezniku radi. ^lanak 4. (Postupak kontrolnih organa po primitku inicijative) (1) Po primitku inicijative iz ~lanka 3. stavka (3) ove Instrukcije, {ef nadle`ne grupe obavje{tava pravolinijski svog {efa odsjeka u Sredi{njem uredu UNO o zaprimljenoj inicijativi, radi dobivanja suglasnosti za vr{enje kontrole tog poreznog obveznika ili uvr{tavanja u plan kontrole za idu}e razdoblje. (2) Nakon dobivanja suglasnosti za vr{enje kontrole ili plana kontrole koji sadr`i kontrolu tog obveznika, {ef grupe izdaje nalog o vr{enju kontrole. ^lanak 5. (Postupanje inspektora) (1) Po primitku naloga iz ~lanka 4. stavak (2) ove Instrukcije, nadle`ni inspektor vr{i kontrolu poreznog obveznika s aspekta procjene slijede}ih kategorija: a) bilance stanja, b) bilance uspjeha, c) izvje{}a o nov~anim tokovima, d) ugovora o zaklju~enom poslu, e) zadu`enja kod banaka i f) procjene budu}ih obveza i naplate PDV-a, prema dokumentaciji obveznika. (2) Nakon provedenog postupka kontrole iz stavka (1) ovoga ~lanka, sa~injava se zapisnik koji treba da sadr`i Ponedjeljak, 5. 5. 2008. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 35 - Stranica 23
Odluka o izmjeni i dopuni tarife administrativnih taksi BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 03/08 14.01.2008 SG BiH 83/22, SG BiH 30/22, SG BiH 18/20, SG BiH 68/19, SG BiH 62/17, SG BiH 53/17, SG BiH 32/17, SG BiH 78/14, SG BiH 15/14, SG BiH 98/12, SG BiH 03/10, SG BiH 42/08, SG BiH 13/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 12/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 administartivne takse,takse,tarife ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI ^lan 1. U Tarifi administrativnih taksi ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06) iza TAR. br. 105 dodaje se poglavlje X. sa TAR. brojem 106., koji glasi: "X. TAKSE ZA IZDAVANJE OBRAZACA I RADNJE U POSTUPCIMA SA STRANCIMA TAR. broj 106. a) Za izdavanje li~ne karte za stranca 50,00 KM b) Za izdavanje putnog lista za stranca 50,00 KM c) Za izdavanje vize na granici 100,00 KM d) Za izdavanje odobrenja privremenog boravka 100,00 KM e) Za izdavanje odobrenja stalnog boravka 200,00 KM f) Za ovjeru garantnog pisma ili poziva 10,00 KM g) Za prijavu - odjavu i promjenu adrese boravka stranca 5,00 KM Napomena: Od takse po ovom tarifnom broju za izdavanje odobrenja privremenog boravka i/ili za izdavanje putnog lista za stranca oslobo|eni su stranci: `rtve trgovine ljudima koje imaju odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga u BiH ili stranci kojima je odobren izbjegli~ki sta tus ili humanitarni boravak zbog primjene principa zabrane vra}anja ili privremeni prihvat u slu~ajevima masovnog priliva ili stranci koji su odustali od zahtjeva za azil u Bosni i Hercegovini ili stranci koji su u postupku izvr{enja mjere prisilnog udaljenja iz BiH ukoliko njihove tro{kove snosi Bosna i Hercegovina." ^lan 2. Ova Odluka stu pa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". VM broj 168/07 12. decembra 2007. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH dr. Nikola [piri}, s. r. Na temelju ~lanka 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03 i 81/06), ~lanka 3. a) Zakona o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06), ~lanka 14. stavak 1. alineja 8. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 05/03, 42/03, 26/04, 42/04 i 45/06), a u svezi s ~lankom 24. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/03, 4/04 i 53/07) i ~lanka 3. stavak 1. i 2. Zakona o Slu`bi za poslove sa strancima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 54/05), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici odr`anoj 12. prosinca 2007. godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI ^lanak 1. U Tarifi administrativnih taksi ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06) iza TAR. br. 105 dodaje se poglavlje X. sa TAR. brojem 106., koji glasi: "X. TAKSE ZA IZDAVANJE OBRAZACA I RADNJE U POSTUPCIMA SA STRANCIMA TAR. broj 106. a) Za izdavanje osobne iskaznice za stranca 50,00 KM b) Za izdavanje putnog lista za stranca 50,00 KM c) Za izdavanje vize na granici 100,00 KM d) Za izdavanje odobrenja privremenog boravka 100,00 KM e) Za izdavanje odobrenja stalnog boravka 200,00 KM f) Za ovjeru garantnog pisma ili poziva 10,00 KM g) Za prijavu - odjavu i promjenu adrese boravka stranca 5,00 KM Napomena: Od takse po ovom tarifnom broju za izdavanje odobrenja privremenog boravka i/ili za izdavanje putnog lista za stranca oslobo|eni su stranci: `rtve trgovine ljudima koje imaju odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga u BiH ili stranci kojima je odobren izbjegli~ki sta tus ili humanitarni boravak zbog primjene principa zabrane vra}anja ili privremeni prihvat u slu~ajevima masovnog priliva ili stranci koji su odustali od zahtjeva za azil u Bosni i Hercegovini ili stranci koji su u postupku izvr{enja mjere prisilnog udaljenja iz BiH ukoliko njihove tro{kove snosi Bosna i Hercegovina." ^lanak 2. Ova Odluka stu pa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".
Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 100/07 31.12.2007 SG BiH 62/23, SG BiH 87/22, SG BiH 47/22, SG BiH 44/20, SG BiH 85/17, SG BiH 65/10, SG BiH 35/08, SG BiH 06/07, SG BiH 60/06, SG BiH 21/06, SG BiH 93/05 pdv,porez PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ^lan 1. U ~lanu 35. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", broj 93/05, 21/06, 60/06 i 6/07), u stavu 1. iza rije~i: "brokerske ku}e" dodaju se rije~i: "registri hartija od vrijednosti". U istom ~lanu, iza stava 2. dodaju se stavovi 3. i 4. koji glase: "(3)Porezno osloba|anje iz ~lana 25. ta~ka 4. pod d) Zakona odnose se i na sve usluge koje pru`aju registri hartija od vrijednosti u skladu sa propisima o hartijama od vrijednosti. Pod uvjetima ~uvanja vrijednosnih papira iz ~lana 25. ta~ka 4. pod d) Zakona podrazumijevaju se kastodi, odnosno skrbni~ki poslovi sa hartijama od vrijednosti, koje pru`aju ovla{tena lica u skladu sa propisima o hartijama od vrijednosti. (4) Porezno osloba|anje iz ~lana 25. ta~ka 4. pod e) Zakona odnosi se i na poslove depozitara investicionog fonda".
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 06/07 02.05.2007 SG BiH 62/23, SG BiH 87/22, SG BiH 47/22, SG BiH 44/20, SG BiH 85/17, SG BiH 65/10, SG BiH 35/08, SG BiH 100/07, SG BiH 60/06, SG BiH 21/06, SG BiH 93/05 pravilnik,pdv,porez Broj 6 - Stranica 196 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 5. 2. 2007. obra~unat u kona~noj potro{wi. Prvo da defini{emo {ta je PDV iz kona~ne potro{we, to je PDV koji se ne mo`e odbiti. Kod obveznika sa pravom na srazmjeni odbitak postoji specifi~na situacija , ovaj obveznik prima fakture od svojih dobaqa~a u kojima je iskazan PDV, za te dobavqa~e oovaj obveznik je registrovani obveznik za PDV pa zbog toga dobavqa~ za ovu konkretnu fakturu prema banci ne popuwava poqe 32, 33 i 34 na PDV prijavi. Me|utim, obveznik sa pravom na srazmjerni odbitak ulazni porez fakturisan od dobavqa~a mo`e odbiti u srazmjernom dijelu. Preostali dio ulaznog PDV koji obveznik nije mogao odbiti predstavqa kona~nu potro{wu te se ovaj iznos PDV unosi u odgovaraju}a poqa 32, 33 i 34 na PDV prijavi. Primjer: Samo popuwavawe prijava za PDV obveznika koji ostvaruju pravo na srazmjerni odbitak ulaznog poreza se ne razlikuje od obveznika koji ne spadaju u tu kategoriju u dijelu popuwavawa prijave u dijelovima prijava I i II. Osnovna razlika pri popuwavawu prijave ovog poreskog obveznika je u dijelu koji je pod III u PDV prijavi. Da pojasnimo {ta se popuwava u III na PDV prijavi. U ovaj dio prijave se popuwavaju podaci o kona~noj potro{wi, tj. PDV koji je obra~unat u kona~noj potro{wi. Prvo da defini{emo {ta je PDV iz kona~ne potro{we? PDV iz kona~ne potro{we je PDV koji se ne mo`e odbiti. Specifi~na situacija je kod ovog poreskog obveznik u na{em slu~aju je to {to je banka. Banka prima fakture od svojih dobavqa~a u kojima je iskazan PDV, za te dobavqa~e banka je registrovani obveznik za PDV, pa zbog toga dobavqa~ za ovu konkretnu fakturu prema banci ne popuwava poqa 32, 33 i 34 na PDV prijavi. Me|utim, banka ulazni porez fakturisan od dobavqa~a mo`e odbiti u srazmjernom dijelu. U konkretnom slu~aju banka mo`e odbiti samo 10% od svoje poreske obaveze, tako da imamo slijede}u situaciju. Banka je imala za dati poreski pe riod fakturisani ulazni porez u iznosu od 1.700,00 KM., obzirom da ima pravo da odbitak od samo 10% od ukupnog ulaznog poreza u na{em slu~aju 170,00 KM, dio ulaznog poreza koji se ne mo`e odbiti iznosi 1.530,00 KM. Poreski obveznik }e u poqe 41 upisati iznos od 170,00 KM koji mo`e odbiti od svog izlaznog poreza. Dio ulaznog PDV-a od 1.530,00 KM koji banka nije mogla odbiti predstavqa krajwu potro{wu, kao {to smo rekli PDV iz krajwe potro{we je onaj koji se ne mo`e odbiti. U konkretnom slu~aju od pomenutih 1.530,00 KM, 1.000,00 KM koji se ne mo`e odbiti odnosi se na fakturisani ulazni PDV za filijalu u Sarajevu, dok se preostali dio ulaznog PDV koji se ne mo`e odbiti u iznosu od 530,00 odnosi na glavnu filijalu u Bawoj Luci. Kada je rije~ o izlaznom porezu koji obveznik sa pravom na srazmjerni odbitak ulaznog poreza zara~unava licima koja nisu registrovana za PDV postupak je isti kao kod svih ostalih poreskih obveznika. U poqa 32, 33 i 34 se unose iznosi izlaznog poreza prema licima koja nisu registrovana za PDV prema mjestu gdje je izvr{en oporezivi promet obveznika sa pravom na srazmjerni odbitak ulaznog poreza. Posebnu pa`wu potrebno je obratiti prilikom popuwavawa podataka o krajwoj potro{wi. Napomiwemo da je odredbama ~lana 132. stav (2) Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u ("Slu`beni glasnik BiH", broj 93/05 i 21/06) propisana nov~ana kazna u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 KM za prekr{aj obaveze popuwavawa podataka o krajwoj potro{wi. Pored gore navedenog na~ina popuwavawa poqa u PDV prijavi dolazimo i do nekih op{tih odredbi pri popuwavawu dokumenata jedna od osnovnih je da PDV prijava treba da bude popuwena ~itko, naro~ito treba obratiti pa`wu da cifre kojima je iskazana visina poreske obaveze budu jasno i ~itko napisane. Trebate imati na umu da }e se ba{ te cifre prenositi u informacioni sistem Uprave za indirektno oporezivawe, a na taj na~in se formira poresko zadu`ewe u poreskom kwigovodstu UIO. Prilikom popuwavawa podataka, odnosno iznosa u poqima PDV prijave OBAVEZNO UPISATI IZNOSE ISKAZANE CIJELIM CIFRAMA, BEZ UPISIVAWA DECIMALNIH MJESTA. Zaokru`ivawe se vr{i na taj na~in ako obaveza koja proisti~e iz kwigovodstva poreskog obveznika nije cijeli iznos u PDV prijavi se unosi iznos koji je rezultat zaokru`ivawa na najbli`i mawi cijeli broj. (npr. 10,40 KM na prijavi se upisuje 10,00 KM, za isnos 18,76 KM na PDV prijavi se upisuje iznos 18,00 KM. PDV prijava treba biti potpisana i ovjerena od strane lica koje je za to ovla{teno. Za Upravu za indirektno oporezivawe nije prihvatqivo da se dostavi obrazac, ta~nije re~eno zvani~ni dokument koji nije ovjeren. Ovjeren zna~i ovjeren sa zvani~nim poslovnim pe~atom. UPOZOREWE - Nov~ana kazna }e se obra~unavati ukoliko prijava ne stigne na vrijeme. REGIONALNI UREDI: RC Bawa Luka - regionalni broj 100 - Mladena Stojanovi}a 7, 78000 Bawa Luka RC Mostar - regionalni broj 200 - Rodo~ bb, 88000 Mostar RC Sarajevo - regionalni broj 300 - Put `ivota 14, 71000 Sarajevo RC Tuzla - regionalni broj 400 - Rudarska 61, 75000 Tuzla Va{a PDV prijava se {aqe u va{ regionalni ured kao {to je navedeno na po~etku prijave. U skladu sa ~lanom 70. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/05 i 35/05), a u vezi sa ~lanom 14. stav (3) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/03 i 52/04), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 71. sjednici odr`anoj 05. decembra 2006. godine, donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ^lan 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", broj 93/05, 21/06 i 60/06), u ~lanu 7. u stavu (6) rije~i: "pokretne stvari" se bri{u. ^lan 2. U ~lanu 38. u stavu (2), pod ta~kom b) rije~ "ovjerena" se bri{e. ^lan 3. U ~lanu 39. stavu (2) rije~i: "i usluga" i "ili usluga" bri{u se. Stav (3) se bri{e i prethodni stav (4) sada postaje novi stav (3). ^lan 4. ^lan 40 mijenja se i glasi: "^lan 40. (Izvoz dobara iz BiH) Da bi se promet smatrao izvozom u skladu sa ~lanom 27. stav (1) ta~kama 1.,3. i 7. Zakona mora biti zadovoljen uslov da je dobro pre{lo granicu BiH." ^lan 5. U ~lanu 41. u stavu (1) rije~ "ovjerenu" se bri{e. ^lan 6. U ~lanu 42. u stavu (2) rije~i: "odobrenje nadle`nog carinskog organa izdato u skladu sa carinskim propisima" se bri{u. U ~lanu 42. stav (3) se bri{e. ^lan 7. ^lan 43. mijenja se i glasi: "^lan 43. (Osloba|anje od pla}anja PDV-a za usluge izvr{ene na odre|enim dobrima iz uvoza) (1) Porezni obveznik mo`e iskoristiti pravo na osloba|anje od pla}anja PDV-a iz ~lana 27. stav (1) ta~ka 4. Zakona, ukoliko su ispunjeni sljede}i uslovi: 1. dobra koja su po ulasku u carinsko podru~je Bosne i Hercegovine prijavljena Upravi za indirektno oporezivanje; 2. dobra su uvezena u BiH u svrhu pru`anja usluga na istim; 3. porezni obveznik, u skladu sa ugovornim obavezama, pru`a usluge na dobrima licu koje nema stalno sjedi{te, a ni stalno ili uobi~ajeno mjesto boravka u Bosni i Hercegovini i 4. bilo koje od lica iz ta~ke 3. ovog stava, ili neko drugi nastupaju}i u ime bilo koje od strana otpremi ili preveze dobra van BiH. (2) Da bi porezni obveznik iskoristio pravo na porezno osloba|anje mora posjedovati poslovnu dokumentaciju iz koje se mo`e ustanoviti da su uslovi za isto ispunjeni. (3) Poslovna dokumentacija iz stava (2) ovog ~lana uklju~uje izjave i kopije poslovne dokumentacije drugih lica koja su uklju~ena ili posjeduju dokumentaciju za aktivnosti navedene u stavu (1) ovog ~lana. Takva ostala lica du`na su, na zahtjev poreznog obveznika, da dostave navedenu dokumentaciju." ^lan 8. U ~lanu 44. u stavu (1) u ta~ki c) rije~ "ovjerenu" se bri{e. ^lan 9. U ~lanu 54. mijenja se naziv ~lana i glasi: "(Uslovi za povrat PDV-a u skladu sa ~lanom 29. Zakona)". U ~lanu 54. stavu (1) rije~i: "za PDV obveznike iz BiH koji vr{e nabavku dobara i pru`anje usluga u okviru me|unarodnih projekata pru`anja pomo}i" zamjenjuju se rije~ima: "za investitore koji vr{e nabavku dobara i usluga u okviru me|unarodnih projekata pru`anja pomo}i". ^lan 10. ^lan 70. mijenja se i glasi: "^lan 70. (Odbitak ulaznog poreza kod pru`anja usluga od strane lica sa sjedi{tem u inostranstvu) (1) Porezni obveznik koji koristi uslugu lica sa sjedi{tem ili boravi{tem u inostranstvu, a koji ima obavezu da obra~una, prijavi i plati PDV na pru`ene usluge prema ~lanu 13. stav (1) ta~ka 3. Zakona, ima pravo tako obra~unati PDV odbiti kao ulazni porez, ako su ispunjeni uslovi iz ~lana 32. Zakona. (2) Obveznik iz stava (1) ovog ~lana ima pravo na odbitak ulaznog poreza ako su ispunjeni sljede}i uslovi: a) fakturu mora izdati lice koje ima sjedi{te ili boravi{te u inostranstvu, b) porezni obveznik - primaoc usluge mora izvr{iti obra~un iznosa PDV-a na zaprimljenoj fakturi, i c) PDV mora biti prijavljen kao sastavni dio iznosa izlaznog poreza navedenog u PDV prijavi poreznog obveznika - primaoca usluge. " ^lan 11. ^lan 77. mijenja se i glasi: "^lan 77. (Odbitak ulaznog poreza prilikom po~etka obavljanja oporezivih djelatnosti) (1) Svako lice koje se registrira kao PDV obveznik ima pravo na odbitak ulaznog poreza na dobra na zalihama koja su ste~ena ili uvezena prije registracije za PDV srazmjerno prometu istih nakon {to je lice postalo registrirani PDV obveznik. (2) Srazmjerni odbitak, u smislu ~lana 37. Zakona, kao i ovog ~lana, zna~i da odbitak iz stava (1) ovog ~lana ne mo`e biti ve}i od iznosa uobi~ajene porezne obaveze u datom poreznom periodu. Uobi~ajena porezna obaveza predstavlja razliku izme|u izlaznog i ulaznog poreza koji se mo`e odbiti u datom poreznom periodu. Ukoliko se desi da iznos iz stava (1) ovog ~lana bude ve}i od uobi~ajene porezne obaveze, isti se prenosi na naredne porezne periode. (3) Nakon {to postane PDV obveznik, lice je du`no obezbijediti odvojenu evidenciju o prometu dobara iz stava (1) ovog ~lana. (4) PDV se mo`e odbiti u skladu sa stavom (1) ovog ~lana pod uslovom da su dobra na zalihi: (a) bila isporu~ena od strane registriranog PDV obveznika licu koje postaje registrirani PDV obveznik ili uvezena od strane lica koje postaje registrirani PDV obveznik, (b) bila isporu~ena ili uvezena, ali ne vi{e od 1 (jedne) godine prije nego {to je lice postalo registrirani PDV obveznik. (5) Lica iz stava (1) ovog ~lana dostavljaju Upravi popis dobara na zalihi koja zadovoljavaju uslove iz stava (4) ovog ~lana, s tim da popis mora sadr`avati najmanje podatke o: (a) vrsti, (b) koli~inama, (c) nabavnim cijenama, (d) obra~unatom PDV-u od strane dobavlja~a, (e) dobavlja~ima, uklju~uju}i broj i datume faktura po kojima su dobra nabavljena. (6) Izuzetno od stava (5) pod (d) i (e), ukoliko se radi o dobrima na zalihi koja su uvezena od strane lica koje postaje registrirani PDV obveznik u popisu je potrebno obezbijediti podatke o obra~unatom PDV-u pri uvozu te broju i datumu jedinstvenih carinskih isprava. (7) Lice koje se registrira kao PDV obveznik ne}e imati pravo na odbitak ulaznog poreza u slu~aju bilo kojih drugih prometa osim onih definiranih stavom (1) ovog ~lana." ^lan 12. U ~lanu 78. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "Uputstvo za popunjavanje PDV prijave sastavni je dio ovog pravilnika." Dosada{nji stav (3) postaje stav (4). ^lan 13. U ~lanu 100. stavu (1) ta~ki a) iza rije~i "isprave" dodaju se rije~i: "ili drugog identifikacionog dokumenta koji se osnovom me|udr`avnog sporazuma koristi za prelazak BiH granice." ^lan 14. Uputstvo za popunjavanje PDV prijave, kojim se zamjenjuje Uputstvo za PDV prijavu koje je objavljeno kao sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", broj 93/05), sastavni je dio ovog Pravilnika. ^lan 15. Ovaj Pravilnik stu pa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 18-11-119/06 14. decembra 2006. godine Predsjednik Upravnog odbora Pe ter Nicholl, s. r. UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PDV PRIJAVE U PDV prijavi se unose isklju~ivo podaci koji se odnose na porezni pe riod za koji se podnosi prijava. U polje 1 treba unijeti dvanaestocifreni identifikacioni broj, odnosno broj koji je naveden na uvjerenju odnosno rje{enju za registraciju za PDV. Ponedjeljak, 5. 2. 2007. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 6 - Stranica 197 Broj 6 - Stranica 198 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 5. 2. 2007. U polje 2 unosi se porezni pe riod, u skladu sa Zakonom o PDV- to je jedan kalendarski mjesec. U ovo polje se unosi pe - riod na sljede}i na~in: primjer mart 2006. godine: 01.03.2006-31.03.2006. i sl. U polje 3 unosi se naziv poreznog obveznika tj. naziv koji je naveden na uvjerenju odnosno rje{enju o registraciji za PDV. Primjer: "^elik" d.o.o. U polje 4 unosi se adresa poreznog obveznika, preciznije podatak koji je naveden na uvjerenju odnosno rje{enju o registraciji poreznog obveznika za PDV. Primjer: Sarajevska 13. U polje 5 unosi se podatak o po{tanskom broju i mjestu gdje posluje porezni obveznik, tako|er podatak iz uvjerenja odnosno rje{enja o registraciji za PDV. Primjer: 78000 Banja Luka. U polje 11 unosi se podatak o vrijednostima izvr{enih oporezivih isporuka u datom poreznom periodu. U ovo polje se upisuju tako|er i vrijednost isporuka izvr{enih u vanposlovne svrhe kako je to regulirano ~lanom 5. Zakona o PDV. Ovo se odnosi na dobra koja ~ine dio poslovne imovine poreznog obveznika, a isti je koristi u privatne svrhe ili u privatne svrhe svojih uposlenika, odnosno kada dobrima raspola`e, besplatno ili uz smanjenu naknadu, ili koristi robu u svrhe koje nisu povezane sa poslovnom djelatnosti poreznog obveznika. U polje 11 upisuje se vrijednost isporuka izvr{enih u skladu sa ~lanom 6. Zakona o PDV. Ovaj ~lan regulira sljede}e vrste prometa dobara: 1. stavljanje u vlastitu upotrebu dobara koje porezni obveznik proizvodi, izgra|uje, obra|uje, kupuje ili uvozi u okviru obavljanja svojih poslovnih djelatnosti; 2. kori{tenje dobara za koja je ulazni porez u potpunosti ili djelimi~no odbijen, a koji porezni obveznik u potpunosti ili djelimi~no koristi u svrhe obavljanja djelatnosti koje su oslobo|ene od pla}anja PDV-a; 3. zadr`avanje dobara nakon prestanka obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka registracije, a za koja je ulazni porez u potpunosti ili djelimi~no odbijen. Pored gore navedenog upisuje se i vrijednost prometa u skladu sa ~lanom 9. Zakona o PDV, ta~nije vrijednosti sljede}ih vrsta prometa: 1. upotreba dobara, koja ~ine dio poslovne imovine, za vanposlovnu upotrebu poreznog obveznika, uposlenih ili drugih lica, kada je PDV na takva dobra mogu}e u potpunosti ili djelimi~no odbiti; 2. pru`anje usluga koje porezni obveznik izvr{i bez naknade ili uz smanjenu naknadu u vanposlovne svrhe osniva~a, uposlenih i drugih lica ili u svrhe koja koje nisu povezane sa njegovim poslovanjem; 3. pru`anje usluga koje porezni obveznik vr{i u svrhe njegovog poslovanja, kada PDV na takvu uslugu, da je pru`a drugi porezni obveznik, ne bi bilo mogu}e u potpunosti odbiti; Pored toga u polje 11 se unosi: – Vrijednost isporuka izvr{enih EUFOR-u i {tabu NATO; – Vrijednost usluga prilikom uvoza; – Te promet dobara i usluga reguliranih ~lanovima 7., 8., 28., 29. i 30. Zakona o PDV-u. Potrebno je obratiti pa`nju da se vrijednosti u ovom polju iskazuju bez PDV-a, te da se u ovo polje ne upisuju vrijednosti iz pol ja 12 i 13. U polje 12 Upisuje se vrijednost izvoza, za dati porezni pe - riod, koja je oporezovana "nultom stopom" u skladu sa ~lanom 27 Zakona o PDV-u osim usluga povezanih sa uvozom dobara u BiH. Preciznije u ovo polje se upisuje: – statisti~ka vrijednost izvoza iz pol ja 46 izvozne carinske prijave EX1 – fakturisana vrijednost iz pol ja 22 izvozne carinske prijave EX3 kojom se razdu`uje carinski postupak unutra{nje obrade po osnovu lonh poslova, pod uslovom da tu vrijednost ~ini samo vrijednost usluge i doma}eg ugra|enog materijala, a koji podaci moraju biti vidljivi iz fakture koja je prilog te prijave. Dokaz da se radi o odobrenju o unutra{njoj obradi po osnovu lohn poslova je {ifra 30.2 iz ta~ke 10 Odobrenja o unutra{njoj obradi. – vrijednost usluge i doma}eg ugra|enog materijala iz fakture prilo`ene carinskoj prijavi EX3 kod ostalih odobrenja unutra{nje obrade pod uslovom da su u fakturi (izdatoj od lica koje je izvr{ilo usluge na dobrima koja su uvezena u BiH i izvezena od istih lica, licu koje nema sjedi{te u BiH) koja je u prilogu carinske prijave EX3 posebno iskazane vrijednosti uvezene robe radi unutra{nje obrade na dan prihvatanja carinske prijave IM5, vrijednost usluga, vrijednost doma}eg ugra|enog materijala, te vrijednost drugih tro{kova nastalih na carinskom podru~ju BiH. U polje 13 upisuje se vrijednost isporuka na koje obveznik PDV nije du`an obra~unati PDV u skladu sa ~lanom 24. i 25. Zakonom o PDV-u. Pol ja 11, 12 i 13 odnose se na sve vrijednosti izlaza koje je porezni obveznik imao u datom poreznom periodu. U nastavku obja{njenja za pol ja 21, 22 i 23 koja se odnose na vrijednosti ulaza koja je porezni obveznik imao u datom poreznom periodu. U polje 21 upisuje se vrijednost svih nabavki od lica registriranih za PDV u datom poreznom periodu, pored ovih nabavki potrebno je tako|er unijeti vrijednosti nabavki od lica koja nisu registrirana za PDV, nabavke bez prava na odbitak ulaznog poreza pored navedenog u ovo polje upisuje se i vrijednost usluga primljenih od lica sa sjedi{tem u inostranstvu i vrijednost nabavke kapitalnih dobara i stalnih sredstava. Vrijednost u ovom polju upisuje se bez PDV-a. U ovo polje se ne upisuju vrijednosti koje su navedene u poljima 22 i 23. U polje 22 upisuje se vrijednost uvezenih dobara koja su uvezena od strane poreznog obveznika u datom poreznom periodu u skladu sa ~lanom 11. stav 1. Zakona o PDV-u. Ova vrijednost se upisuje u skladu sa ~lanom 21. Zakona o PDV-u po kojoj osnovicu za dobra koja se uvoze ~ine vrijednost dobra u skladu sa carinskim propisima (statisti~ka vrijednost iz JCI), akciza, ca rina i druge uvozne da`bine kao i ostali javni prihodi, svi sporedni tro{kovi (provizija, tro{kovi pakovanja, prijevoza i osiguranja i sl.). Preciznije u ovo polje se upisuje vrijednost uvoza (utvr|ena u skladu sa odredbama ~lana 21 Zakona o PDV-u) obavljenog po carinskim prijavama IM 0 i IM 4. Vrijednost u ovo polje se upisuje bez PDV-a. U polje 23 upisuje se vrijednost nabavki od poljoprivrednika koji su od strane UIO dobili rje{enje da imaju pravo na pau{alnu naknadu. Napominjemo da se u ovo polje isklju~ivo upisuje neto vrijednost ispla}ene poljoprivredniku. U polje 51 upisuje se iznos PDV obra~unat na isporuke dobara i usluga. U ovo polje se upisuje i obra~unati PDV za dati porezni pe riod na isporuke dobara i usluga u skladu sa ~lanom 5., 6., 7., 8. i 9. Zakona o PDV-u (PDV na dobra i usluge upotrijebljene u vanposlovne svrhe i za vlastitu upotrebu). U slu~aju kada obveznik PDV vr{i povrat PDV po osnovu ~lana 54. Zakona o PDV u ovom polju umanjuje iznos koji je vratio kao povrat PDV po ovom osnovu, odnosno umanjuje svoju obavezu za PDV u onom poreznom periodu u kojem je izvr{io povrat PDV po ovom osnovu. U polje 41 upisuje se vrijednost PDV-a obra~unat na primljena dobra i usluge od strane lica koja su registrirana za PDV, a u datom poreznom periodu, pored navedenog u ovo polje se upisuje i PDV samo ako je pla}en od strane primaoca usluga izvr{enih od lica sa sjedi{tem u inostranstvu u datom poreznom periodu i srazmjerni dio PDV-a koji se mo`e odbiti u skladu sa odredbama iz ~lana 33. Zakona o PDV-u. Pored navedenog u ovo polje kooperant u posebnoj {emi u gra|evinarstvu nakon prijema potvrde da je izvo|a~ radova izvr{io uplatu PDV-a po izlaznim fakturama kooperanta sa pozivom na IB broj koperanta upisuje vrijednost PDV-a iz primljenog dokaza o pla}anaju koje mu je dostavio izvo|a~ radova. U ovo polje se ne upisuje vrijednost PDV na uvoz, odnosno iznos naveden u polju 42 i iznos koji je pla}en kao pau{alna naknada poljoprivredniku iznos naveden u polju 43. Pored navedenog u ovo polje se upisuje pla}eni porez na promet kod akciznih PDV obveznika koji se priznaje kao ulazni porez (PDV) po odredbama ~lana 77 Zakona i 136 Pravilnika i vrijednost PDV-a koji se priznaje kao ulazni porez u skladu sa ~lanom 37. Zakona o PDV-u. U polje 42 upisuje se vrijednost PDV-a koji je i pla}en od strane poreznog obveznika prilikom uvoza dobara u BiH za dati porezni pe riod i to samo za one uvoze ~ija se vrijednost unosi u polje 22 tj. za pla}eni PDV po uvozu obavljenom po carinskim prijavama, osim PDV-a koji porezni obveznik ne mo`e odbiti u skladu sa Zakonom o PDV-u. Pod pojmom pla}en podrazumijeva se da je uplata izvr{ena u poreznom periodu tj. od 1. do zadnjeg dana u mjesecu odnosno poreznom periodu. U polje 43 upisuje se vrijednost ispla}ene pau{alne naknade koja je ispla}ena poljoprivrednicima u datom poreznom periodu od strane poreznog obveznika za isporu~ena dobra i usluge. Poljoprivrednik je lice koje je od strane UIO dobilo rje{enje da ima pravo na pau{alnu naknadu. U polje 61 upisuje se vrijednost koja predstavlja zbir vrijednosti iz pol ja 41, 42 i 43. U polje 71 upisuje se razlika vrijednosti navedenih u poljima 51 i 61. Vrijednost u ovom polju mo`e biti pozitivna i negativna. Ako je ova vrijednost pozitivna tj. vrijednost iz pol - ja 51 je ve}a od vrijednosti iz pol ja 61, onda vrijednost iskazana u polju 71 predstavlja PDV obavezu koju je obveznika PDV du`an uplatiti na jedinstveni ra~un najkasnije do 10. u mjesecu po isteku poreznog perioda. Ako je razlika negativna tj. vrijednost iz pol ja 51 je manja od vrijednosti iz pol ja 61 obveznik PDV ima mogu}nost da iznos iz pol ja 71 (u ovom slu~aju obavezno se upisuje znak "-" (mi nus) ispred iznosa) koristite kao porezni krediti u narednom poreznom periodu ili imate mogu}nost da tra`ite povrat PDV od Uprave za indirektno oporezivanje. U polje 80 upisuje se oznaka "X" u slu~aju da postoji vi{e upla}eni iznos PDV-a, odnosno da je iznos u polju 71 negativan. Preciznije, ako je polje 80 ozna~eno sa "X" smatra se da je porezni obveznik podnio zahtjev za povrat vi{e pla}enog PDV-a na svoj transakcijski ra~un koji je isti naveo u zahtjevu za registraciju za PDV. Svi rokovi vezani za povrat teku od dana kada je PDV prijava sa ozna~enim poljem 80 primljena u nadle`ni Regionalni centar Uprave za indirektno oporezivanje. Prijelaznim i zavr{nim odredbama Zakona o PDV-u suspendovan je povrat PDV na pe riod od godinu dana, osim za lica koju su izvoznici za koje je propisano da imaju pravo na povrat u roku od 30 dana od dana podno{enja PDV prijave u nadle`ni Regionalni centar. Odredbama ~lana 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH" br. 60/2006), je definirano ko se smatra izvoznikom. Obveznici koji ne ispunjavaju pomenuti uslov imaju pravo na porezni kredit, odnosno u slu~aju isteka perioda suspenzije pravo na povrat u roku od 60 dana od dana podno{enja PDV prijave u nadle`ni Regionalni centar Uprave za indirektno oporezivanje. U pol ja 32, 33 i 34 upisuju se podaci o obra~unatom PDV-u licima koja nisu registrirana za PDV, a da je promet izvr{en u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Br~ko Distriktu BiH. Jo{ jednom nagla{avamo da je zakonska obaveza poreznih obveznika da ispravno i ta~no popunjavaju ova pol ja jer isti slu`e za analizu, te raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog ra~una prema entitetima i Br~ko Distriktu. Tako|er, odredbama ~lana 13. Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", broj 55/04) propisana je i obaveza o prijavljivanju krajnje potro{nje od strane obveznika PDV u PDV prijavama. Ono {to je naj~e{}e nejasno kod popunjavanja ovih pol ja je na~in kako odrediti koji iznos u koje polje treba upisati. Su{tina je u tome da se navedena pol ja upi{e PDV iz krajnje potro{nje koja je izvr{ena u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Br~ko Distriktu BiH nije bitno kome je izvr{ena prodaja (bitno je samo da lice nije registrirano za PDV), ve} je samo pitanje u kojem entitetu, odnosno distriktu je izvr{ena prodaja, koja predstavlja krajnju potro{nju. U ova pol ja se evidentira PDV realizacija za sopstvenu potro{nju poreznog obveznika i PDV iz svih internih faktura, kao i ulazni PDV iz poreznih faktura koje se ne mo`e odbiti. Pored toga u pol ja 32, 33 i34 upisuje se PDV obra~unat na usluge licima koja nisu registrirana za PDV i to na taj na~in da se u pomenuta pol ja unose vrijednost PDV prema mjestu gdje je usluga izvr{ena. Osnovna razlika pri popunjavanju prijave ovog poreznog obveznika koji nema pravo na potpuni odbitak ulaznog poreza je u dijelu koji je pod III u PDV prijavi. U ovaj dio prijave popunjavaju se podaci o kona~noj potro{nji, tj. PDV koji je obra~unat u kona~noj potro{nji. Prvo da definiramo {ta je PDV iz kona~ne potro{nje, to je PDV koji se ne mo`e odbiti. Kod obveznika sa pravom na srazmjeni odbitak postoji specifi~na situacija, ovaj obveznik prima fakture od svojih dobalja~a u kojima je iskazan PDV, za te dobavlja~e oovaj obveznik je registrirani obveznik za PDV pa zbog toga dobavlja~ za ovu konkretnu fakturu prema banci ne popunjava polje 32, 33 i 34 na PDV prijavi. Me|utim, obveznik sa pravom na srazmjerni odbitak ulazni porez fakturisan od dobavlja~a mo`e odbiti u srazmjernom dijelu. Preostali dio ulaznog PDV koji obveznik nije mogao odbiti predstavlja kona~nu potro{nju te se ovaj iznos PDV unosi u odgovaraju}a pol ja 32, 33 i 34 na PDV prijavi. Primjer: Samo popunjavanje prijava za PDV obveznika koji ostvaruju pravo na srazmjerni odbitak ulaznog poreza se ne razlikuje od obveznika koji ne spadaju u tu kategoriju u dijelu popunjavanja prijave u dijelovima prijava I i II. Osnovna razlika pri popunjavanju prijave ovog poreznog obveznika je u dijelu koji je pod III u PDV prijavi. Da pojasnimo {ta se popunjava u III na PDV prijavi. U ovaj dio prijave se popunjavaju podaci o kona~noj potro{nji, tj. PDV koji je obra~unat u kona~noj potro{nji. Prvo da definiramo {ta je PDV iz kona~ne potro{nje? PDV iz kona~ne potro{nje je PDV koji se ne mo`e odbiti. Specifi~na situacija kod ovog poreznog obveznika u na{em slu~aju je to {to je banka. Banka prima fakture od svojih dobavlja~a u kojima je iskazan PDV, za te dobavlja~e banka je registrirani obveznik za PDV, pa zbog toga dobavlja~ za ovu konkretnu fakturu prema banci ne popunjava pol ja 32, 33 i 34 na PDV prijavi. Me|utim, banka ulazni porez fakturisan od dobavlja~a mo`e odbiti u srazmjernom dijelu. U konkretnom slu~aju banka mo`e odbiti samo 10% od svoje porezne obaveze, tako da imamo sljede}u situaciju. Banka je imala za dati porezni pe riod fakturisani ulazni porez u iznosu od 1.700,00 KM., obzirom da ima pravo da odbitak od samo 10% od ukupnog ulaznog poreza u na{em slu~aju 170,00 KM, dio ulaznog poreza koji se ne mo`e odbiti iznosi 1.530 KM. Porezni obveznik }e u polje 41 upisati iznos od 170,00 KM koji mo`e odbiti od svog izlaznog poreza. Dio ulaznog PDV-a od 1.530,00 KM koji banka nije mogla odbiti predstavlja krajnju potro{nju, kao {to smo rekli PDV iz krajnje potro{nje je onaj koji se ne mo`e odbiti. U konkretnom slu~aju od pomenutih 1.530,00 KM, 1.000,00 KM koji se ne mo`e odbiti odnosi se na fakturisani ulazni PDV za filijalu u Sarajevu, dok se preostali dio ulaznog PDV koji se ne mo`e odbiti u iznosu od 530,00 odnosi na glavnu filijalu u Banjoj Luci. Kada je rije~ o izlaznom porezu koji obveznik sa pravom na srazmjerni odbitak ulaznog poreza zara~unava licima koja nisu registrirana za PDV postupak je isti kao kod svih ostalih poreznih obveznika. U pol ja 32, 33 i 34 se unose iznosi izlaznog poreza prema licima koja nisu registrirana za PDV prema mjestu gdje je izvr{en oporezivi promet obveznika sa pravom na srazmjerni odbitak ulaznog poreza. Posebnu pa`nju potrebno je obratiti prilikom popunjavanja podataka o krajnjoj potro{nji. Napominjemo da je odredbama ~lana 132. stav (2) Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u ("Slu`beni glasnik", BiH broj 93/05 i 21/06) propisana Ponedjeljak, 5. 2. 2007. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 6 - Stranica 199 Broj 6 - Stranica 200 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, 5. 2. 2007. nov~ana kazna u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 KM za prekr{aj obaveze popunjavanja podataka o krajnjoj potro{nji. Pored gore navedenog na~ina popunjavanja pol ja u PDV prijavi dolazimo i do nekih op}ih odredbi pri popunjavanju dokumenata jedna od osnovnih je da PDV prijava treba da bude popunjena ~itko, naro~ito treba obratiti pa`nju da cifre kojima je iskazana visina porezne obaveze budu jasno i ~itko napisane. Trebate imati na umu da }e se ba{ te cifre prenositi u informacioni sistem Uprave za indirektno oporezivanje, a na taj na~in se formira porezno zadu`enje u poreznom knjigovodstu UIO. Prilikom popunjavanja podataka, odnosno iznosa u poljima PDV prijave OBAVEZNO UPISATI IZNOSE ISKAZANE CIJELIM CIFRAMA, BEZ UPISIVANJA DECIMALNIH MJESTA. Zaokru`ivanje se vr{i na taj na~in ako obaveza koja proisti~e iz knjigovodstva poreznog obveznika nije cijeli iznos u PDV prijavi se unosi iznos koji je rezultat zaokru`ivanja na najbli`i manji cijeli broj. (npr. 10,40 KM na prijavi se upisuje 10,00 KM, za isnos 18,76 KM na PDV prijavi se upisuje iznos 18,00 KM. PDV prijava treba biti potpisana i ovjerena od strane lica koje je za to ovla{teno. Za Upravu za indirektno oporezivanje nije prihvatljivo da se dostavi obrazac, ta~nije re~eno zvani~ni dokument koji nije ovjeren. Ovjeren zna~i ovjeren sa zvani~nim poslovnim pe~atom. UPOZORENJE - Nov~ana kazna }e se obra~unavati ukoliko prijava ne stigne na vrijeme. REGIONALNI UREDI: RC Banja Luka - regionalni broj 100 - Mladena Stojanovi}a 7, 78000 Banja Luka RC Mostar - regionalni broj 200 - Rodo~ bb, 88000 Mostar RC Sarajevo - regionalni broj 300 - Put `ivota 14, 71000 Sarajevo RC Tuzla - regionalni broj 400 - Rudarska 61, 75000 Tuzla Va{a PDV prijava se {alje u va{ regionalni ured kao {to je navedeno na po~etku prijave. K A Z A L O BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE 29 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (hrvatski jezik) 189 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (srpski jezik) 193 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (bosanski jezik) 196 Nakladnik: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Her ce go vi ne, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: Tajnik Zajedni~ke slu`be Parlamentarne skup{tine Bosne i Her ce go vi ne Aljo{a ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Ravnatelj: 554-150 - Pretplata: 554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Pravna slu`ba: 554-151 - Ra~unovodstvo: 558-440, faks 550-295 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA BH 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: UNIONINVESTPLASTIKA d. d. Semizovac - Za tiskaru: Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Pretplata za I polugodi{te 2007. za "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM
Odluka o izmjeni visine administrativne takse BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 13/07 27.02.2007 SG BiH 68/19, SG BiH 62/17, SG BiH 53/17, SG BiH 32/17, SG BiH 78/14, SG BiH 15/14, SG BiH 98/12, SG BiH 03/10, SG BiH 42/08, SG BiH 03/08, SG BiH 76/07, SG BiH 76/06, SG BiH 08/06, SG BiH 43/04, SG BiH 19/02, SG BiH 16/02 odluka,administrativne takse,takse ODLUKU O IZMJENI VISINE ADMINISTRATIVNE TAKSE ^lan 1. Tarifa administrativnih taksi - Zakon o administrativnim taksama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06), u tarifnom broju 13, ta~ka 1) mijenja se i glasi: "1) za preduze}e ili drugu pravnu osobu, po svakoj dozvoli 10 KM" ^lan 2. Ova Odluka stu pa na snagu danom dono{enja, i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH".
Uputstvo o postupku ostvarivanja prava na paušalnu naknadu BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 81/06 09.10.2006 naknada Na osnovu ~lana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Slu`beni glasnik BiH", broj 89/05) i ~lana 45. stav 5. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/05 i 35/05), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA PAU[ALNU NAKNADU ^lan 1. (Predmet) Ovim Uputstvom se bli`e propisuje vo|enje postupka, te uvjeti i postupak ostvarivanja prava na pau{alnu naknadu licima iz ~lana 44. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrijednost koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost, a vr{e isporuku poljoprivrednih i {umarskih proizvoda i usluga registriranim obveznicima poreza na dodatu vrijednost (u daljnjem tekstu: poljoprivrednici). ^lan 2. (Odlu~ivanje o podnesenim zahtjevima) (1) Regionalni centar - Odsjek za poreze prima zahtjeve, priznaje prava na pau{alnu naknadu, donosi rje{enja, vodi evidencije i podnosi izvje{taje. (2) Rje{enje o priznavanju prava na pau{alnu naknadu donosi Odsjek za poreze na osnovu zahtjeva poljoprivrednika. (3) Odsjek za poreze u regionalnom centru je du`an da vodi posebnu evidenciju o podnesenim zahtjevima i izdatim rje{enjima o pravu na pau{alnu naknadu. Evidencija se vodi putem knjige upisnika prvostepenih predmeta (UP - 1) i elektronski, sa istim podacima. (4) Izvje{taji o podnesenim zahtjevima i stanju rije{enih predmeta se podnose mjese~no, do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, Sektoru za poreze - Odsjeku za pru`anje usluga poreznim obveznicima - faksom i elektronski. ^lan 3. (Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev) (1) Poljoprivrednici iz ~lana 1. ovog Uputstva zahtjev za priznavanje prava na pau{alnu naknadu podnose mjesno nadle`nom regionalnom centru Uprave prema mjestu prebivali{ta podnosioca na obrascu ZPN (koji je sastavni dio ovog Uputstva), ili na drugom pisanom zahtjevu i slobodnoj formi, a koji sadr`i sve elemente koji su neophodni za rje{avanje po istom. (2) Uz zahtjev se prila`e sljede}e: – fotokopija li~ne karte – ugovor sa registriranim obveznikom poreza na dodatu vrijednost o isporuci dobara ili vr{enju usluga za istog ili potvrda o pla}anju (prijemu) otkupljenog poljopri - vrednog, {umarskog proizvoda ili usluge izdata od registriranog obveznika PDV-a i – dokaz nadle`nog organa da je podnosilac vlasnik zemlji{ta upisanog u katastru zemlji{ta, sa visinom prihoda manjom od 15.000 KM u prethodnoj godini (za vlasnika), odnosno ugovor o pravu kori{tenja ili plodou`ivanja navedenog zemlji{ta, sa visinom prihoda manjom od 15.000 KM u prethodnoj godini (za korisnika ili plodou`ivaoca). ^lan 4. (Promjene podataka) O svakoj promjeni podataka koji uti~u na sta tus poljoprivrednika kojem je izdato rje{enje Uprave po ovom osnovu (promjena visine katastarskog prihoda doma}instva, promjena prebivali{ta i dr.), poljoprivrednik je du`an da najkasnije 8 dana od dana nastanka promjene obavijesti regionalni centar Uprave, prila`u}i odgovaraju}e dokaze. ^lan 5. (Stupanje na snagu) Ovo Uputstvo stu pa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 02-3234/06 1. juna 2006. godine Sarajevo Direktor Kemal ^au{evi}, s. r. Ponedjeqak, 9. 10. 2006. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 81 - Strana 7055 Broj 81 - Strana 7056 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeqak, 9. 10. 2006.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 60/06 07.08.2006 SG BiH 62/23, SG BiH 87/22, SG BiH 47/22, SG BiH 44/20, SG BiH 85/17, SG BiH 65/10, SG BiH 35/08, SG BiH 100/07, SG BiH 06/07, SG BiH 21/06, SG BiH 93/05 pdv,porez Broj 60 - Strana 5734 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeqak, 7. 8. 2006. BiH", broj 44/03 i 52/04), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivawe, na 65. sjednici odr`anoj 25. jula 2006. godine, donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ^lan 1. ^lan 91. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", br. 93/05 i 21/06) mijewa se i glasi: "(1) Pravo na povrat ulaznog poreza, po osnovu izvoza u roku od 30 dana od dana podno{ewa prijave za PDV, imaju obveznici koji su imali izvoz preko 30% od ukupnog prometa u prethodnoj godini i sti~u sta tus izvoznika. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, obveznici koji prvi put po~iwu sa poslovawem i/ili obveznici koji imaju namjeru da izvoze, pravo na povrat u roku od 30 dana mogu ste}i na osnovu ugovora iz kojeg se mo`e vidjeti da }e u teku}oj godini imati preko 30% prometa po osnovu izvoza, a u momentu kad su u 2 (dvije) uzastopne porezne prijave imali ve}i iznos ulaznog poreza od iznosa izlazne porezne obaveze. (3) Za svrhu povrata PDV-a u stavu (1) i (2) ovog ~lana "izvoz" zna~i isporuku dobara i pru`awe usluga koje su oslobo|ene od PDV-a sa pravom odbitka ulaznog poreza." ^lan 2. U poglavqu XIX - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ispred ~lana 133. dodaje se novi ~lan 132a, koji glasi: "^lan 132a (Isticawe perioda suspenzije povrata PDV-a) (1) Pe riod suspenzije povrata PDV-a za porezni pe riod odre|en ~lanom 72. stav (1) Zakona isti~e: a) za porezne periode januar i februar 2006. - do 10. avgusta 2006.; b) za porezne periode mart i april 2006. - do 10. septembra 2006.; c) za porezne periode maj i juni 2006. - do 10. oktobra 2006.; d) za porezni pe riod juli 2006. - do 10. novembra 2006.; e) za porezni pe riod avgust 2006. - do 10. decembra 2006.; f) za porezni pe riod septembar 2006. - do 10. januara 2007.; g) za porezni pe riod oktobar 2006. - do 10. februara 2007.; h) za porezni pe riod novembar 2006. - do 10. marta 2007.; i) za porezni pe riod decembar 2006. - do 10. aprila 2007. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, pe riod suspenzije povrata PDV-a ne}e iste}i prije nego obveznik podnese porezne prijave kako za porezni pe riod za koji se ostvaruje pravo na povrat, tako i za prethodne porezne periode. (3) UIO po slu`benoj du`nosti izdaje obavje{tewe o iznosu povrata koji }e biti izvr{en i dostavqa ga poreznom obvezniku {to je prije mogu}e, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda suspenzije povrata PDV-a. (4) Iznos povrata o kojem je porezni obveznik obavije{ten prema stavu (3) ovog ~lana bi}e upla}en najkasnije 5 (pet) dana nakon izdavawa obavijesti. (5) UIO }e platiti zatezne kamate poreznom obvezniku ukoliko uplate iz stava (4) ovog ~lana ne budu izvr{ene u roku od 60 dana od dana isteka perioda suspenzije povrata PDV-a." ^lan 3. Ovaj Pravilnik stu pa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 18-11 -65/06 26. jula 2006. godine Sarajevo Predsjednik Upravnog odbora Pe ter Nicholl, s. r. U skladu sa ~lanom 70. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/05 i 35/05), a u vezi sa ~lanom 14. stav (3) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/03 i 52/04), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 65. sjednici odr`anoj 25. jula 2006. godine, donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ^lan 1. ^lan 91. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", br. 93/05 i 21/06) mijenja se i glasi: "(1) Pravo na povrat ulaznog poreza, po osnovu izvoza u roku od 30 dana od dana podno{enja prijave za PDV, imaju obveznici koji su imali izvoz preko 30% od ukupnog prometa u prethodnoj godini i sti~u sta tus izvoznika. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, obveznici koji prvi put po~inju sa poslovanjem i/ili obveznici koji imaju namjeru da izvoze, pravo na povrat u roku od 30 dana mogu ste}i na osnovu ugovora iz kojeg se mo`e vidjeti da }e u teku}oj godini imati preko 30% prometa po osnovu izvoza, a u momentu kad su u 2 (dvije) uzastopne porezne prijave imali ve}i iznos ulaznog poreza od iznosa izlazne porezne obaveze. (3) Za svrhu povrata PDV-a u stavu (1) i (2) ovog ~lana "izvoz" zna~i isporuku dobara i pru`anje usluga koje su oslobo|ene od PDV-a sa pravom odbitka ulaznog poreza." ^lan 2. U poglavlju XIX - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ispred ~lana 133. dodaje se novi ~lan 132a, koji glasi: "^lan 132a (Isticanje perioda suspenzije povrata PDV-a) (1) Pe riod suspenzije povrata PDV-a za porezni pe riod odre|en ~lanom 72. stav (1) Zakona isti~e: a) za porezne periode januar i februar 2006. - do 10. augusta 2006.; b) za porezne periode mart i april 2006. - do 10. septembra 2006.; c) za porezne periode maj i juni 2006. - do 10. oktobra 2006.; d) za porezni pe riod juli 2006. - do 10. novembra 2006.; e) za porezni pe riod au gust 2006. - do 10. decembra 2006.; f) za porezni pe riod septembar 2006. - do 10. januara 2007.; g) za porezni pe riod oktobar 2006. - do 10. februara 2007.; h) za porezni pe riod novembar 2006. - do 10. marta 2007.; i) za porezni pe riod decembar 2006. - do 10. aprila 2007. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, pe riod suspenzije povrata PDV-a ne}e iste}i prije nego obveznik podnese porezne prijave kako za porezni pe riod za koji se ostvaruje pravo na povrat, tako i za prethodne porezne periode. (3) UIO po slu`benoj du`nosti izdaje obavje{tenje o iznosu povrata koji }e biti izvr{en i dostavlja ga poreznom obvezniku {to je prije mogu}e, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda suspenzije povrata PDV-a. (4) Iznos povrata o kojem je porezni obveznik obavije{ten prema stavu (3) ovog ~lana bit }e upla}en najkasnije 5 (pet) dana nakon izdavanja obavijesti. (5) UIO }e platiti zatezne kamate poreznom obvezniku ukoliko uplate iz stava (4) ovog ~lana ne budu izvr{ene u roku od 60 dana od dana isteka perioda suspenzije povrata PDV-a." ^lan 3. Ovaj Pravilnik stu pa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 18-11 -65/06 26. jula 2006. godine Sarajevo Predsjednik Upravnog odbora Pe ter Nicholl, s. r. Sukladno ~lanku 70. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/05 i 35/05), a u svezi s ~lankom 14. stavak (3) Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/03 i 52/04), Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, na 65. sjednici odr`anoj 25. srpnja 2006. godine, donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ^lanak 1. ^lanak 91. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", br. 93/05 i 21/06) mijenja se i glasi: "(1) Pravo na povrat ulaznog poreza, po osnovi izvoza u roku od 30 dana od dana podno{enja prijave za PDV, imaju obveznici koji su imali izvoz preko 30% od ukupnog prometa u prethodnoj godini i stje~u sta tus izvoznika. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga ~lanka, obveznici koji prvi put po~inju s poslovanjem i/ili obveznici koji imaju namjeru izvoziti, pravo na povrat u roku od 30 dana mogu ste}i na temelju ugovora iz kojega se mo`e vidjeti da }e u teku}oj godini imati preko 30% prometa po osnovi izvoza, a u trenutku kada su u 2 (dvije) uzastopne porezne prijave imali ve}i iznos ulaznog poreza od iznosa izlazne porezne obveze. (3) Za svrhu povrata PDV-a u stavku (1) i (2) ovoga ~lanka "izvoz" zna~i isporuku dobara i pru`anje usluga koje su oslobo|ene od PDV-a s pravom odbitka ulaznog poreza." ^lanak 2. U poglavlju XIX - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ispred ~lanka 133. dodaje se novi ~lanak 132a, koji glasi: "^lanak 132a (Istjecanje perioda suspenzije povrata PDV-a) (1) Pe riod suspenzije povrata PDV-a za porezni pe riod odre|en ~lankom 72. stavak (1) Zakona istje~e: a) za porezne periode sije~anj i velja~a 2006. - do 10. kolovoza 2006.; b) za porezne periode o`ujak i travanj 2006. - do 10. rujna 2006.; c) za porezne periode svibanj i lipanj 2006. - do 10. listopada 2006.; d) za porezni pe riod srpanj 2006. - do 10. studenog 2006.; e) za porezni pe riod kolovoz 2006. - do 10. prosinca 2006.; f) za porezni pe riod rujan 2006. - do 10. sije~nja 2007.; g) za porezni pe riod listopad 2006. - do 10. velja~e 2007.; h) za porezni pe riod studeni 2006. - do 10. o`ujka 2007.; i) za porezni pe riod prosinac 2006. - do 10. travnja 2007. (2) Iznimno od stavka (1) ovoga ~lanka, pe riod suspenzije povrata PDV-a ne}e iste}i prije nego obveznik podnese porezne prijave, kako za porezni pe riod za koji se ostvaruje pravo na povrat, tako i za prethodne porezne periode. (3) UNO po slu`benoj du`nosti izdaje obavijest o iznosu povrata koji }e biti izvr{en i dostavlja ga poreznom obvezniku {to je prije mogu}e, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda suspenzije povrata PDV-a. (4) Iznos povrata o kojem je porezni obveznik obavije{ten prema stavku (3) ovoga ~lanka bit }e upla}en najkasnije 5 (pet) dana nakon izdavanja obavijesti. (5) UNO }e platiti zatezne kamate poreznom obvezniku ukoliko uplate iz stavka (4) ovoga ~lanka ne budu izvr{ene u roku od 60 dana od dana isteka perioda suspenzije povrata PDV-a." ^lanak 3. Ovaj Pravilnik stu pa na snagu sljede}eg dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". Broj 18-11-65/06 26. srpnja 2006. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Upravnog odbora Pe ter Nicholl, v. r. Ponedjeqak, 7. 8. 2006. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 60 - Strana 5735
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 21/06 27.03.2006 SG BiH 62/23, SG BiH 87/22, SG BiH 47/22, SG BiH 44/20, SG BiH 85/17, SG BiH 65/10, SG BiH 35/08, SG BiH 100/07, SG BiH 06/07, SG BiH 60/06, SG BiH 93/05 pdv,porez Na osnovu ~lana 70. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/05 i 35/05), a u vezi sa ~lanom 14. stav 3. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/03 i 52/04), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 55. sjednici odr`anoj 3. marta 2006.godine, donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ^lan 1. U ~lanu 51. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH, broj 93/05") rije~i: "ne podlije`u oporezivanju" zamjenjuju se rije~ima: "nisu optere}eni PDV-om". Stavovi 2. i 3. ~lana 51. se bri{u. ^lan 2. U ~lanu 54. u stavu 2. ta~ka d) i tekst: "ako zahtjev za povrat podnose PDV obveznici iz BiH koji vr{e nabavku dobara i pru`anje usluga u okviru me|unarodnih projekata pru`anja pomo}i" se bri{u. U ~lanu 54. u stavu 6. rije~i: "100 KM bez PDV-a" zamjenjuju se rije~ima: "200 KM uklju~uju}i PDV". ^lan 3. U ~lanu 56. stav 2. rije~i: "100 KM" zamjenjuju se rije~ima "200 KM uklju~uju}i PDV". ^lan 4. ^lan 58. mijenja se i glasi: "^lan 58. Uvjeti za ostvarivanje prava na povrat u skladu sa me|unarodnim ugovorima (1) Podnosilac zahtjeva za povrat, u skladu sa ~lanom 29, stav 1., ta~ka 4) Zakona o PDV-u, }e prilikom podno{enja prvog zahtjeva za povrat, pored dokumentacije odre|ene ~lanom 54. Pravilnika, prilo`iti i kopiju ugovora na osnovu kojeg tra`i povrat PDV-a. (2) Uprava }e, po potrebi, na osnovu zahtjeva iz stava 1. ovog ~lana, od Ministarstva inostranih poslova tra`iti podatke o nazivu me|unarodnog ugovora ili sporazuma, datumu stupanja na snagu istog, da li je isti va`e}i, vrijednosti iz ugovora, ukoliko je ista ugovorom odre|ena, te osnovu za povrat PDV-a. (3) Uprava mo`e, po potrebi, od drugih ministarstava i institucija nadle`nih za sprovo|enje i nadzor nad sprovo|enjem ugovora iz stava 1. ovog ~lana, tra`iti podatke u vezi sa ugovorom zaklju~enim na osnovu me|unarodnog ugovora, vrijednosti iz ugovora, podatke o korisniku projekta i drugim okolnostima od zna~aja za odlu~ivanje po zahtjevu za povrat." ^lan 5. U ~lanu 132. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "(2) Porezni obveznik koji prekr{i obavezu popunjavanja podataka o krajnjoj potro{nji u obrascu porezne prijave podlije`e nov~anoj kazni u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 KM." U dosada{njem stavu 2. koji postaje stav 3. rije~i "stava 1", zamjenjuju se rije~ima: "stava 1. i 2." ^lan 6. U obrascu PDV prijave rije~i: "III. STATISTI^KI PODACI" mijenjaju se i glase: "III. PODACI O KRAJNJOJ POTRO[NJI". ^lan 7. Novi obrazac CD-PDV 1 M kojim se zamjenjuje raniji, sastavni je dio ovog Pravilnika. ^lan 8. Odredba ~lana 4. ovog Pravilnika primjenjuje se na zahtjeve za povrat PDV-a primljene u UIO od dana primjene Zakona. ^lan 9. Ovaj Pravilnik stu pa na snagu sljede}eg dana od dana
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 93/05 30.12.2005 SG BiH 62/23, SG BiH 87/22, SG BiH 47/22, SG BiH 44/20, SG BiH 85/17, SG BiH 65/10, SG BiH 35/08, SG BiH 100/07, SG BiH 06/07, SG BiH 60/06, SG BiH 21/06 pdv,porez Na osnovu ~lana 70. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/05 i 35/05), a u vezi sa ~lanom 14. stav 3. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/03 i 52/04) Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 50. sjednici odr`anoj dana 12. decembra 2005.godine, donio je PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST I. OP]E ODREDBE ^lan 1. Predmet Pravilnika (1) Ovim Pravilnikom bli`e se propisuje na~in primjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakon). II. PREDMET OPOREZIVANJA ^lan 2. Predmet oporezivanja (1) Predmet oporezivanja porezom na dodatu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) je svaka isporuka dobara ili usluga obavljena na teritoriji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) uz naknadu, vlastita potro{nja, unos dobara u carinsko podru~je BiH, te isporuka dobara i usluga {to se obavi uz naknadu, bez naknade ili uz povoljnije uvjete poreznim obveznicima i njihovim zastupnicima, kao i drugim primaocima, ako su ispunjeni ostali Zakonom propisani uvjeti. III. PROMET DOBARA I USLUGA ^lan 3. Promet dobara (1) Isporukom dobara omogu}uje se prijenos prava raspolaganja na dobrima licu koje tim dobrima mo`e raspolagati kao vlasnik. (2) Dobrima se smatraju predmeti, skup stvari i privredna dobra koja se u prometu smatraju dobrima, kao {to su: elektri~na energija, toplotna energija, plin, grijanje, hla|enje i sli~no. ^lan 4. Promet na osnovu odluke dr`avnog organa (1) Kad zakonom utvr|eno tijelo, u postupku izvr{enja, proda neko dobro, ne smatra se da je do{lo do prometa izme|u du`nika i organa izvr{enja, ve} do direktnog prometa izme|u du`nika i kupca. ^lan 5. Provizija pri prodaji ili kupovini dobara prilikom prodaje u tu|e ime i za tu|i ra~un (1) Kod isporuke dobara po ugovorima na osnovu kojih se pla}a provizija pri prodaji, kao {to su ugovori o posredovanju i ugovori o trgovinskom zastupanju, radi se o prodaji u ime i za ra~un drugog lica. Za razliku od komisione prodaje, posrednik obra~unava i pla}a PDV na svoju proviziju, a vlasnik dobra, odnosno lice u ~ije ime i za ~iji ra~un posrednik vr{i prodaju obra~unava i pla}a PDV na ukupnu prodajnu vrijednost. Posrednik, odnosno zastupnik za svoju uslugu posebno izdaje ra~un na kojem iskazuje naknadu za izvr{enu uslugu i obra~unava PDV na vrijednost usluge posredovanja, odnosno zastupanja. PDV obra~unat na proviziju posrednika, odnosno zastupnika predstavlja ulazni porez za vlasnika dobra. ^lan 6. Promet dobara u svoje ime a za tu|i ra~un (komisiona prodaja) (1) Kod komisione prodaje prometom dobara smatraju se obje transakcije: – prijenos (isporuka) dobara od strane vlasnika (komitenta) komisionaru, – prijenos dobara od strane komisionara primaocu dobara. (2) Obaveza obra~unavanja i pla}anja PDV-a za komisionara nastaje istekom obra~unskog perioda u kojem su dobra prodata i u kojem je ispostavljena faktura kupcu. (3) Obaveza obra~unavanja i pla}anja PDV-a za komitenta nastaje istekom obra~unskog perioda u kojem je primio obra~un komisionara o prodaji dobra. ^lan 7. Iznajmljivanje (1) Isporuka dobara na osnovu ugovora o iznajmljivanju na odre|eni pe riod, gdje je predvi|eno da se pravo vlasni{tva prenosi najkasnije istekom ugovorenog perioda, predstavlja finansijski lizing. (2) Kada se radi o finansijskom lizingu kod kojeg je ugovoreno pravo otkupa predmeta lizinga, davalac lizinga obra~unava PDV na osnovicu koju ~ini iznos naknade koju obveznik prima, ili treba da primi, po osnovu predaje predmeta lizinga primaocu lizinga. (3) Porezna obaveza kod finansijskog lizinga nastaje istekom poreznog perioda u kojem je dobro isporu~eno. (4) Ukoliko odredbe u ugovoru o lizingu ne budu do kraja ispo{tovane, odnosno do|e do raskida ugovora prije prijenosa vlasni{tva, davalac lizinga ima pravo ispravke obaveze PDV-a, pod uvjetom da dobro bude vra}eno davaocu lizinga. (5) Ispravka se vr{i proporcionalno trajanju lizinga, i to u poreznom periodu u kojem je do{lo do prestanka obligacionog odnosa. (6) U slu~aju kada ugovorom o lizingu nije predvi|eno da se pravo raspolaganja na dobru prenese sa davaoca na primaoca lizinga, odnosno kada nije ugovoren otkup dobra koje je predmet lizinga, PDV se obra~unava i pla}a na svaku ugovorenu ratu, s obzirom da se u ovom slu~aju radi o zakupu pokretne stvari. ^lan 8. Pojam novosagra|enih gra|evinskih objekata (1) Novosagra|enim gra|evinskim objektima, u smislu ~lana 4. stav 3. ta~ka 4. Zakona, smatraju se objekti koji nisu upotrebljavani u svrhu za koju su izgra|eni i koji nisu bili predmet prijenosa prava raspolaganja. (2) Ekonomski djeljivim cjelinama (stan, poslovni prostor, gara`a i drugi) smatraju se dijelovi novoizgra|enih gra|evinskih objekata iz stava 1. ovog ~lana, koji se isporu~uju kao posebna cjelina i za koje se ugovara posebna naknada. ^lan 9. Promet u slu~aju likvidacije i ste~aja (1) Prijenos poslovne imovine u postupku likvidacije je oporeziv, izuzev ako prijenos nije uklju~en u ~lanu 7. stav 2. Zakona. (2) Prijenos dobara ~lanovima ili vlasnicima dru{tva po zavr{etku likvidacije podlije`e oporezivanju. (3) Prijenos poslovne imovine u postupku ste~aja podlije`e oporezivanju, izuzev ako prijenos nije uklju~en u ~lanu 7. stav 2. Zakona, a porezni obveznik nad kojim se vr{i ste~aj je porezni du`nik. Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8215 Broj 93 - Strana 8216 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. ^lan 10. Razmjena (1) Ako pri isporuci dobara naknada nije nov~ana, ve} u isporuci drugog dobra ili usluge, radi se o razmjeni. (2) Pri razmjeni, isporuka podlije`e oporezivanju na obje strane, odnosno kod svakog isporu~ioca. ^lan 11. Manjak (1) Pored upotrebe dobara u vanposlovne svrhe navedenih u ~lanu 5. stav 1. Zakona, upotrebom dobara u vanposlovne svrhe smatra se i manjak dobara. (2) Manjak dobara za koji se ne tereti odgovorna osoba smatra se vlastitom potro{njom u vanposlovne svrhe poreznog obveznika i podlije`e oporezivanju. (3) Izuzetno nastali rashod po osnovu kala, rastura, kvara i loma do propisanog iznosa i manjak dobara koji se mo`e pravdati vi{om silom ne podlije`e oporezivanju. (4) Visina dopu{tenog rashoda po osnovu kala, rastura, kvara i loma utvr|ena je Normativom za utvr|ivanje rashoda na koji se ne pla}a PDV, a koji je sastavni dio ovog Pravilnika. (5) Za dobra koja nisu obuhva}ena Normativom rashoda, koli~ina rashoda se utvr|uje prema normativu obveznika. (6) Pod vi{om silom podrazumijeva se manjak dobara nastao usljed elementarnih nepogoda (poplava, po`ar, zemljotres, ratna razaranja i sli~no), na osnovu akta nadle`nog organa. (7) Obveznik PDV-a utvr|uje rashod neposredno po{to je odre|eni rashod nastao, ili redovnim ili vanrednim popisom robe u skladi{tu, stovari{tu, magacinu, prodavnici ili drugom sli~nom objektu. (8) Utvr|ivanje rashoda vr{i ovla{teno lice ili popisna komisija obveznika, a o izvr{enom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista. (9) Na rashod nastao zbog proteka roka trajanja dobara ne pla}a se PDV, pod uvjetom da je rok trajanja utisnut na ambala`i proizvoda ili je na drugi na~in odre|en od strane proizvo|a~a, a pri uni{tenju navedenih dobara prisutan predstavnik Sanitarne inspekcije. ^lan 12. Davanje poslovnih uzoraka (1) Uobi~ajenom koli~inom poslovnih uzoraka, u smislu ~lana 5. stav 2. ta~ka 1. Zakona, smatraju se dobra koja nisu namijenjena prometu, a koja su rezultat poslovanja poreznog obveznika ili koja su neposredno povezana sa obavljanjem njegove djelatnosti, bez obzira da li je na tim dobrima utisnut logotip poreznog obveznika. (2) Dobra koja se daju kao poslovni uzorci moraju biti obilje`ena kao takva, a ako ne mogu biti obilje`ena kao poslovni uzorci, moraju biti u obliku i pakovanju razli~itom od oblika i pakovanja tih dobara namijenjenih prometu. ^lan 13. Davanje poklona male vrijednosti (1) Poklonom manje vrijednosti, u smislu ~lana 5. stav 2. ta~ka 2. Zakona, smatra se dobro pojedina~ne tr`i{ne vrijednosti manje od 20,00 KM bez PDV-a, koje obveznik daje povremeno razli~itim licima (poslovnim partnerima, predstavnicima poslovnih partnera i sli~no), a da za to ne postoji pravna obaveza. (2) Poslovnim partnerima smatraju se lica sa kojima postoji poslovni odnos ili se o~ekuje da }e se takav odnos uspostaviti. (3) Povremenim davanjem poklona smatra se davanje najvi{e jednog poklona istom licu u poreznom periodu. ^lan 14. Stavljanje u vlastitu upotrebu dobara koje porezni obveznik proizvodi, izgra|uje, obra|uje, kupuje ili uvozi u okviru svojih djelatnosti (1) Prometom dobara se smatra i stavljanje u vlastitu upotrebu dobara koje porezni obveznik proizvodi, izgra|uje, obra|uje, kupuje ili uvozi u okviru svojih djelatnosti. (2) Uzimanjem takvih dobara za vlastitu upotrebu u vanposlovne svrhe, porezni obveznik sam postaje u~esnik u proizvodno-prometnom lancu, pa se takav promet (interni promet) tretira kao oporezivi promet. (3) Za takav promet porezni obveznik je du`an sa~initi internu poreznu fakturu, koja sadr`i elemente fakture izdate za prodaju dobara drugom poreznom obvezniku. ^lan 15. Prijenos imovine poreznog obveznika (1) Prijenos cjelokupne ili dijela imovine poreznog obveznika, u skladu sa ~lanom 7. stav 2. Zakona, se ne smatra prometom dobara ukoliko su kumulativno ispunjeni sljede}i uvjeti: a) da ona ~ini zaseban poslovni subjekt, b) da je sticalac porezni obveznik ili tim sticanjem postane porezni obveznik, c) da nastavlja obavljanje iste djelatnosti i d) da kupac ima, ili }e dobiti, istu stopu za odbitak ulaznog poreza koju je imao prodavac. ^lan 16. Prijenos imovine poreznog obveznika u slu~aju smrti (1) Prijenos imovinskih prava sa ostavioca na jednog ili vi{e nasljednika u slu~aju nastavka privredne djelatnosti ne podlije`e oporezivanju. (2) Zadr`avanje dobara nakon prestanka obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka registracije, a za koja je ulazni porez u potpunosti ili djelimi~no odbijen, podlije`e oporezivanju. ^lan 17. Promet usluga (1) Sve isporuke koje se vr{e u okviru obavljanja djelatnosti, koje se ne smatraju isporu~enim dobrima, smatraju se prometom usluga i podlije`u obra~unavanju PDV-a, osim u slu~ajevima koji su posebno propisani ~lanovima 24. do 30. Zakona. (2) Ako jedinstvena isporuka istovremeno ima obilje`ja prometa dobara i prometa usluga, za razvrstavanje su bitna ona obilje`ja koja odre|uju stvarni sadr`aj isporuke, uzimaju}i u obzir volju ugovornih strana. (3) Kod popravki dobara, za razgrani~enje radi li se o prometu dobra ili usluge, bitan je, u ukupnoj naknadi, udio materijala koji je nabavio porezni obveznik koji obavlja popravak. Ako udio naknade koja se odnosi na materijal iznosi vi{e od 50% od ukupnog iznosa naknade koja se odnosi na popravak, radi se o prometu dobra, a ne o obavljenoj usluzi. (4) Trpljenje neke radnje, suzdr`avanje od neke radnje i ustupanje nekog prava, predstavljaju usluge u smislu PDV-a. Pod trpljenjem neke radnje smatra se, izme|u ostalog, i dopu{tanje kori{tenja pokretnih i nepokretnih stvari, patenata i drugih pronalaza~kih prava. (5) Ako pri prometu usluga naknada nije nov~ana, ve} u isporuci dobra ili usluge, radi se o razmjeni. (6) Pri razmjeni, isporuka podlije`e oporezivanju na obje strane, odnosno kod svakog isporu~ioca. ^lan 18. Oplemenjivanje (prerada, obrada, dorada) i izrada (1) Ako naru~ilac daje proizvo|a~u materijal radi prerade, obrade, dorade ili izrade odre|enog proizvoda, takva isporuka nije oporeziva, jer naru~ilac i dalje zadr`ava pravo raspolaganja kao vlasnik tog materijala. (2) Ako proizvo|a~u iz stava 1. ovoga ~lana, nakon obrade ostaju nusproizvodi ili otpaci iznad 5% vrijednosti njegove isporuke, a koje je trebalo vratiti naru~iocu, radi se o prometu dobara od strane naru~ioca proizvo|a~u, na koja se mora posebno obra~unati PDV. (3) Ako naru~ilac iz stava 1. ovoga ~lana isporu~uje proizvo|a~u materijal, dijelove ili sastojke pri ~emu ne zadr`ava pravo raspolaganja kao vlasnik, ve} tim isporukama pla}a proizvo|a~eve isporuke, odnosno protuisporuke, radi se o oporezivim isporukama, odnosno razmjeni. ^lan 19. Kori{tenje usluga u vanposlovne svrhe (1) Upotreba dobara koja ~ine dio poslovne imovine za vanposlovnu upotrebu poreznog obveznika, kada je PDV na takva dobra mogu}e u potpunosti ili djelimi~no odbiti, smatra se prometom usluga. (2) Za takav promet porezni obveznik je du`an sa~initi internu poreznu fakturu, koja sadr`i elemente koje bi sadr`avala primljena porezna faktura da mu je iste usluge izvr{io drugi obveznik PDV-a. IV. MJESTO OPOREZIVANJA ^lan 20. Mjesto oporezivanja kod isporuke dobara (1) Kod isporuke dobara, mjestom isporuke smatra se BiH, ako se dobro nalazilo u BiH u trenutku isporuke. Ako je dobro otpremljeno, BiH se smatra mjestom isporuke ukoliko se dobro nalazilo u BiH na po~etku otpreme. (2) Ako se radi o dobrima koja se montiraju, instaliraju ili izgra|uju, BiH se smatra mjestom isporuke ako je to mjesto gdje dobro postavlja isporu~ilac ili neko u njegovo ime. ^lan 21. Mjesto oporezivanja kod obavljanja usluga (1) BiH se smatra mjestom obavljanja usluga, ako je mjesto obavljanja usluge tamo gdje je sjedi{te odnosno stalno boravi{te ili prebivali{te lica koje obavlja usluge, ako Zakonom ili ovim Pravilnikom nije druga~ije odre|eno. Isto se odnosi i ako uslugu obavlja poslovna jedinica stranog preduze}a koja se nalazi u BiH. (2) U ~lanu 15. stav 2. Zakona, propisani su izuzeci od op}eg na~ela. (3) Kod usluga u vezi s nekretninama, uklju~uju}i i najam ili zakup, mjestom obavljanja usluga smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi. Usluge u vezi s nekretninama obuhvataju sljede}e skupine usluga: a) usluge koje se obavljaju pomo}u nekretnina (npr.iznajmljivanje ku}a, stanova i soba na rok kra}i od 60 dana, hotelskih soba, apartmana, zemlji{ta npr. parkirnih mjesta, iznajmljivanje teniskih igrali{ta, kuglana, odr`avanje grijanja i liftova, odr`avanje zelenih povr{ina, ~i{}enje zgrada, iznajmljivanje izlo`benih povr{ina na sajmovima, postavljanje izlo`benih mjesta), b) usluge koje se obavljaju na nekretnini obuhvataju usluge koje slu`e neposredno ure|ivanju nekretnine (npr. geodetski radovi), usluge koje slu`e za pripremu gra|e - vinskih radova (npr. usluge arhitekata, gra|evinskih in`enjera, stati~ara), obavljanje gra|evinskih radova, vje{ta~enja na nekretninama, in`enjering usluge, c) usluge koje se obavljaju u vezi s kupovinom i prodajom nekretnina (npr. usluge advokata i posrednika pri kupoprodaji nekretnina). (4) Kod usluga prijevoza, BiH je mjesto obavljanja usluge,ako je ~itava dionica puta na kojoj se prijevoz obavlja u BiH; a) ako se usluga prijevoza putnika ne obavlja samo u BiH, onda dio puta koji se odnosi na BiH podlije`e oporezivanju, a dio puta koji se odnosi na inostranstvo ne podlije`e oporezivanju prema odredbama Zakona. U tom slu~aju, uslugu prijevoza treba podijeliti srazmjerno broju kilometara na dio prijevoza u BiH koji se oporezuje i dio prijevoza u inostranstvu koji ne podlije`e oporezivanju; b) ako se radi o uslugama prijevoza dobara koja se izvoze, tada su, prema odredbi ~lana 27. stav 1. ta~ka 2. Zakona, oslobo|ene od oporezivanja (oporezuju nultom stopom) i usluge prijevoza izvr{ene na dionici puta u BiH; c) ako se radi o uslugama prijevoza dobara koja se uvoze, tada su, prema odredbi ~lana 26. stav 1. ta~ka 7. Zakona, oslobo|ene od oporezivanja i usluge prijevoza izvr{ene na dionici puta u BiH; d) kod prekograni~nog pomorskog, rije~nog i vazdu{nog prijevoza putnika i robe ne utvr|uje se dionica puta u BiH. (5) Mjesto obavljanja usluga je BiH ako je to mjesto gdje je usluga stvarno obavljena, i to: a) kod umjetni~kih (npr. operskih, gluma~kih, pjeva~kih), nau~nih (npr. nau~na predavanja i davanja mi{ljenja, ali ne i savjetovanja naru~ioca), nastavnih (npr. usluge obuke, organizovanje kurseva), sportskih (npr. tenis, ronjenje), zabavnih ili sli~nih usluga (npr. filmske predstave, plesne priredbe) i usluga njihovog organizovanja, b) kod pomo}nih usluga u prijevozu, kao {to su: utovar, istovar, uskladi{tenje i drugih usluga u vezi s prijevozom i otpremom, c) kod usluga koje se obavljaju na pokretnim dobrima, uklju~uju}i usluge stru~nog mi{ljenja, procjene i ocjene tih dobara. (6) Odre|uje se da je promet usluga u BiH ako je sjedi{te pri - mao ca usluge ili stalna adresa ili adresa prebiva li{ta/bo - ravi{ta za slijede}e vrste usluga: a) kod usluga prijenosa, ustupanja i kori{tenja autorskih prava, patenata, licenci, za{titnih znakova i sli~nih prava (npr. davanje licence, prenos autorskih prava umjetnika i pisaca), b) usluge reklamiranja, uklju~uju}i i usluge posredovanja u tim uslugama (npr. usluge ogla{avanja u novinama i drugim medijima), c) usluge in`injera, advokata, revizora, ra~unovo|a, tuma~a, prevodilaca i drugih usluga savjetovanja, d) usluge elektronske obrade podataka, e) bankarskih, finansijskih usluga i usluga iz oblasti osiguranja i reosiguranja, osim iznajmljivanja sefova, f) ustupanja osoblja, g) telekomunikacione usluge, h) iznajmljivanja pokretnih dobara (npr. gra|evinske dizalice), osim prijevoznih sredstava, i) svih usluga posredovanja u vezi s uslugama iz ovog stava. (7) Pri vr{enju usluga iz ~lana 15. stav 2. ta~ka 4. i 5. Zakona u slu~ajevima da primalac usluge nije porezni obveznik na teritoriji BiH, odnosno nema svoje prebivali{te u BiH, davalac usluge, u svrhu dokazivanja da se usluga vr{i stranom dr`avljaninu, a u cilju sticanja uvjeta za osloba|anje od obaveze obra~unavanja PDV-a, du`an je od primaoca usluge uzeti ime i prezime, adresu i broj paso{a za fizi~ko lice, a za pravno lice potvrdu o registraciji poreznog obveznika. Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8217 Broj 93 - Strana 8218 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. V. POREZNA OSNOVICA ^lan 22. Utvr|ivanje osnovice (1) Utvr|ivanje osnovice, kada se odre|ena dobra uzimaju za privatnu upotrebu (vanposlovna svrha), porezni obveznik vr{i na na~in da }e dobra vrednovati prema tr`i{noj vrijednosti u vremenu njihove isporuke, u koju nije ura~unat PDV, a koju bi obveznik naplatio od kupca da je to isto dobro prodao. (2) Osnovicu za obra~un PDV-a za upotrebu vlastito proizvedenih dobara u privatnu svrhu (vanposlovna svrha) i zadr`avanje dobara nakon prestanka poslovanja predstavlja tr`i{na vrijednost uzetih dobara u momentu uzimanja, upotrebe dobara ~ija je svrha promijenjena ili u momentu prestanka rada obveznika, bez PDV-a. (3) Kada je u pitanju uzimanje dobara koja su proizvedena u preduze}ima, tr`i{nom vrijedno{}u smatra se vlastiti tro{ak utvr|en prema ra~unovodstvenim propisima. (4) U slu~aju vr{enja usluga u privatne svrhe, poreznu osnovicu ~ini iznos koji bi se naplatio da je ista usluga izvr{ena tre}im licima. (5) Ukoliko se od strane pojedinca, ili grupe, uzima bez naknade za privatnu upotrebu stalna imovina, poreznu osnovicu ~ini vrijednost te imovine u momentu uzimanja, koja je iskazana u knjigovodstvu poreznog obveznika, s tim da porezna osnovica ne mo`e biti manja od tr`i{ne vrijednosti u momentu prometa imovine. (6) U slu~aju da je stalna imovina u potpunosti amortizovana, kao osnovica za obra~un PDV-a, uzima se tr`i{na vrijednost stalne imovine u momentu prometa. (7) Kamatom u smislu ~lana 20. stav 10. ta~ka 3. Zakona, podrazumijeva se iznos kamate obra~unat po propisanoj stopi za neblagovremeno pla}anje iz du`ni~ko - povjerila~kih odnosa. (8) Zavisni tro{kovi koji se prema ~lanu 21. stav 2. ta~ka 2. Zakona, uklju~uju u poreznu osnovicu PDV-a na uvoz dobara pored vrste tro{kova navedenih u toj odredbi, tako|er uklju~uju (na primjer tro{kove {peditera, terminala, smje{taja, naknade za carinjenje i sli~no). Administrativne takse i naknade inspekcijama i drugim javnim organima koji vr{e izr{nu vlast ne uklju~uju se u poreznu osnovicu za PDV kod uvoza. VI. POREZNA STOPA ^lan 23. Standardna porezna stopa (1) PDV pla}a se po standardnoj stopi od 17% na poreznu osnovicu. (2) Kada se porez obra~unava na poreznu osnovicu u kojoj je sadr`an PDV, PDV se izra~unava po prera~unatoj stopi. Prera~unata stopa se izra~unava na sljede}i na~in: PRERA^UNATA STOPA PDV = ´ + STOPA PDV STOPAPDV 100 100 PRERA^UNATA STOPA PDV = ´ + = 17 100 100 17 14,5299 VII. OSLOBA\ANJA OD PLA]ANJA PDV-a ZA PROMET DOBARA I USLUGA BEZ PRAVA NA ODBITAK ULAZNOG POREZA ^lan 24. Javne po{tanske usluge (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 24. stav 1. ta~ka 1. Zakona, odnosi se na javne po{tanske usluge. Javnim po{tanskim uslugama podrazumijevaju se sve usluge koje obavljaju javni po{tanski operateri u skladu sa Zakonom o po{tama Bosne i Hercegovine. ^lan 25. Medicinske usluge i usluge zdravstvene za{tite (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 24. stav 1. ta~ka 2. Zakona, odnosi se na preventivne, dijagnosti~ko-terapijske i rehabilitacione usluge koje pru`aju domovi zdravlja, bolnice, zavodi, zavodi za za{titu zdravlja, klinike, instituti, zdravstveni centri, klini~ko-bolni~ki centri i klini~ki centri u skladu sa propisima koji ure|uju oblast zdravstvene za{tite. (2) Porezno osloba|anje iz navedenog ~lana Zakona se odnosi i na smje{taj, njegu i ishranu bolesnika u tim ustanovama, nezavisno od toga da li su ove ustanove usmjerene ka ostvarivanju dobiti. (3) Usluge doktora med i cine i stomatologije, medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehni~ara, oslobo|ene su pla}anja PDV-a ako te usluge pru`aju u privatnoj praksi. (4) Zdravstvenom za{titom u smislu odredbi ~lana 24. stav 1. ta~ka 2. Zakona, ne smatraju se: a) medicinska ispitivanja radi utvr|ivanja zdravstvenog stanja, tjelesnog o{te}enja i invalidnosti u postupcima kod drugih organa i organizacija, osim ispitivanja po uputu ljekara, odnosno ljekarske komisije, b) zdravstveni pregledi radi upisa u srednje i vi{e {kole, fakultete i na kurseve, dobijanje uvjerenja za voza~ke dozvole, za sudske i druge sporove i u drugim slu~ajevim kada se pregled ne obavlja u cilju zdravstvene za{tite, c) pregled zaposlenih upu}enih na rad u inostranstvo od strane organizacija, kao i mjere preventivne zdravstvene za{tite za privatna putovanja u inostranstvo i zdravstveni pregledi za ta putovanja. ^lan 26. Usluge socijalnog osiguranja (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 24. stav 1. ta~ka 3. Zakona, odnosi se na usluge koje pru`aju ustanove socijalne za{tite: centri za socijalni rad, ustanove za smje{taj korisnika i ustanove za dnevni boravak i pomo} u ku}i u skladu sa propisima koji ure|uju socijalnu za{titu i socijalnu sigurnost gra|ana. (2) Promet dobara i usluga koji je neposredno povezan sa uslugama iz stava 1. ovog ~lana odnosi se na isporuku hrane, pi}a, lijekova i sli~nu isporuku dobara i usluga u ovim ustanovama. ^lan 27. Usluge obrazovanja (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 24. stav 1. ta~ka 4. Zakona, odnosi se na usluge: a) obrazovanja (pred{kolskog, osnovnog, srednjeg, vi{eg i visokog) i profesionalne prekvalifikacije, koje pru`aju lica registrovana za obavljanje tih djelatnosti u skladu sa propisima koji ure|uju tu oblast, b) smje{taja i ishrane u~enika i studenata u {kolskim i studentskim domovima ili sli~nim ustanovama, kao i sa njima neposredno povezani promet dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih djelatnosti. ^lan 28. Usluge iz oblasti sporta,usluge koje obavljaju vjerske, politi~ke, humanitarne, sindikalne, dobrotvorne, invalidske ili sli~ne organizacije (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 24. stav 1. ta~ka 5. Zakona, se odnosi na usluge iz oblasti sporta i fizi~kog vaspitanja samo u slu~aju ako te usluge pru`aju pojedincima lica ~ija djelatnost nije usmjerena ka sticanju dobiti. (2) Prema ~lanu 24. ta~ka 6. Zakona, pla}anja PDV-a su oslobo|ene medicinske i zdravstvene usluge, usluge socijalnog osiguranja, te usluge obrazovanja koje anga`uju vjerske organizacije ili filozofska udru`enja. (3) Porezno osloba|anje iz ~lana 24. stav 1. ta~ka 7. Zakona, se odnosi na usluge i isporuke dobara vjerskih organizacija ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba u skladu sa propisima kojima je regulisano obavljanje tih djelatnosti. (4) Porezno osloba|anje iz ~lana 24. stav 1. ta~ka 8. Zakona, se odnosi na usluge koje pru`aju politi~ke, sindikalne, humanitarne, dobrotvorne, invalidske i sli~ne organizacije u skladu sa propisima kojima su regulisane te djelatnosti. ^lan 29. Usluge iz oblasti kulture (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 24. stav 1. ta~ka 9. Zakona, odnosi se na usluge iz oblasti kulture koje pru`aju lica registrovana za obavljanje ove djelatnosti u skladu sa propisima koji ure|uju oblast kulture, kao i sa njima neposredno povezani promet dobara i usluga, od strane lica ~ija djelatnost nije usmjerena ka ostvarivanju dobiti, a kojima se smatraju: pozori{na i muzi~ka djelatnost, djelatnost muzeja i galerija, djelatnost arhiva, djelatnost biblioteka, djelatnost za{tite kulturnih dobara, djelatnost za{tite historijskih spomenika. ^lan 30. Promet dobara i usluga lica iz oblasti zdravstva i kulture (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 24. stav 1. ta~ka 10. Zakona, odnosi se na promet dobara i usluga koje vr{e medicinske, zdravstvene i ustanove iz oblasti kulture, isklju~ivo za njihove vlastite potrebe. ^lan 31. Usluge javnih radio i televizijskih servisa (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 24. stav 1. ta~ka 11. Zakona, odnosi se na usluge javnih ra dio i televizijskih servisa koje se obavljaju u skladu sa propisima kojima je regulisano obavljanje tih usluga. (2) Radiodifuzne usluge: a) proizvodnja i emitovanje ekonomsko-propagandnog programa (reklame), b) proizvodnja i prodaja audiovizuelnih programa (emisija, filmova, serija, nosa~a zvuka i drugo), c) proizvodnja drugih programskih usluga (teleteksta i drugo), d) organizovanje koncerta i drugih priredbi, e) obavljanje drugih djelatnosti utvr|enih statutom, nisu predmet osloba|anja u skladu sa odredbama ~lana 24. stav 1. ta~ka 11. Zakona, i na navedene usluge pla}a se PDV. ^lan 32. Usluge osiguranja i reosiguranja (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 25. stav 1. ta~ka 1. Zakona, se odnosi na usluge osiguranja i reosiguranja ako se obavljaju u skladu sa propisima kojima je regulisano obavljanje tih djelatnosti. ^lan 33. Promet nepokretne imovine (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 25. stav 1. ta~ka 2. Zakona, se odnosi na svaki daljnji promet nepokretne imovine i dijelova te imovine, poslije prve prodaje novoizgra|ene nepokretne imovine. Pojam novoizgra|ene nepokretne imovine regulisan je odredbama ~lana 8. ovog Pravilnika. ^lan 34. Usluge izdavanja u zakup i podzakup nepokretne imovine (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 25. stav 1. ta~ka 3. Zakona, se odnosi samo na iznajmljivanje nekretnina i dijelova nekretnina u stambene svrhe. (2) Iznajmljivanje nekretnina i dijelova nekretnina u bilo koje druge svrhe osim stambenih je oporezivo PDV-om. ^lan 35. Finansijske usluge (1) Pod finansijskim uslugama iz ~lana 25. stav 1. ta~ka 4. Zakona, podrazumijevaju se usluge koje vr{e lica u skladu sa posebnim propisima (na primjer banke, po{te, osigu - ravaju}a dru{tva, brokerske ku}e, {tedionice, mjenja~nice, investicioni fondovi, mikrokreditne organizacije, agencije za bankarstvo i osiguranje depozita, agencije za osiguranje i druga lica). Finansijske usluge uklju~uju i prate}e usluge posrednika, ali samo ukoliko takve usluge imaju karakteristike finansijske usluge u korist krajnjeg primaoca finansijske usluge. (2) Porezno osloba|anje iz ~lana 25. ta~ka 4. pod c) Zakona, odnosi se na transakcije uklju~uju}i i vrijednosne papire, nov~anice i kovanice, koje predstavljaju zakonsko sredstvo pla}anja bilo koje dr`ave. Ako se kovanice i nov~anice kupuju ili prodaju po ve}oj vrijednosti od njihove nominalne vrijednosti, onda te isporuke podlije`u oporezivanju. ^lan 36. Usluge u vezi sa igrama na sre}u (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 25. stav 1. ta~ka 7. Zakona, se odnosi na promet usluga koje su povezane sa djelatno{}u prire|ivanja igara na sre}u u skladu sa propisima koji ure|uju igre na sre}u. (2) Porezno osloba|anje iz stava 1. ovog ~lana odnosi se na organizatore igara na sre}u koji imaju odobrenje nadle`nog organa. ^lan 37. Uvoz dobara (1) Uvoz dobara je svaki unos dobara u carinsko podru~je BiH. (2) Uvoznik je lice koje je u jedinstvenoj carinskoj ispravi navedeno kao primalac robe, u rubrici broj 8. ^lan 38. Usluge povezane sa uvozom dobara u BiH (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 26. stav 1. ta~ka 7. Zakona, za prijevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara (utovar, istovar, pretovar, skladi{tenje i sli~no) obveznik mo`e da ostvari ako ima dokaz da je vrijednost tih usluga sadr`ana u osnovici za obra~un PDV-a pri uvozu dobara. (2) Dokaz iz stava 1. ovog ~lana je: a) dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih tro{kova (ugovor, ra~un, otpremnica ili prijevozni dokument), b) ovjerena kopija uvozne carinske isprave izdate u skladu sa carinskim propisima, na osnovu koje se mo`e utvrditi da su sporedni tro{kovi uklju~eni u osnovicu za obra~un PDV-a pri uvozu dobara. VIII. OSLOBA\ANJA OD PLA]ANJA PDV-a ZA PROMET DOBARA I USLUGA SA PRAVOM NA ODBITAK ULAZNOG POREZA (OPOREZIVANJE NULTOM STOPOM) ^lan 39. Izvoz dobara iz BiH (1) Porezno osloba|anje (nulta stopa) iz ~lana 27. stav 1. ta~ka 1. Zakona, odnosi se na izvoz dobara iz BiH. Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8219 Broj 93 - Strana 8220 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. (2) Izvozom dobara i usluga smatra se neposredan promet dobara ili usluga kupcu u inostranstvo odnosno izvan carinskog podru~ja BiH. (3) Izvoznik je lice koje je u jedinstvenoj carinskoj ispravi navedeno kao izvoznik, u rubrici broj 2. (4) Inostrani kupac je svaki privredni subjekt koji ima sjedi{te odnosno prebivali{te izvan teritorije BiH. Inostranim kupcem smatra se i poslovna jedinica doma}eg pravnog lica u inostranstvu. Poslovna jedinica stranog lica u BiH ne smatra se inostranim kupcem. ^lan 40. Uvjeti za izvoz dobara iz BiH (1) Da bi se promet smatrao izvozom u skladu sa ~lanom 27. Zakona, moraju biti zadovoljeni uvjeti: a) da je dobro pre{lo granicu BiH, b) ako naplata potra`ivanja za izvr{eni izvoz nije izvr{ena u roku 180 dana, onda transakcija sa inostranstvom nije izvr{ena, ve} se smatra da je promet izvr{en unutar granice BiH. ^lan 41. Pravo na porezno osloba|anje pri izvozu dobara iz BiH (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 27. stav 1. ta~ka 1. Zakona, obveznik mo`e da ostvari ako posjeduje izvoznu carinsku ispravu, odnosno ovjerenu kopiju izvozne carinske isprave o izvr{enom izvozu dobara izdatu u skladu sa carinskim propisima. (2) Ako je u skladu sa carinskim propisima odobreno periodi~no carinjenje dobara koja se izvoze, porezno osloba|anje iz stava 1. ovog ~lana, a do izdavanja izvozne carinske isprave, obveznik mo`e da ostvari ako posjeduje ra~une ili otpremnice, ovjerene od strane nadle`nog carinskog organa. ^lan 42. Izvoz dobara iz BiH putem po{te (1) Kada se dobra {alju u inostranstvo po{tom ili brzom po{tom porezno osloba|anje iz ~lana 27. stav 1. ta~ka 1. Zakona, obveznik mo`e da ostvari ako posjeduje izvoznu carinsku ispravu izdatu u skladu sa carinskim propisima. (2) Kada se dobra {alju u inostranstvo po{tom ili brzom po{tom bez podno{enja izvozne carinske isprave, porezno osloba|anje obveznik mo`e da ostvari ako posjeduje po{tansku otpremnicu, odobrenje nadle`nog carinskog organa izdato u skladu sa carinskim propisima i prijevozni dokument na osnovu kojeg se mo`e utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo po{tom ili brzom po{tom. (3) Odobrenje iz stava 2. ovog ~lana sadr`i sljede}e podatke: a) naziv i adresu, odnosno firmu i sjedi{te, kao i IB obveznika (izvoznika), b) uobi~ajeni trgova~ki naziv, koli~inu i vrijednost dobara, c) mjesto i da tum kada su dobra poslata u inostranstvo, d) naziv i adresu odnosno firmu primaoca dobara u inostranstvu, e) potpis i pe~at nadle`nog carinskog organa koji je izdao odobrenje. ^lan 43. Rok za naplatu potra`ivanja pri izvozu (1) Ako u roku od 180 dana izvoz nije napla}en, u obra~unskom periodu kada je protekao rok za naplatu nastaje obaveza za obra~un i uplatu PDV-a i pripadaju}e kamate. Obra~un sastavlja izvoznik, koji je porezni obveznik, a kamata se obra~unava od dana kada je izvr{en izvoz. (2) Ako izvoznik naplati izvoznu isporuku dobara poslije roka navedenog u stavu jedan ovog ~lana, ima pravo na povrat pla}enog PDV-a u onom obra~unskom razdoblju kada je i napla}en. Pod naplatom se podrazumijeva i prebijanje. ^lan 44. Kona~an izvoz dobara iz BiH (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 27. stav 1. ta~ka 2. Zakona, za prijevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa izvozom dobara, obveznik mo`e da ostvari ako posjeduje: a) dokument na osnovu kojeg se vr{i usluga prijevoza, odnosno dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih tro{kova (ugovor, ra~un i drugo), b) dokument o izvr{enoj usluzi prijevoza, c) orig i nal ili ovjerenu kopiju izvozne carinske isprave za robu koja se prevozi u inostranstvo, izdatu u skladu sa carinskim propisima. (2) Prijevozne usluge (drumskog, `eljezni~kog, brodskog, avio saobra}aja) oslobo|ene su pla}anja PDV-a pri prijevozu dobara koja se izvoze u inostranstvo i za dionicu puta koja se nalazi unutar granica BiH. ^lan 45. Usluge isporuke dobara ovla{tenim organizacijama koje ta dobra izvoze u okviru registrovanih humanitarnih i dobrotvornih aktivnosti (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 27. stav 1. ta~ka 5. Zakona, za prijevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa izvozom dobara ovla{tenih organizacija koje su registrovane kod nadle`nih ministarstava za humanitarne ili dobrotvorne aktivnosti obveznik mo`e da ostvari pod sljede}im uvjetima: a) da posjeduje dokument na osnovu kojeg se vr{i prijevoz odnosno dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih tro{kova (ugovor, faktura i sli~no), b) dokument o izvr{enoj usluzi (CMR, CIM i sli~no), c) originalnu ili ovjerenu kopiju izvozne carinske isprave izdate u skladu sa Zakonom o carinskoj politici. ^lan 46. Pru`anje usluga koje vr{e predstavnici i drugi posrednici (1) Ostvarivanje prava iz ~lana 27. stav 1. ta~ka 6. Zakona, vr{i se uz ispunjenje sljede}ih uvjeta: a) da porezni obveznik posjeduje ugovor o pru`anju usluga posredovanja u ime i za ra~un drugog, b) da porezni obveznik posjeduje fakturu o izvr{enim uslugama u kojoj nije iskazan PDV, c) da porezni obveznik posjeduje izvoznu carinsku ispravu u skladu sa carinskim propisima o izvr{enim poslovima u ime i za ra~un drugog, d) da posjeduje dokaz o izvr{enom pla}anju u skladu sa propisima o deviznom poslovanju. ^lan 47. Uvjeti za porezno osloba|anje pri snabdijevanju plovnih objekata gorivom i drugim dobrima u me|unarodnom prijevozu (1) Porezno osloba|anje iz ~lana 28. Zakona, obveznik mo`e da ostvari ako posjeduje: a) dokumenta o izvr{enom prometu dobara i usluga (ugovor, faktura i drugo), b) izjavu vlasnika-korisnika plovnog objekta ili letjelice da }e se iznajmljena ili kupljena sredstva prete`no koristiti u me|unarodnom prijevozu. (2) Prete`no kori{tenje plovnih objekata, letjelica i vazduhoplova u me|unarodnom prijevozu podrazumijeva da se plovni objekti, letjelice i vazduhoplovi u {est mjeseci koji prethode poreznom periodu, za koji se podnosi porezna prijava u 80% slu~ajeva koriste za obavljanje usluga me|unarodnog prijevoza. ^lan 48. Postupak osloba|anja prometa dobara i usluga izvr{enih za potrebe me|unarodnog saobra}aja (1) Snabdijevanjem plovnih objekata i vazduhoplova gorivom i drugim dobrima, u smislu ~lana 28. Zakona, podrazumijeva se isporuka goriva i maziva, hrane, pi}a, {tampe namijenjenih prodaji u plovnim objektima, vazduhoplovima i drugo. (2) Za promet dobara iz stava 1. ovog ~lana, obveznik je du`an da obezbijedi dokaze u skladu sa propisom koji ure|uje carinski dozvoljeno postupanje sa carinskom robom, pu{tanje carinske robe i naplatu carinskog duga i to: a) carinsku ispravu za ponovni izvoz stranih dobara i zaklju~ene obra~unske listove prodaje u plovnim objektima i vazduhoplovima u skladu sa carinskim propisima, za strana dobra prodata putnicima u plovnim objektima i vazduhoplovima u me|unarodnom vazdu{nom saobra}aju, b) izvoznu carinsku ispravu i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu obra~unskih listova prodaje u plovnim objektima i vazduhoplovima u skladu sa carinskim propisima za doma}a dobra prodata putnicima u vazduhoplovima u me|unarodnom vazdu{nom saobra}aju, c) carinsku ispravu za ponovni izvoz i dostavnice za prodato strano gorivo i mazivo, d) izvoznu carinsku ispravu i dostavnice za prodato doma}e gorivo i mazivo, e) liste snabdijevanja vazduhoplova i plovnih objekata na me|unarodnim linijama, odnosno mjese~ni izvje{taj o utro{enim dobrima ovjeren od strane nadle`nog carinskog organa, u skladu sa carinskim propisima za doma}a dobra (hrana, pi}e i drugo) koja se slu`i putnicima vazduhoplova i plovnih objekata na me|unarodnim linijama. ^lan 49. Usluge izvr{ene u svrhu zadovoljavanja direktnih potreba plovnih objekata (1) Prometom usluga namijenjenih neposrednim potrebama plovnih objekata iz ~lana 28. stav 1. ta~ka 5. Zakona, smatraju se lu~ke usluge, usluge tegljenja i vezivanja brodova, usluge istovara, utovara, pretovara i drugo. ^lan 50. Usluge izvr{ene u svrhu zadovoljavanja direktnih potreba avio prijevoznika (1) Prometom usluga namijenjenih neposrednim potrebama vazduhoplova iz ~lana 28. stav 1. ta~ka 6. Zakona, smatraju se usluge slijetanja, polijetanja, prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika, prtljaga i robe, usluge parkinga vazduhoplova, odle|ivanja i za{tite od zale|ivanja, hla|enja, grijanja i drugo. ^lan 51. Snabdijevanje dobrima i uslugama po me|unarodnim ugovorima (1) Snabdijevanje dobrima i uslugama koja su izvr{ena u okviru me|unarodnih ugovora ne podlije`u oporezivanju, ukoliko je to regulisano me|unarodnim ugovorima ~iji je potpisnik BiH. (2) Prilikom nabavke dobara i usluga koja se osloba|aju od PDV-a, po osnovu me|unarodnih ugovora, koristi se poseban obrazac za osloba|anje od PDV-a (obrazac PDV-MU1), na jednom od slu`benih jezika BiH i engleskom jeziku. Strani investitor distribuira poseban obrazac za osloba|anje od PDV-a doma}im ugovara~ima - izvo|a~ima radova. (3) Obveznik koji u okviru implementacije me|unarodnih ugovora vr{i isporuku dobara optere}enih PDV-om, ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa procedurama propisanim ovim Pravilnikom. ^lan 52. Osoblje diplomatskih i konzularnih predstavni{tava (1) Lica registrovana za PDV u BiH koja isporu~uju dobra i usluge, diplomatskim i konzularnim misijama, me|unarodnim organizacijama i ~lanovima tih misija i organizacija i u okviru me|unarodnih projekata pru`anja pomo}i, }e obra~unavati PDV na promet u skladu sa uobi~ajenim odredbama Zakona o PDV-u. (2) Pod osobljem diplomatskih i konzularnih predstavni{tava, ~lanovima me|unarodnih organizacija i ~lanovima njihovih porodica u smislu Zakona smatraju se lica kao i ~lanovi njihovih porodica koji sa njima `ive u zajedni~kom doma}instvu ako nisu dr`avljani Bosne i Hercegovine, a to su osobe koje su akreditovane od strane Ministarstva vanjskih poslova na bazi uzajamnosti. ^lan 53. Postupak ostvarivanja prava na osloba|anje od pla}anja PDV-a na dobra i usluge pru`ene diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima (1) Lica koja imaju pravo da ne budu optere}ena PDV-om za svoje nabavke }e imati pravo na povrat PDV-a koji }e se ispla}ivati prema ~lanu 54. ovoga Pravilnika. ^lan 54. Uvjeti za povrat PDV-a za isporu~ena dobra i usluge diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima (1) Povrat PDV-a }e se vr{iti mjese~no nakon podnijetog zahtjeva. Zahtjev za povrat }e se ostvariti ispunjavanjem obrasca zahtjeva CD-PDV 1 za diplomatske i me|unarodne organizacije iz ~lana 29. stav 1. ta~ka 1., 2. i 3. Zakona, te obrasca zahtjeva CD-PDV 1M, za PDV obveznike iz BiH koji vr{e nabavku dobara i pru`anje usluga u okviru me|unarodnih projekata pru`anja pomo}i, koji su sastavni dio ovog Pravilnika. (2) Zahtjevu treba biti prilo`en: a) ispunjen CD-PDV 2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, za svakog ~lana misije i misije same koja tra`i povrat, ako zahtjev za povrat podnose diplomatske i me|unarodne organizacije iz ~lana 29. stav 1. ta~ka 1., 2. i 3. Zakona, b) faktura na kojoj je iskazan PDV za koji se tra`i povrat, c) dokaz o pla}anju PDV-a za koji se tra`i povrat, d) potvrdu iz ~lana 58. ovog Pravilnika, ako zahtjev za povrat podnose PDV obveznici iz BiH koji vr{e nabavku dobara i pru`anje usluga u okviru me|unarodnih projekata pru`anja pomo}i. (3) Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: Uprava) vr{i povrat pla}enog iznosa PDV-a ako su ispunjeni uvjeti iz Zakona i ovog Pravilnika. (4) Kod PDV-a za snabdijevanje dobrima i uslugama diplomatskih i konzularnih predstavni{tava nema ograni~enja kod prava na povrat, osim da su nabavke namijenjene za slu`bene potrebe predstavni{tava. (5) Kod snabdijevanja dobrima i uslugama diplomatskog i konzularnog osoblja ~lanova me|unarodnih organizacija, ako je osloba|anje od pla}anja PDV-a regulisano me|unarodnim ugovorom, i ~lanova njihovih porodica, povrat PDV-a se ne odobrava na nabavke sljede}eg: a) duhanskih proizvoda, b) alkohola i alkoholnih pi}a, Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8221 Broj 93 - Strana 8222 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. c) prehrambenih proizvoda, d) obroka u restoranima i e) hotelskog smje{taja. (6) Kod ostalog prometa izuzev onog iz stava 5. ovog ~lana, vr{i se povrat PDV-a samo ako pojedina~na nabavka prelazi iznos od 100 KM bez PDV-a. Povrat PDV-a se ne mo`e vr{iti za dobra i usluge kupljene po zakonom propisanoj posebnoj {emi za kori{tena dobra, umjetni~ka djela, kolekcionarske predmete i antikvitete kao i predmete kupljene na aukciji. Ukupan godi{nji iznos povrata PDV-a pojedincima iz ovog stava ne mo`e prelaziti iznos od 1.200 KM. Ovo ograni~enje se ne primjenjuje na PDV pla}en na nabavku vozila. (7) Odredbe iz stava 5. i 6. ovog ~lana se primjenjuju, osim ako nije druga~ije regulisano me|unarodnim ugovorom. (8) Predstavni{tva, organizacije, ili pojedinci koji dostavljaju zahtjev za povrat osiguravaju Upravi potrebne podatke o ra~unima koji su otvoreni u instituciji nadle`noj za obavljanje platnog prometa u BiH, i na koje se mo`e izvr{iti prijenos iznosa za povrat. ^lan 55. Nadle`nost Uprave za provedbene propise o kontroli povrata PDV-a kvalifikovanim misijama (1) Uprava mo`e izdati uputstva o prakti~noj provedbi i kontroli povrata PDV-a za kvalifikovane misije, organizacije i njihove ~lanove. ^lan 56. Rok za otu|enje dobara (1) Nosioci prava na povrat PDV-a po osnovu ~lana 29. Zakona, ne mogu otu|iti nabavljena dobra prije isteka roka od 3 godine od dana nabavke dobara u BiH. Ukoliko to u~ine du`ni su obra~unati i platiti PDV. (2) Ograni~enje otu|enja dobara ne odnosi se na dobra ~ija je pojedina~na vrijednost manja od 100 KM. ^lan 57. Me|unarodni ugovori (1) Prilikom nabavke dobara i usluga koji }e biti predmetom povrata PDV-a po osnovu me|unarodnih projekata pru`anja pomo}i u skladu sa odredbama ~lana 29. stav 1. ta~ka 4. Zakona, primjenjivat }e se odredbe ~lanova 51. do 59. Pravilnika. ^lan 58. Organ nadle`an za izdavanje potvrde za me|unarodni ugovor (1) Doma}i ugovara~-izvo|a~ projekta du`an je pribaviti potvrdu Ministarstva inostranih poslova da se radi o projektu pru`anja pomo}i BiH po me|unarodnom ugovoru u skladu sa ~lanom 29. stav 1. ta~ka 4. Zakona. (2) Potvrda iz stava 1. mora da sadr`i podatke o: a) nazivu me|unarodnog ugovora, b) nazivu podugovora po me|unarodnom ugovoru, c) datumu zaklju~enja me|unarodnog ugovora, d) datumu zaklju~enja podugovora po me|unarodnom ugovoru, e) osnov za povrat PDV-a (~lan ugovora), f) vrijednost po me|unarodnom ugovoru, g) vrijednost po podugovoru i h) korisnik projekta. ^lan 59. Evidentiranje prometa dobara i usluga po me|unarodnom ugovoru (1) Uprava vodi posebnu evidenciju o podnesenim zahtjevima za povrat PDV-a, po osnovu me|unarodnih projekata pru`anja pomo}i. (2) Uprava }e odbiti zahtjev za povrat PDV-a, ukoliko se u postupku razmatranja istog ustanovi da podaci iz prilo`ene dokumentacije nisu saglasni sa me|unarodnim projektom pru`anja pomo}i - podugovorom na osnovu kojeg je ostvareno pravo na povrat PDV-a. (3) Ukoliko se u postupku naknadne kontrole ustanovi da podaci iz dokumentacije koji su prezentovani uz zahtjev za povrat PDV-a ne odgovaraju stvarnom stanju, porezni obveznik }e se zadu`iti za odgovaraju}i iznos PDV-a sa pripadaju}om kamatom, za pe riod od dana kada je nastala porezna obaveza do dana uplate te obaveze. ^lan 60. Slobodne zone (1) PDV-e se ne pla}a na unos dobara u slobodnu zonu, osim dobara za krajnju potro{nju u slobodnoj zoni. (2) Porezno osloba|anje iz ~lana 30. Zakona, obveznik mo`e da ostvari ako posjeduje: a) dokument preduze}a koje upravlja slobodnim zonama (u daljnjem tekstu: preduze}e) kojim se potvr|uje da izme|u preduze}a i korisnika slobodne zone-primaoca dobara postoji va`e}i ugovor o kori{tenju slobodne zone, b) ra~un isporu~ioca dobara koja se unose u slobodnu zonu, c) izjavu korisnika zone da se radi o dobrima namijenjenim djelatnosti u slobodnoj zoni, osim dobara za krajnju potro{nju u slobodnoj zoni, d) ovjerenu kopiju jedinstvene carinske isprave kojom se dokazuje da su dobra une{ena u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima. ^lan 61. Odbitak ulaznog poreza kod prometa u slobodnim zonama (1) Doma}i dobavlja~i za operatore u slobodnim zonama }e u kontekstu ~lana 32. i 33. Zakona, imati pravo na odbitak ulaznog PDV-a na nabavke izvedene radi izvr{enja prometa. IX ODBITAK ULAZNOG POREZA ^lan 62. Op}e (1) Ulazni porez je iznos PDV-a koji je u skladu sa ~lanom 55. Zakona, posebno iskazan na poreznim fakturama, za promet dobara i usluga koje su poreznom obvezniku izvr{ili drugi porezni obveznici, kao i iznos PDV-a koji je pla}en prilikom uvoza i posebno iskazan u jedinstvenoj carinskoj ispravi (JCI). (2) Ulaznim porezom smatra se i: a) iznos PDV-a koji je platilo lice iz ~lana 13. ta~ka 2. i 3. Zakona, ako je registrovani obveznik, b) iznos pau{alne naknade koju poreski obveznik iska`e na potvrdi o pla}anju prilikom nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika iz ~lana 45. stav 1. Zakona. ^lan 63. Porezni obveznici koji imaju pravo na odbitak ulaznog poreza (1) Porezni obveznici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga imaju pravo na odbitak ulaznog poreza ako su ispunjeni sljede}i uvjeti: a) da je na fakturi za primljena dobra ili obavljene usluge iskazan PDV u skladu sa ~lanom 55. Zakona, b) da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog PDV obveznika, c) da za primljene isporuke prema ~lanu 32. Zakona, nije isklju~eno pravo na odbitak ulaznog poreza, d) da je isporuka obavljena poreznom obvezniku u poslovne svrhe. (2) Lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost, nemaju pravo na odbitak ulaznog poreza. Isto se odnosi i na lica koja obavljaju isporuke dobara i usluga oslobo|enih poreza na dodatu vrijednost. (3) Lica koja dijelom obavljaju isporuke dobara i usluga oslobo|ene pla}anja poreza, a dijelom isporuke koje su oporezive ili podlije`u nultoj stopi, imaju pravo na odbitak ulaznog poreza u dijelu koji se odnosi na oporezive isporuke i isporuke koje podlije`u nultoj stopi. U tom slu~aju u knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenim evidencijama treba osigurati podatke o ulaznom porezu koji se odnosi na oporezive i neoporezive isporuke dobara i usluga. Iznimno, ako lice ne mo`e u knjigovodstvu ili vanknjigovodstveno osigurati podatke o ulaznom porezu koji se odnosi na oporezive odnosno neoporezive isporuke (op}i tro{kovi - re`ije, dugotrajna imovina i drugo), srazmjerni odbitak utvr|uje se procjenom. (4) Ako }e se isporuka kod primaoca u bezna~ajnom dijelu koristiti (do 5%) za oporezive svrhe, smatra se da je isporuka u cijelosti obavljena u neoporezive svrhe. Nasuprot tome, ako }e se isporu~eno dobro u cijelosti ili skoro u cijelosti koristiti (preko 95%) za oporezive svrhe, smatra se da je isporuka u cijelosti obavljena u oporezive svrhe. (5) Obaveznik je du`an da vodi posebne evidencije za isporuke za poslovne svrhe, a posebno za isporuke u neposlovne svrhe. (6) Ako se dobra ili usluge isporu~ene poreznom obvezniku koriste u poslovne i neposlovne svrhe, a mogu}e je odrediti udjel kori{tenja u neposlovne svrhe, ulazni porez se mora podijeliti prema svrsi upotrebe na dio koji se mo`e i na dio koji se ne mo`e odbiti. Ovaj na~in razgrani~enja provodi se naro~ito kod isporuka pokretnih dobara koja se u privrednom prometu koli~inski odre|uju po broju, mjeri ili te`ini te kod kori{tenja usluga. (7) Ako podjela iz stava 6. ovoga ~lana nije mogu}a, a primljena isporuka se u cijelosti uklju~uje u poslovne svrhe, ispunjene su pretpostavke za postojanje vlastite potro{nje u pogledu kori{tenja u neposlovne svrhe te privatni udio kori{tenja podlije`e oporezivanju prema ~lanu 5. stav 1. Zakona. (8) Osobe koje }e primljene isporuke dobara ili usluga koristiti u poslovne i neposlovne svrhe moraju odvojeno imati ra~un za dobra i usluge koje }e koristiti u poslovne svrhe od dobara i usluga koje }e koristiti u neposlovne svrhe. (9) Smje{taj u smislu ~lana 32. stav 6. ta~ka 2. Zakona, odnosi se samo na smje{taj za poslovne zabave. ^lan 64. Prijevozna sredstva koja ne slu`e isklju~ivo za poslovne djelatnosti (1) Putni~ki automobili, avioni i brodovi za prijevoz poslovodstva, rukovodnih i drugih zaposlenih se ne odnose na prijevozna sredstva koja se koriste isklju~ivo za obavljanje svoje poslovne djelatnosti. (2) Prijevozna sredstva na koja nije odbijen ulazni porez, ne podlije`u PDV kod otu|ivanja od strane poreznih obveznika. ^lan 65. Odbitak ulaznog poreza pri uvozu (1) PDV koji je obra~unat pri uvozu, uvoznik mo`e odbiti kao ulazni porez ako su ispunjeni sljede}i uvjeti: a) da je PDV pla}en pri uvozu. Uplata poreza pri uvozu uvijek se obavlja za uvoznika a mo`e je izvr{iti uvoznik sam ili za njega neko drugi, koji u tom slu~aju na nalogu za uplatu, u pozivu na broj odobrenja, mora navesti identifikacioni broj uvoznika na kojeg glasi JCI. b) da je dobro uvezeno u zemlju, za oporezive svrhe uvoznika. ^lan 66. Vrijeme odbitka ulaznog poreza (1) Ulazni porez odbija se u poreznom razdoblju prema ~lanu 38. Zakona, u kojem je primljena faktura za nabavljena dobra i usluge sa iskazanim porezom na dodatu vrijednost u skladu sa ~lanom 55. Zakona. (2) Odbitak ulaznog poreza se odobrava bez obzira da li je faktura pla}ena. ^lan 67. Odbitak ulaznog poreza kod avansa (1) Za date avanse ulazni porez se mo`e odbiti u poreznom periodu u kojem je avans pla}en ako je za njega od strane primaoca ispostavljena a od strane platioca primljena faktura, prema ~lanu 55. Zakona, nezavisno od toga {to dobro nije isporu~eno ili usluga izvr{ena. (2) Ako po pla}enom avansu ne do|e do isporuke dobra ili usluge, gubi se pravo na odbitak ulaznog PDV-a, a obra~unati porez treba ispraviti. U tom slu~aju uplatilac avansa mora ispostaviti knji`nu obavijest primaocu avansa da je obavio ispravak ulaznog poreza, a primalac avansa tada smanjuje svoju poreznu obavezu. Ova odredba se primjenjuje nezavisno o tome da li je izvr{en povrat avansa. ^lan 68. Odbitak ulaznog poreza pri po~etku obavljanja djelatnosti (1) Privredna ili druga preduzetni~ka oporeziva djelatnost zapo~inje s pripremnim radnjama koje se preduzimaju radi po~etka obavljanja te djelatnosti. Ulazni porez sadr`an u primljenim isporukama za po~etak rada mo`e se odbiti ako su ispunjeni svi ostali uvjeti za odbitak ulaznog poreza. Ne mo`e se ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza koji je zara~unat na primljene isporuke kao {to su privatno motivisana ulaganja, pripremna ulaganja i sli~no koje ne dovode do preduzetni~kog statusa i preduzetni~kog poslovanja. (2) Lica iz stava 1. ovoga ~lana imaju pravo na odbitak ulaznog poreza u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom. ^lan 69. Ispravak odbitka ulaznog poreza (1) Ako se porezna osnovica (naknada) promijeni naknadno zbog razli~itih vrsta popusta ili nemogu}nosti naplate putem zakonski propisanih na~ina, tada lice koje je isporu~ilo dobro ili obavila uslugu mo`e ispraviti (smanjiti) iznos izlaznog poreza. Isporu~ilac izdaje knji`nu obavijest na taj iznos licu kojem su isporu~ena dobra ili obavljene usluge koja na osnovu knji`ne obavijesti vr{i ispravku (smanjenje) odbitka ulaznog poreza. Ako je PDV obra~unat i pla}en pri uvozu odbijen kao ulazni porez, a naknadno je sni`en ili nadokna|en, tada uvoznik mora na osnovu rje{enja Uprave za pripadni iznos ispraviti odbitak ulaznog poreza. (2) Ispravci se moraju obaviti u poreznom razdoblju u kojem je promijenjena porezna osnovica. ^lan 70. Odbitak ulaznog poreza kod usluga koje lice sa sjedi{tem u inostranstvu obavi doma}em obvezniku (1) Obveznik u zemlji koji koristi uslugu lica sa sjedi{tem u inostranstvu i plati porez prema ~lanu 39. Zakona, ima pravo taj porez odbiti kao ulazni porez, ako su ispunjeni uvjeti iz ~lana 32. Zakona. Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8223 Broj 93 - Strana 8224 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. (2) Obveznik iz stava 1. ovoga ~lana ima pravo na odbitak ulaznog poreza ako su ispunjeni sljede}i uvjeti: a) fakturu mora izdati lice koje ima sjedi{te u inostranstvu, b) porez mora biti pla}en na propisani jedinstveni ra~un, c) obveznik u zemlji mora na fakturi zabilje`iti iznos obra~unatog i pla}enog poreza. ^lan 71. Odre|ivanje dijela srazmjernog odbitka ulaznog poreza (1) Pri obra~unu srazmjernog odbitka djela ulaznog poreza u skladu sa ~lanom 33. stav 4. Zakona, u srazmjeru prometa sa i bez prava na odbitak ne ulaze sljede}i elementi prometa: a) isporuke (otu|enje) opreme koju porezni obveznik koristi u obavljanju svojih poslovnih aktivnosti, b) isporuke finansijskih usluga, ako se obavljaju povremeno. Smatra se da se finansijske usluge vr{e povremeno ako su ispunjeni sljede}i uvjeti: i) da finansijske usluge predstavljaju dopunsku djelatnost obveznika i ii) da prihod od finansijskih usluga ne prelazi 5% godi{njeg prometa obveznika (sa uklju~enim PDV-om). c) isporuke nekretnina ako se obavljaju povremeno. Kao povremene transakcije nekretnina se smatraju slu~ajevi kada: i) porezni obveznik isporu~uje nekretnine u kojima je obavljao poslovne aktivnosti, ili ii) isporuka nekretnina nije uobi~ajena vrsta posla kojim se poreski obveznik bavi. ^lan 72. Djelatnosti i isporuke oslobo|ene od PDV-a (1) Porezni obveznik ne mo`e odbiti ulazni porez sadr`an u fakturama za primljena dobra i obavljene usluge {to ih koristi za isporuke dobara i usluga: a) oslobo|enih pla}anja PDV-a u zemlji u skladu sa Zakonom, b) u inostranstvu, koje bi bile oslobo|ene od poreza da su obavljene u zemlji, c) bez naknade, koje bi bile oslobo|ene od poreza. (2) Ako se isporuke dobara i usluga koje su oslobo|ene PDV-a u zemlji, obavljaju u inostranstvu, ne ostvaruje se pravo na odbitak ulaznog poreza koji je s njima povezan. (3) Ako osoba obavlja isporuke dobara i usluga bez naknade, nema pravo na odbitak ulaznog poreza ako je obavljanje takvih isporuka oslobo|eno PDV-a. ^lan 73. Odbitak srazmjernog dijela ulaznog poreza (1) Na osnovu ~lana 33. Zakona, porezni obveznik ima pravo na odbitak srazmjernog dijela ulaznog poreza na isporu~ena ili uvezena dobra koja koristi za potrebe svoje poslovne djelatnosti ili prima usluge da bi izvr{io promet dobara i usluga sa i bez prava na odbitak ulaznog poreza. ^lan 74. Utvr|ivanje srazmjernog dijela ulaznog poreza. (1) Srazmjerni dio ulaznog poreza koji se mo`e odbiti utvr|uje se jednom godi{nje za teku}u godinu na osnovu podataka dostavljenih od strane poreznog obveznika u prethodnoj godini u skladu sa ~lanom 33. stav 6. Zakona. (2) Srazmjerni porezni odbitak izra~unava se primjenom procenta srazmjernog odbitka na iznos ulaznog poreza umanjenog za iznos kojeg obveznik nema pravo da odbije. (3) Srazmjerni porezni odbitak se utvr|uje tako {to se procenat srazmjernog poreznog odbitka primijeni na ulazni porez umanjen za iznos kojeg porezni obveznik nema pravo da odbije u skladu sa ~lanom 32. stav 6. Zakona. Procenat srazmjernog odbitka godi{nji oporeziv = i promet (standardna i nulta stopa) ukupan godi{nji promet ´100 Srazmjerni porezni odbitak = ( Iznos ulaznog poreza u poreznom razdoblju - Iznos ulaznog poreza iz ~lana 32. st.6. Zakona ) x Procenat srazmjernog odbitka ^lan 75. Posebni slu~ajevi (1) Ako dr`ava i njeni organi, entitetski organi, organi Distrikta i lokalne samouprave kao i pravne osobe utemeljene u skladu sa zakonom s ciljem obavljanja poslova iz djelokruga organa uprave koji se ne smatraju obveznicima iz ~lana 12. stav 6. Zakona, obavljaju privrednu ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do sticanja neopravdanih povlastica, tada }e Uprava rje{enjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost. (2) U slu~aju iz stava 1. ovoga ~lana, porezni obveznici moraju odvojeno voditi knjigovodstvo za svaki odjel koji se smatra poreznim obveznikom i nema srazmjernog odbitka ulaznog poreza za bilo koje druge administrativne tro{kove u odnosu na dio koji se odnosi na obavljanje poslova u okvirima svojeg zakonom utvr|enog djelokruga ili ovlasti koji ne mogu odbiti. X. ISPRAVKA ULAZNOG POREZA ^lan 76. Ispravka odbitka ulaznog poreza (1) Ispravka odbitka ulaznog poreza se obra~unava i prijavljuje, na prijavi za PDV u poreznom periodu u kojem je nastao razlog za ispravku. (2) Razdoblje za ispravak ulaznog poreza kod nekretnina iznosi deset godina to jest stodvadeset (120) mjeseci, a kod opreme pet godina to jest {ezdeset (60) mjeseci od poreznog perioda po~etka upotrebe kada je dobro nabavljeno ili proizvedeno i odbijen ulazni porez. Ispravak ulaznog poreza provodi se odjednom za razdoblje od promjene uvjeta do kraja razdoblja ispravka. (3) Ako neki objekat ili oprema postanu neupotrebljivi prije isteka razdoblja za ispravak ulaznog poreza, tada prestaju razlozi ispravke ulaznog poreza. (4) Ako naknadno ulaganje bitno ne mijenja vijek kori{tenja objekta ili opreme, tada se ispravak ulaznog poreza za to ulaganje obavlja u razdoblju ispravka ulaznog poreza za doti~no privredno dobro. (5) Ako se radi o naknadnom ulaganju koje bitno mijenja vijek kori{tenja, ili predstavlja zasebnu cjelinu kao npr. dogradnja ve} postoje}e zgrade, za to ulaganje utvr|uje se novo (zasebno) razdoblje ispravka ulaznog poreza. (6) Ispravka odbitka ulaznog poreza u slu~ajevima iz stava 2. i 3. ovoga ~lana se vr{i u poreznoj prijavi za porezni pe riod u kojem je do{lo do promjene uvjeta za odbitak ulaznog poreza. (7) Pod promjenom uvjeta iz prethodnog stava podrazumijeva se prelazak iz oporezive u ne oporezivu djelatnost i obrnuto (promjena uvjeta na osnovu kojih je imao ili nije imao pravo na odbitak ulaznog poreza za opremu i objekte). Ispravka ulaznog poreza vr{i se i u slu~aju prijenosa opreme i objekta licu koje nema pravo na odbitak ulaznog poreza. Za pe riod nakon promjene, PDV-e se ispravlja. (8) Ispravka ulaznog poreza se izra~unava prema sljede}oj formuli: Ulazni porez - (minus) Ulazni porez x puta Vrijeme kori{t ( ) enja dobara prije prestanka uslova za odbitak ulaznog poreza Razdoblje za ispravku ulaznog poreza æ è çççç ö ø ÷÷÷÷ ^lan 77. Odbitak ulaznog poreza prilikom po~etka obavljanja oporezivih djelatnosti (1) Lice iz ~lana 37. Zakona, koje se registruje kao PDV obveznik podnosi Upravi zahtjev za proporcionalni odbitak ulaznog poreza za dobra koja ima na zalihama koje se vrednuju po knjigovodstvenoj vrijednosti (sa uklju~enim PDV-om) ili tr`i{noj vrijednosti ako je ona ni`a. (2) U zahtjevu mora posebno iskazati dobra na koja je bio pla}en PDV kod nabavke. (3) Srazmjerni dio se obra~unava na osnovu ukupne nabavke iz godine koja prethodi prvoj registraciji na na~in da sve nabavke dobara sa ulaznim PDV-om i one bez ulaznog PDV-a moraju biti stavljene u odnos. ^lan 78. Oblik i sadr`aj prijave za PDV (1) Obveznici su du`ni do 10-og u mjesecu po isteku poreznog perioda iz ~lana 38. stav 1. Zakona, podnijeti PDV prijavu nadle`noj organizacionoj jedinici Uprave prema sjedi{tu, odnosno prebivali{tu obveznika. (2) Prijava PDV-a podnosi se na jedinstvenom obrascu prijave PDV (u daljnjem tekstu: Obrazac P PDV) koji je sastavni dio ovog Pravilnika. (3) Iznosi navedeni u poljima na poreznoj prijavi zaokru`uju se na najbli`i ni`i cijeli broj u KM. XI. PERIOD OPOREZIVANJA, OBRA^UNAVANJA I PLA]ANJA PDV-a ^lan 79. Pla}anje PDV-a (1) Obveznici koji se bave prometom dobara i usluga iz ~lana 4. do 11. Zakona, pla}aju PDV najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec. (2) Iznos uplate navedene u stavu 1. ovog ~lana se zaokru`uje na najbli`i ni`i cijeli broj u KM. (3) Obveznici koji se bave prometom dobara i usluga iz ~lana 11. Zakona, pla}aju PDV prilikom svakog uvoza dobra u rokovima u kojima se pla}a ca rina i druge uvozne da`bine. XII. POSEBNE [EME U GRA\EVINARSTVU ^lan 80. Pojam gra|evinskih radova (1) Pod "gra|evinskim radovima" iz ~lana 40. stav 2. Zakona, smatra se: a) usluge ru{enja, b) usluge na zgradama, c) usluge na svim objektima, izgra|enim od gra|evinskog materijala, koji su izgra|eni na zemlji ili u zemlji ili alternativne usluge koje se obavljaju na objektima pomo}u gra|evinske opreme (tj. na tunelima, mostovima, ulicama), d) instalacija prozora i vrata, instalacija (pokrivanje) podova, liftova, pokretnih traka i sistema za grijanje, e) instalacija elemenata koji se ugra|uju na zgrade ili druge objekte (restorane, radnje, prozorska okna), f) instalacija svijetle}ih sistema, g) ~i{}enje kojim se mijenja povr{ina (npr. pjeskarenje). ^lan 81. Lica u posebnoj {emi u gra|evinarstvu (1) Investitor je lice koje finansira gra|evinske radove na nepokretnoj imovini. Izvo|a~ je lice koje je neposredno zaklju~ilo ugovor sa investitorom o gra|evinskim radovima na nepokretnoj imovini. (2) Izvo|a~ iz odredbi ~lana 41. i 42. Zakona, je du`an da za svaki porezni pe riod investitoru izda ra~un o izvr{enom prometu dobara i usluga. ^lan 82. Pojam kooperanta (1) Kooperant iz ~lana 41. i 42. Zakona, je lice, koje izvo|a~u radova isporu~uje dobra za potrebe izvo|enja gra|evinskih radova na nepokretnoj imovini i sam pru`a usluge koje su u vezi sa isporu~enim dobrima i samim tim uti~e na izvo|enje gra|evinskih radova. (2) Posebna {ema se odnosi na izvo|a~a radova iz ~lana 81. stav 2. ovog Pravilnika i kooperanta iz stava 1. ovog ~lana. XIII. POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA ^lan 83. Naknada poljoprivrednicima u pau{alnom iznosu (1) Saglasno ~lanu 45. stav 1. Zakona, poljoprivredniku koji nije PDV obveznik, Uprava }e odobriti pravo na pau{alnu naknadu (u daljnjem tekstu: PDV naknada) za ulazni porez ako: a) dostavi dokaz nadle`nog organa da ostvaruje prihod od poljoprivrede i {umarstva i b) izvr{i promet poljoprivrednih i {umarskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga PDV obveznicima. (2) PDV naknada odre|uje se po stopi od 5% na neto vrijednost primljenih dobara i usluga. (3) Procenat PDV naknade iz stava 2. ovog ~lana Uprava mo`e odre|ivati svake godine. (4) Ako poljoprivrednik izvr{i promet poljoprivrednih i {umarskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga, obveznik je du`an da obra~una PDV naknadu po stopi iz stava 2. ovog ~lana na neto naknadu primljenih dobara i usluga, o ~emu je du`an izdati dokument (u daljnjem tekstu: potvrda o pla}anju). (5) Obra~unati iznos PDV naknade obveznik iz stava 4. ovog ~lana ima pravo da odbije kao ulazni porez, pod uvjetom da je PDV naknadu i vrijednost primljenih proizvoda i usluga platio poljoprivredniku. (6) Potvrda o pla}anju iz stava 3. ovog ~lana sadr`i sljede}e podatke: a) naziv, adresu i identifikacioni broj obveznika - izdavaoca potvrde o pla}anju, b) mjesto i da tum izdavanja i redni broj potvrde o pla}anju, c) ime, prezime, adresu i JMBG poljoprivrednika, d) vrstu i koli~inu isporu~enih dobara, vrstu i obim usluge, e) vrijednost primljenih dobara i usluga, f) iznos PDV naknade obra~unate poljoprivredniku i g) broj i da tum odobrenja izdatog u skladu sa ~lanom 45. stav 1. Zakona. ^lan 84. Putni~ke agencije i tur operatori (1) Ako nisu ispunjeni svi uvjeti iz ~lana 46. Zakona, putni~ka agencija obra~unava, napla}uje i pla}a PDV po op}im uvjetima propisanim Zakonom. (2) Putni~ka agencija du`na je da obezbijedi evidencije u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom. Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8225 Broj 93 - Strana 8226 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. (3) Putni~ka agencija du`na je da korisniku usluga izda poreznu fakturu, ili bilo koji drugi dokument koji slu`i kao porezna faktura, za izvr{enu turisti~ku uslugu, i da u istoj iska`e PDV. (4) Putni~ka agencija ima pravo na odbitak ulaznog poreza koji je obra~unat od strane obveznika koji su izvr{ili promet dobara i usluga, a koji nisu vezani za neposrednu korist putnika. ^lan 85. Kori{tena roba, umjetni~ka djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti (1) Preprodavci iz ~lana 47. stav 1. Zakona, mogu obra~unavati i naplatiti PDV prema posebnim uvjetima, ako su kori{tenu robu, umjetni~ka djela, kolekcionarske predmete i antikvitete, sa namjerom da iste preprodaju, kupili ili dobili: a) od lica koja nisu PDV obveznici, b) od obveznika koji nisu imali pravo na odbitak ulaznog poreza prilikom nabavki tih dobara, odnosno koji su oslobo|eni pla}anja PDV-a bez prava na odbitak ulaznog poreza na nabavke, c) od lica ~iji godi{nji oporezivi promet ne prelazi propisani prag, odnosno od lica koja nisu PDV obveznici, kad se radi o kori{tenoj poslovnoj imovini tog lica (mali preduzetnici) (2) Ukoliko preprodavci iz stava 1. ovog ~lana istovremeno obra~unavaju, napla}uju i pla}aju PDV prema op}im uvjetima, obavezni su da u svom knjigovodstvu odvojeno vode evidencije za nabavke na koje obra~unavaju i napla}uju PDV prema posebnim uvjetima. (3) Preprodavci iz stava 1. ovog ~lana u svom knjigovodstvu obezbje|uju podatke i vode evidencije o nabavci i prodaji kori{tene robe, umjetni~kih djela, kolekcionarskih predmeta i antikviteta i u istim su du`ni obezbijediti podatke o: a) prodavcu za svaki predmet, b) svakom predmetu nabavke, c) iznosu nabavne cijene za svaki predmet, d) iznosu prodajne cijene za svaki predmet prometa, e) iznosu razlike izme|u nabavne i prodajne cijene dobara iz ta~ke 3. i 4.ovog stava i f) iznosu PDV-a koji je sadr`an u razlici iz ta~ke 5. ovog stava. (4) Porezna faktura se izdaje u skladu sa ~lanom 106. Pravilnika. (5) Preprodavci iz stava 1. ovog ~lana imaju pravo na odbitak ulaznog poreza koji je obra~unat od strane obveznika koji su izvr{ili promet dobara i usluga, a koji nisu vezani za nabavnu vrijednost dobara. ^lan 86. Dobra ~ije su nabavke i prodaje izvr{ene u cijelosti (1) Preprodavci ~ija je pojedina~na vrijednost nabavke kori{tene robe i kolekcionarskih predmeta ispod iznosa od 200,00 KM nisu du`ni da obezbijede podatke o pojedina~noj nabavnoj i prodajnoj cijeni za svaki predmet oporezivanja, odnosno u tom slu~aju mogu izvr{iti nabavke i prodaje tih proizvoda u cijelosti. (2) Preprodavci kori{tene robe i kolekcionarskih predmeta ~ija pojedina~na nabavka prelazi iznos iz stava 1. ovog ~lana du`ni su da za svaki predmet oporezivanja obezbijede podatke propisane u ~lanu 85. stav 3. ovog Pravilnika. (3) Preprodavci iz stava 2. ovog ~lana ne mogu utvr|ivati mar`u za oporezivanje. (4) U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, preprodavci odre|uju mar`u za oporezivanje za odre|eni porezni pe riod, i to kao razliku izme|u ukupnog prometa u tom periodu i ukupne nabavke dobara. (5) Ako je mar`a negativna, preprodavci istu mogu prenijeti u naredni porezni pe riod, pod uvjetom da PDV obra~unavaju i napla}uju prema posebnim uvjetima za preprodavce iz stava 1. ovog ~lana. (6) Ukoliko preprodavci istovremeno obra~unavaju i napla}uju PDV prema posebnim i op}im uvjetima propisanim Zakonom, negativnu mar`u ne mogu prenijeti za naredni porezni pe riod za dobra na koja obra~unavaju i napla}uju PDV prema op}im uvjetima. ^lan 87. Drugi slu~ajevi prometa umjetni~kih djela, kolekcionarskih predmeta i antikviteta (1) Nabavna cijena umjetni~kih djela, kolekcionarskih predmeta i antikviteta koja se uvoze utvr|uje se saglasno carinskim propisima (~lan 21. Zakona), uve}ana za iznos PDV-a koji se obra~unava i napla}uje u rokovima za naplatu carinskog duga. (2) Preprodavci koji obra~unavaju i napla}uju PDV, na razliku izme|u prodajne i nabavne cijene, nemaju pravo na odbitak ulaznog poreza na dobra koja su uvezli ili dobili, saglasno ~lanu 49. stav 1. Zakona. ^lan 88. Promet dobara na javnoj aukciji (1) Obveznik iz ~lana 50. stav 1. Zakona, (u daljnjem tekstu: aukcionar) mo`e obra~unavati i naplatiti PDV prema posebnim uvjetima samo ukoliko na javnoj aukciji radi u ime nalagodavaca navedenih u ~lanu 50. stav 3. Zakona. (2) Ukoliko aukcionar istovremeno obra~unava i napla}uje PDV prema op}im i posebnim uvjetima, du`an je da u svom knjigovodstvu odvojeno vodi evidencije, u kojima obezbje|uje podatke o prometu na koji obra~unava i napla}uje PDV po op}im i posebnim uvjetima i da obra~una i plati PDV za svaki posebno. XIV. POVRAT PDV-a a) Redovni povrat PDV-a obveznicima PDV-a. ^lan 89. Pokretanje postupka za povrat PDV-a (1) Postupak povrata PDV-a se pokre}e podno{enjem prijave samooporezivanja (PDV-prijava). ^lan 90. Pravo na povrat PDV-a (1) Podno{enjem PDV prijave obveznik se opredjeljuje za povrat razlike ulaznog poreza ili porezni kredit. (2) Obilje`avanjem pol ja 80 sa oznakom "x" u PDV-e prijavi smatra se da je podnesen zahtjev za povrat razlike ulaznog poreza. (3) U slu~aju da se obveznik ne izjasni, smatra se opredije lje - nim za poreski kredit. ^lan 91. Povrat PDV-a izvoznicima (1) Pravo povrata ulaznog poreza, po osnovu izvoza u roku od 30 dana od podno{enja prijave za PDV, imaju obveznici koji su imali izvoz preko 30 % od ukupnog prometa u prethodnoj godini. Pravo na povrat u roku od 30 dana obveznik gubi ako {est mjeseci uzastopno nema prometa po osnovu izvoza s tim {to ponovno pravo sti~e ako uzastopno od {est mjeseci ima izvoz dobara i usluga. Obveznici koji prvi put po~inju sa radom ili imaju namjeru da izvoze, pravo na povrat u roku od 30 dana od podno{enja prijave za PDV mogu ste}i na osnovu ugovora iz koga se mo`e vidjeti da }e u teku}oj godini imati preko 30 % prometa po osnovu izvoza. (2) Obveznici koji su ostvarili izvoz manji od 30% od ukupnog prometa imaju pravo na povrat u roku od 60 dana po isteku roka za predaju prijave za PDV. ^lan 92. Postupak povrata PDV-a (1) Uprava vr{i povrat razlike ulaznog poreza umanjenog za iznos dospjelog poreznog duga. (2) Dospjeli porezni dug je glavna i sporedna obaveza propisana Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja. (3) Ako Uprava ne izvr{i povrat razlike ulaznog poreza u propisanim rokovima, obveznik PDV-a ima pravo na propisanu kamatu koja po~inje te}i prvog dana po isteku rokova za povrat do dana prijenosa sredstava na ra~un PDV obveznika. b) Povrat obveznicima PDV-a registrovanim u inostranstvu. ^lan 93. Povrat PDV-a poslovnim subjektima registrovanim za PDV u inostranstvu (1) Strana pravna lica koja nemaju registrovano poslovanje u BiH (prijevoznici, lica koja izla`u robu na sajmovima, avio-prijevoznici i sli~no) su lica koja kupe dobra i prime usluge od poreznih obveznika sa podru~ja BiH, a vezano za obavljanje djelatnosti u inostranstvu, imaju pravo na povrat PDV-a na osnovu zahtjeva kojeg podnose Upravi za kumulativni promet u periodu od najmanje tri mjeseca, a mo`e i kra}e ako je ostatak poslovne godine. (2) Zahtjev iz prethodnog stava, podnosi se na obrascu "PDV-SL-1", koji je propisan ovim Pravilnikom i ~ini njegov sastavni dio. ^lan 94. Uvjeti za povrat PDV-a stranim licima (1) Uz zahtjev za povrat PDV-a, strano lice je du`no dostaviti sljede}u dokumentaciju: a) kopiju potvrde o registraciji obveznika PDV-a i prevod potvrde o registraciji ukoliko ona nije na jednom od tri slu`bena jezika u BiH, b) originale ili ovjerene fotokopije faktura o nabavci dobara i usluga u BiH po kojima je obra~unat i pla}en PDV, c) dokaz o pla}anju dobara i d) dokaz o izvozu dobara. ^lan 95. Rok za povrat PDV-a stranim licima (1) Uprava, nakon izvr{ene provjere ispunjenosti uvjeta za povrat PDV-a, licima iz ~lana 53. stav 1. Zakona, rje{enjem utvr|uje pravo na povrat u roku od 6 mjeseci od dana podno{enja zahtjeva. (2) Rje{enje iz prethodnog stava dostavlja se zastupniku sa sjedi{tem u BiH. (3) Povrat PDV-a se vr{i sa jedinstvenog ra~una na ra~un zastupnika ili podnosioca zahtjeva otvoren u BiH. c) Povrat PDV-a stranim dr`avljanima. ^lan 96. Pravo na povrat PDV-a stranim dr`avljanima (1) Kupac-strani dr`avljanin iz ~lana 54. Zakona (u daljnjem tekstu: kupac), koji kupljena dobra u BiH otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, pravo na povrat PDV za otpremljena dobra ostvaruje na osnovu zahtjeva za povrat koji, na zahtjev kupca, popunjava obveznik-prodavac. ^lan 97. Podno{enje zahtjeva za povrat PDV-a (1) Zahtjev za povrat PDV-a podnosi se na obrascu "PDV-SL-2" - zahtjev stranog dr`avljanina za povrat, koji je od{tampan uz ovaj Pravilnik i ~ini njegov sastavni dio. ^lan 98. Obrazac zahtjeva za povrat PDV-a (1) Obrazac "PDV-SL-2" popunjava se u tri primjerka, od kojih orig i nal i jednu kopiju prodavac daje kupcu, a drugu kopiju zadr`ava u svojoj dokumentaciji. ^lan 99. Procedura za povrat PDV-a stranim dr`avljanima (1) Kupac ostvaruje pravo na povrat PDV ako, prilikom napu{tanja carinskog podru~ja BiH, Upravi da na uvid ra~une, kupljena dobra i orig i nal popunjenog obrasca "PDV-SL-2". ^lan 100. Uvjeti za povrat PDV-a stranim dr`avljanima (1) Prije ovjere obrasca "PDV-SL-2" Uprava je du`na da utvrdi da li: a) su podaci iz putne isprave istovjetni sa podacima iz obrasca "PDV-SL-2", b) su dobra data na uvid istovjetna sa dobrima navedenim u obrascu "PDV-SL-2" i na prilo`enim ra~unima, kao i da ta dobra nisu kori{tena; c) je ukupna vrijednost dobara sa PDV iskazana na obrascu "PDV-SL-2" ve}a od 100 KM, d) se dobra iznose prije isteka roka od tri mjeseca od dana isporuke (kupovine) u BiH, e) je orig i nal obrasca "PDV-SL-2" ovjerio i potpisao prodavac. (2) Ako su ispunjeni uvjeti iz stava 1. ovog ~lana Uprava ovjerava orig i nal obrazac "PDV-SL-2" i prilo`ene ra~une potpisom i pe~atom i u obrazac "PDV-SL-2" unosi da tum izno{enja dobara sa carinskog podru~ja BiH. (3) Orig i nal ra~un i ovjeren obrazac "PDV-SL-2" vra}a se kupcu, a kopiju obrasca "PDV-SL-2" Uprava zadr`ava za svoje potrebe. Uprava vodi posebnu evidenciju o ovjerenim obrascima "PDV-SL-2". ^lan 101. Dobra koja iznose strani dr`avljani bez prava na povrat PDV-a (1) Pravo na povrat PDV-a na dobra koja iznose strana lica iz BiH ne odnosi se na iznesena mineralna ulja, alkohol i alkoholna pi}a i prera|evine od duhana. (2) Pod mineralnim uljima smatraju se naftni derivati (petrolej, dizel-gorivo, ulje za lo`enje ekstra lako (ES) i lako specijalno (LS) motorni benzin - bezolovni, motorni benzin). (3) Alkoholom i alkoholnim pi}ima smatraju se alkoholna pi}a, bez obzira na veli~inu pakovanja i etil alkohol. ^lan 102. Rok za povrat PDV-a (1) Kupcu ili podnosiocu zahtjeva za povrat (donosiocu ovjerenog originala obrasca "PDV-SL-2") pla}eni PDV se vra}a ako, u roku od tri mjeseca od dana izdavanja ra~una, prodavcu od koga je kupljeno dobro dostavi ovjeren orig i - nal obrasca "PDV-SL-2" na kome je potvr|eno da su ispunjeni uvjeti iz ~lana 100. stav 1. ovog Pravilnika. (2) Istekom navedenog roka strano lice ne mo`e ostvariti pravo na povrat PDV-a. Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8227 Broj 93 - Strana 8228 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. ^lan 103. Obaveza kupca (1) Ako je ovjereni orig i nal obrasac "PDV-SL-2" iz ~lana 100. stava 2. dostavljen po{tom, kupac ili podnosilac zahtjeva dostavlja prodavcu broj ra~una u banci na koji }e se izvr{iti povrat pla}enog PDV, ako taj broj ra~una nije naveden u obrascu "PDV-SL-2". ^lan 104. Na~in povrata PDV-a (1) Na osnovu ovjerenog originala obrasca "PDV-SL-2" iz ~lana 100. stava 2. ovog Pravilnika prodavac vr{i povrat pla}enog PDV kupcu ili podnosiocu zahtjeva. (2) Povrat PDV vr{i prodavac u KM gotovinskom isplatom ili uplatom na ra~un u banci koji navede kupac ili podnosilac zahtjeva. (3) Ako je isplata u gotovini, prodavac je obavezan da izvr{i povrat PDV odmah, a ako se dozna~ava na ra~un kupca, odnosno podnosica zahtjeva, uplata se vr{i u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. (4) Kupac ili podnosilac zahtjeva potpisom na ovjerenom originalu obrasca "PDV-SL-2" iz ~lana 100. stava 2. ovog ~lana potvr|uje prijem vra}enog PDV u gotovini. (5) Ovjeren orig i nal obrasca "PDV-SL-2" iz ~lana 100. stava 2. ovog ~lana potpisan od strane kupca ili podnosioca zahtjeva o prijemu vra}enog PDV u gotovini, odnosno izvr{en nalog za prijenos sredstava po osnovu povrata PDV, slu`i prodavcu kao dokaz za porezno oslobo|enje sa pravom na odbitak ulaznog poreza. ^lan 105. Posebna evidencija koju vodi prodavac (1) Prodavac je obavezan da vodi posebnu evidenciju o izdatim obrascima "PDV-SL-2" i o povratu kupcima. (2) Evidencija sadr`i podatke o: 1) evidencionom broju obrasca "PDV-SL-2", 2) broju putne isprave stranog dr`avljanina, 3) broju i datumu ra~una iz obrasca "PDV-SL-2", 4) iznosu naknade za isporu~ena dobra bez PDV, 5) iznosu PDV sadr`anog u naknadi za isporu~ena dobra, 6) datumu prijema ovjerenog originala obrasca "PDV-SL-2", 7) iznosu PDV koji je vra}en na ime povrata, 8) datumu povrata PDV". XV. ISPOSTAVLJANJE FAKTURE; KNJIGOVODSTVO I ^UVANJE DOKUMENATA ^lan 106. Ispostavljanje porezne fakture (1) Obveznik PDV-a je du`an da svakom kupcu izda poreznu fakturu za svaki promet dobara i usluga, izuzev za onaj promet koji je oslobo|en pla}anja PDV-a (~lan 24. i 25. Zakona), odnosno za usluge od javnog interesa, finansijske i nov~ane usluge. (2) Pod poreznom fakturom se smatra i svaki drugi dokument koji sadr`i sve propisane elemente. (3) Porezna faktura se izdaje najmanje u dva primjerka, od kojih se jedan uru~uje kupcu, a drugi slu`i kao isprava za knji`enje. (4) Porezna faktura slu`i kao osnov za utvr|ivanje porezne obaveze. (5) Porezna faktura je osnov i preduvjet za odbitak ulaznog poreza, bilo kao osnov umanjivanja poreznih obaveza ili osnov za povrat poreza od dr`ave, za knji`enje i unos podataka u poreznu prijavu. (6) Za svaku izgubljenu poreznu fakturu ili dokument kojim se sti~e pravo na odbitak ulaznog poreza, kupac je du`an od dobavlja~a obezbijediti prijepis porezne fakture. ^lan 107. Sadr`aj porezne fakture (1) Porezna faktura iz prethodnog ~lana mora sadr`avati najmanje sljede}e podatke: a) naziv, adresu i identifikacioni broj za indirektne poreze obveznika koji je isporu~io dobra ili usluge, b) mjesto i da tum izdavanja fakture, c) broj fakture, d) da tum isporuke dobara i/ili usluga, e) ime, naziv, adresu i kada postoji identifikacioni broj za indirektne poreze poreznog obveznika kupca, f) trgova~ki naziv, vrstu, koli~inu i cijenu isporu~enih dobara i obavljenih usluga, g) pojedina~nu vrijednost dobara i usluga bez PDV-a, h) ukupan iznos naknade bez PDV-a, i) PDV stopu i ukupan iznos PDV-a, j) ukupan iznos naknade za dobra i usluge, uklju~uju}i PDV. (2) U slu~ajevima kada je obveznik du`an izdati poreznu fakturu, a isporu~ena dobra ili usluge nisu oporezive PDV-om, na poreznoj fakturi je du`an nazna~iti ~lan Zakona po kome se obra~un PDV-a ne vr{i. ^lan 108. Obaveza izdavanja porezne fakture u slu~aju kori{tenja usluga u vanposlovne svrhe (1) Obveznik PDV-a mora izdati poreznu fakturu u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i Zakona i u sljede}im slu~ajevima kori{tenja usluga u vanposlovne svrhe (~lan 5. i 9. Zakona), i to kad: a) obveznik upotrijebi dobra koja ~ine dio poslovne imovine u vanposlovne svrhe poreznog obveznika, zaposlenih i drugih lica kada je PDV mogu}e u potpunosti ili djelimi~no odbiti, b) obveznik pru`a usluge bez naknade, ili uz smanjenju naknadu, u vanposlovne svrhe osniva~a, zaposlenih i drugih lica ili svrhe koje nisu povezane sa njegovim poslovanjem, c) obveznik upotrijebi ili obavi uslugu bez naknade, ili uz smanjenu naknadu, zaposlenima ili ~lanovima njihove porodice po osnovu rada i d) obveznik izuzima dobra za krajnju potro{nju (u svrhe koje nisu povezane s poslovnom djelatno{}u). ^lan 109. Izdavanje interne fakture (1) Za kori{tenje dobara i usluga u vanposlovne svrhe izdaje se interna faktura, pod uvjetom da se na navedena dobra i usluge mo`e odbiti PDV u potpunosti ili djelimi~no. (2) Za kori{tenje li~no proizvedenih dobara ili obavljenih usluga u vanposlovne svrhe izdaje se interna faktura, pod uvjetom da se na navedena dobra i usluge mo`e odbiti PDV u potpunosti ili djelimi~mo. (3) Interna faktura sadr`i sve propisane elemente porezne fakture, osim {to se umjesto podataka o kupcu navode podaci o svrsi kori{tenja dobara i usluga. ^lan 110. Izdavanje porezne fakture u slu~ajevima avansnog pla}anja (1) Za primljene avanse prije isporuke dobara i usluga, a na osnovu izvoda ovla{tene organizacije platnog prometa, primalac avansa, du`an je izdati poreznu fakturu u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom. (2) Na poreznoj fakturi je obavezna naznaka "faktura-avans". (3) Ovakva porezna faktura je osnov za obra~un izlaznog poreza kod prodavca, a ulaznog kod kupca. (4) Primljeni avans predstavlja bruto naknadu iz koje se prera~unatom stopom izra~unava PDV. (5) Ako je avans primljen u istom obra~unskom periodu u kojem je obavljena i isporuka, tada se ne ispostavlja porezna faktura za avans, nego faktura za redovnu isporuku dobara ili usluga. U slu~aju kada je primljeni avans ve}i od iznosa u redovnoj fakturi ispostavlja se porezna faktura za razliku avansa. (6) Pri isporuci dobara, odnosno obavljanju usluga ispostavlja se porezna faktura u kojoj se zara~unava cjelokupna isporuka dobara, odnosno obavljena usluga, a porezna faktura za avans se poni{tava (stornira). ^lan 111. Potvrda o prijemu (1) Potvrda o pla}anju (potvrda o prijemu) je dokument koji se izdaje u specifi~nim slu~ajevima kada postoje ote`avaju}e okolnosti, nemogu}nost izdavanja fakture ili kada je obveznik izdavanja fakture kupac (otkupi od poljoprivrednika, kompleksnost kvantitativnog ili kvalitativnog prijema robe i sli~no). (2) Potvrda se izdaje samo za isporuke dobara i usluga na osnovu ugovora. (3) Da tum ispostavljanja potvrde predstavlja da tum isporuke dobara i usluga. ^lan 112. Potvrda o prijemu kao faktura (1) Fakturom se smatra i potvrda o prijemu koju izdaje obveznik za isporuke dobara od poljoprivrednika u smislu ~lana 45. Zakona. ^lan 113. Sadr`aj potvrde o prijemu (1) Potvrda o prijemu iz prethodnog ~lana sadr`i sljede}e podatke: a) naziv, adresu i indentifikacioni broj obveznika, b) mjesto, da tum izdavanja i redni broj potvrde, c) ime, prezime, adresu i mati~ni broj poljoprivrednika, d) vrstu, koli~inu isporu~enih dobara ili izvr{enih usluga od strane poljoprivrednika, e) da tum ili rok prometa dobara i usluga f) vrijednost primljenih dobara i usluga, g) iznos pau{alne naknade obra~unate poljoprivredniku, h) broj rje{enja o pau{alnoj naknadi za poljoprivrednika od strane Uprave. ^lan 114. Blagajni~ki ra~un (1) Obveznici koji promet dobara i usluga napla}uju u gotovini obavezni su promet iskazivati preko registar blagajni i za svaki izvr{eni promet izdati blagajni~ki ra~un (isje~ak vrpce registar blagajne). (2) Ra~uni se izdaju u dva primjerka, od kojih se jedan izdaje kupcu a drugi slu`i kao porezna dokumentacija uz dnevne izvje{taje za knji`enje. ^lan 115. Sadr`aj blagajni~kog ra~una (1) Blagajni~ki ra~uni za gotovinski promet pri prometu dobara ili usluga moraju sadr`avati najmanje sljede}e podatke: a) naziv, adresu i identifikacioni broj obveznika, b) mjesto prodaje (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavnice) c) da tum i broj izdavanja ra~una, d) koli~inu, cijenu i uobi~ajeni trgova~ki naziv isporu~enog dobra ili izvr{ene usluge, e) ukupan iznos naknade bez PDV-a, f) ukupan iznos PDV-a i g) ukupan iznos naknade sa PDV-om. ^lan 116. Blagajni~ki ra~un kao faktura (1) Blagajni~ki ra~uni mogu se prihvatiti kao osnova za priznavanje ulaznog PDV-a ukoliko ukupni iznos uklju~iv{i PDV ne prelazi 100,00 KM. (2) Za iznos blagajni~kog ra~una preko 2.000,00 KM pored blagajni~kog ra~una mora se izdati porezna faktura. ^lan 117. Izvje{taj o dnevnom i mjese~nom prometu (1) Obveznici koji promet dobara i usluga napla}uju gotovinski u skladu sa ~lanovima 118. i 119. du`ni su sa~injavati izvje{taje o ukupnom dnevnom i mjese~nom prometu, sa podacima o iznosu prometa bez PDV-a, iznosu PDV-a i iznosu prometa sa PDV-om koji predstavljaju dokumente za unos podataka u knjigu izlaznih faktura. ^lan 118. Obveznici koji nisu du`ni izdavati blagajni~ke ra~une (1) Obveznici koji promet dobara i usluga napla}uju gotovinski prilikom maloprodaje duhana, duhanskih prera|evina, dnevne {tampe, lota i sportske prognoze u kioscima i pri prodaji dobara i usluga na tr`nicama i drugim otvorenim prostorima, nisu du`ni izdavati blagajni~ke ra~une. ^lan 119. Pojam tr`nice i otvorenog prostora (1) Pod tr`nicama i otvorenim prostorima, u smislu Zakona i ovog Pravilnika, smatraju se mjesta registrovana od strane nadle`nog organa na kojima se mo`e vr{iti promet dobara i usluga krajnjim potro{a~ima. (2) Pod prodajom na otvorenim prostorima smatra se i prodaja karata javnog prijevoza putnika, prodaja karata putem au - tom ata i ostalih proizvoda putem au tom ata. ^lan 120. Na~ela za vo|enje knjigovodstva (1) Porezni obveznik mora u svom knjigovodstvu obezbijediti sve podatke potrebne za ta~no, pravilno i blagovremeno obra~unavanje i pla}anje PDV-a. (2) Osnov za knjigovodstveno evidentiranje porezni zna~ajnih doga|aja, promjena i ~injenica su odgovaraju}e isprave, kao {to su: obra~uni izvr{enih i primljenih isporuka, izdate i primljene fakture, isprave o uvozu i izvozu (carinske isprave), isprave o pla}anjima i naplati, kao i sve druge isprave bitne za obra~un i pla}anje PDV-a i kori{tenje prava na odbitak ulaznog poreza. (3) Knjigovodstvo poreznih obveznika, knjige izlaznih i ulaznih faktura i druge evidencije moraju se voditi prema Me|u na - rod nim ra~unovodstvenim na~elima i ra~unovodstvenim standardima i prema Zakonu o ra~unovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine. (4) Pri vo|enju knjigovodstva obveznik treba da se pridr`ava sljede}ih ra~unovodstvenih na~ela: a) akrualna osnova, b) stalnost poslovanja, c) razumljivost, d) relevantnost, Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8229 Broj 93 - Strana 8230 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. e) zna~ajnost, f) pouzdanost, g) vjerodostojna prezentacija, h) su{tina prije forme, i) neutralnost, j) opreznost, k) kompletnost, l) uporedivost i m) blagovremenost. ^lan 121. Sadr`aj knjigovodstvenih evidencija (1) Porezni obveznik mora u svom knjigovodstvu obezbijediti sve podatke potrebne za utvr|ivanje i pla}anje PDV-a, a naro~ito: a) o ukupnom iznosu naknade za isporuke dobara i usluga s PDV-om, iznosu naknade za isporuke dobara i usluga koje su oslobo|ene PDV-a, b) o obra~unatom PDV-u po izdatim fakturama za isporu~ena dobra i obavljene usluge, c) o ukupnom iznosu naknada za primljena dobra i usluge, iznosu naknade za primljena dobra i usluge s PDV-om i iznosu naknade za primljena dobra i usluge bez PDV-a, d) o obra~unatom PDV-u po fakturama za primljena dobra i kori{tene usluge (ulaznom porezu), e) o obvezi PDV-a za uplatu i uplati PDV-a, f) o potra`ivanju za povrat ulaznog poreza i njegovoj uplati. (2) Radi osiguravanja podataka o izdatim i primljenim fakturama i PDV-u sadr`anom u tim fakturama, porezni obveznik mora ili: a) voditi posebne evidencije, i to: knjigu izlaznih faktura (obrazac KIF) i knjigu ulaznih faktura (obrazac KUF), ili b) u poslovnom knjigovodstvenom i ra~unovodstvenom sistemu uspostaviti ra~une za: i) izlazni PDV za isporuke licima registrovanim za PDV, ii) izlazni PDV za isporuke licima neregistrovanim za PDV, iii) ulazni PDV, iv) uplate PDV, v) uvozni PDV i vi) izvoz. ^lan 122. Knjiga izlaznih faktura (1) U knjigu izlaznih faktura (KIF) upisuju se podaci kako slijedi: a) redni broj (kolona 1), b) broj fakture (kolona 2), c) da tum izdavanja faktura (kolona 3), d) naziv kupca (primaoca dobara ili usluga) ako se radi o poreznom obvezniku (kolona 4), e) identifikacioni broj kupca. Ovdje se ne unosi podatak za inostrane kupce, kao ni kod prodaje krajnjim potro{a~ima (kolona 5), f) iznos fakture (kolona 6), g) iznos interne fakture u vanposlovne svrhe (kolona 7), h) iznos faktura za izvozne isporuke. Unose se podaci za obavljene isporuke u inostranstvo na osnovu izvoznih carinskih isprava (kolona 8), i) iznos fakture za ostale isporuke oslobo|ene pla}anja PDV-a (kolona 9), j) osnovica za obra~un PDV-a kupcima - poreznim obveznicima (kolona 10), k) obra~unati iznos PDV-a na sve isporuke (kolona 11). (2) U knjigu izdatih faktura (KIF) unosi se i: a) dnevni gotovinski promet. U tom se slu~aju u kolonu 2 unose brojevi faktura za gotovinski promet (od -- do --, prema specifikaciji od -- do -- i sli~no), u kolonu 3 da - tum, u kolonu 4 naznaka da se radi o gotovinskim ra~unima kao "gotovinska naplata blagajne br. ---" i sli~no, kolona 5 se ne popunjava, a iznos tih ra~una (gotovinske naplate) upisuje se u kolonu 6. U ovu kolonu porezni obveznik mo`e, na osnovu isprava o dnevnom prometu, upisati u jednom iznosu gotovinski promet za cijeli obra~unski pe riod, b) gotovinski promet bez ra~una iz ~lana 117. ovog Pravilnika. U tom slu~aju, u kolonu 2 unosi se naznaka prodajnog mjesta, kioska i sli~no, u kolonu 3 da tum, ostali podaci se upisuju na na~in iz ta~ke 1. ovog stava, c) fakture za isporuke bez naknade ili uz li~ni popust, d) naknadne ispravke faktura. (3) Nakon ispostavljanja fakture za isporuke dobara, odnosno usluga za koje je primljen avans i izdata faktura u smislu odredbi Zakona i ovoga Pravilnika, u knjizi izdatih faktura za avanse poni{tava (stornira) se faktura za avans, a faktura za isporu~ena dobra, odnosno obavljene usluge upisuje se u knjigu izlaznih faktura za isporu~ena dobra i usluge. ^lan 123. Knjiga ulaznih faktura (1) U knjigu ulaznih faktura upisuju se podaci kako slijedi: a) redni broj (kolona 1), b) broj fakture (kolona 2), c) da tum fakture (kolona 3), d) naziv - ime i prezime dobavlja~a, odnosno isporu~ioca dobara ili usluge i sjedi{te, odnosno prebivali{te ili uobi~ajeno boravi{te (kolona 4), e) identifikacioni broj ili JMBG dobavlja~a, odnosno isporu~ioca (kolona 5), f) iznos fakture bez poreza (kolona 6), g) ukupni iznos fakture s porezom (kolona 7), h) iznos pau{alne naknade (kolona 8), i) ukupni iznos ulaznog poreza sadr`anog u fakturama iz kolone 7 (kolona 9), j) ulazni porez koji se mo`e odbiti (kolona 10), te k) ulazni porez koji se ne mo`e odbiti (kolona 11). (2) Po prijemu fakture za isporu~ena dobra i usluge za koje je pla}en avans, u knjizi primljenih faktura za avanse poni{tava (stornira) se faktura za dati avans sa svim podacima, a faktura za isporu~ena dobra i usluge unosi se na odgovaraju}i na~in u knjigu ulaznih faktura za primljena dobra i usluge. (3) U knjigu primljenih faktura unose se i podaci o naknadnim ispravkama ulaznog poreza u smislu odredbe ~lana 36. Zakona. ^lan 124. Obaveza zaklju~ivanja knjiga (1) Knjige izlaznih i ulaznih faktura zaklju~uju se za svaku poslovnu godinu, i pri prestanku poslovanja. (2) Tokom godine, za svako obra~unsko razdoblje, iznosi upisani u knjige iz stava 1. ovoga ~lana se zbrajaju i koriste za popunjavanje porezne prijave. (3) U knjigu ulaznih faktura i knjigu izlaznih faktura upisuje se i kumulativni iznos poreza za obra~unski pe riod. ^lan 125. Obveznici koji nisu u obavezi posebno voditi knjige i evidencije (1) Ako porezni obveznik u svom knjigovodstvu obezbje|uje sve podatke potrebne za utvr|ivanje porezne osnovice, odnosno poreza, kao i ulaznog poreza, nije obavezan posebno voditi knjige i evidencije propisane ovim Pravilnikom. ^lan 126. Prilago|avanje obrazaca i knjiga automatskoj obradi podataka (1) Obrasci i knjige iz ovoga Pravilnika mogu se prilago|avati automatskoj obradi podataka, s tim da se moraju osigurati najmanje propisani podaci. XVI. POSEBNA [EMA ZA POREZNE OBVEZNIKE-DU@NIKE U SKLADU SA ^LANOM 66. ZAKONA ^lan 127. Pojam posebne {eme (1) Prilikom uvo|enja obaveze pla}anja PDV-a po posebnoj {emi za poreznog obveznika-du`nika, u skladu sa ~lanom 66. Zakona, od poreznog obveznika primaoca isporuke, Uprava vr{i procjenu sljede}ih elemenata: a) iznose fiskalnih i drugih dugova, b) rizik po javne prihode, uklju~uju}i i procjenu vjerovatno}e naplate PDV-a bez uvo|enja posebne {eme, c) nivo rizika za pove}anje duga, d) historijat pona{anja poreznog obveznika, e) op{te ekonomske izglede poreznog obveznika u budu}nosti. (2) Osnovni izvor informacija koji treba procijeniti su podaci za prethodnu godinu i poslovni plan i bud`eti ako postoje. ^lan 128. Uvo|enje posebne {eme (1) Najmanje 30 dana prije dono{enja rje{enja o uvo|enju posebne {eme, Uprava obavje{tava poreznog obveznika-du`nika, da na osnovu raspolo`ivih podataka namjerava da uvede posebnu {emu. (2) Porezni obveznik-du`nik se obavje{tava u pismu namjere i poziva da preduzme odgovaraju}e korake u cilju izmirivanja duga, uplatom rate ili drugih aran`mana. (3) Porezni obveznik kojem se uvodi posebna {ema u svoje fakture za isporuke licima koja su registrovana za PDV, unosi sljede}u klauzulu: "Iznos PDV-a naveden u ovoj fakturi se pla}a Upravi sa pozivom na na{ identifikacioni broj." (4) Rje{enje kojim se utvr|uje obaveza pla}anja po posebnoj {emi se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH" i u najmanje tri naj~itanije dnevne novine i isti~e se u poslovnim prostorijama na vidnom mjestu zajedno sa uvjerenjem o registraciji za PDV. ^lan 129. Obaveze registrovanog poreznog obveznika-primaoca isporuke (kupca) (1) Lice registrovano za PDV koje kupuje dobra i usluge od isporu~ioca kojem je Uprava rje{enjem uvela posebnu {emu, pla}a iznos PDV-a direktno Upravi. (2) Iznosi PDV-a zadr`ani tokom poreznog perioda, pla}aju se do 5. u mjesecu za prethodni porezni pe riod. U istom roku, porezni obveznik PDV je du`an dostaviti Upravi listu sa podacima za prethodni porezni pe riod, za svakog registrovanog poreznog obveznika-du`nika sa: a) iznosom zadr`anog PDV-a, b) identifikacionim brojem isporu~ioca dobara ili usluga i c) identifikacionim brojem primaoca dobara ili usluga koji je zadr`ao iznos PDV-a. ^lan 130. Ukidanje posebne {eme (1) Posebna {ema se ukida ukoliko porezni obveznik-du`nik izvr{i uplatu du`nog iznosa ili dostavi dovoljnu garanciju za izmirenje duga. (2) Rje{enje o ukidanju posebne {eme se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". XVII. PRAVNI LIJEKOVI ^lan 131. Pravni lijekovi (1) Pravo obveznika PDV-a na `albu protiv rje{enja koja donese Uprava, postupanje prvostepenog i drugostepenog organa po `albi i pokretanje upravnog spora propisano je Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja, u skladu sa ~lanom 2. stav 2. navedenog Zakona. XVIII. KAZNENE ODREDBE ^lan 132. Prekr{aji (1) Porezni obveznik koji prekr{i obavezu prema ~lanu 128. stavovi 2 i 3, i ~lanu 129. ovog Pravilnika, podlije`e nov~anoj kazni u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 KM. (2) Odgovorna osoba u pravnom subjektu koja je odgovorna za povredu iz stava 1. ovog ~lana podlije`e no~anoj kazni u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM. XIX PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 133. Promet obavljen do 31. 12. 2005. (1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se obave poslije 31. 12. 2005. godine. (2) Dobavlja~ je obavezan na dan 31. 12. 2005. godine kupcima ispostaviti ra~une za sve nenapla}ene isporuke proizvoda, roba i usluga, koje su obavljene u cjelini ili djelimi~no. Dobavlja~ je du`an izvr{iti i obra~un poreza na promet, ukoliko je predmetni promet oporeziv u skladu sa propisima koji reguli{u oporezivanje po navedenoj osnovi. (3) Kooperanti su du`ni glavnom izvo|a~u radova ispostaviti obra~un za privremenu ili kona~nu situaciju obavljenih gra|evinskih radova, zaklju~no sa 31. 12. 2005. godine. (4) Popis ispostavljenih a nenapla}enih ra~una, koji se dostavlja nadle`nom regionalnom centru Uprave obavezno sadr`i: a) naziv kupca, b) identifikacioni broj kupca, c) broj ra~una, d) da tum izdavanja ra~una i e) obra~un poreza na promet proizvoda i usluga po svakom ra~unu. (5) Obaveza popisa ispostavljenih a nenapla}enih ra~una odnosi se na ra~une po kojima je izvr{en promet dobrima i uslugama i na kojima je dobavlja~ obra~unao porez na promet, ali isti nije upla}en. (6) Ako se proizvodi, roba ili usluge isporu~uju kontinuirano, ili u dijelovima, na osnovu prethodno sa~injenog ugovora, odredbe Zakona primjenjuju se na dio prometa obavljenog po~ev od 01.01.2006. godine, a odredbe propisa kojima se Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8231 Broj 93 - Strana 8232 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. ure|uje porez na promet na dio prometa koji je obavljen i obra~unat kupcu zaklju~no sa 31. 12. 2005. godine. (7) Obaveza poni{tavanja i knjigovodstvenog storniranja ra~una u vezi sa kojim nije izvr{en promet dobrima i uslugama, odnosi se i na ra~une za avanse koji nisu napla}eni sa 31. 12. 2005. godine. ^lan 134. Kona~ni obra~un poreza na promet (1) Rokovi za uplatu poreza na promet proizvoda i usluga ure|eni su propisima koji reguli{u oprezivanje porezom na promet, sa izuzetkom poreza na promet koji je sadr`an u nenapla}enoj realizaciji na dan 31. 12. 2005. godine, a koji dospijeva za uplatu u skladu sa ~lanom 74. stav 3. Zakona. (2) Obveznici poreza na promet proizvoda i usluga obavezni su Upravi dostaviti kopiju kona~nog obra~una poreza na promet proizvoda i usluga za 2005. godinu. Orig i nal kona~nog obra~una poreza na promet proizvoda i usluga za 2005. godinu dostavlja se nadle`nim poreznim upravama entiteta i Br~ko Distrikta do 20. 2. 2006. godine. (3) Porezne uprave entiteta i Br~ko Distrikta nadle`ne su za postupak kontrole poreznih obaveza prijavljenih u kona~nom obra~unu poreza na promet proizvoda i usluga za pe riod 1.1. - 31. 12. 2005. godine. ^lan 135. Zalihe robe u maloprodaji (1) Registrovani PDV obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo i ugostiteljstva na dan 31. 12. 2005. godine obavezni su: a) obaviti popis zaliha robe, b) stornirati ukalkulisani porez na promet u zalihama robe, c) utvrditi vrijednost zaliha robe bez poreza na promet, te na tako utvr|enu poreznu osnovicu obra~unati PDV primjenom propisane stope, te d) popisne liste i obra~un PDV-a dostaviti Upravi do 10. 1. 2006. godine. (2) Obveznici poreza na promet koji nisu registrovani kao PDV obveznici obavezni su: a) obaviti popis zaliha robe, b) utvrditi vrijednost zaliha bez poreza na promet, te na tako utvr|enu poreznu osnovicu obra~unati PDV primjenom propisane stope, c) dostaviti popisne liste Upravi do 10. 1. 2006. i d) izvr{iti pla}anje PDV iznosa obra~unatog pod ta~kom 2. ovog stava do 28. 2. 2006. (3) Prodavcu na malo i ugostitelju akciznih roba koji nisu obveznici PDV-a, a koji na zalihama na dan 31. 12. 2005. godine imaju akcizne robe, te ako posjeduju dokaz da je na iste pla}en porez na promet proizvoda, tako pla}eni porez na promet tretira se kao pla}eni PDV u smislu formulacije "PDV ra~una" iz ~lana 76, stav 4 Zakona o PDV-u. (4) Organizaciona jedinica Uprave ovla{tena za primanje popisa zaliha iz stava 1., 2. i 3. ovog ~lana je ona jedinica u Regionalnom centru gdje se nalazi sjedi{te tj. mjesto prebivali{ta poreznog obveznika. (5) Pla}anje iznosa PDV-a koji je obra~unat iz stava 2, ta~ka 4. ovog ~lana se vr{i na propisani ra~un. ^lan 136. Zalihe akcizne robe (1) Registrovani PDV obveznici koji u obavljanju svojih poslovnih djelatnosti koriste ili raspola`u akciznom robom na koju je pla}en porez na promet od strane uvoznika ili proizvo|a~a na dan 31.12.2005. godine, obavezni su: a) obaviti popis zaliha akcizne robe, b) utvrditi porez na promet proizvoda u zalihama akcizne robe, c) utvr|eni porez na promet proknji`iti na analiti~ki konto ulaznog poreza, d) obra~unati i platiti PDV na vrijednost zaliha akcizne robe u skladu sa op}im odredbama Zakona o PDV-u, te e) popisne liste dostaviti Upravi do 10.01.2006. godine. (2) Iznose poreza na promet proizvoda sadr`anih u zalihama iz stava 1. ovog ~lana porezni obveznici }e utvrditi na osnovu dokumenta u kome je obra~unat porez na promet proizvoda od strane dobavlja~a, odnosno proizvo|a~a ili uvoznika. Ukoliko obveznik ne posjeduje predmetni dokument utvr|eni porez na promet ne mo`e se priznati kao ulazni porez. ^lan 137. Gra|evinska djelatnost (1) Lica koja su obveznici PDV-a u skladu sa Zakonom, du`na su da na dan 31.12.2005. godine izvr{e popis novosagra|enih gra|evinskih objekata, koji su definisani ~lanom 4. stav 3. ta~ka 4. Zakona i ~lanom 8. Pravilnika, i gra|evinskih objekata ~ija je izgradnja u toku i popisne liste dostave Upravi najkasnije do 15.1.2006.godine. (2) Novosagra|enim gra|evinskim objektima ili ekonomski djeljivim cjelinama u okviru tih objekata, smatraju se i objekti ~ija je izgradnja zapo~eta prije 31.12.2005.godine, a nastavljena 01.01.2006. godine. (3) Osnovica za obra~un PDV-a za prvi prijenos prava raspolaganja na objektima iz stava 2. ovog ~lana utvr|uje se tako {to se ukupan iznos naknade za objekat ostvaren prilikom prvog prijenosa prava raspolaganja umanji za cijenu ko{tanja objekta u koju je uklju~en i pla}eni porez na promet proizvoda i usluga. (4) Cijena ko{tanja objekta iz stava 3. ovog ~lana sadr`i, pored vrijednosti materijala i usluga za izgradnju objekta, i naknade za ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta, pripremnih radova za gra|enje, raseljavanje, naknade za izradu tehni~ke dokumentacije za izgradnju objekta, naknade plata i drugih li~nih primanja i ostali tro{kovi poslovanja neposredno vezani za izgradnju objekta. (5) Ako je objekat sagra|en do 31.12.2005. godine, a prvi prijenos prava raspolaganja obavljen nakon 01.01.2006. godine osnovica za obra~un PDV-a utvr|uje se u skladu sa stavom 3. ovog ~lana. ^lan 138. Op}a obaveza popisa (1) Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s ura~unatim porezom, pri smanjenju, pove}avanju ili ukidanju poreza, obavezni su na dan po~etka primjene propisa kojim se pove}ava, smanjuje ili ukida porez, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s ura~unatim porezom po novim poreznim stopama. ^lan 139. Nadle`nost za postupke pokrenute prije stupanja na snagu Zakona (1) Porez na promet proizvoda i usluga koji porezni obveznik duguje prema odredbama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, pla}a se u rokovima i na na~in propisan odredbama tog Zakona. (2) Na obaveze poreza na promet proizvoda i usluga nastale prije po~etka primjene Zakona u pogledu njihovog utvr|ivanja, `albenog postupka, obnove postupka, zastare, naplate, prinudne naplate i povrata, te vo|enja prekr{ajnog postupka primjenjivat }e se Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga i ostali propisi koji reguli{u predmetne oblasti, a koji su bili na snazi do po~etka primjene ovog Zakona. ^lan 140. Stupanje na snagu (1) Ovaj Pravilnik stu pa na snagu sljede}eg dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. 1. 2006. godine. (2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da va`i Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", broj 52/05). Broj 9991-1/05 16. decembra 2005. godine Predsjednik Upravnog odbora Joly Dixon, s. r NORMATIV ZA UTVR\IVANJE RASHODA NA KOJI SE NE PLA]A POREZ NA DODATU VRIJEDNOST Red. br. N A Z I V STOPA % 1 2 3 PROIZVODNJA Proizvodnja etil alkohola 1. etil-alkohol 0,30 Proizvodnja alkoholnih pi}a 1. etil-alkohol 0,30 2. viski i drugi destilati 0,50 3. vino u rinfuzi 3,00 4. rakija u rinfuzi 3,00 5. ambala`a (staklene boce) 1,00 6. ostala ambala`a 0,50 7. gotovi proizvodi 1,00 Proizvodnja osvje`avaju}ih bezalkoholnih pi}a 1. sirovine i reprodukcioni materijal 0,50 2. ambala`a 0,30 3. gotovi proizvodi 0,30 Proizvodnja i promet derivata nafte 1. specijalni benzini 0,15 2. motorni,avionski i ostali benzini 0,425 3. dizel-goriva 0,325 4. lo` ulje 0,325 5. ostali derivati,osim motornih i mineralnih ulja 0,06 6. motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i druga ulja 0 Proizvodnja cigareta 1. Cigarete i ostale prera|evine od duhana 0 Proizvodnja luksuznih proizvoda 1. luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izra|enih sa vi{e od 2% zlata i drugh plemenitih metala i proizvodi izra|eni sa vi{eod 50% srebra 0 2. prirodno drvo kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vsta i oblika izra|eni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera 0 3. ko`e rptilija i svi proizvodi izra|eni od te ko`e, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su ko`a i krzno zastupljeni sa najmanje 50% 0 TRGOVINA NA MALO 1. Vo}e -ju`no vo}e (pomorand`e, limun, banane, mandarine, ananas i sl.) 3,00 -orah, badem, lje{nik, kesten, roga~ 1,70 -jagodasto vo}e, svje`e smokve 4,00 -jabuke, kru{ke, {ljive, dunje, lubenice 3,00 -ko{ti~avo vo}e: kajsije, breskve, tre{nje i vi{nje 4,00 -su{eno vo}e - {ljive 1,00 -su{eno vo}e - smokve i ostalo 1,00 -egzoti~no vo}e 3,00 -ostalo vo}e 1,80 2. Povr}e -kupus kiseli u rinfuzi 4,00 -kupus, kelj, blitva, zelena salata svje`a 4,00 -boranija, gra{ak, pa prika, paradajiz itikvica 3,20 -krompir i {argarepa rana, celer i per{un 3,50 -zamrznuto vo}e i povr}e - pakovano 0,50 -krompir, {argarepa, luk 1,50 -pasulj 0,80 -pe~urke, {ampinjoni - svje`i 4,00 -ostalo povr}e 0,80 3. Cvije}e -cvije}e svje`e (razno) 4,00 -cvije}e ostalo 2,50 4. @itarice -p{enica, je~am, zob, kukuruz i druge `itarice 0,20 5. Ostali prehrambeni proizvodi -bra{no (kukuruzno i p{eni{no) i pirina~ u rifuzi 1,00 -bra{no (kukuruzno i p{eni{no) i pirina~ upakovano 0,50 -mak i p{eni{ne mekinje 0,80 -pecivo svih vrsta 0,50 -kola~i industrijski 1,00 -proizvodi od bra{na (dvopek, mrvice, keks) 0,50 -sladoled, krem 1,00 -jaja svje`a 1,00 -med 0,20 -sir}e alkoholno, vinsko i vo}no 1,00 -{e}er (kristal, u prahu, u kocki) 1,00 -so za jelo (morska, kamena i vakumirana) 1,00 -povr}e konzervirano (svih vrsta pakovanja) 1,00 -jela gotova i polugotova 0,30 -bombone i drugi proizvodi od {e}era 0,30 -~okolada i proizvodi od ~okolade i kakaoa 1,00 -kafa svih vrsta - u pakovanju 0,80 -za~ini u orginalu i ~ajevi 0,80 -mast jestiva 0,80 -ulje jestivo fla{irano 1,00 -ostalo 0,50 6. Pi}a - alkoholna i bezalkoholna -u fla{ama i drugom pakovanju 0,70 7. Meso, suhomesnati proizvodi i riba -meso svje`e 1,80 -riba svje`a 2,30 -riba smrznuta 1,00 Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8233 Broj 93 - Strana 8234 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. -riba su{ena 0,50 - slanina svje`a, loj, svinjsko salo, mast (topljena) -slanina svje`a, loj, svinjsko salo, mast (topljena) 0,80 -suhomesnati proizvodi i vakumirano meso 1,00 -ostalo 0,80 8. Sto~na hrana 2,0 0 9. Hemijski proizvodi -firnajz, boje i lakovi, git 1,00 -deterd`enti za pranje rublja 1,30 -sredstva za ~i{}enje 1,00 -kozmeti~ki i higijenski proizvodi 1,00 -ostali hemijski proizvodi 1,00 10. Gra|evinski materijal -ce ment, gips 1,80 -mermerne plo~e 1,00 -salonit plo~e i cijevi 2,00 -pijesak {ljunak 3,00 - izolacione mase 1,00 -izolacioni materijal (staklena i kamena vuna) 2,00 -ter papir krovni 1,50 -crijep, opeka, mont blokovi i gredice 2,00 -betonski proizvodi (cijevi, plo~e, kocke) 1,00 -rezana gra|a i plo~e od drva 1,50 -ostali gra|evinski materijal, osim gra|evinske stolarije 1,50 -gra|evinska stolarija 0 11. Ogrjev -ugalj drveni u rifuzi 3,00 -ugalj u vre}ama 0,50 -ugalj lignit u rifuzi 2,00 -ostali ugalj 1,00 -ogrjevno drvo 1,00 12. Ostalo -staklo ravno i {uplje, osim opti~kog 1,50 -keramika i porcelan 1,00 -u`arija 0,20 -posu|e od metala (emajlirano i neemajlirano) 0,50 -posu|e od stakla, porcelana i keramike 1,50 -sanitarni ure|aji od keramike 1,00 -dje~ije igra~ke razne 0,50 -gramofonske plo~e, kasete i nosa~i zvuka 1,00 -video kasete, fotografski filmovi 1,00 -tkanine metra`ne 1,50 -~arape `enske 1,00 -ostala tekstilna roba 1,50 -sijalice 2,00 -baterijski ulo{ci 2,00 -kancelarijski materijal 1,00 -cigarete i ostale prera|evine od duhana 0 -motorna ulja idruga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i druga ulja 0 -luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izra|eni sa vi{e od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izra|eni sa vi{e od 50% srebra 0 -priridno drago kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izra|eni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera 0 -ko`e reptila i svi proizvodi izra|eni od te ko`e, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su ko`a i krzno zastupljeni sa najmanje 50% 0 -ostalo nespomenuto 0,50 TRGOVINA NA VELIKO - svi proizvodi navedeni za trgovinu na malo 50% od procenta za trgovinu na malo Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8235 Broj 93 - Strana 8236 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8237 Broj 93 - Strana 8238 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8239 Broj 93 - Strana 8240 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. Petak, 30. 12. 2005. S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Broj 93 - Strana 8241 Broj 93 - Strana 8242 S L U @ B E N I G L A S N I K B i H Petak, 30. 12. 2005. Temeljem ~lanka 70. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/05 i 35/05), a u svezi s ~lankom 14. stavak 3. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/03 i 52/04) Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, na 50. sjednici odr`anoj dana 12. prosinca 2005.godine, donio je PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST I. OP]E ODREDBE ^lanak 1. Predmet Pravilnika (1) Ovim Pravilnikom bli`e se propisuje na~in primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakon). II. PREDMET OPOREZIVANJA ^lanak 2. Predmet oporezivanja (1) Predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) je svaka isporuka dobara ili usluga obavljena na teritoriju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) uz naknadu, vlastita potro{nja, unos dobara u carinsko podru~je BiH, te isporuka dobara i usluga koja se obavi uz naknadu, bez naknade ili uz povoljnije uvjete poreznim obveznicima i njihovim zastupnicima, kao i drugim primateljima, ako su ispunjeni ostali Zakonom propisani uvjeti. III. PROMET DOBARA I USLUGA ^lanak 3. Promet dobara (1) Isporukom dobara omogu}ava se prijenos prava raspolaganja na dobrima osobi koja tim dobrima mo`e raspolagati kao vlasnik. (2) Dobrima se smatraju predmeti, skup stvari i gospodarska dobra koja se u prometu smatraju dobrima, kao {to su: elektri~na energija, toplotna energija, plin, grijanje, hla|enje i sli~no. ^lanak 4. Promet na temelju odluke dr`avnog tijela (1) Kad zakonom utvr|eno tijelo, u postupku izvr{enja, proda neko dobro, ne smatra se da je do{lo do prometa izme|u du`nika i organa izvr{enja, ve} do izravnog prometa izme|u du`nika i kupca. ^lanak 5. Provizija pri prodaji ili kupovini dobara prilikom prodaje u tu|e ime i za tu|i ra~un (1) Kod isporuke dobara po ugovorima na temelju kojih se pla}a provizija pri prodaji, kao {to su ugovori o posredovanju i ugovori o trgovinskom zastupanju, radi se o prodaji u ime i za ra~un druge osobe. Za razliku od komisione prodaje, posrednik obra~unava i pla}a PDV na svoju proviziju, a vlasnik dobra, odnosno osoba u ~ije ime i za ~iji ra~un posrednik vr{i prodaju obra~unava i pla}a PDV na ukupnu prodajnu vrijednost. Posrednik, odnosno zastupnik za svoju uslugu posebno izdaje ra~un na kojem iskazuje naknadu za izvr{enu uslugu i obra~unava PDV na vrijednost usluge posredovanja, odnosno zastupanja. PDV obra~unat na proviziju posrednika, odnosno zastupnika predstavlja ulazni porez za vlasnika dobra. ^lanak 6. Promet dobara u svoje ime a za tu|i ra~un (komisiona prodaja) (1) Kod komisione prodaje prometom dobara smatraju se obje transakcije: – prijenos (isporuka) dobara od strane vlasnika (komitenta) komisionaru, – prijenos dobara od strane komisionara primatelju dobara. (2) Obveza obra~unavanja i pla}anja PDV-a za komisionara nastaje istekom obra~unskog perioda u kojem su dobra prodana i u kojem je ispostavljen ra~un kupcu. (3) Obveza obra~unavanja i pla}anja PDV-a za komitenta nastaje istekom obra~unskog perioda u kojem je primio obra~un komisionara o prodaji dobra. ^lanak 7. Iznajmljivanje (1) Isporuka dobara na temelju ugovora o iznajmljivanju na odre|eni pe riod, gdje je predvi|eno da se pravo vlasni{tva prenosi najkasnije istekom ugovorenog perioda, predstavlja financijski lizing. (2) Kada se radi o financijskom lizingu kod kojeg je ugovoreno pravo otkupa predmeta lizinga, davatelj lizinga obra~unava PDV na osnovicu koju ~ini iznos naknade koju obveznik prima, ili treba primiti, po osnovi predaje predmeta lizinga primatelju lizinga. (3) Porezna obveza kod financijskog lizinga nastaje istekom poreznog perioda u kojem je dobro isporu~eno. (4) Ukoliko odredbe u ugovoru o lizingu ne budu do kraja ispo{tovane, odnosno do|e do raskida ugovora prije prijenosa vlasni{tva, davatelj lizinga ima pravo ispravke obveze PDV-a, pod uvjetom da dobro bude vra}eno davatelju lizinga. (5) Ispravak se vr{i razmjerno trajanju lizinga, i to u poreznom periodu u kojem je do{lo do prestanka obligacijskog odnosa. (6) U slu~aju kada ugovorom o lizingu nije predvi|eno da se pravo raspolaganja na dobru prenese s davatelja na primatelja lizinga, odnosno, kada nije ugovoren otkup dobra koje je predmet lizinga, PDV se obra~unava i pla}a na svaku ugovorenu ratu, s obzirom da se u ovom slu~aju radi o zakupu pokretne stvari. ^lanak 8. Pojam novosagra|enih gra|evinskih objekata (1) Novosagra|enim gra|evinskim objektima, u smislu ~lanka 4. stavak 3. to~ka 4. Zakona, smatraju se objekti koji nisu upotrebljavani u svrhu za koju su izgra|eni i koji nisu bili predmet prijenosa prava raspolaganja. (2) Ekonomski djeljivim cjelinama (stan, poslovni prostor, gara`a i drugi) smatraju se dijelovi novoizgra|enih gra|evinskih objekata iz stavka 1. ovoga ~lanka, koji se isporu~uju kao posebna cjelina i za koje se ugovara posebna naknada. ^lanak 9. Promet u slu~aju likvidacije i ste~aja (1) Prijenos poslovne imovine u postupku likvidacije je oporeziv, izuzev ako prijenos nije uklju~en u ~lanku 7. stavak 2. Zakona. (2) Prijenos dobara ~lanovima ili vlasnicima dru{tva po zavr{etku likvidacije podlije`e oporezivanju. (3) Prijenos poslovne imovine u postupku ste~aja podlije`e oporezivanju, izuzev ako prijenos nije uklju~en u ~lanku 7. stavak 2. Zakona, a porezni obveznik nad kojim se vr{i ste~aj je porezni du`nik.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 54/03 31.10.2003 SG BiH 69/17, SG BiH 38/16, SG BiH 31/11, SG BiH 50/02 naplata poreza,porez,prisila PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROCEDURAMA PRINUDNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA ^lan 1. U Pravilniku o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 50/02) ~lan 18. stav 2. mijenja se i glasi: "Ako je podnesena molba za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama koja sadr`i sve podatke i uslove iz ~lana 48. ili ~lana 50. ovog pravilnika, obustavlja se postupak prinudne naplate i pokre}u se postupci koji se odnose na odga|anja, a u skladu sa odredbama Zakona i ovog pravilnika." ^lan 2. U ~lanu 47. stav 1. ta~ka na kraju se bri{e i dodaju rije~i: "i to za period ne du`i od 3 (tri) godine za odgo|eno pla}anje i 5 (pet) godina za pla}anje u ratama." Stav 2. mijenja se i glasi: "Direktor ima ovla{tenje za odobravanje odgo|enog pla}anja ili pla}anja u ratama za iznose duga preko 1,000.000,00 KM, a ovla{tenje za odobravanje odgo|enog pla}anja ili pla}anja u ratama mo`e prenijeti: – na rukovodioce kantonalnih ureda zaiznose . . . . . . . . . . . . . do250.000,00KM i – na rukovodioca sektora za prinudnu naplatu zaiznose . . . . . . . . . . . . . od 250.000,00KM . . . . . . . . . . . . . . . . . dol,000.000,00 KM". Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Iznose iz stava 2. ovog ~lana direktor, kada se za to uka`e potreba, mo`e izmijeniti." Dosada{nji st. 3., 4. i 5. postaju st. 4., 5. i 6. ^lan 3. U ~lanu 48. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Porezni obveznici, molbe za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama, mogu podnositi najkasnije do dana koji prethodi danu u kojem se izdaje odobrenje za prodaju zaplijenjene imovine u skladu sa ovim pravilnikom." Dosada{nji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4. ^lan 4. ^lan 49. mijenja se i glasi: "^lan 49. Porezna upravamo`e odobriti odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama na osnovu jednog ili vi{e dolje navedenih tipova garancije: 1. garancija od banaka i drugih ovla{tenih finansijskih institucija; 2. hipoteka na nepokretnu imovinu; 3. garancija u pokretnoj imovini; 4. zalog sa ili bez izmje{tanja; 5. akcije i obveznice; 6. dobrovoljna, solidarna i pojedina~na obveznica i 7. svaki drugi vrijednosni papir kojeg Porezna uprava smatra dovoljnim. Garancija se obra~unava: – do 10% vi{e od osnovnog iznosa duga, – plus kamata na osnovni dug, – plus 5% od ukupnog iznosa koji se duguje kao tro{ak naplate, ali ne manje od 100,00 KM i – plus tro{kovi zapljene. Garancija va`i za period koji je najmanje 6 ({est) mjeseci du`i od perioda odgode ili pla}anja u ratama. Slu`ba odlu~uje da li je ponu|ena garancija pravno i ekonomski dovoljna ili ne. Garancije se razdu`uju kada se dug u cijelosti plati. Garancija se ne tra`i kada je iznos duga za koji se tra`i odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratamamanji od 5.000,00 KM." ^lan 5. ^lan 50. mijenja se i glasi: "Direktor Porezne uprave ili lice koje on ovlasti mo`e da odobrava odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama bez tra`ene garancije u slu~ajevima kada du`nik nema dovoljno sredstava da obezbijedi garanciju i kada bi zapljenom njegove imovine onemogu}ila kontinuirano poslovanje ili u znatnoj mjeri smanjila obim privredne djelatnosti. Prilikom utvr|ivanja da li du`nik ima dovoljno sredstava da plati dug i odr`i poslovanje, Porezna uprava }e uzeti u obzir potrebu du`nika da nastavi redovno pla}anje neophodnih teku}ih obaveza i `ivotnih tro{kova i tako|er da se pridr`ava odgode ili pla}anja odobrenih rata. Odgo|eno pla}anje bez garancija se mo`e odobriti na period od najvi{e 6 ({est) mjeseci, a koji se mo`e produ`iti za dodatnih {est mjeseci na osnovu molbe du`nika koja se mora podnijeti prije isteka odobrenog roka. Pla}anje u ratama bez garancija se ne mo`e odobriti na period du`i od 3 (tri) godine. Ukoliko se du`nik ne pridr`ava uslova odgo|enog pla}anja ili pla}anja u ratama odobrenog na osnovu ovog ~lana, postupak prinudne naplate se ponovo pokre}e bez dalje obavijesti. Odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama odobreno na osnovu ovog ~lana povla~i zateznu kamatu kao {to je utvr|eno ~lanom 68. Zakona." ^lan 6. U ~lanu 51. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase: "Molba za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama se odbija ako je nije potpisao du`nik ili ovla{teni predstavnik. Ako molba ne sadr`i dovoljno podataka, Porezna uprava }e du`niku odrediti rok od 10 (deset) dana u kojem }e podnosilac molbe dostaviti sve tra`ene dodatne podatke." ^lan 7. ^lan 52. mijenja se i glasi: "^lan 52. Porezna uprava odlu~uje o molbi za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama bez obzira da li jemolba odobrena ili ne.Molbi za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama }e biti udovoljeno Petak, 31.10.2003. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 54 - Strana 2901 ukoliko okolnosti ukazuju na to da je nemogu}nost pla}anja trenutnog karaktera. Osim toga, porezni obveznik je du`an obezbijediti garanciju u skladu sa ~lanom 49. ovog pravilnika i ispuniti druge uslove na osnovu kojih nadle`ni organ procjenjuje da li se dato obja{njenje za privremenu nemogu}nost pla}anja mo`e smatrati odgovaraju}im ili ne. Odobravanje odgo|enog pla}anja ili pla}anja u ratama ima oblik sporazuma Porezne uprave i du`nika koji, da bi se smatrao punova`nim, moraju potpisati za Poreznu upravu, ovla{teno lice iz ~lana 47. stav 2. ovog pravilnika i du`nik. Ukoliko se ovaj sporazum ne potpi{e u roku od 7 (sedam) dana od dana primljene obavijesti o odobrenom odgo|enom pla}anju ili pla}anju u ratama, smatrat }e se da du`niku nije odobreno odgo|eno pla}anje ili pla}anje duga u ratama i postupak prinudne naplate }e se nastaviti. Sporazumom o odgo|enom pla}anju ili pla}anju u ratama preciziraju se osnovna pravila i uslovi kojih se du`nik mora pridr`avati da bi se smatrao va`e}im. Osnovna pravila i uslovi su slijede}i: 1. rate se pla}aju u rokovima i iznosima utvr|enim u sporazumu; 2. tokom produ`enog perioda garancija mora biti uvijek tolika da mo`e pokriti preostali dug; 3. svi porezi koji dospiju tokom produ`enog perioda pla}aju se u rokovima predvi|enim zakonima i propisima; 4. zatezna kamata se obra~unava i napla}uje u produ`enom periodu u skladu sa zakonom. Svako kr{enje navedenih pravila i uslova iz stava 5. ovog ~lana, kao i kada se utvrdi da podaci navedeni u molbi za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama nisu ta~ni, rezultiraju trenutnim prestankom va`enja sporazuma i nastavkom vo|enja postupka prinudne naplate. Ako Porezna uprava ne udovolji molbi za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama, du`na je donijeti rje{enje o odbijanju molbe. Porezna uprava je du`na odluku o udovoljenju ili odbijanju molbe za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama donijeti najdalje u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema molbe." ^lan 8. U ~lanu 53. stav 1. mijenja se i glasi: "Kada se du`nik ne pridr`ava uslova iz sporazuma za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama, dug se napla}uje iz garancije, a kada je neophodno, postupak prinudne naplate se ponovo pokre}e." U stavu 2. iza rije~i garancija zarez i rije~i: "odnosno kolateralnih garancija" bri{u se.
Pravilnik o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 50/02 14.10.2002 SG BiH 69/17, SG BiH 38/16, SG BiH 31/11, SG BiH 54/03 naplata poreznih obaveta Na osnovu ~lana 95. a u vezi sa ~lanom 43. stav 1, ~lanom 44. stav 2, ~lanom 49. stav 2, ~lanom 52. stav 7, ~lanom 54. st. 4, 7, 9. i 14, ~lanom 55. stav 1, ~lanom 56. stav 3, ~lanom 57. stav 5. i ~lanom 62. st. 1. i 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 33/02) federalni ministar finansija - federalni ministar financija, donosi PRAVILNIK O PROCEDURAMA PRINUDNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA I - OP]E ODREDBE ^lan 1. Ovim pravilnikom propisuje se postupak i na~in naplate poreznih i drugih obaveza (u daljem tekstu: dug) koje porezni obveznik nije izmirio u propisanim rokovima, poduzimanje mjera prinudne naplate duga i uslovi za njihovu primjenu, odga|anje pla}anja ili pla}anja u ratama, skladi{tenje i prodaja zaplijenjene imovine, ustupanje imovine Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), potra`ivanja tre}e strane, kriteriji za odre|ivanje da li daljnja nastojanja naplate porezne obaveze imaju smisla, rok zastare, `albe i zavr{ne radnje. ^lan 2. Postupak prinudne naplate provodi se na na~in i pod uslovima propisanim Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon), ovim Pravilnikom i drugim zakonima i propisima koji se primjenjuju u Federaciji. ^lan 3. Postupak prinudne naplate pokre}e se po slu`benoj du`nosti i isti pokre}u i rje{avaju slu`be za prinudnu naplatu kantonalnih ureda Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Porezna uprava). ^lan 4. Slu`ba za prinudnu naplatu (u daljem tekstu: Slu`ba) vr{i prinudnu naplatu obaveza od fizi~kih i pravnih lica i gra|ana koji su u skladu sa zakonima i propisima, definirani kao porezni obveznici (u daljem tekstu: glavni du`nik). ^lan 5. Dva ili vi{e fizi~kih lica i (ili) pravnih lica, koja su odgovorna za izmirivanje porezne obaveze, snose solidarnu i pojedina~nu odgovornost za pla}anje duga. Solidarna i pojedina~na odgovornost zna~i da je Porezna uprava ovla{tena da naplati cjelokupan iznos duga od svakog odgovornog lica. Sporazumi izme|u du`nika o njihovim uzajamnim odnosima, ne uti~u ni na koji na~in na naplatu du`ne obaveze, koju provodi Porezna uprava. ^lan 6. Fizi~ka lica koja su odgovorna prema ~lanu 30. Zakona, snose solidarnu odgovornost sa poreznim obveznikom, odnosno pravnim licem ili drugom organizacijom. Obaveza fizi~kih lica ne}e prelaziti iznos sredstava koje je to isto lice potro{ilo u druge svrhe, a ne u svrhu izmirivanja porezne obaveze. ^lan 7. Odgovornost lica predvi|enih u ~lanu 31. (odgovornost kupca ili daroprimca) i ~lanu 32. stav 3 (odgovornost u odre|enim slu~ajevima likvidacije) i ~lanu 34. Zakona (odgovornost u odre|enim slu~ajevima reorganiziranja) se u kontekstu ovog pravilnika smatra supsidijarnom odgovorno{}u. To zna~i da se odgovornost navedenih lica ne utvr|uje prije nego {to Porezna uprava poku{a izdejstvovati izmirenje obaveze od strane poreznog obveznika (glavnog du`nika). ^lan 8. Pla}anje obaveze mo`e izvr{iti svako lice umjesto du`nika, bez obzira na interes kojeg obveznik mo`e imati u pogledu izvr{avanja te obaveze. Lice koje pla}a du`nikovu obavezu nema pravo da u`iva prava du`nika kao {to je pravo podno{enja `albe na utvr|enu obavezu ili bilo koje drugo pravo koje pripada du`niku. ^lan 9. Pla}anje poreznih obaveza primarno se vr{i putem banke ili druge organizacije koja je ovla{tena za platni promet (u daljnjem tekstu: OOPP). ^lan 10. Izuzetno od ~lana 9. ovog pravilnika, Porezna uprava je ovla{tena da primi uplatu u slu~ajevima koji su predvi|eni u ovom pravilniku. Ti slu~ajevi uklju~uju i oduzimanje gotovine u konvertibilnim markama ili bilo kojoj drugoj valuti za koju Centralna banka Bosne i Hercegovine izdaje slu`beni devizni kurs, te slu~ajeve u kojima se pla}anje Poreznoj upravi vr{i u skladu sa odredbama ovog pravilnika, a u svrhu usmjeravanja uplate na odgovaraju}i ra~un bud`eta. Porezna uprava izdaje potvrdu kao dokaz o izvr{enom pla}anju. Sve potvrde o uplati obavezno sadr`e sljede}e podatke: 1) du`nikovo ime(na) i prezime, ili naziv preduze}a, identifikacioni porezni broj i adresu; 2) u zavisnosti od potrebe dokaza o pla}anju pored imena du`nika, odnosno naziva preduze}a, unosi se i ime i prezime uplatioca; 3) vrstu duga, upla}eni iznos i period na koji se obaveza odnosi; 4) datum uplate; 5) identifikaciju organa i lica koje izdaje priznanicu; Ako se priznanica izdaje mehani~kim sredstvom, vrste informacija definisane u stavu 3. ovog ~lana mogu biti nazna~ene {ifrom ili skra}enicama pod uslovom da su du`nik i dug jasno i u dovoljnoj mjeri identificirani i da priznanica sadr`i obja{njenje kori{tenih {ifri i skra}enica. ^lan 11. Porezna uprava je obavezna primljeni nov~ani iznos uplatiti na propisani ra~un du`nih obaveza u roku od 24 sata. Prijem uplata i izdavanje priznanice vr{i lice koje posebnim rje{enjem za to ovlasti rukovodilac kantonalnog poreznog ureda, odnosno na~elnik Slu`be. ^lan 12. Za dugove se daje garancija na na~in i pod uslovima utvr|enim zakonima, ovim pravilnikom i drugim propisima. ^lan 13. Ukoliko porezni obveznik ne plati du`ne obaveze u roku odre|enom nalogom za pla}anje Porezna uprava registrovat }e zakonsku hipoteku na svu imovinu i imovinska prava poreznog obveznika kod zemlji{no-knji`nog ureda op}inskog suda, odnosno nadle`nih organa gdje je porezni obveznik registrovan i gdje se nalaze nekretnine ~iji je on vlasnik. Naplatu hipoteke vr{i nadle`na slu`ba Porezne uprave. U slu~ajevima spornih imovinskih odnosa du`nika i drugih lica, naplatu hipoteke }e vr{iti sud. ^lan 14. Uplatama koje se izvr{e na na~in propisan Zakonom, ovim pravilnikom i drugim zakonima koji se primjenjuju u Federaciji, ukidaju se dugovi, a du`nik i ostala odgovorna lica oslobo|aju se svih daljnjih obaveza u vezi sa tim dugom. Pla}anje duga sa kasnijim dospije}em ne uti~e na obavezu du`nika da plati dugove koji dospijevaju ranije. Ako to ne uradi, Broj 50 – Strana 2256 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. to ne uskra}uje pravo Porezne uprave da pokrene postupak prinudne naplate kako bi naplatila prispjele dugove. ^lan 15. Dugovi se smatraju autonomnim. II - POSTUPAK PODUZIMANJA MJERA PRINUDNE NAPLATE DUGA I USLOVI ZA NJIHOVU PRIMJENU ^lan 16. U periodu izme|u dono{enja naloga za pla}anje, a prije dono{enja rje{enja o pokretanju postupka prinudne naplate Porezne uprava }e prikupljati i verifikovati sve informacije od zna~aja za dono{enje rje{enja o pokretanju postupka prinudne naplate. Navedene informacije }e se obezbijediti kontaktiranjem nadle`nih organizacionih jedinica Porezne uprave i drugih subjekata, a prije svega odnosit }e se na verifikaciju podataka, koji se odnose na: 1) du`nikovo ime i prezime, naziv i adresu; 2) vrstu obaveze i uplatu i 3) sve ostale informacije kojima se mo`e identifikovati porezni obveznik i obaveza. Porezna uprava ima pravo da se obrati du`niku u cilju olak{avanja pla}anja obaveze, prije dono{enja rje{enja o pokretanju postupka prinudne naplate. U tim slu~ajevima }e Porezna uprava obavijestiti du`nika o pravnim i prakti~nim posljedicama sa kojima }e se suo~iti u slu~aju da obaveze ne budu pla}ene prije dono{enja rje{enja o pokretanju postupka prinudne naplate i prednostima koje se sti~u ako su obaveze pla}ene u tom vremenu. II - 1 POKRETANJE POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE ^lan 17. Postupak prinudne naplate po~inje dan, nakon dana, kada je rok za pla}anje porezne obaveze iz naloga za pla}anje istekao. U slu~ajevima kada porezna obaveza ostane nepla}ena po primljenom nalogu za pla}anje, donosi se rje{enje o pokretanju postupka prinudne naplate. Rje{enje iz stava 2. ovog ~lana dostavlja se poreznom obvezniku. ^lan 18. Pokretanje postupka prinudne naplate povla~i za sobom posljedice propisane ~lanom 45. Zakona. Ako je podnesen zahtjev za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama, obustavlja se postupak prinudne naplate i pokre}u se postupci koji se odnose na odga|anja, a u skladu sa odredbama Zakona i ovog pravilnika. ^lan 19. Rje{enje o pokretanju postupka prinudne naplate sadr`i slijede}e: 1) ime i prezime - naziv i adresu poreznog obveznika; 2) identifikacioni broj poreznog obveznika; 3) datum prijema naloga za pla}anje od strane poreznog obveznika; 4) vrsta(e) duga(ova), period(i) nastanka obaveze(a) i iznos(i) dug(a); 5) iznos obra~unatih tro{kova naplate, kao {to je propisano ~lanom 45. Zakona; 6) kazna i iznos dospjele kazne, ako se mo`e primijeniti; 7) iznos dospjele kamate; 8) posebne naznake i to: - da je prinudna naplata po~ela jer obaveza nije pla}ena u periodu odre|enom od strane Porezne uprave u nalogu o pla}anju, - da je na~elnik Slu`be odlu~io da se prinudna naplata duga iz cjelokupne imovine mo`e izvr{iti bez daljih obavijesti i - da se nikakve radnje ne}e poduzeti ako je uplata obaveza izvr{ena u rokovima kako je odre|eno u ~lanu 24. ovog pravilnika; 9) napomena da }e postupak prinudne naplate biti obustavljen samo pod okolnostima i uslovima predvi|enim Zakonom i ovim pravilnikom; 10) adresa organizacione jedinice Porezne uprave koja donosi rje{enje o prinudnoj naplati; 11) pouka o pravnom lijeku koji se mo`e koristiti na osnovu Zakona i i ovog pravilnika. Rje{enje se izdaje u dva primjerka: 1) prvi primjerak se uru~uje du`niku; 2) drugi primjerak se ~uva u spisu o prinudnoj naplati, zajedno sa dokazom da je du`niku dostavljen njegov primjerak. ^lan 20. Slu`ba za prinudnu naplatu nastoji da se prinudna naplata okon~a bez nepotrebnih ka{njenja. Postupak prinudne naplate mo`e biti osporavan iz slijede}ih razloga: 1) period u kojem je dug mogao biti napla}en je istekao; 2) du`na obaveza je poni{tena, izbrisana ili obveznik o istoj nije obavije{ten na propisani na~in; 3) obaveza je pla}ena u cijelosti; 4) Ako postoje i) gre{ke u ~injenicama podnesenim poreznom obvezniku, koje ometaju njegovu identifikaciju obaveze, ii) ne postoji obra~un ili postoje su{tinske gre{ke u obra~unu kamate na zaka{njelo pla}anje ili iii) ne postoji naznaka da je redovni rok zavr{en. U navedenim slu~ajevima osporavanja postupak prinudne naplate se obustavlja. ^lan 21. Postupak prinudne naplate obustavlja se i u slu~aju kada je osigurano dovoljno garancija da }e obaveza biti u cijelosti izmirena. Primjenjuju se odredbe iz ~l. 47. do 54. ovog pravilnika koje se odnose na garancije za dozvolu odgode pla}anja ili pla}anje u ratama. Ako se doka`e jedna od pomenutih okolnosti, Porezna uprava obavje{tava du`nika da je postupak obustavljen i kakve su namjere Porezne uprave. ^lan 22. U slu~aju da rje{enje o pokretanju postupka prinudne naplate nije dostavljeno poreznom obvezniku, postupak prinudne naplate se prekida. Time se ne spre~ava Porezna uprava da kasnije ponovno pokrene postupak prinudne naplate kako bi naplatila obaveze. ^lan 23. Postupak prinudne naplate traje sve do izmirenja obaveze u cijelosti. Ako se pla}anjima vr{enim za vrijeme postupka prinudne naplate ne izmiri cjelokupni dug, tro{kovi postupka prinudne naplate, tro{kovi zapljene i zatezne kamate, nastavlja se vr{iti postupak prinudne naplate za preostali nepla}eni dug. ^lan 24. Rok za pla}anje du`nih obaveza navodi se u rje{enju o pokretanju postupka prinudne naplate i isti iznosi osam dana od dana prijema rje{enja. ^lan 25. Dug koji se prinudnim putem napla}uje povla~i, u skladu sa Poglavljem XIII Zakona, zatezne kamate za zaka{njelo pla}anje od dana dospije}a pla}anja obaveze do datuma uplate cjelokupnog iznosa. Osnovica na koju se obra~unava zatezna kamata obuhvata dug poreznog obveznika. Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 50 – Strana 2257 Stopa zatezne kamate propisana je Zakonom o visini zatezne kamatne stope za neizmirene javne prihode (''Slu`bene novine Federacije BiH'', br. 48/01 i 51/01). Obra~un zatezne kamate vr{i se u trenutku kada je izvr{eno pla}anje duga. II - 2 PLJENIDBA IMOVINE ^lan 26. Kada istekne rok za pla}anje naveden u rje{enju o pokretanju postupka prinudne naplate, nastavlja se dalje poduzimanje mjera u smislu pljenidbe cjelokupne du`nikove imovine u dovoljnoj koli~ini da se pokrije dug, tro{kovi prinudne naplate, tro{kovi pljenidbe i zatezne kamate. Svi dugovi istog du`nika zbrajaju se u istom postupku prinudne naplate i ~ine cjelokupan dug du`nika. ^lan 27. Ako se pla}anje duga osigurava podno{enjem garancije, prinudna naplata se vr{i prvo iz garancije. U slu~ajevima kada Slu`ba procijeni da je garancija nedovoljna, ona pristupa preventivnoj pljenidbi imovine du`nika. Ako se garancija sastoji od punomo}i, obveznica ili drugih li~nih garancija, nosilac garancije snosi pla}anje duga do limita garancije. Ako nosilac garancije ne plati iznos koji pokriva njegovu obavezu, pokre}e se postupak prinudne naplate iz cjelokupne imovine nosioca garancije. Ako se garancija sastoji od imovine ~iji je vlasnik du`nik i koja mo`e podlijegati izvr{enju naplate, pokre}e se postupak prodaje propisan ovim pravilnikom. Ako se garancija sastoji od imovine ili prava ~iji vlasnik nije du`nik, o nepla}anju se obavje{tava nosilac garancije kako bi se izvr{ila naplata iz garancije u rokovima i pod uslovima predvi|enim ovim pravilnikom. Ako se garancija sastoji od druge imovine, a obaveza pla}anja ne izvr{i, imovina se prodaje. Naplata dugova iz hipoteka i drugih prava koja osiguravaju pla}anje dugova Poreznoj upravi vr{i se kroz postupak prinudne naplate uz sa~injavanje zapisnika o zapljeni. O pokretanju upravnog izvr{enja izvje{tava se zemlji{no-knji`ni ured, kako bi se dobila potvrda o posjedu i optere}enjima. Vrsta prodaje, tj. aukcija ili licitacija, primjenjuje se u skladu sa odredbama iz ovog pravilnika. ^lan 28. Porezna uprava }e procijeniti najefikasniji na~in naplate i odlu~iti koja du`nikova imovina }e biti zaplijenjena. U tom smislu du`nikova imovina }e biti zaplijenjena sljede}im redom: 1) gotovina i sredstva na ra~unima otvorenim u bankama ili drugim finansijskim institucijama; 2) du`nikova nenapla}ena potra`ivanja, pokretna imovina, vrijednosni papiri i prava pretvoriva po vi|enju ili kratkoro~no; 3) plate, naknade plate, nadnice i penzije; 4) nepokretna imovina; 5) intelektualna i industrijska imovina preduze}a (patenti, licence i sl.); 6) plemeniti metali, drago kamenje, nakit, predmeti od zlata, umjetni~ke slike i antikviteti; 7) prihodi i zakupnine bilo koje vrste; 8) roba i imovina u `ivoj stoci; 9) du`nikova potra`ivanja od tre}ih lica, prava i ostali dugoro~no pretvorivi vrijednosni papiri. U kontekstu ovog ~lana kratkoro~no pretvoriva imovina zna~i imovina koja u skladu sa procjenom Porezne uprave mo`e biti pretvorena u roku ne du`em od tri mjeseca. Imovina iz koje se ne mo`e izvr{iti naplata u roku od tri mjeseca smatra se dugoro~no pretvorivom imovinom. ^lan 29. Prije nego {to se pristupi pljenidbi imovine du`nika, Slu`ba prikuplja informacije koje se odnose na imovinu du`nika i to: 1) informacije koje postoje u Poreznoj upravi, 2) informacije koje se mogu dobiti iz javnih registara, 3) informacije koje se mogu dobiti iz javnih ili privatnih firmi ili od gra|ana koji su prema zakonu obavezni da pru`e iste, 4) informacije koje dostavlja du`nik, 5) svaku drugu informaciju koja se mo`e dobiti iz bilo kojih izvora ili iz izvora koje na~elnik Slu`be smatra prikladnim. Sva pravna i fizi~ka lica uklju~uju}i i du`nika i du`nikove zastupnike obavezni su da, na zahtjev, Poreznoj upravi dostave informacije. Obaveze iz st. 1. i 2. ovog ~lana su na snazi istog trenutka kada osoblje za naplatu poreza podnese zahtjev. Kada broj slu`benih zahtjeva dostavljenih jednom pravnom ili fizi~kom licu mo`e uzrokovati operativne pote{ko}e, slu`benik za naplatu poreza mo`e dati rok u trajanju do 10 radnih dana za izvr{enje istih. Neispunjenje dostavljenih slu`benih zahtjeva za informacije daje povod Poreznoj upravi da pokrene kaznene mjere predvi|ene Zakonom. ^lan 30. Imovina fizi~kih lica koja ne podlije`e pljenidbi je: 1) finansijska pomo} koju pru`a bilo koji vladin subjekat u Bosni i Hercegovini, 2) li~ni predmeti, predmeti doma}instva, odje}a, namje{taj, ogrijev, zalihe hrane, ograni~eni na ukupnu vrijednost, odnosno vrijednost koju utvr|uje Slu`ba, do 2.500 KM, 3) predmeti privrednog inventara zanatlije ili lica koje se profesionalno bavi odre|enom aktivno{}u, ograni~eni na vrijednost od 1.000 KM, koju odre|uje Slu`ba, 4) plate ili naknade i druga li~na primanja u iznosu do 250 KM mjese~no i 5) protupo`arna oprema, medicinska oprema, medicinska pomo} i lijekovi. Ako Porezna uprava procijeni da se prodajom zate~ene imovine ne}e mo}i pokriti ni tro{kovi prinudne naplate ni tro{kovi pljenidbe, ne}e se vr{iti zapljena takve imovine. Postojanje okolnosti iz st. 1. i 2. ovog ~lana unose se i evidentiraju u spis o prinudnoj naplati. ^lan 31. Imovina koja se prvo plijeni je ona koja se mo`e plijeniti bez ulaska u du`nikov posjed. Ako Porezna uprava dobije informaciju o postojanju imovine koja ima ve}i prioritet u redoslijedu pljenidbe, ona }e usmjeriti svoje radnje prvo prema toj imovini. Ako se imovina ne nalazi u du`nikovom posjedu, slu`benik za naplatu poreza vr{i pljenidbu tako {to izdaje usmeni nalog zaposlenom licu ili bilo kojem licu prisutnom na mjestu pljenidbe da preda imovinu koja se detaljno navodi u zapisniku. Ako nije mogu}e odmah ostvariti predaju zaplijenjene imovine, prostorije se pe~ate ili se provode druge mjere koje su neophodne kako bi se onemogu}ilo nepropisno uklanjanje te imovine. Mjere koje se poduzmu prema ovom stavu navode se u zapisniku. U postupku zapljene imovine koja se ne mo`e zaplijeniti bez ulaska u du`nikovo prebivali{te, odnosno poslovne i ostale prostorije na~elnik Slu`be mo`e pismeno ili, kada postoji rizik od ka{njenja, usmeno ovlastiti slu`benika koji vr{i naplatu da u|e u du`nikov posjed u skladu sa ~lanom 43, stav 6. i ~lanom 9, stav 1. Zakona. U slu~aju da du`nik ne odobri ulazak u njegov posjed, poslovne prostorije i druge prostorije, Slu`ba tra`i nalog od nadle`nog suda za ulazak u navedene prostorije. Zahtjevi iz prethodnog stava podnose se u pismenoj formi. Izuzetno, ako postoji opasnost od ka{njenja, zahtjevi se podnose usmeno i telefonom, ali iza njih se podnosi pismeni zahtjev najkasnije u roku od pet radnih dana nakon podno{enja usmenog zahtjeva. Sud odgovara u roku od tri radna dana nakon prijema pismenog zahtjeva i odmah po prijemu usmenog zahtjeva. Broj 50 – Strana 2258 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. Ukoliko nije prona|ena imovina koja se mo`e zaplijeniti u cilju naplate duga, isto se evidentira u spis o prinudnoj naplati. ^lan 32. U slu~aju onemogu}avanja provedbe postupka pljenidbe, Porezna uprava ima pravo da primijeni sve zakonom propisane mjere radi provo|enja postupka i utvr|ivanja odgovornosti (asistencija MUP-a, podno{enje prekr{ajnih i krivi~nih prijava i dr.). Mjere predvi|ene u prethodnom stavu mogu se primijeniti i na primaoce imovine koja se mo`e zaplijeniti. Ako se izvr{i prijenos imovine koja je mogla biti predmet pljenidbe a u cilju izbjegavanja pljenidbe, svaki primalac ili drugo fizi~ko ili pravno lice koje poma`e u prijenosu te imovine solidarno i pojedina~no je odgovorno ako je znalo ili je trebalo znati koja je svrha prijenosa u skladu sa ~lanom 31. Zakona i ~lanom 33. ovog pravilnika. Porezna uprava i slu`benici Porezne uprave ovla{teni su da poduzmu sve Zakonom predvi|ene radnje koje su neophodne za oduzimanje zaplijenjene imovine. Isto se primjenjuje i u slu~ajevima kada du`nik ili primalac protestira, opstruira ili na drugi na~in poku{ava da omete ili sprije~i pljenidbu, kao i u slu~ajevima kada su du`nik ili primalac odsutni iako su zakonski pozvani. ^lan 33. Fizi~ko ili pravno lice koje kupuje ili prima imovinu (primalac) drugog fizi~kog ili pravnog lica (davalac) odgovorno je, prema ~lanu 31. Zakona, za obaveze davaoca, ako je primalac znao ili je imao razlog da zna da je imovina prenesena u svrhu utaje poreznih obaveza. Kada Slu`ba procijeni da postoje osnovani pokazatelji o postojanju prebacivanja iz stava 1. ovog ~lana, pokre}e se prikupljanje ~injenica i dokaza. Prikupljanje ~injenica i dokaza obuhvata dobijanje informacija o du`niku i primaocu kao i drugih informacija koje navode na razja{njavanje ~injenica. Sve poduzete mjere se navode u spisu o prinudnoj naplati. Ako se istragom potvrdi utvr|ivanje solidarne i pojedina~ne odgovornosti, Slu`ba obavje{tava primaoca o nalazima u zapisniku kao i o tome da razmatra utvr|ivanje solidarne i pojedina~ne odgovornosti. Primaocu se daje rok od pet radnih dana za podno{enje prigovora i dokumenata i ostalih dokaza koji se smatraju relevantnim. Kada utvr|eni vremenski rok istekne, Slu`ba donosi rje{enje o odgovornosti primaoca, za neizmirene obaveze davaoca. Odgovornost primaoca je ograni~ena na tr`i{nu vrijednost prenesene imovine. Ako se donese rje{enje o uspostavljanju solidarne i pojedina~ne odgovornosti, primalac pla}a dug u vremenskom roku, na na~ine i uz primjenu odredbi o prinudnoj naplati kako je propisano Zakonom i ovim pravilnikom. Rje{enje se dostavlja primaocu. Na rje{enje iz prethodnog stava mo`e se izjaviti `alba u roku od osam dana od dana prijema. ^lan 34. Kada se zaplijeni gotovina, isto se upisuje u spis, a ovla{teni slu`benik izdaje potvrdu u dva primjerka: 1) jedan primjerak se ~uva u spisu o prinudnoj naplati, a 2) drugi primjerak dostavlja se du`niku. Zaplijenjena gotovina se upla}uje na odgovaraju}e propisane ra~une najkasnije prvog radnog dana nakon izvr{ene zapljene. ^lan 35. Kada Slu`ba sazna za postojanje ra~una ili depozita kod banke, rukovodilac kantonalnog ureda donosi rje{enje o obustavi transakcija preko ra~una otvorenog u OOPP u skladu sa ~lanom 51. Zakona. Rukovodilac kantonalnog ureda donosi rje{enje o naplati porezne obaveze iz nov~anih sredstava, u skladu sa ~lanom 52. Zakona. Rje{enje o naplati porezne obaveze iz nov~anih sredstava, koje donosi rukovodilac kantonalnog poreznog ureda, sadr`i: 1) ime i prezime, naziv i adresa poreznog obveznika; 2) identifikacioni broj poreznog obveznika; 3) broj ra~una; 4) iznos duga; 5) vrsta obaveze; 6) iznos kamate; 7) tro{kovi naplate; Stav 1. i 2. ovog ~lana tako|er se primjenjuju ako je novac deponiran na zajedni~ki ra~un sa drugim licem, koji nije isklju~ivo u vlasni{tvu du`nika. Primjerak rje{enja o naplati porezne obaveze iz nov~anih sredstava dostavlja se i du`niku. Obrazac rje{enja iz stava 3. ovog ~lana nalazi se u prilogu ovog pravilnika i sastavni je dio istog. ^lan 36. Naplatu obaveza iz vrijednosnih papira deponiranih ili ~uvanih u banci ili pravnom licu specijaliziranoj za rukovanje vrijednosnim papirima vr{i Slu`ba putem banaka ili preduze}a koja su specijalizirana za upravljanje vrijednosnim papirima. Rje{enja o naplati porezne obaveze iz vrijednosnih papira donosi rukovodilac kantonalnog poreznog ureda. Sadr`aj rje{enja iz stava 2. ovog ~lana propisan je ~lanom 53. stav 3. Zakona. Ukoliko porezni obveznik u roku od 3 (tri) radna dana od dana dostavljanja rje{enja iz stava 2. ovog ~lana ne ispuni svoju obavezu, rukovodilac kantonalnog ureda donosi nalog o naplati porezne obaveze iz vrijednosnih papira i dostavlja ga banci, odnosno preduze}u iz stava 1. ovog ~lana, a kopiju tog naloga dostavlja poreznom obvezniku. Nalog za naplatu porezne obaveze iz vrijednosnih papira sadr`i: - naziv i adresu izdavaoca naloga; - naziv i adresu kome se izdaje nalog (banka, preduze}e i dr.); - opis radnje {ta nalogoprimac treba da uradi (da proda vrijednosne papire po najpovoljnijim uslovima); - naziv i adresa du`nika i njegov identifikacioni broj; - specifikaciju vrijednosnih papira sa procjenom vrijednosti do iznosa duga; - iznos duga zajedno sa kamatom, tro{kovima postupka, tro{kovima pljenidbe i kazne; - broj ra~una na koji se upla}uju obaveze iz alineje 6. ovog stava. Nalog se dostavlja banci, odnosno preduze}u u kojem se ti vrijednosni papiri ~uvaju i kopija poreznom obvezniku. Nalog obuhvata specifikaciju vrijednosnih papira koji su prema saznanju Porezne uprave deponirani ili se ~uvaju u tom pravnom licu, i to do iznosa koji, prema mi{ljenju Porezne uprave, pokriva dug. Na isti na~in, banka ili pravno lice obavezni su da potvrde da li su vrijednosni papiri tu deponirani, ili se tu ~uvaju. U slu~ajevima kada se Porezna uprava i banka ili pravno lice gdje je deponiranje izvr{eno ne mogu usaglasiti ili su deponirani vrijednosni papiri neadekvatni za pokrivanje duga, banka ili pravno lice deponiranja obavezni su da slu`beniku za naplatu dostave spisak vrijednosnih papira uklju~uju}i i podatke za procjenu istih. Slu`benik {alje pravnom licu gdje je deponiranje izvr{eno obavijest o vrijednosti predmeta koji su zaplijenjeni i onima koji nisu obuhva}eni zapljenom. Du`nik se u pismenoj formi obavje{tava o zapljeni. Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 50 – Strana 2259 Porezna uprava nare|uje prodaju vrijednosnih papira. Prodaja se vr{i putem zvani~nog tr`i{ta pod najboljim mogu}im uslovima, po uobi~ajenoj praksi dobrog upravljanja. Dobijeni iznos upla}uje banka na propisani ra~un. U slu~aju kada iznos dobijen prodajom prema{uje iznos duga, vi{ak se koristi za pokrivanje budu}ih obaveza u skladu sa Poglavljem XIII Zakona. ^lan 37. Zapljena pla}a, naknada, nadnica i penzija vr{i se iz neto primanja sa slijede}im ograni~enjima: 1) Zapljena se ne nala`e prema ~lanu 43. stav 5. Zakona ako primanja ne prelaze mjese~ni iznos od 250 KM; 2) Ako su mjese~na primanja od 250 KM do 500 KM, plijeni se 50% od iznosa primanja ve}ih od 250 KM, a ako su primanja ve}a od 500 KM, onda se zapljena vr{i u 100% iznosu. Zapljena se evidentira u zapisniku koji se dostavlja du`niku i isplatiocu primanja. Isplatilac primanja obavezan je da zadr`i zaplijenjeni iznos i isti upla}uje na propisani ra~un, sve dok isplatilac primanja ne primi druga~iju obavijest od strane Slu`be. Ako se isplatilac primanja ne pridr`ava rje{enja o naplati porezne obaveze iz imovine, isti je solidarno i pojedina~no odgovoran za pla}anje duga u iznosu koji je bio obavezan uplatiti na propisan ra~un. Obaveza isplatioca primanja odre|uje se i napla}uje u skladu sa odredbama ovog pravilnika. ^lan 38. Zapljenu imovine vr{i slu`benik na osnovu ovla{tenja i naloga kojim se ovla{}uje pljenidba. Pljenidba imovine vr{i se uz prisutnost svjedoka, odnosno pored slu`benika koji vr{i zapljenu kao svjedok, ovlastit }e se u nalogu drugi slu`benik Slu`be. Kao svjedok mo`e se evidentirati du`nik ili lice koje se zatekne na mjestu gdje se vr{i zapljena imovine. Nalog za zapljenu treba da sadr`i sljede}e podatke: 1) ime i prezime slu`benika, koji se ovla{}uje da vr{i zapljenu; 2) ime, naziv i adresa obveznika, suvlasnika i mogu}eg korisnika ~ija imovina je predmet zapljene, identifikacioni broj poreznog obveznika i sve podatke koji mogu doprinijeti identificiranju vlasnika i eventualnog zakupca; 3) akt iz kojeg se vidi {ta je predmet pljenidbe i iznos duga, kamate, tro{kova postupka, tro{kova pljenidbe, kazne i dr., odnosno ukupan iznos duga do ~ije visine treba vr{iti zapljenu imovine. ^lan 39. O pljenidbi imovine sa~injava se zapisnik koji sadr`i spisak zaplijenjene imovine. Jedan primjerak zapisnika uru~uje se poreznom obvezniku, odnosno licu od koga je zaplijenjena imovina. ^lan 40. Porezna uprava registrirat }e zakonsku hipoteku na nekretninama kod nadle`nog zemlji{nog ureda op}inskog suda ili kod nadle`nog ureda pri gradu ili op}ini. Porezna uprava }e zatra`iti od zemlji{no-knji`nog ureda dostavu potvrde o teretima na imovinu. ^lan 41. Obavijest o zapljeni nekretnina dostavlja se du`niku, njegovom ili njenom supru`niku, suvlasnicima i dr`aocima hipoteke. Obavijest sadr`i i zahtjev pomenutim licima i pravnim osobama da dostave originale ili ovjerene kopije dokumentacije o njihovom pravu na imovinu ili pravu na u`ivanje imovine. ^lan 42. Zapljena poslovnih sredstava mo`e se izvr{iti isklju~ivo pojavljivanjem slu`benika za naplatu poreza u poslovnim prostorijama. Zapljena se najavljuje i obuhvata popis sve imovine i prava u poslovanju poreznog obveznika. Zapljenom se obuhvataju sljede}a imovina i prava: 1) pravo na prijenos djelatnosti na drugog vlasnika; 2) prava na intelektualnu i industrijsku imovinu; 3) proizvodne i radne alate, ma{ine, namje{taj, opremu i druge instrumente i sredstva; 4) prera|ene proizvode, sirovine i poluproizvode; 5) mogu}e obe{te}enje. O zapljeni se obavje{tava du`nik, a ako on nije prisutan, mogu}i suvlasnici i njen/njegov supru`nik. Ako je poslovni prostor zakupljen, o zapljeni se obavje{tava i zakupodavac. Ovisno o okolnostima slu~aja, sljede}e mjere mogu biti usvojene: 1) pe~a}enje prostorija dok se zaplijenjena imovina ne proda; 2) imenovanje slu`benog lica za vo|enje poslova; 3) imenovanje administratora, ako organi za naplatu smatraju da je potrebno. ^lan 43. U slu~ajevima kada su plemeniti metali, drago kamenje, nakit, predmeti od zlata, antikviteti i drugi predmeti historijske i umjetni~ke vrijednosti zaplijenjeni, Porezna uprava preuzima te predmete. Sa~injava se zapisnik zaplijenjenih predmeta koji se pohranjuje u spisu o prinudnoj naplati. Du`niku se daje jedan primjerak zapisnika. Izuzetno od stava 1. ovoga ~lana, Porezna uprava mo`e, kada to okolnosti nala`u, umjesto preuzimanja predmeta poduzeti druge neophodne i odgovaraju}e mjere radi onemogu}avanja prodaje te imovine. ^lan 44. Prihodi i du`nikov prihod od zakupnine plijene se dostavljanjem naloga za zapljenu du`niku i isplatiocu primanja. Isplatilac primanja zadr`ava novac i isti upla}uje na propisani ra~un du`nih prihoda. Ako isplatilac ne ispuni svoje obaveze, smatra se solidarno i pojedina~no odgovornim za pla}anje duga u okviru granica svojih obaveza prema du`niku. ^lan 45. Zapljena imovine, pokretne imovine i `ive stoke mo`e se izvr{iti samo u mjestu gdje se roba nalazi u momentu pljenidbe. Ako je tre}e lice valjano izvr{ilo potra`ivanje iz zaplijenjene imovine, po{tuje se prioritetni sta tus povjerioca u odnosu na tu imovinu. Predmet zapljene mo`e biti samo `iva stoka u vrijednosti iznad 3.000,00 KM. ^lan 46. Zapljena dugoro~nih, pretvorivih potra`ivanja, prava i ostalih vrijednosnih papira vr{i se na na~in koji se ti~u kratkoro~ne pretvorive imovine sli~nog tipa i vrste. III - ODGO\ENO PLA]ANJE I PLA]ANJE U RATAMA ^lan 47. Po podnesenoj molbi lica ~ije obaveze nisu izmirene, direktor Porezne uprave, mo`e odobriti da pla}anje duga bude odgo|eno ili da se vr{i u ratama. Direktor mo`e prenijeti ovla{tenje za odobravanje odgo|enog pla}anja ili pla}anja u ratama na rukovodioca sektora koji je nadle`an za naplatu i rukovodioce kantonalnih ureda. Broj 50 – Strana 2260 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. Direktor mo`e ograni~iti prijenos ovla{tenja tako da se ono odnosi samo na slu~ajeve ispod odre|enog iznosa, te na produ`etak odre|enog kra}eg roka. Direktor tako|er mo`e propisati uslove za prijenos ovla{tenja, da se kopije o zaklju~enom sporazumu o produ`etku dostavljaju Sredi{njem uredu. Prijenos ovla{tenja se vr{i rje{enjem. ^lan 48. Molbe za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama {alju se nadle`nom kantonalnom uredu. Molbe za odgodu pla}anja i molbe za pla}anje u ratama sadr`e sljede}e podatke: 1) Ime i prezime, naziv, identifikacioni broj poreznog obveznika, adresu, sjedi{te i identitet lica koje zastupa du`nika. Molba tako|er sadr`i podatke o `eljenom na~inu i mjestu za dostavljanje obavijesti; 2) identifikaciju duga za koji se tra`i odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama uz naznaku njegove vrste, iznosa i datuma kada je istekao propisani period; 3) razlozi za podno{enje molbe; 4) detaljan opis postoje}e ekonomske situacije i potkrijepljena ocjena o~ekivanja kako }e se doga|aji u toj ekonomskoj situaciji razvijati; 5) rokovi i drugi uslovi za tra`enu odgodu; 6) ponu|ene garancije; 7) mjesto, datum i potpis podnosioca molbe. Uz molbe za odgo|eno pla}anje dostavljaju se dokumenti koji sadr`e garanciju za pla}anje duga ili odgovaraju}e obja{njenje o tome za{to du`nik ne mo`e podnijeti garanciju. ^lan 49. Op}e pravilo je da podnosilac molbe podnosi bankovnu garanciju kao jemstvo za pla}anje duga. Porezna uprava prihvata garancije samo od banaka i drugih finansijskih institucija koje Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ovlasti za vr{enje platnog prometa. Kada je nemogu}nost du`nika da podnese garanciju opravdana, Porezna uprava mo`e odobriti odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama na osnovu jednog ili vi{e navedenih tipova kolateralne garancije: 1) hipoteka na nepokretnu imovinu; 2) garancija u pokretnoj imovini; 3) zalog sa ili bez izmje{tanja; 4) akcije i obveznice; 5) svaki drugi vrijednosni papir kojeg Porezna uprava smatra dovoljnim. Garancija, odnosno kolateralna garancija obra~unava se: - do 10% vi{e od iznosa duga, - plus kamatu na osnovni dug, - plus 5% od ukupnog iznosa koji se duguje kao tro{ak naplate, ali ne manje od 100 KM, - plus tro{kovi zapljene. Garancija, odnosno kolateralna garancija, va`i za pe riod koji je najmanje {est mjeseci du`i od perioda odgode. Slu`ba odlu~uje da li je ponu|ena garancija, odnosno kolateralna garancija, pravno i ekonomski dovoljna ili ne. Garancije, odnosno kolateralne garancije, se razdu`uju kada se cjelokupni dug plati. Garancije, odnosno kolateralne garancije, se ne tra`e kada je iznos dugova za koje se tra`i odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama manji od 5.000 KM i pe riod odgode nije du`i od {est mjeseci. ^lan 50. Porezna uprava je ovla{tena da odobrava odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama bez garancije, odnosno kolateralne garancije. U slu~ajevima kada Porezna uprava, uzimaju}i u obzir sve okolnosti, smatra da }e dugovanja postojati samo privremeno i ne du`e od {est mjeseci, Porezna uprava je ovla{tena da odobri odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama bez garancije, odnosno kolateralne garancije, kada 1) du`nik nema dovoljno sredstava za sa~injavanje garancije za dug, ili 2) ako bi zapljena njegove imovine onemogu}ila kontinuirano poslovanje ili u znatnoj mjeri smanjila obim privredne djelatnosti. Porezna uprava ne}e odobriti odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama bez podno{enja garancije, odnosno kolateralne garancije, za pe riod du`i od {est mjeseci. Izuzetno od stava 3. ovog ~lana, direktor Porezne uprave mo`e donijeti odluku da produ`i pe riod odgode ili pla}anja u ratama za jo{ {est mjeseci ali ne du`e od ukupno dvije godine. ^lan 51. Porezna uprava ocjenjuje i ispituje molbu za odgodu ili pla}anje u ratama i odlu~uje o tome da li se dozvola za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama odobrava ili ne. Molba za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama se odbija ako je nisu potpisala sva lica i / ili pravna lica koja su odgovorna za pla}anje duga. Ako molba ne sadr`i dovoljno podataka, Porezna uprava utvr|uje vremenski rok u kojem podnosilac molbe podnosi sve tra`ene dodatne podatke. Ako podnosilac molbe ne dostavi tra`ene dodatne podatke ili ako Porezna uprava nije u mogu}nosti da dobije dovoljno podataka iz bilo kojeg razloga, odluka se donosi na osnovu raspolo`ivih ~injenica. ^lan 52. Porezna uprava odlu~uje o molbi za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama bez obzira da li je molba odobrena ili ne. Molbi za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama }e biti udovoljeno ukoliko okolnosti ukazuju na to da je nemogu}nost pla}anja trenutnog karaktera. Uz to, jedna ili vi{e od dolje navedenih okolnosti moraju biti dokumentovane kako bi se molba uva`ila: 1) porezni obveznik ima urednu evidenciju, a svoje porezne obaveze je ranije pla}ao pravilno i na vrijeme, 2) trenutna nemogu}nost pla}anja je prouzrokovana okolnostima koje su izvan kontrole poreznog obveznika, u slu~aju bolesti poreznog obveznika ili ~lanova njegove naju`e porodice, izostanak pla}anja du`nika poreznog obveznika, 3) drugi uslovi za koje je ocijenjeno da su odgovaraju}a obja{njenja za trenutnu nesposobnost pla}anja. Odobravanje odgo|enog pla}anja ili pla}anja u ratama ima oblik sporazuma i precizira pravila i druge neophodne uslove kojih se du`nik mora pridr`avati. Kao minimum navode se sljede}a pravila i uslovi: 1) rate se pla}aju u rokovima i iznosima utvr|enim u sporazumu; 2) tokom produ`enog perioda, osigurana garancija, odnosno kolateralna garancija, je stalno dovoljna da pokrije preostali dug; 3) svi porezi koji dospiju tokom produ`enog perioda pla}aju se u rokovima predvi|enim zakonima i propisima; 4) zatezna kamata se obra~unava i napla}uje u produ`enom periodu u skladu sa zakonom; 5) svako kr{enje navedenih pravila i uslova, i ukoliko se utvrdi da podaci dostavljeni Poreznoj upravi u vezi odgo|enog pla}anja i pla}anja u ratama nisu ta~ni, rezultiraju trenutnim prestankom va`enja sporazuma i nastavlja se sa prinudnom naplatom. Kada se molba odbije, Porezna uprava donosi rje{enje. Porezna uprava donosi svoju odluku najdalje u roku od 30 dana od dana prijema molbe. Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 50 – Strana 2261 ^lan 53. Kada se du`nik ne pridr`ava uslova iz sporazuma za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama, a u slu~aju kada je molba za odgo|eno pla}anje ili pla}anje u ratama podnesena u periodu prinudne naplate, dug se napla}uje iz osigurane garancije, odnosno kolateralne garancije, a u slu~aju kada ta garancija ne postoji ili je neodgovaraju}a, postupak prinudne naplate se ponovo pokre}e. Naplata iz garancije, odnosno kolateralnih garancija iz ovog ~lana vr{i se prema odredbama Zakona i ovog pravilnika. Dobiveni iznos se koristi da se pokrije ukupni dug, uklju~uju}i tro{kove prinudne naplate, tro{kove zapljene, zatezne kamate i kazne. ^lan 54. Potra`ivanje prepla}enog duga od strane du`nika se prebija prema poreznom dugu u skladu sa Poglavljem XIV Zakona. Organizaciona jedinica koja je nadle`na za povrat prepla}enih poreza obavje{tava Slu`bu o svim eventualnim povratima kako bi se osiguralo da sve obaveze za naplatu budu poznate prije nego se izvr{i gotovinski povrat. Obavje{tavanje Slu`be se vr{i najkasnije sedmicu dana prije vr{enja povrata. IV - SKLADI[TENJE I PRODAJA ZAPLIJENJENE IMOVINE ^lan 55. Porezna uprava odre|uje mjesto gdje }e skladi{titi zaplijenjenu imovinu do prodaje iste prema sljede}im odredbama: 1) Imovina se skladi{ti na mjesta koja prema mi{ljenju Slu`be nude dovoljnu garanciju za sigurnost; 2) U ostalim slu~ajevima, imovina se skladi{ti u skladu sa sljede}im: i) U prostorijama Porezne uprave, ako iste postoje i osiguravaju odgovaraju}e uslove za skladi{tenje zaplijenjene imovine, ii) U prostorijama drugih javnih ustanova koje su odre|ene za skladi{tenje imovine i pru`aju odgovaraju}e uslove za to skladi{tenje, iii) Izuzetno, kada Porezna uprava utvrdi da za nju ne postoji ve}i rizik od gubitka, zaplijenjena imovina mo`e se skladi{titi u prostorijama du`nika ako koli~ina imovine uzrokuje prevelike te{ko}e za prijevoz ili se dokumentiraju sli~ni razlozi. U ovim slu~ajevima Slu`ba pe~ati prostorije ili poduzima druge odgovaraju}e mjere koje garantiraju sigurnost i integritet istih. Ugovori o skladi{tenju mogu biti op}i ili za konkretne, pojedina~ne slu~ajeve. Sredi{nji ured Porezne uprave (u daljem tekstu: Sredi{nji ured) sa~injava obrazac ugovora koji koristi Slu`ba pri zaklju~ivanju ugovora o skladi{tenju. ^lan 56. Uslovi skladi{tenja navode se u ugovoru. To se odnosi i na slu~ajeve kada se zaplijenjena imovina ostavlja na ~uvanje du`niku. U skladu sa ugovorom, prinudni upravnik je obavezan: 1) da {titi i konzervira uskladi{tenu robu, 2) da je vrati kada se tako tra`i i 3) da postupa sa odgovaraju}im oprezom. Prinudni upravnik, osim u slu~ajevima kada je to lice du`nik, ima pravo na naknadu za svoje usluge u pogledu za{tite, konzerviranja i povrata zaplijenjene imovine. Osim toga, prinudni upravnik koji nije du`nik ima pravo na nadoknadu za posebne i neophodne tro{kove koji nisu uklju~eni u uobi~ajeni honorar. Takve radnje i tro{kove navodi i odobrava rukovodilac kantonalnog ureda. Osim du`nosti koje ima prinudni upravnik i kada Slu`ba to zahtijeva, to lice predaje ra~une Poreznoj upravi. Prinudni upravnik poduzima sve odgovaraju}e mjere da upravlja primljenom imovinom i istu konzervira kako je utvr|eno u ugovoru izme|u prinudnog upravnika i Slu`be. Prinudni upravnik preuzima na sebe odgovornost za neispunjavanje preuzetih obaveza. Prinudni upravnik je tako|er solidarno i pojedina~no odgovoran za pla}anje duga do visine vrijednosti primljene imovine. ^lan 57. Porezna uprava, ukoliko je mogu}e tokom zapljene, bez odlaganja i u roku od najvi{e 15 dana nakon zapljene vr{i procjenu vrijednosti zaplijenjene imovine koja se mo`e dobiti na tr`i{tu. U slu~aju kada je potrebno stru~no znanje za procjenu vrijednosti, Porezna uprava odre|uje vrijednost tako {to anga`ira stru~njaka iz odgovaraju}e oblasti. Procjena se dostavlja du`niku koji ima pravo prigovora na visinu procjene u roku od tri dana od dana prijema procjene. O prigovoru na procjenu odlu~uje na~elnik Slu`be. Ukoliko je prigovor prihva}en, vr{i se ponovna procjena primjenom odredbi ovog pravilnika. U slu~aju da na~elnik Slu`be ustanovi da je prigovor neosnovan, prigovor se dostavlja Kantonalnom uredu Porezne uprave na kona~no razmatranje i odlu~ivanje u roku od sedam dana nakon prijema prigovora. Tro{kovi procjene koju obavlja anga`irani stru~njak smatraju se tro{kovima zapljene. Porezna uprava uspostavlja i vodi spisak lica koja su stru~njaci za procjenu razli~itih vrsta robe koja podlije`e zapljeni. ^lan 58. Utvr|ena vrijednost koristi se kao najni`a cijena za aukciju ili licitaciju. Ako postoje optere}enja na zaplijenjenu imovinu, razlika izme|u vrijednosti imovine i ukupne vrijednosti tereta uzima se kao najni`a cijena. Na pravnu poziciju nosioca optere}enja ne uti~e prodaja zahtijevana ili izvr{ena od strane Porezne uprave. Porezna uprava je du`na da po{tuje terete koji imaju prioritet. ^lan 59. Du`nik je du`an na zahtjev dostaviti Poreznoj upravi dokaz o vlasni{tvu nad imovinom u roku od tri dana ako du`nik boravi u istom gradu kao i ured Porezne uprave koji sa~injava zahtjev, odnosno osam dana ako du`nik ne boravi u istom podru~ju kao i ured Porezne uprave koji sa~injava zahtjev. ^lan 60. Imovina se prodaje u grupama koje se sastoje od imovine sli~ne prirode. Grupe se tako|er formiraju i kada je imovina razli~ite prirode ako se to smatra povoljnim u cilju olak{avanja boljih uslova za dobijanje vi{ih prodajnih cijena. ^lan 61. Kada se izvr{i procjena i grupisanje imovine, prodaje se prvo imovina za koju se smatra da se najbr`e mo`e prodati. IV - 1 PRODAJA ZAPLIJENJENE IMOVINE ^lan 62. Prodaja zaplijenjene imovine }e se izvr{iti aukcijom, javnim ogla{avanjem ili izravnom prodajom. Imovina se u pravilu prodaje putem javne aukcije, kako je predvi|eno ovim pravilnikom. AUKCIJA ^lan 63. Da bi se pokrio potra`ivani dug, tro{kovi prinudne naplate, tro{kovi zapljene, zatezna kamata i kazne, na~elnik Slu`be odobrava pokretanje postupka prodaje zaplijenjene imovine putem javne aukcije. Broj 50 – Strana 2262 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. Javna aukcija se ne odobrava ako je jasno da ekonomski rezultat aukcije ne}e pokriti tro{kove nastale u postupku javne aukcije. ^lan 64. Odobrenje za aukciju dostavlja se: 1) du`niku/cima, 2) prinudnom upravniku u slu~ajevima kada zaplijenjenu imovinu ne ~uva Porezna uprava, ukoliko prinudni upravnik nije i du`nik 3) hipotekarnim vjerovnicima i drugim povjeriocima koji imaju pravo na imovinu; 4) supru`niku du`nika, i 5) zakupodavcu i/ili upravniku nad imovinom. U obavijesti se navodi da se odr`avanje aukcija mo`e sprije~iti ako se izvr{i pla}anje duga, tro{kova prinudne naplate, tro{kova zapljene, zatezne kamate i kazni. Aukcija se mo`e sprije~iti u svakom trenutku do najave kona~ne prodaje imovine. Aukcija se odr`ava u regiji u kojoj se imovina nalazi. Izuzetno, na prijedlog na~elnika Slu`be, Sredi{nji ured mo`e odobriti da se aukcija organizira na drugoj lokaciji kada se smatra da }e to doprinijeti uspje{nom ishodu aukcije. Aukcija se ne mo`e vr{iti prije isteka 15 dana od dana obavijesti i najave iste. Aukcija se objavljuje na oglasnoj tabli u uredu Porezne uprave koji je odobrio aukciju. Kada se, prema mi{ljenju na~elnika Slu`be, smatra da to doprinosi uspje{nom ishodu aukcije i da je srazmjerna vrijednosti imovine, aukcija se ogla{ava u najzastupljenijim pisanim medijima tog podru~ja. Ogla{avanje aukcije sadr`i: 1) dan, sat i mjesto odr`avanja aukcije; 2) opis imovine ili grupa robe, uklju~uju}i najni`u cijenu; 3) mjesto gdje je imovina smje{tena; 4) dane i vrijeme kada se imovina i dokazi o vlasni{tvu mogu pregledati; 5) Pravnu obavezu da se polo`i depozit u gotovom novcu Odboru za aukciju. Za depozit je potrebno 10% najni`e cijene. Obavijest izri~ito upozorava da }e se depozit uplatiti Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija), ako ponu|a~ ne podmiri svoju obavezu da plati cijenu koju su on ili ona prihvatili za vrijeme aukcije; 6) obavje{tenje da }e aukcija biti odgo|ena ako se dug, tro{kovi prinudne naplate, tro{kovi zapljene i zatezna kamata plate prije prodaje robe; 7) obavje{tenje o optere}enjima, obavezama i drugim pravnim okolnostima koje mogu postojati; 8) obavezu ponu|a~a kojem se prodaje roba da razliku izme|u depozita i cijene plati u roku od pet dana; 9) obavje{tenje o mogu}nosti organiziranja druge aukcije ako Odbor, nakon procjene rezultata prve aukcije, to smatra ispravnim kao i o mogu}nosti direktne prodaje ako se imovina ne proda na aukciji/ama. ^lan 65. Aukcije su javne. Sva punoljetna fizi~ka lica i pravna lica prihvataju se kao ponu|a~i na javnoj aukciji ako: 1) imaju zakonito svojstvo da djeluju, 2) nisu zaposleni u bilo kojoj organizacijskoj jedinici pri Ministarstvu finansija oni ili njihovi srodnici do tre}eg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bo~noj liniji. Svi ponu|a~i na zahtjev dokazuju svoj identitet li~nom kartom ili paso{em i moraju biti u mogu}nosti da po potrebi dokumentuju pravo na zastupanje koje imaju. Svi ponu|a~i, da bi bili priznati kao takvi, pola`u depozit u gotovom novcu u iznosu od najmanje 10% od najni`e cijene imovine za koju postoji odobrenje za prodaju na javnoj aukciji. Kupac imovine u roku od pet dana upla}uje razliku izme|u deponiranog iznosa i postignute cijene. Potvrda o kupovini se ne izdaje prije podno{enja dokaza o pla}anju te razlike. Depoziti u gotovom novcu vra}aju se odmah nakon aukcije svim ponu|a~ima koji ne dobiju nikakvu robu. ^lan 66. Aukcije se odvijaju kako je nazna~eno u oglasu i istu provodi Odbor. Odbor je odgovoran za uredno i zakonito vo|enje aukcije. Odbor sa~injavaju: na~elnik Slu`be kao predsjednik, dva ~lana imenovana iz reda ovla{tenih slu`benika Porezne uprave i sekretar. Kada se Odbor formira, vrata prostorija aukcije zatvaraju se za daljnji pristup a aukcija po~inje ~itanjem spiska imovine koja se prodaje aukcijom i drugih uslova koji reguli{u aukciju. Nadalje, predsjednik poziva one koji `ele da u~estvuju kao ponu|a~i, utvr|uje njihov identitet i tra`i polaganje depozita predvi|enog ~lanom 65. ovog pravilnika. ^lan 67. Kada su uslovi iz ~lana 66. ovog pravilnika ispunjeni, predsjednik progla{ava po~etak davanja ponuda i obavje{tava prisutne o visini ponuda. Ako nakon zavr{etka aukcije ostane imovina koja je neprodata jer nije postignuta najni`a cijena, Odbor mo`e odlu~iti da se odr`i druga aukcija ili najaviti direktnu prodaju. Druga aukcija se odr`ava pola sata nakon zavr{etka prve aukcije. Na drugoj aukciji najni`a cijena je 75% od najni`e po~etne cijene na prvoj aukciji. U vremenskom roku od pola sata predvi|enom u stavu 2. ovoga ~lana oni koji `ele da dostave ponude, pola`u depozite koji pokrivaju 10% od nove najni`e cijene. Na zahtjev ponu|a~a, Odbor prihvata depozit koji je podnesen prije prve aukcije. Druga aukcija se vr{i na isti na~in i prema istim formalnih zahtjevima koji se primjenjuju i na prvu aukciju. Imovina koja se ne proda ni na drugoj aukciji ulazi u postupak direktne prodaje u skladu sa ovim pravilnikom. O aukciji se sa~injava zapisnik. Po zavr{etku aukcije, zapisnik potpisom ovjeravaju ~lanovi Odbora i kupci. Nakon zaklju~ivanja podno{enja ponuda, predsjednik Odbora: 1) vra}a depozit ponu|a~a ako isti prelazi iznos za koji je ponu|a~ kupio imovinu na aukciji ili ako nije kupio ni{ta, 2) tra`i od kupaca na aukciji da izvr{e pla}anje, sa napomenom da, ako to ne u~ine u roku od najvi{e pet narednih dana, gube svoj depozit i smatra se da podlije`u obavezi pla}anja kompenzacije za {tetu prouzrokovanu Upravi. Propust kupca na aukciji da izvr{i pla}anje ne dovodi do toga da se automatski prihvate druge najbolje ponude. Odbor u takvim slu~ajevima, kako smatra pogodnim, tra`i novu aukciju ili prodaje imovinu putem direktne prodaje kako je predvi|eno ovim pravilnikom, 3) otpisuje dug u onom iznosu koji je pokriven ponudama na aukciji i du`niku predaje preostali iznos novca, 4) daje kupcu na aukciji dokaz o kupovini imovine i pla}enoj cijeni. Kada se podnese dokaz da su izvr{ene sve obaveze nastale kupovinom imovine na aukciji, ista se daje kupcu. Kada je postupak aukcije ili licitacije zavr{en a svi dugovi, tro{kovi i kamate nisu izmireni, te jo{ postoji roba koju treba prodati, u zapisnik se unosi da se postupak direktne prodaje otvara u skladu sa ovim pravilnikom. DIREKTNA PRODAJA ^lan 68. Umjesto da odredi drugu aukciju u skladu sa prethodnim ~lanom, Odbor mo`e odlu~iti da se imovina proda u postupku direktne prodaje. Direktna prodaja zaplijenjene imovine odr`ava se u sljede}im slu~ajevima: 1) ako nakon odr`ane aukcije ili postupka licitacije imovina ostane neprodana; Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 50 – Strana 2263 2) ako je zaplijenjena roba kvarljiva ili na~elnik Slu`be smatra da postoje drugi opravdani razlozi za hitan postupak. ^lan 69. U slu~ajevima navedenim u ~lanu 68. ovog pravilnika, a najkasnije u roku od mjesec dana, Slu`ba provodi postupke za direktnu prodaju robe pod najboljim uslovima. Po~etak postupka direktne prodaje ogla{ava se na oglasnoj tabli ureda Porezne uprave i Oglas sadr`i sljede}e informacije: 1) razloge za prodaju imovine sistemom direktne prodaje (npr. poni{tena aukcija); 2) datum i vrijeme direktne prodaje; 3) spisak imovine koja se prodaje i njihove najni`e cijene; 4) na~in podno{enja ponude: ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti najkasnije 24 sata prije po~etka direktne prodaje. Ponude se podnose bez polaganja depozita. U ponudi se jasno navodi imovina koja se nudi i ponu|ena cijena. Najni`a cijena u direktnoj prodaji je: 1) kada je imovina bila na javnoj licitaciji ili jednoj javnoj aukciji, 75% od najni`e po~etne cijene na licitaciji ili aukciji ili 2) kada je roba bila na aukciji dva puta, ne postavlja se najni`a cijena. Odbor na utvr|eni da tum i vrijeme otvara koverte i prodaje imovinu licu koje da najbolju ponudu. Imovina se prodaje jedino ako je lice koje je podnijelo ponudu prisutno prilikom otvaranja koverata sa ponudama. U slu~aju da lice koje nudi najvi{u cijenu nije prisutno, imovina se prodaje drugom ponu|a~u koji ponudi najpovoljniju cijenu. Ako najni`a cijena nije propisana, Odbor mo`e odlu~iti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim. U slu~aju da je vi{e od jednog ponu|a~a dalo najbolju ponudu, Odbor odr`ava aukciju izme|u ovih najboljih ponu|a~a i prodaje imovinu ponu|a~u koji ponudi najbolju cijenu. Na ovoj aukciji se ne prihvata ponuda ni`a od ponude u zatvorenoj koverti. Prodaja se formalno potvr|uje putem zapisnika kojeg potpisuju predsjednik Odbora i kupac. Imovina se predaje kupcu kada se podnese dokaz o pla}anju svih obaveza proisteklih iz kupovine. ^lan 70. Direktna prodaja bez prethodnog odr`avanja aukcije ili licitacije mo`e se odr`ati ako je zaplijenjena roba kvarljiva ili kada rukovodilac kantonalnog ureda Porezne uprave procijeni da postoje druge vanredno hitne okolnosti koje opravdavaju pokretanje ovog postupka. Spis o prinudnoj naplati sadr`i detaljan opis vanrednih okolnosti koje opravdavaju pokretanje postupka. Porezna uprava ocjenjuje vrijednost imovine prema tr`i{noj vrijednosti uzimaju}i u obzir vanredne okolnosti pod kojima je prodaja imovine izvr{ena. Tokom postupka dobijanja ponuda primjenjuju se odredbe ~lana 69. ovog pravilnika. U slu~aju da nije primljena ni jedna ponuda koja zadovoljava procijenjenu vrijednost, imovina se mo`e dati Federaciji, u skladu sa odredbama ovog pravilnika. PRODAJA NA LICITACIJI ^lan 71. Prodaja na licitaciji }e biti odobrena od strane rukovodioca kantonalnog ureda, a na prijedlog na~elnika Slu`be, ako bi prodaja na javnoj aukciji izazvala {tetno uplitanje na tr`i{tu zbog posebnih kvaliteta ili kvantiteta ili drugih opravdanih razloga koji su u javnom interesu, uklju~uju}i rizik da se nanese {teta Poreznoj upravi, ili potencijalnom kupcu i javnom zdravlju i sigurnosti. Poziv za licitaciju }e biti objavljen na oglasnim plo~ama ureda Porezne uprave koji obavlja licitaciju. Kad se bude smatralo potrebnim, da bi se dobila bolja cijena, licitacija }e biti objavljena u Slu`benim novinama Federacije BiH i odgovaraju}im dnevnim novinama i drugim medijima, kako je odre|eno od strane rukovodioca kantonalnog ureda. U pozivu za licitaciju sva sredstva koja }e biti na licitaciji i ter mini i uslovi za pla}anje, kao i depozit }e biti navedeni. Poziv za licitaciju }e tako|er sadr`avati i informaciju o mogu}im posebnim uslovima npr. {to se ti~e zahtjeva da se u~esnici shodno zakonima i propisima na snazi moraju sastati ako `ele da zakonski stupe u posjed ili kori{tenje predmetne imovine. Kad je vremenski limit za podno{enje prijava za licitaciju istekao, rukovodilac kantonalnog ureda }e u roku od pet dana, odlu~iti da li }e biti prihva}ene ili }e sve biti odbijene. Ako je odlu~eno da se prihvate prijave, najbolja ponuda }e biti prihva}ena. Kad se procjenjuju ponude, ekonomski aspekti i mogu}nost da se zadovolje posebni zahtjevi }e biti uzeti u obzir. Ako ne stigne ni jedna prijava, ili ako pregled prijava indicira da }e sve prijave biti odbijene licitacija se poni{tava. Naknadno }e biti izvr{ena prodaja sredstava direktnom prodajom, kako je predvi|eno ovim pravilnikom. POSTUPAK NAKON PRODAJE ^lan 72. Slu`ba osigurava kupcu dokaz o kupovini. Dokaz o kupovini jeste osnov za registraciju kupovine kod Zemlji{nog ureda. Kada su dug, tro{kovi prinudne naplate, tro{kovi zapljene, zatezna kamata i kazna pla}eni, na~elnik Slu`be opoziva zapljenu imovine koja nije prodana i ista se vra}a du`niku. ^lan 73. U slu~ajevima kada se dug, tro{kovi prinudne naplate, tro{kovi zapljene, zatezna kamata i kazna ne izmire u postupku prinudne naplate i kada je ostala neprodana imovina, mo`e se pokrenuti postupak za ustupanje robe Federaciji predvi|en Zakonom i ovim pravilnikom. Ako su postupci prodaje i ustupanja robe Federaciji zavr{eni a sva imovina nije prodata, preostali predmeti se vra}aju du`niku. Ako ne postoji druga imovina koja podlije`e zapljeni, du`nik se progla{ava nelikvidnim za preostali iznos. U slu~ajevima kada u postupku prinudne naplate nastanu tro{kovi prema prinudnom upravniku, njemu ili drugima koji su pru`ili usluge mo`e se ponuditi imovina kao naknada za pru`ene usluge. TRO[KOVI ZAPLJENE ^lan 74. Sljede}i izdaci se smatraju tro{kovima zapljene: 1) Naknada za pomo} od strane firmi ili stru~njaka koji nisu zaposleni u Poreznoj upravi. Firme ili stru~njaci pla}aju se u skladu sa tarifom koja je zvani~no utvr|ena ili u skladu sa ugovorom koji potpisuju strana koja pru`a pomo} i Porezna uprava. Pla}anje vr{i Porezna uprava po pru`anju pomo}i; 2) Naknade javnim registrima i drugi tro{kovi prema javnim organima koje treba platiti kako bi se izvr{ila zapljena ili obezbijedila pravna pozicija Porezne uprave; 3) Pla}anje depozita i usluga uprave koje se odnose na zaplijenjenu imovinu. Sljede}i izdaci se smatraju tro{kovima koji proisti~u iz depozita ili zaplijenjene imovine: i) Naknada prinudnim upravnicima, ako se isto mo`e primijeniti; ii) Tro{kovi prevoza, pakovanja, pohranjivanja, odr`avanja i konzerviranja, ako usluge nisu obuhva}ene ta~kom i) ovog stava; iii) Neophodni tro{kovi nastali pri upravljanju imovinom du`nika, tokom perioda zapljene i prodaje; Broj 50 – Strana 2264 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. iv) Neophodna pla}anja povjeriocima sa povla{tenim polo`ajima kako je predvi|eno gra|anskim pravom; v) Ostali tro{kovi kada je pla}anje prijeko potrebno. Pru`alac usluga pomenutih u prethodnom stavu ne mo`e uslovljavati pru`anje usluga pla}anjem unaprijed. Uobi~ajeni administrativni tro{kovi se ne smatraju tro{kovima koji su u vezi sa zapljenom. Uobi~ajeni tro{kovi uklju~uju tro{kove Porezne uprave za prostorije, komunalne usluge, po{tanske usluge, plate i druge naknade zaposlenima i tro{kove uredske opreme i materijala. Du`nik pla}anje tro{kova preciziranih u stavu 1. vr{i pod uslovima predvi|enim u ovom pravilniku. Ako se zaplijenjena imovina ne proda ili je rezultat postupka prinudne naplate nedovoljan da pokrije pomenute tro{kove, Porezna uprava podlije`e pla}anju tih tro{kova. ^lan 75. Svi tro{kovi zapljene u vezi sa datim slu~ajem unose se u spis o prinudnoj naplati. Tro{kovi zapljene koji se mogu odnositi na vi{e od jednog du`nika i ne mogu biti jasno i pojedina~no pripisani jednom du`niku raspodjeljuju se na du`nike srazmjerno dugu svakog od njih. Tro{kovi zapljene se ne mogu naplatiti osim ako nisu uneseni u spis o prinudnoj naplati sa priznanicama, ra~unima ili drugim dokazima o pla}anju i specifikacijom tro{kova. Tro{kovi zapljene jasno se preciziraju u priznanici koja se daje du`niku. Tro{kovi zapljene se ne napla}uju ako su dugovi ili postupak prinudne naplate poni{teni. V - USTUPANJE IMOVINE FEDERACIJI ^lan 76. Rukovodilac kantonalnog ureda, na prijedlog predsjednika Odbora, odlu~uje o pokretanju postupka za ustupanje imovine Federaciji kada je prodaja imovine u postupcima iz ovog pravilnika bila neuspjela, kao i u slu~ajevima kada su tro{kovi ~uvanja zaplijenjene imovine ve}i od vrijednosti iste. Odbor razmatra koja neprodana imovina i druga roba mogu biti od interesa za Federaciju. Direktor kona~no odlu~uje o ustupanju imovine Federaciji u svakom od slu~ajeva prema odredbama ovog pravilnika. Prije dono{enja odluke o ustupanju imovine Federaciji, direktor tra`i mi{ljenje Vlade o tome da li je ta imovina od interesa za Federaciju. U tra`enju mi{ljenja, direktor nazna~ava sva optere}enja na imovinu ili druge terete koji umanjuju vrijednost imovine ~ije se ustupanje predla`e. U slu~ajevima postojanja tereta na imovini koja se ustupa Federaciji, dug se umanjuje za iznos razlike vrijednosti imovine i vrijednosti tereta. Ako du`nik duguje i drugim korisnicima bud`eta osim Federacije dugovi se proporcionalno umanjuju. To se vr{i jedino transferom sredstava iz bud`eta Federacije prema korisnicima bud`eta odlukom Vlade Federacije BiH. Dugovi se smanjuju prema redoslijedu iz ~lana 91. st. 2. i 3. ovog pravilnika. O ustupanju imovine Federaciji obavje{tava se du`nik, du`nici hipoteke i drugi dr`alac prava na imovinu, te nadle`ni zemlji{ni ured. Porezna obaveza poreznog obveznika se umanjuje za iznos procijenjene imovine koja je data Federaciji. ^lan 77. Pod uslovom da ne postoje optere}enja ili drugi tereti na nekretnine ili se smatra da je vrijednost optere}enja na imovinu ni`a vrijednost od vrijednosti imovine, direktor odlu~uje o ustupanju. Izuzetno od prethodnog stava, direktor ne donosi odluku o ustupanju kada okolnosti nazna~avaju da imovina nije od koristi Federaciji. Prije odluke o ustupanju imovine, direktor tra`i informacije od Vlade Federacije BiH o njenom mogu}em interesu za imovinu i od Federalnog ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine zbog slo`enosti slu~aja, kada su u pitanju nerazja{njeni ili sporni vlasni~ki odnosi. Nekretnine se ne ustupaju, ako je vrijednost optere}enja ili drugih tereta ve}a od vrijednosti imovine. Kada su roba i pokretna imovina od interesa za Federaciju, direktor donosi odluku o ustupanju. ^lan 78. Kada se izvr{i upis novog vlasni{tva nad robom koja je ustupljena Federaciji u propisani registar, Slu`ba je obavezna da u propisani registar: 1) Dostavi du`niku, zajedno sa priznanicom o pla}anju i odlukom o ustupanju, specifikaciju dugova koje ustupanje pokriva; 2) Nalo`i da se na osnovu odluke o ustupanju izvr{i knji`enje promjena u porezno knjigovodstvo. Ovo knji`enje obuhvata sravnjenje izmirenih dugova kao i dugova koji su progla{eni nenaplativim prema odredbama Zakona i ovog pravilnika; 3) Tako|er, u smislu ove odluke, ustupljena imovina se upisuje u popisnu listu imovine Federacije. VI - POTRA@IVANJA TRE]E STRANE ^lan 79. Potra`ivanja tre}e strane koja se podnose u periodu od zapljene do prodaje zaplijenjene imovine rje{avaju se u skladu sa odredbama ovog pravilnika. Potra`ivanja tre}e strane mogu se odnositi na vlasni{tvo ili druga prava koja se podudaraju sa pravom Porezne uprave na zapljenu. ^lan 80. Potra`ivanja tre}e strane podnose se u pisanoj formi uredu Porezne uprave koji je izvr{io zapljenu. Uz potra`ivanje se prila`u originalni dokumenti na kojima se potra`ivanje tre}e strane zasniva. Pored toga, Poreznoj upravi se dostavlja ovjerena kopija originalnih dokumenata ako podnosilac tra`i da mu se originalni dokumenti vrate odmah nakon {to je Porezna uprava imala priliku da utvrdi autenti~nost kopije. Primitak potra`ivanja tre}e strane koja potra`uje vlasni{tvo nad zaplijenjenom imovinom imat }e sljede}e posljedice: 1) Poduzimaju se odgovaraju}e mjere u cilju o~uvanja prava Porezne uprave i pravne pozicije u vezi sa garancijom za pla}anje duga, kao registracija zapljene u zemlji{nom uredu, skladi{tenje imovine i ostale odgovaraju}e mjere; 2) Zatim se prodaja imovine na koju se odnose potra`ivanja tre}e strane odla`e do okon~anja postupka potra`ivanja tre}e strane; 3) Ako se imovina ili prava ne mogu sa~uvati na takav na~in da ista ne izgube na vrijednosti, rukovodilac kantonalnog ureda ima pravo da donese odluku o prodaji iste; 4) Postupak prinudne naplate se nastavlja dok se dugovi ne izmire iz druge imovine i prava du`nika za koja nije izvr{eno potra`ivanje tre}e strane na vlasni{tvo ili drugo prioritetno pravo. Izuzetno od ta~ke 2. stava 2. ovog ~lana, u slu~ajevima kada se imovina sastoji od gotovog novca ili depozita u bankama, Porezna uprava okon~ava postupak prinudne naplate i pola`e novac na odgovaraju}e bud`etske ra~une. Zahtjev se prila`e uz spis o prinudnoj naplati. Potra`ivanje tre}e strane rje{ava rukovodilac kantonalnog ureda u roku od mjesec dana od dana prijema. ^lan 81. Potra`ivanja tre}e strane koja se podnose nakon {to je zaplijenjena roba prodata ili ustupljena Federaciji prema odredbama Zakona i ovog pravilnika, rje{avaju se prema odredbama gra|anskog prava i u postupku iz gra|anskog prava. Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 50 – Strana 2265 VII - KRITERIJI ZA ODRE\IVANJE DA LI DALJNJA NASTOJANJA NAPLATE POREZNE OBAVEZE IMAJU ILI NEMAJU SMISLA ^lan 82. Porezna uprava nastoji do izmirenja porezne obaveze naplatiti poreznu obavezu. Izuzetak od prethodne odredbe je naplata porezne obaveze koja nema smisla. Kriteriji za odre|ivanje da daljnje nastojanje naplate porezne obaveze nema smisla su: 1) Kada se u postupku prinudne naplate utvrdi da du`nik ili druga odgovorna lica nemaju nikakve imovine iz koje se mo`e naplatiti obaveza ili imaju imovinu za koju se utvrdi da je pod hipotekom u korist tre}ih lica i da pravne mogu}nosti nisu na strani Porezne uprave; 2) Kada je zaplijenjena imovina ustupljena Federaciji, u skladu sa ~lanom 55. Zakona; 3) Kada Slu`ba iscrpi sve izvore koji bi mogli pru`iti ta~ne informacije o lokaciji poreznog obveznika, koji na kraju daju svi zajedno negativan rezultat, a to je da je nemogu}e locirati poreznog obveznika; VII - 1 NELIKVIDNOST DU@NIKA ^lan 83. Kada se u postupku prinudne naplate zaklju~i da je glavni du`nik i eventualno druga odgovorna lica nelikvidna, Slu`ba konstatira nelikvidnost. Uslovi za progla{enje nelikvidnosti smatraju se ispunjenim kada du`nik i eventualno druga odgovorna lica nemaju imovinu koja bi se mogla zaplijeniti. Nelikvidnost se progla{ava i u slu~ajevima kada je zaplijenjena imovina ustupljena Federaciji kako je predvi|eno ovim pravilnikom. Rukovodioci kantonalnih ureda, na prijedlog na~elnika Slu`bi, utvr|uju nelikvidnost du`nika. Jedan primjerak odluke se dostavlja Sredi{njem uredu u slu~ajevima kada je iznos nepla}enih obaveza zbog kojih se progla{ava nelikvidnost ve}i od 50.000 KM. Slu`ba vodi evidenciju nelikvidnih poreznih obveznika. ^lan 84. Kada je konstatovano da je du`nik nelikvidan, dug se smatra nenaplativim za dato vrijeme i bri{e se iz evidencije naplativih dugova. Porezna uprava obavje{tava nadle`ni op}inski or gan o tome da je konstatovano da je fizi~ko lice nelikvidno. Ako Porezna uprava konstatira da je pravno lice nelikvidno, obavje{tava se Sudski registar u kojem se pravno lice registrira. Obavijest se upisuje u Sudske registre. Sudski registri informiraju Poreznu upravu o svakom zahtjevu za registriranje ili izmjenu registracije du`nika za kojeg je Porezna uprava utvdila da je nelikvidan. ^lan 85. Rezultat utvr|ivanja nelikvidnosti du`nika jeste da se svi dugovi sa kasnijim rokom dospjelosti smatraju nenaplativim za to vrijeme, zajedno sa dugovima koji su doveli do utvr|ivanja nelikvidnosti. ^lan 86. Porezna uprava nadzire mogu}u spontanu likvidnost du`nika ili drugih odgovornih lica ili pravnih lica za koja je utvr|eno da su nelikvidna. U slu~aju da du`nik ili druga odgovorna lica ili pravna lica ponovo postanu likvidna, a pe riod za naplatu duga nije istekao, Porezna uprava opoziva prethodno utvr|enu nelikvidnost. Neposredna posljedica opoziva nelikvidnosti jeste ponovno pokretanje postupka prinudne naplate. Prije isteka roka za naplatu duga Slu`ba vr{i procjenu da li du`nik mo`e platiti dug i ima li izgleda da }e biti sposoban da ga plati. Ukoliko rezultati procjene pokazuju da du`nik nije i trajno ne}e biti u mogu}nosti da plati dug, dug se kona~no otpisuje prema zastari. VIII - ROK ZASTARE ^lan 87. Slu`ba po slu`benoj du`nosti osigurava da rok za primjenu mjera prinudne naplate ne istekne. ^lan 88. Jednom godi{nje, na~elnik Slu`be provjerava sve dugove koji se napla}uju da bi procijenio da li se jo{ uvijek mogu naplatiti ili je vremenski rok u kojem se naplata mo`e izvr{iti istekao. Svaki dug koji se smatra nenaplativim se otpisuje odlukom na~elnika Slu`be. Odluka se dostavlja du`niku. ^lan 89. Kada se prava Porezne uprave koja se odnose na naplatu neizmirenih obaveza moraju tra`iti u ili su ugro`ena sudskim ili upravnim postupkom, Porezna uprava je ovla{tena da se pojavi pred nadle`nim sudskim ili upravnim tijelom kako bi sa~uvala prava Porezne uprave. Sudovi su obavezni obavijestiti Poreznu upravu o pokretanju ste~ajnih i likvidacionih postupaka. Porezna uprava ima pravo da u|e u neophodne sporazume u procesima ste~aja i likvidacije. IX - @ALBE ^lan 90. @alba protiv rje{enja Porezne uprave u postupku prinudne naplate ne odga|a izvr{enje rje{enja. Izuzetno od stava 1. ovog ~lana je slu~aj kada se podnose odgovaraju}e garancije za pla}anje dugovanja. Ukoliko tokom postupka po `albi garancija izgubi punova`nost ili vi{e ne pokriva ukupan dug `albom pobijanih obaveza, podnosilac `albe du`an je u roku od dva radna dana na zahtjev Porezne uprave dostaviti novu ili dopunsku garanciju. Ako podnosilac `albe ne postupi na na~in iz prethodnog stava, rje{enje se odmah izvr{ava. Garancija se vra}a ili razdu`uje kada je dug, koji uklju~uje tro{kove prinudne naplate, tro{kove zapljene i zateznu kamatu pla}en ili kada se donese rje{enje o poni{tenju duga. X - ZAVR[NE RADNJE ^lan 91. Kada je postupak prinudne naplate okon~an, sljede}i podaci unose se u spis za prinudnu naplatu: 1) rezultati postupka koji se ti~u prinudne naplate dugova i 2) da je postupak prinudne naplate okon~an. Iznosi se napla}uju, odnosno uplate za vrijeme postupka prinudne naplate se vr{e, sljede}im redosljedom : 1) tro{kovi prinudne naplate i tro{kovi zapljene; 2) iznos kamata kojeg du`nik duguje; 3) iznos kazni kojeg du`nik duguje; i 4) iznos duga kojeg du`nik duguje. Za dio duga koji nije pla}en primjenjuje se postupak progla{enja duga nenaplativim. XI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 92. Slu~ajevi prinudne naplate koji nisu bili zaklju~eni sa danom po~etka primjene Zakona, nastavljaju se voditi prema odredbama Zakona i ovog pravilnika. Smatra se da sve radnje prinudne naplate poduzete prema zakonima i propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona i ovog pravilnika imaju istu zakonsku snagu kao i radnje koje se vr{e prema Zakonu i ovom pravilniku. Broj 50 – Strana 2266 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 50 – Strana 2267 Broj 50 – Strana 2268 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 50 – Strana 2269 Broj 50 – Strana 2270 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 14. listopada/oktobra 2002. Izuzetno od prethodnog stava, slu~ajevi kod kojih je `albeni postupak kod drugostepenog organa ili je rje{avanje pred sudom po~elo prije dana po~etka primjene Zakona, rje{avaju se prema odredbama tada va`e}ih propisa. ^lan 93. Ovaj pravilnik stu pa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-9413/02 9. oktobar 2002. godine Sarajevo Zamjenik ministra [efika Hafizovi}, s. r. FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 639 Temeljem ~lanka 84. alineja 1. Zakona o lijekovima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 51/01), federalni ministar zdravstva donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ODRE\IVANJU VISINE VELEPRODAJNE I MALOPRODAJNE MAR@E LIJEKOVA ^lanak 1. U Pravilniku o odre|ivanju visine veleprodajne i maloprodajne mar`e lijekova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/02) u ~lanku 2. stavku 1., rije~ "proizvo|a~ku", zamjenjuje se rije~ju"nabavnu". ^lanak 2. Ovaj pravilnik stu pa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-5090/02 1. listopada 2002. godine Sarajevo Ministar prim. dr. @eljko Mi{anovi}, v. r. Na osnovu ~lana 84. alineja 1. Zakona o lijekovima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 51/01), federalni ministar zdravstva donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ODRE\IVANJU VISINE VELEPRODAJNE I MALOPRODAJNE MAR@E LIJEKOVA ^lan 1. U Pravilniku o odre|ivanju visine veleprodajne i maloprodajne mar`e lijekova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/02) u ~lanu 2. stavu 1., rije~ "proizvo|a~ku", zamjenjuje se rije~ju: "nabavnu". ^lan 2. Ovaj pravilnik stu pa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-5090/02 1. oktobra 2002. godine Sarajevo Ministar prim. dr. @eljko Mi{anovi}, s. r. USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlu~uju}i o zahtjevu za utvr|ivanje ustavnosti Odluke Skup{tine Zeni~ko-dobojskog kantona o otpisu zateznih kamata na neizmirene obveze po temelju poreza na pla}e, doprinosa za zdravstveno osiguranje iz pla}a i na pla}e i poreza na promet proizvoda i usluga, broj 01-205/00 od 18.10.2000. godine, na temelju ~lanka IV.C.10. (2) d) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Amandmana XIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odr`anoj dana 19. lipnja 2002. godine, donio je PRESUDU Utvr|uje se da Odluka Skup{tine Zeni~ko-dobojskog kantona o otpisu zateznih kamata na neizmirene obveze po temelju poreza na pla}e, doprinosa za zdravstveno osiguranje iz pla}a i na pla}e i poreza na promet proizvoda i usluga, broj 01-205/00 od 18.10.2000. godine ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 16/00), nije sukladna Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Ova presuda objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskog kantona". Obrazlo`enje Predsjednik Zeni~ko-dobojskog kantona podnio je dana 14.12.2001. godine sukladno ~lanku IV.C.3.10. (2) d. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Amandmanu XIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke o otpisu zateznih kamata na neizmirene obveze po temelju poreza na pla}e, doprinosa za zdravstveno osiguranje iz pla}a i na pla}e i poreza na promet proizvoda i usluga, broj 01-205/00 od 18.10.2000. godine. Podnositelj zahtjeva navodi da je Skup{tina Zeni~ko-dobojskog kantona na 22. sjednici odr`anoj dana 18.10.2000. godine, donijela Odluku o otpisu zateznih kamata na neizmirene obveze po temelju poreza na pla}e, doprinosa za zdravstveno osiguranje iz pla}a i na pla}e i poreza na promet proizvoda i usluga koja je suprotna ~lanku V. 6. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga, Zakonu o porezu na pla}u, Zakonu o doprinosima, Zakonu o porezima Zeni~ko-dobojskog kantona. U odgovoru na zahtjev Skup{tina Zeni~ko-dobojskog kantona kao donos